;General Serbian-latin v7 SEND_DATE="Pošalji Datum" ACTIVATED="Aktiviran" PROCESS_CONFIRMATION="Jeste li sigurni da želite nastaviti?" ERROR_SAVING="Greška pri snimanju" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Uspešno snimljeno" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Uspešno izbrisano %s elementa" SUCC_MOVED="Element uspešno premešten" ERROR_ORDERING="Greška u redosledu elemenata" PUBLISH_CLICK="Kliknite ovde za objavu" UNPUBLISH_CLICK="Kliknite ovde za odjavu" UNSCHEDULE_CLICK="Kliknite ovde za poništenje rasporeda" SUBSCRIBE_CLICK="Kliknite ovde kako biste se prijavili" UNSUBSCRIBE_CLICK="Kliknite ovde da biste otkazali prijavu" CONFIRMATION_CLICK="Kliknite ovde da biste potvrdili prijavu" ENTER_SUBJECT="Molimo unesite Temu" CREATED_DATE="Created Date" RECEIVE_HTML="Primanje HTML" JOOMEXT_YES="Da" JOOMEXT_NO="Ne" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="Kreni" JOOMEXT_RESET="Reset" ACY_CPANEL="Dashboard" ;module NAMECAPTION="Ime" EMAILCAPTION="E-mail" SUBSCRIBECAPTION="Prijavite se" UNSUBSCRIBECAPTION="Odjavite se" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Već ste potvrdili svoju prijavu" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Vaša prijava je potvrđena" JOOMEXT_SUBJECT="Predmet" MAILING_LISTS="Mailing liste" CONFIRMATION_SENT="E-mail za potvrdu je poslat, molimo kliknite na folder kako bi potvrdili Vašu prijavu" SUBSCRIPTION_OK="Uspešno ste se prijavili" UNSUBSCRIPTION_OK="Uspešno ste odjavljeni" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Niste bili prijavljeni" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Prijava je ažurirana" ALREADY_SUBSCRIBED="Vi ste već prijavljeni" NOT_IN_LIST="E-mail adresa %s nije u listi korisnika" ;sched Newsletter SCHEDULE="Raspored" UNSCHEDULE="Poništi raspored" SUCC_UNSCHED="Raspored uspešno poništen" SPECIFY_DATE="Navedite datum za raspored Newslettera" DATE_FUTURE="Navedite datum u budućnosti" AUTOSEND_DATE="Newsletter %s će automatski biti poslat u%s" NB_SCHED_NEWS="%s na rasporedu Newslettera" NO_SCHED="Bez potrebe za generisanjem Newslettera" SCHED_NEWS="Plan newslettera je postavljen" SCHEDULE_NEWS="Raspored Newslettera" SEND_CONTINUE="Želite li nastaviti proces slanja?" CONTINUE="Nastaviti" SENT_BY="Poslato od" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Molimo proverite dali je folder ( %s ) otvoren za pisanje" ACCEPTED_TYPE="Ovaj tip datoteke (%s) nije prihvaćen, prihvaćene vrste datoteka su: %s" FAIL_UPLOAD="Ne mogu učitati datoteku %s u %s" FAIL_SAVE="Ne mogu spremiti datoteku %s" BROWSE_FILE="Molimo pregledajte datoteke za uvoz" FAIL_OPEN="Ne mogu otvoriti datoteku %s" ADD_ATTACHMENT="Priloži novu datoteku" MAX_UPLOAD="( Ukupan upload maximalne veličine : %s )" ALLOWED_FILES="Dozvoljene datoteke" UPLOAD_FOLDER="Upload folder" ;Validation VALID_EMAIL="Molimo unesite valjanu e-mail adresu" ONLY_LOGGED="Pretplata je ograničena na prijavljene korisnike" ASK_LOG="Molimo prijavite se" INVALID_KEY="Ključ / Korisnik nije pronađen, molimo kontaktirajte administratora" NOT_VALID_EMAIL="E-mail adresa %s nije valjana" NAME_MISSING="Molimo unesite vaše ime" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Nema Smart-Newslettera koje je potrebno generisati" NEWSLETTER_GENERATED="Generisano Newslettera [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] nije generisan : %s" AUTONEWS_SEND="Pošalji generisani Newsletter" AUTONEWS_WAIT="Pričekajte potvrdu pre slanja" GENERATE="Generiši" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-Newsletter %s nije objavljen" AUTONEWS_NOT_READY="Sledeći datum generisanja Smart-Newsletter %s još nije postignut" ;configuration EMPTY_LOG="Log datoteka je prazna" SUCC_DELETE_LOG="Log datoteka uspešno izbrisana" ERROR_DELETE_LOG="Ne mogu obrisati datoteku Prijava" EXIST_LOG="Log datoteka ne postoji" THANK_YOU_SHARING="Hvala Vam na doprinosu" ALLOW_VISITOR="Dozvoli neprijavljene korisnike" REQUIRE_CONFIRM="Zahteva potvrdu (double opt-in)" MESSAGES="Poruke" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Prikaz poruka na pretplatu" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Prikaz poruka o potvrdi" DISPLAY_MSG_WELCOME="Prikaz poruka prilikom slanja e-maila dobrodošlice" DISPLAY_MSG_UNSUB="Prikaz poruka prilikom slanja odjave pretplate na e-mail" NOTIFICATIONS="Obaveštenja" NOTIF_CREATE="Kada se kreira novi korisnik, pošaljite e-mail" NOTIF_REFUSE="Kada korisnik odbije da primi e-poštu, poslati e-mail" NOTIF_UNSUBALL="Kada korisnik odjavi sa svih lista, pošaljite e-mail" REDIRECTIONS="Preusmjerenja" REDIRECTION_CONFIRM="Preusmjerenje nakon potvrde" REDIRECTION_UNSUB="Preusmjerenje nakon odjave" ;Users JOOMEXT_NAME="Ime" JOOMEXT_EMAIL="E-mail" USERS="Korisnici" NO_SUBSCRIBER="Pretplatnik nije pronađen" NO_RECEIVER="Primalac nije pronađen" USER_INFORMATIONS="Informacije o korisniku" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Posetilac" ACY_GROUP="Grupa" EDIT_JOOMLA_USER="Uredi Joomla korisnika" ;Queue area QUEUE="Red" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Jeste li sigurni da želite izbrisati %s elemente?" PRIORITY="Prioritet" NEWS_PRIORITY="Prioritet Newslettera" FOLLOW_PRIORITY="Follow-up