;General Turkish v20 SEND_DATE="Gönderim Tarihi" ACTIVATED="Etkinleştirilme" PROCESS_CONFIRMATION="Devam etmek istediğinize emin misiniz?" ERROR_SAVING="Kaydedilirken bir sorun oluştu" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Kaydedildi" SUCC_DELETE_ELEMENTS="%s kayıt silindi" SUCC_MOVED="Bileşen Taşındı" ERROR_ORDERING="Bileşenler sıralanırken bir sorun çıktı" PUBLISH_CLICK="Yayınlamak için tıklayın" UNPUBLISH_CLICK="Yayından kaldırmak için tıklayın" UNSCHEDULE_CLICK="Zamanlamayı kaldırmak için tıklayın" SUBSCRIBE_CLICK="Abone olmak için tıklayın" UNSUBSCRIBE_CLICK="Abonelikten ayrılmak için tıklayın" CONFIRMATION_CLICK="Aboneliğinizi onaylamak için tıklayın" ENTER_SUBJECT="Lütfen bir konu yazın" CREATED_DATE="Oluşturulma Tarihi" RECEIVE_HTML="HTML İçerik" JOOMEXT_YES="Evet" JOOMEXT_NO="Hayır" JOOMEXT_FILTER="Süzgeç" JOOMEXT_GO="Gidin" JOOMEXT_RESET="Sıfırla" ACY_CPANEL="Yönetim" ;module NAMECAPTION="Ad" EMAILCAPTION="E-posta" SUBSCRIBECAPTION="Abone Olun" UNSUBSCRIBECAPTION="Abonelikten Ayrılın" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Aboneliğinizi daha önce onaylamışsınız." SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Aboneliğiniz onaylandı." JOOMEXT_SUBJECT="Konu" MAILING_LISTS="E-posta Listeleri" CONFIRMATION_SENT="Aboneliğinizi onaylamak için, lütfen gönderilen onay iletisindeki etkinleştirme bağlantısına tıklayın" SUBSCRIPTION_OK="Abone oldunuz" UNSUBSCRIPTION_OK="Abonelikten ayrıldınız" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Abone olamadınız" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Aboneliğiniz güncellendi" ALREADY_SUBSCRIBED="Zaten abonesiniz" NOT_IN_LIST=" %s e-posta adresi kullanıcı kayıtlarında bulunamadı" ;sched Newsletter SCHEDULE="Zamanlama" UNSCHEDULE="Zamanlamayı Kaldır" SUCC_UNSCHED="Bülten zamanlaması kaldırıldı" SPECIFY_DATE="Lütfen bülten zamanlamasının tarihini belirtin" DATE_FUTURE="Lütfen gelecekte bir tarih belirtin" AUTOSEND_DATE=" %s bülteni %s tarihinde otomatik olarak gönderilecek" NB_SCHED_NEWS="%s bülten zamanlandı" NO_SCHED="Oluşturulacak zamanlanmış bir bültenin bulunamadı" SCHED_NEWS="Bülten zamanlandı" SCHEDULE_NEWS="Zamanlanmış Bültenler" SEND_CONTINUE="Gönderme işlemini sürdürmek istiyor musunuz?" CONTINUE="Devam" SENT_BY="Kimden" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Lütfen ( %s ) klasörünün yazılabilir olduğundan emin olun" ACCEPTED_TYPE="%s dosya türü kabul edilmiyor. Kabul edilen dosya türleri: %s" FAIL_UPLOAD=" %s dosyası %s üzerine yüklenemedi" FAIL_SAVE=" %s dosyası kaydedilemedi" BROWSE_FILE="İçe aktarılacak dosyayı seçin" FAIL_OPEN=" %s dosyası açılamadı" ADD_ATTACHMENT="Yeni Dosya Ekle" MAX_UPLOAD="( Yüklenebilecek dosya boyutu: %s )" ALLOWED_FILES="Kabul Edilen Dosyalar" UPLOAD_FOLDER="Yükleme Klasörü" ;Validation VALID_EMAIL="Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın" ONLY_LOGGED="Yalnız oturum açmış kullanıcılar abone olabilir" ASK_LOG="Lütfen oturum açın" INVALID_KEY="Anahtar ya da Kullanıcı bulunamadı, lütfen site yöneticisi ile görüşün" NOT_VALID_EMAIL=" %s e-posta adresi geçerli değil" NAME_MISSING="Lütfen adınızı yazın" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Akıllı Bültenler" AUTONEW="Akıllı Bülten" NO_AUTONEWSLETTERS="Oluşturulacak bir Akıllı Bülten bulunamadı" NEWSLETTER_GENERATED="Bülten Oluşturuldu [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Akıllı Bülten [%s] oluşturulmadı : %s" AUTONEWS_SEND="Oluşturulan bültenler gönderilsin" AUTONEWS_WAIT="Gönderilmeden onay beklensin" GENERATE="Oluştur" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED=" %s Akıllı Bülten yayınlanmadı" AUTONEWS_NOT_READY="%s Akıllı Bültenin gönderileceği tarih henüz gelmedi" ;configuration EMPTY_LOG="Günlük dosyası boş" SUCC_DELETE_LOG="Günlük dosyası silindi" ERROR_DELETE_LOG="Günlük dosyası silinemedi" EXIST_LOG="Günlük dosyası bulunamadı" THANK_YOU_SHARING="Katkılarınız için teşekkür ederiz" ALLOW_VISITOR="Oturum Açmadan Abone Olunabilsin" REQUIRE_CONFIRM="Onay İstensin (iki aşamalı güvenlik)" MESSAGES="İletiler" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Abone Olundu İletisi" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Onaylandı İletisi" DISPLAY_MSG_WELCOME="Hoşgeldiniz E-postası Gönderildi İletisi" DISPLAY_MSG_UNSUB="Ayrılma E-postası Gönderildi İletisi" NOTIFICATIONS="Bildirim E-postaları" NOTIF_CREATE="Kullanıcı Eklendiğinde" NOTIF_REFUSE="Kullanıcı E-posta Almayı Reddettiğinde" NOTIF_UNSUBALL="Kullanıcı Tüm Aboneliklerinden Ayrıldığında" REDIRECTIONS="Yönlendirmeler" REDIRECTION_CONFIRM="Onaylama Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_UNSUB="Ayrılma Sonrası Yönlendirme" ;Users JOOMEXT_NAME="Ad" JOOMEXT_EMAIL="E-posta" USERS="Kullanıcılar" NO_SUBSCRIBER="Henüz bir abone yok" NO_RECEIVER="Henüz bir alıcı yok" USER_INFORMATIONS="Kullanıcı Bilgileri" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Ziyaretçi" ACY_GROUP="Grup" EDIT_JOOMLA_USER="Kullanıcı Profilini Düzenle" ;Queue area QUEUE="Kuyruk" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Bu %s kaydı silmek istediğinize emin misiniz?" PRIORITY="Öncelikler" NEWS_PRIORITY="Bülten Önceliği" FOLLOW_PRIORITY="İzleme Önceliği" TRY="Deneyin" ADDED_QUEUE="%s e-posta kuyruğa eklendi" AUTOSEND_CONFIRMATION="Bu e-postalar sistem tarafından olabildiğince kısa sürede gönderilecek" ALREADY_QUEUED="Kuyrukta zaten %s e-posta bekliyor" DELETE_QUEUE="Bülteninizi zamanlamadan önce, bu e-postaları silin" QUEUE_NEXT_TRY="Sonraki deneme %s dakika sonra" QUEUE_DOUBLE="Aynı anda çalışan bir gönderme işlemi daha algılandı. İşlem durduruldu ancak sürdürebilirsiniz" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="Zamanlanmış bülten için %s e-posta kuyruğa eklendi [Kod %s] %s" QUEUE_READY="Şu e-postalar gönderilmeye hazır" EMAIL_READY="[Kod %s] %s toplam %s kullanıcıya" QUEUE_SCHED="[Kod %s] %s - %s ardından gönderilecek" QUEUE_STATUS="%s anındaki kuyruk durumu" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Sonraki e-posta %s sonra gönderilecek" PROCESS="İşle" NO_PROCESS="Kuyrukta herhangi bir gönderim işlemi yok" NB_PENDING_EMAIL="Kuyrukta %s e-posta %s bülten için bekliyor" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing %s tarihinde çalıştırıldı" CRON_NEXT="Sistem %s tarihinden önce çalıştırılmayacak" ACY_CRON_PROCESS="%s ileti işlendi: %s başarılı, %s başarısız" CREATE_CRON="Zamanlanmış Görev Ekle/Düzenle" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Bu posta listesinden ayrılın" UNSUB_ALL="Tüm posta listelerinden ayrılın" UNSUB_FULL="Gelecekte bu siteden hiçbir e-posta gelmesin" CONFIRM_UNSUB_FULL="Gelecekte sitemizden hiçbir e-posta almak istemediğinizi onaylıyor musunuz?" CONFIRM_UNSUB_ALL="Tüm posta listelerinden ayrıldınız" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Bu posta listesinden ayrıldınız" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Hiçbir posta listesine abone değilsiniz" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Seçtiğiniz posta listesine abone değilsiniz" ;subscription ACCEPT_TERMS="Lütfen hüküm ve koşulları onaylayın" JOOMEXT_TERMS="Hüküm ve Koşullar" UNSUBSCRIBE="Abonelikten Çıkar" UNSUBSCRIBED="Abonelikten Ayrıldı" NO_SUBSCRIPTION="Abone Değil" PENDING_SUBSCRIPTION="Onay Bekliyor" SUBSCRIBED="Abone" ALL_STATUS="Tümü" ACCEPT_REFUSE="Kabul / Red" ACCEPT_EMAIL="E-postaları Alıyor" REFUSE_EMAIL="E-postaları Reddediyor" SUBSCRIPTION="Abonelik" ENABLED_DISABLED="Etkin / Devre dışı" ENABLED="Etkin" DISABLED="Devre dışı" UNSUBSCRIBERS="Abonelikten Ayrılanlar" SUBSCRIBERS="Aboneler" SUBSCRIBE_ALL="Tümüne Abone Et" SUBSCRIBE="Abone Et" REMOVE="Kaldır" CONFIRMED="Onaylı" STATUS="Durum" SUBSCRIPTION_DATE="Abonelik Tarihi" UNSUBSCRIPTION_DATE="Abonelikten Ayrılma Tarihi" USER_REFUSE="Bu kullanıcı gelecekte sitenizden ileti almayı reddediyor" SAVE_CHANGES="Değişiklikleri Kaydet" ;sendprocess SEND_EMPTY="Bu e-postanın konusu ya da metni yok" SEND_ERROR="%s iletisi %s alıcısına gönderilirken bir sorun çıktı" SEND_SUCCESS="%s iletisi %s alıcısına gönderildi" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-posta kodu %s yayınlanmadı" SEND_ERROR_USER="Kullanıcı bulunamadı : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="%s kullanıcısı onaylanmadı" SEND_ERROR_APPROVED="%s kullanıcısı etkinleştirilmedi" SEND_ERROR_ACCEPT="%s kullanıcısı e-postaları kabul etmiyor" SEND_PROCESS="Gönderim" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Zaman aşımına uğramaması için işlem yenilendi" SEND_REFRESH_CONNECTION="Bağlantının zaman aşımına uğramaması için işlem yenilendi" SEND_STOPED="Çok sayıda sorun çıktığından gönderme işlemi durduruldu." SEND_KEPT_ALL="Sistem gönderilmeyen tüm e-postaları kuyrukta tutuyor. Böylece e-postaları göndermeyi daha sonra sürdürebilirsiniz" SEND_CHECKONE="Lütfen e-posta ayarlarınızı denetleyin ve deneme postasını gönderebildiğinizden emin olun" SEND_ADVISE_LIMITATION="Yakın zamanda çok sayıda e-postayı sorun olmadan gönderdiyseniz, bu