;General v15 SEND_DATE="Sändningsdatum" ACTIVATED="Aktiverad" PROCESS_CONFIRMATION="Är du säker på att du vill fortsätta?" ERROR_SAVING="Misslyckades att spara" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Informationen är sparad" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Radering av %s element(en) lyckades" SUCC_MOVED="Flytt av element lyckades" ERROR_ORDERING="Fel vid ordning av element" PUBLISH_CLICK="Klicka här för att publicera" UNPUBLISH_CLICK="Klicka här för att avpublicera" UNSCHEDULE_CLICK="Klicka här för att ta bort schemaläggning" SUBSCRIBE_CLICK="Klicka här för att prenumerera" UNSUBSCRIBE_CLICK="Klicka här för att avbeställa prenumeration" CONFIRMATION_CLICK="Klicka här för att bekräfta prenumeration" ENTER_SUBJECT="Ange ett ämne" CREATED_DATE="Skapad datum" RECEIVE_HTML="Ta emot HTML" JOOMEXT_YES="Ja" JOOMEXT_NO="Nej" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="KÖR" JOOMEXT_RESET="Återställ" ACY_CPANEL="Kontrollpanel" ;module NAMECAPTION="Namn" EMAILCAPTION="E-post" SUBSCRIBECAPTION="Prenumerera" UNSUBSCRIBECAPTION="Avbeställ prenumeration" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Du har redan bekräftat din prenumeration" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Din prenumeration har bekräftats" JOOMEXT_SUBJECT="Ämne" MAILING_LISTS="E-postlistor" CONFIRMATION_SENT="Ett bekräftelsemeddelande har skickats via e-post. Klicka på bekräftelselänken för att bekräfta din prenumeration" SUBSCRIPTION_OK="Din prenumeration är bokad" UNSUBSCRIPTION_OK="Din prenumeration är avbokad" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Du hade ingen prenumeration" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Prenumeration uppdaterad" ALREADY_SUBSCRIBED="Du har redan en prenumeration" NOT_IN_LIST="E-postadressen %s finns inte i listan över användare" ;sched Newsletter SCHEDULE="Schemaläggning" UNSCHEDULE="Ej Schemaläggning" SUCC_UNSCHED=" Borttagning av schemaläggning för nyhetsbrev lyckades" SPECIFY_DATE="Ange ett datum för att schemalägga dina nyhetsbrev" DATE_FUTURE="Ange ett datum i framtiden" AUTOSEND_DATE="Nyhetsbrevet %s kommer automatiskt att skickas %s" NB_SCHED_NEWS="%s Nyhetsbrev schemalagda" NO_SCHED="Inga schemalagda nyhetsbrev behövde genereras" SCHED_NEWS="Nyhetsbrevet är schemalagt" SCHEDULE_NEWS="Schemalägga nyhetsbrev" SEND_CONTINUE="Vill du fortsätta processen att skicka?" CONTINUE="Fortsätt" SENT_BY="Skickad av" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Se till att mappen ( %s ) är skrivbar" ACCEPTED_TYPE="Denna filtyp ( %s ) är inte accepterad. Accepterade filtyper är : %s" FAIL_UPLOAD="Kunde inte ladda upp filen %s till %s" FAIL_SAVE="Kunde inte spara filen %s" BROWSE_FILE="Bläddra efter en fil att importera" FAIL_OPEN="Kunde inte öppna filen %s" ADD_ATTACHMENT="Bifoga en ny fil" MAX_UPLOAD="(totalt max uppladdad filstorlek : %s)" ALLOWED_FILES="Tillåtna filer" UPLOAD_FOLDER="Uppladdningsmapp" ;Validation VALID_EMAIL="Ange en giltig e-postadress" ONLY_LOGGED="Prenumerationen är begränsad till inloggade användare" ASK_LOG="Var god Logga in" INVALID_KEY="Nyckel/användare hittades inte, kontakta administratören för denna webbplats" NOT_VALID_EMAIL="E-postadressen %s är inte giltig" NAME_MISSING="Ange ditt namn" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Inga Smart-nyhetsbrev behövde genereras" NEWSLETTER_GENERATED="Nyhetsbrev genererade [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-nyhetsbrev [%s] ej genererade : %s" AUTONEWS_SEND="Sänd de genererade nyhetsbreven" AUTONEWS_WAIT="Vänta på bekräftelse innan du skickar" GENERATE="Generera" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-nyhetsbrev %s är inte publicerat" AUTONEWS_NOT_READY="Nästa genereringsdatum för Smart-nyhetsbrev %s har inte uppnåtts" ;configuration EMPTY_LOG="Loggfilen är tom" SUCC_DELETE_LOG="Radering av loggfil lyckades" ERROR_DELETE_LOG="Kunde inte ta bort loggfilen" EXIST_LOG="Loggfilen existerar inte" THANK_YOU_SHARING="Tack för ditt bidrag" ALLOW_VISITOR="Tillåt icke inloggade användare" REQUIRE_CONFIRM="Begär bekräftelse (double opt-in)" MESSAGES="Meddelanden" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Visa ett meddelande vid prenumeration" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Visa ett meddelande på bekräftelse" DISPLAY_MSG_WELCOME="Visa ett meddelande när du skickar välkomst e-post" DISPLAY_MSG_UNSUB="Visa ett meddelande när du skickar e-post för avbeställning av prenumeration" NOTIFICATIONS="Avisering" NOTIF_CREATE="När en ny användare är skapad, skicka ett e-post till" NOTIF_REFUSE="När en användare vägrar att ta emot e-post, skicka e-post till" NOTIF_UNSUBALL="När en användare avbeställer prenumeration på alla listor, skicka e-post till" REDIRECTIONS="Omdirigering" REDIRECTION_CONFIRM="Omdirigering efter bekräftelse" REDIRECTION_UNSUB="Omdirigering efter avbeställning av prenumeration" ;Users JOOMEXT_NAME="Namn" JOOMEXT_EMAIL="E-postadress" USERS="Användare" NO_SUBSCRIBER="Ingen prenumerant funnen" NO_RECEIVER="Ingen mottagare hittades" USER_INFORMATIONS="Användarinformation" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Besökare" ACY_GROUP="Grupp" EDIT_JOOMLA_USER="Edit Joomla User" ;Queue area QUEUE="Kö" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Är du säker på att du vill ta bort dessa %s element?" PRIORITY="Prioritet" NEWS_PRIORITY="Prioritet för nyhetsbrev" FOLLOW_PRIORITY="Uppföljningsprioritering" TRY="Försök" ADDED_QUEUE="%s e-post har lagts till i kö" AUTOSEND_CONFIRMATION="Systemet skickar dem automatiskt så snart som möjligt" ALREADY_QUEUED="Det finns redan %s e-postmeddelanden i kön" DELETE_QUEUE="Vänligen ta bort dessa e-postmeddelanden innan du schemalägger dina nyhetsbrev" QUEUE_NEXT_TRY="Nästa försök om %s minuter" QUEUE_DOUBLE="Parallell ssändprocess upptäckt, systemet stannade men du kommer att kunna återuppta det" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-postmeddelande(n) har lagts till i kön för schemalagda nyhetsbrev [ID %s] %s" QUEUE_READY="Följande e-postmeddelanden är redo