;General v28 Ukrainian language for acymailing Joomla! Ukraine, 2010-2018 www.joomla-ua.org; and Aleksej Khoroshevskij (Aleksius.com). SEND_DATE="Надіслати дату" ACTIVATED="Активовано" PROCESS_CONFIRMATION="Ви впевнені, що необхідно продовжити?" ERROR_SAVING="Помилка при збереженні" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Успішно збережено" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Успішно знищено %s елементів" SUCC_MOVED="Успішно переміщений елемент" ERROR_ORDERING="Помилка команди" PUBLISH_CLICK="Натисніть тут для опублікування" UNPUBLISH_CLICK="Натисніть тут для зняття з публікації" UNSCHEDULE_CLICK="Натисніть тут. щоб зняти відмітку" SUBSCRIBE_CLICK="Натисніть тут, щоб підписатися" UNSUBSCRIBE_CLICK="Натисніть тут, щоб відписатися" CONFIRMATION_CLICK="Натисніть тут, щоб підтвердити підписку" ENTER_SUBJECT="Будь ласка, введіть тему" CREATED_DATE="Дата створення" RECEIVE_HTML="Отримувати HTML" JOOMEXT_YES="Так" JOOMEXT_NO="Ні" JOOMEXT_FILTER="Фільтр" JOOMEXT_GO="Вперед" JOOMEXT_RESET="Перезавантаження" ACY_CPANEL="Головна панель" ;module NAMECAPTION="Ім'я" EMAILCAPTION="Пошта" SUBSCRIBECAPTION="Підписатися" UNSUBSCRIBECAPTION="Відписатися" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Ви вже підтвердили Вашу підписку" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Ваша підписка підтверджена" JOOMEXT_SUBJECT="Тема" MAILING_LISTS="Список адрес електронної пошти" CONFIRMATION_SENT="Підтвердження про відправлення електронної пошти, будь ласка, натисніть на посилання, щоб підтвердити Вашу підписку" SUBSCRIPTION_OK="Ви успішно підписалися" UNSUBSCRIPTION_OK="Ви успішно відписалися" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Ви не були підписані" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Підписка успішно оновлена" ALREADY_SUBSCRIBED="Ви вже підписалися" NOT_IN_LIST="Адреса електронної пошти %s не в списку користувачів" ;sched Newsletter SCHEDULE="Розклад" UNSCHEDULE="Поза розкладом" SUCC_UNSCHED="Успішна незапланована розсилка новин" SPECIFY_DATE="Будь ласка, позначте дату внесення в план Вашої розсилки" DATE_FUTURE="Будь ласка, позначте дату в майбутньому" AUTOSEND_DATE="Розсилка новин %s буде автоматично надіслана %s" NB_SCHED_NEWS="%s розсилку новин заплановано" NO_SCHED="Не запланована розсилка новин потребує генерації" SCHED_NEWS="Розсилка новин запланована" SCHEDULE_NEWS="Розклад розсилки новин" SEND_CONTINUE="Ви бажаєте продовжити процес відправлення?" CONTINUE="Продовжити" SENT_BY="Відправлено" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Будь ласка, переконайтесь, що тека ( %s ) відкрита для запису" ACCEPTED_TYPE="Цей тип файлу ( %s ) не прийнятний, прийнятні типи файлів: %s" FAIL_UPLOAD="Неможливо завантажити файл %s до %s" FAIL_SAVE="Неможливо зберегти файл %s" BROWSE_FILE="Будь ласка, знайдіть файл для імпорту" FAIL_OPEN="Неможливо відкрити файл %s" ADD_ATTACHMENT="Додати новий файл" MAX_UPLOAD="( максимальний об'єм завантажених файлів: %s )" ALLOWED_FILES="Дозволені файли" UPLOAD_FOLDER="Тека для завантаження" ;Validation VALID_EMAIL="Будь ласка, введіть коректну адресу електронної пошти" ONLY_LOGGED="Підписка обмежена зареєстрованими користувачами" ASK_LOG="Будь ласка, зареєструйтесь" INVALID_KEY="Ключ користувача не знайдено. Будь ласка, контактуйте з адміністратором сайту" NOT_VALID_EMAIL="Електронна адреса%s не коректна" NAME_MISSING="Будь ласка, введіть Ваше ім'я" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Розумні листи" AUTONEW="Розумне лист" NO_AUTONEWSLETTERS="Немає Розумних листів, які потрібно згенерувати" NEWSLETTER_GENERATED="Розсилка [%s] створена: %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Розумний лист [%s] не згенеровано: %s" AUTONEWS_SEND="Відправити створене повідомлення" AUTONEWS_WAIT="Чекати підтвердження перед відправкою" GENERATE="Створити" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Розумне лист %s не опублікован" AUTONEWS_NOT_READY="Не досягнута дата %s для наступної генерації Розумного листи" ;configuration EMPTY_LOG="Файл системного журналу порожній" SUCC_DELETE_LOG="Файл системного журналу успішно знищено" ERROR_DELETE_LOG="Не можливо знищити файл системного журналу" EXIST_LOG="Файл системного журналу не існує" THANK_YOU_SHARING="Дякуємо за Ваш внесок" ALLOW_VISITOR="Дозволити незареєстрованим користувачам" REQUIRE_CONFIRM="Необхідно підтвердження (double opt-in)" MESSAGES="Повідомлення" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Показати повідомлення на підписку" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Показати повідомлення про підтвердження" DISPLAY_MSG_WELCOME="Показати лист, коли відправляється привітальний електронний лист" DISPLAY_MSG_UNSUB="Показати лист, коли відправляється електронний лист про відписку" NOTIFICATIONS="Повідомлення" NOTIF_CREATE="Коли новий користувач створений, відправити електронний лист" NOTIF_REFUSE="Коли користувач відмовляється від підписки, надіслати електронний лист" NOTIF_UNSUBALL="Коли користувач не підписаний на жодний з списків, надіслати електронний лист" REDIRECTIONS="Переадресація" REDIRECTION_CONFIRM="Переадресація після підтвердження" REDIRECTION_UNSUB="Переадресація після Відписки" ;Users JOOMEXT_NAME="Ім'я" JOOMEXT_EMAIL="Електронна адреса" USERS="Користувачі" NO_SUBSCRIBER="Не знайдено в абонентах" NO_RECEIVER="Не знайдено отримувача" USER_INFORMATIONS="Інформація про користувача" IP="IP" USER_ID="ID користувача" VISITOR="Відвідувач" ACY_GROUP="Група" EDIT_JOOMLA_USER="Редагувати користувача Joomla" ;Queue area QUEUE="Черга" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Ви дійсно бажаєте видалити ці %s елементи?" PRIORITY="Пріоритет" NEWS_PRIORITY="Пріоритет листа розсилки" FOLLOW_PRIORITY="Дотримуйтеся пріоритету" TRY="Спробуйте" ADDED_QUEUE="%s електронних листів додано до черги" AUTOSEND_CONFIRMATION="Система відішле це як тільки буде можливо" ALREADY_QUEUED="У черзі вже є %s електронних адрес" DELETE_QUEUE="Будь ласка зітріть ті листи перед плануванням розсилки новин" QUEUE_NEXT_TRY="Наступна спроба через %s хвилин" QUEUE_DOUBLE="Паралельно виконується ще один процес відправлення, система зупинена, але ви зможете відновити її" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s електронних листів додано в чергу для розкладу розсилки новин [ID %s] %s" QUEUE_READY="Наступні електронні листи готові до відправлення" EMAIL_READY="[ID %s] %s до %s користувачів" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s буде відправлено після %s" QUEUE_STATUS="Статус черги %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Наступні електронні листи будуть відправлені через %s" PROCESS="Процес" NO_PROCESS="Обробка відсутня" NB_PENDING_EMAIL="%s електронних листів в черзі для розсилки новин %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing приведений у дію на %s" CRON_NEXT="Система не буде активізовувати %s" ACY_CRON_PROCESS="%s листів виконано: %s успішно, %s невдало" CREATE_CRON="Створити/Редагувати ваше завдання" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Відписано з цього списку адресатів" UNSUB_ALL="Відписано зі всіх списків адресатів" UNSUB_FULL="Не отримувати більше розсилку з цього сайту" CONFIRM_UNSUB_FULL="Ви не будете отримувати розсилку з цього сайту" CONFIRM_UNSUB_ALL="Ви анулювали підписку з усіх списків адресатів" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Припинено Вашу підписку в списку адресатів" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Ви не були підписані на жоден список адресатів" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Ви не були підписані на обраний список адресатів" ;subscription ACCEPT_TERMS="Будь ласка, перевірте терміни і умови" JOOMEXT_TERMS="Умови використання" UNSUBSCRIBE="Відписатися" UNSUBSCRIBED="Відписано" NO_SUBSCRIPTION="Жодної підписки" PENDING_SUBSCRIPTION="Зачекайте підтвердження" SUBSCRIBED="Підписано" ALL_STATUS="Усі статуси" ACCEPT_REFUSE="Погодитись/Відмовитись" ACCEPT_EMAIL="Прийняти електронний лист" REFUSE_EMAIL="Відмовитись від електронного листа" SUBSCRIPTION="Підписка" ENABLED_DISABLED="Включено/Виключено" ENABLED="Включено" DISABLED="Виключено" UNSUBSCRIBERS="Непідписані" SUBSCRIBERS="Підписані" SUBSCRIBE_ALL="Підписатись на всі" SUBSCRIBE="Підписатись" REMOVE="Знищити" CONFIRMED="Підтверджено" STATUS="Статус" SUBSCRIPTION_DATE="Дата підписки" UNSUBSCRIPTION_DATE="Дата відписки" USER_REFUSE="Цей користувач відмовляється отримувати любе повідомлення з Вашого сайту" SAVE_CHANGES="Зберегти зміни" ;sendprocess SEND_EMPTY="Відсутня тема для листа" SEND_ERROR="Помилка відправлення електронного листа %s до %s" SEND_SUCCESS="Електронний лист %s успішно відправлений до %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="ID електронної адреси %s не опублікований" SEND_ERROR_USER="Користувач не знайдений: %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Користувач %s не підтверджений" SEND_ERROR_APPROVED="Користувач %s не приймає електронні листи" SEND_ERROR_ACCEPT="Користувач %s не приймає повідомлення електронної пошти" SEND_PROCESS="Процес відправлення" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Процес відновлено, щоб уникнути ліміт часу" SEND_REFRESH_CONNECTION="Процес оновлено, щоб уникнути втрати зв'язку" SEND_STOPED="Процес відправлення зупинено, бо є багато помилок" SEND_KEPT_ALL="Система зберегла всі не поставлені в чергу листи, таким чином ви зможете відновити процес пізніше" SEND_CHECKONE="Будь ласка, перевірте свою конфігурацію пошти і переконайтесь, що ви можете відправити тест цієї пошти" SEND_ADVISE_LIMITATION="Якщо