prioritet" TRY="Pokušaj" ADDED_QUEUE="%s e-mailova su dodato u red" AUTOSEND_CONFIRMATION="Sistem će ih poslati automatski čim pre bude moguće" ALREADY_QUEUED="T su već %s e-maila u redu" DELETE_QUEUE="Molim vas da obrišete one e-mailove pre zakazivanje Newslettera" QUEUE_NEXT_TRY="Sledeći pokušaj za %s minuta" QUEUE_DOUBLE="Otkriveno pokretanje paralelnog postupka, sistem zaustavljen, ali bićete u mogućnosti da nastavite" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-poruke su dodate u red za Planirano Newsletter [ID %s] %s" QUEUE_READY="Sledeći e-mailovi su spremni za slanje" EMAIL_READY="[ID %s] %s za %s Korisnika" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s će biti poslato nakon %s" QUEUE_STATUS="Stanje reda na %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Slijedeći e-mail će biti poslat nakon %s" PROCESS="Proces" NO_PROCESS="Ništa nije u procesu" NB_PENDING_EMAIL="Postoje %s e-maila u redu za Newsletter %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing Pokrenute u %s" CRON_NEXT="Sistem se neće pokrenuti pre %s" ACY_CRON_PROCESS="%s obrađene poruke : %s uspešno, %s neuspešno" CREATE_CRON="Kreiraj/Uredi svoj Cron zadatak" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Odjava sa ove mailing liste" UNSUB_ALL="Odjava sa svih mailing lista" UNSUB_FULL="Ne želim više primati e-mailove sa ove stranice" CONFIRM_UNSUB_FULL="Nećete više nikada primati e-mailove sa ove stranice" CONFIRM_UNSUB_ALL="Odjavljeni ste iz svih Mailing Lista" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Odjavljeni ste iz mailing lista" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Niste bili pretplaćeni na bilo koju Mailing Listu" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Niste bili pretplaćeni na odabrane mailing liste" ;subscription ACCEPT_TERMS="Molimo proverite Uslove i odredbe" JOOMEXT_TERMS="Uslovi i odredbe" UNSUBSCRIBE="Odjava" UNSUBSCRIBED="Odjavljeno" NO_SUBSCRIPTION="Nema prijave" PENDING_SUBSCRIPTION="Pričekajte potvrdu" SUBSCRIBED="Prijavljen" ALL_STATUS="Svi statusi" ACCEPT_REFUSE="Prihvatiti / odbiti" ACCEPT_EMAIL="Prihvatiti e-mailove" REFUSE_EMAIL="Odbiti e-mailove" SUBSCRIPTION="Prijava" ENABLED_DISABLED="Omogućeno / Onemogućeno" ENABLED="Omogućeno" DISABLED="Onemogućeno" UNSUBSCRIBERS="Odjavljeni pretplatnici" SUBSCRIBERS="Pretplatnici" SUBSCRIBE_ALL="Prijavite se na sve" SUBSCRIBE="Prijavite se" REMOVE="Ukloniti" CONFIRMED="Potvrđeno" STATUS="Stanje" SUBSCRIPTION_DATE="Datum prijave" UNSUBSCRIPTION_DATE="Datum odjave" USER_REFUSE="Ovaj korisnik odbija da primi bilo koju poruku s Vaše web lokacije" SAVE_CHANGES="Snimi izmene" ;sendprocess SEND_EMPTY="Nema teme ili tela poruke u ovom e-mailu" SEND_ERROR="Greška pri slanju poruke %s za %s" SEND_SUCCESS="Message %s uspešno poslato na %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-mail ID %s nije objavljen" SEND_ERROR_USER="Korisnik nije pronađen : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Korisnik %s nije potvrđen" SEND_ERROR_APPROVED="Korisnik %s nije odobren" SEND_ERROR_ACCEPT="Korisnik %s ne prihvata e-mailove" SEND_PROCESS="Tok slanja" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Tok osvežen kako bi se izbegao vremenski rok" SEND_REFRESH_CONNECTION="Tok osvežen kako bi se izbegao mogući gubitak veze" SEND_STOPED="Tok slanja zaustavljen zbog previše grešaka" SEND_KEPT_ALL="Sistem zadržao sve neispravno isporučene e-mailove, tako da ćete biti u mogućnosti slanje nastaviti kasnije" SEND_CHECKONE="Proverite vašu mail konfiguraciju. Proverite možete li poslati test ovog e-maila" SEND_ADVISE_LIMITATION="Ako ste nedavno uspešno poslali puno e-mailova, ove greške mogu biti zbog ograničenja vašeg servera" SEND_REFUSE="Vaš server očito odbija da pošalje više e-mailova" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Koristeći jedan od naših komercijalnih verzija, sistem će biti u stanju nastaviti automatski poslati proces koristeći Cron" SEND_CONTINUE_AUTO="Ako ste konfigurirali cron zadatak, sistem će automatski nastaviti s tokom slanja" ;type TITLE_ONLY="Samo naslov" INTRO_ONLY="Samo uvod" FULL_TEXT="Ceo tekst" ACY_EACH_TIME="Svaki put AcyMailing pokreće" ACY_ONLY_ACTION="Samo ako AcyMailing izvrši radnju" SIMPLIFIED_REPORT="Pojednostavljeni izveštaj" DETAILED_REPORT="Detaljan izveštaj" ALL_EMAILS="Svi e-mailovi" FILTER_SELECT="Izaberite vrstu filtera" ACYMAILING_LIST="AcyMailing lista" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing polje" JOOMLA_FIELD="Polje Joomla korisnika" CB_FIELD="Community Builder polje" ALL_CREATORS="Svi autori" ALL_LISTS="Sve liste" ALL_USERS="Svi korisnici" AUTO_ONLY="Samo automatski" AUTO_MAN="Automatski / Ručno" MANUAL_ONLY="Samo ručno" OTHER="Drugo" NO_UNSUB_MESSAGE="Nema odjavne poruke" NO_WELCOME_MESSAGE="Nema poruke dobrodošlice" EDIT_EMAIL="Uredi e-mail" CREATE_EMAIL="Stvorite novu poruku e-pošte" ALL_URLS="Svi URL" HTML_VERSION="HTML Verzija" TEXT_VERSION="Text Verzija" INFOS="Infos" ;time HOURS="Sati" DAYS="Dani" WEEKS="Sedmice" MONTHS="Meseci" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Broj pretplatnika/odjavljenih" SUB_HISTORY="Istorija prijave" STATISTICS="Statistika" GLOBAL_STATISTICS="Globalna