;General Slovenian v6 SEND_DATE="Datum pošiljanja" ACTIVATED="Aktiviran" PROCESS_CONFIRMATION="Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?" ERROR_SAVING="Napaka pri shranjevanju" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Uspešno shranjeno" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Uspešno izbrisan-ih %s element-ov" SUCC_MOVED="Uspešno premaknjen predmet" ERROR_ORDERING="Napaka naročanja predmetov" PUBLISH_CLICK="Klikni za objavo" UNPUBLISH_CLICK="Klikni tu odjavo" UNSCHEDULE_CLICK="Klikni za odjavo v razporedu" SUBSCRIBE_CLICK="Kliknite za naročanje" UNSUBSCRIBE_CLICK="Kliknite za odjavo" CONFIRMATION_CLICK="Kliknite za potrditev naročanja" ENTER_SUBJECT="Prosimo vpišite zadevo" CREATED_DATE="Ustvarjeno dne" RECEIVE_HTML="Prejemanje v HTML" JOOMEXT_YES="Da" JOOMEXT_NO="Ne" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="Pojdi" JOOMEXT_RESET="Ponastavitev" ACY_CPANEL="Kontrolna plošča" ;module NAMECAPTION="Ime in priimek" EMAILCAPTION="E-naslov" SUBSCRIBECAPTION="Prijava" UNSUBSCRIBECAPTION="Odjava" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Prijava na prejemanje obvestil je že bila potrjena" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Prijava na prejemanje obvestil je potrjena" JOOMEXT_SUBJECT="Predmet" MAILING_LISTS="Seznami elektronskih naslovov" CONFIRMATION_SENT="Potrditven e-mail je bil poslan na vaš elektronski naslov, prosim kliknite na poslano povezavo za potrditev prejemanja obvestil. Hvala." SUBSCRIPTION_OK="Uspešno ste se naročili na prejemanje obvestil" UNSUBSCRIPTION_OK="Uspešno ste se odjavili" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Niste vpisani za prejemanje obvestil" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Naročanje na obvestila uspešno posodobljeno" ALREADY_SUBSCRIBED="Ste že prijavljeni na obvestila" NOT_IN_LIST="E-poštni naslov %s ni na seznamu uporabnikov" ;sched Newsletter SCHEDULE="Urnik" UNSCHEDULE="Ni urnika" SUCC_UNSCHED="Obvestila uspešno odstranjena iz urnika" SPECIFY_DATE="Uredi datum za časovni razpored pošiljanja obvestil" DATE_FUTURE="Prosim določi datume v prihodnosti" AUTOSEND_DATE="Obvestila %s bodo avtomatsko poslana na %s" NB_SCHED_NEWS="%s obvestil v urniku" NO_SCHED="Nobeno načrtovano obvestilo ni potrebno generirati" SCHED_NEWS="Obvestilo je v urniku" SCHEDULE_NEWS="Načrtovano obvestilo" SEND_CONTINUE="Želiš nadaljevati s procesom pošiljanja?" CONTINUE="Nadaljuj" SENT_BY="Poslano od" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Posimo preverite, ča je mapa ( %s ) zapisljiva" ACCEPTED_TYPE="Ta tip mape ( %s ) ni dovoljen. Dovoljeni tipi map so : %s" FAIL_UPLOAD="Ne morem naložiti mape %s v %s" FAIL_SAVE="Ne morem shraniti mape %s" BROWSE_FILE="Prosimo izberi datoteko za prenos" FAIL_OPEN="Ne morem odpreti datoteke %s" ADD_ATTACHMENT="Pripnite novo datoteko" MAX_UPLOAD="( maksimalna velikost mape je: %s )" ALLOWED_FILES="Dovoljene datoteke" UPLOAD_FOLDER="Naloži mapo" ;Validation VALID_EMAIL="Prosimo vpiši veljavni e-poštni naslov" ONLY_LOGGED="Naročanje na obvestila je omejeno na prijavljene uporabnike" ASK_LOG="Prosimo, prijavite se" INVALID_KEY="Ne najdem uporabnika. Prosim, kontaktiratje s skrbnikom spletne strani" NOT_VALID_EMAIL="E-poštni naslov %s ni pravilen" NAME_MISSING="Prosimo vpišite Ime in Priimek" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Smart-Obvestila ni potrebno ustvarjati" NEWSLETTER_GENERATED="Obvestilo ustvarjeno [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Obvestilo [%s] ni ustvarjeno: %s" AUTONEWS_SEND="Pošlji ustvarjeno obvestilo" AUTONEWS_WAIT="Počakaj na potrditev pred pošiljanjem" GENERATE="Ustvari" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-Obvestilo %s ni objavljeno" AUTONEWS_NOT_READY="Datum ustvarjanja naslednjega Smart-Obvestila %s ni bil določen" ;configuration EMPTY_LOG="LOG datoteka je prazna" SUCC_DELETE_LOG="LOG datoteka je uspešno izbrisana" ERROR_DELETE_LOG="Ne morem izbrisati LOG datoteke" EXIST_LOG="LOG datoteka ne obstaja" THANK_YOU_SHARING="Hvala za vaš prispevek" ALLOW_VISITOR="Dovoli neprijavljenim uporabnikom" REQUIRE_CONFIRM="Zahtevana potrditev (double opt-in)" MESSAGES="Sporočila" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Prikaži sporočilo pri naročanju na obvestila" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Prikaži sporočilo pri potrditvi" DISPLAY_MSG_WELCOME="Prikaži sporočilo pri e-pošti dobrodošlice" DISPLAY_MSG_UNSUB="Prikaži sporočilo pri e-pošti odjave na obvestila" NOTIFICATIONS="Obvestila" NOTIF_CREATE="Kadar se prijavi nov uporabnik, pošlji elektronsko obvestila na" NOTIF_REFUSE="Kadar uporabnik zavrne prejemanja obvestil, pošlji elektronsko obvestila na" NOTIF_UNSUBALL="Ko se uporabnik odjavi iz vseh seznamov za obveščanje, pošlji elektronsko obvestila na" REDIRECTIONS="Preusmeritve" REDIRECTION_CONFIRM="Preusmeritev po potrditvi" REDIRECTION_UNSUB="Preusmeritev po odjavi obveščanja" ;Users JOOMEXT_NAME="Ime in Priimek" JOOMEXT_EMAIL="Elektronski naslov" USERS="Uporabniki" NO_SUBSCRIBER="Ne najdem naročnika na obvestila" NO_RECEIVER="Ne najdem prejemnika" USER_INFORMATIONS="Informacije o Uporabniku" IP="IP" USER_ID="ID Uporabnika" VISITOR="Obiskovalec" ACY_GROUP="Skupina" EDIT_JOOMLA_USER="Urejevanje Joomla Uporabnika" ;Queue area QUEUE="Čakalna Vrsta" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Ali ste prepričan, da želite izbrisati te %s zapise?" PRIORITY="Proriteta" NEWS_PRIORITY="Prioritetno obvestilo" FOLLOW_PRIORITY="Sledi prioriteti" TRY="Preizkus" ADDED_QUEUE="%s e-poša je bila dodana v čakalno vrsto" AUTOSEND_CONFIRMATION="Sistem bo avtomatsko poslal takoj ko bo to mogoče" ALREADY_QUEUED="V čakalni vrstite je že %s elektronskih sporočil" DELETE_QUEUE="Prosimo izbrišite ta elektronska sporočila pred dodajanjem v urnik za obvestila" QUEUE_NEXT_TRY="Naslednji poiskus čez %s minut" QUEUE_DOUBLE="Postopek pošiljanja teče vzporedno, lahko ga ustaviš, nadaljevanje je možno kasneje" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s elektronski naslov je bil dodan v čakalno vrsto rednih obvestil [ID %s] %s" QUEUE_READY="Naslednji elektronski naslovi so pripravljeni za pošiljanje" EMAIL_READY="[ID %s] %s za %s uporabnika" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s bo poslano čez %s" QUEUE_STATUS="Status čakalne vrste %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Naslednja elektronska pošta bo poslana čez %s" PROCESS="Obdelava" NO_PROCESS="Ničesar ni za odelavo" NB_PENDING_EMAIL="Ostajajo %s elektronski naslovi v čakalni vrsti za Obvestila %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="Cron AcyMailing je sprožen na %s" CRON_NEXT="Sistem ne bo sprožen preden %s" ACY_CRON_PROCESS="Obdelana sporočila %s : Uspešno %s, Neuspešno %s" CREATE_CRON="Ustvarjenje/Urejenje glavnih opravil" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Odjava s tega seznama" UNSUB_ALL="Odjava iz vseh seznamov" UNSUB_FULL="Ne sprejemam nobene elektronske pošte s te spletne strani" CONFIRM_UNSUB_FULL="Ne boste več prejemali nobene elektronske pošte s te spletne strani" CONFIRM_UNSUB_ALL="Izbrisali smo vas iz vseh seznamov" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Izbrisani ste iz seznama" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Niste vpisani v noben seznam pošiljanja" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Niste vpisani v izbran seznam pošiljanja" ;subscription ACCEPT_TERMS="Prosimo, preverite Pravila in Pogoje naročanja na obvestila" JOOMEXT_TERMS="Pravila in Pogoji" UNSUBSCRIBE="Odjava na obvestila" UNSUBSCRIBED="Odjavljeni" NO_SUBSCRIPTION="Ni naročanja" PENDING_SUBSCRIPTION="Čaka potrditev" SUBSCRIBED="Naročen" ALL_STATUS="Vsi statusi" ACCEPT_REFUSE="Sprejmi / Zavrni" ACCEPT_EMAIL="Sprejmi e-naslov" REFUSE_EMAIL="Zavrni e-naslov" SUBSCRIPTION="Naročanje" ENABLED_DISABLED="Omogoči / Onemogoči" ENABLED="Omogoči" DISABLED="Onemogoči" UNSUBSCRIBERS="Odjavljeni naročniki" SUBSCRIBERS="Naročniki" SUBSCRIBE_ALL="Naroči se na vse" SUBSCRIBE="Naročanje" REMOVE="Odstrani" CONFIRMED="Potrjeno" STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DATE="Datum naročanja" UNSUBSCRIPTION_DATE="Dadtum odjave" USER_REFUSE="Ta uporabnik ne želi prejemati obvestil iz vaše spletne strani" SAVE_CHANGES="Shrani spremembe" ;sendprocess SEND_EMPTY="V tej e-pošti ni Premeta ali Teksta sporočila" SEND_ERROR="Napaka pošiljanja sporočila %s na %s" SEND_SUCCESS="Sporočilo %s uspešno poslano na %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="ID e-pošte %s ni objavljen" SEND_ERROR_USER="Ne najdem uporabnika : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Uporabnik %s ni potrjen" SEND_ERROR_APPROVED="Uporabnik %s ni odobren" SEND_ERROR_ACCEPT="Uporabnik %s ne sprejema e-pošte" SEND_PROCESS="Obdelava pošiljanja" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Proces je osvežen, da bi se izognil časovni omejitvi" SEND_REFRESH_CONNECTION="Proces je osvežen, da se izognemo izgubi povezave" SEND_STOPED="Proces pošiljanja se je ustavil zaredi preveč napak" SEND_KEPT_ALL=" Sistem je ohranil vse nedostavljene e-naslove v čakalni vrsti tako, da lahko aktivirate proces pošiljanja kasneje" SEND_CHECKONE="Prosim preverite nastavitve e-pošte in preverite, če lahko pošljete testno e-pošto" SEND_ADVISE_LIMITATION="Če ste pred kratkim uspešno uspeli poslati večjo količino e-pošte in te napake ni bilo, se lahko napaka pojavlja z omejitvijo strežnika" SEND_REFUSE="Očitno vaš strežnik zavrača pošiljanje e-pošte" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL=" Z uporabo ene od naših komercialnih različic, sistem lahko še naprej samodejno pošilja elektronska sporočila s sitemom Cron." SEND_CONTINUE_AUTO="Če nastaviš Cron opravila, bo sistem samodejno nadaljeval proces pošiljanja" ;type TITLE_ONLY="Samo naslov" INTRO_ONLY="Samo Predtekst" FULL_TEXT="Celoten tekst" ACY_EACH_TIME="Vsakič ko se sproži AcyMailing" ACY_ONLY_ACTION="Samo če AcyMailing izvede ukrepe" SIMPLIFIED_REPORT="Poenostavljeno poročilo" DETAILED_REPORT="Podrobno poročilo" ALL_EMAILS="Vsi elektronski naslovi" FILTER_SELECT="Izberi tip filtra" ACYMAILING_LIST="AcyMailing seznam" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing polje" JOOMLA_FIELD="Polje Joomla Uporabnikovo polje" CB_FIELD="Polje Skupnosti urejevalce" ALL_CREATORS="Vsi ustvarjalci" ALL_LISTS="Vsi seznami" ALL_USERS="Vsi uporabniki" AUTO_ONLY="Samo samodejno" AUTO_MAN="Samodejno / Ročno" MANUAL_ONLY="Samo ročno" OTHER="Drugo" NO_UNSUB_MESSAGE="Ni sporočil odjave" NO_WELCOME_MESSAGE="Ni sporočila dobrodošlice" EDIT_EMAIL="Urejanje elektronskega naslova" CREATE_EMAIL="Ustvari nov e-poštni naslov" ALL_URLS="Vse URL povezave" HTML_VERSION="HTML verzja" TEXT_VERSION="Tekst verzija" INFOS="Info" ;time HOURS="Ure" DAYS="Dnevi" WEEKS="Tedni" MONTHS="Meseci" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Število naročnikov/odjavljenih naročnikov na obvestila" SUB_HISTORY="Zgodovina naročanja" STATISTICS="Statistike" GLOBAL_STATISTICS="Globalna statistika" DETAILED_STATISTICS="Podrobna statistika" OPEN="Odprtih elektronskih sporočil" OPEN_UNIQUE="Enkratno odprto" OPEN_TOTAL="Skupaj Odprto" NOT_OPEN="Neodprto" OPEN_DATE="Datum odpiranja" PERCENT_OPEN="%s odprte HTML e-pošte" SENT_HTML="Pošlji v HTML obliki" SENT_TEXT="Pošlji v Tekst obliki" FAILED="Spodletelo" CHARTS="Diagram" RECEIVED_VERSION="Verzija" URL="URL" URL_NAME="Ime URL naslova" UNIQUE_HITS="Enkratni zadetkov" TOTAL_HITS="Skupaj zadetkov" CLICK_STATISTICS="Statistika klikov" CLICKED_LINK="Klikov na povezavo" PERCENT_CLICK="%s uporabnikov je kliknilo na povezavo" TOTAL_EMAIL_SENT="%s poslanih elektronskih sporočil" FORWARDED="Posredovano" ;email EMAIL_NAME="Elektronski naslov" SEND_HTML="Pošlji HTML verzijo" NEXT_GENERATE="Naslednji datum ustvarjanja" GENERATE_FREQUENCY="Ustvari pogostost" FREQUENCY="Pogostost" ISSUE_NB="Število sporov" GENERATE_MODE="Način ustvarjanja" NOTIFICATION_TO="Pošlji obvestilo na" EVERY="Vsak" CREATOR="Ustvarjalec" ATTACHMENTS="Priponke" ATTACHED_FILES="Pripeta datoteka" NEWSLETTERS="Obvestila" NEWSLETTER="Obvestilo" JOOMEXT_VISIBLE="Vidno" JOOMEXT_ALIAS="Psevdonim" ;templates TEMPLATE_NAME="Ime predloge" ACY_TEMPLATE="Predloga" BACKGROUND_COLOUR="Barva ozadja" ;followup FOLLOWUP="Sledenje" CAMPAIGN="Reklamna akcija" DELAY="Zakasnitev" FOLLOWUP_ADD="Dodaj novo sledenje" CAMPAIGN_START="Ko se uporabnik vpiše v enega od naslednjih seznamov, bo pričel prijemati reklamne akcije" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Tukaj je %s sledenja reklamne akcije" ;sender informations