Ви недавно відправили багато листів, то помилки можуть виникнути через обмеження вашого сервера" SEND_REFUSE="Ваш сервер відмовляється відіслати більше листів" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Користуючись однією з наших комерційних версій система може продовжити автоматичний процес відсилання" SEND_CONTINUE_AUTO="Якщо Ви сформували завдання, то система автоматично продовжить процес розсилання" ;type TITLE_ONLY="Тільки назва" INTRO_ONLY="Тільки вступний текст" FULL_TEXT="Повний текст" ACY_EACH_TIME="Кожен раз AcyMailing запущено" ACY_ONLY_ACTION="Тільки, якщо AcyMailing виконує дію" SIMPLIFIED_REPORT="Спрощений звіт" DETAILED_REPORT="Детальний звіт" ALL_EMAILS="Всі електронні листи" FILTER_SELECT="Обрати тип фільтру" ACYMAILING_LIST="Список AcyMailing" ACYMAILING_FIELD="Поле AcyMailing" JOOMLA_FIELD="Поле користувача Joomla" CB_FIELD="Поле Community Builder" ALL_CREATORS="Всі автори" ALL_LISTS="Всі списки" ALL_USERS="Всі користувачі" AUTO_ONLY="Тільки автоматично" AUTO_MAN="Автоматично/Вручну" MANUAL_ONLY="Тільки вручну" OTHER="Інші" NO_UNSUB_MESSAGE="Непідписані повідомлення відсутні" NO_WELCOME_MESSAGE="Вхідні повідомлення відсутні" EDIT_EMAIL="Змінити адресу електронної пошти" CREATE_EMAIL="Створіть нове повідомлення електронної пошти" ALL_URLS="Всі URL-адреси" HTML_VERSION="HTML-версія" TEXT_VERSION="Текстова версія" INFOS="Інформація" ;time HOURS="Години" DAYS="Дні" WEEKS="Тижні" MONTHS="Місяці" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Кількість підписантів та/або тих які відписались" SUB_HISTORY="Історія підписки" STATISTICS="Статистика" GLOBAL_STATISTICS="Загальна статистика" DETAILED_STATISTICS="Детальна статистика" OPEN="Відкриті електронні листи" OPEN_UNIQUE="Унікальні" OPEN_TOTAL="Всього відкрито" NOT_OPEN="Не відкрито" OPEN_DATE="Відкрита дата" PERCENT_OPEN="%s відкритих HTML електронних листів" SENT_HTML="Надіслано в HTML" SENT_TEXT="Надіслано в тексті" FAILED="Помилка" CHARTS="Графіки" RECEIVED_VERSION="Версія" URL="URL-адреса" URL_NAME="Назва URL-адреси" UNIQUE_HITS="Унікальні перегляди" TOTAL_HITS="Загальні перегляди" CLICK_STATISTICS="Статистика переходів" CLICKED_LINK="Переходи по посиланням" PERCENT_CLICK="%s користувачів, які перейшли по посиланню" TOTAL_EMAIL_SENT="%s надісланих листів" FORWARDED="Переадресовані" ;email EMAIL_NAME="Електронна пошта" SEND_HTML="Надіслати HTML-версію" NEXT_GENERATE="Наступна дата створення" GENERATE_FREQUENCY="Введіть частоту" FREQUENCY="Частота" ISSUE_NB="Номер випуску" GENERATE_MODE="Створення режиму" NOTIFICATION_TO="Надіслати повідомлення" EVERY="Кожен" CREATOR="Автор" ATTACHMENTS="Вкладення" ATTACHED_FILES="Додані файли" NEWSLETTERS="Інформаційні бюлетені" NEWSLETTER="Інформаційний бюлетень" JOOMEXT_VISIBLE="Видимий" JOOMEXT_ALIAS="Псевдонім" ;templates TEMPLATE_NAME="Назва шаблону" ACY_TEMPLATE="Шаблон" BACKGROUND_COLOUR="Колір фону" ;followup FOLLOWUP="Завершувати" CAMPAIGN="Розсилка" DELAY="Затримка" FOLLOWUP_ADD="додати нове завершення" CAMPAIGN_START="Коли користувач підпишеться на один із наступних списків, то він почне отримувати розсиланням" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Є %s завершень в цій розсилці" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Відомості про відправника" FROM_NAME="Від імені" FROM_ADDRESS="З адреси" REPLYTO_NAME="Ім'я для відповіді" REPLYTO_ADDRESS="Відповісти на адресу" BOUNCE_ADDRESS="Адреса для повернення листів" ;lists LIST="Список" LISTS="Списки" LIST_NAME="Назва списку" RECEIVE="Отримати" LIST_CREATE="Будь ласка, спочатку створіть список" LIST_RECEIVERS="Інформаційний бюлетень буде надіслано на наступні обрані списки" NEWSLETTER_SENT_TO="Цей інформаційний бюлетень буде відправлено до" LIST_PUBLISH="Будь ласка, спочатку активуйте список" EMAIL_AFFECT="Будь ласка, додайте цю електронну адресу до одного чи декількох опублікованих списків" COLOUR="Колір" MSG_UNSUB="Скасувати повідомлення" MSG_WELCOME="Привітання" NB_PENDING="Кількість очікувальних користувачів" ACCESS_LEVEL="Рівень доступу" ACCESS_LEVEL_SUB="Доступ виду та/або підписки" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Керування попереднім закінченням" ;test SEND_TEST="Надіслати тест" SEND_TEST_TO="Надіслати тест" EMAIL_ADDRESS="Адреса електронного листа" SEND_VERSION="Надіслати версію" HTML="HTML-версія" JOOMEXT_TEXT="Текстова версія" SEND="Надіслати" ;configuration CRON="Cron (автоматичний запуск)" NEXT_RUN="Час наступного запуску" CRON_URL="URL-адреса Cron" REPORT="Звіт" REPORT_SEND="Надіслати звіт" REPORT_SEND_TO="Надіслати звіт до" REPORT_SAVE="Зберегти звіт" REPORT_SAVE_TO="Зберегти звіт до" REPORT_DELETE="Видалити звіт" REPORT_SEE="Дивитися звіт" REPORT_EDIT="Редагувати електронний лист звіту" LAST_CRON="Останній планувальник" LAST_RUN="Останній час запуску" CRON_TRIGGERED_IP="Перехід з IP" MAIL_CONFIG="Конфігурація пошти" QUEUE_PROCESS="Процес черги" PLUGINS="Плагіни" LANGUAGES="Мови" ENCODING_FORMAT="Кодування" CHARSET="Символи" WORD_WRAPPING="Перенесення слів" EMBED_IMAGES="Код для вставки зображень" EMBED_ATTACHMENTS="Вставити Вкладення" MULTIPLE_PART="Відсилати декількома частина" SENDMAIL_PATH="Шлях до SendMail" SMTP_CONFIG="Конфігурація SMTP" SMTP_SERVER="Сервер" SMTP_PORT="Порт" SMTP_SECURE="Рівень захисту" SMTP_ALIVE="Підтримувати" SMTP_AUTHENT="Ідентифікація" SMTP_PASSWORD="Пароль" MAX_NB_TRY="Максимальна кількість спроб" QUEUE_PROCESSING="Обробка черги" EDIT_CONF_MAIL="Редагувати адресу підтвердження" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Редагувати адресу попередження" ACY_CONFIGURATION="Конфігурація" SHARE="Надіслати розробникам" SHARE_CONFIRMATION_1="Цей мовний файл буде надіслано команді перекладу Acyba і можливо буде включено в наступній версії." SHARE_CONFIRMATION_2="Включаючи цей файл в мережу, Ви дозволяєте Acyba використовувати свою роботу в інших проектах." SHARE_CONFIRMATION_3="Ви можете додати персональне повідомлення в наступній області, яка буде включена в електронну пошту, послану команді." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing фактично не перекладений на цю мову." LOAD_ENGLISH_2="Англійська версія буде завантажена так, щоб ви могли перекласти її." LOAD_ENGLISH_3="Як тільки ви зробили, не забудьте поділитися перекладом з спільнотою!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Завантажте останню версію з сервера." INTERFACE="Інтерфейси" MENU="Меню" ACYMAILING_MENU="Меню, пов'язане з AcyMailing" PLUG_INTE="Інтеграція з AcyMailing" PLUG_TAG="Плагіни для системи тегів" FORWARD_FEATURE="Включити можливість Пересилання" FEATURES="Особливості" ADD_NAMES="Додати назви" TEST_EMAIL="Якщо ви отримуєте це повідомлення, значить ваша конфігурація в порядку." USE_SEF="Використання SEF для URL-адреси" CSS_MODULE_DESC="Оберіть CSS-файл, який ви хочете завантажити для модуля" CSS_FRONTEND_DESC="Оберіть CSS-файл, який ви хочете завантажити для Фронтальної частини компонента" CSS_MODULE="CSS-файл модуля" CSS_FRONTEND="CSS-файл фронтальної частини" USE_SEF_DESC="У вас є можливість додати SEF URL-адресу в розсилання новин або використовувати звичайні URL-адреси.
Цей вибір буде відноситись тільки до електронних листів, надісланих з фронтальної частини" ADD_NAMES_DESC="Додати ім'я користувача в заголовку електронної пошти.
Деякі поштові сервери не беруть назви, в цьому випадку вам треба відключити цю опцію." FROM_NAME_DESC="Відсутність імені використано у всіх ваших розсилках новин.
Ви можете анулювати цю властивість для кожної розсилки новин, яку ви створюєте." FROM_ADDRESS_DESC="Адреса електронної пошти по замовчуванню використана як від у всіх ваших розсилках новин" REPLYTO_NAME_DESC="За замовчуванням відповідь Для Назва використовуватися у всіх ваших Розсилках" REPLYTO_ADDRESS_DESC="адреса електронної пошти по замовчуванню використана як відповідь - доу всіх ваших розсилках новин" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Ця адреса електронної пошти буде отримувати всі автоматичні відповіді від ваших підписантів.
Якщо ви не знаєте, яке це поле, то залиште його порожнім, оскільки це поле може заблокувати ваш процес розсилки" ENCODING_FORMAT_DESC="Кодування формату використовується у всіх ваших розсилках.
Ми рекомендуємо 8-бітовий." CHARSET_DESC="Кодування використовується для всіх ваших розсилань.
Ми рекомендуємо UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Деякі сервери не дозволяють вам надсилати електроні листіе з більше ніж ХХ символів у рядку.
Цей параметр дозволяє вам встановити це обмеження." EMBED_IMAGES_DESC="Чи має AcyMailing включати ваші малюнки в розсилку?
Якщо так, то процес відправлення займе більше часу, але отримувач не повинен буде завантажувати картинки з вашої веб-сторінки." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Чи повинен AcyMailing включати ваші вкладення в розсилці новин?
Якщо ні, то AcyMailing додасть список вкладень зі зв'язками з вашим веб-сайтом, щоб завантажити їх." MULTIPLE_PART_DESC="Чи повинен AcyMailing відсилати електронні листи зі складною структурою?
Якщо так, то AcyMailing буде надсилати текст і html-версію електронною поштою так, що в залежності від поштового клієнта отримувача, відповідна версія була відкрита." SENDMAIL_PATH_DESC="Шлях використав виклик функції SendMail." SMTP_SERVER_DESC="SMTP-сервер" SMTP_PORT_DESC="SMTP-порт" SMTP_SECURE_DESC="Чи повинен AcyMailing використовувати SMTP безпечний зв'язок?
Для GMail, ви маєте обрати SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Чи повинен AcyMailing тримати ваше SMTP - з'єднання відкритим під час процесу відправлення?