statistika" DETAILED_STATISTICS="Detaljna statistika" OPEN="Otvoreni e-mailovi" OPEN_UNIQUE="Jedinstvena otvaranja" OPEN_TOTAL="Ukupno otvaranja" NOT_OPEN="Bez otvaranja" OPEN_DATE="Datum otvaranja" PERCENT_OPEN="%s HTML e-mailova je otvoreno" SENT_HTML="Poslato u HTML-u" SENT_TEXT="Poslato u Tekstu" FAILED="Neuspešno" CHARTS="Grafikoni" RECEIVED_VERSION="Verzija" URL="URL" URL_NAME="URL Ime" UNIQUE_HITS="Unique Hits" TOTAL_HITS="Ukupan broj pogodaka" CLICK_STATISTICS="Statistika Klikova" CLICKED_LINK="Kliknut link" PERCENT_CLICK="%s korisnika kliknulo na link" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mailova poslato" FORWARDED="Forwarded" ;email EMAIL_NAME="E-mail" SEND_HTML="Pošalji u HTML verziji" NEXT_GENERATE="Sledeći generisani datum" GENERATE_FREQUENCY="generisanje frekvencija" FREQUENCY="Frekvencija" ISSUE_NB="Broj problema" GENERATE_MODE="Način generisanja" NOTIFICATION_TO="Pošaljite obaveštenje" EVERY="Svima" CREATOR="Autor" ATTACHMENTS="Attachmenti" ATTACHED_FILES="Priložene datoteke" NEWSLETTERS="Newsletteri" NEWSLETTER="Newsletter" JOOMEXT_VISIBLE="Vidljiv" JOOMEXT_ALIAS="Pseudonim (alias)" ;templates TEMPLATE_NAME="Naziv šablona" ACY_TEMPLATE="Šablon" BACKGROUND_COLOUR="Boja pozadine" ;followup FOLLOWUP="Pratiti" CAMPAIGN="Kampanja" DELAY="Odgoditi" FOLLOWUP_ADD="Dodaj novu odgodu" CAMPAIGN_START="Kada se korisnik pretplati na jedan od sledećih popisa, ovaj korisnik će početi primati kampanje" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Postoji %s praćenja u ovoj kampanji" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Informacije o pošiljaocu" FROM_NAME="Od" FROM_ADDRESS="Od adrese" REPLYTO_NAME="Odgovor na ime" REPLYTO_ADDRESS="Odgovor na adresu" BOUNCE_ADDRESS="Adresa povratka" ;lists LIST="Lista" LISTS="Liste" LIST_NAME="Naziv liste" RECEIVE="Primajte na" LIST_CREATE="Najpre napravite popis" LIST_RECEIVERS="Newsletter će biti poslat na sledeće odabrane adrese" NEWSLETTER_SENT_TO="Newsletter će biti poslan na" LIST_PUBLISH="Najpre uključite ovu listu" EMAIL_AFFECT="Molimo uticati na E-mail za jednu ili više objavljenih lista" COLOUR="Boja" MSG_UNSUB="Poruka odjave" MSG_WELCOME="Poruka dobrodošlice" NB_PENDING="Broj korisnika na čekanju" ACCESS_LEVEL="Pristupni nivo" ACCESS_LEVEL_SUB="Nivo pregled/pretplata" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Front-End Management" ;test SEND_TEST="Pošalji test" SEND_TEST_TO="Pošalji test na" EMAIL_ADDRESS="Email Addresa" SEND_VERSION="Verzija slanja" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Tekst" SEND="Pošalji" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Sledeće vreme pokretanja" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Izveštaj" REPORT_SEND="Pošalji izveštaj" REPORT_SEND_TO="Pošalji izveštaj na" REPORT_SAVE="Spremi izveštaj" REPORT_SAVE_TO="Spremi izveštaj kao" REPORT_DELETE="Brisanje izveštaja" REPORT_SEE="Pogledaj izveštaj" REPORT_EDIT="Izmeni e-mail obaveštenja" LAST_CRON="Zadnji Cron" LAST_RUN="Vreme zadnjeg pokretanja" CRON_TRIGGERED_IP="Pokrenuto s IP" MAIL_CONFIG="Mail konfiguracija" QUEUE_PROCESS="Tok obrade" PLUGINS="Pluginovi" LANGUAGES="Jezici" ENCODING_FORMAT="Kodiranje" CHARSET="Skup znakova" WORD_WRAPPING="Prelom teksta" EMBED_IMAGES="Umetnute slike" EMBED_ATTACHMENTS="Umetnuti prilozi" MULTIPLE_PART="Pošalji više delova" SENDMAIL_PATH="SendMail putanja" SMTP_CONFIG="SMTP konfiguracija" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Sigurnosna metoda" SMTP_ALIVE="Održi u životu" SMTP_AUTHENT="Autentikacija" SMTP_PASSWORD="Lozinka" MAX_NB_TRY="Maksimalni broj pokušaja" QUEUE_PROCESSING="Red za obradu" EDIT_CONF_MAIL="Uredi e-mail potvrde" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Uredi e-mail obaveštenja" ACY_CONFIGURATION="Konfiguracija" SHARE="Podeli" SHARE_CONFIRMATION_1="Ova jezička datoteka će biti poslata na Acyba tim za prevode i možda će biti uključena u sledeću verziju" SHARE_CONFIRMATION_2="Deleći ovu datoteku dozvoljavate Acyba-i korištenje vašeg rada u bilo koju svrhu" SHARE_CONFIRMATION_3="Možete dodati osobne poruke koje će biti uključene u e-mail poslat timu" LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing još nije preveden na taj jezik." LOAD_ENGLISH_2="Engleska verzija će se učitati, tako da je možete prevesti." LOAD_ENGLISH_3="Kada završite, nemojte zaboraviti podeliti prevod s ostatkom zajednice!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Učitavanje najnovije verzije s našeg servera" INTERFACE="Izgled" MENU="Meni" ACYMAILING_MENU="Meni povezan s AcyMailing" PLUG_INTE="Integracije s AcyMailing" PLUG_TAG="Plagin-ova za tag sistem" FORWARD_FEATURE="Omogućite Forward" FEATURES="Osobine" ADD_NAMES="Dodaj imena" TEST_EMAIL="Ako ste dobili ovu poruku, to znači da je konfiguracija u redu" USE_SEF="Koristite SEF Url-ovi" CSS_MODULE_DESC="Odaberite CSS datoteku koju želite učitati za front-end modul" CSS_FRONTEND_DESC="Odaberite CSS datoteku koju želite učitati za front-end komponente" CSS_MODULE="Modul CSS datoteke" CSS_FRONTEND="Komponenta Front-end CSS datoteke" USE_SEF_DESC="Imate mogućnost dodavanja SEF URL-ova samo u Newsletter ili voditi normalne URL-ove.