sorunlar sunucu sınırlamalarından kaynaklanıyor olabilir" SEND_REFUSE="Sunucunuz daha fazla e-posta göndermeyi açıkca reddediyor" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Ticari sürümlerden birini satın aldığınızda, zamanlanmış görevleri kullanarak gönderme işlemlerinin belirlediğiniz zamanlarda otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz" SEND_CONTINUE_AUTO="Bir zamanlanmış görev ayarlayarak, gönderme işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz" ;type TITLE_ONLY="Yalnız Başlık" INTRO_ONLY="Yalnız Giriş Metni" FULL_TEXT="Tüm Metin" ACY_EACH_TIME="AcyMailing her çalıştırıldığında" ACY_ONLY_ACTION="Yalnız AcyMailing bir işlem yaptığında" SIMPLIFIED_REPORT="Basit Rapor" DETAILED_REPORT="Ayrıntılı Rapor" ALL_EMAILS="Tüm E-postalar" FILTER_SELECT="Süzgeç türünü seçin" ACYMAILING_LIST="AcyMailing Listesi" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing Alanı" JOOMLA_FIELD="Joomla! Kullanıcı Alanı" CB_FIELD="Community Builder Alanı" ALL_CREATORS="Tüm Oluşturucular" ALL_LISTS="Tüm Listeler" ALL_USERS="Tüm Kullanıcılar" AUTO_ONLY="Yalnız Otomatik" AUTO_MAN="Otomatik / Elle" MANUAL_ONLY="Yalnız Elle" OTHER="Diğer" NO_UNSUB_MESSAGE="Abonelikten ayrılma iletisi yok" NO_WELCOME_MESSAGE="Hoşgeldiniz iletisi yok" EDIT_EMAIL="E-postayı Düzenle" CREATE_EMAIL="Yeni E-posta Oluştur" ALL_URLS="Tüm İnternet Adresleri" HTML_VERSION="HTML Sürümü" TEXT_VERSION="Metin Sürümü" INFOS="Bilgiler" ;time HOURS="Saat" DAYS="Gün" WEEKS="Hafta" MONTHS="Ay" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Abone olan/olmayan sayısı" SUB_HISTORY="Abonelik Geçmişi" STATISTICS="İstatistikler" GLOBAL_STATISTICS="Genel İstatistikler" DETAILED_STATISTICS="Ayrıntılı İstatistikler" OPEN="Açılmış" OPEN_UNIQUE="Tekil Açılan" OPEN_TOTAL="Toplam Açılan" NOT_OPEN="Açılmamış" OPEN_DATE="Açılma Tarihi" PERCENT_OPEN="%s HTML e-posta açılmış" SENT_HTML="HTML Gönderim" SENT_TEXT="Metin Gönderim" FAILED="Gönderilmeyen" CHARTS="Çizelgeler" RECEIVED_VERSION="Sürüm" URL="İnternet Adresi" URL_NAME="İnternet Adresi Adı" UNIQUE_HITS="Tekil Tıklanma" TOTAL_HITS="Toplam Tıklanma" CLICK_STATISTICS="Tıklanma İstatistikleri" CLICKED_LINK="Bağlantı Tıklama" PERCENT_CLICK="%s kullanıcı bağlantıya tıkladı" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-posta gönderildi" FORWARDED="Yönlendirilme" ;email EMAIL_NAME="E-posta" SEND_HTML="HTML Sürümü Gönderilsin" NEXT_GENERATE="Sonraki Oluşturulma Tarihi" GENERATE_FREQUENCY="Oluşturulma Sıklığı" FREQUENCY="Sıklık" ISSUE_NB="Yayın Sayısı" GENERATE_MODE="Oluşturulma Şekli" NOTIFICATION_TO="Şuraya Bildirim Gönderilsin" EVERY="Her" CREATOR="Oluşturan" ATTACHMENTS="Ekler" ATTACHED_FILES="Ek Dosyalar" NEWSLETTERS="Bültenler" NEWSLETTER="Bülten" JOOMEXT_VISIBLE="Görünür" JOOMEXT_ALIAS="Kısa Ad" ;templates TEMPLATE_NAME="Kalıp Adı" ACY_TEMPLATE="Kalıp" BACKGROUND_COLOUR="Art Alan Rengi" ;followup FOLLOWUP="İzleme" CAMPAIGN="Kampanyalar" DELAY="Gecikme" FOLLOWUP_ADD="Yeni İzleme Ekle" CAMPAIGN_START="Bir kullanıcı şu listelerden birine abone olduğunda, kampanya postalarını almaya başlar" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Bu kampanyayı izleyen %s kişi var" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Gönderen Bilgileri" FROM_NAME="Kimden Adı" FROM_ADDRESS="Kimden Adresi" REPLYTO_NAME="Yanıt Adı" REPLYTO_ADDRESS="Yanıt Adresi" BOUNCE_ADDRESS="Geri Dönüş Adresi" ;lists LIST="Liste" LISTS="Listeler" LIST_NAME="Liste Adı" RECEIVE="İçerik Biçimi" LIST_CREATE="Lütfen önce bir liste oluşturun" LIST_RECEIVERS="Bülten burada seçilmiş listelere gönderilecek" NEWSLETTER_SENT_TO="Bültenin gönderileceği listeler" LIST_PUBLISH="Lütfen önce bu listeyi etkinleştirin" EMAIL_AFFECT="Lütfen bu e-postayı etkinleştirilmiş bir ya da bir kaç listeye atayın" COLOUR="Renk" MSG_UNSUB="Abonelikten Ayrılma İletisi" MSG_WELCOME="Hoşgeldiniz İletisi" NB_PENDING="Bekleyen kullanıcı sayısı" ACCESS_LEVEL="Erişim Düzeyi" ACCESS_LEVEL_SUB="Görüntüleme/Abone Erişimi" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Ön Sayfadan Yönetim" ;test SEND_TEST="Deneme Gönder" SEND_TEST_TO="Deneme iletisi gönderimi" EMAIL_ADDRESS="E-posta Adresi" SEND_VERSION="Gönderim Biçimi" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Metin" SEND="Gönder" ;configuration CRON="Zamanlanmış Görev" NEXT_RUN="Sonraki Çalışma Zamanı" CRON_URL="Zamanlanmış Görevin İnternet Adresi" REPORT="Raporlama" REPORT_SEND="Rapor Gönderimi" REPORT_SEND_TO="Rapor Gönderim Adresi" REPORT_SAVE="Rapor Kaydı" REPORT_SAVE_TO="Kayıt Yolu" REPORT_DELETE="Raporu Sil" REPORT_SEE="Raporu Görüntüle" REPORT_EDIT="Rapor E-postasını Düzenle" LAST_CRON="Son Zamanlanmış Görev" LAST_RUN="Son Çalışma" CRON_TRIGGERED_IP="Çalıştıran IP adresi" MAIL_CONFIG="E-posta Ayarları" QUEUE_PROCESS="Kuyruk İşlemleri" PLUGINS="Uygulama Ekleri" LANGUAGES="Diller" ENCODING_FORMAT="Kodlama Biçimi" CHARSET="Karakter Kümesi" WORD_WRAPPING="Kelime Kaydırma" EMBED_IMAGES="Görseller Gömülsün" EMBED_ATTACHMENTS="Ekler Gömülsün" MULTIPLE_PART="HTML ve Düz Metin" SENDMAIL_PATH="SendMail Yolu" SMTP_CONFIG="SMTP Ayarları" SMTP_SERVER="Sunucu" SMTP_PORT="Kapı" SMTP_SECURE="Güvenlik Yöntemi" SMTP_ALIVE="Canlı Tutma" SMTP_AUTHENT="Kimlik Denetimi" SMTP_PASSWORD="Parola" MAX_NB_TRY="En Fazla Deneme Sayısı" QUEUE_PROCESSING="Kuyruk İşleme" EDIT_CONF_MAIL="Onay E-postasını Düzenle" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Bildirim E-postasını Düzenle" ACY_CONFIGURATION="Ayarlar" SHARE="Paylaş" SHARE_CONFIRMATION_1="Bu dil dosyası Acyba çeviri takımına gönderilerek sonraki sürümlerde kullanılabilir." SHARE_CONFIRMATION_2="Bu dosyayı paylaşmakla, çalışmanızın Acyba tarafından kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz." SHARE_CONFIRMATION_3="Aşağıdaki alana Acyba takımına iletmek istediklerinizi yazabilirsiniz." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing henüz bu dile çevirilmemiş." LOAD_ENGLISH_2="Yüklenecek İngilizce sürümü çevirebilirsiniz." LOAD_ENGLISH_3="Dosyanızın tüm topluluk ile paylaşılacağını unutmayın!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Sunucudan Son Sürümü Al" INTERFACE="Arayüz" MENU="Menü" ACYMAILING_MENU="AcyMailing Menü Bağlantısı" PLUG_INTE="AcyMailing Bütünleştirmeleri" PLUG_TAG="Etiket Sistemi Uygulama Ekleri" FORWARD_FEATURE="Arkadaşlara İletilebilsin" FEATURES="Özellikler" ADD_NAMES="Adlar Eklensin" TEST_EMAIL="Bu iletiyi alırsanız, ayarlarınız düzgün yapılmıştır" USE_SEF="AMD Adresler Kullanılsın" CSS_MODULE_DESC="Ön yüz modülü için kullanmak istediğiniz CSS dosyasını seçin" CSS_FRONTEND_DESC="Bileşenin ön yüzü için kullanmak istediğiniz CSS dosyasını seçin" CSS_MODULE="Modül CSS Dosyası" CSS_FRONTEND="Bileşen Ön Yüz CSS Dosyası" USE_SEF_DESC="Bülten içine ekleyeceğiniz İnternet adresleri arama motoru dostu ya da normal olabilir.
Bu seçenek yalnız ön yüzden gönderilen e-postalar için geçerlidir." ADD_NAMES_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, e-postanın başlığına kullanıcı adı eklenir.
Bazı posta sunucuları adları kabul etmez. Böyle bir durumda bu seçenek devre dışı bırakılmalıdır." FROM_NAME_DESC="Bültenlerde kullanılacak varsayılan kimden adı.
Bültenleri oluştururken bu bilgiyi değiştirebilirsiniz" FROM_ADDRESS_DESC="Bültenlerde kullanılacak varsayılan kimden e-posta adresi" REPLYTO_NAME_DESC="Bültenler yanıtlanmak istendiğinde kullanılacak varsayılan yanıt adı" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Bültenler yanıtlanmak istendiğinde kullanılacak varsayılan yanıt e-posta adresi" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Alıcılarınızdan gelecek tüm otomatik yanıtlar bu e-posta adresine gelecek.
Bu alanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız boş bırakın. Doğru ayarlanmadığında e-posta gönderme işlemi engellenebilir." ENCODING_FORMAT_DESC="Bültenlerde kullanılacak kodlama biçimi.
8-Bit önerilir." CHARSET_DESC="Bültenlerde kullanılacak karakter kümesi.
UTF-8 önerilir." WORD_WRAPPING_DESC="Bazı sunucular, bir satırda xx karakterden fazla metin içeren e-postaları göndermez.
Buradan bu sınırı ayarlayabilirsiniz." EMBED_IMAGES_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing görselleri Bülten içine gömebilir.
Böylece gönderme işlemi daha uzun sürse de alıcılar görsellerin web sitenizden indirilmesini beklemek zorunda kalmaz." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing ekleri Bülten içine gömebilir.
Böylece gönderme işlemi daha uzun sürse de alıcılar ek dosyaların web sitenizden indirilmesini beklemek zorunda kalmaz." MULTIPLE_PART_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing iki e-posta sürümünü de gönderir.
Böylece gönderilen e-posta içinde hem HTML hem de düz metin sürümleri bulunur ve alıcıya uygun sürüm görüntülenir." SENDMAIL_PATH_DESC="SendMail işlevinin çağrılacağı yol." SMTP_SERVER_DESC="SMTP sunucu adı" SMTP_PORT_DESC="SMTP sunucu kapı numarası" SMTP_SECURE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing Güvenli SMTP bağlantısı kullanabilir.