att skickas" EMAIL_READY="[ID %s] %s till %s användare" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s kommer att skickas efter %s" QUEUE_STATUS="Köstatus på %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Nästa e-postmeddelande kommer att skickas efter %s" PROCESS="Process" NO_PROCESS="Det finns inget att behandla" NB_PENDING_EMAIL="Det finns %s e-postmeddelanden i kön till nyhetsbrevet %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing har satts igång på %s" CRON_NEXT="Systemet kommer inta att sättas igång före %s" ACY_CRON_PROCESS="%s behandlade meddelanden : %s lyckades, %s misslyckades" CREATE_CRON="Ny/Ändra Cron-körning" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Avbeställ prenumeration på denna e-postlista" UNSUB_ALL="Avbeställ prenumeration på alla e-postlistor" UNSUB_FULL="Ta inte emot några e-postmeddelanden från denna webbplats mer" CONFIRM_UNSUB_FULL="Du kommer inte att få några e-postmeddelanden från denna webbplats mer" CONFIRM_UNSUB_ALL="Dina prenumerationer har blivit borttagna från alla e-postlistor" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Din prenumeration har blivit borttagen från e-postlistan" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Du hade ingen prenumeration på någon e-postlista" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Du hade ingen prenumeration på den valda e-postlistan" ;subscription ACCEPT_TERMS="Kontrollera villkor och bestämmelser" JOOMEXT_TERMS="Villkor och bestämmelser" UNSUBSCRIBE="Avbeställ" UNSUBSCRIBED="Avbeställd" NO_SUBSCRIPTION="Ingen prenumeration" PENDING_SUBSCRIPTION="Väntar på bekräftelse" SUBSCRIBED="Prenumererad" ALL_STATUS="All status" ACCEPT_REFUSE="Acceptera/Avslå" ACCEPT_EMAIL="Acceptera e-post" REFUSE_EMAIL="Avslå e-post" SUBSCRIPTION="Prenumeration" ENABLED_DISABLED="Aktiverad/Inaktiverad" ENABLED="Aktiverad" DISABLED="Inaktiverad" UNSUBSCRIBERS="Avbeställt prenumeration" SUBSCRIBERS="Prenumeranter" SUBSCRIBE_ALL="Prenumerera på alla" SUBSCRIBE="Prenumerera" REMOVE="Ta bort" CONFIRMED="Bekräftad" STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DATE="Prenumerationsdatum" UNSUBSCRIPTION_DATE="Datum för avbeställning av prenumeration" USER_REFUSE="Denna användare vägrar att ta emot meddelanden från din webbplats" SAVE_CHANGES="Spara ändringar" ;sendprocess SEND_EMPTY="Det finns inget ämne eller meddelande i detta e-postmeddelande" SEND_ERROR="Fel vid sändning av meddelande %s till %s" SEND_SUCCESS="Sändning av meddelande %s till %s lyckades" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-post ID %s är inte publicerat" SEND_ERROR_USER="Användaren %s hittades inte" SEND_ERROR_CONFIRMED="Användaren %s är inte bekräftad" SEND_ERROR_APPROVED="Användaren %s är inte godkänd" SEND_ERROR_ACCEPT="Användaren %s godtar inte e-post" SEND_PROCESS="Sändningsprocess" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Processen uppdateras för att undvika en tidsfrist" SEND_REFRESH_CONNECTION="Processen uppdateras för att undvika en eventuell förlust av anslutning" SEND_STOPED="Sändningsprocessen stoppades eftersom det finns för många fel" SEND_KEPT_ALL="Systemet behöll alla icke levererade e-postmeddelanden i kö, så att du kan återuppta sändningsprocessen senare" SEND_CHECKONE="Verifiera din e-postkonfiguration och kontrollera att du kan skicka ett test" SEND_ADVISE_LIMITATION="Om du nyligen framgångsrikt skickade mycket e-post, kan dessa fel också bero på din servers begränsning" SEND_REFUSE="Din server vägrar tydligen att skicka mer e-post" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Genom att använda en av våra kommersiella versioner, skulle systemet kunna fortsätta att automatiskt skicka med hjälp av en Cron-körning" SEND_CONTINUE_AUTO="Om du har konfigurerat ett cron-jobb, kommer systemet att automatiskt fortsätta sändningsprocessen" ;type TITLE_ONLY="Endast rubrik" INTRO_ONLY="Endast intro" FULL_TEXT="Full text" ACY_EACH_TIME="Varje gång AcyMailing startas" ACY_ONLY_ACTION="Enbart om AcyMailing utför en åtgärd" SIMPLIFIED_REPORT="Förenklad rapport" DETAILED_REPORT="Detaljerad rapport" ALL_EMAILS="All e-post" FILTER_SELECT="Välj en filtertyp" ACYMAILING_LIST="AcyMailing lista" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing fält" JOOMLA_FIELD="Joomla användarfält" CB_FIELD="Community Builder-fält" ALL_CREATORS="Alla författare" ALL_LISTS="Alla listor" ALL_USERS="Alla användare" AUTO_ONLY="Enbart automatisk" AUTO_MAN="Automatisk/manuell" MANUAL_ONLY="Enbart manuell" OTHER="Annan" NO_UNSUB_MESSAGE="Inget meddelande vid avbeställning av prenumeration" NO_WELCOME_MESSAGE="Inget välkomstmeddelande" EDIT_EMAIL="Redigera e-post" CREATE_EMAIL="Skapa nytt e-postmeddelande" ALL_URLS="Alla URL:er" HTML_VERSION="HTML-version" TEXT_VERSION="Textversion" INFOS="Info" ;time HOURS="Timmar" DAYS="Dagar" WEEKS="Veckor" MONTHS="Månader" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Antal prenumeranter/avbeställare av prenumeration" SUB_HISTORY="Prenumerationshistoria" STATISTICS="Statistik" GLOBAL_STATISTICS="Global statistik" DETAILED_STATISTICS="Detaljerad statistik" OPEN="E-post öppnats" OPEN_UNIQUE="Unika öppnats" OPEN_TOTAL="Totalt Öppnats" NOT_OPEN="Inte öppnats" OPEN_DATE="Open Date" PERCENT_OPEN="%s av HTML-e-postmeddelanden som har öppnats" SENT_HTML="Skickade som HTML" SENT_TEXT="Skickade som text" FAILED="Misslyckades" CHARTS="Charts" RECEIVED_VERSION="Version" URL="URL" URL_NAME="URL namn" UNIQUE_HITS="Unika träffar" TOTAL_HITS=" Träffar totalt" CLICK_STATISTICS="Klickstatistik" CLICKED_LINK="Klickade på en länk" PERCENT_CLICK="%s av användare klickade på en länk" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-postmeddelanden som skickats" FORWARDED="Vidarebefordrat" ;email EMAIL_NAME="E-post" SEND_HTML="Skicka HTML-version" NEXT_GENERATE="Nästa genereringsdatum" GENERATE_FREQUENCY="Genereringsfrekvens" FREQUENCY="Frekvens" ISSUE_NB="Utgåva nummer" GENERATE_MODE="Genereringsläge" NOTIFICATION_TO="Skicka avisering till" EVERY="Varje" CREATOR="Författare" ATTACHMENTS="Bilagor" ATTACHED_FILES="Bifogade