Ми рекомендуємо включити цю опцію." SMTP_AUTHENT_DESC="Якщо ви потребуєте ім'я користувача і пароль для зв'язку з SMTP-сервером , будь ласка включіть цю опцію." USERNAME_DESC="Ім'я користувача з'єдналося з вашим SMTP-сервером." SMTP_PASSWORD_DESC="Пароль з'єднався з вашим SMTP-сервером." CRON_URL_DESC="Введіть URL-адресу для виклику AcyMailing.
Ви маєте увійти за цією адресою, щоб запланувати ваше завдання." REPORT_SEND_DESC="Коли AcyMailing має відіслати повідомлення?" REPORT_SAVE_DESC="Яке повідомлення AcyMailing має зберегти в файлі системного журналу?" REPORT_SEND_TO_DESC="Ви можете вставити одну або декілька адрес електронної пошти, щоб AcyMailing надіслав повідомлення тим користувачам." REPORT_SAVE_TO_DESC="Місце знаходження файлу системного журналу." LAST_RUN_DESC="Минулого разу AcyMailing виконував дії через URL-адресу крону." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing був викликаний за наступним IP." REPORT_DESC="Останнє повідомлення виконано AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Список можливих розширень файлів для вкладень." UPLOAD_FOLDER_DESC="Тека, в яку будуть завантажуватися вкладення." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення підтвердження, коли користувач підписується на розсилку з вашого сайту?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення підтвердження, коли користувач підтверджує свою підписку?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення підтвердження, коли AcyMailing надсилає одне або декілька привітальних листів?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення підтвердження, коли AcyMailing надсилає одне або декілька листів непідписки?" ACYMAILING_MENU_DESC="Виберіть меню, яке ви хочете зв'язати з AcyMailing.
Користувачі, які мають проблеми з рівнем доступу повинні вибрати меню, яке доступне для незареєстрованих користувачів" EDITOR_DESC="Виберіть редактор для редагування ваших листів AcyMailing ." MAX_NB_TRY_DESC="Якщо AcyMailing не може відіслати електронну пошту після X спроб, AcyMailing видалить електронну пошту з черги." QUEUE_PROCESSING_DESC="Якщо ви будете використовувати режим тільки автоматично, AcyMailing буде завжди використовувати автоматичний процес і не буде починатися процес ручної відсилки, якщо ви відсилаєте електронну пошту з вихідного буфера." NEWS_PRIORITY_DESC="Коли електронні листи в черзі, то AcyMailing розставить їх в порядку дати і пріоритету.
Тому, якщо ви хочете, щоб ваш інформаційний бюлетень убв негайно посланий, ви можете настроїти нижчий пріорітет, і його пошлють скорше." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Пріоритет для наступних повідомлень.
Зазвичай, ви хочете, щоб електронні листи були негайно відіслані, таким чином вони потребують більшого пріорітету (менше число), ніж інформаційні бюлетені." ALLOW_VISITOR_DESC="Ви дозволяєте простим відвідувачам підписуватися на ваші поштові списки?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Користувачу доведеться натиснути на посилання підтвердження перед тим, як бути розглянутий як підписант?" NOTIF_CREATE_DESC="Послати електронну пошту на ті адреси електронної пошти кожного разу, коли створено нового користувача." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Пошліть електронну пошту на іт адреси, коли користувач відписався від всіх ваших списків." NOTIF_REFUSE_DESC="Надіслати листа на ті адреси, якщо користувач відмовляється отримувати повідомлення з вашого веб-сайту." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Натисніть на посилання, якщо ви хочете, щоб користувач був переадресований після того, як натисне на посилання підтвердження по електронній пошті." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Якщо ви виберете НІ, то функція ВПЕРЕД не буде дозволена на вашому сайті." DEFAULT_SENDER="Завантажений користувач як відправник" DEFAULT_REPLY="Сеанс користувача, як Відповісти" DEFAULT_SENDER_DESC="Чи хочете ви, щоб завантажений користувач був визначений по замовчуванню, як відправник розсилки новин?" DEFAULT_REPLY_DESC="Чи хочете ви, щоб завантажений користувач був визначений по замовчуванню, як ВІДПОВІСТИ - ДО розсилки новин?" FRONTEND_PRINT="Іконка друку" FRONTEND_PDF="Іконка представлення в PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Чи хочете Ви, щоб AcyMailing додав іконку друку в архіві розсилки новин?" FRONTEND_PDF_DESC="Чи хочете Ви, щоб AcyMailing додав іконку представлення в PDF в архіві розсилки новин?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Ви дозволяєте користувачу змінювати свої дані, якщо він не ідентифікований?
Якщо ви вибираєте НІ, дані, введені користувачем, не можуть змінюватися , окрім випадку, коли він ідентифікований системою." ALLOW_MODIFICATION="Дозвольте модифікацію даних користувача" ONLY_SUBSCRIPTION="Тільки його передплати" IDENTIFICATION_SENT="Вам надіслано листа на електронну пошту, щоб перевірити вашу ідентичність.
будь ласка перейдіть по посиланню, щоб внести зміну у вашу підписку." SHOW_DESCRIPTION="Опис списку показу" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Опис списку показу на архіві розсилки?" SHOW_SENDDATE="Показати колонку дати відправлення" SHOW_SENDDATE_DESC="Показати колонку дати відправлення в архіві розсилки?" SHOW_FILTER="Показати фільтр" SHOW_FILTER_DESC="Показати фільтр в архіві розсилки?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Та натисніть тут, щоб викликати установку процесу знову." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Покажіть повідомлення, коли відправляється підтвердження електронною поштою" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення, коли AcyMailing відправляє електронні листи підтвердження?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Показати повідомлення для відписки" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Чи повинен AcyMailing показувати повідомлення, коли користувач не підписався на вашому веб-сайті?" REDIRECTION_MODIF="Переадресація після модифікації підписки" REDIRECTION_SUB="Переадресація після підписки" REDIRECTION_SUB_DESC="Натисніть на посилання, якщо ви хочете, щоб користувач був переадресований після того, як він підписується." REDIRECTION_MODIF_DESC="Натисніть на посилання, якщо ви хочете, щоб користувач був переадресований після того, як він змінив свою підписку." REDIRECTION_NOT_MODULE="Переадресація посилання не відноситься до модулю! Будь ласка відредагуйте модуль AcyMailing для цього." ;export/import FIELD_EXPORT="Поля для експорту" EXPORT_FORMAT="Формат експорту" EXPORT_SUB_LIST="тільки користувачі, що підписалися на хоча б один з відібраних списків" EXPORT_CONFIRMED="Тільки підтверджені користувачі" EXPORT_REGISTERED="тільки зареєстровані користувачі(Joomla користувачі)" UPLOAD_FILE="завантажити файл" CHARSET_FILE="Файл кодування" IMPORT="Імпорт" IMPORT_HEADER="Перший рядок вашого файлу ( %s ) має містити тільки колонки таблиці acymailing_subscriber" IMPORT_EMAIL="Ви потребуєте колонку email" IMPORT_EXAMPLE="Наприклад: name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Ви потребуєте %s аргументів за лінію" IMPORT_ERRORLINE="лінія %s не могла бути імпортована" ACY_IMPORT_REPORT="%s користувачів в імпортованому файлі: %s нових імпортованих користувачів, %s недійсних адрес електронної пошти, %s уже дійсних користувачів" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s користувачів було підписано на список %s" IMPORT_REMOVE="%s користувачів відмовились від списку %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Колонка %s не знаходиться в списку можливих колонок : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing користувачів оновлено" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing користувачів знищено" IMPORT_NEW="%s новим користувачам імпортовано" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s підписки були вставлені" IMPORT_LIST="Список або розсилання %s імпортовано" IMPORT_JOOMLA="Користувачі Joomla" UNKNOWN="Невідомі" IMPORT_FROM="Імпортування даних з" ;styles CONTENT_AREA="Стиль для області змісту" CONTENT_HEADER="Стиль для заголовка змісту" CONTENT_READMORE="Стиль для читання посилань" ADD_STYLE="Додати новий стиль" CLASS_NAME="Назва CSS-класу" CSS_STYLE="CSS прикладного класу" STYLE_UNSUB="Стиль для посилання відписки" STYLE_VIEW="Стиль для посилання перегляд онлайн" ;tags TAGS="Теги" INSERT_TAG="Вставити тег" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Підтвердити вашу підписку" MODIFY_SUBSCRIPTION="Змінити вашу підписку" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Вставити посилання підтвердити вашу підписку в електронний лист" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Вставити посилання змінити вашу підписку в електронний лист" UNSUBSCRIBE_LINK="Вставити посилання відписатися в електронний лист" VIEW_ONLINE="Натисніть тут, щоб переглянути його в Інтернеті" FORWARD_FRIEND="Надіслати лист другові" VIEW_ONLINE_LINK="Вставити посилання перегляд онлайн в електронний лист" FORWARD_FRIEND_LINK="Вставити посилання переслати в електронний лист" WEBSITE_LINKS="Посилання сайту" JOOMLA_CONTENT="Стаття Joomla" DISPLAY="Показати" CLICKABLE_TITLE="Заголовок, як посилання" AUTHOR_NAME="Ім'я автора" JOOMEXT_READ_MORE="Детальніше" MIN_ARTICLE="Мінімальне число статей" MAX_ARTICLE="Максимальна кількість статей" ONLY_NEW_CREATED="Тільки недавно створені" ONLY_NEW_MODIFIED="Тільки недавно створені і змінені" MODIFIED_DATE="Змінена дата" REPLACE_TAGS="Заміна тегів" ACY_COUPON="Купон" COUPON_PERCENT="Процент" COUPON_TOTAL="Всього" COUPON_PERMANENT="Постійний" COUPON_GIFT="Подарунок" COUPON_NAME="Код купона" COUPON_VALUE="Значення" ACY_PRODUCTS="Продукти" JOOMEXT_EVENT="Подія" ACY_ORDERS="Замовлення" ACY_ONE_PRODUCT="Принаймні, один продукт" ACY_DIDNOTBOUGHT="не купив" ACY_BOUGHT="купив" SHOPPER_GROUP="Група покупців" UPCOMING_EVENTS="Майбутні події" MAX_STARTING_DATE="Максимальна дата початку" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Підписант" SUBSCRIBER_ID="ID підписанта" SUBSCRIBER_EMAIL="Електронна адреса підписанта" SUBSCRIBER_NAME="Ім'я підписанта" SUBSCRIBER_USERID="ID підписанта в таблиці користувачів Joomla" SUBSCRIBER_IP="IP підписанта, коли він вибирав у" SUBSCRIBER_CREATED="Дата створення підписанта" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Перша частина імені підписанта" SUBSCRIBER_LASTPART="Остання частина імені підписанта" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(першою частиною підписанта Джон Доу є Джон)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(останньою частиною підписанта Джон Доу є Доу)" TAGUSER_TAGUSER="Користувач Joomla" TAGUSER_USERNAME="Назва користувача" TAGUSER_GROUP="Основна група користувача (Суперадміністратор, Менеджер, Автор...)" TAGUSER_LASTVISIT="Дата останнього візиту користувача" TAGUSER_REGISTRATION="Дата реєстрації користувача," DISPLAY_PICTURES="Показати малюнки" TAG_ELEMENTS="Елементи" TAG_CATEGORIES="Категорії" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Доступно тільки з AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Доступно тільки з AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Оновлення / Про AcyMailing" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Обробка відмов" BOUNCE_FEATURE="Включити автоматичну обробку відмов" BOUNCE_CONNECTION="Метод з'єднання" BOUNCE_CERTIF="Самопідписні сертифікати" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Успішно підключений до %s" NB_MAIL_MAILBOX="Є %s листів у вашій поштовій скриньці" BOUNCE_TIMEOUT="Тайм-аут підключення (в секундах)" BOUNCE_PROCESS="Обробка відмов" BOUNCE_MAX_EMAIL="Максимальна кількість листів" BOUNCE_RULES="Правила" BOUNCE_REGEX="Regex (регулярний вираз)" BOUNCE_ACTION="Дії підписанта" EMAIL_ACTION="Дії електронної пошти" FORWARD_EMAIL="Переслати листа" DELETE_EMAIL="Видалити повідомлення" UNSUB_USER="Відписка користувачів" SUBSCRIBE_USER="Підписка для користувачів" DELETE_USER="Видалити листа" BOUNCES="Відмови" ;install PLUG_INSTALLED="Плагін %s успішно встановлено" MODULE_INSTALLED="Модуль %s успішно встановлено" TEMPLATES_INSTALL="%s Шаблонів встановлено" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Вказана адреса електронної пошти відправки %s могла викликати проблему, будь ласка, знищіть її (залиште поле адреси відправлення порожнім) і спробуйте ще раз." ADVICE_SMTP_AUTH="Ви визначили пароль SMTP, але ви не потребуєте аутентифікації, ви могли б включити аутентифікацію SMTP." ADVICE_LOCALHOST="У вашого сайту, можливо немає поштового сервера. Будь ласка переконайтесь спочатку, що ви можете відправляти електронні листи з Joomla (запит пароля, підтвердження реєстрації...