;General Turkish v20 SEND_DATE="Gönderim Tarihi" ACTIVATED="Etkinleştirilme" PROCESS_CONFIRMATION="Devam etmek istediğinize emin misiniz?" ERROR_SAVING="Kaydedilirken bir sorun oluştu" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Kaydedildi" SUCC_DELETE_ELEMENTS="%s kayıt silindi" SUCC_MOVED="Bileşen Taşındı" ERROR_ORDERING="Bileşenler sıralanırken bir sorun çıktı" PUBLISH_CLICK="Yayınlamak için tıklayın" UNPUBLISH_CLICK="Yayından kaldırmak için tıklayın" UNSCHEDULE_CLICK="Zamanlamayı kaldırmak için tıklayın" SUBSCRIBE_CLICK="Abone olmak için tıklayın" UNSUBSCRIBE_CLICK="Abonelikten ayrılmak için tıklayın" CONFIRMATION_CLICK="Aboneliğinizi onaylamak için tıklayın" ENTER_SUBJECT="Lütfen bir konu yazın" CREATED_DATE="Oluşturulma Tarihi" RECEIVE_HTML="HTML İçerik" JOOMEXT_YES="Evet" JOOMEXT_NO="Hayır" JOOMEXT_FILTER="Süzgeç" JOOMEXT_GO="Gidin" JOOMEXT_RESET="Sıfırla" ACY_CPANEL="Yönetim" ;module NAMECAPTION="Ad" EMAILCAPTION="E-posta" SUBSCRIBECAPTION="Abone Olun" UNSUBSCRIBECAPTION="Abonelikten Ayrılın" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Aboneliğinizi daha önce onaylamışsınız." SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Aboneliğiniz onaylandı." JOOMEXT_SUBJECT="Konu" MAILING_LISTS="E-posta Listeleri" CONFIRMATION_SENT="Aboneliğinizi onaylamak için, lütfen gönderilen onay iletisindeki etkinleştirme bağlantısına tıklayın" SUBSCRIPTION_OK="Abone oldunuz" UNSUBSCRIPTION_OK="Abonelikten ayrıldınız" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Abone olamadınız" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Aboneliğiniz güncellendi" ALREADY_SUBSCRIBED="Zaten abonesiniz" NOT_IN_LIST=" %s e-posta adresi kullanıcı kayıtlarında bulunamadı" ;sched Newsletter SCHEDULE="Zamanlama" UNSCHEDULE="Zamanlamayı Kaldır" SUCC_UNSCHED="Bülten zamanlaması kaldırıldı" SPECIFY_DATE="Lütfen bülten zamanlamasının tarihini belirtin" DATE_FUTURE="Lütfen gelecekte bir tarih belirtin" AUTOSEND_DATE=" %s bülteni %s tarihinde otomatik olarak gönderilecek" NB_SCHED_NEWS="%s bülten zamanlandı" NO_SCHED="Oluşturulacak zamanlanmış bir bültenin bulunamadı" SCHED_NEWS="Bülten zamanlandı" SCHEDULE_NEWS="Zamanlanmış Bültenler" SEND_CONTINUE="Gönderme işlemini sürdürmek istiyor musunuz?" CONTINUE="Devam" SENT_BY="Kimden" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Lütfen ( %s ) klasörünün yazılabilir olduğundan emin olun" ACCEPTED_TYPE="%s dosya türü kabul edilmiyor. Kabul edilen dosya türleri: %s" FAIL_UPLOAD=" %s dosyası %s üzerine yüklenemedi" FAIL_SAVE=" %s dosyası kaydedilemedi" BROWSE_FILE="İçe aktarılacak dosyayı seçin" FAIL_OPEN=" %s dosyası açılamadı" ADD_ATTACHMENT="Yeni Dosya Ekle" MAX_UPLOAD="( Yüklenebilecek dosya boyutu: %s )" ALLOWED_FILES="Kabul Edilen Dosyalar" UPLOAD_FOLDER="Yükleme Klasörü" ;Validation VALID_EMAIL="Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın" ONLY_LOGGED="Yalnız oturum açmış kullanıcılar abone olabilir" ASK_LOG="Lütfen oturum açın" INVALID_KEY="Anahtar ya da Kullanıcı bulunamadı, lütfen site yöneticisi ile görüşün" NOT_VALID_EMAIL=" %s e-posta adresi geçerli değil" NAME_MISSING="Lütfen adınızı yazın" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Akıllı Bültenler" AUTONEW="Akıllı Bülten" NO_AUTONEWSLETTERS="Oluşturulacak bir Akıllı Bülten bulunamadı" NEWSLETTER_GENERATED="Bülten Oluşturuldu [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Akıllı Bülten [%s] oluşturulmadı : %s" AUTONEWS_SEND="Oluşturulan bültenler gönderilsin" AUTONEWS_WAIT="Gönderilmeden onay beklensin" GENERATE="Oluştur" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED=" %s Akıllı Bülten yayınlanmadı" AUTONEWS_NOT_READY="%s Akıllı Bültenin gönderileceği tarih henüz gelmedi" ;configuration EMPTY_LOG="Günlük dosyası boş" SUCC_DELETE_LOG="Günlük dosyası silindi" ERROR_DELETE_LOG="Günlük dosyası silinemedi" EXIST_LOG="Günlük dosyası bulunamadı" THANK_YOU_SHARING="Katkılarınız için teşekkür ederiz" ALLOW_VISITOR="Oturum Açmadan Abone Olunabilsin" REQUIRE_CONFIRM="Onay İstensin (iki aşamalı güvenlik)" MESSAGES="İletiler" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Abone Olundu İletisi" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Onaylandı İletisi" DISPLAY_MSG_WELCOME="Hoşgeldiniz E-postası Gönderildi İletisi" DISPLAY_MSG_UNSUB="Ayrılma E-postası Gönderildi İletisi" NOTIFICATIONS="Bildirim E-postaları" NOTIF_CREATE="Kullanıcı Eklendiğinde" NOTIF_REFUSE="Kullanıcı E-posta Almayı Reddettiğinde" NOTIF_UNSUBALL="Kullanıcı Tüm Aboneliklerinden Ayrıldığında" REDIRECTIONS="Yönlendirmeler" REDIRECTION_CONFIRM="Onaylama Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_UNSUB="Ayrılma Sonrası Yönlendirme" ;Users JOOMEXT_NAME="Ad" JOOMEXT_EMAIL="E-posta" USERS="Kullanıcılar" NO_SUBSCRIBER="Henüz bir abone yok" NO_RECEIVER="Henüz bir alıcı yok" USER_INFORMATIONS="Kullanıcı Bilgileri" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Ziyaretçi" ACY_GROUP="Grup" EDIT_JOOMLA_USER="Kullanıcı Profilini Düzenle" ;Queue area QUEUE="Kuyruk" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Bu %s kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" PRIORITY="Öncelikler" NEWS_PRIORITY="Bülten Önceliği" FOLLOW_PRIORITY="İzleme Önceliği" TRY="Deneyin" ADDED_QUEUE="%s e-posta kuyruğa eklendi" AUTOSEND_CONFIRMATION="Bu e-postalar sistem tarafından olabildiğince kısa sürede gönderilecek" ALREADY_QUEUED="Kuyrukta zaten %s e-posta bekliyor" DELETE_QUEUE="Bülteninizi zamanlamadan önce, bu e-postaları silin" QUEUE_NEXT_TRY="Sonraki deneme %s dakika sonra" QUEUE_DOUBLE="Aynı anda çalışan bir gönderme işlemi daha algılandı. İşlem durduruldu ancak sürdürebilirsiniz" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="Zamanlanmış bülten için %s e-posta kuyruğa eklendi [Kod %s] %s" QUEUE_READY="Şu e-postalar gönderilmeye hazır" EMAIL_READY="[Kod %s] %s toplam %s kullanıcıya" QUEUE_SCHED="[Kod %s] %s - %s ardından gönderilecek" QUEUE_STATUS="%s anındaki kuyruk durumu" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Sonraki e-posta %s sonra gönderilecek" PROCESS="İşle" NO_PROCESS="Kuyrukta herhangi bir gönderim işlemi yok" NB_PENDING_EMAIL="Kuyrukta %s e-posta %s bülten için bekliyor" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing %s tarihinde çalıştırıldı" CRON_NEXT="Sistem %s tarihinden önce çalıştırılmayacak" ACY_CRON_PROCESS="%s ileti işlendi: %s başarılı, %s başarısız" CREATE_CRON="Zamanlanmış Görev Ekle/Düzenle" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Bu posta listesinden ayrılın" UNSUB_ALL="Tüm posta listelerinden ayrılın" UNSUB_FULL="Gelecekte bu siteden hiçbir e-posta gelmesin" CONFIRM_UNSUB_FULL="Gelecekte sitemizden hiçbir e-posta almak istemediğinizi onaylıyor musunuz?" CONFIRM_UNSUB_ALL="Tüm posta listelerinden ayrıldınız" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Bu posta listesinden ayrıldınız" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Hiçbir posta listesine abone değilsiniz" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Seçtiğiniz posta listesine abone değilsiniz" ;subscription ACCEPT_TERMS="Lütfen hüküm ve koşulları onaylayın" JOOMEXT_TERMS="Hüküm ve Koşullar" UNSUBSCRIBE="Abonelikten Çıkar" UNSUBSCRIBED="Abonelikten Ayrıldı" NO_SUBSCRIPTION="Abone Değil" PENDING_SUBSCRIPTION="Onay Bekliyor" SUBSCRIBED="Abone" ALL_STATUS="Tümü" ACCEPT_REFUSE="Kabul / Red" ACCEPT_EMAIL="E-postaları Alıyor" REFUSE_EMAIL="E-postaları Reddediyor" SUBSCRIPTION="Abonelik" ENABLED_DISABLED="Etkin / Devre dışı" ENABLED="Etkin" DISABLED="Devre dışı" UNSUBSCRIBERS="Abonelikten Ayrılanlar" SUBSCRIBERS="Aboneler" SUBSCRIBE_ALL="Tümüne Abone Et" SUBSCRIBE="Abone Et" REMOVE="Kaldır" CONFIRMED="Onaylı" STATUS="Durum" SUBSCRIPTION_DATE="Abonelik Tarihi" UNSUBSCRIPTION_DATE="Abonelikten Ayrılma Tarihi" USER_REFUSE="Bu kullanıcı gelecekte sitenizden ileti almayı reddediyor" SAVE_CHANGES="Değişiklikleri Kaydet" ;sendprocess SEND_EMPTY="Bu e-postanın konusu ya da metni yok" SEND_ERROR="%s iletisi %s alıcısına gönderilirken bir sorun çıktı" SEND_SUCCESS="%s iletisi %s alıcısına gönderildi" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-posta kodu %s yayınlanmadı" SEND_ERROR_USER="Kullanıcı bulunamadı : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="%s kullanıcısı onaylanmadı" SEND_ERROR_APPROVED="%s kullanıcısı etkinleştirilmedi" SEND_ERROR_ACCEPT="%s kullanıcısı e-postaları kabul etmiyor" SEND_PROCESS="Gönderim" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Zaman aşımına uğramaması için işlem yenilendi" SEND_REFRESH_CONNECTION="Bağlantının zaman aşımına uğramaması için işlem yenilendi" SEND_STOPED="Çok sayıda sorun çıktığından gönderme işlemi durduruldu." SEND_KEPT_ALL="Sistem gönderilmeyen tüm e-postaları kuyrukta tutuyor. Böylece e-postaları göndermeyi daha sonra sürdürebilirsiniz" SEND_CHECKONE="Lütfen e-posta ayarlarınızı denetleyin ve deneme postasını gönderebildiğinizden emin olun" SEND_ADVISE_LIMITATION="Yakın zamanda çok sayıda e-postayı sorun olmadan gönderdiyseniz, bu sorunlar sunucu sınırlamalarından kaynaklanıyor olabilir" SEND_REFUSE="Sunucunuz daha fazla e-posta göndermeyi açıkca reddediyor" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Ticari sürümlerden birini satın aldığınızda, zamanlanmış görevleri kullanarak gönderme işlemlerinin belirlediğiniz zamanlarda otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz" SEND_CONTINUE_AUTO="Bir zamanlanmış görev ayarlayarak, gönderme işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz" ;type TITLE_ONLY="Yalnız Başlık" INTRO_ONLY="Yalnız Giriş Metni" FULL_TEXT="Tüm Metin" ACY_EACH_TIME="AcyMailing her çalıştırıldığında" ACY_ONLY_ACTION="Yalnız AcyMailing bir işlem yaptığında" SIMPLIFIED_REPORT="Basit Rapor" DETAILED_REPORT="Ayrıntılı Rapor" ALL_EMAILS="Tüm E-postalar" FILTER_SELECT="Süzgeç türünü seçin" ACYMAILING_LIST="AcyMailing Listesi" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing Alanı" JOOMLA_FIELD="Joomla! Kullanıcı