SENDER_INFORMATIONS="Informacije pošiljatelja" FROM_NAME="Od" FROM_ADDRESS="Od naslova" REPLYTO_NAME="Odgovor na ime" REPLYTO_ADDRESS="Odgovori na naslov" BOUNCE_ADDRESS="Odboj na naslov" ;lists LIST="Seznam" LISTS="Seznami" LIST_NAME="Naslov seznama" RECEIVE="Prejemanje" LIST_CREATE="Prosimo, najprej ustvarite seznam" LIST_RECEIVERS="Obvestilo bo poslano na elektronske naslove iz izbranih seznamov" NEWSLETTER_SENT_TO="To obvestilo bo poslano na" LIST_PUBLISH="Prosimo najprej aktivirajte ta seznam" EMAIL_AFFECT="Prosimo pripnite ta elektronski naslov na en ali več seznamov" COLOUR="Barva" MSG_UNSUB="Sporočilo odjave" MSG_WELCOME="Sporočilo dobrodošlice" NB_PENDING="Število uporabnikov v obdelavi" ACCESS_LEVEL="Nivo dostopa" ACCESS_LEVEL_SUB="Ogled/Naročanje - dostopi" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Upravljanje ospredja" ;test SEND_TEST="Pošlji test" SEND_TEST_TO="Pošlji test na" EMAIL_ADDRESS="E-poštni naslov" SEND_VERSION="Poslana verzija" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Tekst" SEND="Pošlji" ;configuration CRON="Cron funkcija" NEXT_RUN="Naslednji čas zagona" CRON_URL="Cron URL naslov" REPORT="Poročilo" REPORT_SEND="Pošlji poročilo" REPORT_SEND_TO="Pošlji poročilo na" REPORT_SAVE="Shrani poročilo" REPORT_SAVE_TO="Shravni poročilo v" REPORT_DELETE="Izbriši poročilo" REPORT_SEE="Poglej poročilo" REPORT_EDIT="Uredi e-naslov poročila" LAST_CRON="Zadnje Cron opravilo" LAST_RUN="Zadnji čas zagona" CRON_TRIGGERED_IP="Zagnano iz IP naslova" MAIL_CONFIG="Nastavitve elektronske pošte" QUEUE_PROCESS="Proces čakalne vrste" PLUGINS="Vtičniki" LANGUAGES="Jeziki" ENCODING_FORMAT="Format dekodiranja" CHARSET="Kodna tabela znakov" WORD_WRAPPING="Prelomi besedilo" EMBED_IMAGES="Vstavljene slike" EMBED_ATTACHMENTS="Vstavljene priponke" MULTIPLE_PART="Pošlji večkraten del" SENDMAIL_PATH="Pot pošiljanja pošte" SMTP_CONFIG="SMTP Nastavitve" SMTP_SERVER="Strežnik" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Varna metoda" SMTP_ALIVE="Obdrži aktivno" SMTP_AUTHENT="Preverjanje prisotnosti" SMTP_PASSWORD="Geslo" MAX_NB_TRY="Maksimalno število poiskusov" QUEUE_PROCESSING="Vrsta obdelave čakalne vrste" EDIT_CONF_MAIL="Uredi potrditveni e-naslov" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Uredi elektronski naslov obveščanja" ACY_CONFIGURATION="Nastavitve" SHARE="Delitev" SHARE_CONFIRMATION_1="Ta jezikovna datoteka bo poslana Acyba prevajalskemu timu in bo mogoče vključena v naslednjo posodobitev." SHARE_CONFIRMATION_2="S pošiljanjem te jezikovne datoteke dovolite, da lahko Acyba uporablja datoteko v kakršen koli namen." SHARE_CONFIRMATION_3=" V naslednjem polju lahko dodaš osebno sporočilo, ki bo vključeno v e-naslov, ki ga pošlješ ekipi ravijalcev programa." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing ni preveden v tem jeziku." LOAD_ENGLISH_2="Angleški prevod bo naložen, tako da lahko prevedeš" LOAD_ENGLISH_3="Ko končate, ne pozabite poslati prevoda razvijalcem, ki bodo lahko dali prevod na uporabo drugim uporabnikom!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Naloži zadnjo verzijo iz našega strežnika" INTERFACE="Vmesniki" MENU="Menu" ACYMAILING_MENU="Povezava menuja z AcyMailing-om" PLUG_INTE="Integracije z AcyMailing-om" PLUG_TAG="Vtičniki za sistemske oznake" FORWARD_FEATURE="Omogoči posredovanje Pošlji prijatelju" FEATURES="Značilnosti" ADD_NAMES="Dodaj imena" TEST_EMAIL="Če si prejel to e-pošto pomeni, da so nastavitve OK." USE_SEF="Uporabi SEF Url povezave" CSS_MODULE_DESC="Izberi css datoteko, ki jo želiš prikazati v načinu ospredja" CSS_FRONTEND_DESC="Izberi css datoteko, ki jo želiš prikazati v komponenti ospredja" CSS_MODULE="Datoteka CSS modula" CSS_FRONTEND="Datoteka CSS kopmonente - ospredje" USE_SEF_DESC="Imaš možnost dodati SEF URL-je za Obvestila ali pa obdržiš normalen URL..
Ta možnost se uporablja samo za e-pošto poslano iz ospredja." ADD_NAMES_DESC="Dodaj ime uporabnika v glavi e-pošte.
Nekateri serverji ne podpirajo te funkcije, v tem primeru moraš to funkcijo izklopiti." FROM_NAME_DESC="Privzeto polje Poslano od se uporablja v vseh novicah
T polje lahko prepišete za vsako novico posebej" FROM_ADDRESS_DESC="Privzeti elektronski naslov se uporablja kot Od v vseh novicah" REPLYTO_NAME_DESC="Privzeti naslov Odgovori na Ime se uporablja v vseh novicah" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Privzeti E-mail naslov se uporablja kot Odgovori na v vseh novicah" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Ta e-mail naslov bo sprejemal vse avtomatske odgovore od naročnikov oz. prejemnikov novic.
Če ne vsete, kaj to polje pomeni, ga pustite praznega, ker lahko povzroči težave, če ni pravilno nameščen." ENCODING_FORMAT_DESC="Format dekodiranja v vseh novicah.
Priporčamo 8-Bit." CHARSET_DESC="Kodna tabela uporabljena v vseh novicah.
Priporčamo UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Nekateri strežniki ne dovoljujejo pošiljanje sporočil ki imajo več kot xx zankov v vrsti.
Ta funkcija omogoča nastavitev te omejitve." EMBED_IMAGES_DESC="Ali naj AcyMailing vgradi slike v novice?
Če da, bo proces pošiljanja nekoliko daljši, vendar prejemniku ne bo potrebno prenašati slik iz spletne strani." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Ali naj AcyMailing vgradi priponke v novice?
Če da, bo AcyMailing dodal seznam priponk s povezavami na vašo spletno stran za prenos." MULTIPLE_PART_DESC="Naj AcyMailing pošlje novice v več delih?
Če da, bo AcyMailing poslal tekstovno in HTML verzijo novice, tako da je odvisno od prejemnika za pravilno odpiranje ene od verzij." SENDMAIL_PATH_DESC="pot za klicanje SendMail funkcije." SMTP_SERVER_DESC="SMTP Strežnik" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="Ali naj AcyMailing uporabi SMTP varno povezavo?
Za GMail, lahko izberete SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Ali naj AcyMailing ohrani SMTP povezavo odprto med procesom pošiljanja?
Priporočamo, da vklopite to funkcijo." SMTP_AUTHENT_DESC="Če potrebujete uporabniško ime in geslo za povezavo na vaš SMTP Strežnik, potem prosimo vklopite to funkcijo." USERNAME_DESC="Uporabljam uporabniško ime za povezavo na SMTP Strežnik." SMTP_PASSWORD_DESC="Geslo se uporablja za povezavo na SMTP Strežnik." CRON_URL_DESC="Cron URL za zagon AcyMailing programa.