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Типова мова" ACY_CUSTOM="Обрана" ;field interface FIELD_LABEL="Мітка" FIELD_COLUMN="Назва колонки" FIELD_TYPE="Тип поля" REQUIRED="Необхідне" CORE="Ядро" FIELD_SIZE="Розмір" FIELD_DEFAULT="Значення по замовчуванню" FIELD_VALUES="Значення" FIELD_COLUMNS="Колонки" FIELD_ROWS="Рядки" FIELD_TEXT="Простий текст" FIELD_TEXTAREA="Текстове поле" FIELD_RADIO="Радіо кнопка" FIELD_CHECKBOX="Прапорець" EXTRA_INFORMATION="Важлива інформація" EXTRA_FIELDS="Звичайні поля" FIELD="Поле" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Одиночне падіння" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Багаторазове падіння" FIELD_DATE="Дата" FIELD_VALUE="Значення" FIELD_TITLE="заголовок" FIELD_ADDVALUE="Додати нове значення" FIELD_VALID="Будь ласка, введіть значення для поля %s" FIELD_ERROR="Звичайне повідомлення про помилку" FORMAT="Формат" FIRSTNAMECAPTION="Ім'я" LASTNAMECAPTION="Прізвище" CITYCAPTION="Місто" COUNTRYCAPTION="Країна" PHONECAPTION="Номер телефону" ADDRESSCAPTION="Адреса" FIELD_BIRTHDAY="День народження" SOCIAL_SHARE="Розповісти %s" SHARE_TEXT="В даний час при читанні %s" ;security SECURITY="Безпека" CAPTCHA="Капча" ENABLE_CATCHA="Включити капчу" CAPTCHA_CHARS="Символи" CAPTCHA_CHARS_DESC="Список символів, що використовуються для створення спотвореного тексту" SECURITY_KEY="Ключ безпеки" SECURITY_KEY_DESC="Якщо ви використовуєте підписку через URL-адресу, ви повинні додати цей ключ в URL-адресу у противному випадку подання не буде прийняте

%s" MODULE_VIEW="Передплата через Модуль" COMPONENT_VIEW="Передплата через компонент" CAPTCHA_NBCHAR="Кількість символів" CAPTCHA_HEIGHT="Висота" CAPTCHA_WIDTH="Ширина" CAPTCHA_BACKGROUND="Колір фону" CAPTCHA_COLOR="Колір шрифту" ERROR_SECURE_KEY="Ключ безпеки не підходить" ERROR_CAPTCHA="Будь ласка, введіть код відображається на зображенні" FE_EDITION="Фронтальне редагування" FE_MODIFICATION="Дозволити зміни" FE_MODIFICATION_DESC="Ви дозволяєте користувачеві редагувати Розсилку, створену іншими користувачами?" FE_MODIFICATION_SENT="Дозволити редагування після відправлення" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Ви дозволяєте користувачеві редагувати Розсилку, яка вже була відправлена?" ARCHIVE_SECTION="Розділ Архіву" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Показати теми на архівні Розсилки?" SUBJECT_DISPLAY="Показати теми" ALREADY_SENT="%s електронні адреси вже були відправлені для цього бюлетеня." REMOVE_ALREADY_SENT="Ви хочете відправити Розсилку тільки для нових користувачів?" SEND_TO_ALL="Ні, відправити всім користувачам" CLICK_BOUNCE="Клацніть тут, щоб обробляти повідомлення" NOTIF_UNSUB="Коли користувач відписався від списку, надіслати електронну пошту" NOTIF_UNSUB_DESC="Відправити по електронній пошті тих, якщо користувач Відписався зі списку." TEMPLATE_STYLESHEET="Стилі" BLOCK_USER="Блокувати користувача" COMMENTS_ENABLED="Коментарі користувачів" COMMENTS_ENABLED_DESC="Додати коментарі користувачів у ваш архівний розділ" IMPORT_CONFIRMED="Імпорт користувачів, які підтверджені" IMPORT_TEXTAREA="Текстове поле" GENERATE_NAME="Автоматичне створення ім'я користувача" ACTION_SELECT="Оберіть дію" ADD_FILTER="Додати фільтр" ADD_ACTION="Додати дію" ACTIONS="Дії" ACY_ORDER="Сортувати за" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Автор" ACY_DESCRIPTION="Опис" ACY_ORDERING="Сортування" OPEN_POPUP_DESC="Ви хочете, щоб архів Розсилки відкривався у модальному вікні?
Якщо ні, архів Розсилка буде відкриватися усередині шаблону Joomla." OPEN_POPUP="Відкрити архів у модальному вікні (popup)" SUBSCRIBE_TO="Підписати користувачів до" REMOVE_FROM="Видалити користувачів із" ENTER_TITLE="Будь ласка, введіть назву" REMOVE_SUB="Видалити користувача підписки" MORE_PLUGINS="Натисніть тут для завантаження додаткових плагінів" MORE_TEMPLATES="Натисніть тут для завантаження додаткових шаблонів" ACY_FILTERS="Фільтри" ACY_FILTER="Фільтр" CONFIRM_USERS="Підтвердити користувачів підписки" BLOCK_USERS="Блокувати користувача" ENABLE_USERS="Дозволити користувачам" NB_CONFIRMED="%s користувачів підтверджено" AUTO_TRIGGER_FILTER="Автоматичний тригер фільтра:" AUTO_CRON_FILTER="Кожен день (з використанням cron)" ON_USER_CREATE="Створення користувача" ON_USER_CHANGE="Редагування користувача" ON_USER_CLICK="Коли користувач натискає на URL-адресу з вашої Розсилки" ON_OPEN_NEWS="Коли користувач відкриває вашу розсилку" SUBSCRIBE_LIST="Натисніть тут, щоб підписати користувачів до цього списку" MISSING_LANGUAGE="Ваш мовний файл в даний час не встановлено." UPDATE_LANGUAGE="Ваш мовний файл не застарілий." DONT_REMIND="Я знаю, не нагадувати мені" META_DATA="Метадані" META_KEYWORDS="Мета ключові слова" META_DESC="Метаопис" STYLE_IND="Індивідуальний стиль" CUSTOM_TEXT="Власний текст" RESIZED="Масштабування" EXISTING_FILTERS="Дійсні фільтри" SELECT="Обрати" SELECT_LISTS="Обрати один або декілька списків" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Ви щойно опублікували." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Ви щойно змінили затримку для цієї дії." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Натисніть тут, щоб поновити дату відправлення цієї нової затримки, яка вже встановлена в чергу" NB_EMAILS_UPDATED="%s електронні адреси були оновлені" ADD_QUEUE="Додати електронні адреси в чергу" REMOVE_QUEUE="Видалення електронної адреси з черги" TABLENAME="Назва таблиці" SPECIFYTABLE="Будь ласка, введіть ім'я таблиці з бази даних: %s" SPECIFYFIELD="Поле %s неможливо знайти. Будь ласка, вкажіть поле з таблиці: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Еквівалентне для електронної пошти поле є обов'язковим" DATABASE="База даних" CATEGORY_VIEW="Вид категорії" DETAILS_VIEW="Вид для Детальної інформації" ACY_HELP="Довідка" ACY_TEMPLATES="Шаблони" ACY_PREVIEW="Перегляд" ACY_COPY="Копіювати" ACY_PUBLISHED="Опубліковано" ACY_DELETE="Видалити" ACY_USER="Користувач" ACY_EXPORT="Експорт" ACY_NAME="Ім'я" ACY_EDIT="Змінити" ACY_SAVE="Зберегти" ACY_CLOSE="Закрити" ACY_CANCEL="Скасувати" ACY_FILES="Файли" ACY_APPLY="Застосувати" ACY_USERNAME="Ім'я користувача" ACY_FILE="Файл" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Назва" ACY_EDITOR="Редактор" ACY_NONE="Ніякий" ACY_DEFAULT="За замовчуванням" ACY_VALIDDELETEITEMS="Ви впевнені, що хочете видалити обрані елементи?" ACY_MINUTES="Хвилин" ACY_SECONDS="Секунди" ACY_TIME="Час" ACY_ALL="Всі" ACY_CREATED="Створено" YES_SUBSCRIBE_ME="Так, я хочу отримувати новини з Вашого сайту" OVERWRITE_EXISTING="Замінити дійсну інформацію для користувача" WARNING_LIMITATION="Більшість хостинг-компаній застосовують деякі обмеження на відправлення кількості повідомлень електронної пошти в годину." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Будь ласка, переконайтеся, що ви налаштовані AcyMailing під ці обмеження." USERS_IN_COMP="There are %s users in %s." ACY_NOTALLOWED="Ви не авторизовані для перегляду цього ресурсу." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Ефект відображення" VISIBLE_LISTS="Видимі списки" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Автоматично підписати на" DISPLAY_MODE="Режим відображення" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Списки встановлені за замовчуванням" CHECKED_MODE="Списки з галочками" DROPDOWN_LISTS="Списки у випадаючому списку" DESC_OVERLAY="Опис у вигляді накладення" LINKED_ARCHIVE="Посилання на архів" DISP_FIELDS="Показані поля" CAPT_NAME="Підпис для імені" CAPT_EMAIL="Підпис для електронної адреси" DISP_TEXT_MODE="Показати текстовий режим" INTRO_TEXT="Вступний текст" POST_TEXT="Текст повідомлення" DISP_SUB_BUTTON="Кнопка підписки" CAPT_SUB="Підпис для підписки" CAPT_SUB_LOGGED="Опис зареєстрованим користувачам" DISP_UNSUB_BUTTON="Кнопка відписки" CAPT_UNSUB="Підпис для відписки" TERMS_CONTENT="Умови статті" TERMS_POPUP="Стаття відображається у модальному вікні" MOO_BOX_HEIGHT="Висота вікна на Mootools" MOO_BOX_WIDTH="Ширина вікна на Mootools" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Режим Перенаправлення" REDIRECT_LINK="Перенаправлення Посилання" ;Operators ACY_IN="В" ACY_NOT_IN="Не в" ACY_NUMERIC="Числовий" ACY_STRING="Рядок" ACY_BEGINS_WITH="Починається з" ACY_ENDS_WITH="Закінчується" ACY_CONTAINS="Містить" EXPIRY_DATE="Термін дії" CLICK_DATE="Клацніть дату" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail дозволяє підписувати повідомлення" DKIM_DOMAIN="Домен" DKIM_SELECTOR="Селектор" DKIM_PASSPHRASE="Passphrase" DKIM_IDENTITY="Особистість" DKIM_PRIVATE="Секретний ключ" DKIM_PUBLIC="Публічний ключ" ACY_TABLECONTENTS="Зміст" ACY_EXISTINGANCHOR="Існуючі якоря" ACY_GENERATEANCHOR="Створення змісту на основі" ACY_SENT_EMAILS="Поштовий трафік" ACY_VIEW="Вид" ACY_MANAGE="Керування" ACY_SUBSCRIBER="Користувачі" ACY_SEPARATOR="Розділення" ACL_WRONG_CONFIG="Ви не можете виключити себе з керування конфігураціями" NO_LIST_SELECTED="Будь ласка, оберіть Списки на які ви бажаєте підписатися" ACY_LEVEL="Рівень %s." ACY_HISTORY="Історія" ACY_SOURCE="Джерело" ACY_DETAILS="Деталі" ACY_ACTION="Дія" ACTION_CREATED="Дата створення" ACTION_MODIFIED="Дата зміни" ACTION_CONFIRMED="Підтверджений" ACTION_UNSUBSCRIBED="Відписаний" EXECUTED_BY="Страчені" REASON="Причина" VIEW_DETAILS="Детальніше" DATABASE_MAINTENANCE="Ведення бази даних" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing може заощадити значний обсяг інформації в базі даних." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Ця область дозволяє автоматично видаляти стару інформацію після Х днів." DELETE_DETAILED_STATS="Видалити докладну статистику після" DELETE_HISTORY="Видалити історію користувача після" UNSUB_INTRO="Доброго дня, {user:name}!