Alanı" CB_FIELD="Community Builder Alanı" ALL_CREATORS="Tüm Oluşturucular" ALL_LISTS="Tüm Listeler" ALL_USERS="Tüm Kullanıcılar" AUTO_ONLY="Yalnız Otomatik" AUTO_MAN="Otomatik / Elle" MANUAL_ONLY="Yalnız Elle" OTHER="Diğer" NO_UNSUB_MESSAGE="Abonelikten ayrılma iletisi yok" NO_WELCOME_MESSAGE="Hoşgeldiniz iletisi yok" EDIT_EMAIL="E-postayı Düzenle" CREATE_EMAIL="Yeni E-posta Oluştur" ALL_URLS="Tüm İnternet Adresleri" HTML_VERSION="HTML Sürümü" TEXT_VERSION="Metin Sürümü" INFOS="Bilgiler" ;time HOURS="Saat" DAYS="Gün" WEEKS="Hafta" MONTHS="Ay" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Abone olan/olmayan sayısı" SUB_HISTORY="Abonelik Geçmişi" STATISTICS="İstatistikler" GLOBAL_STATISTICS="Genel İstatistikler" DETAILED_STATISTICS="Ayrıntılı İstatistikler" OPEN="Açılmış" OPEN_UNIQUE="Tekil Açılan" OPEN_TOTAL="Toplam Açılan" NOT_OPEN="Açılmamış" OPEN_DATE="Açılma Tarihi" PERCENT_OPEN="%s HTML e-posta açılmış" SENT_HTML="HTML Gönderim" SENT_TEXT="Metin Gönderim" FAILED="Gönderilmeyen" CHARTS="Çizelgeler" RECEIVED_VERSION="Sürüm" URL="İnternet Adresi" URL_NAME="İnternet Adresi Adı" UNIQUE_HITS="Tekil Tıklanma" TOTAL_HITS="Toplam Tıklanma" CLICK_STATISTICS="Tıklanma İstatistikleri" CLICKED_LINK="Bağlantı Tıklama" PERCENT_CLICK="%s kullanıcı bağlantıya tıkladı" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-posta gönderildi" FORWARDED="Yönlendirilme" ;email EMAIL_NAME="E-posta" SEND_HTML="HTML Sürümü Gönderilsin" NEXT_GENERATE="Sonraki Oluşturulma Tarihi" GENERATE_FREQUENCY="Oluşturulma Sıklığı" FREQUENCY="Sıklık" ISSUE_NB="Yayın Sayısı" GENERATE_MODE="Oluşturulma Şekli" NOTIFICATION_TO="Şuraya Bildirim Gönderilsin" EVERY="Her" CREATOR="Oluşturan" ATTACHMENTS="Ekler" ATTACHED_FILES="Ek Dosyalar" NEWSLETTERS="Bültenler" NEWSLETTER="Bülten" JOOMEXT_VISIBLE="Görünür" JOOMEXT_ALIAS="Kısa Ad" ;templates TEMPLATE_NAME="Kalıp Adı" ACY_TEMPLATE="Kalıp" BACKGROUND_COLOUR="Art Alan Rengi" ;followup FOLLOWUP="İzleme" CAMPAIGN="Kampanyalar" DELAY="Gecikme" FOLLOWUP_ADD="Yeni İzleme Ekle" CAMPAIGN_START="Bir kullanıcı şu listelerden birine abone olduğunda, kampanya postalarını almaya başlar" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Bu kampanyayı izleyen %s kişi var" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Gönderen Bilgileri" FROM_NAME="Kimden Adı" FROM_ADDRESS="Kimden Adresi" REPLYTO_NAME="Yanıt Adı" REPLYTO_ADDRESS="Yanıt Adresi" BOUNCE_ADDRESS="Geri Dönüş Adresi" ;lists LIST="Liste" LISTS="Listeler" LIST_NAME="Liste Adı" RECEIVE="İçerik Biçimi" LIST_CREATE="Lütfen önce bir liste oluşturun" LIST_RECEIVERS="Bülten burada seçilmiş listelere gönderilecek" NEWSLETTER_SENT_TO="Bültenin gönderileceği listeler" LIST_PUBLISH="Lütfen önce bu listeyi etkinleştirin" EMAIL_AFFECT="Lütfen bu e-postayı etkinleştirilmiş bir ya da bir kaç listeye atayın" COLOUR="Renk" MSG_UNSUB="Abonelikten Ayrılma İletisi" MSG_WELCOME="Hoşgeldiniz İletisi" NB_PENDING="Bekleyen kullanıcı sayısı" ACCESS_LEVEL="Erişim Düzeyi" ACCESS_LEVEL_SUB="Görüntüleme/Abone Erişimi" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Ön Sayfadan Yönetim" ;test SEND_TEST="Deneme Gönder" SEND_TEST_TO="Deneme iletisi gönderimi" EMAIL_ADDRESS="E-posta Adresi" SEND_VERSION="Gönderim Biçimi" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Metin" SEND="Gönder" ;configuration CRON="Zamanlanmış Görev" NEXT_RUN="Sonraki Çalışma Zamanı" CRON_URL="Zamanlanmış Görevin İnternet Adresi" REPORT="Raporlama" REPORT_SEND="Rapor Gönderimi" REPORT_SEND_TO="Rapor Gönderim Adresi" REPORT_SAVE="Rapor Kaydı" REPORT_SAVE_TO="Kayıt Yolu" REPORT_DELETE="Raporu Sil" REPORT_SEE="Raporu Görüntüle" REPORT_EDIT="Rapor E-postasını Düzenle" LAST_CRON="Son Zamanlanmış Görev" LAST_RUN="Son Çalışma" CRON_TRIGGERED_IP="Çalıştıran IP adresi" MAIL_CONFIG="E-posta Ayarları" QUEUE_PROCESS="Kuyruk İşlemleri" PLUGINS="Uygulama Ekleri" LANGUAGES="Diller" ENCODING_FORMAT="Kodlama Biçimi" CHARSET="Karakter Kümesi" WORD_WRAPPING="Kelime Kaydırma" EMBED_IMAGES="Görseller Gömülsün" EMBED_ATTACHMENTS="Ekler Gömülsün" MULTIPLE_PART="HTML ve Düz Metin" SENDMAIL_PATH="SendMail Yolu" SMTP_CONFIG="SMTP Ayarları" SMTP_SERVER="Sunucu" SMTP_PORT="Kapı" SMTP_SECURE="Güvenlik Yöntemi" SMTP_ALIVE="Canlı Tutma" SMTP_AUTHENT="Kimlik Denetimi" SMTP_PASSWORD="Parola" MAX_NB_TRY="En Fazla Deneme Sayısı" QUEUE_PROCESSING="Kuyruk İşleme" EDIT_CONF_MAIL="Onay E-postasını Düzenle" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Bildirim E-postasını Düzenle" ACY_CONFIGURATION="Ayarlar" SHARE="Paylaş" SHARE_CONFIRMATION_1="Bu dil dosyası Acyba çeviri takımına gönderilerek sonraki sürümlerde kullanılabilir." SHARE_CONFIRMATION_2="Bu dosyayı paylaşmakla, çalışmanızın Acyba tarafından kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz." SHARE_CONFIRMATION_3="Aşağıdaki alana Acyba takımına iletmek istediklerinizi yazabilirsiniz." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing henüz bu dile çevirilmemiş." LOAD_ENGLISH_2="Yüklenecek İngilizce sürümü çevirebilirsiniz." LOAD_ENGLISH_3="Dosyanızın tüm topluluk ile paylaşılacağını unutmayın!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Sunucudan Son Sürümü Al" INTERFACE="Arayüz" MENU="Menü" ACYMAILING_MENU="AcyMailing Menü Bağlantısı" PLUG_INTE="AcyMailing Bütünleştirmeleri" PLUG_TAG="Etiket Sistemi Uygulama Ekleri" FORWARD_FEATURE="Arkadaşlara İletilebilsin" FEATURES="Özellikler" ADD_NAMES="Adlar Eklensin" TEST_EMAIL="Bu iletiyi alırsanız, ayarlarınız düzgün yapılmıştır" USE_SEF="AMD Adresler Kullanılsın" CSS_MODULE_DESC="Ön yüz modülü için kullanmak istediğiniz CSS dosyasını seçin" CSS_FRONTEND_DESC="Bileşenin ön yüzü için kullanmak istediğiniz CSS dosyasını seçin" CSS_MODULE="Modül CSS Dosyası" CSS_FRONTEND="Bileşen Ön Yüz CSS Dosyası" USE_SEF_DESC="Bülten içine ekleyeceğiniz İnternet adresleri arama motoru dostu ya da normal olabilir.
Bu seçenek yalnız ön yüzden gönderilen e-postalar için geçerlidir." ADD_NAMES_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, e-postanın başlığına kullanıcı adı eklenir.
Bazı posta sunucuları adları kabul etmez. Böyle bir durumda bu seçenek devre dışı bırakılmalıdır." FROM_NAME_DESC="Bültenlerde kullanılacak varsayılan kimden adı.
Bültenleri oluştururken bu bilgiyi değiştirebilirsiniz" FROM_ADDRESS_DESC="Bültenlerde kullanılacak varsayılan kimden e-posta adresi" REPLYTO_NAME_DESC="Bültenler yanıtlanmak istendiğinde kullanılacak varsayılan yanıt adı" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Bültenler yanıtlanmak istendiğinde kullanılacak varsayılan yanıt e-posta adresi" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Alıcılarınızdan gelecek tüm otomatik yanıtlar bu e-posta adresine gelecek.
Bu alanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız boş bırakın. Doğru ayarlanmadığında e-posta gönderme işlemi engellenebilir." ENCODING_FORMAT_DESC="Bültenlerde kullanılacak kodlama biçimi.
8-Bit önerilir." CHARSET_DESC="Bültenlerde kullanılacak karakter kümesi.
UTF-8 önerilir." WORD_WRAPPING_DESC="Bazı sunucular, bir satırda xx karakterden fazla metin içeren e-postaları göndermez.
Buradan bu sınırı ayarlayabilirsiniz." EMBED_IMAGES_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing görselleri Bülten içine gömebilir.
Böylece gönderme işlemi daha uzun sürse de alıcılar görsellerin web sitenizden indirilmesini beklemek zorunda kalmaz." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing ekleri Bülten içine gömebilir.
Böylece gönderme işlemi daha uzun sürse de alıcılar ek dosyaların web sitenizden indirilmesini beklemek zorunda kalmaz." MULTIPLE_PART_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing iki e-posta sürümünü de gönderir.
Böylece gönderilen e-posta içinde hem HTML hem de düz metin sürümleri bulunur ve alıcıya uygun sürüm görüntülenir." SENDMAIL_PATH_DESC="SendMail işlevinin çağrılacağı yol." SMTP_SERVER_DESC="SMTP sunucu adı" SMTP_PORT_DESC="SMTP sunucu kapı numarası" SMTP_SECURE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing Güvenli SMTP bağlantısı kullanabilir.
GMail için SSL seçmelisiniz." SMTP_ALIVE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing gönderme işlemi boyunca SMTP bağlantınızı açık tutabilir.
Etkinleştirmeniz önerilir." SMTP_AUTHENT_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için bir kullanıcı adı ve parola belirtmeniz gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirmeniz önerilir." USERNAME_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için gereken kullanıcı adı." SMTP_PASSWORD_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için gereken parola." CRON_URL_DESC="AcyMailing zamanlanmış görevinin İnternet adresi.
Zamanlanmış görevi çalıştırmak için bu İnternet adresini yazmalısınız." REPORT_SEND_DESC="AcyMailing tarafından gönderilecek raporun zamanı." REPORT_SAVE_DESC="AcyMailing tarafından günlük dosyasına kaydedilecek rapor." REPORT_SEND_TO_DESC="AcyMailing tarafından gönderilecek raporların iletileceği kullanıcıların e-posta adreslerini yazın." REPORT_SAVE_TO_DESC="Günlük dosyasının konumu." LAST_RUN_DESC="AcyMailing işlemlerinin zamanlanmış görev İnternet adresi ile çalıştırıldığı son zaman." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing işlemlerini için zamanlanmış görevi çalıştıran IP adresi." REPORT_DESC="AcyMailing tarafından oluşturulan son rapor." ALLOWED_FILES_DESC="Kullanılabilecek ek dosyalarının uzantıları." UPLOAD_FOLDER_DESC="Ek dosyalarının yükleneceği klasör." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı web sitesine abone olduğunda onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı aboneliğini doğruladığında onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing bir hoşgeldiniz iletisi gönderdiğinde onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing bir abonelikten ayrılma iletisi gönderdiğinde onay iletisi görüntülenir." ACYMAILING_MENU_DESC="AcyMailing ile ilişkilendimrek istediğiniz menüyü seçin.