GMail için SSL seçmelisiniz." SMTP_ALIVE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing gönderme işlemi boyunca SMTP bağlantınızı açık tutabilir.
Etkinleştirmeniz önerilir." SMTP_AUTHENT_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için bir kullanıcı adı ve parola belirtmeniz gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirmeniz önerilir." USERNAME_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için gereken kullanıcı adı." SMTP_PASSWORD_DESC="SMTP sunucunuza bağlanmak için gereken parola." CRON_URL_DESC="AcyMailing zamanlanmış görevinin İnternet adresi.
Zamanlanmış görevi çalıştırmak için bu İnternet adresini yazmalısınız." REPORT_SEND_DESC="AcyMailing tarafından gönderilecek raporun zamanı." REPORT_SAVE_DESC="AcyMailing tarafından günlük dosyasına kaydedilecek rapor." REPORT_SEND_TO_DESC="AcyMailing tarafından gönderilecek raporların iletileceği kullanıcıların e-posta adreslerini yazın." REPORT_SAVE_TO_DESC="Günlük dosyasının konumu." LAST_RUN_DESC="AcyMailing işlemlerinin zamanlanmış görev İnternet adresi ile çalıştırıldığı son zaman." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing işlemlerini için zamanlanmış görevi çalıştıran IP adresi." REPORT_DESC="AcyMailing tarafından oluşturulan son rapor." ALLOWED_FILES_DESC="Kullanılabilecek ek dosyalarının uzantıları." UPLOAD_FOLDER_DESC="Ek dosyalarının yükleneceği klasör." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı web sitesine abone olduğunda onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı aboneliğini doğruladığında onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing bir hoşgeldiniz iletisi gönderdiğinde onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, AcyMailing bir abonelikten ayrılma iletisi gönderdiğinde onay iletisi görüntülenir." ACYMAILING_MENU_DESC="AcyMailing ile ilişkilendimrek istediğiniz menüyü seçin.
Sorun yaşanmaması için kayıtlı olmayan kullanıcıların da erişebileceği bir menü ögesi seçilmelidir." EDITOR_DESC="AcyMailing E-postalarını düzenlemek için kullanılacak düzenleyiciyi seçin." MAX_NB_TRY_DESC="E-posta X denemeden sonra gönderilemediyse kuyruktan silinsin." QUEUE_PROCESSING_DESC="Yalnız Otomatik yöntemini kullanırsanız, AcyMailing yalnız otomatik gönderimleri yapar ve yönetim bölümünden el ile gönderilecek e-posta gönderimlerini başlatmaz." NEWS_PRIORITY_DESC="AcyMailing kuyruğa aldığı e-postaları gönderim tarihi ve önceliğe göre sıralar.
Bültenin hemen gönderilmesi isteniyorsa, daha küçük bir rakam yazılarak diğerlerinden daha önce gönderilmesi sağlanabilir." FOLLOW_PRIORITY_DESC="İzleme iletilerinin önceliği.
Genellikle bu e-postaların hemen gönderilmesi istendiğinden, bültenlerden daha küçük rakama sahiptirler." ALLOW_VISITOR_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, oturum açmamış kullanıcılar da posta listelerine abone olabilir." REQUIRE_CONFIRM_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcıların aboneliklerini onaylamaları için gönderilen e-postadaki doğrulama bağlantısına tıklamaları gerekir." NOTIF_CREATE_DESC="Yeni bir kullanıcı eklendiğinde, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Bir kullanıcı tüm liste aboneliklerinden ayrıldığında, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_REFUSE_DESC="Bir kullanıcı web sitenizden hiç bir e-posta almak istemediğinde, yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Kullanıcının onay e-postasındaki doğrulama bağlantısına tıkladıktan sonra yönlendirilmesini istediğiniz İnternet adresini yazın." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, web sitesinde arkadaşına ilet işlevi kullanılamaz." DEFAULT_SENDER="Kimden Adresi Oturum Açmış Kullanıcı" DEFAULT_REPLY="Yanıt Adresi Oturum Açmış Kullanıcı" DEFAULT_SENDER_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ön yüzden oluşturulan bültenlerde, kimden adresi varsayılan olarak oturum açmış kullanıcı olur." DEFAULT_REPLY_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yanıt adresi varsayılan olarak oturum açmış kullanıcı olur." FRONTEND_PRINT="Yazdırma Simgesi" FRONTEND_PDF="PDF Simgesi" FRONTEND_PRINT_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenine bir yazdırma simgesi eklenir." FRONTEND_PDF_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenine bir PDF simgesi eklenir." ALLOW_MODIFICATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcı doğrulanmadan önce kendi bilgilerini değiştirebilir.
Devre dışı bırakıldığında, kullanıcının kimliği sistem tarafından doğrulanmadan, kayıt sırasında yazdığı veriler değiştirilemez." ALLOW_MODIFICATION="Doğrulanmadan Veriler Düzenlenebilsin" ONLY_SUBSCRIPTION="Yalnız Kendi Aboneliği" IDENTIFICATION_SENT="Kimliğinizi doğrulamak için bir e-posta gönderildi.
Aboneliğinizi düzenlemek için gönderilen e-postadaki doğrulama bağlantısına tıklayın." SHOW_DESCRIPTION="Liste Açıklaması Görüntülensin" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşivlenmiş bültenlerde liste açıklaması görüntülenir." SHOW_SENDDATE="Gönderilme Tarihi Görüntülensin" SHOW_SENDDATE_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bültenlerinde gönderilme tarihi sütunu görüntülenir." SHOW_FILTER="Süzgeç Görüntülensin" SHOW_FILTER_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşivlenmiş bültenlerde süzgeç görüntülenir." ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Ardından yükleme işlemini sürdürmek için buraya tıklayın." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Doğrulama E-postası Gönderildi İletisi" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Acymailing tarafından bir doğrulama e-postası gönderildiğinde onay iletisi görüntülenir." DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Abonelikten Ayrılma İletisi" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı web sitesi aboneliğinden ayrıldığında onay iletisi görüntülenir." REDIRECTION_MODIF="Değişiklik Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_SUB="Abonelik Sonrası Yönlendirme" REDIRECTION_SUB_DESC="Kullanıcının abone olduktan sonra yönlendirileceği İnternet adresini yazın." REDIRECTION_MODIF_DESC="Kullanıcının aboneliğini değiştirdikten sonra yönlendirileceği İnternet adresini yazın." REDIRECTION_NOT_MODULE="Dikkat: Bu yönlendirme adresi modülden yapılan işlemlere uygulanmaz! Bunun için Acymailing modül ayarlarını kullanın." ;export/import FIELD_EXPORT="Dışa aktarılacak alanlar" EXPORT_FORMAT="Dışa Aktarma Karakter Kümesi" EXPORT_SUB_LIST="Seçilmiş Listelerden En Az Birine Abone Olanlar" EXPORT_CONFIRMED="Doğrulanmış Kullanıcılar" EXPORT_REGISTERED="Kayıtlı Kullanıcılar (Joomla! Kullanıcıları)" UPLOAD_FILE="Bir dosya yükleyin" CHARSET_FILE="Dosya Karakter Kümesi" IMPORT="İçe Aktar" IMPORT_HEADER="Dosyanızın ( %s ) ilk satırında yalnız acymailing_subscriber tablosundaki sütunlar yer almalıdır" IMPORT_EMAIL="En azından email sütünu bulunmalıdır" IMPORT_EXAMPLE="Örnek : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Her satırda %s argüman bulunmalı" IMPORT_ERRORLINE="%s satırı içe aktarılamadı" ACY_IMPORT_REPORT="İçe aktarılan dosyada %s kullanıcı bulundu : %s yeni kullanıcı içe aktarıldı, %s geçersiz e-posta adresine rastlandı, %s kullanıcı zaten vardı" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s kullanıcı %s listesine abone edildi" IMPORT_REMOVE="%s kullanıcı %s listesinden silindi" IMPORT_ERROR_FIELD="%s sütunu olası sütun listesinde yok : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing kullanıcısı güncellendi" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing kullanıcısı silindi" IMPORT_NEW="%s yeni kullanıcı içe aktarıldı" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s kullanıcı abone edildi" IMPORT_LIST="%s listesi içe aktarıldı" IMPORT_JOOMLA="Joomla! Kullanıcıları" UNKNOWN="Bilinmiyor" IMPORT_FROM="Verilerin içe aktarılacağı yer" ;styles CONTENT_AREA="Makale Alanının Stili" CONTENT_HEADER="Makale Başlığının Stili" CONTENT_READMORE="Devamını Okuyun Bağlantısının Stili" ADD_STYLE="Yeni Stil Ekle" CLASS_NAME="CSS Sınıfının Adı" CSS_STYLE="Sınıfa Uygulanan CSS" STYLE_UNSUB="Abonelikten Ayrılma Bağlantısının Stili" STYLE_VIEW="Çevrimiçi bakın Bağlantısının Stili" ;tags TAGS="Etiketler" INSERT_TAG="Etiket Ekle" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Aboneliğinizi onaylamak için buraya tıklayın" MODIFY_SUBSCRIPTION="Aboneliğinizi düzenleyin" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="E-postaya abonelik doğrulama bağlantısı ekle" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="E-postaya abonelik düzenleme bağlantısı ekle" UNSUBSCRIBE_LINK="E-postaya abonelikten ayrılma bağlantısı ekle" VIEW_ONLINE="Çevrimiçi görmek için buraya tıklayın" FORWARD_FRIEND="Bu e-postayı bir arkadaşınıza iletin" VIEW_ONLINE_LINK="E-postaya çevrimiçi bakın bağlantısı ekle" FORWARD_FRIEND_LINK="E-postayaarkadaşınıza iletin bağlantısı ekle" WEBSITE_LINKS="Web Sitesi Bağlantıları" JOOMLA_CONTENT="Joomla! İçeriği" DISPLAY="Görünüm" CLICKABLE_TITLE="Tıklanabilir Başlık" AUTHOR_NAME="Yazar Adı" JOOMEXT_READ_MORE="Devamını okuyun" MIN_ARTICLE="En Az Makale Sayısı" MAX_ARTICLE="En Çok Makale Sayısı" ONLY_NEW_CREATED="Yalnız son eklenenler" ONLY_NEW_MODIFIED="Yalnız son eklenen ve düzenlenenler" MODIFIED_DATE="Son Değişiklik Tarihi" REPLACE_TAGS="Etiketleri Kaldır" ACY_COUPON="Kupon" COUPON_PERCENT="Yüzde" COUPON_TOTAL="Toplam" COUPON_PERMANENT="Süresiz" COUPON_GIFT="Hediye" COUPON_NAME="Kupon