На жаль ми не знайшли більше для Вас цікавих бюлетнів." UNSUB_SURVEY="Перед тим як відписатися, ми були б вдячні, якщо б ви повідомите нам, чому ви бажаєте це зробити." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Листи занадто часто відсилаються" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Листи не мають відношення до вас" UNSUB_SURVEY_OTHER="Будь ласка, додайте будь-які інші причини тут:" UNSUB_PAGE="Сторінка для відписки від розсилання" UNSUB_DISP_CHOICE="Показати варіанти відписки" UNSUB_DISP_SURVEY="Показати огляд" UNSUB_INTRODUCTION="Введення тексту" PLEASE_SELECT_USERS="Будь ласка, виберіть деяких користувачі в списку першими" AUTO_SEND_PROCESS="Автоматичний процес відправлення" SEND_X_EVERY_Y="Надіслати %s листи кожні %s." MANUAL_SEND_PROCESS="Документація по процесу відправлення" SEND_X_WAIT_Y="Надіслати %s листи, а потім чекати %s перед відправленням наступної партії" CREATE_CRON_REMINDER="Ваш крон, здається, не був включений, не забудьте створити його!" DELETE_USERS="Видалення користувачів" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Зберегти повідомлення в базу даних" ACTION_BOUNCE="Повернені" ACY_THEME="Тема" ACY_DOWNLOAD="Завантажити" FILTER_AND="І" ACY_SELECTED_USERS="обрано %s користувач(-ів)" ACY_NEW="Створити" NB_UNSUB_USERS="відписано %s користувач(-ів)" NB_OPEN_USERS="%s користувач(-ів) відкрили лист" NB_CLICK_USERS="%s користувач(-ів) перейшли по посиланню" NB_BOUNCED_USERS="%s повернуто лист(-ів)" MOST_POPULAR_LINKS="Найпопулярніші посилання" NB_USERS_CLICKED_ON="%s користувач(-ів) перейшли на %s." ACY_PRINT="Друк" ACY_LINK_STYLE="Стиль посилання" ACY_RULE="Правило" REGEX_ON="Виконати регулярний вираз на" ACY_BODY="Тіло" BOUNCE_EXEC_MIN="Виконайте такі дії тільки після отримання %s від цього користувача" BOUNCE_STATS="Збільшення відмов статистики, якщо правило відповідає" BOUNCE_RECEIVED="Ми отримали повідомлення %s від користувача %s." BOUNCE_MIN_EXEC="Дії будуть виконуватися після повідомлень %s." PLEASE_SELECT="Будь ласка, зробіть вибір зі списку" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing буде видаляти свої дійсні правила і встановлення за умовчанням." REINSTALL_RULES="Заново встановіть правила" SEND_SERVER="Надіслати електронну пошту за допомогою сервера" SEND_EXTERNAL="Надіслати електронну пошту за допомогою зовнішнього сервера" SMTP_DESC="%s службу доставки ви можете використовувати для відправлення по електронній пошті." NO_ACCOUNT_YET="Ще не зареєстровані?" CREATE_ACCOUNT="Створіть свій профіль" ACTION_FORWARD="Повернуті листи" TELL_ME_MORE="Розкажіть докладніше про це" ACY_RANDOM="Випадковий" RECEIVER_INFORMATION="Приймач інформації" ACY_DAY="День" ACY_MONTH="Місяць" ACY_YEAR="Рік" RECEIVER_LISTS="Тільки користувачі, підписані хоча б один з вибраних вище списків, будуть отримувати інформаційні бюлетені." RECEIVER_FILTER="Ви можете закінчити вибір користувачів, обравши додані критерії:" FILTER_ONLY_IF="Вони також повинні відповідати всім наступним критеріям:" USER_FIELDS="Поля користувача" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Розширена перевірка електронної пошти" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Перевірити чи існує домен" LATEST_NEWSLETTER="Останні розсилання" CUSTOM_TRANS="Власний переклад" CUSTOM_TRANS_DESC="Наступні рядки не будуть перезаписані при оновленні AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Ви дійсно хочете відправити нам цей переклад? Будь ласка, не відправляйте його, якщо ви не змінювали переклад." PLEASE_CONFIRM_SUB="Будь ласка, підтвердіть свою підписку" CONFIRM_MSG="Ви підписалися на розсилку новин з нашого сайту" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Необхідно активувати вашу підписку, для цього перейдіть за посиланням нижче:" IN_TEMPLATE="У вашому шаблоні" WITHOUT_TEMPLATE="Без шаблону" MINUTES_AGO="%s хв. тому" SENT_TO_NUMBER="Цей лист буде надіслано користувачам (%s)" FIELD_FILE="Завантажити файл" CONFIG_TRY="Спробуйте ще раз (%s раз(-ів), щоб надіслати листа." CONFIG_TRY_ACTION="Якщо він все ще не %s" DO_NOTHING="Нічого не робити" TAG_MODULES="Модулі" ACY_NOT_CONTAINS="Не містить" SPAM_TEST="Тест на спам" CREATE_NEWSLETTER="Нова розсилка" MODULE_ALIGNMENT="Вирівнювання модуля" MODULE_AUTOID="Автовизначення зареєстрованих користувачів" MODULE_CACHING="Кешування" MODULE_JS="Включити файли JS" ACY_ITEMID="ID меню" MODULE_CLASSSUF="Суфікс класу модуля" SHOW_COLUMN_X="Показати колонкові %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Отримати поштою" SEND_SELECT_NEWS="Надіслати оновлені розсилки на..." ACY_FROM_DATE="Від" ACY_TO_DATE="До" X_INTEGRATION="%s інтеграція" ACY_PERIOD="Діапазон дат" ACY_INTERVAL="Інтервал" CHART_TYPE="Тип діаграми" COLUMN_CHART="Стовпчикова діаграма" LINE_CHART="Лінійна діаграма" ACY_COMPARE="Порівняти..." ACY_YEARS="Роки" GENERATE_CHART="Створити діаграму" ACY_IMAGE="Зображення" FIELD_PHONE="Телефон" ADVICE_PORT="Порт, який ви вказали (%s), не є портом SMTP-сервера. Будь ласка, залиште порожнім це поле, або напишіть коректний порт!" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Встановіть значення профілю підписника" NB_MODIFIED="Змінені користувачі: %s" ONLY_SOMETHING_WRONG="Тільки у випадку помилки" MESSAGE_TO_FORWARD="Вітаємо, {subtag:name}!
{user:name} ( {user:email} ) бажав переправити цього листа із наступним повідомленням:
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Чи бажаєте ви додати нотаток до листа?" YOUR_NAME="Ваше ім'я" YOUR_EMAIL="Ваша електронна адреса" FRIEND_NAME="Ім'я друга" FRIEND_EMAIL="Електронна адреса друга" ADD_FRIEND="Додати іншого друга" FILL_ALL="Будь ласка, заповніть усю інформацію" EXPORT_ENABLED="Тільки дозволені користувачі" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Нове сортування збережено" ACY_GUESSPORT="Які порти я можу використовувати для мого сайту?" NOT_SENT="Не відправлено" CHANGE_TEMPLATE="Новий шаблон замінить увесь бюлетень, а зміст буде видалений" REDIRECTION_MODULE="Дозволені домени для модуля перенаправлення" REDIRECTION_MODULE_DESC="Додайте тут список доменів, дозволені для використання в модулі перенаправлення.