Sorun yaşanmaması için kayıtlı olmayan kullanıcıların da erişebileceği bir menü ögesi seçilmelidir." EDITOR_DESC="AcyMailing E-postalarını düzenlemek için kullanılacak düzenleyiciyi seçin." MAX_NB_TRY_DESC="E-posta X denemeden sonra gönderilemediyse kuyruktan silinsin." QUEUE_PROCESSING_DESC="Yalnız Otomatik yöntemini kullanırsanız, AcyMailing yalnız otomatik gönderimleri yapar ve yönetim bölümünden el ile gönderilecek e-posta gönderimlerini başlatmaz." NEWS_PRIORITY_DESC="AcyMailing kuyruğa aldığı e-postaları gönderim tarihi ve önceliğe göre sıralar.
Bültenin hemen gönderilmesi isteniyorsa, daha küçük bir rakam yazılarak diğerlerinden daha önce gönderilmesi sağlanabilir." FOLLOW_PRIORITY_DESC="İzleme iletilerinin önceliği.
Genellikle bu e-postaların hemen gönderilmesi istendiğinden, bültenlerden daha küçük rakama sahiptirler." ALLOW_VISITOR_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, oturum açmamış kullanıcılar da posta listelerine abone olabilir." REQUIRE_CONFIRM_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcıların aboneliklerini onaylamaları için gönderilen e-postadaki doğrulama bağlantısına tıklamaları gerekir." NOTIF_CREATE_DESC="Yeni bir kullanıcı eklendiğinde, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Bir kullanıcı tüm liste aboneliklerinden ayrıldığında, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_REFUSE_DESC="Bir kullanıcı web sitenizden hiç bir e-posta almak istemediğinde, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Kullanıcının onay e-postasındaki doğrulama bağlantısına tıkladıktan sonra yönlendirilmesini istediğiniz İnternet adresini yazın." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, web sitesinde arkadaşına ilet işlevi kullanılamaz." DEFAULT_SENDER="Kimden Adresi Oturum Açmış Kullanıcı" DEFAULT_REPLY="Yanıt Adresi Oturum Açmış Kullanıcı" DEFAULT_SENDER_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ön yüzden oluşturulan bültenlerde, kimden adresi varsayılan olarak oturum açmış kullanıcı olur." DEFAULT_REPLY_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yanıt adresi varsayılan olarak oturum açmış kullanıcı olur." FRONTEND_PRINT="Yazdırma Simgesi" FRONTEND_PDF="PDF Simgesi" FRONTEND_PRINT_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenine bir yazdırma simgesi eklenir." FRONTEND_PDF_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenine bir PDF simgesi eklenir." ALLOW_MODIFICATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcı doğrulanmadan önce kendi bilgilerini değiştirebilir.
Devre dışı bırakıldığında, kullanıcının kimliği sistem tarafından doğrulanmadan, kayıt sırasında yazdığı veriler değiştirilemez." ALLOW_MODIFICATION="Doğrulanmadan Veriler Düzenlenebilsin" ONLY_SUBSCRIPTION="Yalnız Kendi Aboneliği" IDENTIFICATION_SENT="Kimliğinizi doğrulamak için bir e-posta gönderildi.
Aboneliğinizi düzenlemek için gönderilen e-postadaki doğrulama bağlantısına tıklayın." SHOW_DESCRIPTION="Liste Açıklaması Görüntülensin" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşivlenmiş bültenlerde liste açıklaması görüntülenir." SHOW_SENDDATE="Gönderilme Tarihi Görüntülensin" SHOW_SENDDATE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenlerinde gönderilme tarihi sütunu görüntülenir." SHOW_FILTER="Süzgeç Görüntülensin" SHOW_FILTER_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşivlenmiş bültenlerde süzgeç görüntülenir." ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Ardından yükleme işlemini sürdürmek için buraya tıklayın." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Doğrulama E-postası Gönderildi İletisi" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Acymailing tarafından bir doğrulama e-postası gönderildiğinde onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Abonelikten Ayrılma İletisi" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı web sitesi aboneliğinden ayrıldığında onay iletisi görüntülenir." REDIRECTION_MODIF="Değişiklik Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_SUB="Abonelik Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_SUB_DESC="Kullanıcının abone olduktan sonra yönlendirileceği İnternet adresini yazın." REDIRECTION_MODIF_DESC="Kullanıcının aboneliğini değiştirdikten sonra yönlendirileceği İnternet adresini yazın." REDIRECTION_NOT_MODULE="Dikkat: Bu yönlendirme adresi modülden yapılan işlemlere uygulanmaz! Bunun için Acymailing modül ayarlarını kullanın." ;export/import FIELD_EXPORT="Dışa aktarılacak alanlar" EXPORT_FORMAT="Dışa Aktarma Karakter Kümesi" EXPORT_SUB_LIST="Seçilmiş Listelerden En Az Birine Abone Olanlar" EXPORT_CONFIRMED="Doğrulanmış Kullanıcılar" EXPORT_REGISTERED="Kayıtlı Kullanıcılar (Joomla! Kullanıcıları)" UPLOAD_FILE="Bir dosya yükleyin" CHARSET_FILE="Dosya Karakter Kümesi" IMPORT="İçe Aktar" IMPORT_HEADER="Dosyanızın ( %s ) ilk satırında yalnız acymailing_subscriber tablosundaki sütunlar yer almalıdır" IMPORT_EMAIL="En azından email sütünu bulunmalıdır" IMPORT_EXAMPLE="Örnek : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Her satırda %s argüman bulunmalı" IMPORT_ERRORLINE="%s satırı içe aktarılamadı" ACY_IMPORT_REPORT="İçe aktarılan dosyada %s kullanıcı bulundu : %s yeni kullanıcı içe aktarıldı, %s geçersiz e-posta adresine rastlandı, %s kullanıcı zaten vardı" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s kullanıcı %s listesine abone edildi" IMPORT_REMOVE="%s kullanıcı %s listesinden silindi" IMPORT_ERROR_FIELD="%s sütunu olası sütun listesinde yok : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing kullanıcısı güncellendi" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing kullanıcısı silindi" IMPORT_NEW="%s yeni kullanıcı içe aktarıldı" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s kullanıcı abone edildi" IMPORT_LIST="%s listesi içe aktarıldı" IMPORT_JOOMLA="Joomla! Kullanıcıları" UNKNOWN="Bilinmiyor" IMPORT_FROM="Verilerin içe aktarılacağı yer" ;styles CONTENT_AREA="Makale Alanının Stili" CONTENT_HEADER="Makale Başlığının Stili" CONTENT_READMORE="Devamını Okuyun Bağlantısının Stili" ADD_STYLE="Yeni Stil Ekle" CLASS_NAME="CSS Sınıfının Adı" CSS_STYLE="Sınıfa Uygulanan CSS" STYLE_UNSUB="Abonelikten Ayrılma Bağlantısının Stili" STYLE_VIEW="Çevrimiçi bakın Bağlantısının Stili" ;tags TAGS="Etiketler" INSERT_TAG="Etiket Ekle" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Aboneliğinizi onaylamak için buraya tıklayın" MODIFY_SUBSCRIPTION="Aboneliğinizi düzenleyin" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="E-postaya abonelik doğrulama bağlantısı ekle" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="E-postaya abonelik düzenleme bağlantısı ekle" UNSUBSCRIBE_LINK="E-postaya abonelikten ayrılma bağlantısı ekle" VIEW_ONLINE="Çevrimiçi görmek için buraya tıklayın" FORWARD_FRIEND="Bu e-postayı bir arkadaşınıza iletin" VIEW_ONLINE_LINK="E-postaya çevrimiçi bakın bağlantısı ekle" FORWARD_FRIEND_LINK="E-postayaarkadaşınıza iletin bağlantısı ekle" WEBSITE_LINKS="Web Sitesi Bağlantıları" JOOMLA_CONTENT="Joomla! İçeriği" DISPLAY="Görünüm" CLICKABLE_TITLE="Tıklanabilir Başlık" AUTHOR_NAME="Yazar Adı" JOOMEXT_READ_MORE="Devamını okuyun" MIN_ARTICLE="En Az Makale Sayısı" MAX_ARTICLE="En Çok Makale Sayısı" ONLY_NEW_CREATED="Yalnız son eklenenler" ONLY_NEW_MODIFIED="Yalnız son eklenen ve düzenlenenler" MODIFIED_DATE="Son Değişiklik Tarihi" REPLACE_TAGS="Etiketleri Kaldır" ACY_COUPON="Kupon" COUPON_PERCENT="Yüzde" COUPON_TOTAL="Toplam" COUPON_PERMANENT="Süresiz" COUPON_GIFT="Hediye" COUPON_NAME="Kupon Kodu" COUPON_VALUE="Değer" ACY_PRODUCTS="Ürünler" JOOMEXT_EVENT="Etkinlik" ACY_ORDERS="Siparişler" ACY_ONE_PRODUCT="En az bir ürün" ACY_DIDNOTBOUGHT="almadınız" ACY_BOUGHT="aldınız" SHOPPER_GROUP="Müşteri Grubu" UPCOMING_EVENTS="Yaklaşan Etkinlikler" MAX_STARTING_DATE="En Son Başlangıç Tarihi" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Abone" SUBSCRIBER_ID="Abone kodu" SUBSCRIBER_EMAIL="Abone e-postası" SUBSCRIBER_NAME="Abone adı" SUBSCRIBER_USERID="Joomla! kullanıcı tablosundaki kullanıcı kodu" SUBSCRIBER_IP="Abonenin katıldığı IP adresi" SUBSCRIBER_CREATED="Abonelik tarihi" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Abone adının ilk bölümü" SUBSCRIBER_LASTPART="Abone adının son bölümü" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(abone adının ilk bölümü Mehmet Ali ise Mehmet)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(abone adının ilk bölümü Mehmet Ali ise Ali)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla! Kullanıcısı" TAGUSER_USERNAME="Kullanıcının kullanıcı adı" TAGUSER_GROUP="Kullanıcı ana grubu (Süper Yönetici, İdareci, Yazar...)" TAGUSER_LASTVISIT="Kullanıcının son ziyaret tarihi" TAGUSER_REGISTRATION="Kullanıcının