Kodu" COUPON_VALUE="Değer" ACY_PRODUCTS="Ürünler" JOOMEXT_EVENT="Etkinlik" ACY_ORDERS="Siparişler" ACY_ONE_PRODUCT="En az bir ürün" ACY_DIDNOTBOUGHT="almadınız" ACY_BOUGHT="aldınız" SHOPPER_GROUP="Müşteri Grubu" UPCOMING_EVENTS="Yaklaşan Etkinlikler" MAX_STARTING_DATE="En Son Başlangıç Tarihi" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Abone" SUBSCRIBER_ID="Abone kodu" SUBSCRIBER_EMAIL="Abone e-postası" SUBSCRIBER_NAME="Abone adı" SUBSCRIBER_USERID="Joomla! kullanıcı tablosundaki kullanıcı kodu" SUBSCRIBER_IP="Abonenin katıldığı IP adresi" SUBSCRIBER_CREATED="Abonelik tarihi" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Abone adının ilk bölümü" SUBSCRIBER_LASTPART="Abone adının son bölümü" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(abone adının ilk bölümü Mehmet Ali ise Mehmet)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(abone adının ilk bölümü Mehmet Ali ise Ali)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla! Kullanıcısı" TAGUSER_USERNAME="Kullanıcının kullanıcı adı" TAGUSER_GROUP="Kullanıcı ana grubu (Süper Yönetici, İdareci, Yazar...)" TAGUSER_LASTVISIT="Kullanıcının son ziyaret tarihi" TAGUSER_REGISTRATION="Kullanıcının kayıt tarihi" DISPLAY_PICTURES="Görseller Görüntülensin" TAG_ELEMENTS="Bileşenler" TAG_CATEGORIES="Kategoriler" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Yalnız AcyMailing Essential sürümünde bulunur" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Yalnız AcyMailing Enterprise sürümünde bulunur" UPDATE_ABOUT="Güncelleme / Hakkında" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Geri Dönüş İşleme" BOUNCE_FEATURE="Otomatik Geri Dönüş Kullanılsın" BOUNCE_CONNECTION="Bağlantı Yöntemi" BOUNCE_CERTIF="Kendinden İmzalı Sertifikalar" BOUNCE_CONNECT_SUCC="%s bağlantısı kuruldu" NB_MAIL_MAILBOX="Posta kutunuzda %s ileti var" BOUNCE_TIMEOUT="Bağlantı Zaman Aşımı (saniye)" BOUNCE_PROCESS="Geri Dönüş İşleme" BOUNCE_MAX_EMAIL="En Fazla E-posta Sayısı" BOUNCE_RULES="Kurallar" BOUNCE_REGEX="Kurallı İfade" BOUNCE_ACTION="Kullanıcı İşlemi" EMAIL_ACTION="E-posta İşlemi" FORWARD_EMAIL="İleti şuraya yönlendirilsin" DELETE_EMAIL="İleti Gelen Kutusundan Silinsin" UNSUB_USER="Kullanıcı Abonelikten Çıkarılsın" SUBSCRIBE_USER="Kullanıcı Abone Edilsin" DELETE_USER="Kullanıcı Silinsin" BOUNCES="Geri Dönen" ;install PLUG_INSTALLED="%s uygulama eki yüklendi" MODULE_INSTALLED="%s modülü yüklendi" TEMPLATES_INSTALL="%s kalıp yüklendi" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Yazdığınız %s geri dönüş e-posta adresi soruna yol açabilir. Lütfen silip (geri dönüş adresi alanını boşaltarak) yeniden deneyin." ADVICE_SMTP_AUTH="SMTP parolasını yazdınız ancak kimlik doğrulamasını seçmediniz. SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştirmek isteyebilirsiniz." ADVICE_LOCALHOST="Yerel web siteniz bir e-posta sunucusuna sahip olmayabilir. Lütfen önce Joomla! üzerinden e-posta gönderilebildiğinden emin olun (parola hatırlatma, kayıt doğrulama işlemleri gibi...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Varsayılan dil" ACY_CUSTOM="Özel" ;field interface FIELD_LABEL="Etiket" FIELD_COLUMN="Alan" FIELD_TYPE="Alan Türü" REQUIRED="Zorunlu" CORE="Temel" FIELD_SIZE="Boyut" FIELD_DEFAULT="Varsayılan Değer" FIELD_VALUES="Değerler" FIELD_COLUMNS="Sütunlar" FIELD_ROWS="Satırlar" FIELD_TEXT="Metin" FIELD_TEXTAREA="Metin alanı" FIELD_RADIO="Radyo düğmesi" FIELD_CHECKBOX="İşaret kutusu" EXTRA_INFORMATION="Ek bilgiler" EXTRA_FIELDS="Özel Alanlar" FIELD="Alan" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Tek Seçimli Açılan Liste" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Çok Seçimli Açılan Liste" FIELD_DATE="Tarih" FIELD_VALUE="Değer" FIELD_TITLE="Başlık" FIELD_ADDVALUE="Yeni Seçenek Ekle" FIELD_VALID="Lütfen %s alanı için bir değer yazın" FIELD_ERROR="Özel Hata İletisi" FORMAT="Biçim" FIRSTNAMECAPTION="Ad" LASTNAMECAPTION="Soyad" CITYCAPTION="Şehir" COUNTRYCAPTION="Ülke" PHONECAPTION="Telefon Numarası" ADDRESSCAPTION="Adres" FIELD_BIRTHDAY="DogumGunu" SOCIAL_SHARE="%s sosyal paylaşım" SHARE_TEXT="Şu anda %s okunuyor" ;security SECURITY="Güvenlik" CAPTCHA="Güvenlik Kodu (CAPTCHA)" ENABLE_CATCHA="Güvenlik Kodu" CAPTCHA_CHARS="Karakterler" CAPTCHA_CHARS_DESC="Güvenlik kodu metni oluşturulurken kullanılacak karakterler" SECURITY_KEY="Güvenlik Anahtarı" SECURITY_KEY_DESC="İnternet adresi üzerinden aboneliğe izin veriyorsanız, bu anahtarı İnternet adresine eklemelisiniz. Yoksa abonelik onaylanmaz

%s" MODULE_VIEW="AcyMailing Modülü Üzerinden Abonelik" COMPONENT_VIEW="AcyMailing Bileşeni Üzerinden Abonelik" CAPTCHA_NBCHAR="Karakter Sayısı" CAPTCHA_HEIGHT="Yükseklik" CAPTCHA_WIDTH="Genişlik" CAPTCHA_BACKGROUND="Art Alan Rengi" CAPTCHA_COLOR="Yazı Rengi" ERROR_SECURE_KEY="Güvenlik anahtarı doğru değil" ERROR_CAPTCHA="Lütfen görüntüdeki güvenlik kodunu yazın" FE_EDITION="Ön Yüzden Düzenleme" FE_MODIFICATION="Tüm Bültenler Düzenlenebilsin" FE_MODIFICATION_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir kullanıcı başka bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş bülteni düzenleyebilir." FE_MODIFICATION_SENT="Gönderim Sonrası Düzenleme" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bülten gönderildikten sonra da düzenlenebilir." ARCHIVE_SECTION="Arşiv Bölümü" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bölümünde bülten konusu görüntülenir." SUBJECT_DISPLAY="Konu Görüntülensin" ALREADY_SENT="Şu ana kadar bu bülten için %s e-posta gönderilmiş." REMOVE_ALREADY_SENT="Bu bülteni yalnız yeni kullanıcılarınıza göndermek istiyor musunuz?" SEND_TO_ALL="Hayır, tüm kullanıcılara gönderilsin" CLICK_BOUNCE="İletileri işlemek için buraya tıklayın" NOTIF_UNSUB="Kullanıcı Liste Aboneliğinden Ayrıldığında" NOTIF_UNSUB_DESC="Bir kullanıcı bir liste aboneliğinden ayrıldığında yazılan e-posta adreslerine bildirim gönderilir." TEMPLATE_STYLESHEET="Stil Sayfası" BLOCK_USER="Kullanıcı Engellensin" COMMENTS_ENABLED="Kullanıcı Yorumları" COMMENTS_ENABLED_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bölümüne kullanıcı yorumları eklenebilir" IMPORT_CONFIRMED="Kullanıcılar onaylanmış olarak içe aktarılsın" IMPORT_TEXTAREA="Metin Alanı" GENERATE_NAME="Kullanıcı Adları Otomatik Oluşturulsun" ACTION_SELECT="Bir İşlem Seçin" ADD_FILTER="Süzgeç Ekle" ADD_ACTION="İşlem Ekle" ACTIONS="İşlemler" ACY_ORDER="Sıralama" ACY_ID="Kod" ACY_AUTHOR="Yazar" ACY_DESCRIPTION="Açıklama" ACY_ORDERING="Sıralama" OPEN_POPUP_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, arşiv bülteni açılan pencerede görüntülenir.
Devre dışı bırakıldığında, arşiv Joomla! temanızın içinde açılır." OPEN_POPUP="Arşiv Açılan Pencerede Görüntülensin" SUBSCRIBE_TO="Kullanıcılar şuraya abone edilsin" REMOVE_FROM="Kullanıcılar şuradan çıkarılsın" ENTER_TITLE="Lütfen bir başlık yazın" REMOVE_SUB="Kullanıcının Aboneliği Silinsin" MORE_PLUGINS="Diğer Uygulama Eklerine Gözatın" MORE_TEMPLATES="Diğer Kalıplara Gözatın" ACY_FILTERS="Süzgeçler" ACY_FILTER="Süzgeç" CONFIRM_USERS="Kullanıcının aboneliğini onayla" BLOCK_USERS="Kullanıcıları engelle" ENABLE_USERS="Kullanıcıları etkinleştir" NB_CONFIRMED="%s kullanıcı onaylandı" AUTO_TRIGGER_FILTER="Süzgecin çalıştırılması:" AUTO_CRON_FILTER="Her gün (Zamanlanmış Görev ile)" ON_USER_CREATE="Kullanıcı Eklendiğinde" ON_USER_CHANGE="Kullanıcı Değiştirildiğinde" ON_USER_CLICK="Bültende Bağlantıya Tıklandığında" ON_OPEN_NEWS="Bülten Açıldığında" SUBSCRIBE_LIST="Kullanıcıları Bu Listeye Abone Etmek İçin Buraya Tıklayın" MISSING_LANGUAGE="Dil dosyanız şu anda yüklü değil." UPDATE_LANGUAGE="Dil dosyanız güncel değil." DONT_REMIND="Anladım, yeniden hatırlatma" META_DATA="Üst Veri" META_KEYWORDS="Üst Veri Anahtar Kelimeleri" META_DESC="Üst Veri Açıklaması" STYLE_IND="Özel Stil" CUSTOM_TEXT="Özel Metin" RESIZED="Yeniden Boyutlandırılarak" EXISTING_FILTERS="Varolan süzgeçler" SELECT="Seçin" SELECT_LISTS="Bir ya da birkaç liste seçin" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Bu izlemeyi yayınladınız." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Bu izlemenin gecikmesini değiştirdiniz." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Kuyruğunuza eklenmiş izlemeleri bu yeni gecikmeye göre güncellemek için buraya tıklayın" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-posta güncellendi" ADD_QUEUE="Kuyruğa E-posta Ekle" REMOVE_QUEUE="Kuyruktan E-posta Sil" TABLENAME="Tablo Adı" SPECIFYTABLE="Lütfen veritabanında bulunan bir tablo adı yazın: %s" SPECIFYFIELD="%s alanı bulunamadı. Lütfen %s tablosunda bulunan bir alan adı yazın" SPECIFYFIELDEMAIL="Bir e-posta alanı olması zorunludur" DATABASE="Veritabanı" CATEGORY_VIEW="Kategori Görünümü" DETAILS_VIEW="Ayrıntı Görünümü" ACY_HELP="Yardım" ACY_TEMPLATES="Kalıplar" ACY_PREVIEW="Önizleme" ACY_COPY="Kopyala" ACY_PUBLISHED="Yayınlanmış" ACY_DELETE="Sil" ACY_USER="Kullanıcı" ACY_EXPORT="Dışa Aktar" ACY_NAME="Ad" ACY_EDIT="Düzenle" ACY_SAVE="Kaydet" ACY_CLOSE="Kapat" ACY_CANCEL="İptal" ACY_FILES="Dosyalar" ACY_APPLY="Uygula" ACY_USERNAME="Kullanıcı Adı" ACY_FILE="Dosya" ACY_NUM="No" ACY_TITLE="Başlık" ACY_EDITOR="Düzenleyici" ACY_NONE="Hiçbiri" ACY_DEFAULT="Varsayılan" ACY_VALIDDELETEITEMS="Seçilmiş öğeleri silmek istediğinize emin misiniz?" ACY_MINUTES="Dakika" ACY_SECONDS="Saniye" ACY_TIME="Zaman" ACY_ALL="Tümü" ACY_CREATED="Oluşturulma" YES_SUBSCRIBE_ME="Evet, sitenizden gönderilecek bültenleri almak istiyorum" OVERWRITE_EXISTING="Varolan Kullanıcıların Üzerine Yazılsın" WARNING_LIMITATION="Çoğu servis sağlayıcı, bir saatte gönderilebilecek e-posta sayısını sınırlar. ." WARNING_LIMITATION_CONFIG="AcyMailing ayarlarını bu sınırlamaların altında kalacak şekilde ayarladığınızdan emin olun." USERS_IN_COMP="%s kullanıcı %s üzerinde." ACY_NOTALLOWED="Bu kaynağı görüntüleme izniniz yok." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Görünüm Etkisi" VISIBLE_LISTS="Listeler görüntülensin" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Şuraya otomatik abone olunsun" DISPLAY_MODE="Görünüm Kipi" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Varsayılan olarak işaretlenmiş listeler" CHECKED_MODE="Listeler şuna göre işaretlensin" DROPDOWN_LISTS="Açılan kutuda listeler" DESC_OVERLAY="Kaplama şeklinde açıklama" LINKED_ARCHIVE="Arşiv bölümüne bağlantı ekle" DISP_FIELDS="Görüntülenen alanlar" CAPT_NAME="Ad Başlığı" CAPT_EMAIL="E-posta Başlığı" DISP_TEXT_MODE="Metin Kipi Görünümü" INTRO_TEXT="Giriş Metni" POST_TEXT="Art Metin" DISP_SUB_BUTTON="Abonelik düğmesi" CAPT_SUB="Abonelik Başlığı" CAPT_SUB_LOGGED="Oturum açmış kullanıcılar için abonelik başlığı" DISP_UNSUB_BUTTON="Abonelikten ayrılma düğmesi" CAPT_UNSUB="Abonelikten Ayrılma Başlığı" TERMS_CONTENT="Hüküm Ve Koşullar Makalesi" TERMS_POPUP="Makale Açılan Pencerede Görüntülensin" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Kutusunun yüksekliği" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Kutusunun genişliği" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Yönlendirme Kipi" REDIRECT_LINK="Yönlendirme Bağlantısı" ;Operators ACY_IN="İçinde olan" ACY_NOT_IN="İçinde olmayan" ACY_NUMERIC="Sayısal" ACY_STRING="Metin" ACY_BEGINS_WITH="Şununla başlayan" ACY_ENDS_WITH="Şununla biten" ACY_CONTAINS="İçeren" EXPIRY_DATE="Sonlanma Tarihi" CLICK_DATE="Tıklanma tarihi" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail (etki alanı anahtarıyla tanınan posta) iletilerinizi imzalayarak SPAM olarak sınıflandırılmasını engeller" DKIM_DOMAIN="Etki Alanı" DKIM_SELECTOR="Seçici" DKIM_PASSPHRASE="Parola" DKIM_IDENTITY="Kimlik" DKIM_PRIVATE="Özel Anahtar" DKIM_PUBLIC="Genel Anahtar" ACY_TABLECONTENTS="İçindekiler" ACY_EXISTINGANCHOR="Varolan Köprüler" ACY_GENERATEANCHOR="İçindekiler tablosu şuna göre oluşturulsun" ACY_SENT_EMAILS="Gönderilmiş" ACY_VIEW="Görüntüleme" ACY_MANAGE="Yönetme" ACY_SUBSCRIBER="Kullanıcılar" ACY_SEPARATOR="Ayraç" ACL_WRONG_CONFIG="Kendinizi ayar yönetiminden çıkaramazsınız" NO_LIST_SELECTED="Lütfen abone olmak istediğiniz listeleri seçin" ACY_LEVEL="%s. düzey" ACY_HISTORY="Tarih" ACY_SOURCE="Kaynak" ACY_DETAILS="Ayrıntılar" ACY_ACTION="İşlem" ACTION_CREATED="Oluşturulma" ACTION_MODIFIED="Son Değişiklik" ACTION_CONFIRMED="Onaylanmış" ACTION_UNSUBSCRIBED="Abonelikten Ayrılmış" EXECUTED_BY="İşlemi yapan" REASON="Nedeni" VIEW_DETAILS="Ayrıntılara bakın" DATABASE_MAINTENANCE="Veritabanı Bakımı" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing istatistikleri veritabanına önemli miktarda bilgi kaydedebilir." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Bazı bilgilerin belirtilen süre sonunda otomatik olarak silinmesi sağlanabilir." DELETE_DETAILED_STATS="Ayrıntılı İstatistiklerin Silinme Süresi" DELETE_HISTORY="Kullanıcı Geçmişinin Silinme Süresi" UNSUB_INTRO="Merhaba {user:name},

Üzülerek artık bültenlerimiz ile ilgilenmediğinizi öğrendik." UNSUB_SURVEY="Listedeki kaydınızı silmeden önce neden ayrıldığınızı bize iletmek ister misiniz?" UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Çok sık e-posta geliyor" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="E-postalarınız ilgimi çekmiyor" UNSUB_SURVEY_OTHER="Lütfen varsa diğer nedenleri yazın:" UNSUB_PAGE="Abonelikten Ayrılma Sayfası" UNSUB_DISP_CHOICE="Ayrılma Seçenekleri Görüntülensin" UNSUB_DISP_SURVEY="Anket Görüntülensin" UNSUB_INTRODUCTION="Giriş Metni" PLEASE_SELECT_USERS="Lütfen önce listeden işlem yapmak istediğiniz kullanıcıları seçin" AUTO_SEND_PROCESS="Otomatik Gönderim" SEND_X_EVERY_Y="%s e-posta %s aralıkla gönderilsin" MANUAL_SEND_PROCESS="El ile Gönderim" SEND_X_WAIT_Y="Önce %s e-posta gönderilsin. Sonraki grup gönderilmeden önce %s beklensin" CREATE_CRON_REMINDER="Henüz bir zamanlanmış görev ayarlanmamış görünüyor, eklemeyi unutmayın!" DELETE_USERS="Kullanıcılar Silinsin" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="İleti veritabanına kaydedilsin" ACTION_BOUNCE="Geri dönmüş" ACY_THEME="Kalıp" ACY_DOWNLOAD="İndir" FILTER_AND="Ve" ACY_SELECTED_USERS="%s kullanıcı seçildi" ACY_NEW="Ekle" NB_UNSUB_USERS="%s kullanıcı abonelikten ayrılmış" NB_OPEN_USERS="%s kullanıcı bülteni açmış" NB_CLICK_USERS="%s kullanıcı bir bağlantıya tıklamış" NB_BOUNCED_USERS="%s e-posta geri dönmüş" MOST_POPULAR_LINKS="En çok tıklanan bağlantılar" NB_USERS_CLICKED_ON="%s kullanıcı %s bağlantısına tıklamış" ACY_PRINT="Yazdır" ACY_LINK_STYLE="Bağlantıların Stili" ACY_RULE="Kural" REGEX_ON="Kurallı ifade şuna uygulansın" ACY_BODY="Gövde" BOUNCE_EXEC_MIN="Bu kullanıcıdan %s ileti geri döndüğünde şu işlemler uygulansın" BOUNCE_STATS="Kurala uygun bir durum oluştuğunda geri dönme istatistikleri güncellensin" BOUNCE_RECEIVED="%s ileti %s kullanıcısından geri döndü" BOUNCE_MIN_EXEC="%s ileti döndüğünde işlemler yapılacak" PLEASE_SELECT="Lütfen listeden bir seçim yapın" CONFIRM_REINSTALL_RULES="Varolan kurallar silinerek varsayılan kurallar yüklenecek." REINSTALL_RULES="Kuralları Yeniden Yükle" SEND_SERVER="E-postalar Bu Sunucudan Gönderilsin" SEND_EXTERNAL="E-postalar Başka Bir Sunucudan Gönderilsin" SMTP_DESC="%s e-postalarınızı göndereceğiniz bir aktarım hizmetidir." NO_ACCOUNT_YET="Henüz bir hesabınız yok mu?" CREATE_ACCOUNT="Hesap açın" ACTION_FORWARD="Bir bülten iletildi" TELL_ME_MORE="Ayrıntılı bilgi edinin" ACY_RANDOM="Rastgele" RECEIVER_INFORMATION="Alıcı Bilgileri" ACY_DAY="Gün" ACY_MONTH="Ay" ACY_YEAR="Yıl" RECEIVER_LISTS="Bülteni yalnız yukarıdaki listelerden en az birine abone olmuş kullanıcılar alacak." RECEIVER_FILTER="Ölçüt ekleyerek ayrıntılı kullanıcı seçimi yapabilirsiniz:" FILTER_ONLY_IF="Kullanıcılar ayrıca şu ölçütlerin TÜMÜNÜ karşılamalıdır:" USER_FIELDS="Kullanıcı Alanları" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Gelişmiş E-posta Doğrulaması" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Etki Alanının Varlığı Denetlensin" LATEST_NEWSLETTER="Son Bülten" CUSTOM_TRANS="Özel çeviriler" CUSTOM_TRANS_DESC="AcyMailing güncellendiğinde, şu dizgeler değiştirilmeyecek." CONFIRM_SHARE_TRANS="Çevirinizi bize iletmek istediğinize emin misiniz? Çeviride bir düzenleme yapmadıysanız lütfen iletmeyin." PLEASE_CONFIRM_SUB="Lütfen aboneliğinizi onaylayın" CONFIRM_MSG="Web sitemizin bültenlerine abone oldunuz" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Lütfen aboneliğinizi onaylamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:" IN_TEMPLATE="Kalıbınızın içinde" WITHOUT_TEMPLATE="Kalıp kullanmadan" MINUTES_AGO="%s dakika önce" SENT_TO_NUMBER="Bu e-posta %s kullanıcıya gönderilecek" FIELD_FILE="Dosya yükleme" CONFIG_TRY="İleti %s kez gönderilmeye çalışılsın." CONFIG_TRY_ACTION="Hala gönderilemiyorsa, %s" DO_NOTHING="Bir Şey Yapılmasın" TAG_MODULES="Modüller" ACY_NOT_CONTAINS="İçermeyen" SPAM_TEST="Spam Sınaması" CREATE_NEWSLETTER="Yeni bülten" MODULE_ALIGNMENT="Modül Hizalaması" MODULE_AUTOID="Oturum açılmış ise kullanıcı bilgileri görüntülensin" MODULE_CACHING="Ön bellek" MODULE_JS="JS dosyaları katılsın" ACY_ITEMID="Menü Kodu" MODULE_CLASSSUF="Modül Sınıfı Son Eki" SHOW_COLUMN_X="%s Görüntülensin" RECEIVE_VIA_EMAIL="E-posta ile Alındı" SEND_SELECT_NEWS="Seçilmiş bültenler şuraya gönderilsin..." ACY_FROM_DATE="Başlangıç" ACY_TO_DATE="Bitiş" X_INTEGRATION="%s Bütünleştirmesi" ACY_PERIOD="Tarih Aralığı" ACY_INTERVAL="Aralık" CHART_TYPE="Çizelge Türü" COLUMN_CHART="Çubuk Çizelge" LINE_CHART="Çizgi Çizelge" ACY_COMPARE="Karşılaştırma..." ACY_YEARS="Yıl" GENERATE_CHART="Çizelgeyi Görüntüle" ACY_IMAGE="Görsel" FIELD_PHONE="Telefon" ADVICE_PORT="Yazdığınız kapı (%s) SMTP bağlantıları için genellikle kullanılan bir kapı değil... Lütfen kapı alanını boş bırakarak yeniden deneyin" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Abone Profil Değeri Ayarlama" NB_MODIFIED="%s kullanıcı değiştirildi" ONLY_SOMETHING_WRONG="Yalnız bir sorun çıktığında" MESSAGE_TO_FORWARD="Merhaba {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) bu e-postayı şu iletiyi ekleyerek size gönderdi :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="İletiye bir not eklemek ister misiniz?" YOUR_NAME="Adınız" YOUR_EMAIL="E-posta adresiniz" FRIEND_NAME="Arkadaşınızın adı" FRIEND_EMAIL="Arkadaşınızın e-posta adresi" ADD_FRIEND="Başka bir arkadaş ekle" FILL_ALL="Lütfen tüm bilgileri doldurun" EXPORT_ENABLED="Etkinleştirilmiş Kullanıcılar" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Yeni sıralama kaydedildi" ACY_GUESSPORT="Web sitemdeki hangi kapıyı kullanabilirim?" NOT_SENT="Gönderilmemiş" CHANGE_TEMPLATE="Yeni bir kalıp seçtiğinizde tüm bülten değiştirilir ve yazdığınız içerik silinir" REDIRECTION_MODULE="Modülden Yönlendirilebilecek Etki Alanları" REDIRECTION_MODULE_DESC="Modül üzerinden yönlendirme yapılabilecek etki alanlarının listesini buraya yazın.