Ova opcija će se primenjivati samo na e-mailove poslate od front-end." ADD_NAMES_DESC="Dodajte Ime korisnika u zaglavlju e-pošte.
Neki Mail serveri ne prihvataju imena, u tom slučaju ćete morati isključiti tu opciju." FROM_NAME_DESC="Zadato ime se koristi u svim newsletterima
Možete promeniti ovu stavku za svaki newsletter koji napišete" FROM_ADDRESS_DESC="Zadata e-mail adresa se koristi kao od u svim newsletterima" REPLYTO_NAME_DESC="Zadato se odgovori koristi u svim newsletterima" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Zadana e-mail adresa se koristi kao odgovor u svim newsletterima" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Ova e-mail adresa će dobiti sve automatske odgovore od vaših primaoca.
Ako ne znate šta je ovo polje, molimo vas da ga ostavite prazno, jer to može blokirati proces slanja ako se ne konfiguriše ispravno." ENCODING_FORMAT_DESC="Encoding format se koristi za sve vaše Newslettere.
Preporučeno 8-bitni." CHARSET_DESC="Set karaktera se koristi za sve vaše newslettere.
Preporučen UTF-8" WORD_WRAPPING_DESC="Neki serveri ne dopuštaju slanje e-mailova s više od xx znakova po redu.
Ovaj parametar omogućuje vam da postavite ovo ograničenje." EMBED_IMAGES_DESC="AcyMailing treba položiti svoje slike unutar Newslettera?
Ako je tako, za proces slanja će biti potrebno više vremena, ali primalac neće morati skinuti slike s Vaše web lokacije." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="AcyMailing treba položiti svoje priloge unutar Newsletter?
Ako ne, AcyMailing će dodati popis priloga uz linkove na vaše web stranice kako bi ih skinuli." MULTIPLE_PART_DESC="AcyMailing treba poslati e-mail u više delova?
Ako je tako, AcyMailing će poslati tekst i HTML verzija na e-mail, tako da u zavisnosti od klijenta primaoca, odgovarajuća verzija će biti otvorena." SENDMAIL_PATH_DESC="Put se koristi za poziv sendmail funkcije." SMTP_SERVER_DESC="SMTP Server" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="AcyMailing bi trebao koristiti SMTP sigurnosnu vezu?
Za Gmail, trebali biste odabrati SSL." SMTP_ALIVE_DESC="AcyMailing treba držati SMTP vezu otvorenu tokom procesa slanja?
Preporučujemo da ukjučite ovu opciju" SMTP_AUTHENT_DESC="Ako vam je potrebno korisničko ime i lozinku za spajanje na SMTP server, molimo vas da uključite ovu opciju." USERNAME_DESC="Korisničko ime se koristi za spajanje na SMTP Server." SMTP_PASSWORD_DESC="Lozinka se koristi za spajanje na SMTP Server." CRON_URL_DESC="Cron URL za aktiviranje AcyMailing.
Trebali bi uneti URL-ove za stvaranje cron zadatka." REPORT_SEND_DESC="Kada AcyMailing treba da pošalje izveštaj?" REPORT_SAVE_DESC="Koje izvštaje AcyMailing treba da sačuva u log datoteci?" REPORT_SEND_TO_DESC="Možete unijeti jednu ili više adresa e-pošte tako da će AcyMailing poslati izvještaj tim korisnicima." REPORT_SAVE_TO_DESC="Lokacija dnevničke datoteke" LAST_RUN_DESC="Zadnji put AcyMailing izvršio akcije putem cron URL." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing je aktiviran sljedećim IP." REPORT_DESC="Najnoviji izveštaj generiran sa AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Lista dozvoljenih ekstenzija za privitke." UPLOAD_FOLDER_DESC="Mapa u kojoj će biti učitani privitci." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="AcyMailing treba prikazati poruku s potvrdom kada se korisnik pretplati na vaše web stranice?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="AcyMailing treba prikazati potvrdu kada korisnik potvrđuje pretplatu?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="AcyMailing treba prikazati potvrdu kada šalje jedan ili više e-mailova dobrodošlice?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="AcyMailing treba prikazati potvrdu kada šalje jedan ili više e-mailova odjave?" ACYMAILING_MENU_DESC="Odaberite Izbornik kojim želite povezati AcyMailing.
Korisnici koji imaju probleme sa pristupnim nivoima trebali bi odabrati izbornik koji je dostupan neregistrovanim korisnicima." EDITOR_DESC="Odaberite editor koji želite koristiti prilikom uređivanja Vaših AcyMailing E-mailova." MAX_NB_TRY_DESC="Ako AcyMailing ne može slati e-mail nakon pokušaja X, izbrisati će e-pošte iz reda čekanja." QUEUE_PROCESSING_DESC="Ako koristite samo automatski metodu, AcyMailing uvek će koristiti automatski proces i neće ni započeti postupak slanja ako šaljete e-mail iz 'backend'." NEWS_PRIORITY_DESC="Kada acymailing po svom redu šalje e-mailove, poredaće ih zavisno o datumu i prioritetu.
Dakle, ako želite Newsletter poslati odmah, možete postaviti niži prioritet i biće vam poslat pre drugih." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioritet za praćenje poruka.