filer" NEWSLETTERS="Nyhetsbrev" NEWSLETTER="Nyhetsbrev" JOOMEXT_VISIBLE="Synlig" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Mallnamn" ACY_TEMPLATE="Mall" BACKGROUND_COLOUR="Bakgrundsfärg" ;followup FOLLOWUP="Uppföljning" CAMPAIGN="Kampanj" DELAY="Försena" FOLLOWUP_ADD="Lägg till en ny uppföljning" CAMPAIGN_START="När en användare börjar prenumererar på någon av följande listor, börjar användaren också att ta emot kampanjen" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Det finns %s uppföljningar i denna kampanj" ;sender informations SENDER_INFORMATIONS="Avsändarinformation" FROM_NAME="Från namn" FROM_ADDRESS="Från adress" REPLYTO_NAME="Svara-till namn" REPLYTO_ADDRESS="Svara-till adress" BOUNCE_ADDRESS="Adress för avvisad e-post" ;lists LIST="Lista" LISTS="Listor" LIST_NAME="Listnamn" RECEIVE="Ta emot i format:" LIST_CREATE="Vänligen skapa en lista först" LIST_RECEIVERS="Nyhetsbrevet kommer att skickas till följande utvalda listor" NEWSLETTER_SENT_TO="Detta nyhetsbrev kommer att skickas till" LIST_PUBLISH="Vänligen aktivera denna lista först" EMAIL_AFFECT="Vänligen koppla detta e-postmeddelande till en eller flera publicerade listor" COLOUR="Färg" MSG_UNSUB="Avbeställningsmeddelande" MSG_WELCOME="Välkomstmeddelande" NB_PENDING="Antalet väntande användare" ACCESS_LEVEL="Åtkomstnivå" ACCESS_LEVEL_SUB="Granska/prenumerationsåtkomst" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Front-End administration" ;test SEND_TEST="Skicka ett test" SEND_TEST_TO="Skicka ett test till" EMAIL_ADDRESS="E-postadress" SEND_VERSION="Sändversion" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Text" SEND="Skicka" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Nästa körtid" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Rapport" REPORT_SEND="Skicka en rapport" REPORT_SEND_TO="Skicka rapporten till" REPORT_SAVE="Spara rapporten" REPORT_SAVE_TO="Spara rapporten till" REPORT_DELETE="Radera rapporten" REPORT_SEE="Se rapporten" REPORT_EDIT="Redigera rapport e-post" LAST_CRON="Sista Cron" LAST_RUN="Sista körtid" CRON_TRIGGERED_IP="Triggad från IP" MAIL_CONFIG="E-postkonfiguration" QUEUE_PROCESS="Kö-förlopp" PLUGINS="Pluginer" LANGUAGES="Språk" ENCODING_FORMAT="Kodningsformat" CHARSET="Teckenuppsättning" WORD_WRAPPING="Automatisk radbrytning" EMBED_IMAGES="Bädda in bilder" EMBED_ATTACHMENTS="Bädda in bilagor" MULTIPLE_PART="Skicka i flera delar" SENDMAIL_PATH="Sökväg för avsändar-mail" SMTP_CONFIG="SMTP-konfiguration" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Säker metod" SMTP_ALIVE="Håll vid liv" SMTP_AUTHENT="Autentisering" SMTP_PASSWORD="Lösenord" MAX_NB_TRY="Maximalt antal försök" QUEUE_PROCESSING="Köbehandling" EDIT_CONF_MAIL="Redigera bekräftelsemeddelande" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Redigera aviseringsmeddelande" ACY_CONFIGURATION="Konfiguration" SHARE="Dela ut" SHARE_CONFIRMATION_1="Denna språkfil kommer att skickas till Acyba översättningsteam och kan komma att ingå i nästa version." SHARE_CONFIRMATION_2="Genom att dela ut denna fil tillåter du att Acyba använder ditt arbete för vilka ändamål som helst." SHARE_CONFIRMATION_3="Du kan lägga till ett personligt meddelande i följande fält som kommer att inkluderas i e-postmeddelandet som skickas till teamet." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing är för närvarande inte översatt till detta språk." LOAD_ENGLISH_2="Den engelska versionen kommer att laddas så att du kan översätta den." LOAD_ENGLISH_3="När du är klar, komg ihåg att dela med dig av din översättning till resten av communityn!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Hämta den senaste versionen från vår server" INTERFACE="Gränssnitt" MENU="Meny" ACYMAILING_MENU="Meny länkad till AcyMailing" PLUG_INTE="Integrationer med AcyMailing" PLUG_TAG="Pluginer för taggsystemet" FORWARD_FEATURE="Aktivera funktion för vidarebefordran" FEATURES="Funktioner" ADD_NAMES="Lägg till namn" TEST_EMAIL="Om du får detta meddelande, innebär detta att konfigurationen är okej" USE_SEF="Använd SEF URL:er" CSS_MODULE_DESC="Välj den CSS-fil som skall laddas för front-end modulen" CSS_FRONTEND_DESC="Välj den CSS-fil som skall laddas för front-end-komponenten" CSS_MODULE="CSS-fil för modul" CSS_FRONTEND="CSS-fil för front-end-komponent" USE_SEF_DESC="Du har möjlighet att lägga till SEF URL:er i själva nyhetsbrevet eller behålla normala URL:er.
Detta alternativ kommer endast att gälla e-postmeddelanden som skickas från front-end." ADD_NAMES_DESC="Lägg till namnet på användaren i sidhuvudet på e-postmeddelandet.
Vissa e-postservrar accepterar inte namn, och i så fall måste du inaktivera detta alternativ." FROM_NAME_DESC="Standard-avsändarnamn som används i alla dina nyhetsbrev
Du kan åsidosätta den här egenskapen för varje nyhetsbrev du skriver" FROM_ADDRESS_DESC="Standard-avsändaradress som används för från i alla dina nyhetsbrev" REPLYTO_NAME_DESC="Standard svara-till-namn som används i alla dina nyhetsbrev" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Standard e-postadress som används som svara-till i alla dina nyhetsbrev" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Denna e-postadress kommer att få alla meddelanden som avvisades av din mottagare.
Om du inte vet vad det här fältet är, lämna det tomt eftersom sändningsprocessen kan blockeras om det inte är korrekt konfigurerat." ENCODING_FORMAT_DESC="Kodningsformat som används för alla dina nyhetsbrev.
Vi rekommenderar 8-Bit." CHARSET_DESC="Teckenuppsättning som användas för alla dina Nyhetsbrev.
Vi rekommenderar UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Vissa servrar tillåter inte att skicka e-postmeddelanden med mer än xx tecken per rad.
Med den här parametern kan du ställa in denna begränsning." EMBED_IMAGES_DESC="Ska AcyMailing bädda in dina bilder i nyhetsbrevet?
Om så sker kommer sändningsprocessen att ta längre tid men mottagaren kommer inte att behöva ladda ner bilden från din webbplats." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Ska AcyMailing bädda in dina bilagor i nyhetsbrevet?