kayıt tarihi" DISPLAY_PICTURES="Görseller Görüntülensin" TAG_ELEMENTS="Bileşenler" TAG_CATEGORIES="Kategoriler" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Yalnız AcyMailing Essential sürümünde bulunur" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Yalnız AcyMailing Enterprise sürümünde bulunur" UPDATE_ABOUT="Güncelleme / Hakkında" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Geri Dönüş İşleme" BOUNCE_FEATURE="Otomatik Geri Dönüş Kullanılsın" BOUNCE_CONNECTION="Bağlantı Yöntemi" BOUNCE_CERTIF="Kendinden İmzalı Sertifikalar" BOUNCE_CONNECT_SUCC="%s bağlantısı kuruldu" NB_MAIL_MAILBOX="Posta kutunuzda %s ileti var" BOUNCE_TIMEOUT="Bağlantı Zaman Aşımı (saniye)" BOUNCE_PROCESS="Geri Dönüş İşleme" BOUNCE_MAX_EMAIL="En Fazla E-posta Sayısı" BOUNCE_RULES="Kurallar" BOUNCE_REGEX="Kurallı İfade" BOUNCE_ACTION="Kullanıcı İşlemi" EMAIL_ACTION="E-posta İşlemi" FORWARD_EMAIL="İleti şuraya yönlendirilsin" DELETE_EMAIL="İleti Gelen Kutusundan Silinsin" UNSUB_USER="Kullanıcı Abonelikten Çıkarılsın" SUBSCRIBE_USER="Kullanıcı Abone Edilsin" DELETE_USER="Kullanıcı Silinsin" BOUNCES="Geri Dönen" ;install PLUG_INSTALLED="%s uygulama eki yüklendi" MODULE_INSTALLED="%s modülü yüklendi" TEMPLATES_INSTALL="%s kalıp yüklendi" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Yazdığınız %s geri dönüş e-posta adresi soruna yol açabilir. Lütfen silip (geri dönüş adresi alanını boşaltarak) yeniden deneyin." ADVICE_SMTP_AUTH="SMTP parolasını yazdınız ancak kimlik doğrulamasını seçmediniz. SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmek isteyebilirsiniz." ADVICE_LOCALHOST="Yerel web siteniz bir e-posta sunucusuna sahip olmayabilir. Lütfen önce Joomla! üzerinden e-posta gönderilebildiğinden emin olun (parola hatırlatma, kayıt doğrulama işlemleri gibi...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Varsayılan dil" ACY_CUSTOM="Özel" ;field interface FIELD_LABEL="Etiket" FIELD_COLUMN="Alan" FIELD_TYPE="Alan Türü" REQUIRED="Zorunlu" CORE="Temel" FIELD_SIZE="Boyut" FIELD_DEFAULT="Varsayılan Değer" FIELD_VALUES="Değerler" FIELD_COLUMNS="Sütunlar" FIELD_ROWS="Satırlar" FIELD_TEXT="Metin" FIELD_TEXTAREA="Metin alanı" FIELD_RADIO="Radyo düğmesi" FIELD_CHECKBOX="İşaret kutusu" EXTRA_INFORMATION="Ek bilgiler" EXTRA_FIELDS="Özel Alanlar" FIELD="Alan" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Tek Seçimli Açılan Liste" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Çok Seçimli Açılan Liste" FIELD_DATE="Tarih" FIELD_VALUE="Değer" FIELD_TITLE="Başlık" FIELD_ADDVALUE="Yeni Seçenek Ekle" FIELD_VALID="Lütfen %s alanı için bir değer yazın" FIELD_ERROR="Özel Hata İletisi" FORMAT="Biçim" FIRSTNAMECAPTION="Ad" LASTNAMECAPTION="Soyad" CITYCAPTION="Şehir" COUNTRYCAPTION="Ülke" PHONECAPTION="Telefon Numarası" ADDRESSCAPTION="Adres" FIELD_BIRTHDAY="DogumGunu" SOCIAL_SHARE="%s sosyal paylaşım" SHARE_TEXT="Şu anda %s okunuyor" ;security SECURITY="Güvenlik" CAPTCHA="Güvenlik Kodu (CAPTCHA)" ENABLE_CATCHA="Güvenlik Kodu" CAPTCHA_CHARS="Karakterler" CAPTCHA_CHARS_DESC="Güvenlik kodu metni oluşturulurken kullanılacak karakterler" SECURITY_KEY="Güvenlik Anahtarı" SECURITY_KEY_DESC="İnternet adresi üzerinden aboneliğe izin veriyorsanız, bu anahtarı İnternet adresine eklemelisiniz. Yoksa abonelik onaylanmaz

%s" MODULE_VIEW="AcyMailing Modülü Üzerinden Abonelik" COMPONENT_VIEW="AcyMailing Bileşeni Üzerinden Abonelik" CAPTCHA_NBCHAR="Karakter Sayısı" CAPTCHA_HEIGHT="Yükseklik" CAPTCHA_WIDTH="Genişlik" CAPTCHA_BACKGROUND="Art Alan Rengi" CAPTCHA_COLOR="Yazı Rengi" ERROR_SECURE_KEY="Güvenlik anahtarı doğru değil" ERROR_CAPTCHA="Lütfen görüntüdeki güvenlik kodunu yazın" FE_EDITION="Ön Yüzden Düzenleme" FE_MODIFICATION="Tüm Bültenler Düzenlenebilsin" FE_MODIFICATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı başka bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş bülteni düzenleyebilir." FE_MODIFICATION_SENT="Gönderim Sonrası Düzenleme" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bülten gönderildikten sonra da düzenlenebilir." ARCHIVE_SECTION="Arşiv Bölümü" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bölümünde bülten konusu görüntülenir." SUBJECT_DISPLAY="Konu Görüntülensin" ALREADY_SENT="Şu ana kadar bu bülten için %s e-posta gönderilmiş." REMOVE_ALREADY_SENT="Bu bülteni yalnız yeni kullanıcılarınıza göndermek istiyor musunuz?" SEND_TO_ALL="Hayır, tüm kullanıcılara gönderilsin" CLICK_BOUNCE="İletileri işlemek için buraya tıklayın" NOTIF_UNSUB="Kullanıcı Liste Aboneliğinden Ayrıldığında" NOTIF_UNSUB_DESC="Bir kullanıcı bir liste aboneliğinden ayrıldığında yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." TEMPLATE_STYLESHEET="Stil Sayfası" BLOCK_USER="Kullanıcı Engellensin" COMMENTS_ENABLED="Kullanıcı Yorumları" COMMENTS_ENABLED_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bölümüne kullanıcı yorumları eklenebilir" IMPORT_CONFIRMED="Kullanıcılar onaylanmış olarak içe aktarılsın" IMPORT_TEXTAREA="Metin Alanı" GENERATE_NAME="Kullanıcı Adları Otomatik Oluşturulsun" ACTION_SELECT="Bir İşlem Seçin" ADD_FILTER="Süzgeç Ekle" ADD_ACTION="İşlem Ekle" ACTIONS="İşlemler" ACY_ORDER="Sıralama" ACY_ID="Kod" ACY_AUTHOR="Yazar" ACY_DESCRIPTION="Açıklama" ACY_ORDERING="Sıralama" OPEN_POPUP_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bülteni açılan pencerede görüntülenir.
Devre dışı bırakıldığında, arşiv Joomla! temanızın içinde açılır." OPEN_POPUP="Arşiv Açılan Pencerede Görüntülensin" SUBSCRIBE_TO="Kullanıcılar şuraya abone edilsin" REMOVE_FROM="Kullanıcılar şuradan çıkarılsın" ENTER_TITLE="Lütfen bir başlık yazın" REMOVE_SUB="Kullanıcının Aboneliği Silinsin" MORE_PLUGINS="Diğer Uygulama Eklerine Gözatın" MORE_TEMPLATES="Diğer Kalıplara Gözatın" ACY_FILTERS="Süzgeçler" ACY_FILTER="Süzgeç" CONFIRM_USERS="Kullanıcının aboneliğini onayla" BLOCK_USERS="Kullanıcıları engelle" ENABLE_USERS="Kullanıcıları etkinleştir" NB_CONFIRMED="%s kullanıcı onaylandı" AUTO_TRIGGER_FILTER="Süzgecin çalıştırılması:" AUTO_CRON_FILTER="Her gün (Zamanlanmış Görev ile)" ON_USER_CREATE="Kullanıcı Eklendiğinde" ON_USER_CHANGE="Kullanıcı Değiştirildiğinde" ON_USER_CLICK="Bültende Bağlantıya Tıklandığında" ON_OPEN_NEWS="Bülten Açıldığında" SUBSCRIBE_LIST="Kullanıcıları Bu Listeye Abone Etmek İçin Buraya Tıklayın" MISSING_LANGUAGE="Dil dosyanız şu anda yüklü değil." UPDATE_LANGUAGE="Dil dosyanız güncel değil." DONT_REMIND="Anladım, yeniden hatırlatma" META_DATA="Üst Veri" META_KEYWORDS="Üst Veri Anahtar Kelimeleri" META_DESC="Üst Veri Açıklaması" STYLE_IND="Özel Stil" CUSTOM_TEXT="Özel Metin" RESIZED="Yeniden Boyutlandırılarak" EXISTING_FILTERS="Varolan süzgeçler" SELECT="Seçin" SELECT_LISTS="Bir ya da birkaç liste seçin" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Bu izlemeyi yayınladınız." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Bu izlemenin gecikmesini değiştirdiniz." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Kuyruğunuza eklenmiş izlemeleri bu yeni gecikmeye göre güncellemek için buraya tıklayın" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-posta güncellendi" ADD_QUEUE="Kuyruğa E-posta Ekle" REMOVE_QUEUE="Kuyruktan E-posta Sil" TABLENAME="Tablo Adı" SPECIFYTABLE="Lütfen veritabanında bulunan bir tablo adı yazın: %s" SPECIFYFIELD="%s alanı bulunamadı. Lütfen %s tablosunda bulunan bir alan adı yazın" SPECIFYFIELDEMAIL="Bir e-posta alanı olması zorunludur" DATABASE="Veritabanı" CATEGORY_VIEW="Kategori Görünümü" DETAILS_VIEW="Ayrıntı Görünümü" ACY_HELP="Yardım" ACY_TEMPLATES="Kalıplar" ACY_PREVIEW="Önizleme" ACY_COPY="Kopyala" ACY_PUBLISHED="Yayınlanmış" ACY_DELETE="Sil" ACY_USER="Kullanıcı" ACY_EXPORT="Dışa Aktar" ACY_NAME="Ad" ACY_EDIT="Düzenle" ACY_SAVE="Kaydet" ACY_CLOSE="Kapat" ACY_CANCEL="İptal" ACY_FILES="Dosyalar" ACY_APPLY="Uygula" ACY_USERNAME="Kullanıcı Adı" ACY_FILE="Dosya" ACY_NUM="No" ACY_TITLE="Başlık" ACY_EDITOR="Düzenleyici" ACY_NONE="Hiçbiri" ACY_DEFAULT="Varsayılan" ACY_VALIDDELETEITEMS="Seçilmiş öğeleri silmek istediğinize emin misiniz?" ACY_MINUTES="Dakika" ACY_SECONDS="Saniye" ACY_TIME="Zaman" ACY_ALL="Tümü" ACY_CREATED="Oluşturulma" YES_SUBSCRIBE_ME="Evet, sitenizden gönderilecek bültenleri almak istiyorum" OVERWRITE_EXISTING="Varolan Kullanıcıların Üzerine Yazılsın" WARNING_LIMITATION="Çoğu servis sağlayıcı, bir saatte gönderilebilecek e-posta sayısını sınırlar. ." WARNING_LIMITATION_CONFIG="AcyMailing ayarlarını bu sınırlamaların altında kalacak şekilde ayarladığınızdan emin olun." USERS_IN_COMP="%s kullanıcı %s üzerinde." ACY_NOTALLOWED="Bu kaynağı görüntüleme izniniz yok." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Görünüm Etkisi" VISIBLE_LISTS="Listeler görüntülensin" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Şuraya otomatik abone olunsun" DISPLAY_MODE="Görünüm Kipi" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Varsayılan olarak işaretlenmiş listeler" CHECKED_MODE="Listeler şuna göre işaretlensin" DROPDOWN_LISTS="Açılan kutuda listeler" DESC_OVERLAY="Kaplama şeklinde açıklama" LINKED_ARCHIVE="Arşiv bölümüne bağlantı ekle" DISP_FIELDS="Görüntülenen alanlar" CAPT_NAME="Ad Başlığı" CAPT_EMAIL="E-posta Başlığı" DISP_TEXT_MODE="Metin Kipi Görünümü" INTRO_TEXT="Giriş Metni" POST_TEXT="Art Metin" DISP_SUB_BUTTON="Abonelik düğmesi" CAPT_SUB="Abonelik Başlığı" CAPT_SUB_LOGGED="Oturum açmış kullanıcılar için abonelik başlığı" DISP_UNSUB_BUTTON="Abonelikten ayrılma düğmesi" CAPT_UNSUB="Abonelikten Ayrılma Başlığı" TERMS_CONTENT="Hüküm Ve Koşullar Makalesi" TERMS_POPUP="Makale Açılan Pencerede Görüntülensin" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Kutusunun yüksekliği" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Kutusunun genişliği" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Yönlendirme Kipi" REDIRECT_LINK="Yönlendirme Bağlantısı" ;Operators ACY_IN="İçinde olan" ACY_NOT_IN="İçinde olmayan" ACY_NUMERIC="Sayısal" ACY_STRING="Metin" ACY_BEGINS_WITH="Şununla başlayan" ACY_ENDS_WITH="Şununla biten" ACY_CONTAINS="İçeren" EXPIRY_DATE="Sonlanma Tarihi" CLICK_DATE="Tıklanma tarihi" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail (etki alanı anahtarıyla tanınan posta) iletilerinizi imzalayarak SPAM olarak sınıflandırılmasını engeller" DKIM_DOMAIN="Etki Alanı" DKIM_SELECTOR="Seçici" DKIM_PASSPHRASE="Parola" DKIM_IDENTITY="Kimlik" DKIM_PRIVATE="Özel Anahtar" DKIM_PUBLIC="Genel Anahtar" ACY_TABLECONTENTS="İçindekiler" ACY_EXISTINGANCHOR="Varolan Köprüler" ACY_GENERATEANCHOR="İçindekiler tablosu şuna göre oluşturulsun" ACY_SENT_EMAILS="Gönderilmiş" ACY_VIEW="Görüntüleme" ACY_MANAGE="Yönetme" ACY_SUBSCRIBER="Kullanıcılar" ACY_SEPARATOR="Ayraç" ACL_WRONG_CONFIG="Kendinizi ayar yönetiminden çıkaramazsınız" NO_LIST_SELECTED="Lütfen abone olmak istediğiniz listeleri seçin" ACY_LEVEL="%s. düzey" ACY_HISTORY="Tarih" ACY_SOURCE="Kaynak" ACY_DETAILS="Ayrıntılar" ACY_ACTION="İşlem" ACTION_CREATED="Oluşturulma" ACTION_MODIFIED="Son Değişiklik" ACTION_CONFIRMED="Onaylanmış" ACTION_UNSUBSCRIBED="Abonelikten Ayrılmış" EXECUTED_BY="İşlemi yapan" REASON="Nedeni" VIEW_DETAILS="Ayrıntılara bakın" DATABASE_MAINTENANCE="Veritabanı Bakımı" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing istatistikleri veritabanına önemli miktarda bilgi kaydedebilir." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Bazı bilgilerin belirtilen süre sonunda otomatik olarak silinmesi sağlanabilir." DELETE_DETAILED_STATS="Ayrıntılı İstatistiklerin Silinme Süresi" DELETE_HISTORY="Kullanıcı Geçmişinin Silinme Süresi" UNSUB_INTRO="Merhaba {user:name},

Üzülerek artık bültenlerimiz ile ilgilenmediğinizi öğrendik." UNSUB_SURVEY="Listedeki kaydınızı silmeden önce neden ayrıldığınızı bize iletmek ister misiniz?" UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Çok sık e-posta geliyor" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="E-postalarınız ilgimi çekmiyor" UNSUB_SURVEY_OTHER="Lütfen varsa diğer nedenleri yazın:" UNSUB_PAGE="Abonelikten Ayrılma Sayfası" UNSUB_DISP_CHOICE="Ayrılma Seçenekleri Görüntülensin" UNSUB_DISP_SURVEY="Anket Görüntülensin" UNSUB_INTRODUCTION="Giriş Metni" PLEASE_SELECT_USERS="Lütfen önce listeden işlem yapmak istediğiniz kullanıcıları seçin" AUTO_SEND_PROCESS="Otomatik Gönderim" SEND_X_EVERY_Y="%s e-posta %s aralıkla gönderilsin" MANUAL_SEND_PROCESS="El ile Gönderim" SEND_X_WAIT_Y="Önce %s e-posta gönderilsin. Sonraki grup gönderilmeden önce %s beklensin" CREATE_CRON_REMINDER="Henüz bir zamanlanmış görev ayarlanmamış görünüyor, eklemeyi unutmayın!" DELETE_USERS="Kullanıcılar Silinsin" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="İleti veritabanına kaydedilsin" ACTION_BOUNCE="Geri dönmüş" ACY_THEME="Kalıp" ACY_DOWNLOAD="İndir" FILTER_AND="Ve" ACY_SELECTED_USERS="%s kullanıcı seçildi" ACY_NEW="Ekle" NB_UNSUB_USERS="%s kullanıcı abonelikten ayrılmış" NB_OPEN_USERS="%s kullanıcı bülteni açmış" NB_CLICK_USERS="%s kullanıcı bir bağlantıya tıklamış" NB_BOUNCED_USERS="%s e-posta geri dönmüş" MOST_POPULAR_LINKS="En çok tıklanan bağlantılar" NB_USERS_CLICKED_ON="%s kullanıcı %s bağlantısına tıklamış" ACY_PRINT="Yazdır" ACY_LINK_STYLE="Bağlantıların Stili" ACY_RULE="Kural" REGEX_ON="Kurallı ifade şuna uygulansın" ACY_BODY="Gövde" BOUNCE_EXEC_MIN="Bu kullanıcıdan %s ileti geri döndüğünde şu işlemler uygulansın" BOUNCE_STATS="Kurala uygun bir durum oluştuğunda geri dönme istatistikleri güncellensin" BOUNCE_RECEIVED="%s ileti %s kullanıcısından geri döndü" BOUNCE_MIN_EXEC="%s ileti döndüğünde işlemler yapılacak" PLEASE_SELECT="Lütfen listeden bir seçim yapın" CONFIRM_REINSTALL_RULES="Varolan kurallar silinerek varsayılan kurallar yüklenecek." REINSTALL_RULES="Kuralları Yeniden Yükle" SEND_SERVER="E-postalar Bu Sunucudan Gönderilsin" SEND_EXTERNAL="E-postalar Başka Bir Sunucudan Gönderilsin" SMTP_DESC="%s e-postalarınızı göndereceğiniz bir aktarım hizmetidir." NO_ACCOUNT_YET="Henüz bir hesabınız yok mu?" CREATE_ACCOUNT="Hesap açın" ACTION_FORWARD="Bir bülten iletildi" TELL_ME_MORE="Ayrıntılı bilgi edinin" ACY_RANDOM="Rastgele" RECEIVER_INFORMATION="Alıcı Bilgileri" ACY_DAY="Gün" ACY_MONTH="Ay" ACY_YEAR="Yıl" RECEIVER_LISTS="Bülteni yalnız yukarıdaki listelerden en az birine abone olmuş kullanıcılar alacak." RECEIVER_FILTER="Ölçüt ekleyerek ayrıntılı kullanıcı seçimi yapabilirsiniz:" FILTER_ONLY_IF="Kullanıcılar ayrıca şu ölçütlerin TÜMÜNÜ karşılamalıdır:" USER_FIELDS="Kullanıcı Alanları" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Gelişmiş E-posta Doğrulaması" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Etki Alanının Varlığı Denetlensin" LATEST_NEWSLETTER="Son Bülten" CUSTOM_TRANS="Özel çeviriler" CUSTOM_TRANS_DESC="AcyMailing güncellendiğinde, şu dizgeler değiştirilmeyecek." CONFIRM_SHARE_TRANS="Çevirinizi bize iletmek istediğinize emin misiniz? Çeviride bir düzenleme yapmadıysanız lütfen iletmeyin." PLEASE_CONFIRM_SUB="Lütfen aboneliğinizi onaylayın" CONFIRM_MSG="Web sitemizin bültenlerine abone oldunuz" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Lütfen aboneliğinizi onaylamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:" IN_TEMPLATE="Kalıbınızın içinde" WITHOUT_TEMPLATE="Kalıp kullanmadan" MINUTES_AGO="%s dakika önce" SENT_TO_NUMBER="Bu e-posta %s kullanıcıya gönderilecek" FIELD_FILE="Dosya yükleme" CONFIG_TRY="İleti %s kez gönderilmeye çalışılsın." CONFIG_TRY_ACTION="Hala gönderilemiyorsa, %s" DO_NOTHING="Bir Şey Yapılmasın" TAG_MODULES="Modüller" ACY_NOT_CONTAINS="İçermeyen" SPAM_TEST="Spam Sınaması" CREATE_NEWSLETTER="Yeni bülten" MODULE_ALIGNMENT="Modül Hizalaması" MODULE_AUTOID="Oturum açılmış ise kullanıcı bilgileri görüntülensin" MODULE_CACHING="Ön bellek" MODULE_JS="JS dosyaları katılsın" ACY_ITEMID="Menü Kodu" MODULE_CLASSSUF="Modül Sınıfı Son Eki" SHOW_COLUMN_X="%s Görüntülensin" RECEIVE_VIA_EMAIL="E-posta ile Alındı" SEND_SELECT_NEWS="Seçilmiş bültenler şuraya gönderilsin..." ACY_FROM_DATE="Başlangıç" ACY_TO_DATE="Bitiş" X_INTEGRATION="%s Bütünleştirmesi" ACY_PERIOD="Tarih Aralığı" ACY_INTERVAL="Aralık" CHART_TYPE="Çizelge Türü" COLUMN_CHART="Çubuk Çizelge" LINE_CHART="Çizgi Çizelge" ACY_COMPARE="Karşılaştırma..." ACY_YEARS="Yıl" GENERATE_CHART="Çizelgeyi Görüntüle" ACY_IMAGE="Görsel" FIELD_PHONE="Telefon" ADVICE_PORT="Yazdığınız kapı (%s) SMTP bağlantıları için genellikle kullanılan bir kapı değil... Lütfen kapı alanını boş bırakarak yeniden deneyin" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Abone Profil Değeri Ayarlama" NB_MODIFIED="%s kullanıcı değiştirildi" ONLY_SOMETHING_WRONG="Yalnız bir sorun çıktığında" MESSAGE_TO_FORWARD="Merhaba {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) bu e-postayı şu iletiyi ekleyerek size gönderdi :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="İletiye bir not eklemek ister misiniz?" YOUR_NAME="Adınız" YOUR_EMAIL="E-posta adresiniz" FRIEND_NAME="Arkadaşınızın adı" FRIEND_EMAIL="Arkadaşınızın e-posta adresi" ADD_FRIEND="Başka bir arkadaş ekle" FILL_ALL="Lütfen tüm bilgileri doldurun" EXPORT_ENABLED="Etkinleştirilmiş Kullanıcılar" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Yeni sıralama kaydedildi" ACY_GUESSPORT="Web sitemdeki hangi kapıyı kullanabilirim?" NOT_SENT="Gönderilmemiş" CHANGE_TEMPLATE="Yeni bir kalıp seçtiğinizde tüm bülten değiştirilir ve yazdığınız içerik silinir" REDIRECTION_MODULE="Modülden Yönlendirilebilecek Etki Alanları" REDIRECTION_MODULE_DESC="Modül üzerinden yönlendirme yapılabilecek etki alanlarının listesini buraya yazın.