Birden çok etki alanını | simgesi ile ayırarak yazın." NO_REASON="Bir neden belirtilmemiş" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Posta Listesi Arşivi (tek)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ön yüzden kullanıcı yönetimi" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Posta Listeleri Arşivi (tüm listeler)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Bülten Oluştur" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Bir abonelik ekle/değiştir" SEPARATOR_COMMA="Virgül ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Noktalı virgül ( ; )" DKIM_CONFIGURE="DNS ayarlarınızdan %s etki alanınız için aşağıdaki anahtar/değer çifti ile bir TXT kaydı ekleyin." DKIM_LET_ME="Kendi anahtarlarımı yazacağım." DKIM_KEY="Anahtar" DKIM_VALUE="Değer" ACY_STATS_ADDUP="Sonuçlar Eklensin" ACY_THUMBNAIL="Küçük Görsel" READMORE_PICTURE="Devamını Okuyun Görseli" DELETE_PICT="Görseli Silin" ACYEDITOR_DELETEAREA="Bu alanı silmek istediğinize emin misiniz?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Silinebilir" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Düzenlenebilir (Metin)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Düzenlenebilir (Görsel)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Bölgeler Görüntülensin" ACYEDITOR_ADDAREAS="Kalıbınızda düzenlenebilecek bir alan yok. Düzenlenebilecek alanların otomatik olarak eklenmesini istiyorsanız buraya tıklayın." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Bu işlemi ancak kalıbınız tamamlandıktan sonra yapabilirsiniz." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Düzenlenebilir alanlar eklendi" USER_ALREADY_EXISTS="Zaten %s e-posta adresini kullanan bir kullanıcı var" CLICK_EDIT_USER="Bu kullanıcıyı düzenlemek için buraya tıklayın" TRUNCATE_AFTER="%s karakterden sonra metin budansın" STATS_PER_LIST="Liste İstatistikleri" ACY_SSLCHOICE_DESC="Ön yüzde HTTPS iletişim kuralı kullanıyorsanız, bu seçeneği etkinleştirin." ACY_SSLCHOICE="HTTPS Kullanılsın" TRACKING="İzleme" TRACKINGSYSTEM="Tıklanmalar Şununla İzlensin" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Ön yüzde Kullanılacak Yükleyici" NEWSLETTER_INSTALLED="Bülten Alındı" ACY_TYPE="Tür" ;Geoloc GEOLOCATION="Kullanıcının Coğrafi Konumu" GEOLOCATION_TYPE="Konumun Kaydedileceği Durumlar" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing kullanıcı hakkında daha fazla bilgi vermek için belirtilen durumlarda konumunu kaydeder." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Abonelik Onaylandığında" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Coğrafi konumu kullanabilmek için bir API anahtarınız olmalı. Lütfen bir hesap açarak API anahtarınızı buraya yazın." GEOLOC_UNSUB="Abonelikten Ayrılındığında" STATECAPTION="İl" GEOLOC_NB_ACTIONS="İşlem sayısı" GEOLOC_COUNTRYCODE="Ülke kodu" GEOLOC_STATECODE="İl kodu" GEOLOC_POSTALCODE="Posta kodu" GEOLOC_LATITUDE="Enlem" GEOLOC_LONGITUDE="Boylam" GEOLOC_RECENT="Son konumlar" GEOLOC_TEST_API_KEY="Coğrafi Konumu Sına" ACY_SEARCH="Arama..." ACY_NEIGHBOUR="Aynı IP Adresinden Kullanıcılar" GEOLOC_NB_USERS="Kullanıcı sayısı" IMPORT_BLOCKED="Kullanıcılar Engellenmiş Olarak İçe Aktarılsın" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Abone Et + Kampanya" JOOMEXT_YES_FORWARD="Evet + Güvenlik Kodu" NOTIF_CONTACT_DESC="Bir kullanıcı abonelik formunu gönderdiğinde, şu e-posta adreslerine ileti gönderilir." NOTIF_CONTACT="Kullanıcı Abonelik Formunu Gönderdiğinde" NOTIF_CONFIRM_DESC="Bir kullanıcı aboneliğini onayladığında, şu e-posta adreslerine ileti gönderilir." NOTIF_CONFIRM="Kullanıcı Aboneliği Onaylandığında" ACY_ASAP="Olabildiğince çabuk" ACY_ONTHE="Ayın" ACY_DAYOFMONTH=". günü" FREQUENCY_FIRST="1." FREQUENCY_SECOND="2." FREQUENCY_THIRD="3." FREQUENCY_LAST="Son" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Bir Joomla! kullanıcı onayı bağlantısı ekler" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Hesabınızı onaylayın" CURRENT_USER_INFO="Geçerli kullanıcı bilgileri" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Posta kutunuz boşalana kadar tüm iletilerin işlenmesi için buraya tıklayın" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="İzin Verilen İçerik" ONLY_NUMBER="Yalnız Rakamlar" ONLY_LETTER="Yalnız Harfler" ONLY_NUMBER_LETTER="Yalnız Rakam ve Harfler" MY_REGEXP="Kurallı İfade" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Geçersiz Değer İletisi" FIELD_CONTENT_VALID="Lütfen %s alanı için doğru bir değer yazın" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Kayıt" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! Profili" FRONTEND="Ön Yüz" BACKEND="Yönetim" DISPLAY_ACYPROFILE="Profil" DISPLAY_ACYLISTING="Listeleme" FILTER_VIEW_USERS="Kullanıcıları Görüntüle" ACY_FILTEREDUSERS="%1$s / %2$s kullanıcı görüntüleniyor" TRIGGER_CAMPAIGN="Süzüldükten sonra %1$s %2$s kampanyası başlatılsın" SEND_COMMENT="Açıklama" SEND_COMMENT_DESC="Deneme e-postasının başlangıcında görüntülenecek açıklamayı yazın." LISTS_IN_COMP="%s liste %s içinde" IMPORT_X_LISTS="Bu %s listeyi içe aktarabilirsiniz. Böylece her bir kullanıcıya atanmış abonelik korunabilir." IMPORT_LIST_TOO="%s liste de içe aktarılsın mı?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Kalıbınız media/com_acymailing/tmp klasöründe dışa aktarıldı. İndirmek için %1$sBURAYA%2$s tıklayın." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="%s bülten de içe aktarılsın mı?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s bülten içe aktarıldı" ACY_START_CAMPAIGN="Kampanya Başlangıcı" START_ON_SUBSCRIBE="Kullanıcı abone olduğunda" START_ON_DAY="Kullanıcı abone olduktan sonraki %s" AUTO_GENERATED_HTML="HTML sürümünden otomatik oluşturulur" USE_DEFAULT_VALUE="Varsayılan değer kullanılsın" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Görsel yüklendi" NO_FILE_FOUND="Bu klasörde dosya bulunamadı" IMAGE_RESIZED="Görsel 700px olarak yeniden boyutlandırıldı" ACY_OR="ya da " MEDIA_BACK="Geri" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Adresten Görsel Ekle" UPLOAD_NEW_IMAGE="Yeni Görsel Yükle" ALIGNMENT="Hizalama" NOT_SET="Ayarlanmamış" ACY_MARGIN="Kenar Boşluğu" ACY_BORDER="Kenarlık" ACY_LINK="Bağlantı" INSERT="Ekle" MEDIA_FOLDER_DESC="Acyeditor kullanılırken görsellerin bakılacağı klasörler." MEDIA_FOLDER="Ortam Klasörü" FILE_RENAMED="Aynı adlı bir görsel zaten var. Görsel %s olarak yeniden adlandırıldı" IMAGE_NOT_FOUND="Malesef orada bir şey bulunamadı..." IMAGE_FOUND="Bulduk gibi görünüyor!" IMAGE_TIMEOUT="Görsel zaman aşımı nedeniyle yüklenemedi" NO_ACCESS_NEWSLETTER="Bu bültene erişim izniniz yok (%s)" ACY_RIGHT="Sağa" ACY_LEFT="Sola" LIST_POSITION="Liste şurada görüntülensin" ACY_BEFORE_FIELDS="Alanlardan önce" ACY_AFTER_FIELDS="Alanlardan sonra" IPTIMECHECK="Aynı IP Adresinden Abonelik Kısıtlaması" IPTIMECHECK_DESC="Aynı IP adresinden, 2 saat içinde en fazla 3 kez abone olunabilir" DBVALUES="Veritabanı Değerleri" ACY_WHERE="Nereden" ACY_ANY_CATEGORY="Tüm kategoriler" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Kullanıcılar şu yeni listeye abone edilsin" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla! Bildirimleri" ACY_SENT="Gönderilen" WANNA_REINSTALL_RULES="Geri dönüş kuralları güncellendi, son sürümlerini kullanmak için kurallarınızı yeniden yüklemek isteyebilirsiniz" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Merhaba {subtag:name},
Aşağıdaki bülten oluşturuldu." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Bu bülten zamanlandı ve en kısa zamanda gönderilecek." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Lütfen bülteni gözden geçirip, göndermek için bu bağlantıya tıklayın." AUTONEWS_GENERATE_DONE="Bülten yayınlanmış, daha önce gönderilmiş olabilir mi?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Arşivlenmiş bültenlerin arama motorları tarafından eklenmesini engellemek (noindex) ve bültendeki bağlantıların izlenmesini engellemek (nofollow) ister misiniz?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Arşivlerde Index/Follow Kullanılsın" DATABASE_INTEGRITY="Veritabanı Bütünlüğü Denetimi" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Diğer İşlemler" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Şundan sonra kopyalayın" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Metni düzenlemek için buraya tıklayın" CREATE_FOLDER="Klasör Oluştur" FOLDER_NAME="Klasör Adı" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Aynı adlı bir klasör zaten var, lütfen yeniden deneyin." CUSTOM_VIEW="Uyarlanmış Görünüm" CUSTOM_VIEW_DESC="İsteğe göre uyarlanmış bir görünümdeki kullanıcıları içe aktarmak için Zoho CRM görünümünün adını yazın" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Kuyrukta %s tarihinden beri kampanyanıza abone olan kullanıcılara bu izlemeyi eklemek için buraya tıklayın" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Kuyrukta kampanyanıza abone olan tüm kullanıcılara bu izlemeyi eklemek için buraya tıklayın" ACY_MAX_RUN="Yapılan denetimlerin sonucuna göre, her %s saniyede bir toplu işlem yapılacak" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Gerçek en uzun işlem süresi yeniden hesaplansın" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Gerçek en uzun işlem süresi denetleniyor... Şu ana kadar en az %s saniye" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="En Uzun İşlem Süresi" ACY_TIMEOUT_SERVER="Sunucu ayarlarınıza göre, her bir toplu işlem %s saniye sürecek" ACY_LANGUAGE="Dil" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Zaman aşımı süresi denetlenirken bu ayar sayfasını kapatabilirsiniz" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Bölgeler yeniden hazırlanıyor" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Tüm bölgelerin yeniden hazırlanmasını istediğinize emin misiniz?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Kullanıcıların Onayını Kaldır" ACY_LOADZOHOFIELDS="ZohoCRM Alan Listesi" ACY_LOADFIELDS="Alanları Yükle" ACY_FIELDSLOADED="Alanlar yüklendi" ACY_NOFIELD="ZohoCRM üzerinden bir alan gelmedi" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM Listesi" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Bültenimize abonelik başvurunuz onaylanmadı." ACY_RELATIVE_DATE="Bağıl tarih" ACY_SPECIFIC_DATE="Belirli tarih" ACY_BEFORE="Önce" ACY_AFTER="Sonra" ACY_EXECUTION_TIME="Yürütme süresi" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Ülke Yok" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Ad Oluşturma" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Kullanıcı adının e-posta ya da ünvan, ad, soyad alanlarından üretilmesini sağlar (ad alanı herhangi bir Zoho alanına atanmamış ise)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="E-posta adresinden" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Ünvan ad ve soyad alanlarından" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, HTTPS desteği yoksa, sitenizdeki görseller, İnternet adresleri ve diğer nesneler düzgün görüntülenmeyebilir. Emin misiniz?