Ви повинні відокремити кожен домен |." NO_REASON="Відсутні зазначені причини" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Архів розсилань (поодинокий)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Фронтальне керування користувачем" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Архів розсилань (увесь)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Створити розсилання" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Створити/редагувати розсилання" SEPARATOR_COMMA="Кома ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Крапка з комою ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Редагувати DNS для додавання текстового запису TXT для вашого домену %s, використовуючи ключ та значення." DKIM_LET_ME="Дозволити ввести власні ключі." DKIM_KEY="Ключ" DKIM_VALUE="Значення" ACY_STATS_ADDUP="Додати підсумки" ACY_THUMBNAIL="Мініатюра" READMORE_PICTURE="Детальніше про картинку" DELETE_PICT="Видалити картинку" ACYEDITOR_DELETEAREA="Ви впевнені, що хочете видалити це поле?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Видаляється" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Редагований (Текст)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Редагований (Файл)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Показати області" ACYEDITOR_ADDAREAS="Ваш шаблон не містить редаговані області, натисніть тут, якщо ви хочете, щоб програмне забезпечення додало їх автоматично." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Ви повинні зробити це тільки один раз, шаблон закінчений." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Редаговані області успішно додано" USER_ALREADY_EXISTS="Користувач з e-mail адресою %s вже існує" CLICK_EDIT_USER="Натисніть тут для редагування цього користувача" TRUNCATE_AFTER="Обрізати текст після %s символів" STATS_PER_LIST="Статистика за списком" ACY_SSLCHOICE_DESC="Ви використовуєте протокол https у фронтальній частині Вашого сайту? Якщо так, то УВІМКНІТЬ цю опцію." ACY_SSLCHOICE="Використовувати https URL" TRACKING="Відстежування" TRACKINGSYSTEM="Відстежувати натискання за допомогою" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Використовувати Bootstrap у фронтальній частині" NEWSLETTER_INSTALLED="Інформаційний лист успішно імпортовано" ACY_TYPE="Тип" ;Geoloc GEOLOCATION="Географічне положення" GEOLOCATION_TYPE="Коли AcyMailing зберігає місцезнаходження користувача?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing зберігатиме місцезнаходження користувача у різний час для того, щоб надати більше інформації про користувача." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Підтвердження підписки" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Вам потрібен API ключ для використання визначення географічного положення. Будь ласка, створіть обліковий запис та введіть Ваш API ключ сюди." GEOLOC_UNSUB="Відмовились від підписки" STATECAPTION="Стан" GEOLOC_NB_ACTIONS="Кількість дій" GEOLOC_COUNTRYCODE="Код країни" GEOLOC_STATECODE="Код регіона/області" GEOLOC_POSTALCODE="Індекс" GEOLOC_LATITUDE="Широта" GEOLOC_LONGITUDE="Довгота" GEOLOC_RECENT="Найостанніші" GEOLOC_TEST_API_KEY="Тестувати визначення географічного положення" ACY_SEARCH="Пошук..." ACY_NEIGHBOUR="Користувачі з однаковим IP" GEOLOC_NB_USERS="Кількість користувачів" IMPORT_BLOCKED="Імпортувати користувачів як заблокованих" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Так + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Відправляти e-mail на ті e-mail адреси, користувачі яких заповнили форму підписки." NOTIF_CONTACT="Коли користувач заповнює форму підписки" NOTIF_CONFIRM_DESC="Відправляти e-mail на ті e-mail адреси, користувачі яких підтвердили їх підписку." NOTIF_CONFIRM="Коли користувач підтвердив його підписку" ACY_ASAP="Як найшвидше" ACY_ONTHE="На" ACY_DAYOFMONTH="місяця" FREQUENCY_FIRST="1-й" FREQUENCY_SECOND="2-й" FREQUENCY_THIRD="3-й" FREQUENCY_LAST="Останній" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Додати посилання для підтвердження користувача Joomla" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Підтвердить Ваш обліковий запис" CURRENT_USER_INFO="Інформація про поточного користувача" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Натисніть тут для того, щоб обробити всі повідомлення до тих пір, коли Ваша поштова скринька буду порожня" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Авторизований контент" ONLY_NUMBER="Тільки цифри" ONLY_LETTER="Тільки букви" ONLY_NUMBER_LETTER="Тільки цифри та букви" MY_REGEXP="Мої регулярні вирази" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Повідомлення про помилку, якщо невірно" FIELD_CONTENT_VALID="Будь ласка, введіть коректне значення для поля %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="Реєстрація J!" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="Профіль користувача J!" FRONTEND="Фронтальна частина" BACKEND="Адміністративна частина" DISPLAY_ACYPROFILE="Профіль" DISPLAY_ACYLISTING="Список" FILTER_VIEW_USERS="Показати користувачів" ACY_FILTEREDUSERS="От фільтровано %1$s перших користувачів з %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Запустити кампанію %1$s %2$s після застосування фільтру" SEND_COMMENT="Коментар" SEND_COMMENT_DESC="Цей коментар буде відображено на початку Вашого тестового листа" LISTS_IN_COMP="%s списків в %s" IMPORT_X_LISTS="Ви можете імпортувати %s списки, та таким чином залишити підписки призначені кожному користувачу." IMPORT_LIST_TOO="Імпортувати також %s списки?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Ваш шаблон було успішно експортовано у директорію media/com_acymailing/tmp. Натисніть %1$sТУТ%2$s для його завантаження." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Імпортувати також %s листів?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="Імпортовано %s листів" ACY_START_CAMPAIGN="Розпочати кампанію" START_ON_SUBSCRIBE="Коли користувач підписується" START_ON_DAY="Через %s після того, як користувач підписався" AUTO_GENERATED_HTML="Генерувати автоматично з HTML версії" USE_DEFAULT_VALUE="Використовувати значення за замовченням" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Зображення успішно завантажено" NO_FILE_FOUND="Не знайдено жодного файлу у цій директорії" IMAGE_RESIZED="Розмір зображення змінено на 700пікс" ACY_OR="або" MEDIA_BACK="Назад" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Вставити зображення за URL" UPLOAD_NEW_IMAGE="Завантажити нове зображення" ALIGNMENT="Вирівнювання" NOT_SET="Не встановлено" ACY_MARGIN="Відступ" ACY_BORDER="Межа" ACY_LINK="Посилання" INSERT="Вставити" MEDIA_FOLDER_DESC="Директорії, які використовуються для пошуку зображень під час використання Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Медіа-директорія" FILE_RENAMED="Зображення з таким ім’ям вже існує. Зображення перейменовано на %s" IMAGE_NOT_FOUND="Вибачте, але ми нічого там не знайшли..." IMAGE_FOUND="Здається, ми це знайшли!" IMAGE_TIMEOUT="Зображення не може бути завантажено у зв’язку з браком часу" NO_ACCESS_NEWSLETTER="У Вас немає доступу до цього листа (%s)" ACY_RIGHT="Праворуч" ACY_LEFT="Ліворуч" LIST_POSITION="Відобразити списки" ACY_BEFORE_FIELDS="Перед полями" ACY_AFTER_FIELDS="Після полів" IPTIMECHECK="Обмежити підписки з одного IP" IPTIMECHECK_DESC="Обмежити максимальну кількість підписок з однієї IP адреси не більш ніж 3 впродовж двох годин" DBVALUES="Значення з бази даних" ACY_WHERE="Де" ACY_ANY_CATEGORY="Будь яка категорія" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Підписати користувача на новий список" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Повідомлення Joomla" ACY_SENT="Відправити" WANNA_REINSTALL_RULES="Було оновлено правила відмолень, можливо, Ви захочете перевстановити Ваші правила для використання останньої версії" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Здравствуйте {subtag:name},
Нижче було сформовано листа." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Лист було поставлено у розклад і буде відправлено якомога швидше." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Будь ласка, перевірте його та натисніть на посилання для відправки." AUTONEWS_GENERATE_DONE="Лист опубліковано, можливо його вже було відправлено?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Ви ходите, щоб архіви Ваших листів не індексувалися пошуковими системами (noindex) та щоб пошукові системи не переходили за посиланнями у листах (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow архіви" DATABASE_INTEGRITY="Перевірити цілісність бази даних" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Більше дій" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Дублювати після" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Натисніть тут для редагування Вашого тексту" CREATE_FOLDER="Створити директорію" FOLDER_NAME="Назва директорії" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Ця директорія вже існує, будь ласка, спробуйте ще раз." CUSTOM_VIEW="Налаштований вид" CUSTOM_VIEW_DESC="Вкажіть назву налаштованого виду з Zoho CRM для того, щоб імпортувати користувачів лише з цього виду" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Натисніть тут для того, щоб додати цих послідовників до користувачів, які підписалися на Вашу компанію з %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS=" Натисніть тут для того, щоб додати цих послідовників до всіх користувачів, які підписалися на Вашу компанію" ACY_MAX_RUN="Виходячи з результатів перевірки, ми можемо запускати кожен пакет на %s секунди" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Знову розрахувати реальний максимальний час виконання" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Назар ми перевіряємо Ваш реальний максимальний час виконання… Поки що щонайменше %s секунд" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Максимальний час виконання" ACY_TIMEOUT_SERVER="Базуючись на налаштуваннях Вашого серверу, кожен пакет може оброблятися впродовж %s секунд" ACY_LANGUAGE="Мова" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Ви можете закрити цю сторінку налаштувань, у той час, як ми перевіряємо Ваш тайм-аут." ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Повторна ініціалізація областей" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Ви впевнені в тому, що хочете повторно ініціалізувати всі області?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Непідтверджені користувачі" ACY_LOADZOHOFIELDS="Завантажити список полів ZohoCRM" ACY_LOADFIELDS="Завантажити поля" ACY_FIELDSLOADED="Поля успішно завантажені" ACY_NOFIELD="ZohoCRM не повернуло жодного поля" ACY_ZOHOLIST="Списки ZohoCRM" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Ваша підписка на наші листи не підтверджена." ACY_RELATIVE_DATE="Відносна дата" ACY_SPECIFIC_DATE="Певна дата" ACY_BEFORE="До" ACY_AFTER="Після" ACY_EXECUTION_TIME="Час виконання" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Немає країни" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Згенерувати ім'я" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Виберіть, ім'я користувача треба генерувати на підставі e-mail або з полів титул, ім'я та прізвище (якщо поле імені не зіставлено ні з яким полем Zoho)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="З e-mail" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Зі зв'язки титулу, імені та прізвища" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Якщо Ви включите цю опцію, але без підтримки HTTPS, то зображення, URL-адреси та інші речі на Вашому сайті можуть зламатися. Ви впевнені?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Відстежувати посилання для зовнішніх сайтів" ABTESTING="А/Б тестування" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Будь ласка, для початку виберіть як мінімум два листи" ABTESTING_TITLE=" %s тестування" ABTESTING_PART_RECEIVER="Тест відправляється %s одержувачам. Тест буде порівну розділений між наступними листами:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Змініть цих одержувачів налаштувавши %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="Після %s днів:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Генерувати і автоматично відправляти листи з найкращим показником переглядів" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Генерувати і автоматично відправляти листи з найкращим показником натискань" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Генерувати і автоматично відправляти листи з темою, яку найбільше відкривали і вмістом листа, в якому найбільше переходили за посиланнями" ABTESTING_TEST="Тест" ABTESTING_STAT_WARNING="Запуск нового тесту видалить існуючу статистику за обраними листам." ABTESTING_INPROGRESS="Є збережений тест. Якщо його змінити, то це зупинить тестування і запустить його спочатку. Це може привести до повторного відправлення листів тим же користувачам." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Як мінімум один з листів зараз у черзі. Ви повинні прибрати його з черги або дочекатися закінчення розсилки перед продовженням." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Зараз Ви відправляєте фінальне повідомлення. Будь ласка, дочекайтеся закінчення розсилки або очистіть чергу перед тим як запустити новий тест." ABTESTING_SUCCESSADD="А/Б тестування успішно запущено. %s листів додано в чергу." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Цей тест буде відправлений %1$s / %2$s користувачам" ABTESTING_READYTOSEND="Тестування закінчено, Ви можете вибрати, який лист буде відправлено користувачам, що залишились" ABTESTING_COMPLETE="Тест та розсилка листів закінчена" ABTESTING_FINALSEND="Лист %s було додано в чергу для користувачам, що залишились" ABTESTING_TESTEXIST="Один з листів використовується в тестуванні. Тест буде відображений тут." ABTESTING_NEEDVALUE="Вам необхідно встановити відсоток одержувачів до продовження" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Вам потрібно як мінімум 50 отримувачів для того, щоб почати тестування (у Вас є тільки %s)" ACY_CLASS="Класи" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="Імпортовані дані повинні щось містити" ACY_FIRST_LINES="%s перших рядків Вашого файлу" ACY_IMPORT_LISTS="Імпортовані користувачі будуть підписані на ці списки" ACY_IGNORE="Ігнорувати" ACY_IGNORE_LINE="Цей перший рядок ігноруватиметься" ACY_CREATE_FIELD="Створити нове поле" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Призначити стовпці" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Призначте імпортовані стовпці будь-якому полю AcyMailing, створіть нове поле або ігноруйте деякі імпортовані стовпці." ACY_MATCH_DATA="Зіставити дані" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Натисніть тут для завантаженні всіх рядків, що містять помилки" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Відправити листи на ті e-mail адреси, які користувачі вказали з форми, доступної в меню Підписка/Змінити Вашу підписку." NOTIF_CONTACT_MENU="Коли користувач відправляє данні з форми підписки в меню" ACY_ONLYAUTOPROCESS="Ви налаштували AcyMailing на використання виключно автоматичного процесу відправки. Ви не можете запустити процес відправки використовуючи цю кнопку, якщо тільки Ви не дозволите ручний запуск розсилки в налаштуваннях AcyMailing" ACY_RAND_LIMIT="Випадково обрати %s користувачів" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ігнорувати непідписані стовбці" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Тільки нові та змінені користувачі" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Відсортувати процес розсилки за" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Не треба використовувати випадковий процес розсилання, якщо Ви використовуєте систему з декількома чергами." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Що най менш один лист цього тесту був видалений. Нічого відображати." ACY_CATEGORY="Категорія" ACY_NEW_CATEGORY="Створити нову категорію" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Області для сортування" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Наш сервіс планувальника звертається до Вашого сайту кожні 15 хвилин, Вам необхідно дотримуватися тут 15 хвилинної частоти, хіба що Ви створили свій власний планувальник" ACY_OPERATOR_ADDEND="Додати в кінець" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Додати в початок" ACY_SUB_GROUPS="Увімкнути підгрупи" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Значення геолокації" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Остання дата збереження" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="Перша дата збереження" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Редагується при створенні користувача" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Редагується при змін користувача" ACY_SUMMARY="Підсумок" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Цей опис буде відображатися в розділі архіву." ACY_SENT_ON="Відправити %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Все категорії" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML-тег для категорій" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS клас" ACY_INBOX_ACTIONS="Дії вхідної пошти" ACY_BUTTON_CONFIRM="Підтвердження після натискання" ACY_BUTTON_SAVE="Збереження після натискання" ACY_GOTO="Перейти на" ACY_BUTTON_TEXT="Текст кнопки" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Ви ЗОБОВ'ЯЗАНІ попросити Google додати Вас в білий список для того, щоб використовувати дії вхідної пошти, в іншому випадку кнопка не з'явитися в ящику одержувача." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Показувати обмеження на" ACY_NO_CATEGORY="Немає категорії" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Ви впевнені в тому, що хочете видалити ці %s листів з черги?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Поведінка кнопки видалення" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Кнопка видалення повинна повністю видаляти користувача або просто його відписувати від поточного списку?" ACY_UNSUB_FROM="Відписатися користувача від" ACY_NON_LOGGED_IN="Не значитися в користувачах" ALL_RULES="Всі правила" NO_RULE_SAVED="Немає записаних правил" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Ефективність" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s користувачі, що відкрили листи і натиснути на посилання" ACY_STAT_OPEN_RATE="Відсоток відкритих" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Всього Відкрито / Натискання" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Відкрито / Натискання по днях" ACY_STAT_BROWSER="Браузери" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Пристрої" ACY_STAT_MOBILE="Мобільні" ACY_STAT_NOMOBILE="Комп'ютери" ACY_STAT_MOBILEOS="Мобільні ОС" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Пропустити перші %s листи з компанії" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Клієнтський шаблон" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing не видалить зображення, так як воно використовується в деяких листах" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Зображення було успішно видалено" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Сталася помилка при видаленні зображення" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Видалити зображення опису" ACY_DONT_EXPORT="Не експортувати" ACY_CENTER="По центру" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Налаштування сервера" ACY_EMPTY_QUEUE="Черга порожня!
Поки немає повідомлень, які очікують відправки." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Більше статистики за списком" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Більше статистики за листами" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Більше статистики по користувачах" ACY_CONTACTS="Контакти" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Є 4 основні кроки, які дозволяють Вам відправити Ваш перший лист." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Ви хочете перейти на наступний рівень, стати професіоналом e-mail маркетингу і збільшити Вашу активність?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Дозволити команді Acyba направляти Вас ..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Підпишіться на керівництво AcyMailing КРОК ЗА КРОКОМ і отримуйте щотижня керівництво користувача, поради, підказки та прийоми для того, щоб відкривати нові можливості та покращувати свої результати!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Створіть Ваш перший список контактів і почніть організовувати Вашу комунікацію!" ACY_NO_STATISTICS="Статистика ще не зібрана" ACY_UNPUBLISHED="Не опубліковано" ACY_LIST_INFORMATIONS="Інформація про список" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Інформація про компанію" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Інформація про шаблон" ACY_STYLES="Стилі" ACY_EXPORT_CHART="Графік експорту" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Інформація про листи" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Останнє місцезнаходження користувача %s" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Хронологія підписки" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="10 останніх користувачів, що підписались" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Статус користувачів, що підписались за списками" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Активність черги" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Оновити зараз!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Ваша ліцензія закінчились" ACY_VALID_UNTIL="Дійсне" ACY_UPDATE_NOW="Оновити зараз до %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Ви оновлені до останньої версії" ACY_CHECK_MY_VERSION="Перевірити мою версію" ACY_ATTACH_LICENCE="Цей сайт не закріплений ні за однією ліцензією" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Закріпити його зараз!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Імпортуйте або створіть стільки контактів, скільки Ви хочете. Зв'яжіть їх з відповідними списками." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Створюйте чудові листи, вставляйте в них будь-який вміст і переглядайте попередній результат на екранах з різним розширенням." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Надішліть Ваш перший лист з AcyMailing. Виберіть, хто і коли отримає Вашу новина. Потім, керуйте чергою." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="Після того, як натиснете на кнопку відправлення, якщо Ви закриєте вікно відправлення, процес відправлення автоматично зупинитися, але Ви зможете його відновити.
Всі наші платні версії дозволять Вам обробляти цей процес відправлення автоматично, без необхідності підтримки вікна відправлення у відкритому стані." ACY_ACL="Розширений рівень контролю доступу" ACY_SAVEANDNEW="Зберегти і Нове" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Виберіть і змініть CSS файл, який Ви хочете завантажити для адміністративної частини на додаток до файлу за замовчуванням" ACY_CSS_BACKEND="Додатковий CSS-файл адміністративної частини" ACY_MASS_ACTIONS="Масові дії" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Права Joomla" ACY_CRON_CLEAN="Докладна статистика і історія користувача очищена" ACY_ATLEASTONE="Як мінімум один користувач, що підписався" ACY_NOSUB="Користувачів, що підписались немає" DISPLAY_FORM="Форма" ACY_DASHBOARD_USERS="Користувачі" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Інформаційні бюлетені" ACY_DASHBOARD_LISTS="Списки" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Головна інформація" ACY_ALLOWED_SENDER="Дозволений відправник" ACY_CONDITIONS="Умови" ACY_SPECIFIC="Певний" ACY_FORWARD_LIST="Вперед до списку" ACY_DISTRIBUTION="Списки розсилки" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="Лист буде видалено з Вашої поштової скриньки, якщо всі зазначені дії будуть виконані успішно." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Дозволена тема" ACY_NO_TEMPLATE="Немає шаблону" SIMPLE_SENDING="Проста відправка" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Одержувачі" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Вміст листа" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Повідомлення успішно відправлено %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Повідомлення %s не відправлені (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="Імпортовані користувачі будуть відписані від списків" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s користувачів відписано від списку %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Не дозволений відправник" SIMPLE_SENDING_INTRO="Ця система дозволяє Вам відправляти прості листи. Це не зберігає ніяких даних або статистики в Вашу базу даних. Будь ласка, не використовуйте її для відправки листів кінцевим одержувачам." ACY_SAVEASTMPL="Зберегти як шаблон" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Всі компанії" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Шаблон успішно створений і приєднаний до цього листа" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="Ви можете відправити цей лист %s користувачам максимум" ACY_LIST_NAMES="Перерахувати імена" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing може змінити деякі повідомлення Joomla. Якщо Ви це хочете то спершу, будь ласка," ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="включите плагін %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="У Вашому Менеджері Joomla %s користувачів" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="У AcyMailing %s зареєстрованих користувачів" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="Якщо Ви натиснете кнопку 'імпорт', то система:" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Оновить користувачів AcyMailing зі списку користувачів Joomla" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Видалить користувачів AcyMailing якщо вони були пов'язані з користувачами Joomla, але цих користувачів Joomla більше немає" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Додасть всіх користувачів Joomla в AcyMailing, якщо їх там ще немає" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Підпише всіх Ваших користувачів Joomla на вибраний список, якщо вони вже не підписані або не відписувалися від нього" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Будь ласка, помістіть тег {email content} в шаблон, який Ви хочете вибрати" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Додати повідомлення до" ACY_MESSAGE_DELETED="Повідомлення видалено" ACY_MENU="Меню" ACY_RULE_ACTION="Необхідна дія" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Підтвердження отримання - в темі" ACY_RULE_LOOP="Відповідь на зворотний зв'язок" ACY_RULE_LOOP_BODY="Відповідь на зворотний зв'язок - в тілі листа" ACY_RULE_FULL="Поштова скринька переповнений" ACY_RULE_GOOGLE="Заблоковано Групами Google" ACY_RULE_EXIST1="Поштова скринька не існує 1" ACY_RULE_FILTERED="Повідомлення заблоковано фільтрами одержувача" ACY_RULE_EXIST2="Поштова скринька не існує 2" ACY_RULE_DOMAIN="Домен не існує" ACY_RULE_TEMPORAR="Не вдалося тимчасово" ACY_RULE_PERMANENT="Не вдалося постійно" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Підтвердження отримання - в тілі листа" ACY_RULE_FINAL="Кінцеве правило" ACY_NO_FIELD_DELETED="Поля не вилучено" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="Поле %1$s використовується як відображення умови в полі %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Використовується в відображенні умови" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Не перевіряти за допомогою капчі" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Інформація про нового користувача" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Можливо, Ви мали на увазі" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing не вилучело вкладення, так як воно використовується в наступних листах (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Файл успішно вилучено" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Під час видалення файлу сталася помилка" ACY_DISPLAY_ICON="Відображати іконки" ACY_DISPLAY_NOICON="Відображати список" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Натисніть тут для заміни вихідного файлу замість того, щоб перейменовувати новий." ACY_REPLACE_FILE="Замінити" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Ви хочете, щоб новий файл замінив існуючий?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Зображення успішно замінено" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Сталася помилка при заміні зображення" GEOLOC_CONTINENT="Континент" GEOLOC_TIMEZONE="Часовий пояс" ACY_NOT_CLICK="Не натиснув" ACY_PERSONAL_LINK="У Вашому листі ( %s ) є персональне посилання замість тега...
Будь ласка, переконайтеся в тому, щоб не скопіювати/вставити посилання, яке Ви отримали у Вашому листі, так як це може порушити Ваше посилання відписки або посилання підтвердження.