Uobičajeno za one e-mailove koje želite poslati odmah, potreban im je veći prioritet (manji broj) od newslettera." ALLOW_VISITOR_DESC="Želite li dozvoliti da se pojedini posjetitelji mogu prijaviti na mailing listu?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Treba li korisnik kliknuti na link za potvrdu pre nego se smatra pretplatnikom?" NOTIF_CREATE_DESC="Pošalji e-mail na ove adrese e-pošte svaki put kada se novi korisnik pretplati." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Pošalji e-mail na ove e-mail adrese, ako se korisnik odjavi sa svih svojih popisa." NOTIF_REFUSE_DESC="Pošalji e-mail na ove e-mail adrese, ako korisnik odbije primati poruke s Vaše web lokacije." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Unesite URL na koji želite da korisnik bude preusmjeren nakon što klikne na potvrdu iz e-pošte." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Ako odaberete Ne, slijedeća funkcija neće biti omogućena na Vašem sučelju." DEFAULT_SENDER="Logged-in User as Sender" DEFAULT_REPLY="Logged-in User as Reply-to" DEFAULT_SENDER_DESC="Do you want the logged-in user to be specified by default as sender of the Newsletter?" DEFAULT_REPLY_DESC="Do you want the logged-in user to be specified by default as reply-to of the Newsletter?" FRONTEND_PRINT="Print Icon" FRONTEND_PDF="PDF Icon" FRONTEND_PRINT_DESC="Do you want AcyMailing to add a Print Icon on the archive Newsletter?" FRONTEND_PDF_DESC="Do you want AcyMailing to add a PDF Icon on the archive Newsletter?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Do you allow the user to modify his data without being identified?
If you select No, the data entered by the user cannot be changed afterwards except if he's identified by the system." ALLOW_MODIFICATION="Allow user data modifications" ONLY_SUBSCRIPTION="Only his subscription" IDENTIFICATION_SENT="An email to verify your identity has been sent to you.
Please click on the link to be able to modify your subscription." SHOW_DESCRIPTION="Display list description" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Display the list description on the archive Newsletters?" SHOW_SENDDATE="Display send-date column" SHOW_SENDDATE_DESC="Display the send-date on the archive Newsletters?" SHOW_FILTER="Display Filter" SHOW_FILTER_DESC="Display the filter on the archive Newsletters?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="And then click here to trigger the install process again." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Display a message when sending the confirmation e-mail" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Should AcyMailing display a confirmation message when AcyMailing sends the confirmation e-mails?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Display a message on unsubscription" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Should AcyMailing display a message when the user unsubscribes from your website?" REDIRECTION_MODIF="Redirection after Subscription modification" REDIRECTION_SUB="Redirection after Subscription" REDIRECTION_SUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he subscribes." REDIRECTION_MODIF_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he modified his subscription." REDIRECTION_NOT_MODULE="This redirection URL does not apply to the Module! Please edit the AcyMailing module for that." ;export/import FIELD_EXPORT="Polja za izvoz" EXPORT_FORMAT="Format izvoza" EXPORT_SUB_LIST="Samo korisnici sa barem jedne od odabranih lista" EXPORT_CONFIRMED="Samo potvrđeni korisnici" EXPORT_REGISTERED="Samo registrirani korisnici (joomla korisnici)" UPLOAD_FILE="Postavi datoteku" CHARSET_FILE="Datoteka znakova" IMPORT="Uvoz" IMPORT_HEADER="Prvi redak datoteke ( %s ) mora sadržavati samo stupce tablice acymailing pretplatnika" IMPORT_EMAIL="Trebate barem stupac email" IMPORT_EXAMPLE="Example : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Trebate %s argumenata po liniji" IMPORT_ERRORLINE="Linija %s ne može biti uvezena" ACY_IMPORT_REPORT="%s Korisnika u uvezenoj datoteci : %s novih korisnika uvezeno, %s Neispravnih E-mail adresa, %s već postojećih korisnika" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s korisnici su dodati na popis %s" IMPORT_REMOVE="%s korisnici su uklonjeni s popisa %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Stupac %s nije na listi mogućih stubaca : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing korisnika obnovljeno" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing korisnika izbrisano" IMPORT_NEW="%s novih korisnika uvezeno" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s pretplata je dodato" IMPORT_LIST="List %s uveženo" IMPORT_JOOMLA="Joomla korisnici" UNKNOWN="Nepoznat" IMPORT_FROM="Uvoz podataka iz" ;styles CONTENT_AREA="Stil za područje sadržaja" CONTENT_HEADER="Stil za sadržaj naslova" CONTENT_READMORE="Stil za link opširnije" ADD_STYLE="Dodaj novi stil" CLASS_NAME="Ime CSS klase" CSS_STYLE="CSS primijenjen na klasi" STYLE_UNSUB="Stil za link odjave" STYLE_VIEW="Stil za vidi online link" ;tags TAGS="Tags" INSERT_TAG="Dodaj tag" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Kliknite ovdje kako biste potvrdili prijavu" MODIFY_SUBSCRIPTION="Izmjenite prijavu" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Dodaj Potvrdite svoju prijavu link na svoj e-mail" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Dodaj PROMJENITE PRETPLATU link u svoj e-mail" UNSUBSCRIBE_LINK="DODAJ ODJAVITE PRETPLATU link u svoj e-mail" VIEW_ONLINE="Kliknite ovdje za pregled on-line" FORWARD_FRIEND="Prosledi ovaj e-mail prijatelju" VIEW_ONLINE_LINK="Dodaj POGLEAJ ONLINE link u svoj e-mail" FORWARD_FRIEND_LINK="Umetni PROSLIJEDI link u svoj e-mail" WEBSITE_LINKS="Web linkovi" JOOMLA_CONTENT="Joomla sadržaj" DISPLAY="Prikaz" CLICKABLE_TITLE="Klik na naslov" AUTHOR_NAME="Ime autora" JOOMEXT_READ_MORE="Pročitaj više" MIN_ARTICLE="Minimalni broj članaka" MAX_ARTICLE="Maksimalan broj članaka" ONLY_NEW_CREATED="Samo novo kreirani" ONLY_NEW_MODIFIED="Samo novo kreiran ili promenjen" MODIFIED_DATE="Datum promene" REPLACE_TAGS="Zameni oznake" ACY_COUPON="Kupon" COUPON_PERCENT="Postotak" COUPON_TOTAL="Total" COUPON_PERMANENT="Stalni" COUPON_GIFT="Poklon" COUPON_NAME="Coupon Code" COUPON_VALUE="Vrednost" ACY_PRODUCTS="Proizvodi" JOOMEXT_EVENT="Događaj" ACY_ORDERS="Narudžbine" ACY_ONE_PRODUCT="Barem