Priporčamo vpis tega URL naslova za kreiranje cron funkcije." REPORT_SEND_DESC="Kdaj naj AcyMailing pošlje poročilo?" REPORT_SAVE_DESC="Katero poročilo naj AcyMailing shrani v log datoteko?" REPORT_SEND_TO_DESC="Lahko vpišete enega ali več e-mail naslovov, tako bo AcyMailing poslal poročila tem uporabnikom." REPORT_SAVE_TO_DESC="Lokacija log datoteke." LAST_RUN_DESC="Zadnji datum in čas, ko je AcyMailing izvršil dejanja preko cron url povezave." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing se je aktiviral preko naslednjega IP naslova." REPORT_DESC="Zadnje poročilo generirano preko AcyMailing programa." ALLOWED_FILES_DESC="Seznam dovoljenih končnic datotek v priponkah." UPLOAD_FOLDER_DESC="Mapa, v katero se priponke prenašajo." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Ali naj AcyMailing prikaže potrditveno sporočilo, ko se naročnik na novice prijavi na spletno stran?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="SAli naj AcyMailing prikaže potrditveno sporočilo, ko uporabnik potrdi naročanje?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Ali naj AcyMailing prikaže potrditveno sporočilo, ko AcyMailing pošlje enega ali več sporočil dobrodošlice?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Ali naj AcyMailing prikaže potrditveno sporočilo, ko AcyMailing pošlje enega ali več sporočil odjave?" ACYMAILING_MENU_DESC="Izberite menuje, ki jih želite dodati kot povezave v AcyMailing.
Uporabniki imajo težave z nivojem dostopa, zato uporabite samo menuje, ki so dostopni za vse uporabnike in obiskovalce." EDITOR_DESC="Izberite urejevalnik za urejanje AcyMailing sporočil." MAX_NB_TRY_DESC="Če AcyMailing ne more poslati sporočila po X poizkusih, bo AcyMailing izbrisal ta sporočila iz čakalne vrste." QUEUE_PROCESSING_DESC="Če uporabljate funkcijo Samo avtomatsko, bo AcyMailing vedno uporabil avtomatski način in ne bo upošteval ročnega načina pošiljanja, tudi, če želite poslati sporočilo iz ozadja." NEWS_PRIORITY_DESC="Kadar AcyMailing shrani sporočila v čakalno vrsto, jih bo razvrstil glede na datum pošiljanja in prioriteti.
Če želite, da je novica poslana takoj, lahko nastavite nižji nivo prioritete in bo poslano prej kot ostala sporočila." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioriteza za sporočila sledenja.
ponavadi ta sporočila ne želite poslati takoj, zato potrebujete višjo prioriteto (manjša številka) kot je novica." ALLOW_VISITOR_DESC="Ali dovolite obiskovalcem naročanje na pošiljanje novic?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Ali naj uporabnik klikne na povezavo za potrditev, preden postane naročnik?" NOTIF_CREATE_DESC="Pošlji e-mail sporočilo na naslednje e-mail naslove vsakič, ko se registrira nov uporabnik." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Pošlji e-mail sporočilo na naslednje e-mail naslove vsakič, ko se uporabnik odjavi iz seznama za pošiljanje novic." NOTIF_REFUSE_DESC="Pošlji e-mail sporočilo na naslednje e-mail naslove vsakič, ko uporabnik zavrne prejemanje sporočil iz spletne strani." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Vpišite url povezavo, kamor bo uporabnik preusmerjen, ko bo kliknil na potrditveno povezavo v potrditvenem elektronskem sporočilu." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Vpišite url povezavo, kamor bo uporabnik preusmerjen, kadar se odjavi iz naročanja na novice." FORWARD_DESC="Če izberete Ne, funkcija posredovanja ne bo vključena na spletni strani." DEFAULT_SENDER="Prijavljen uporabnik kot pšiljatelj" DEFAULT_REPLY="Prijavljen uporabnik kot Odgovori na" DEFAULT_SENDER_DESC="Ali želite naj bo prijavljen uporabnik kot privzeti pošiljatelj novic?" DEFAULT_REPLY_DESC="Ali želite naj bo prijavljen uporabnik kot privzeti pošiljatelj Odgovori na za novice?" FRONTEND_PRINT="Ikona tiskanja" FRONTEND_PDF="PDF Ikona" FRONTEND_PRINT_DESC="Ali želite, da AcyMailing doda ikono tiskanja v arhivske novice?" FRONTEND_PDF_DESC="Ali želite, da AcyMailing doda PDF ikono v arhivske novice?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Ali lahko uporabnik spreminja svije podatke, ne da bi se prijavil?
Če izberete Ne, se podatki, ki jih bo uporabnik vpisal ali spremenil, ne bodo spremenili po potrditvi." ALLOW_MODIFICATION="Dovoljenje uporabnikom za spreminjanje podatkov" ONLY_SUBSCRIPTION="Samo svoja naročila" IDENTIFICATION_SENT="E-mail sporočilo za potrditev identitete je bilo poslano na vaš elektronski naslov.
Prosimo kliknite na prejeto povezavo, da boste lahko spreminjali svoja naročila." SHOW_DESCRIPTION="Prikaz seznama opisov" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Prikažem seznam opisov v arhivu novic?" SHOW_SENDDATE="Prikaz kolene datuma pošiljanja" SHOW_SENDDATE_DESC="Prikažem datum pošiljanja v arhivu novic?" SHOW_FILTER="Prikaz filtra" SHOW_FILTER_DESC="Prikažem filter v arhivu novic?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="in nato kliknite tukaj za ponovno namestitev." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Prikaz sporočila kadar pošljem potrditveno elektronsko sporočilo" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Ali naj AcyMailing prikaže potrditveno sporočilo kadar AcyMailing pošlje potrditveni e-mail?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Prikaz sporočila pri odjavi" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Ali naj AcyMailing prikaže sporočilo pri odjavi uporabnika na novice?" REDIRECTION_MODIF="Preusmeritev po spreminjanju načina naročanja na novice" REDIRECTION_SUB="Preusmeritev po spremembi naročanja" REDIRECTION_SUB_DESC="Vpišite url naslov, kamor želite preusmeritev uporabnika po uspešni odjavi naročanja na novice." REDIRECTION_MODIF_DESC="Vpišite url naslov, kamor želite preusmeritev uporabnika po uspešnem spreminjanju naročanja na novice." REDIRECTION_NOT_MODULE="Ta preusmeritev ne vpiliva na Modul. Za to morate urediti AcyMailing modul." ;export/import FIELD_EXPORT="Polja za izvoz" EXPORT_FORMAT="Format izvoza" EXPORT_SUB_LIST="Samo uporabniki naročeni vsaj na izbran seznam" EXPORT_CONFIRMED="Samo potrjeni uporabniki" EXPORT_REGISTERED="Samo registrirani uporabniki (Joomla uporabniki)" UPLOAD_FILE="Naloži datoteko" CHARSET_FILE="Kodna tebela datoteke" IMPORT="Uvozi" IMPORT_HEADER="Prva vrsta datoteke ( %s ) mora vsrbovati samo acymailing_subscriber tabelo" IMPORT_EMAIL="Potrebuješ vsaj stolpec e-mail" IMPORT_EXAMPLE="Primer: ime,email" IMPORT_ARGUMENTS="Potrebuješ %s argumentov na vrstico" IMPORT_ERRORLINE="Vrstice %s ni bilo mogoče uvoziti" ACY_IMPORT_REPORT="Uporabniki uvoženi v datoteki %s: Novih uvoženih uporabnikov %s, Napačnih e-poštnih naslovov %s, Že obstoječih uporabnikov %s" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s -uporabniki, ki so naročeni na seznam %s" IMPORT_REMOVE="%s -uporabniki odstranjeni s seznama %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Stolpec %s ni na seznamu možnih stolpcev : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing uporabnikov posodobljenih" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing uporabnikov izbrisanih" IMPORT_NEW="%s novih uvoženih uporabnikov" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s naročnin je bilo vstavljenih" IMPORT_LIST="Seznam %s uvožen" IMPORT_JOOMLA="Joomla uporabniki" UNKNOWN="Neznan" IMPORT_FROM="Uvoz podatkov iz" ;styles CONTENT_AREA="Oblika za področje vsebine" CONTENT_HEADER="Oblika naslova vsebine" CONTENT_READMORE="Oblika povezave Preberi več" ADD_STYLE="Dodajte novo obliko" CLASS_NAME="Ime CSS razreda" CSS_STYLE="CSS sprejet v razred" STYLE_UNSUB="Oblika povezave za Odjavo na sporočila" STYLE_VIEW="Oblika za povezavo Poglej na spletu" ;tags TAGS="Dodatki" INSERT_TAG="Vstavi dodatek" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Kliknite za potrditev naročanja na obvestila" MODIFY_SUBSCRIPTION="Prilagodite naročanje na obvestila" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Vstavi povezavo POTRDI NAROČANJE NA OBVESTILA v tvojo e-pošto" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Vstavi povezavoPRILAGODI NAROČANJE NA OBVESTILA v tvojo e-pošto" UNSUBSCRIBE_LINK="Vstavi povezavoODJAVA v tvojo e-pošto" VIEW_ONLINE="Kliknite za ogled na spletu" FORWARD_FRIEND="Posreduj prijatelju" VIEW_ONLINE_LINK="Vstavi povezavoOGLED NA SPLETU v tvojo e-pošto" FORWARD_FRIEND_LINK="Vstavi povezavoNAPREJ v tvojo e-pošto" WEBSITE_LINKS="Povezave spletne strani" JOOMLA_CONTENT="Joomla Vsebina" DISPLAY="Prikaži" CLICKABLE_TITLE="Naslov, kot povezava" AUTHOR_NAME="Ime avtorja" JOOMEXT_READ_MORE="Preberi več" MIN_ARTICLE="Minimalno število Člankov" MAX_ARTICLE="Maksimalno število člankov" ONLY_NEW_CREATED="Samo novo ustvarjeni" ONLY_NEW_MODIFIED="Samo novo ustvarjeni ali prilagojeni" MODIFIED_DATE="Datum prilagoditve" REPLACE_TAGS="Zamenjaj dodatke" ACY_COUPON="Kupon" COUPON_PERCENT="Procent" COUPON_TOTAL="Skupaj" COUPON_PERMANENT="Stalno" COUPON_GIFT="Darilo" COUPON_NAME="Koda kupona" COUPON_VALUE="Vrednost" ACY_PRODUCTS="Proizvodi" JOOMEXT_EVENT="Dogodek" ACY_ORDERS="Naročila" ACY_ONE_PRODUCT="Najmanj en proizvod" ACY_DIDNOTBOUGHT="ni kupljen" ACY_BOUGHT="kupljen" SHOPPER_GROUP="Skupina kupcev" UPCOMING_EVENTS="Prihajajoči dogodki" MAX_STARTING_DATE="Maksimalen začetni datum" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Naročnik" SUBSCRIBER_ID="ID naročnika" SUBSCRIBER_EMAIL="Elektronski naslov naročnika" SUBSCRIBER_NAME="Ime naročnika" SUBSCRIBER_USERID="ID naročnika v Joomla tabeli uporabnikov" SUBSCRIBER_IP="IP naslov naročnika, ko se je odločil za" SUBSCRIBER_CREATED="Datum ustvarjanja naročnika" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Začetni del imena naročnika" SUBSCRIBER_LASTPART="Zadnji del imena naročnika" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(prvi del naročnika Nejc Črešnar je Nejc)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(zadnji del naročnika Nejc Črešnar je Črešnar)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla Uporabnik" TAGUSER_USERNAME="Uporabniško ime uporabnika" TAGUSER_GROUP="Osnovna skupina uporabnika (Super Administrator, Vodja, Avtor...)" TAGUSER_LASTVISIT="Datum zadnjega obiska uporabnika" TAGUSER_REGISTRATION="Datum registracije uporabnika" DISPLAY_PICTURES="Prikazna slika" TAG_ELEMENTS="Predmeti" TAG_CATEGORIES="Kategorije" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Na razpolago samo v AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Na razpolago samo v AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Posodobitev / O programu" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Obravnava odboja" BOUNCE_FEATURE="Omogoči samodejno obravnavo odboja" BOUNCE_CONNECTION="Metoda povezave" BOUNCE_CERTIF="Samo-podpisana potrdila" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Uspešno povezan na %s" NB_MAIL_MAILBOX="Imaš %s sporočil v poštnem predalu" BOUNCE_TIMEOUT="Časovna omejitev povezave (v sekundah)" BOUNCE_PROCESS="Obravnava odboja" BOUNCE_MAX_EMAIL="Makimalno število e-naslovov" BOUNCE_RULES="Pravila" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Dejavnosti naročnika" EMAIL_ACTION="Dejvnosti e-pošte" FORWARD_EMAIL="Posreduj sporočilo na" DELETE_EMAIL="Izbriši sporočilo" UNSUB_USER="Odjavi uporabnika iz naročanja" SUBSCRIBE_USER="Prijavi uporabnika na naročanje" DELETE_USER="Izbriši uporabnika" BOUNCES="Odboji" ;install PLUG_INSTALLED="Vtičnik-i %s uspešno nameščeni" MODULE_INSTALLED="Modul %s uspešno nameščen" TEMPLATES_INSTALL="%s predloga-e nameščena-e" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Določen elektronski naslov odboja %s verjetno povzroča težave, prosimo izbrišite ta naslov (pustite polje elektronskega naslova odboja prazno) in poizkusite ponovno." ADVICE_SMTP_AUTH="Določili ste SMTP geslo vendar niste zahtevali preverjanja gesla, verjetno želite vklopiti SMTP preverjanje." ADVICE_LOCALHOST="Lokalna spletna stran verjetno nima poštnega srtežnika. Prosimo preverite če lahko pošiljate pošto preko Joomla portala (zahteva po geslu, potrditev registracije novega uporabnika...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Privzeti jezik" ACY_CUSTOM="Po meri" ;field interface FIELD_LABEL="Oznaka" FIELD_COLUMN="Ime kolone" FIELD_TYPE="Tip polja" REQUIRED="Zahtevano" CORE="Jedro" FIELD_SIZE="Velikost" FIELD_DEFAULT="Privzeta vrednost" FIELD_VALUES="Vrednosti" FIELD_COLUMNS="Kolone" FIELD_ROWS="Vrstice" FIELD_TEXT="Tekst" FIELD_TEXTAREA="Tekstovno področje" FIELD_RADIO="Radio gumb" FIELD_CHECKBOX="Potrditveno polje" EXTRA_INFORMATION="Dodatne informacije" EXTRA_FIELDS="Polja po meri" FIELD="Polje" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Posamezno spustno polje" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Večkratno sputno polje" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Vrednost" FIELD_TITLE="Naslov" FIELD_ADDVALUE="Dodaj novo vrednost" FIELD_VALID="Prosimo vpišite vrednost za polje %s" FIELD_ERROR="Dodatna posročila napak" FORMAT="Oblika" FIRSTNAMECAPTION="Ime" LASTNAMECAPTION="Priimek" CITYCAPTION="Mesto" COUNTRYCAPTION="Država" PHONECAPTION="Tel.št." ADDRESSCAPTION="Naslov" FIELD_BIRTHDAY="Rojstni dan" SOCIAL_SHARE="Deli z %s" SHARE_TEXT="Trenutno berete %s" ;security SECURITY="Varnost" CAPTCHA="Varnostna grafična koda" ENABLE_CATCHA="Omogoči grafično kodo" CAPTCHA_CHARS="Znaki" CAPTCHA_CHARS_DESC="Seznam znakov uporabljenih za generiranje varnostne grafične kode" SECURITY_KEY="Varnostni ključ" SECURITY_KEY_DESC="Če uporabljate naročanje preko URL naslova, morate dodati ta ključ v url naslov, drugače poslani podatki ne bodo sprejeti