Замість цього використовуйте наш тег!" ACY_ON="Кожного тижня у" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Видалити не дозволені листи" ACY_SEND_NEWSLETTER="Відправив лист" ACY_STAT_OPEN_TIME="Час відкриття" ACY_MONDAY="Понедельник" ACY_TUESDAY="Вiвторок" ACY_WEDNESDAY="Среда" ACY_THURSDAY="Четвер" ACY_FRIDAY="П'ятниця" ACY_SATURDAY="Суббота" ACY_SUNDAY="Неділя" IMAGE_EDIT="Редагувати обране зображення" ACY_IMAGE_EFFECTS="Застосувати один з наступних ефектів до зображення" ACY_EFFECT_CROP="Обрізати" ACY_EFFECT_SCALE="Змінити масштаб" ACY_IMAGE_NAME="Назви зображень" ACY_EFFECT_ROUNDED="Округлення кутів" ACY_ADD="Додати" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="Ми настійно рекомендуємо включити Вам капч у фронтальній частині. AcyMailing повинна використовувати капч?" ACY_DONT_CLOSE="Ви повинні тримати це спливаюче вікно відкритим для продовження відправки. Якщо Ви хочете мати можливість закривати спливаюче вікно і виходити з компонента, встановіть одну з наших платних версій та використовуйте автоматичний процес відправки" ACY_CAMPAIGNS="Кампанії" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Ви також можете відписатися від цих списків." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Будь ласка, перевірте Ваш лист, щоб побачити купон" ACY_ZOHOIMPORT="Імпортувати користувачів Zoho" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Очистити чергу для користувача" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Показати всі списки" ACY_ASC="Зростання" ACY_DESC="Зменшення" ACTION_SENDER_FROM="Відправлено з адреси" ACTION_SENDER_FROM_DESC="Якщо однією з дій є пересилання листа, то використовуйте адресу електронної пошти відправника в якості адреси відправника" ACTION_SENDER_TO="Адреса відправника - адреса для відповіді" ACTION_SENDER_TO_DESC="Якщо однією з дій є пересилання листа, то використовуйте адресу електронної пошти відправника в якості адреси на яку буде відправлено відповідь" ACTION_SENDER_ADDRESS="Ви не зможете використовувати адресу електронної пошти відправника, якщо він Вам не дозволить це" SUBSCRIBE_LINK="Вставити посилання підписки в Ваші листи" ACY_TYPE_SOMETHING="Введіть або виберіть кілька опцій" ACY_CLICKMAP="Карта кліків" ACY_CLICKS_DETAILS="%s кліків з %s" ACY_BCC_ADDRESS="Адреса прихованої копії" ACY_FAILED_INSTALL="Неможливо встановити AcySMS, %1$sнатисніть тут%2$s для того, щоб завантажити його безкоштовно" ACY_DOWNLOADING="Завантаження пакету ..." ACY_INSTALLING="Установка..." ACY_INSTALLED="Спасибі за те, що встановили AcySMS!
Тепер Ви можете його протестувати, процес відправки буде симулювано за допомогою тестового "_QQ_"Профіль відправника"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Відкрито понад 90% СМС, зробіть Вашу маркетингову стратегію краще, відправляючи текстові повідомлення Вашим контактам." ACY_TRY_IT="Спробуйте це безкоштовно" ACY_SMS="Відправити СМС" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Дозволяє Вашим контактам використовувати email адреси зі спеціальними символами в імені домена, такі як кириличні або китайські символи." ACY_SPECIAL_CHARS="Приймати спеціальні символи в email адреси" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Смайлики отображаются по разному в %1$s разных почтовых клиентах %2$s и могут ухудшить Ваш показатель спамности" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Будь ласка, введіть хоча б слово в тему, або введіть аліас" ACY_ADD_COMPARE="Додати до порівняння" ACY_MAX_COMPARE="Ви можете одночасно порівнювати максимум 5 листів" ACY_MIN_COMPARE="Ви повинні додати як мінімум 2 листи, щоб можна було їх порівнювати" ACY_COMPARE_PAGE="Порівняння статистики" ACY_PER_LIST="За списком" ACY_GRAPHS="Графіки" ACY_NEWLY_SENT="Тільки нещодавно відправлені листи" ACY_SENT_MORE_THAN="Вибрати листи, відправлені більш %s днів назад" ACY_DELETE_CHARTS="Видаляти статистичні діаграми після" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="Коли Ви вставляєте графіки в листи за допомогою системи тегів, то на Вашому сервері створюються нові зображення." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Мін. кількість листів" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Макс. кількість листів" ACY_IMAGE_RESIZED="Розмір зображень змінений" ACY_REDIRECT_TAGS="Дозволити теги в посиланнях перенаправлення" ACY_FBLEADS_TOKEN="Тоуко доступу додатки" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="Тоуко доступу можна знайти на Вашій сторінці додатка в Facebook" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="Ви можете вказати або ID реклами, для імпорту всіх лидів, або ID форми, щоб імпортувати тільки ліди, отримані з цієї форми" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Тільки ліди створені після" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Тільки ліди створені до" ACY_FBLEADS_NONE="Ліди не знайдені" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Будь ласка, введіть тоуко доступу" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Будь ласка, ведіть id реклами або id форми" ACY_OPEN_DAY="Відкриттів за день" ACY_NO_ACCESS_LIST="Ви не можете отримати доступ до цього списку (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Щоденний запуск плагінів о" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Деякі плагіни виконують дії тільки один раз в день (наприклад, плагін Дня народження), виберіть час, коли Ви хочете запускати плагіни" ACY_LOCATION="Місцезнаходження" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" цей лист вже було збережено в той час як Ви його редагували. Ви все одно хочете його зберегти?" ACY_PAGINATION="Результатів %s - %s з %s" ACY_PAGINATION_NONE="Немає результатів" SELECTED_USERS="%s відповідних користувачів AcyMailing" ACY_IS_UPDATE="Актуально" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="Нова версія плагіна" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="API ключ Google карт" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="Як отримати API ключ Google карт?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="Ви повинні вказати Ваш API ключ Google карт, щоб побачити карту" ACY_ORDER_COLUMN="Натисніть тут для сортування списку на підставі цього стовпця" ACY_SELECT_ELEMENT="Будь ласка, спершу виберіть елемент" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Горизонтально" ACY_MODE_VERTICAL="Вертикально" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Всередині" ACY_TEXT_OUTSIDE="Зовні" ACY_RECAPTCHA="Невидима ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Ключ сайту Google" ACY_SECRET_KEY="Секретний ключGoogle" ACY_HEADER="Тема" ACY_HITS="Хіти" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="І видалити це з теми" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Сторінка %1$s з %2$s" ACY_NO_GROUP="Немає групи" ACY_CSS_WIDGET="CSS файл віджета" ACY_JANUARY="Січень" ACY_FEBRUARY="Лютий" ACY_MARCH="Березень" ACY_APRIL="Квітень" ACY_MAY="Травень" ACY_JUNE="Червень" ACY_JULY="Липень" ACY_AUGUST="Серпень" ACY_SEPTEMBER="Вересень" ACY_OCTOBER="Жовтень" ACY_NOVEMBER="Листопад" ACY_DECEMBER="Грудень" ACY_POSTS="Пости WordPress" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="При створенні/зміні матеріалу в адміністративній частині сайту, Ви можете безпосередньо відправити його в список AcyMailing." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Відправити матеріали Joomla!" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Редагувати лист матеріалу" ACY_TAG_ARTICLE="Ви повинні помістити тег матеріалу десь у Вашому листі" ACY_SELECT_LIST="Обержувачі з яких списків розсилок повинні отримати цей матеріал?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Вставити матеріал" ACY_SEND_ARTICLE="Тепер Ви можете відправити цей матеріал через AcyMailing %s" ACY_HERE="ТУТ" ACY_EXCEL_SECURITY="Безпека Excel" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="Якщо ця опція включена, то до значень, які починаються з =, +, - або @ буде додано префікс у вигляді табуляції, щоб уникнути будь-яких CSV ін'єкцій при відкритті експортованого файлу в Excel.
Переконайтеся в тому, що табуляція автоматично видаляється або вимкніть цю опцію якщо Ви імпортуєте файл кудись крім AcyMailing " ACY_ACCESS_ROLES="У користувачів з цими ролями є доступ до AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Експортувати всі дані" ACY_EXPORT_MY_DATA="Експортувати мої дані" ACY_CONFIDENTIALITY="Конфіденційність" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Дозволити користувачам експортувати їх дані зі сторінки їх профілю" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="Щоб відповідати Загальному регламенту щодо захисту даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), Ваші користувачі повинні мати доступ до всіх їх персональних даних що зберігаються у Вас.

Ви можете завантажити їх зі сторінки редагування користувача, якщо хтось попросить Вас про це, або можете включити цю опцію щоб додати кнопку завантаження на сторінку профілю користувача AcyMailing. " ACY_DELETE_MY_DATA="Видалити всі мої дані" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Ви впевнені?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="Це назавжди знищить всі Ваші дані" ACY_DATA_DELETED="Ваші персональні дані були успішно видалені з нашої системи розсилки" ACY_ERROR_DELETE_DATA="Під час видалення Ваших персональних даних сталася помилка, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором" ACY_NO_USER_IMPORT="Зараз у Вас немає користувачів в AcyMailing, давайте %s їх!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="Якщо ця опція включена, то AcyMailing все одно буде відстежувати кліки / відкриття / геолокацію / історію користувача, але тільки в анонімному вигляді (Ви не зможете точно знати хто саме відкрив / натиснув на посилання в листі також, наприклад, не буде збиратися інформація про платформах і браузераи)" ACY_HTTPS_ERROR="Якщо у фронтальній частині Вашого сайту використовується HTTPS, то переконаєтеся, що включена опція "_QQ_"%s"_QQ_". В іншому випадку посилання в Ваших листах можуть працювати не коректно (зокрема, посилання на відписку)." ACY_ANONYMIZE_OLD="Ви вибрали збір тільки анонімної статистики, натисніть %s, щоб видалити всі раніше зібрані персональні дані (IP адреси, геолокацію, детальну статистику і версії браузерів)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Детальна статистика буде повністю видалена, Ви впевнені?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing збирає персональні дані (натискання на посилання користувачами, хто відкриває листи, IP адреси користувачів / геолокацію / версії браузерів / платформи).
Щоб відповідати Загальному регламенту щодо захисту даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), ви повинні запитати своїх користувачів про дозвіл збирати статистику. Як альтернатива, ви можете активувати опцію "_QQ_"%1$s"_QQ_" на вкладці "_QQ_"%2$s"_QQ_", щоб відключити детальну статистику." ACY_ANONYMIZE_FAIL="Видалення персональних даних не завершено" ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing повторить спробу..." ACY_DATA_COLLECTION="Збір даних" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Зібрані дані успішно видалені" ACTION_SUBSCRIBED="Підписаний" ACTION_WAITING="В черзі" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Підписка видалена" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Дозволити користувачам видаляти їх дані на станиці їх профілю" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="Щоб відповідати Загальному регламент щодо захисту даних (General Data Protection Regulation (GDPR)), Ваші користувачі повинні мати можливість видаляти їх власні персональні дані.

Ви можете самі це зробити, якщо користувачі Вас попросять. або можете дозволити користувачам робити це самостійно з їх сторінки профілю. Але врахуйте, що як правило, користувачі не читають тексти, а натискають на всі кнопки, які зможуть знайти;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Будь ласка, для експорту, виберіть як мінімум одне поле" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"