jedan proizvod" ACY_DIDNOTBOUGHT="nije kupio" ACY_BOUGHT="kupio" SHOPPER_GROUP="Grupa kupaca" UPCOMING_EVENTS="Dolazeći Dogadjaji" MAX_STARTING_DATE="Maximum Starting Date" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Pretplatnik" SUBSCRIBER_ID="ID pretplatnika" SUBSCRIBER_EMAIL="Email pretplatnika" SUBSCRIBER_NAME="Ime pretplatnika" SUBSCRIBER_USERID="ID pretplatnika u Joomla korisničkoj tabeli" SUBSCRIBER_IP="IP pretplatnika kada je opted in" SUBSCRIBER_CREATED="Datum kreiranja pretplanika" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Prvi deo imena pretplatnika" SUBSCRIBER_LASTPART="Drugi deo imena pretplatnika" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(the first part of the subscriber John Doe is John)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(the last part of the subscriber John Doe is Doe)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla korisnik" TAGUSER_USERNAME="Korisničko ime korisnika" TAGUSER_GROUP="Glavne grupe korisnika (Super Administrator, Manager, Author...)" TAGUSER_LASTVISIT="Datum poslednje posete korisnika" TAGUSER_REGISTRATION="Datum registracije korisnika" DISPLAY_PICTURES="Prikaži slike" TAG_ELEMENTS="Elementi" TAG_CATEGORIES="Categorije" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Dostupno jedino iz AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Dostupno jedino iz AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Ažuriranje / O" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Bounce rukovanje" BOUNCE_FEATURE="Omogući automatsko Bounce rukovanje" BOUNCE_CONNECTION="Način veze" BOUNCE_CERTIF="Samopotpisujući certifikati" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Uspešno spojeni na %s" NB_MAIL_MAILBOX="Postoje %s poruka u vašem poštanskom sandučetu" BOUNCE_TIMEOUT="Connection timeout (sekunde)" BOUNCE_PROCESS="Bounce ručno" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maksimalan broj e-mailova" BOUNCE_RULES="Pravila" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Aktivnost pretplatnika" EMAIL_ACTION="Email aktivnost" FORWARD_EMAIL="Prosledi poruku" DELETE_EMAIL="Brisanje poruka" UNSUB_USER="Odjavi korisnika" SUBSCRIBE_USER="Pretplati korisnika" DELETE_USER="Brisanje korisnika" BOUNCES="Bounces" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s uspešno instaliran" MODULE_INSTALLED="Modul %s uspešno instaliran" TEMPLATES_INSTALL="%s šablon instaliran" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Navedena bounce e-mail adresa %s može uzrokovati problem, obrišite je (ostavite prazno polje bounce adrese) i pokušajte ponovno." ADVICE_SMTP_AUTH="Naveli ste SMTP lozinku, ali se ne zahteva autentifikacija. Možda želite uključiti SMTP autentifikaciju." ADVICE_LOCALHOST="Vaša lokalna web stranica možda nema server pošte. Najpre proverite možete li slati e-mailove sa Joomle (zahteva lozinku, potvrdu registracije...)" ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Standardni jezik" ACY_CUSTOM="Prilagođen" ;field interface FIELD_LABEL="Oznaka" FIELD_COLUMN="Ime kolone" FIELD_TYPE="Ime polja" REQUIRED="Neophodno" CORE="Core" FIELD_SIZE="Veličina" FIELD_DEFAULT="Default value" FIELD_VALUES="Vrednosti" FIELD_COLUMNS="Kolone" FIELD_ROWS="Redovi" FIELD_TEXT="Tekst" FIELD_TEXTAREA="Tekst polje" FIELD_RADIO="Radio dugme" FIELD_CHECKBOX="Polje za oznaku" EXTRA_INFORMATION="Ekstra informacije" EXTRA_FIELDS="Ekstra polja" FIELD="Polje" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednostavan padajući" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Multi padajući" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="vrednost" FIELD_TITLE="Naslov" FIELD_ADDVALUE="Dodajte novu vrednost" FIELD_VALID="Molim Vas unesite vrednost za polje %s" FIELD_ERROR="Dodatne poruke za grešku" FORMAT="Format" FIRSTNAMECAPTION="Ime" LASTNAMECAPTION="Prezime" CITYCAPTION="Grad" COUNTRYCAPTION="Država" PHONECAPTION="Telefon" ADDRESSCAPTION="Adresa" FIELD_BIRTHDAY="Rođendan" SOCIAL_SHARE="Podeli na %s" SHARE_TEXT="Trenutno čita %s" ;security SECURITY="Sigurnost" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Omogući captcha-u" CAPTCHA_CHARS="Karakteri" CAPTCHA_CHARS_DESC="List of characters used to create the captcha text" SECURITY_KEY="Sigurnosni ključ" SECURITY_KEY_DESC="If you use the subscription via URL, you will have to add this key in the url otherwise the submission won't be accepted

%s" MODULE_VIEW="Subscription via the AcyMailing Module" COMPONENT_VIEW="Prijava preko AcyMailing komponente" CAPTCHA_NBCHAR="Broj karaktera" CAPTCHA_HEIGHT="Visina" CAPTCHA_WIDTH="Širina" CAPTCHA_BACKGROUND="Boja pozadine" CAPTCHA_COLOR="Boja fonta" ERROR_SECURE_KEY="Sigurnosni ključ nije ispravan" ERROR_CAPTCHA="Molimo unesite sigurnosni kod prikazan na slici" FE_EDITION="Front-end edition" FE_MODIFICATION="Allow modifications" FE_MODIFICATION_DESC="Do you allow a user to edit the Newsletter created by another user?" FE_MODIFICATION_SENT="Allow post-sent edit" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Do you allow the user to edit the Newsletter after the Newsletter has been sent?" ARCHIVE_SECTION="Archive section" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Display the Newsletter subject on the archive Newsletter?" SUBJECT_DISPLAY="Display subject" ALREADY_SENT="%s e-mails have already been sent for this Newsletter." REMOVE_ALREADY_SENT="Do you want to send this Newsletter only to your new users?" SEND_TO_ALL="No, send to all users" CLICK_BOUNCE="CLICK HERE to handle the messages" NOTIF_UNSUB="When a user unsubscribes from a list, send an e-mail to" NOTIF_UNSUB_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user unsubscribes from a list." TEMPLATE_STYLESHEET="Stylesheet" BLOCK_USER="Block the user" COMMENTS_ENABLED="User Comments" COMMENTS_ENABLED_DESC="Add user comments on your archive section" IMPORT_CONFIRMED="Import the users as confirmed" IMPORT_TEXTAREA="Textarea" GENERATE_NAME="Auto-generate User's name" ACTION_SELECT="Select an action" ADD_FILTER="Add a filter" ADD_ACTION="Dodaj naredbu" ACTIONS="Naredbe" ACY_ORDER="Poređaj po" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Autor" ACY_DESCRIPTION="Opis" ACY_ORDERING="Redosled" OPEN_POPUP_DESC="Do you want to open the archive Newsletter in a popup?