Om så inte sker kommer AcyMailing att lägga till en lista med bifogade filer med länkar till din webbplats för nedladdning." MULTIPLE_PART_DESC="Ska AcyMailing sända e-postmeddelande i flera delar?
Om så sker, kommer AcyMailing att skicka text och HTML-versionen i e-postmeddelandet så lämpligaste version öppnas beroende på mottagarens e-postprogram." SENDMAIL_PATH_DESC="Sökväg som används för att åberopa sändningsfunktionen." SMTP_SERVER_DESC="SMTP-server" SMTP_PORT_DESC="SMTP-port" SMTP_SECURE_DESC="Skall AcyMailing använda en SMTP säker anslutning?
För GMail, ska du välja SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Skall AcyMailing behålla din SMTP-anslutning öppen under sändningsprocessen?
Vi rekommenderar att du att du har detta alternativ PÅ." SMTP_AUTHENT_DESC="Om det krävs ett användarnamn och lösenord för att ansluta till din SMTP Server, skall du slå PÅ på detta alternativ." USERNAME_DESC="Användarnamn som används för att ansluta till din SMTP-server." SMTP_PASSWORD_DESC="Lösenord som används för att ansluta till din SMTP-server." CRON_URL_DESC="Cron URL för att trigga AcyMailing.
Du bör ange denna URL för att skapa ditt cron-jobb." REPORT_SEND_DESC="När ska AcyMailing skicka en rapport?" REPORT_SAVE_DESC="Vilken rapport ska AcyMailing spara i loggfilen?" REPORT_SEND_TO_DESC="Du kan ange en eller flera e-postadresser, så att AcyMailing skickar rapporten till dessa användare." REPORT_SAVE_TO_DESC="Loggfilens placering." LAST_RUN_DESC="Senaste gången AcyMailing genomförde en aktion via Cron URL." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing har blivit triggad av följande IP." REPORT_DESC="Senaste rapporten genererad av AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Lista över tillåtna filändelser för bilagor." UPLOAD_FOLDER_DESC="Mapp där bilagor kommer att laddas upp." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Ska AcyMailing visa ett bekräftelsemeddelande när användaren prenumererar på din webbplats?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Ska AcyMailing visa ett bekräftelsemeddelande när användaren bekräftar sin prenumeration?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Ska AcyMailing visa ett bekräftelsemeddelande när AcyMailing skickar ett eller flera välkomstmeddelanden?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC=" Ska AcyMailing visa ett bekräftelsemeddelande när AcyMailing skickar ett eller flera avbeställningsmeddelanden?" ACYMAILING_MENU_DESC="Välj den meny du vill koppla till AcyMailing.
Användare som har problem med åtkomstnivåer bör välja en meny som är tillgänglig för icke-registrerade användare." EDITOR_DESC="Välj den editor du vill använda när du redigerar AcyMailing e-postmeddelanden." MAX_NB_TRY_DESC="Om inte AcyMailing kan skicka e-postmeddelandet efter X försök, kommer AcyMailing att radera e-postmeddelandet från kön." QUEUE_PROCESSING_DESC="Om du använder enbart automatisk metod, kommer AcyMailing alltid att använda den automatiska metoden och inte ens starta den manuella sändningsprocessen om du skickar ett e-postmeddelande från backend." NEWS_PRIORITY_DESC="När AcyMailing köar din e-post, kommer den att sorteras beroende på sändningsdatum och prioritet.
Så, om du vill att nyhetsbrevet ska skickas omedelbart kan du skapa en högre prioritet (lägre nummer) och detta kommer då att skickas före de andra." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioritet för uppföljning av meddelanden.
Vanligtvis vill du att dessa e-postmeddelanden ska skickas omedelbart, och i så fall behöver de en högre prioritet (lägre nummer) än nyhetsbreven." ALLOW_VISITOR_DESC="Tillåter du oregistrerade besökare att prenumerera på dina e-postlistor?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Ska användaren klicka på en bekräftelselänk för att bli betraktad som prenumerant?" NOTIF_CREATE_DESC="Skicka ett e-postmeddelande till dessa e-postadresser varje gång en ny användare skapas." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Skicka ett e-postmeddelande till dessa e-postadresser om en användare avbeställer prenumeration från alla listor." NOTIF_REFUSE_DESC="Skicka ett e-postmeddelande till dessa e-postadresser om en användare vägrar att ta emot meddelanden från din webbplats." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Ange den URL du vill att användaren ska dirigeras om till när han klickar på bekräftelselänken i bekräftelsemeddelandet han fått via e-post." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Om du väljer Nej, kommer vidarebefordringsfunktionen inte att vara aktiv på din webbplats." DEFAULT_SENDER="Inloggad Användare som Avsändare" DEFAULT_REPLY="Inloggad Användare som Svara-till" DEFAULT_SENDER_DESC="Vill du att den inloggade användaren ska specificeras automatiskt som avsändare av Nyhetsbrevet?" DEFAULT_REPLY_DESC="Vill du att den inloggade användaren ska specificeras automatiskt som svara-till av Nyhetsbrevet?" FRONTEND_PRINT="Utskriftsikon" FRONTEND_PDF="PDF-ikon" FRONTEND_PRINT_DESC="Vill du att AcyMailing ska lägga till en Utskriftsikon i Nyhetsbrevsarkivet?" FRONTEND_PDF_DESC="Vill du att AcyMailing ska lägga till en PDF-ikon i Nyhetsbrevsarkivet?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Tillåter du att användaren ändrar sina data utan att identifieras?
Om du väljer Nej, kan inte data inlagd av användaren ändras utan att denna identifieras av systemet." ALLOW_MODIFICATION="Tillåt förändringar av användardata" ONLY_SUBSCRIPTION="Endast prenumerationen" IDENTIFICATION_SENT="Ett mail för att bekräfta din identitet har skickats.