%s" MODULE_VIEW="Naročanje preko AcyMailing Modula" COMPONENT_VIEW="Naročanje preko AcyMailing Komponente" CAPTCHA_NBCHAR="število znakov" CAPTCHA_HEIGHT="Višina" CAPTCHA_WIDTH="širina" CAPTCHA_BACKGROUND="Barva ozadja" CAPTCHA_COLOR="Barva znakov" ERROR_SECURE_KEY="Varnostna koda ni pravilna" ERROR_CAPTCHA="Vpišite varnostno kodo, ki je prikazana na sliki" FE_EDITION="Urejevanje ospredja" FE_MODIFICATION="Dovolim spremembe" FE_MODIFICATION_DESC="Ali dovolite uporabniku urejevati novice, ki jih je uredil drug uporabnik?" FE_MODIFICATION_SENT="Dovoli urejevanje že poslane novice" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Ali dovoliš uporabniku urejevanje novic, ki so že bile poslane?" ARCHIVE_SECTION="Arhiv" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Prikaz predmeta novice v arhivu novic?" SUBJECT_DISPLAY="Prikaz predmeta" ALREADY_SENT="%s e-sporočil je že bilo poslano s to vsebino novic." REMOVE_ALREADY_SENT="Ali želite poslati te novice samo novim uporabnikom?" SEND_TO_ALL="Ne, pošlji vsem uporabnikom" CLICK_BOUNCE="KLIKNITE TUKAJ za ravnanje s sporočili" NOTIF_UNSUB="Kadar se naročnik odjavi iz seznama pošiljanja novic, pošlji e-mail na" NOTIF_UNSUB_DESC="Pošlji an e-mail na naslednje e-mail naslove, če se naročnik odjavi iz naročanja novic." TEMPLATE_STYLESHEET="Datoteka s slogi" BLOCK_USER="Blokiraj uporabnika" COMMENTS_ENABLED="Komentarji uporabnika" COMMENTS_ENABLED_DESC="Dodaj kometarje uporabnikov v področje arhiviranja" IMPORT_CONFIRMED="Uvozi uporabnike kot potrjene" IMPORT_TEXTAREA="Tekstovno polje" GENERATE_NAME="Atomatska določite uporabniškega imena" ACTION_SELECT="Izberite dejanje" ADD_FILTER="Dodaj filter" ADD_ACTION="Dodaj dejanje" ACTIONS="Dejanja" ACY_ORDER="Razvrsti po" ACY_ID="ID-ju" ACY_AUTHOR="Avtorju" ACY_DESCRIPTION="Opisu" ACY_ORDERING="Razvrščanje" OPEN_POPUP_DESC="Želite odpreti arhiv novic v pojavnem oknu-popup?
Če ne, se bo arhiv odprl znotraj Joomla predloge." OPEN_POPUP="Odpri arhiv v pojavnem oknu" SUBSCRIBE_TO="naroči uporabnike na" REMOVE_FROM="Odstrani uporabnike iz" ENTER_TITLE="Prosimo vpišite naslov" REMOVE_SUB="Izbrišite uporabnikovo naročanje na novice" MORE_PLUGINS="Kliknite za prenos ve vtičnikov" MORE_TEMPLATES="kliknite za prenos več predlog" ACY_FILTERS="Filtri" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Potrditev uporabnikovega naročanja na novice" BLOCK_USERS="Blokirani uporabniki" ENABLE_USERS="Vključi uporabnike" NB_CONFIRMED="Število potrjenih uporabnikov: %s" AUTO_TRIGGER_FILTER="Avtomatsko vklopi filter:" AUTO_CRON_FILTER="Vsak dan (z uporabo Cron funkcije)" ON_USER_CREATE="Ob kreiranju uporabnika" ON_USER_CHANGE="Ob spreminjanju uporabnika" ON_USER_CLICK="Kadar uporabnik klikne na URL naslov iz novic" ON_OPEN_NEWS="Kadar uporabnik odpre sporočilo z novicami" SUBSCRIBE_LIST="kliknita za naročanje uporabnikov na ta seznam" MISSING_LANGUAGE="Vaša jezikovna datoteka trenutno ni nameščena." UPDATE_LANGUAGE="Vaša jezikovna datoteka ni posodobljena." DONT_REMIND="Vem, ne opominjaj me več" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta ključne besede" META_DESC="Meta opis" STYLE_IND="Individualna predelava" CUSTOM_TEXT="Tekst po meri" RESIZED="Sprememba velikosti" EXISTING_FILTERS="Obstoječi filtri" SELECT="Izbira" SELECT_LISTS="Izberite en ali več seznamov" AUTO_SUBSCRIBE="Avtomatsko naročanje na novice na Joomla registraciji uporabnika" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Uporabnik bo avtomatsko naročen na izbrane sezname novic, če se registrira preko vaše spetne strani." FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Pravkar ste objavili sledenje." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Pravkar ste spremenili zakasnitev za to sledenje." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="KLiknite za posodobitev datuma pošiljanja s to novo zakasnitvijo sledenj v čakalni vrsti" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-sporočil posodobljenih" ADD_QUEUE="Dodaj e-mail v čakalno vrsto" REMOVE_QUEUE="Odstrani e-mail iz čakalne vrste" TABLENAME="Ime tabele" SPECIFYTABLE="Vpišite ime tabele iz baze podatkov: %s" SPECIFYFIELD="Ne najdem %s polja. Prosimo vpišite določeno polje iz tabele: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Ekvivalent za email polje je zahtevan" DATABASE="Baza podatkov" CATEGORY_VIEW="Kateogrije" DETAILS_VIEW="Ogled podrobnosti" ACY_HELP="Pomoč" ACY_TEMPLATES="Predloge" ACY_PREVIEW="Predogled" ACY_COPY="Kopiraj" ACY_PUBLISHED="Objavi" ACY_DELETE="Zbriši" ACY_USER="Uporabnik" ACY_EXPORT="Izvozi" ACY_NAME="Ime" ACY_EDIT="Uredi" ACY_SAVE="Shrani" ACY_CLOSE="Zapri" ACY_CANCEL="Prekliči" ACY_FILES="Datoteke" ACY_APPLY="Sprejmi" ACY_USERNAME="Uporabniško ime" ACY_FILE="Datoteka" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Naslov" ACY_EDITOR="Urejevalnik" ACY_NONE="Brez" ACY_DEFAULT="Privzeto" ACY_VALIDDELETEITEMS="Ali ste prepričani, da želite izbrisati izbrane predmete?" ACY_MINUTES="Minute" ACY_SECONDS="Sekunde" ACY_TIME="Čas" ACY_ALL="Vse" ACY_CREATED="Ustvarjeno" YES_SUBSCRIBE_ME="Da, želim prejemati novice iz vaše spletne strani" OVERWRITE_EXISTING="Prepiši info obstoječega uporabnika" WARNING_LIMITATION="Večina ponudnikov gostovanja ima vgrajene funkcije omejitve pošiljanja števila e-sporočil, ki jih lahko pošljete na uro." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Prosimo preverite nastavitve AcyMailing programa, da ostaja pod temi nastavitvami." USERS_IN_COMP="Število uporabnikov: %s v %s." ACY_NOTALLOWED="Nimate pooblastil za ogled teg informacij." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Učinki prikaza" VISIBLE_LISTS="Seznami vidnih" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Avtomatsko naroči na" DISPLAY_MODE="Način prikaza" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Preverjanje seznama je privzeto" CHECKED_MODE="Preveri način seznamov" DROPDOWN_LISTS="Seznami v spustnem menuju" DESC_OVERLAY="opis kot overlay" LINKED_ARCHIVE="Povezano v arhiv" DISP_FIELDS="Prikazana polja" CAPT_NAME="Napis imena" CAPT_EMAIL="Napis e-mail naslova" DISP_TEXT_MODE="Prikaži kot tekstovni način" INTRO_TEXT="Začetni tekst" POST_TEXT="Post Tekst" DISP_SUB_BUTTON="Gumb naročanja" CAPT_SUB="Napis naročanja" CAPT_SUB_LOGGED="Napis naročanja za prijavljene uporabnike" DISP_UNSUB_BUTTON="Gumb za odjavo naročanja" CAPT_UNSUB="Napis odjave naročanja" TERMS_CONTENT="Pravila in pogoji vsebine" TERMS_POPUP="Pogoji v pojavnem oknu" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Box višina" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Box širina" MOO_BUTTON="Besedilo na gumbu (Drsnik / Popup effekt)" MOO_INTRO="Uvodno besedilo (Drsnik / Popup effekt)" REDIRECT_MODE="Način preusmeritve" REDIRECT_LINK="Povezava preusmeritve" ;Operators ACY_IN="V" ACY_NOT_IN="Ni v" ACY_NUMERIC="Številčno" ACY_STRING="Niz" ACY_BEGINS_WITH="Prične z" ACY_ENDS_WITH="Konča z" ACY_CONTAINS="Vsebovanje" EXPIRY_DATE="Datum poteka" CLICK_DATE="Kliknite datum" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail vam omogoča prijavo sporočil" DKIM_DOMAIN="Domena" DKIM_SELECTOR="Izbirnik" DKIM_PASSPHRASE="Geslo" DKIM_IDENTITY="Identity" DKIM_PRIVATE="Privatni ključ" DKIM_PUBLIC="Javni ključ" ACY_TABLECONTENTS="Tabela vsebin" ACY_EXISTINGANCHOR="Obstoječa sidra-anchor" ACY_GENERATEANCHOR="Generiraj tabelo vsebin, ki temelji na" ACY_SENT_EMAILS="E-sporočilo poslano" ACY_VIEW="Ogled" ACY_MANAGE="Upravljanje" ACY_SUBSCRIBER="Uporabniki" ACY_SEPARATOR="Ločevalnik" ACL_WRONG_CONFIG="Sebe ne morete izključiti iz upravljanja konfiguracije" NO_LIST_SELECTED="Prosimo izbeirte sezname na katere se želite naročiti" ACY_LEVEL="Nivo %s" ACY_HISTORY="Zgodovina" ACY_SOURCE="Izvor" ACY_DETAILS="Podrobnosti" ACY_ACTION="Dejanje" ACTION_CREATED="Ustvarjeno" ACTION_MODIFIED="Spremenjeno" ACTION_CONFIRMED="Potrjeno" ACTION_UNSUBSCRIBED="Odjavljeno" EXECUTED_BY="Izvedeno od" REASON="Razlog" VIEW_DETAILS="Poglej podrobnosti" DATABASE_MAINTENANCE="Urejevanje baze podatkov" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing lahko shrani količino pomembnih podatkov o informacijah v bazo podatkov." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="področje vključuje avtomatsko brisanje starih informacij po X dnevih." DELETE_DETAILED_STATS="Brisanje podrobne statistike po" DELETE_HISTORY="Brisanje zgodovine uporabnika po" UNSUB_INTRO="Pozdravljeni {user:name},

Žal nam je, da vam naše novice niso več zanimive." UNSUB_SURVEY="Preden se odjavite na naročanje novic, vas naprošamo, da nam zaupate vzrok za odjavo." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Novice so prepogosto poslane" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Te novice me ne zanimajo" UNSUB_SURVEY_OTHER="Prosimo vpišite dodatne razloge spodaj:" UNSUB_PAGE="Odjave na naročanje novic" UNSUB_DISP_CHOICE="Prikaži možnosti odjave na naročanje novic" UNSUB_DISP_SURVEY="Prikaži pregled" UNSUB_INTRODUCTION="Uvodno besedilo" PLEASE_SELECT_USERS="Prosimo, najprej izberite uporabnike na seznamu" AUTO_SEND_PROCESS="Avtomatsko pošiljanje" SEND_X_EVERY_Y="Pošlji %s e-sporočil vsak %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Ročno pošiljanje" SEND_X_WAIT_Y="Pošlji %s e-sporočil in nato počakaj %s preden pošlješ ostale" CREATE_CRON_REMINDER="Vša Cron funkcija verjetno ni vključena, ne pozabite jo ustvariti!" DELETE_USERS="Brisanje uporabnikov" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Shrani sporočilo v bazo podatkov" ACTION_BOUNCE="Preskočeno" ACY_THEME="Predmet" ACY_DOWNLOAD="Prenos" FILTER_AND="In" SELECTED_USERS="%s izbranih uporabnikov" ACY_NEW="Nov" NB_UNSUB_USERS="Število odjavljenih uporabnikov: %s" NB_OPEN_USERS="Število uporabnikov, ki so odprli novice: %s" NB_CLICK_USERS="Število uporabnikov, ki so kliknili na povezavo: %s" NB_BOUNCED_USERS="%s odbojev" MOST_POPULAR_LINKS="Popularne povezave" NB_USERS_CLICKED_ON="%s uporabnikov je kliknilo na %s" ACY_PRINT="Natisni" ACY_LINK_STYLE="Stil povezav" ACY_RULE="Pravilo" REGEX_ON="Izvedi regex na" ACY_BODY="Telo" BOUNCE_EXEC_MIN="Izvedi naslednja dejanja samo po prejemu najmanj %s odbojev uporabnika" BOUNCE_STATS="Povečaj statistiko odbojev, če se pravilo ujema" BOUNCE_RECEIVED="Prejeli smo %s sporočil od uporabnika %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Dejanje vo izvršeno po naslednjem številu sporočil: %s" PLEASE_SELECT="Prosimo izberite iz seznama." CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing bo izbrisal obstoječa pravila in namestil osnovna." REINSTALL_RULES="Ponovno namesti pravila." SEND_SERVER="Pošlji elektronska sporočila iz vašega strežnika." SEND_EXTERNAL="Pošlji elektronska sporočila iz zunanjega strežnika." SMTP_DESC="%s je razpečevalec z katerim lahko pošiljate svoja elektronska sporočila." NO_ACCOUNT_YET="Še nimate računa?" CREATE_ACCOUNT="Ustvarite svoj račun" ACTION_FORWARD="Posreduj obvestilo" TELL_ME_MORE="Povejte več o tem." ACY_RANDOM="Naključno" RECEIVER_INFORMATION="Sprejemnik informacij" ACY_DAY="Dan" ACY_MONTH="Mesec" ACY_YEAR="Leto" RECEIVER_LISTS="Samo uporabniki, ki so naročeni na vsaj eno izmed izbranih seznamov, bodo prejeli pošto z novicami." RECEIVER_FILTER="Uporabnike lahko omejite z dodajanjem kriterijev:" FILTER_ONLY_IF="Izpolnjevati morajo VSE od navedenih kriterijev:" USER_FIELDS="Uporabniška polja" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Napredno preverjanje e-pošte" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Preveri, ali domena obstaja" LATEST_NEWSLETTER="Zadnje poštne novice" CUSTOM_TRANS="Prevod po meri" CUSTOM_TRANS_DESC="Pri posodobitvi/nadgradnji AcyMailing naslednji stringi ne bodo prepisani." CONFIRM_SHARE_TRANS="Ali ste prepričani, da nam bi radi poslali prevod? Če niste posodabljali prevodov ne pošiljajte." PLEASE_CONFIRM_SUB="Potrdite vašo naročnino" CONFIRM_MSG="Naročeni ste na poštne novice" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Svojo naročnino morate aktivirati s klikom na spodnjo povezavo:" IN_TEMPLATE="V vaši predlogi" WITHOUT_TEMPLATE="Brez predloge" MINUTES_AGO="Pred %s minutami" SENT_TO_NUMBER="Ta email bo poslan %s uporabnikom" FIELD_FILE="Datoteka naložena" CONFIG_TRY="Poskusi %s krat za dostavo sporočila." CONFIG_TRY_ACTION="Če še vedno ne, %s" DO_NOTHING="Ne naredi nič" TAG_MODULES="Moduli" ACY_NOT_CONTAINS="Ne vsebuje" SPAM_TEST="Spam Test" CREATE_NEWSLETTER="Novo poštno sporočilo" MODULE_ALIGNMENT="Poravnava modula" MODULE_AUTOID="Prikaži informacije o uporabniku, če je prijavljen" MODULE_CACHING="Predpomnenje" MODULE_JS="Vključi JS datoteke" ACY_ITEMID="ID menuja" MODULE_CLASSSUF="Pripona razreda modula" SHOW_COLUMN_X="Prikaži stolpec %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Prejeto preko e-maila" SEND_SELECT_NEWS="Pošlji izbrane poštne novice na..." ACY_FROM_DATE="Od" ACY_TO_DATE="Za" X_INTEGRATION="%s vklučevanje" ACY_PERIOD="Datumski razpon" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Tip grafa" COLUMN_CHART="Stolpični graf" LINE_CHART="Črtni graf" ACY_COMPARE="Primerjava..." ACY_YEARS="Leta" GENERATE_CHART="Ustvari graf" ACY_IMAGE="Slika" FIELD_PHONE="Telefon" ADVICE_PORT="Vrata, ki ste jih določili (%s) niso pogosta za smtp povezovanja... Pustite prazno in ponovno poskusite" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Uredite naročniške profile" NB_MODIFIED="%s spremenjenih uporabnikov" ONLY_SOMETHING_WRONG="Samo, če pride do napake" MESSAGE_TO_FORWARD="Pozdravljen/a {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) vam je želel preposlati naslednji e-mail :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Ali želite sporočilu dodati opombo?" YOUR_NAME="Vaše ime" YOUR_EMAIL="Vaš e-mail" FRIEND_NAME="Prijateljevo ime" FRIEND_EMAIL="Prijateljev e-mail" ADD_FRIEND="Dodaj druge prijatelje" FILL_ALL="Prosimo, da izpolnite v celoti" EXPORT_ENABLED="Samo omogočeni uporabniki" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Nova razvrstitev je shranjena" ACY_GUESSPORT="Katera vrata naj uporabim?" NOT_SENT="Ni poslano" CHANGE_TEMPLATE="Nova predloga bo zamenjala celotno pismo, vsebina bo izbrisana" REDIRECTION_MODULE="Dovoljene domene za preusmeritev preko modula" REDIRECTION_MODULE_DESC="Vnesite seznam domen, na katere bo dovoljena preusmeritev.