Birden çok etki alanını | simgesi ile ayırarak yazın." NO_REASON="Bir neden belirtilmemiş" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Posta Listesi Arşivi (tek)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ön yüzden kullanıcı yönetimi" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Posta Listeleri Arşivi (tüm listeler)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Bülten Oluştur" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Bir abonelik ekle/değiştir" SEPARATOR_COMMA="Virgül ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Noktalı virgül ( ; )" DKIM_CONFIGURE="DNS ayarlarınızdan %s etki alanınız için aşağıdaki anahtar/değer çifti ile bir TXT kaydı ekleyin." DKIM_LET_ME="Kendi anahtarlarımı yazacağım." DKIM_KEY="Anahtar" DKIM_VALUE="Değer" ACY_STATS_ADDUP="Sonuçlar Eklensin" ACY_THUMBNAIL="Küçük Görsel" READMORE_PICTURE="Devamını Okuyun Görseli" DELETE_PICT="Görseli Silin" ACYEDITOR_DELETEAREA="Bu alanı silmek istediğinize emin misiniz?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Silinebilir" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Düzenlenebilir (Metin)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Düzenlenebilir (Görsel)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Bölgeler Görüntülensin" ACYEDITOR_ADDAREAS="Kalıbınızda düzenlenebilecek bir alan yok. Düzenlenebilecek alanların otomatik olarak eklenmesini istiyorsanız buraya tıklayın." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Bu işlemi ancak kalıbınız tamamlandıktan sonra yapabilirsiniz." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Düzenlenebilir alanlar eklendi" USER_ALREADY_EXISTS="Zaten %s e-posta adresini kullanan bir kullanıcı var" CLICK_EDIT_USER="Bu kullanıcıyı düzenlemek için buraya tıklayın" TRUNCATE_AFTER="%s karakterden sonra metin budansın" STATS_PER_LIST="Liste İstatistikleri" ACY_SSLCHOICE_DESC="Ön yüzde HTTPS iletişim kuralı kullanıyorsanız, bu seçeneği etkinleştirin." ACY_SSLCHOICE="HTTPS Kullanılsın" TRACKING="İzleme" TRACKINGSYSTEM="Tıklanmalar Şununla İzlensin" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Ön yüzde Kullanılacak Yükleyici" NEWSLETTER_INSTALLED="Bülten Alındı" ACY_TYPE="Tür" ;Geoloc GEOLOCATION="Kullanıcının Coğrafi Konumu" GEOLOCATION_TYPE="Konumun Kaydedileceği Durumlar" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing kullanıcı hakkında daha fazla bilgi vermek için belirtilen durumlarda konumunu kaydeder." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Abonelik Onaylandığında" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Coğrafi konumu kullanabilmek için bir API anahtarınız olmalı. Lütfen bir hesap açarak API anahtarınızı buraya yazın." GEOLOC_UNSUB="Abonelikten Ayrılındığında" STATECAPTION="İl" GEOLOC_NB_ACTIONS="İşlem sayısı" GEOLOC_COUNTRYCODE="Ülke kodu" GEOLOC_STATECODE="İl kodu" GEOLOC_POSTALCODE="Posta kodu" GEOLOC_LATITUDE="Enlem" GEOLOC_LONGITUDE="Boylam" GEOLOC_RECENT="Son konumlar" GEOLOC_TEST_API_KEY="Coğrafi Konumu Sına" ACY_SEARCH="Arama..." ACY_NEIGHBOUR="Aynı IP Adresinden Kullanıcılar" GEOLOC_NB_USERS="Kullanıcı sayısı" IMPORT_BLOCKED="Kullanıcılar Engellenmiş Olarak İçe Aktarılsın" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Abone Et + Kampanya" JOOMEXT_YES_FORWARD="Evet + Güvenlik Kodu" NOTIF_CONTACT_DESC="Bir kullanıcı abonelik formunu gönderdiğinde, şu e-posta adreslerine ileti gönderilir." NOTIF_CONTACT="Kullanıcı Abonelik Formunu Gönderdiğinde" NOTIF_CONFIRM_DESC="Bir kullanıcı aboneliğini onayladığında, şu e-posta adreslerine ileti gönderilir." NOTIF_CONFIRM="Kullanıcı Aboneliği Onaylandığında" ACY_ASAP="Olabildiğince çabuk" ACY_ONTHE="Ayın" ACY_DAYOFMONTH=". günü" FREQUENCY_FIRST="1." FREQUENCY_SECOND="2." FREQUENCY_THIRD="3." FREQUENCY_LAST="Son" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Bir Joomla! kullanıcı onayı bağlantısı ekler" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Hesabınızı onaylayın" CURRENT_USER_INFO="Geçerli kullanıcı bilgileri" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Posta kutunuz boşalana kadar tüm iletilerin işlenmesi için buraya tıklayın" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="İzin Verilen İçerik" ONLY_NUMBER="Yalnız Rakamlar" ONLY_LETTER="Yalnız Harfler" ONLY_NUMBER_LETTER="Yalnız Rakam ve Harfler" MY_REGEXP="Kurallı İfade" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Geçersiz Değer İletisi" FIELD_CONTENT_VALID="Lütfen %s alanı için doğru bir değer yazın" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Kayıt" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! Profili" FRONTEND="Ön Yüz" BACKEND="Yönetim" DISPLAY_ACYPROFILE="Profil" DISPLAY_ACYLISTING="Listeleme" FILTER_VIEW_USERS="Kullanıcıları Görüntüle" ACY_FILTEREDUSERS="%1$s / %2$s kullanıcı görüntüleniyor" TRIGGER_CAMPAIGN="Süzüldükten sonra %1$s %2$s kampanyası başlatılsın" SEND_COMMENT="Açıklama" SEND_COMMENT_DESC="Deneme e-postasının başlangıcında görüntülenecek açıklamayı yazın." LISTS_IN_COMP="%s liste %s içinde" IMPORT_X_LISTS="Bu %s listeyi içe aktarabilirsiniz. Böylece her bir kullanıcıya atanmış abonelik korunabilir." IMPORT_LIST_TOO="%s liste de içe aktarılsın mı?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Kalıbınız media/com_acymailing/tmp klasöründe dışa aktarıldı. İndirmek için %1$sBURAYA%2$s tıklayın." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="%s bülten de içe aktarılsın mı?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s bülten içe aktarıldı" ACY_START_CAMPAIGN="Kampanya Başlangıcı" START_ON_SUBSCRIBE="Kullanıcı abone olduğunda" START_ON_DAY="Kullanıcı abone olduktan sonraki %s" AUTO_GENERATED_HTML="HTML sürümünden otomatik oluşturulur" USE_DEFAULT_VALUE="Varsayılan değer kullanılsın" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Görsel yüklendi" NO_FILE_FOUND="Bu klasörde dosya bulunamadı" IMAGE_RESIZED="Görsel 700px olarak yeniden boyutlandırıldı" ACY_OR="ya da " MEDIA_BACK="Geri" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Adresten Görsel Ekle" UPLOAD_NEW_IMAGE="Yeni Görsel Yükle" ALIGNMENT="Hizalama" NOT_SET="Ayarlanmamış" ACY_MARGIN="Kenar Boşluğu" ACY_BORDER="Kenarlık" ACY_LINK="Bağlantı" INSERT="Ekle" MEDIA_FOLDER_DESC="Acyeditor kullanılırken görsellerin bakılacağı klasörler." MEDIA_FOLDER="Ortam Klasörü" FILE_RENAMED="Aynı adlı bir görsel zaten var. Görsel %s olarak yeniden adlandırıldı" IMAGE_NOT_FOUND="Malesef orada bir şey bulunamadı..." IMAGE_FOUND="Bulduk gibi görünüyor!" IMAGE_TIMEOUT="Görsel zaman aşımı nedeniyle yüklenemedi" NO_ACCESS_NEWSLETTER="Bu bültene erişim izniniz yok (%s)" ACY_RIGHT="Sağa" ACY_LEFT="Sola" LIST_POSITION="Liste şurada görüntülensin" ACY_BEFORE_FIELDS="Alanlardan önce" ACY_AFTER_FIELDS="Alanlardan sonra" IPTIMECHECK="Aynı IP Adresinden Abonelik Kısıtlaması" IPTIMECHECK_DESC="Aynı IP adresinden, 2 saat içinde en fazla 3 kez abone olunabilir" DBVALUES="Veritabanı Değerleri" ACY_WHERE="Nereden" ACY_ANY_CATEGORY="Tüm kategoriler" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Kullanıcılar şu yeni listeye abone edilsin" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla! Bildirimleri" ACY_SENT="Gönderilen" WANNA_REINSTALL_RULES="Geri dönüş kuralları güncellendi, son sürümlerini kullanmak için kurallarınızı yeniden yüklemek isteyebilirsiniz" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Merhaba {subtag:name},
Aşağıdaki bülten oluşturuldu." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Bu bülten zamanlandı ve en kısa zamanda gönderilecek." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Lütfen bülteni gözden geçirip, göndermek için bu bağlantıya tıklayın." AUTONEWS_GENERATE_DONE="Bülten yayınlanmış, daha önce gönderilmiş olabilir mi?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Arşivlenmiş bültenlerin arama motorları tarafından eklenmesini engellemek (noindex) ve bültendeki bağlantıların izlenmesini engellemek (nofollow) ister misiniz?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Arşivlerde Index/Follow Kullanılsın" DATABASE_INTEGRITY="Veritabanı Bütünlüğü Denetimi" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Diğer İşlemler" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Şundan sonra kopyalayın" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Metni düzenlemek için buraya tıklayın" CREATE_FOLDER="Klasör Oluştur" FOLDER_NAME="Klasör Adı" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Aynı adlı bir klasör zaten var, lütfen yeniden deneyin." CUSTOM_VIEW="Uyarlanmış Görünüm" CUSTOM_VIEW_DESC="İsteğe göre uyarlanmış bir görünümdeki kullanıcıları içe aktarmak için Zoho CRM görünümünün adını yazın" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Kuyrukta %s tarihinden beri kampanyanıza abone olan kullanıcılara bu izlemeyi eklemek için buraya tıklayın" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Kuyrukta kampanyanıza abone olan tüm kullanıcılara bu izlemeyi eklemek için buraya tıklayın" ACY_MAX_RUN="Yapılan denetimlerin sonucuna göre, her %s saniyede bir toplu işlem yapılacak" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Gerçek en uzun işlem süresi yeniden hesaplansın" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Gerçek en uzun işlem süresi denetleniyor... Şu ana kadar en az %s saniye" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="En Uzun İşlem Süresi" ACY_TIMEOUT_SERVER="Sunucu ayarlarınıza göre, her bir toplu işlem %s saniye sürecek" ACY_LANGUAGE="Dil" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Zaman aşımı süresi denetlenirken bu ayar sayfasını kapatabilirsiniz" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Bölgeler yeniden hazırlanıyor" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Tüm bölgelerin yeniden hazırlanmasını istediğinize emin misiniz?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Kullanıcıların Onayını Kaldır" ACY_LOADZOHOFIELDS="ZohoCRM Alan Listesi" ACY_LOADFIELDS="Alanları Yükle" ACY_FIELDSLOADED="Alanlar yüklendi" ACY_NOFIELD="ZohoCRM üzerinden bir alan gelmedi" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM Listesi" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Bültenimize abonelik başvurunuz onaylanmadı." ACY_RELATIVE_DATE="Bağıl tarih" ACY_SPECIFIC_DATE="Belirli tarih" ACY_BEFORE="Önce" ACY_AFTER="Sonra" ACY_EXECUTION_TIME="Yürütme süresi" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Ülke Yok" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Ad Oluşturma" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Kullanıcı adının e-posta ya da ünvan, ad, soyad alanlarından üretilmesini sağlar (ad alanı herhangi bir Zoho alanına atanmamış ise)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="E-posta adresinden" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Ünvan ad ve soyad alanlarından" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, HTTPS desteği yoksa, sitenizdeki görseller, İnternet adresleri ve diğer nesneler düzgün görüntülenmeyebilir. Emin misiniz?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Dış Sitelere Bağlantılar İzlensin" ABTESTING="A/B Denemesi" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Lütfen önce en az iki bülten seçin" ABTESTING_TITLE="%s Deneniyor" ABTESTING_PART_RECEIVER="%s alıcıya deneme gönderiliyor. Denemeler şu bültenler arasında eşit dağıtılacak:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="%s düzenleyerek bu alıcıları belirleyin" ABTESTING_DELAY_ACTION="%s gün sonra:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Otomatik olarak bülten en iyi açılma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Otomatik olarak bülten en iyi tıklanma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Otomatik olarak bültenin konusu en iyi açılma hızına içeriği en iyi tıklanma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_TEST="Deneme" ABTESTING_STAT_WARNING="Yeni bir deneme başlatıldığında seçilmiş bültenlerin varolan istatistikleri silinir." ABTESTING_INPROGRESS="Kaydedilmiş bir deneme var. Değişiklik yapılırsa deneme durdurularak baştan yeniden başlatılır. Bu nedenle bülten bazı kullanıcılara yeniden gönderilebilir." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Bu bültenlerden en az biri kuyrukta işleniyor. Devam etmeden önce kuyruktan silmeniz ya da gönderme işleminin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Şu anda son ileti gönderiliyor. Yeni bir deneme başlatmadan önce lütfen gönderme işleminin tamamlanmasını bekleyin ya da kuyruğu boşaltın." ABTESTING_SUCCESSADD="A/B denemesi başlatıldı. Kuyruğa %s e-posta eklendi." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Bu deneme %1$s / %2$s kullanıcıya gönderilecek" ABTESTING_READYTOSEND="Deneme tamamlandı. Kalan kullanıcılara hangi e-postanın gönderileceğini seçebilirsiniz" ABTESTING_COMPLETE="Deneme ve deneme ile ilgili gönderimler tamamlandı" ABTESTING_FINALSEND="Kalan alıcılar için %s bülteni kuyruğa eklendi" ABTESTING_TESTEXIST="Bültenlerden biri başka bir deneme için kullanılıyor. İlgili denemeyi burada görebilirsiniz." ABTESTING_NEEDVALUE="Başlamadan önce bir alıcı yüzdesi belirtmelisiniz" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Denemenizi başlatmak için listelerde en az 50 abone bulunmalıdır (şu anda yalnız %s abone var)" ACY_CLASS="Sınıf" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="İçe aktarılan verilerde bir içerik bulunmalıdır" ACY_FIRST_LINES="Dosyanızın ilk %s satırı" ACY_IMPORT_LISTS="İçe aktarılan kullanıcılar listelere abone edilsin" ACY_IGNORE="Yoksayılsın" ACY_IGNORE_LINE="Bu ilk satır yoksayılır" ACY_CREATE_FIELD="Yeni bir alan oluşturulsun" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Sütun ilişkilendirme" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="İçe aktarılan sütunları bir AcyMailing alanı ile ilişkilendirir. Yeni özel alanlar eklenebilir ya da bazı sütunlar yoksayılabilir." ACY_MATCH_DATA="Veriye uyulsun" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Sorunlu satırları indirmek için buraya tıklayın" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Bir kullanıcı, Abone Olun/Aboneliğinizi Düzenleyin menüsünden ulaştığı abonelik formunu doldurup gönderdiğinde, bu e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_CONTACT_MENU="Kullanıcı Menü Abonelik Formunu Gönderdiğinde" ACY_ONLYAUTOPROCESS="AcyMailing, yalnız otomatik gönderim işlemlerini yapacak şekilde ayarlanmış. AcyMailing ayarları bölümünden, el ile gönderme işlemine izin verilmedikçe bu düğme kullanılarak gönderme işlemi başlatılamaz" ACY_RAND_LIMIT="Rastgele %s Kullanıcı Seçilsin" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="İlişkilendirilmemiş sütunlar yoksayılsın" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Yalnız Yeni ve Değiştirilmiş Kullanıcılar" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Gönderme İşlemi Sıralaması" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Çoklu kuyruk sistemi kullanıyorsanız, rastgele sıralamayı seçmemelisiniz." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Bu denemenin en az bir e-postası silindi. Görüntülenecek bir şey yok." ACY_CATEGORY="Kategori" ACY_NEW_CATEGORY="Yeni Kategori Ekle" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sıralanabilir bölgeler" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Web zamanlanmış görev (cron) hizmetimiz web sitenizi 15 dakikada bir tetikler. Kendi zamanlanmış görevinizi kullanmıyorsanız 15 dakika sıklığını korumalısınız" ACY_OPERATOR_ADDEND="Sona eklensin" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Başa eklensin" ACY_SUB_GROUPS="Alt gruplar katılsın" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Coğrafi konum değerleri" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Son kaydedilen veri" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="İlk kaydedilen veri" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Kullanıcı oluşturduğunda düzenlenebilir" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Kullanıcı değiştirdiğinde düzenlenebilir" ACY_SUMMARY="Özet" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Arşiv bölümünde görüntülenecek açıklama." ACY_SENT_ON="%s zamanında gönderildi" ACY_ALL_CATEGORIES="Tüm kategoriler" ACY_FIELD_CAT_TAG="Kategorilerin HTML kodu" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS sınıfı" ACY_INBOX_ACTIONS="Gelen Kutusu İşlemleri" ACY_BUTTON_CONFIRM="Tek tıkla onay" ACY_BUTTON_SAVE="Tek tıkla kayıt" ACY_GOTO="Git" ACY_BUTTON_TEXT="Düğme Metni" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Gelen kutusu işlemlerini kullanabilmeniz için Google yetkililerinden sizi beyaz listeye eklemelerini istemelisiniz. Yoksa alıcının gelen kutusunda düğme görüntülenmez." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Görüntüleme Sınırı" ACY_NO_CATEGORY="Kategori yok" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Kuyruktaki %s e-postayı silmek istediğinize emin misiniz?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Silme Düğmesinin Davranışı" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Silme düğmesinin davranışını belirtin. Kullanıcı gerçekten silinebilir ya da geçerli listenin aboneliğinden ayrılabilir." ACY_UNSUB_FROM="Kullanıcıları şu listenin aboneliğinden çıkar" ACY_NON_LOGGED_IN="Oturum açmamış kullanıcılar" ALL_RULES="Tüm kurallar" NO_RULE_SAVED="Henüz bir kural kaydedilmemiş" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Etkinlik" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="E-postayı açan %s kullanıcı bir bağlantıya tıklamışl" ACY_STAT_OPEN_RATE="Açma oranı" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Toplam Açma / Tıklama" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Günlük Açma / Tıklama" ACY_STAT_BROWSER="Tarayıcılar" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Aygıtlar" ACY_STAT_MOBILE="Mobil" ACY_STAT_NOMOBILE="Bilgisayar" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobil İşletim Sistemi" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Kampanyadaki ilk %s e-posta atlansın" ACY_CUSTOMTEMPLATE="İsteğe Göre Uyarlanmış Kalıp" ACY_CANT_DELETE="Bu görsel bazı bültenlerde kullanıldığı için AcyMailing tarafından silinmeyecek" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Görsel silindi" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Görsel silinirken bir sorun çıktı" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Açıklama Görsellerini Kaldır" ACY_DONT_EXPORT="Dışa aktarılmasın" ACY_CENTER="Ortada" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Sunucu Ayarları" ACY_EMPTY_QUEUE="Kuyruk boş!