Klicka på länken för att kunna ändra din prenumeration." SHOW_DESCRIPTION="Visa listbeskrivning" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Visa listbeskrivning i Nyhetsbrevsarkivet?" SHOW_SENDDATE="Visa sänddatumkolumn" SHOW_SENDDATE_DESC="Visa sänddatumkolumn i Nyhetsbrevsarkivet?" SHOW_FILTER="Visa filter" SHOW_FILTER_DESC="Visa filter i Nyhetsbrevsarkivet?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Och klicka sedan här för att starta installationen igen." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Visa ett meddelande vid sändning av bekräftelsemailet" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Skall AcyMailing visa ett meddelande när AcyMailing skickar bekräftelsemailet?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Visa meddelande vid avbeställning" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Skall AcyMailing visa ett meddelande när en användare avbeställer sin prenumeration?" REDIRECTION_MODIF="Omdirigering efter ändring av prenumeration" REDIRECTION_SUB="Omdirigering efter Prenumeration" REDIRECTION_SUB_DESC="Ange en URL som användaren skall skickas till efter den tecknat en prenumeration." REDIRECTION_MODIF_DESC="Ange en URL som användaren skall skickas till efter den ändrat sin prenumeration." REDIRECTION_NOT_MODULE="Denna omdirigering gäller inte för modulen! Du måste ändra AcyMailings modul för att det skall gälla." ;export/import FIELD_EXPORT="Fält som ska exporteras" EXPORT_FORMAT="Exportformat" EXPORT_SUB_LIST="Endast användare som prenumererat på åtminstone en av de utvalda listorna" EXPORT_CONFIRMED="Endast bekräftade användare" EXPORT_REGISTERED="Endast registrerade Användare (Joomla-användare)" UPLOAD_FILE="Ladda upp en fil" CHARSET_FILE="Teckenuppsättningsfil" IMPORT="Importera" IMPORT_HEADER="Den första raden i din fil ( %s ) får endast innehålla kolumner i acymailing_subscriber tabellen" IMPORT_EMAIL="Du behöver minst kolumnen email" IMPORT_EXAMPLE="Exempel: name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Du behöver %s argument per rad" IMPORT_ERRORLINE="Raden %s kunde inte importeras" ACY_IMPORT_REPORT="%s användare i den importerade filen: %s nya användare importerade, %s ogiltiga e-postadresser, %s redan befintliga användare" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s användare har prenumererat på listan %s" IMPORT_REMOVE="%s användare borttagna från listan %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Kolumnen %s är inte i listan över möjliga kolumner: %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing-användare uppdaterade" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing-användare raderade" IMPORT_NEW="%s nya användare importerade" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s prenumerationer har införts" IMPORT_LIST="Listan %s importerad" IMPORT_JOOMLA="Joomla-användare" UNKNOWN="Okänd" IMPORT_FROM="Importera data från" ;styles CONTENT_AREA="Stil för innehållsområdet" CONTENT_HEADER="Stil för innehållets titel" CONTENT_READMORE="Stil för läs mer-länken" ADD_STYLE="Lägg till en ny stil" CLASS_NAME="Namn på CSS-klass" CSS_STYLE="CSS tillämpad på klass" STYLE_UNSUB="Stil för länken avsluta prenumeration" STYLE_VIEW="Stil för länken granska den online" ;tags TAGS="Taggar" INSERT_TAG="Infoga taggen" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Klicka här för att bekräfta din prenumeration" MODIFY_SUBSCRIPTION="Ändra din prenumeration" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Infoga en BEKRÄFTA DIN PRENUMERATION-länk i ditt e-postmeddelande" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Infoga en ÄNDRA DIN PRENUMERATION-länk i ditt e-postmeddelande" UNSUBSCRIBE_LINK="Infoga en AVSLUTA PRENUMERATION-länk i ditt e-postmeddelande" VIEW_ONLINE="Klicka här för att läsa den på webben" FORWARD_FRIEND="Vidarebefordra detta e-postmeddelande till en vän" VIEW_ONLINE_LINK="Infoga en LÄS PÅ WEBBEN-länk i ditt e-postmeddelande" FORWARD_FRIEND_LINK="Infoga en VIDAREBEFORDRA-länk i ditt e-postmeddelande" WEBSITE_LINKS="Webbplatslänkar" JOOMLA_CONTENT="Joomla-innehåll" DISPLAY="Visa" CLICKABLE_TITLE="Klickbar rubrik" AUTHOR_NAME="Författarnamn" JOOMEXT_READ_MORE="Läs mer" MIN_ARTICLE="Minsta antal artiklar" MAX_ARTICLE="Maximalt antal artiklar" ONLY_NEW_CREATED="Bara nyligen skapade" ONLY_NEW_MODIFIED="Bara nyligen skapade eller ändrade" MODIFIED_DATE="Modifieringsdatum" REPLACE_TAGS="Ersätt taggar" ACY_COUPON="Kupong" COUPON_PERCENT="Procent" COUPON_TOTAL="Totalt" COUPON_PERMANENT="Permanent" COUPON_GIFT="Present" COUPON_NAME="Kupongkod" COUPON_VALUE="Värde" ACY_PRODUCTS="produkter" JOOMEXT_EVENT="Evenemang" ACY_ORDERS="beställningar" ACY_ONE_PRODUCT="Minst en produkt" ACY_DIDNOTBOUGHT="köpte inte" ACY_BOUGHT="köpte" SHOPPER_GROUP="kundgrupp" UPCOMING_EVENTS="Kommande händelser" MAX_STARTING_DATE="Maximalt Startdatum" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Prenumerant" SUBSCRIBER_ID="Prenumerant-ID" SUBSCRIBER_EMAIL="Prenumerant-mail" SUBSCRIBER_NAME="Namn på prenumerant" SUBSCRIBER_USERID="Prenumerant-ID i Joomla Användartabell" SUBSCRIBER_IP="Prenumerantens IP vid starttillfället" SUBSCRIBER_CREATED="Skapandedatum på prenumerant" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Första delen av prenumerantens namn" SUBSCRIBER_LASTPART="Sista delen av prenumerantens namn" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(den första delen av prenumeranten John Doe är John)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(den sista delen av prenumeranten John Doe är Doe)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla Användare" TAGUSER_USERNAME="Användarens alias" TAGUSER_GROUP="Användarens huvudgrupp (Super Administrator, Manager, Author...)" TAGUSER_LASTVISIT="Användarens senaste besöksdatum" TAGUSER_REGISTRATION="Användarens registreringsdatum" DISPLAY_PICTURES="Visa bilder" TAG_ELEMENTS="Element" TAG_CATEGORIES="Kategorier" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Endast tillgänglig från AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Endast tillgänglig från AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Uppdatera / Om" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Hantering av avvisade meddelanden" BOUNCE_FEATURE="Aktivera automatisk avvisningshantering" BOUNCE_CONNECTION="Anslutningsmetod" BOUNCE_CERTIF="Självsignerade certifikat" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Anslutning till %s lyckades" NB_MAIL_MAILBOX="Det finns %s meddelanden i din brevlåda" BOUNCE_TIMEOUT="Anslutnings-timeout (sekunder)" BOUNCE_PROCESS="Hantering av avvisade meddelanden" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maximalt antal e-postmeddelanden" BOUNCE_RULES="Regler" BOUNCE_REGEX="Reguljära uttryck" BOUNCE_ACTION="Prenumerant-åtgärd" EMAIL_ACTION="E-post-åtgärd" FORWARD_EMAIL="Vidarebefordra meddelandet" DELETE_EMAIL="Radera meddelandet" UNSUB_USER="Avsluta användarens prenumeration" SUBSCRIBE_USER="Påbörja prenumeration åt användaren" DELETE_USER="Radera användare" BOUNCES="Avvisade" ;install PLUG_INSTALLED="Installation av plugin %s lyckades" MODULE_INSTALLED="Installation av modul %s lyckades" TEMPLATES_INSTALL="%s Mallar installerade" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Den specificerade e-postadressen för avvisade meddelanden %s kan orsaka problemet. Vänligen radera den (lämna fältet adress för avvisade meddelanden tomt) och försök igen." ADVICE_SMTP_AUTH="Du har specificerat ett SMTP-lösenord, men du kräver inte en autentisering, du kanske vill slå PÅ SMTP-autentiseringen." ADVICE_LOCALHOST="Din lokala webbplats kanske inte har en e-postserver. Kontrollera att du kan skicka e-post med Joomla först (lösenordsbegäran, bekräftelse av registrering...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Standardspråk" ACY_CUSTOM="Anpassat" ;field interface FIELD_LABEL="Etikett" FIELD_COLUMN="Kolumnnamn" FIELD_TYPE="Fälttyp" REQUIRED="Krävs" CORE="Core" FIELD_SIZE="Storlek" FIELD_DEFAULT="Standardvärde" FIELD_VALUES="Värden" FIELD_COLUMNS="Kolumner" FIELD_ROWS="Rader" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Textarea" FIELD_RADIO="Radioknapp" FIELD_CHECKBOX="Kryssruta" EXTRA_INFORMATION="Extrainformation" EXTRA_FIELDS="Fält" FIELD="Fält" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Envals rullgardin" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Flervals rullgardin" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Värde" FIELD_TITLE="Titel" FIELD_ADDVALUE="Lägg till ett nytt värde" FIELD_VALID="Fyll i ett värde för fält %s" FIELD_ERROR="Egenvalt felmeddelande" FORMAT="Format" FIRSTNAMECAPTION="Förnamn" LASTNAMECAPTION="Efternamn" CITYCAPTION="Stad" COUNTRYCAPTION="Land" PHONECAPTION="Telefon" ADDRESSCAPTION="Adress" FIELD_BIRTHDAY="Födelsedag" SOCIAL_SHARE="Dela på %s" SHARE_TEXT="Läser just nu %s" ;security SECURITY="Säkerhet" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Aktivera captcha" CAPTCHA_CHARS="Tecken" CAPTCHA_CHARS_DESC="Lista på tecken som används för att skapa captchatexten" SECURITY_KEY="Säkerhetsnyckel" SECURITY_KEY_DESC="Om du använder prenumeration via URL, måste du lägga till denna nyckel i URL:en, annars kommer den inte att accepteras

%s" MODULE_VIEW="Prenumeration via AcyMailings Modul" COMPONENT_VIEW="Prenumeration via AcyMailings Komponent" CAPTCHA_NBCHAR="Antal tecken" CAPTCHA_HEIGHT="Höjd" CAPTCHA_WIDTH="Bredd" CAPTCHA_BACKGROUND="Bakgrundsfärg" CAPTCHA_COLOR="Textfärg" ERROR_SECURE_KEY="Säkerhetsnyckeln är inte den rätta" ERROR_CAPTCHA="Ange säkerhetskoden som du ser i bilden" FE_EDITION="Front-end utgåva" FE_MODIFICATION="Tillåt ändringar" FE_MODIFICATION_DESC="Vill du tillåta att en användare ändrar ett nyhetsbrev skapad av en annan användare?" FE_MODIFICATION_SENT="Tillåt ändring efter" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Vill du tillåta att ett nyhetsbrev ändras efter det att det sänts?" ARCHIVE_SECTION="Arkivet" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Visa nyhetsbrevets ämne i det arkiverade brevet?" SUBJECT_DISPLAY="Visa ämne" ALREADY_SENT="%s e-mail redan skickats av detta Nyhetsbrev." REMOVE_ALREADY_SENT="Vill du skicka detta nyhetsbrev endast till nya användare?" SEND_TO_ALL="Nej, skicka till alla användare" CLICK_BOUNCE="KLICKA HÄR för att hantera meddelandet" NOTIF_UNSUB="När en användare avbeställer sin prenumeration på en lista, skicka ett mail till:" NOTIF_UNSUB_DESC="Skicka ett mail dessa adresser om en användare avbeställer sin prenumeration:" TEMPLATE_STYLESHEET="Stilmall" BLOCK_USER="Blockera användaren" COMMENTS_ENABLED="Användarkommentarer" COMMENTS_ENABLED_DESC="Lägg användarkommentarer till arkivet" IMPORT_CONFIRMED="Importera godkända användare" IMPORT_TEXTAREA="Textyta" GENERATE_NAME="Skapa användarnamn automatiskt" ACTION_SELECT="Välj en aktivitet" ADD_FILTER="Nytt filter" ADD_ACTION="Ny aktivitet" ACTIONS="Aktiviteter" ACY_ORDER="Sortera på" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Författare" ACY_DESCRIPTION="Beskrivning" ACY_ORDERING="Sortering" OPEN_POPUP_DESC="Vill du öppna det arkiverade nyhetsbrevet i ett pop-up-fönster?
Om inte, öppnas nyhetsbrevet som en vanlig artikel." OPEN_POPUP="Öppna arkiverad i en pop-up" SUBSCRIBE_TO="Koppla användare till" REMOVE_FROM="Ta bort användare från" ENTER_TITLE="Ange en rubrik" REMOVE_SUB="ta bort prenumerationen" MORE_PLUGINS="Klicka här för att ladda ned fler pluginer" MORE_TEMPLATES="Klicka här för att ladda ned fler mallar" ACY_FILTERS="Filter" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Godkänn användarens prenumeration" BLOCK_USERS="Blockera användare" ENABLE_USERS="Aktivera användare" NB_CONFIRMED="%s användare godkända" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automatiskt trigga filter:" AUTO_CRON_FILTER="varje dag (med en cron-körning)" ON_USER_CREATE="När en användare skapas" ON_USER_CHANGE="När en användare ändrar" ON_USER_CLICK="När en användare klickar på en länk i Nyhetsbrevet" ON_OPEN_NEWS="När en användare öppnar Nyhetsbrevet" SUBSCRIBE_LIST="Klicka här för att koppla användarna till denna lista" MISSING_LANGUAGE="Din språkfil är för närvarande inte installerad." UPDATE_LANGUAGE="Din språkfil är inte uppdaterad." DONT_REMIND="Jag vet! Påminn mig inte igen" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta nyckelord" META_DESC="Meta Beskrivning" STYLE_IND="Individuellt utseende" CUSTOM_TEXT="Egen text" RESIZED="Storleksändrad" EXISTING_FILTERS="Nuvarande filter" SELECT="Urval" SELECT_LISTS="Väl en eller flera listor" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Du har just publicerat denna uppföljning." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Du har just ändrat fördröjningen på denna uppföljning." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Klicka här för att uppdatera sänddatumet på denna uppföljning som redan ligger i sändkön" NB_EMAILS_UPDATED="%s mail har uppdaterats" ADD_QUEUE="Lägg till ett mail i sändkön" REMOVE_QUEUE="ta bort ett mail från sändkön" TABLENAME="Tabellnamn" SPECIFYTABLE="Ange ett tabellnamn från databasen: %s" SPECIFYFIELD="kan inte hitta fältet %s. Ange ett fält från tabellen: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="En ekvivalent för mail-fältet krävs" DATABASE="Databas" CATEGORY_VIEW="Kategorivy" DETAILS_VIEW="Detaljvy" ACY_HELP="Hjälp" ACY_TEMPLATES="Mallar" ACY_PREVIEW="Förhandsgranska" ACY_COPY="Kopiera" ACY_PUBLISHED="Aktiverad" ACY_DELETE="Radera" ACY_USER="Användare" ACY_EXPORT="Export" ACY_NAME="Namn" ACY_EDIT="Ändra" ACY_SAVE="Spara" ACY_CLOSE="Stäng" ACY_CANCEL="Avbryt" ACY_FILES="Filer" ACY_APPLY="Verkställ" ACY_USERNAME="Användarnamn" ACY_FILE="Fil" ACY_NUM="Antal" ACY_TITLE="Namn" ACY_EDITOR="Editor" ACY_NONE="Ingen" ACY_DEFAULT="Förvalt" ACY_VALIDDELETEITEMS="Är du sker på att du vill radera valda objekt?" ACY_MINUTES="minuter" ACY_SECONDS="sekunder" ACY_TIME="Tid" ACY_ALL="Alla" ACY_CREATED="Skapad" YES_SUBSCRIBE_ME="Ja, jag vill få nyhetsbrev" OVERWRITE_EXISTING="Skriv över nuvarande användaruppgifter" WARNING_LIMITATION="De flesta webbhotell har begränsningar i hur många mail man skicka per timma." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Se till att du ställer in AcyMailing att inte överskrida dessa gränser." USERS_IN_COMP="Det är %s användare i %s." ACY_NOTALLOWED="Du har inte behörighet att se denna resurs." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Utseende" VISIBLE_LISTS="Visa listor" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Prenumerera automatiskt på" DISPLAY_MODE="Visningsläge" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Listor markerade som standard" CHECKED_MODE="Markera listor baserat på" DROPDOWN_LISTS="Listor i rullgardin" DESC_OVERLAY="Beskrivning som en overlay" LINKED_ARCHIVE="Länkad till arkivet" DISP_FIELDS="Visade fält" CAPT_NAME="Namn-etikett" CAPT_EMAIL="Mail-etikett" DISP_TEXT_MODE="Visa textläge" INTRO_TEXT="Introtext" POST_TEXT="Text efter" DISP_SUB_BUTTON="Prenumrera-knapp" CAPT_SUB="Prenumrera-etikett" CAPT_SUB_LOGGED="Prenumrera-etikett för inloggade användare" DISP_UNSUB_BUTTON="Avsluta-knapp" CAPT_UNSUB="Avsluta-etikett" TERMS_CONTENT="Villkorsartkiel" TERMS_POPUP="Villkor i en popup" MOO_BOX_HEIGHT="Höjd Mootools-box" MOO_BOX_WIDTH="Bredd Mootools-box" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Omdirigeringsläge" REDIRECT_LINK="Omdirigeringslänk" ;Operators ACY_IN="Ingår i" ACY_NOT_IN="Ingår inte i" ACY_NUMERIC="Numerisk" ACY_STRING="Sträng" ACY_BEGINS_WITH="Börjar med" ACY_ENDS_WITH="Slutar med" ACY_CONTAINS="Innehåller" EXPIRY_DATE="Utlöpsdatum" CLICK_DATE="Klickdatum" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="Mail identifierade med DomainKeys låter dig signera dina meddelanden" DKIM_DOMAIN="Domän" DKIM_SELECTOR="Väljare" DKIM_PASSPHRASE="Löseordsfras" DKIM_IDENTITY="Identitet" DKIM_PRIVATE="Privat nyckel" DKIM_PUBLIC="Publik nyckel" ACY_TABLECONTENTS="Innehållsförteckning" ACY_EXISTINGANCHOR="Befintliga ankare" ACY_GENERATEANCHOR="Skapa innehållsförteckning baserad på" ACY_SENT_EMAILS="Mail skickade" ACY_VIEW="Visa" ACY_MANAGE="Hantera" ACY_SUBSCRIBER="Användare" ACY_SEPARATOR="Separator" ACL_WRONG_CONFIG="Du kan inte utesluta dig själv från inställningshanteringen" NO_LIST_SELECTED="Välj de listor du vill prenumerera på" ACY_LEVEL="Nivå %s" ACY_HISTORY="Historik" ACY_SOURCE="Källa" ACY_DETAILS="Uppgifter" ACY_ACTION="Aktivitet" ACTION_CREATED="Skapad" ACTION_MODIFIED="Ändrad" ACTION_CONFIRMED="Godkänd" ACTION_UNSUBSCRIBED="Avbeställd" EXECUTED_BY="Körd av" REASON="Orsak" VIEW_DETAILS="Visa uppgifter" DATABASE_MAINTENANCE="Databasuderhåll" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing kan spara en stor mängd viktig information i databasen." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Här kan du automatiskt ta bort gammal information efter X antal dagar." DELETE_DETAILED_STATS="Ta bort detaljerad statistik efter" DELETE_HISTORY="Ta bort användarhistorik efter" UNSUB_INTRO="Hej {user:name},

Tråkigt att du vill avsluta din prenumeration." UNSUB_SURVEY="Vi är väldigt tacksamma om du talar om varför du väljer att avsluta din prenumeration" UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Vi skickar nyhetsbrev för ofta" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Innehållet i nyhetsbreven är inte relevant för mig" UNSUB_SURVEY_OTHER="Annat skäl:" UNSUB_PAGE="Avbetsällningssida" UNSUB_DISP_CHOICE="Visa avbeställningsalternativ" UNSUB_DISP_SURVEY="Visa en undersökningsformulär" UNSUB_INTRODUCTION="Introduktionstext" PLEASE_SELECT_USERS="Välj först några anväandare i listan" AUTO_SEND_PROCESS="Automatisk sändprocess" SEND_X_EVERY_Y="Skicka %s mail var %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Manuell sändprocess" SEND_X_WAIT_Y="Skicka %s mail och vänta sedan %s innan nästa sänds" CREATE_CRON_REMINDER="Din Cron verkar inte vara aktiv. Glöm inte att skapa den!" DELETE_USERS="Radera användare" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Spara meddelande i databas" ACTION_BOUNCE="Studsad" ACY_THEME="Tema" ACY_DOWNLOAD="Ladda ner" FILTER_AND="Och" ACY_SELECTED_USERS="%s användare valda" ACY_NEW="Ny" NB_UNSUB_USERS="%s användare har avslutat prenumeration" NB_OPEN_USERS="%s användare har öppnat nyhetsbrev" NB_CLICK_USERS="%s användare har klickat på en länk" NB_BOUNCED_USERS="%s studsade" MOST_POPULAR_LINKS="Populäraste länkarna" NB_USERS_CLICKED_ON="%s användare klickade på %s" ACY_PRINT="Skriv ut" ACY_LINK_STYLE="Typ av länkar" ACY_RULE="Regel" REGEX_ON="Kör regex på" ACY_BODY="Body" BOUNCE_EXEC_MIN="Kör följande aktiviteter endast efter att ha mottagit %s studsade meddelanden från denna användare" BOUNCE_STATS="Öka studs-statistiken om regeln uppfylls" BOUNCE_RECEIVED="Vi tog emot %s meddelanden från användaren %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Aktiviteter körs efter %s meddelanden" PLEASE_SELECT="Gör ett val från listan" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing kommer att ta bort dina nuvarande regler och installera standardreglerna." REINSTALL_RULES="Ominstallera regler" SEND_SERVER="Skicka mail genom din server" SEND_EXTERNAL="Skicka mail via extern server" SMTP_DESC="%s är ett leveranssystem du kan använda för att skicka dina mail." NO_ACCOUNT_YET="Inget konto än?" CREATE_ACCOUNT="Skapa ditt konto" ACTION_FORWARD="Vidarebefordrade ett nyhetsbrev" TELL_ME_MORE="Berätta mera" ACY_RANDOM="Slumpvald" RECEIVER_INFORMATION="Mottagarinformation" ACY_DAY="Dag" ACY_MONTH="Månad" ACY_YEAR="År" RECEIVER_LISTS="Endast användare som prenumererat på minst en av listorna ovan kommer att få brevet." RECEIVER_FILTER="Du kan sortera ut mottagarna genom att