If not, the Newsletter archive will be opened inside your Joomla template." OPEN_POPUP="Open the archive in a popup" SUBSCRIBE_TO="Subscribe users to" REMOVE_FROM="Remove users from" ENTER_TITLE="Please enter a title" REMOVE_SUB="Delete the user subscription" MORE_PLUGINS="Click here to download more plugins" MORE_TEMPLATES="Click here to download more templates" ACY_FILTERS="Filters" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Confirm users' subscription" BLOCK_USERS="Block users" ENABLE_USERS="Enable users" NB_CONFIRMED="%s users confirmed" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automatically trigger the filter:" AUTO_CRON_FILTER="Every day (using the cron task)" ON_USER_CREATE="On user creation" ON_USER_CHANGE="On user modification" ON_USER_CLICK="When the user clicks on an url from your Newsletter" ON_OPEN_NEWS="When the user opens your Newsletter" SUBSCRIBE_LIST="Click here to subscribe users to this list" MISSING_LANGUAGE="Your language file is currently not installed." UPDATE_LANGUAGE="Your language file is not up to date." DONT_REMIND="I know, don't remind me" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta Keywords" META_DESC="Meta Description" STYLE_IND="Individual styling" CUSTOM_TEXT="Custom text" RESIZED="Resized" EXISTING_FILTERS="Existing filters" SELECT="Selection" SELECT_LISTS="Select one or several lists" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="You just published this follow-up." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="You just changed the delay for this follow-up." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Click here to update the send date with this new delay on the follow-up already inserted in your queue" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-mails have been updated" ADD_QUEUE="Add an e-mail in the queue" REMOVE_QUEUE="Remove an e-mail from the queue" TABLENAME="Table Name" SPECIFYTABLE="Please enter a table name from your database: %s" SPECIFYFIELD="The field %s could not be found. Please specify a field from the table: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="An equivalent for the email field is required" DATABASE="Database" CATEGORY_VIEW="Prikaz kategorija" DETAILS_VIEW="Detaljni prikaz" ACY_HELP="Pomoć" ACY_TEMPLATES="Šabloni" ACY_PREVIEW="Pregled" ACY_COPY="Kopiraj" ACY_PUBLISHED="Omogućeno" ACY_DELETE="Izbriši" ACY_USER="Korisnik" ACY_EXPORT="Izvoz" ACY_NAME="Ime" ACY_EDIT="Izmena" ACY_SAVE="Sačuvaj" ACY_CLOSE="Zatvori" ACY_CANCEL="Odustani" ACY_FILES="Datoteke" ACY_APPLY="Primeni" ACY_USERNAME="Korisničko ime" ACY_FILE="Datoteka" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Naslov" ACY_EDITOR="Uređivač" ACY_NONE="None" ACY_DEFAULT="Podrazumevano" ACY_VALIDDELETEITEMS="Da li ste sigurni da želite da obrišete izabranu stavku?" ACY_MINUTES="Minute" ACY_SECONDS="Sekunde" ACY_TIME="Vreme" ACY_ALL="Sve" ACY_CREATED="Kreirano" YES_SUBSCRIBE_ME="Yes, I want to receive Newsletters from your website" OVERWRITE_EXISTING="Overwrite existing user's information" WARNING_LIMITATION="Most hosting companies apply some limitations on the number of e-mails you can send per hour." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Please make sure you configured AcyMailing to stay under these limitations." USERS_IN_COMP="There are %s users in %s." ACY_NOTALLOWED="You are not authorised to view this resource." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Display Effect" VISIBLE_LISTS="Display the lists" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Automatically subscribe to" DISPLAY_MODE="Display Mode" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Lists checked by default" CHECKED_MODE="Check the lists according to" DROPDOWN_LISTS="Lists in a dropdown" DESC_OVERLAY="Description as an overlay" LINKED_ARCHIVE="Linked to the archive" DISP_FIELDS="Displayed fields" CAPT_NAME="Name Caption" CAPT_EMAIL="Email Caption" DISP_TEXT_MODE="Display Text Mode" INTRO_TEXT="Intro Text" POST_TEXT="Post Text" DISP_SUB_BUTTON="Subscribe button" CAPT_SUB="Subscribe Caption" CAPT_SUB_LOGGED="Subscribe Caption for logged-in users" DISP_UNSUB_BUTTON="Unsubscribe button" CAPT_UNSUB="Unsubscribe Caption" TERMS_CONTENT="Terms and Conditions Article" TERMS_POPUP="Terms in a popup" MOO_BOX_HEIGHT="Popup Box height" MOO_BOX_WIDTH="Popup Box width" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Redirect Mode" REDIRECT_LINK="Redirect Link" ;Operators ACY_IN="In" ACY_NOT_IN="Not in" ACY_NUMERIC="Numeric" ACY_STRING="String" ACY_BEGINS_WITH="Begins with" ACY_ENDS_WITH="Ends with" ACY_CONTAINS="Contains" EXPIRY_DATE="Expiry Date" CLICK_DATE="Click date" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail enables you to sign your messages" DKIM_DOMAIN="Domain" DKIM_SELECTOR="Selector" DKIM_PASSPHRASE="Passphrase" DKIM_IDENTITY="Identity" DKIM_PRIVATE="Private key" DKIM_PUBLIC="Public Key" ACY_TABLECONTENTS="Table of Contents" ACY_EXISTINGANCHOR="Existing anchors" ACY_GENERATEANCHOR="Generate the table of contents based on" ACY_SENT_EMAILS="E-mails sent" ACY_VIEW="View" ACY_MANAGE="Manage" ACY_SUBSCRIBER="Users" ACY_SEPARATOR="Separator" ACL_WRONG_CONFIG="You can not exclude yourself from the configuration management" NO_LIST_SELECTED="Please select the lists you want to subscribe to" ACY_LEVEL="Level %s" ACY_HISTORY="History" ACY_SOURCE="Source" ACY_DETAILS="Details" ACY_ACTION="Action" ACTION_CREATED="Created" ACTION_MODIFIED="Modified" ACTION_CONFIRMED="Confirmed" ACTION_UNSUBSCRIBED="Unsubscribed" EXECUTED_BY="Executed by" REASON="Reason" VIEW_DETAILS="View details" DATABASE_MAINTENANCE="Database Maintenance" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing may save an important amount of information in the database." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="This area enables you to automatically delete some old information after X days." DELETE_DETAILED_STATS="Delete detailed statistics after" DELETE_HISTORY="Delete user history after" UNSUB_INTRO="Pozdrav {user:name},