Gönderilmeyi bekleyen bir ileti yok." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Liste İstatistikleri" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Bülten İstatistikleri" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Kullanıcı İstatistikleri" ACY_CONTACTS="Kişiler" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="İlk bülteninizi göndermek için yukarıda görebileceğiniz 4 temel işlemi yapmanız yeterlidir." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Bir üst düzeye geçerek gerçek bir e-posta pazarlama profesyoneline dönüşmek ve daha etkin olmak ister misiniz?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Acyba Takımından destek alın..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="AcyMailing STEP BY STEP bültenine abone olarak her hafta çalışmalarınızı geliştirecek eğitimler, öneriler, ipuçları ve yeni özellikler hakkında bilgi alın!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="E-posta listelerinizi oluşturun ve iletişim altyapınızı kurgulamaya başlayın!" ACY_NO_STATISTICS="Henüz kaydedilmiş bir istatistik yok." ACY_UNPUBLISHED="Yayınlanmamış" ACY_LIST_INFORMATIONS="Liste Bilgileri" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Kampanya Bilgileri" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Kalıp Bilgileri" ACY_STYLES="Stiller" ACY_EXPORT_CHART="Çizelgeyi Dışa Aktar" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Bülten Bilgileri" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Son %s kullanıcının konumu" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Abonelik Geçmişi" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Son 10 abone" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Listelerin abonelik durumu" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Kuyruk İşlemleri" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Şimdi Yenileyin!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Lisansınızın süresi dolmuş" ACY_VALID_UNTIL="Lisans Sonu" ACY_UPDATE_NOW="%s sürümüne güncelleyin!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Sürümünüz Güncel" ACY_CHECK_MY_VERSION="Sürüm Denetimi" ACY_ATTACH_LICENCE="Site Lisansı Atanmamış" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Lisans Atama" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="İstediğiniz kişileri el ile ekleyin ya da diğer programlardan aktarın. Kayıtlı kişileri farklı listeler altında gruplayın." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="İstediğiniz içeriği ekleyerek harika bültenler oluşturun ve farklı ekran boyutlarında nasıl görüntüleneceğine bakın." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Bültenlerin hangi kişilere, ne zaman gönderileceğini seçin ve gönderim kuyruğundaki işlemleri yönetin." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="Gönder düğmesine bastıktan sonra, gönderim penceresini kapatırsanız, gönderme işlemi durur. Ancak işlemi sürdürebilirsiniz.
Ücretli sürümlerin tümünde, gönderim penceresi açık kalmadan da gönderimin yapılabilmesi sağlanır." ACY_ACL="Ayrıntılı Erişim Denetimi Düzeyleri" ACY_SAVEANDNEW="Kaydedip Ekle" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Yönetim bölümü için varsayılan ayarlarla birlikte yüklenmesini istediğiniz CSS dosyasını seçin ve düzenleyin" ACY_CSS_BACKEND="Ek Yönetim CSS Dosyası" ACY_MASS_ACTIONS="Toplu İşlemler" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla! İzinleri" ACY_CRON_CLEAN="Ayrıntılı istatistikler ve kullanıcı geçmişi temizlendi" ACY_ATLEASTONE="En az bir abone" ACY_NOSUB="Abone yok" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Kullanıcı" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Bülten" ACY_DASHBOARD_LISTS="Liste" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Temel Bilgiler" ACY_ALLOWED_SENDER="İzin Verilen Gönderici" ACY_CONDITIONS="Koşullar" ACY_SPECIFIC="Belirli" ACY_FORWARD_LIST="Bir listeye iletilsin" ACY_DISTRIBUTION="Dağıtım Listeleri" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="E-posta aşağıdaki tüm işlemler sorunsuz tamamlandıktan sonra kutunuzdan silinir." ACY_ALLOWED_SUBJECT="İzin Verilen Konu" ACY_NO_TEMPLATE="Kalıp yok" SIMPLE_SENDING="Basit Gönderim" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Alıcılar" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. E-posta İçeriği" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="İleti %s alıcısına gönderildi" SIMPLE_SENDING_ERROR="İleriler %s alıcısına gönderilemedi (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="İçe aktarılan kullanıcılar liste aboneliğinden çıkarılacak" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s kullanıcı %s listesinin aboneliğinden çıkarıldı" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Göndericiye izin verilmedi" SIMPLE_SENDING_INTRO="Sistem basit e-postalar gönderilmesine izin veriyor. Bu gönderim türünde veritabanına herhangi bir bilgi ya da istatistik kaydedilmez. Son kullanıcılara bülten gönderirken bu göndericiyi kullanmayın." ACY_SAVEASTMPL="Kalıp Olarak Kaydet" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Tüm Kampanyalar" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Kalıp oluşturuldu ve bu bültene atandı" FAVICON="Favicon Simgesi" MAX_FORWARD_USER="Bu e-posta en çok %s kullanıcıya iletilebilir" ACY_LIST_NAMES="Liste Adları" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing bazı Joomla! iletilerini değiştirebilir. İletileri uyarlayabilmek için" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="önce %s uygulama ekini etkinleştirmelisiniz" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Joomla! üzerinde %s kullanıcınız var" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="AcyMailing üzerinde %s kayıtlı kullanıcı var" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="'İçe Aktar' düğmesine tıklandığında şu işlemler yapılır:" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="AcyMailing Kullanıcıları, Joomla! Kullanıcılarına göre güncellenir" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Eskiden olup şimdi varolmayan Joomla! kullanıcıları ile bağlantılı AcyMailing kullanıcıları silinir" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="AcyMailing kullanıcıları arasında bulunmayan tüm Joomla! kullanıcıları eklenir" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Joomla! kullanıcıları, zaten abone olmuş ya da abonelikten ayrılmamış ise, seçilmiş listelere abone edilir" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Lütfen seçmek istediğiniz kalıba {emailcontent} kodunu ekleyin" ACY_INCLUDE_MSG_IN="İleti şu kalıba eklensin" ACY_MESSAGE_DELETED="İleti silindi" ACY_MENU="Menü" ACY_RULE_ACTION="İşlem Yapılması Gerekiyor" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Alındı Onayı - Konu İçinde" ACY_RULE_LOOP="Geri Bildirim Çevrimi" ACY_RULE_LOOP_BODY="Geri Bildirim Çevrimi - İleti İçinde" ACY_RULE_FULL="Posta Kutusu Dolu" ACY_RULE_GOOGLE="Google Groups Tarafından Engellendi" ACY_RULE_EXIST1="Posta Kutusu Bulunamadı 1" ACY_RULE_FILTERED="İleti Alıcı Süzgeçleri Tarafından Engellendi" ACY_RULE_EXIST2="Posta Kutusu Bulunamadı 2" ACY_RULE_DOMAIN="Etki Alanı Bulunamadı" ACY_RULE_TEMPORAR="Geçici Sorunlar" ACY_RULE_PERMANENT="Kalıcı Olarak Gönderilemedi" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Alındı Onayı - İleti İçinde" ACY_RULE_FINAL="Son Kural" ACY_NO_FIELD_DELETED="Herhangi bir alan silinmedi" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="%1$s alanı, %2$s alanı içinde bir görüntüleme koşulu olarak kullanılmış" ACY_USEDINFIELDS="Şunun tarafından görüntüleme koşullarında kullanılmış" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Güvenlik kodu kullanılmasın" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Yeni Kullanıcı Ayrıntıları" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Şunu mu kastettiniz" ACY_CANT_DELETEFILE="Ek dosyası şu bültenlerde kullanıldığı için AcyMailing tarafından silinemiyor (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Dosya silindi" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Dosya silinirken bir sorun çıktı" ACY_DISPLAY_ICON="Simgeler görüntülensin" ACY_DISPLAY_NOICON="Liste görüntülensin" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Yeni dosya yeniden adlandırılmak yerine özgün dosya ile değiştirilsin." ACY_REPLACE_FILE="Değiştir" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Yeni dosya varolan ile değiştirilsin mi?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Görsel değiştirildi" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Görsel değiştirilirken bir sorun çıktı" GEOLOC_CONTINENT="Kıta" GEOLOC_TIMEZONE="Saat Dilimi" ACY_NOT_CLICK="Tıklamayan" ACY_PERSONAL_LINK="Bülteninizde ( %s ) bir etiket yerine bir kişisel bağlantı var...
Abonelikten ayrılma ya da onaylama bağlantılarını bozabileceğinden e-posta ile aldığınız bağlantıyı kopyalayıp yapıştırmadığınızdan emin olun.