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Dış Sitelere Bağlantılar İzlensin" ABTESTING="A/B Denemesi" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Lütfen önce en az iki bülten seçin" ABTESTING_TITLE="%s Deneniyor" ABTESTING_PART_RECEIVER="%s alıcıya deneme gönderiliyor. Denemeler şu bültenler arasında eşit dağıtılacak:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="%s düzenleyerek bu alıcıları belirleyin" ABTESTING_DELAY_ACTION="%s gün sonra:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Otomatik olarak bülten en iyi açılma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Otomatik olarak bülten en iyi tıklanma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Otomatik olarak bültenin konusu en iyi açılma hızına içeriği en iyi tıklanma hızına göre üretilip gönderilsin" ABTESTING_TEST="Deneme" ABTESTING_STAT_WARNING="Yeni bir deneme başlatıldığında seçilmiş bültenlerin varolan istatistikleri silinir." ABTESTING_INPROGRESS="Kaydedilmiş bir deneme var. Değişiklik yapılırsa deneme durdurularak baştan yeniden başlatılır. Bu nedenle bülten bazı kullanıcılara yeniden gönderilebilir." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Bu bültenlerden en az biri kuyrukta işleniyor. Devam etmeden önce kuyruktan silmeniz ya da gönderme işleminin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Şu anda son ileti gönderiliyor. Yeni bir deneme başlatmadan önce lütfen gönderme işleminin tamamlanmasını bekleyin ya da kuyruğu boşaltın." ABTESTING_SUCCESSADD="A/B denemesi başlatıldı. Kuyruğa %s e-posta eklendi." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Bu deneme %1$s / %2$s kullanıcıya gönderilecek" ABTESTING_READYTOSEND="Deneme tamamlandı. Kalan kullanıcılara hangi e-postanın gönderileceğini seçebilirsiniz" ABTESTING_COMPLETE="Deneme ve deneme ile ilgili gönderimler tamamlandı" ABTESTING_FINALSEND="Kalan alıcılar için %s bülteni kuyruğa eklendi" ABTESTING_TESTEXIST="Bültenlerden biri başka bir deneme için kullanılıyor. İlgili denemeyi burada görebilirsiniz." ABTESTING_NEEDVALUE="Başlamadan önce bir alıcı yüzdesi belirtmelisiniz" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Denemenizi başlatmak için listelerde en az 50 abone bulunmalıdır (şu anda yalnız %s abone var)" ACY_CLASS="Sınıf" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="İçe aktarılan verilerde bir içerik bulunmalıdır" ACY_FIRST_LINES="Dosyanızın ilk %s satırı" ACY_IMPORT_LISTS="İçe aktarılan kullanıcılar listelere abone edilsin" ACY_IGNORE="Yoksayılsın" ACY_IGNORE_LINE="Bu ilk satır yoksayılır" ACY_CREATE_FIELD="Yeni bir alan oluşturulsun" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Sütun ilişkilendirme" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="İçe aktarılan sütunları bir AcyMailing alanı ile ilişkilendirir. Yeni özel alanlar eklenebilir ya da bazı sütunlar yoksayılabilir." ACY_MATCH_DATA="Veriye uyulsun" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Sorunlu satırları indirmek için buraya tıklayın" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Bir kullanıcı, Abone Olun/Aboneliğinizi Düzenleyin menüsünden ulaştığı abonelik formunu doldurup gönderdiğinde, bu e-posta adreslerine bildirim gönderilir." NOTIF_CONTACT_MENU="Kullanıcı Menü Abonelik Formunu Gönderdiğinde" ACY_ONLYAUTOPROCESS="AcyMailing, yalnız otomatik gönderim işlemlerini yapacak şekilde ayarlanmış. AcyMailing ayarları bölümünden, el ile gönderme işlemine izin verilmedikçe bu düğme kullanılarak gönderme işlemi başlatılamaz" ACY_RAND_LIMIT="Rastgele %s Kullanıcı Seçilsin" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="İlişkilendirilmemiş sütunlar yoksayılsın" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Yalnız Yeni ve Değiştirilmiş Kullanıcılar" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Gönderme İşlemi Sıralaması" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Çoklu kuyruk sistemi kullanıyorsanız, rastgele sıralamayı seçmemelisiniz." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Bu denemenin en az bir e-postası silindi. Görüntülenecek bir şey yok." ACY_CATEGORY="Kategori" ACY_NEW_CATEGORY="Yeni Kategori Ekle" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sıralanabilir bölgeler" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Web zamanlanmış görev (cron) hizmetimiz web sitenizi 15 dakikada bir tetikler. Kendi zamanlanmış görevinizi kullanmıyorsanız 15 dakika sıklığını korumalısınız" ACY_OPERATOR_ADDEND="Sona eklensin" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Başa eklensin" ACY_SUB_GROUPS="Alt gruplar katılsın" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Coğrafi konum değerleri" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Son kaydedilen veri" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="İlk kaydedilen veri" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Kullanıcı oluşturduğunda düzenlenebilir" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Kullanıcı değiştirdiğinde düzenlenebilir" ACY_SUMMARY="Özet" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Arşiv bölümünde görüntülenecek açıklama." ACY_SENT_ON="%s zamanında gönderildi" ACY_ALL_CATEGORIES="Tüm kategoriler" ACY_FIELD_CAT_TAG="Kategorilerin HTML kodu" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS sınıfı" ACY_INBOX_ACTIONS="Gelen Kutusu İşlemleri" ACY_BUTTON_CONFIRM="Tek tıkla onay" ACY_BUTTON_SAVE="Tek tıkla kayıt" ACY_GOTO="Git" ACY_BUTTON_TEXT="Düğme Metni" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Gelen kutusu işlemlerini kullanabilmeniz için Google yetkililerinden sizi beyaz listeye eklemelerini istemelisiniz. Yoksa alıcının gelen kutusunda düğme görüntülenmez." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Görüntüleme Sınırı" ACY_NO_CATEGORY="Kategori yok" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Kuyruktaki %s e-postayı silmek istediğinize emin misiniz?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Silme Düğmesinin Davranışı" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Silme düğmesinin davranışını belirtin. Kullanıcı gerçekten silinebilir ya da geçerli listenin aboneliğinden ayrılabilir." ACY_UNSUB_FROM="Kullanıcıları şu listenin aboneliğinden çıkar" ACY_NON_LOGGED_IN="Oturum açmamış kullanıcılar" ALL_RULES="Tüm kurallar" NO_RULE_SAVED="Henüz bir kural kaydedilmemiş" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Etkinlik" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="E-postayı açan %s kullanıcı bir bağlantıya tıklamışl" ACY_STAT_OPEN_RATE="Açma oranı" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Toplam Açma / Tıklama" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Günlük Açma / Tıklama" ACY_STAT_BROWSER="Tarayıcılar" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Aygıtlar" ACY_STAT_MOBILE="Mobil" ACY_STAT_NOMOBILE="Bilgisayar" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobil İşletim Sistemi" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Kampanyadaki ilk %s e-posta atlansın" ACY_CUSTOMTEMPLATE="İsteğe Göre Uyarlanmış Kalıp" ACY_CANT_DELETE="Bu görsel bazı bültenlerde kullanıldığı için AcyMailing tarafından silinmeyecek" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Görsel silindi" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Görsel silinirken bir sorun çıktı" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Açıklama Görsellerini Kaldır" ACY_DONT_EXPORT="Dışa aktarılmasın" ACY_CENTER="Ortada" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Sunucu Ayarları" ACY_EMPTY_QUEUE="Kuyruk boş!
Gönderilmeyi bekleyen bir ileti yok." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Liste İstatistikleri" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Bülten İstatistikleri" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Kullanıcı İstatistikleri" ACY_CONTACTS="Kişiler" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="İlk bülteninizi göndermek için yukarıda görebileceğiniz 4 temel işlemi yapmanız yeterlidir." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Bir üst düzeye geçerek gerçek bir e-posta pazarlama profesyoneline dönüşmek ve daha etkin olmak ister misiniz?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Acyba Takımından destek alın..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="AcyMailing STEP BY STEP bültenine abone olarak her hafta çalışmalarınızı geliştirecek eğitimler, öneriler, ipuçları ve yeni özellikler hakkında bilgi alın!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="E-posta listelerinizi oluşturun ve iletişim altyapınızı kurgulamaya başlayın!" ACY_NO_STATISTICS="Henüz kaydedilmiş bir istatistik yok." ACY_UNPUBLISHED="Yayınlanmamış" ACY_LIST_INFORMATIONS="Liste Bilgileri" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Kampanya Bilgileri" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Kalıp Bilgileri" ACY_STYLES="Stiller" ACY_EXPORT_CHART="Çizelgeyi Dışa Aktar" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Bülten Bilgileri" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Son %s kullanıcının konumu" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Abonelik Geçmişi" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Son 10 abone" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Listelerin abonelik durumu" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Kuyruk İşlemleri" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Şimdi Yenileyin!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Lisansınızın süresi dolmuş" ACY_VALID_UNTIL="Lisans Sonu" ACY_UPDATE_NOW="%s sürümüne güncelleyin!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Sürümünüz Güncel" ACY_CHECK_MY_VERSION="Sürüm Denetimi" ACY_ATTACH_LICENCE="Site Lisansı Atanmamış" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Lisans Atama" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="İstediğiniz kişileri el ile ekleyin ya da diğer programlardan aktarın. Kayıtlı kişileri farklı listeler altında gruplayın." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="İstediğiniz içeriği ekleyerek harika bültenler oluşturun ve farklı ekran boyutlarında nasıl görüntüleneceğine bakın." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Bültenlerin hangi kişilere, ne zaman gönderileceğini seçin ve gönderim kuyruğundaki işlemleri yönetin." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="Gönder düğmesine bastıktan sonra, gönderim penceresini kapatırsanız, gönderme işlemi durur. Ancak işlemi sürdürebilirsiniz.