ange kriterier:" FILTER_ONLY_IF="De skall också möta ALLA följande kriterier:" USER_FIELDS="Användarfält" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Avancerad email-verifiering" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Kontrollera om domänen finns" LATEST_NEWSLETTER="Senaste Nyhetsbrev" CUSTOM_TRANS="Egen översättning" CUSTOM_TRANS_DESC="Följande strängar kommer inte att skrivas över när du uppdaterar eller uppgraderar AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Vill du verkligen skicka denna översättning till oss? Skicka INTE om du inte gjort några förändringar." PLEASE_CONFIRM_SUB="Bekräfta din prenumeration" CONFIRM_MSG="Du har prenumererat på vårt Nyhetsbrev på vår webbplats" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Du måste aktivera din prenumeration genom att klicka på denna länk:" IN_TEMPLATE="I din mall" WITHOUT_TEMPLATE="Utan mall" MINUTES_AGO="%s minuter sedan" SENT_TO_NUMBER="Detta mail kommer att skickas till %s mottagare" FIELD_FILE="Filen uppladdad" CONFIG_TRY="Försök %s gånger att skicka meddelandet." CONFIG_TRY_ACTION="Om det fortfarande misslyckas, %s" DO_NOTHING="Gör ingenting" TAG_MODULES="Moduler" ACY_NOT_CONTAINS="Innehåller inte" SPAM_TEST="SpamTest" CREATE_NEWSLETTER="Nytt nyhetsbrev" MODULE_ALIGNMENT="Moduljustering" MODULE_AUTOID="Auto-identifiera inloggade användare" MODULE_CACHING="Caching" MODULE_JS="Inkludera JS-filer" ACY_ITEMID="Meny-ID" MODULE_CLASSSUF="Modulens Klass-suffix" SHOW_COLUMN_X="Visa '%s' kolumn" RECEIVE_VIA_EMAIL="ta emot via epost" SEND_SELECT_NEWS="Skicka markerade nyhetsbrev till..." ACY_FROM_DATE="Från" ACY_TO_DATE="Till" X_INTEGRATION="%s integration" ACY_PERIOD="Dataomfång" ACY_INTERVAL="Intervall" CHART_TYPE="Grafiktyp" COLUMN_CHART="Stapeldiagram" LINE_CHART="Linjediagram" ACY_COMPARE="Jämför..." ACY_YEARS="År" GENERATE_CHART="Skapa diagram" ACY_IMAGE="Bild" FIELD_PHONE="Telefon" ADVICE_PORT="Porten du ngivit (%s) är inte standardport för SMTP-anslutningar... Lämna fältet tomt och försök igen" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Ange prenumrantens profilvärden" NB_MODIFIED="%s användare ändrade" ONLY_SOMETHING_WRONG="Endast om fel uppstår" MESSAGE_TO_FORWARD="Hej {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) ville vidarebefordra detta meddelande till dig:
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Vill du lägga till en anteckning till meddelandet du skickar?" YOUR_NAME="Ditt namn" YOUR_EMAIL="Din e-mailadress" FRIEND_NAME="Vännens namn" FRIEND_EMAIL="Vännens e-mailadress" ADD_FRIEND="Lägg till en annan vän" FILL_ALL="Fyll i all information" EXPORT_ENABLED="Endast aktiverade användare" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Ny sortering sparad" ACY_GUESSPORT="Vilken port kan jag använda från min webbplats?" NOT_SENT="Inte skickad" CHANGE_TEMPLATE="Den nya mallen kommer att ersätta hela nyhetsbrevet. Allt innehåll du skrivit kommer att tas bort" REDIRECTION_MODULE="Tillåtna domäner för modulomdirigering" REDIRECTION_MODULE_DESC="Ange en lista med tillåtna domäner som kan användas för modolems omdirigering.
Du skall skilja domänerna med ett | ." NO_REASON="Ingen orsak angiven" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Arkiverade nyhetsbrev (enstaka)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Användarhantering på framsidan" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Arkiverade sändlistor (Alla)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Skapa nyhetsbrev" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Användare: prenumerera/ändra prenumeration" SEPARATOR_COMMA="Komma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semikolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Ställ in din DNS genom att lägga till en TXT-post på din domän %s och använda nyckel/värde här nedan." DKIM_LET_ME="Låt mig ange egna nycklar." DKIM_KEY="Nyckel" DKIM_VALUE="Värde" ACY_STATS_ADDUP="Lägg till resultaten" ACY_THUMBNAIL="Minibild" READMORE_PICTURE="Läs mer-bild" DELETE_PICT="Ta bort bild" ACYEDITOR_DELETEAREA="är du verkligen säker på att du vill ta bort detta område?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Raderbar" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Redigerbar (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Redigerbar (Bild)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Visa områden" ACYEDITOR_ADDAREAS="Din mall innehåller inga redigerbara områden, klicka här om du vill att dprogrammet skall lägga till dem automatiskt." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Du bör endast göra detta när din mall är klar." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Redigerbara områden är nu tillagda" USER_ALREADY_EXISTS="Det finns redan en användare med emailadressen %s" CLICK_EDIT_USER="Klicka här för att ändra denna användare" TRUNCATE_AFTER="Förkorta texten efter %s tecken" STATS_PER_LIST="Statistik per lista" ACY_SSLCHOICE_DESC="Använder du protokollet https på din webbplats? Om du gör det, skall du skall du ändra detta alternativ till På." ACY_SSLCHOICE="Använd https URL:er" TRACKING="Spårning" TRACKINGSYSTEM="Spåra klickningar med" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Använd Bootstrap på framsidan" NEWSLETTER_INSTALLED="Nyhetsbrevet har nu importerats" ACY_TYPE="Typ" ;Geoloc GEOLOCATION="Geopositionering" GEOLOCATION_TYPE="När sparar AcyMailing användarens position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing kommer att spara användarens position vid olika tillfällen för att samlain mer information om användaren." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Godkänn prenumerationen" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Du behöver ha en API-nyckel för att kunna använda Geopositionering. Du kan skapa ett konto och ange en API-nyckel här." GEOLOC_UNSUB="Avsluta prenumeration" STATECAPTION="Status" GEOLOC_NB_ACTIONS="Antal aktiviteter" GEOLOC_COUNTRYCODE="Landskod" GEOLOC_STATECODE="Regionskod" GEOLOC_POSTALCODE="Postnr" GEOLOC_LATITUDE="Latitud" GEOLOC_LONGITUDE="Longitud" GEOLOC_RECENT="Senaste" GEOLOC_TEST_API_KEY="Testa geopositioneringen" ACY_SEARCH="Sök..." ACY_NEIGHBOUR="Användare med samma IP" GEOLOC_NB_USERS="Antal användare" IMPORT_BLOCKED="Importera blockerade användare" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Ja + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Användare" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Nyhetsbrev" ACY_DASHBOARD_LISTS="Listor" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"