Bunun yerine bizim etiketlerimizi kullanın!" ACY_ON="Her hafta şu zamanda" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="İzin verilmeyen e-postalar silinsin" ACY_SEND_NEWSLETTER="Bir bülten gönderin" ACY_STAT_OPEN_TIME="Açıldığı zaman" ACY_MONDAY="Pazartesi" ACY_TUESDAY="Salı" ACY_WEDNESDAY="Çarşamba" ACY_THURSDAY="Perşembe" ACY_FRIDAY="Cuma" ACY_SATURDAY="Cumartesi" ACY_SUNDAY="Pazar" IMAGE_EDIT="Seçilmiş görseli düzenle" ACY_IMAGE_EFFECTS="Görsele şu etkilerden birini uygula" ACY_EFFECT_CROP="Kırpma" ACY_EFFECT_SCALE="Ölçekleme" ACY_IMAGE_NAME="Görselin adı" ACY_EFFECT_ROUNDED="Yuvarlatılmış köşeler" ACY_ADD="Ekle" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="İletme sisteminde güvenlik kodunun kullanılması önemle önerilir. AcyMailing güvenlik kodunu kullansın mı?" ACY_DONT_CLOSE="Gönderim işleminin sürdürülmesi için bu pencere açık kalmalıdır. Pencereyi ve bilgisayarınızı kapatmak istiyorsanız otomatik gönderim işlemini kullanabileceğiniz ticari sürümlerden bir tanesini satın alarak yükleyin" ACY_CAMPAIGNS="Kampanyalar" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Bu listelerin aboneliğinden de çıkabilirsiniz." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Lütfen kuponu görüntülemek için e-postanıza bakın" ACY_ZOHOIMPORT="Zoho kullanıcılarını içe aktar" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Kullanıcı için kuyruğu boşalt" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Tüm Listeler Görüntülensin" ACY_ASC="Artan" ACY_DESC="Azalan" ACTION_SENDER_FROM="KİMDEN Gönderenin adresi" ACTION_SENDER_FROM_DESC="İşlemlerden biri e-postanın yönlendirilmesi ise, gönderenin adresi "_QQ_"KİMDEN"_QQ_" adresi olarak kullanılır" ACTION_SENDER_TO="YANIT Gönderenin adresi" ACTION_SENDER_TO_DESC="İşlemlerden biri e-postanın yönlendirilmesi ise, gönderenin adresi "_QQ_"YANIT"_QQ_" adresi olarak kullanılır" ACTION_SENDER_ADDRESS="Kullanılmasına izin verilmemiş ise gönderenin e-posta adresi kullanılamayabilir" SUBSCRIBE_LINK="E-postanıza bir abonelik bağlantısı ekleyin" ACY_TYPE_SOMETHING="Bazı seçenekler yazın ya da seçin" ACY_CLICKMAP="Haritaya tıklayın" ACY_CLICKS_DETAILS="%s / %s tıklanma" ACY_BCC_ADDRESS="Gizli Kopya Adresi" ACY_FAILED_INSTALL="AcySMS yüklenemedi, ücretsiz indirmek için %1$buraya tıklayın%2$s" ACY_DOWNLOADING="İndiriliyor..." ACY_INSTALLING="Yükleniyor..." ACY_INSTALLED="AcySMS yazılımını yüklediğiniz için teşekkürler!
Şimdi deneyebilirsiniz. Deneme işlemi deneme "_QQ_"Gönderen Profili"_QQ_" kullanılarak yapılacak." ACY_SMS_PRESENTATION="SMS iletilerinin yüzde 90 üzerindeki bir kısmı açılır. Tanıtım stratejinizi güçlendirmek için SMS göndermeniz daha etkili olabilir." ACY_TRY_IT="Ücretsiz deneyin" ACY_SMS="SMS Gönder" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kişiler e-posta ve etki alanı adında Kiril ya da Çin alfabesindeki gibi özel karakterleri kullanabilir." ACY_SPECIAL_CHARS="E-posta adreslerinde özel karakterler kullanılabilsin" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Duygu ifadeleri %1$sher e-posta istemcisinde%2$s aynı şekilde görüntülenmez ve spam puanınızı olumsuz etkileyebilir" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Lütfen ya konuya en az bir sözcük ya da bir kısaltma yazın" ACY_ADD_COMPARE="Karşılaştırmak için ekleyin" ACY_MAX_COMPARE="Aynı anda en fazla 5 bülten karşılaştırabilirsiniz" ACY_MIN_COMPARE="Karşılaştırmak için en az 2 bülten eklemelisiniz" ACY_COMPARE_PAGE="İstatistik Karşılaştırma" ACY_PER_LIST="Her Listede" ACY_GRAPHS="Çizelgeler" ACY_NEWLY_SENT="Yalnız yeni gönderilmiş bültenler" ACY_SENT_MORE_THAN="%s günden daha önce gönderilmiş bültenleri seç" ACY_DELETE_CHARTS="Çizelge Görsellerinin Silinme Süresi" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="Bültenlerinize etiket sistemini kullanarak eklediğiniz çizelgeler için sunucunuzda oluşturulan görseller bu süre sonunda silinir." ACY_MIN_NEWSLETTERS="En az bülten sayısı" ACY_MAX_NEWSLETTERS="En fazla bülten sayısı" ACY_IMAGE_RESIZED="Görsel boyutu değiştirildi" ACY_REDIRECT_TAGS="Yönlendirme Bağlantılarında Etiketler Kullanılabilsin" ACY_FBLEADS_TOKEN="Uygulama Erişim Kodu" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="Erişim kodu Facebook lead uygulaması sayfasında bulunabilir" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="Reklam kodunu belirterek tüm potansiyelleri ya da bu form kodunu belirterek yalnız bu form ile oluşturulan potansiyelleri içe aktarabilirsiniz" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Yalnız şundan sonra oluşturulmuş potansiyeller" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Yalnız şundan önce oluşturulmuş potansiyeller" ACY_FBLEADS_NONE="Herhangi bir potansiyel bulunamadı" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Lütfen erişim kodunu yazın" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Lütfen bir reklam kodu ya da form kodu yazın" ACY_OPEN_DAY="Günlük açılma sayısı" ACY_NO_ACCESS_LIST="Bu listeye erişemezsiniz (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Günlük uygulama ekleri şu saatte tetiklensin" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Bazı uygulama eki işlemleri günde yalnız bir kez yürütülür (doğum günü uygulama eki gibi). Uygulama eklerinin tetiklenmesini istediğiniz saati seçin" ACY_LOCATION="Konum" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" bu bülteni sizinle aynı anda düzenledi ve sizden önce kaydetti. Gene de kaydetmek istiyor musunuz?" ACY_PAGINATION="Sonuçlar %s - %s / %s" ACY_PAGINATION_NONE="Herhangi bir sonuç bulunamadı" SELECTED_USERS="%s AcyMailing kullanıcısı eşleşti" ACY_IS_UPDATE="Güncel" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="Yeni uygulama eki sürümleri" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google Map API Anahtarı" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="Google Map API anahtarı nasıl alınır?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="Haritanın görüntülenmesi için Google API anahtarını ayarlamalısınız" ACY_ORDER_COLUMN="Listeyi bu sütuna göre sıralamak için buraya tıklayın" ACY_SELECT_ELEMENT="Lütfen önce bir öge seçin" ACY_OK="Tamam" ACY_MODE_HORIZONTAL="Yatay" ACY_MODE_VERTICAL="Dikey" ACY_MODE_TABLELESS="Tablosuz" ACY_TEXT_INSIDE="İçerisi" ACY_TEXT_OUTSIDE="Dışarısı" ACY_RECAPTCHA="GÖrünmez ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site anahtarı" ACY_SECRET_KEY="Google gizli anahtarı" ACY_HEADER="Başlık" ACY_HITS="Tıklanma" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="Ve konudan kaldırın" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Sayfa %1$s / %2$s" ACY_NO_GROUP="Henüz bir grup yok" ACY_CSS_WIDGET="Araç CSS Dosyası" ACY_JANUARY="Ocak" ACY_FEBRUARY="Şubat" ACY_MARCH="Mart" ACY_APRIL="Nisan" ACY_MAY="Mayıs" ACY_JUNE="Haziran" ACY_JULY="Temmuz" ACY_AUGUST="Ağustos" ACY_SEPTEMBER="Eylül" ACY_OCTOBER="Ekim" ACY_NOVEMBER="Kasım" ACY_DECEMBER="Aralık" ACY_POSTS="WordPress iletileri" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="Yönetim bölümünde bir makaleyi oluşturur ya da düzenlerken doğrudan bir AcyMailing listesine gönderebilirsiniz." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Joomla! makalelerini gönder" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Makale e-postasını düzenle" ACY_TAG_ARTICLE="E-postanıza makale etiketini eklemelisiniz" ACY_SELECT_LIST="Bu makale hangi listelere gönderilecek?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Makaleyi ekle" ACY_SEND_ARTICLE="Bu makaleyi AcyMailing %s ile gönderebilirsiniz" ACY_HERE="BURAYA" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel güvenliği" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, =, +, - ya da @ karakteri ile başlayan değerlerin önüne bir sekme karakteri eklenerek dışa aktarılan dosya Excel ile açılırken herhangi bir CSV enjeksiyonu yapılması engellenir.
Sekme karakterinin otomatik olarak kaldırılacağından emin olun ya da dosyayı Acymailing dışında başka bir uygulamada içe aktaracaksanız bu seçeneği devre dışı bırakın" ACY_ACCESS_ROLES="Şu rollerdeki kullanıcılar AcyMailing uygulamasına erişebilir" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Tüm verileri dışa aktar" ACY_EXPORT_MY_DATA="Verilerimi dışa aktar" ACY_CONFIDENTIALITY="Gizlilik" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Kullanıcılar kendi profil sayfalarından kendi verilerini dışa aktarabilir" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="Genel Veri Koruma Yönergesi (GDPR) uyumluluğunu sağlamak için kullanıcılarınız kendileri hakkında kaydedilen tüm verilere ulaşabilmelidir.

İsteyenler için bu verileri kullanıcı düzenleme bölümünden el ile siz indirebilirsiniz ya da bu seçeneği etkinleştirerek AcyMailing kullanıcılarının profil sayfasına bu verileri indirmek için kullanabileceği bir düğme ekleyebilirsiniz." ACY_DELETE_MY_DATA="Tüm verilerim silinsin" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Emin misiniz?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="Bu işlem verilerinizi kalıcı olarak siler" ACY_DATA_DELETED="Kişisel verileriniz eposta sistemimizden silindi" ACY_ERROR_DELETE_DATA="Kişisel verileriniz silinirken bir sorun çıktı. Lütfen yöneticiniz ile görüşün" ACY_NO_USER_IMPORT="Şu anda Acymailing üzerinde herhangi bir kullanıcınız yok. Önce bazı kullanıcılar %s!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonim izleme" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing tıklama, açma, coğrafi konum ve kullanıcı geçmişini izlemeye devam eder ancak bunu anonim yöntemle yapar (örneğin tam olarak bülteninizi kimin açtığını ya da bağlantıya kimin tıkladığını ya da kullanılan platform ve web tarayıcısının ne olduğunu bilemezsiniz" ACY_HTTPS_ERROR="Sitenizin ön yüzünde HTTPS kullanılıyorsa "_QQ_"%s"_QQ_" seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun yoksa bülteninizdeki bağlantılar düzgün çalışmaz (örneğin abonelikten ayrılma bağlantısı)." ACY_ANONYMIZE_OLD="İstatistiklerin anonim olarak toplanmasını seçtiniz. Daha önce toplanmış olan kişisel verileri (IP adresleri, coğrafi konum, ayrıntılı istatistikler ve web tarayıcı sürümü gibi) silmek için %s üzerine tıklayın." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Ayrıntılı istatistiklerin kalıcı olarak silinmesini istediğinizden emin misiniz?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing kişisel verileri topluyor (kullanıcıların tıkladığı bağlantılar, bülteni açan kişiler, kullanıcının IP adresi, coğrafi konumu web tarayıcı sürümü ve kullandığı platform gibi).
GDPR uyumluluğu sağlamak için kullanıcılarınızdan bu verileri toplamak için izin almalısınız. Alternatif olarak "_QQ_"%2$s"_QQ_" sekmesindeki "_QQ_"%1$s"_QQ_" seçeneğini etkinleştirerek ayrıntılı istatistiklerin toplanmasını devre dışı bırakabilirsiniz." ACY_ANONYMIZE_FAIL="Kişisel verilerin silinmesi tamamlanmadı." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing yeniden deneyecek..." ACY_DATA_COLLECTION="Veri toplama" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Toplanan veriler silindi" ACTION_SUBSCRIBED="Abone olundu" ACTION_WAITING="Onay bekliyor" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Abonelik silindi" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Kullanıcılar kendi profil sayfalarından kendi verilerini silebilsin" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="Genel Veri Koruma Yönergesi (GDPR) uyumluluğunu sağlamak için kullanıcılarınız kendi kişisel verilerini silebilmelidir.

İsteyenler için bu işlemi kullanıcı düzenleme bölümünden el ile siz yapabilirsiniz ya da kullanıcıların profil sayfasından kendilerinin yapmasına izin verebilirsiniz. Ancak kullanıcıların genellikle metinleri okumadığını ve buldukları her düğmeye tıkladığını unutmayın ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Lütfen dışa aktarılacak en az bir alan seçin" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Kişisel gizlilik ilkesi makalesi" ACY_PRIVACY_POLICY="Kişisel gizlilik ilkesi" ACY_I_AGREE="%1$s ve %2$s metinlerini okudum ve anladım" ACY_CALL_TO_ACTION="Çağrı İşlemi" ACY_I_AGREE_TERMS="%s metnini okudum ve anladım" ACY_I_AGREE_PRIVACY="%s metnini okudum ve anladım" ACY_LANG_VERSION="5.10.7"