Ücretli sürümlerin tümünde, gönderim penceresi açık kalmadan da gönderimin yapılabilmesi sağlanır." ACY_ACL="Ayrıntılı Erişim Denetimi Düzeyleri" ACY_SAVEANDNEW="Kaydedip Ekle" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Yönetim bölümü için varsayılan ayarlarla birlikte yüklenmesini istediğiniz CSS dosyasını seçin ve düzenleyin" ACY_CSS_BACKEND="Ek Yönetim CSS Dosyası" ACY_MASS_ACTIONS="Toplu İşlemler" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla! İzinleri" ACY_CRON_CLEAN="Ayrıntılı istatistikler ve kullanıcı geçmişi temizlendi" ACY_ATLEASTONE="En az bir abone" ACY_NOSUB="Abone yok" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Kullanıcı" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Bülten" ACY_DASHBOARD_LISTS="Liste" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Temel Bilgiler" ACY_ALLOWED_SENDER="İzin Verilen Gönderici" ACY_CONDITIONS="Koşullar" ACY_SPECIFIC="Belirli" ACY_FORWARD_LIST="Bir listeye iletilsin" ACY_DISTRIBUTION="Dağıtım Listeleri" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="E-posta aşağıdaki tüm işlemler sorunsuz tamamlandıktan sonra kutunuzdan silinir." ACY_ALLOWED_SUBJECT="İzin Verilen Konu" ACY_NO_TEMPLATE="Kalıp yok" SIMPLE_SENDING="Basit Gönderim" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Alıcılar" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. E-posta İçeriği" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="İleti %s alıcısına gönderildi" SIMPLE_SENDING_ERROR="İleriler %s alıcısına gönderilemedi (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="İçe aktarılan kullanıcılar liste aboneliğinden çıkarılacak" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s kullanıcı %s listesinin aboneliğinden çıkarıldı" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Göndericiye izin verilmedi" SIMPLE_SENDING_INTRO="Sistem basit e-postalar gönderilmesine izin veriyor. Bu gönderim türünde veritabanına herhangi bir bilgi ya da istatistik kaydedilmez. Son kullanıcılara bülten gönderirken bu göndericiyi kullanmayın." ACY_SAVEASTMPL="Kalıp Olarak Kaydet" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Tüm Kampanyalar" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Kalıp oluşturuldu ve bu bültene atandı" FAVICON="Favicon Simgesi" MAX_FORWARD_USER="Bu e-posta en çok %s kullanıcıya iletilebilir" ACY_LIST_NAMES="Liste Adları" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing bazı Joomla! iletilerini değiştirebilir. İletileri uyarlayabilmek için" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="önce %s uygulama ekini etkinleştirmelisiniz" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Joomla! üzerinde %s kullanıcınız var" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="AcyMailing üzerinde %s kayıtlı kullanıcı var" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="'İçe Aktar' düğmesine tıklandığında şu işlemler yapılır:" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="AcyMailing Kullanıcıları, Joomla! Kullanıcılarına göre güncellenir" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Eskiden olup şimdi varolmayan Joomla! kullanıcıları ile bağlantılı AcyMailing kullanıcıları silinir" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="AcyMailing kullanıcıları arasında bulunmayan tüm Joomla! kullanıcıları eklenir" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Joomla! kullanıcıları, zaten abone olmuş ya da abonelikten ayrılmamış ise, seçilmiş listelere abone edilir" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Lütfen seçmek istediğiniz kalıba {emailcontent} kodunu ekleyin" ACY_INCLUDE_MSG_IN="İleti şu kalıba eklensin" ACY_MESSAGE_DELETED="İleti silindi" ACY_MENU="Menü" ACY_RULE_ACTION="İşlem Yapılması Gerekiyor" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Alındı Onayı - Konu İçinde" ACY_RULE_LOOP="Geri Bildirim Çevrimi" ACY_RULE_LOOP_BODY="Geri Bildirim Çevrimi - İleti İçinde" ACY_RULE_FULL="Posta Kutusu Dolu" ACY_RULE_GOOGLE="Google Groups Tarafından Engellendi" ACY_RULE_EXIST1="Posta Kutusu Bulunamadı 1" ACY_RULE_FILTERED="İleti Alıcı Süzgeçleri Tarafından Engellendi" ACY_RULE_EXIST2="Posta Kutusu Bulunamadı 2" ACY_RULE_DOMAIN="Etki Alanı Bulunamadı" ACY_RULE_TEMPORAR="Geçici Sorunlar" ACY_RULE_PERMANENT="Kalıcı Olarak Gönderilemedi" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Alındı Onayı - İleti İçinde" ACY_RULE_FINAL="Son Kural" ACY_NO_FIELD_DELETED="Herhangi bir alan silinmedi" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="%1$s alanı, %2$s alanı içinde bir görüntüleme koşulu olarak kullanılmış" ACY_USEDINFIELDS="Şunun tarafından görüntüleme koşullarında kullanılmış" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Güvenlik kodu kullanılmasın" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Yeni Kullanıcı Ayrıntıları" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Şunu mu kastettiniz" ACY_CANT_DELETEFILE="Ek dosyası şu bültenlerde kullanıldığı için AcyMailing tarafından silinemiyor (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Dosya silindi" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Dosya silinirken bir sorun çıktı" ACY_DISPLAY_ICON="Simgeler görüntülensin" ACY_DISPLAY_NOICON="Liste görüntülensin" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Yeni dosya yeniden adlandırılmak yerine özgün dosya ile değiştirilsin." ACY_REPLACE_FILE="Değiştir" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Yeni dosya varolan ile değiştirilsin mi?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Görsel değiştirildi" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Görsel değiştirilirken bir sorun çıktı" GEOLOC_CONTINENT="Kıta" GEOLOC_TIMEZONE="Saat Dilimi" ACY_NOT_CLICK="Tıklamayan" ACY_PERSONAL_LINK="Bülteninizde ( %s ) bir etiket yerine bir kişisel bağlantı var...
Abonelikten ayrılma ya da onaylama bağlantılarını bozabileceğinden e-posta ile aldığınız bağlantıyı kopyalayıp yapıştırmadığınızdan emin olun.
Bunun yerine bizim etiketlerimizi kullanın!" ACY_ON="Her hafta şu zamanda" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="İzin verilmeyen e-postalar silinsin" ACY_SEND_NEWSLETTER="Bir bülten gönderin" ACY_STAT_OPEN_TIME="Açıldığı zaman" ACY_MONDAY="Pazartesi" ACY_TUESDAY="Salı" ACY_WEDNESDAY="Çarşamba" ACY_THURSDAY="Perşembe" ACY_FRIDAY="Cuma" ACY_SATURDAY="Cumartesi" ACY_SUNDAY="Pazar" IMAGE_EDIT="Seçilmiş görseli düzenle" ACY_IMAGE_EFFECTS="Görsele şu etkilerden birini uygula" ACY_EFFECT_CROP="Kırpma" ACY_EFFECT_SCALE="Ölçekleme" ACY_IMAGE_NAME="Görselin adı" ACY_EFFECT_ROUNDED="Yuvarlatılmış köşeler" ACY_ADD="Ekle" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="İletme sisteminde güvenlik kodunun kullanılması önemle önerilir. AcyMailing güvenlik kodunu kullansın mı?" ACY_DONT_CLOSE="Gönderim işleminin sürdürülmesi için bu pencere açık kalmalıdır. Pencereyi ve bilgisayarınızı kapatmak istiyorsanız otomatik gönderim işlemini kullanabileceğiniz ticari sürümlerden bir tanesini satın alarak yükleyin" ACY_CAMPAIGNS="Kampanyalar" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Bu listelerin aboneliğinden de çıkabilirsiniz." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Lütfen kuponu görüntülemek için e-postanıza bakın" ACY_ZOHOIMPORT="Zoho kullanıcılarını içe aktar" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Kullanıcı için kuyruğu boşalt" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Tüm Listeler Görüntülensin" ACY_ASC="Artan" ACY_DESC="Azalan" ACTION_SENDER_FROM="KİMDEN Gönderenin adresi" ACTION_SENDER_FROM_DESC="İşlemlerden biri e-postanın yönlendirilmesi ise, gönderenin adresi "_QQ_"KİMDEN"_QQ_" adresi olarak kullanılır" ACTION_SENDER_TO="YANIT Gönderenin adresi" ACTION_SENDER_TO_DESC="İşlemlerden biri e-postanın yönlendirilmesi ise, gönderenin adresi "_QQ_"YANIT"_QQ_" adresi olarak kullanılır" ACTION_SENDER_ADDRESS="Kullanılmasına izin verilmemiş ise gönderenin e-posta adresi kullanılamayabilir" SUBSCRIBE_LINK="E-postanıza bir abonelik bağlantısı ekleyin" ACY_TYPE_SOMETHING="Bazı seçenekler yazın ya da seçin" ACY_CLICKMAP="Haritaya tıklayın" ACY_CLICKS_DETAILS="%s / %s tıklanma" ACY_BCC_ADDRESS="Gizli Kopya Adresi" ACY_FAILED_INSTALL="AcySMS yüklenemedi, ücretsiz indirmek için %1$buraya tıklayın%2$s" ACY_DOWNLOADING="İndiriliyor..." ACY_INSTALLING="Yükleniyor..." ACY_INSTALLED="AcySMS yazılımını yüklediğiniz için teşekkürler!
Şimdi deneyebilirsiniz. Deneme işlemi deneme "_QQ_"Gönderen Profili"_QQ_" kullanılarak yapılacak." ACY_SMS_PRESENTATION="SMS iletilerinin yüzde 90 üzerindeki bir kısmı açılır. Tanıtım stratejinizi güçlendirmek için SMS göndermeniz daha etkili olabilir." ACY_TRY_IT="Ücretsiz deneyin" ACY_SMS="SMS Gönder" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kişiler e-posta ve etki alanı adında Kiril ya da Çin alfabesindeki gibi özel karakterleri kullanabilir." ACY_SPECIAL_CHARS="E-posta adreslerinde özel karakterler kullanılabilsin" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Duygu ifadeleri %1$sher e-posta istemcisinde%2$s aynı şekilde görüntülenmez ve spam puanınızı olumsuz etkileyebilir" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Lütfen ya konuya en az bir sözcük ya da bir kısaltma yazın" ACY_ADD_COMPARE="Karşılaştırmak için ekleyin" ACY_MAX_COMPARE="Aynı anda en fazla 5 bülten karşılaştırabilirsiniz" ACY_MIN_COMPARE="Karşılaştırmak için en az 2 bülten eklemelisiniz" ACY_COMPARE_PAGE="İstatistik Karşılaştırma" ACY_PER_LIST="Her Listede" ACY_GRAPHS="Çizelgeler" ACY_NEWLY_SENT="Yalnız yeni gönderilmiş bültenler" ACY_SENT_MORE_THAN="%s günden daha önce gönderilmiş bültenleri seç" ACY_DELETE_CHARTS="Çizelge Görsellerinin Silinme Süresi" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="Bültenlerinize etiket sistemini kullanarak eklediğiniz çizelgeler için sunucunuzda oluşturulan görseller bu süre sonunda silinir." ACY_MIN_NEWSLETTERS="En az bülten sayısı" ACY_MAX_NEWSLETTERS="En fazla bülten sayısı" ACY_IMAGE_RESIZED="Görsel boyutu değiştirildi" ACY_REDIRECT_TAGS="Yönlendirme Bağlantılarında Etiketler Kullanılabilsin" ACY_FBLEADS_TOKEN="Uygulama Erişim Kodu" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="Erişim kodu Facebook lead uygulaması sayfasında bulunabilir" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="Reklam kodunu belirterek tüm potansiyelleri ya da bu form kodunu belirterek yalnız bu form ile oluşturulan potansiyelleri içe aktarabilirsiniz" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Yalnız şundan sonra oluşturulmuş potansiyeller" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Yalnız şundan önce oluşturulmuş potansiyeller" ACY_FBLEADS_NONE="Herhangi bir potansiyel bulunamadı" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Lütfen erişim kodunu yazın" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Lütfen bir reklam kodu ya da form kodu yazın" ACY_OPEN_DAY="Günlük açılma sayısı" ACY_NO_ACCESS_LIST="Bu listeye erişemezsiniz (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Günlük uygulama ekleri şu saatte tetiklensin" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Bazı uygulama eki işlemleri günde yalnız bir kez yürütülür (doğum günü uygulama eki gibi). Uygulama eklerinin tetiklenmesini istediğiniz saati seçin" ACY_LOCATION="Konum" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" bu bülteni sizinle aynı anda düzenledi ve sizden önce kaydetti. Gene de kaydetmek istiyor musunuz?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_LANG_VERSION="5.9.4"