Žao nam je što se odjavljujete." UNSUB_SURVEY="Pre nego što se definitivno odjavite, bilo bi nam dragoceno da nam kažete razlog." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Šaljemo Vam prečesto poruke" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Ovo nije tema koja Vas interesuje" UNSUB_SURVEY_OTHER="Upišite neki drugi razlog:" UNSUB_PAGE="Unsubscribe page" UNSUB_DISP_CHOICE="Display unsubscribe options" UNSUB_DISP_SURVEY="Display a survey" UNSUB_INTRODUCTION="Introduction text" PLEASE_SELECT_USERS="Please select some users on the list first" AUTO_SEND_PROCESS="Automatic send process" SEND_X_EVERY_Y="Send %s e-mails every %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Manual send process" SEND_X_WAIT_Y="Send %s e-mails and then wait %s before sending another batch" CREATE_CRON_REMINDER="Your cron does not seem to be enabled, don't forget to create it!" DELETE_USERS="Delete Users" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Save message in database" ACTION_BOUNCE="Bounced" ACY_THEME="Theme" ACY_DOWNLOAD="Download" FILTER_AND="And" ACY_SELECTED_USERS="%s users selected" ACY_NEW="New" NB_UNSUB_USERS="%s users unsubscribed" NB_OPEN_USERS="%s users opened the Newsletter" NB_CLICK_USERS="%s users clicked on a link" NB_BOUNCED_USERS="%s bounced" MOST_POPULAR_LINKS="Most popular links" NB_USERS_CLICKED_ON="%s users clicked on %s" ACY_PRINT="Print" ACY_LINK_STYLE="Style of the links" ACY_RULE="Rule" REGEX_ON="Execute the regex on" ACY_BODY="Body" BOUNCE_EXEC_MIN="Execute the following actions only after receiving %s bounce messages from this user" BOUNCE_STATS="Increment the bounce statistics if the rule matches" BOUNCE_RECEIVED="We received %s messages from the user %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Actions will be executed after %s messages" PLEASE_SELECT="Please make a selection from the list" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing will delete your existing rules and install the default ones." REINSTALL_RULES="Re-install rules" SEND_SERVER="Send e-mails using your server" SEND_EXTERNAL="Send e-mails using an external server" SMTP_DESC="%s is a delivery service you can use to send your e-mails." NO_ACCOUNT_YET="No account yet?" CREATE_ACCOUNT="Create your account" ACTION_FORWARD="Forwarded a Newsletter" TELL_ME_MORE="Tell me more about it" ACY_RANDOM="Slučajno" RECEIVER_INFORMATION="Receiver Information" ACY_DAY="Dan" ACY_MONTH="Mesec" ACY_YEAR="Godina" RECEIVER_LISTS="Only users subscribed to at least one of the above selected lists will receive the Newsletter." RECEIVER_FILTER="You can refine the user selection by adding criteria:" FILTER_ONLY_IF="They should also meet ALL of the following criteria:" USER_FIELDS="User Fields" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Advanced email verification" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Check if the domain exists" LATEST_NEWSLETTER="Latest Newsletter" CUSTOM_TRANS="Prilagođeni prevod" CUSTOM_TRANS_DESC="The following strings won't be overwritten if you update/upgrade AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Are you sure you want to send us this translation? Please do not send it if you didn't modify the translation." PLEASE_CONFIRM_SUB="Please confirm your subscription" CONFIRM_MSG="You've subscribed to our Newsletters from our website" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="We need you to activate your subscription by clicking the link below:" IN_TEMPLATE="In your template" WITHOUT_TEMPLATE="Without template" MINUTES_AGO="%s minutes ago" SENT_TO_NUMBER="This e-mail will be sent to %s users" FIELD_FILE="File upload" CONFIG_TRY="Try %s times to deliver the message." CONFIG_TRY_ACTION="If it still fails, %s" DO_NOTHING="Do nothing" TAG_MODULES="Modules" ACY_NOT_CONTAINS="Does not contain" SPAM_TEST="Spam Test" CREATE_NEWSLETTER="New newsletter" MODULE_ALIGNMENT="Module Alignment" MODULE_AUTOID="Display user information if logged in" MODULE_CACHING="Caching" MODULE_JS="Include JS files" ACY_ITEMID="Menu ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Suffix" SHOW_COLUMN_X="Display the column %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Receive via e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Send the selected Newsletters to..." ACY_FROM_DATE="From" ACY_TO_DATE="To" X_INTEGRATION="%s integration" ACY_PERIOD="Date range" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Chart type" COLUMN_CHART="Column chart" LINE_CHART="Line chart" ACY_COMPARE="Compare..." ACY_YEARS="Years" GENERATE_CHART="Generate chart" ACY_IMAGE="Image" FIELD_PHONE="Phone" ADVICE_PORT="The port you specified (%s) is not a common port for smtp connexions... Please leave the port empty and give it a new try" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Set subscriber's profile value" NB_MODIFIED="%s users modified" ONLY_SOMETHING_WRONG="Only if an error occurs" MESSAGE_TO_FORWARD="Hello {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) wanted to forward you this email with the message :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Do you want to add a note to the message sent?" YOUR_NAME="Your name" YOUR_EMAIL="Your email address" FRIEND_NAME="Friend's name" FRIEND_EMAIL="Friend's email address" ADD_FRIEND="Add another friend" FILL_ALL="Please fill all information" EXPORT_ENABLED="Only Enabled Users" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="New ordering saved" ACY_GUESSPORT="What port can I use from my website?" NOT_SENT="Not sent" CHANGE_TEMPLATE="The new template will replace the whole newsletter, the content you wrote will be deleted" REDIRECTION_MODULE="Allowed domains for the module redirection" REDIRECTION_MODULE_DESC="Write here the list of domains allowed to be used in the module redirection.
You should separate each domain by a | ." NO_REASON="No reason specified" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing List Archive (single)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end user management" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing Lists Archive (All)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create Newsletter" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create/modify a subscription" SEPARATOR_COMMA="Comma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semicolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Let me enter my own keys." DKIM_KEY="Key" DKIM_VALUE="Value" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Delete picture" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Use https urls" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="State" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Korisnici" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Newsletteri" ACY_DASHBOARD_LISTS="Liste" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"