Domene med seboj ločite z | ." NO_REASON="Razlog ni naveden" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Arhiv poštnih seznamov (samostojen seznam)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Upravljanje uporabnika preko ospredja" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Arhiv poštnih seznamov (Vsi seznami)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ustvari novico" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ustvari/spremeni naročnino" SEPARATOR_COMMA="Vejica ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Podpičje ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Nastavite vaš DNS z dodajanjem TXT zapisov za vašo domeno %s. Uporabite spodnji ključ/vrednost." DKIM_LET_ME="Dovoli vpis lastnega ključa." DKIM_KEY="Ključ" DKIM_VALUE="Vrednost" ACY_STATS_ADDUP="Dodati rezultate" ACY_THUMBNAIL="Sličica" READMORE_PICTURE="Slika preberi več" DELETE_PICT="Briši sliko" ACYEDITOR_DELETEAREA="Res želite brisati?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Brisalno" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Urejevalno (Besedilo)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Urejevalno (Slika)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Prikaz območij" ACYEDITOR_ADDAREAS="Vaša predloga nima področij za urejanje. Kliknite tukaj, če želite program za samodejno dodajanje." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="To je potrebno storiti šele, ko je vaša predloga končana." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Urejevalno področje je dodano." USER_ALREADY_EXISTS="Uporabnik z emailom %s že obstaja" CLICK_EDIT_USER="Za urejanje tega uporabnika kliknite tukaj" TRUNCATE_AFTER="Reži besedilo po %s znakih" STATS_PER_LIST="Statistika na seznamu" ACY_SSLCHOICE_DESC="Boste v ospredju uporabljali https protokol? Če da, potem nastavite to možnost na prižgi." ACY_SSLCHOICE="Uporani https urlje" TRACKING="Sledenje" TRACKINGSYSTEM="Sledi klike z" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="V ospredju uporabi Bootstrap" NEWSLETTER_INSTALLED="Novice uvožene" ACY_TYPE="Tip" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolokacija" GEOLOCATION_TYPE="Kdaj AcyMailing shrani uporabnikovo geolokacijo?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing shrani uporabnikovo lokacijo v različnih časovnih obdobjih. S tem pridobi več informacij o uporabniku." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Potrditev naročnine" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Za uporabo geolokacije potrebujete API ključ. Ustvarite račun in tukaj vnesite API ključ." GEOLOC_UNSUB="Odnaročanje" STATECAPTION="Država" GEOLOC_NB_ACTIONS="Število akcij" GEOLOC_COUNTRYCODE="Koda države" GEOLOC_STATECODE="Koda regije/države" GEOLOC_POSTALCODE="Poštna št." GEOLOC_LATITUDE="Zemlj. širina" GEOLOC_LONGITUDE="Zemlj. dolžina" GEOLOC_RECENT="Najnovejši" GEOLOC_TEST_API_KEY="Preverjanje geolokacije" ACY_SEARCH="Iščem..." ACY_NEIGHBOUR="Uporabniki z istim IP" GEOLOC_NB_USERS="Število uporabnikov" IMPORT_BLOCKED="Uvoz uporabnikov kot blokirani" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Naroči + Akcija" JOOMEXT_YES_FORWARD="Da + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Če se uporabnik naroči, potem pošlji emaile na te naslove." NOTIF_CONTACT="Ko se uporabnik naroči" NOTIF_CONFIRM_DESC="Če se uporabnik naroči, potem pošlji emaile na te naslove." NOTIF_CONFIRM="Ko uporabnik potrdi naročnino" ACY_ASAP="Takoj ko bo možno" ACY_ONTHE="Na" ACY_DAYOFMONTH="mesec" FREQUENCY_FIRST="prvi" FREQUENCY_SECOND="drugi" FREQUENCY_THIRD="tretji" FREQUENCY_LAST="Zadnji" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Vnesite Joomla potrditveno povezavo" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Potrdi račun" CURRENT_USER_INFO="Informacije o trenutnem uporabniku" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Kliknite tukaj, da obdelate vsa sporočila" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Pooblaščena vsebina" ONLY_NUMBER="Samo številke" ONLY_LETTER="Samo črke" ONLY_NUMBER_LETTER="Samo številke in črke" MY_REGEXP="Moj regularni izraz" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Sporočilo o napaki" FIELD_CONTENT_VALID="Vnesite pravilno vrednost za polje %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registracija" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! uporabniški profil" FRONTEND="Ospredje" BACKEND="Ozadje" DISPLAY_ACYPROFILE="Profil" DISPLAY_ACYLISTING="Seznam" FILTER_VIEW_USERS="Prikaz uporabnikov" ACY_FILTEREDUSERS="Prvih %1$s uporabnikov filtriranih %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Sprožilec kampanje %1$s %2$s po filtriranju" SEND_COMMENT="Komentar" SEND_COMMENT_DESC="Ta komentar bo prikazan na začetku testnega sporočila" LISTS_IN_COMP="Tukaj je %s seznamov v %s" IMPORT_X_LISTS="Lahko jih uvozite iz seznama %s in tako obdržite naročnine uporabnikov." IMPORT_LIST_TOO="Tudi uvoz %s seznamov?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Vaša predloga je bila izvožena v mapo media/com_acymailing/tmp. Za prenos kliknite %1$sTUKAJ%2$s." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Tudi uvoz %s novic?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s novic je uvoženih" ACY_START_CAMPAIGN="Prični kampanjo" START_ON_SUBSCRIBE="Ko se uporabnik naroči" START_ON_DAY="Naslednji %s po uporabnikovi prijavi na naročnino" AUTO_GENERATED_HTML="Samodejno ustvarjanje iz HTML različice" USE_DEFAULT_VALUE="Uporabi privzete vrednosti" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Slika naložena" NO_FILE_FOUND="V mapi ni datotek" IMAGE_RESIZED="Sliki bo popravljena velikost na 700px" ACY_OR="ali" MEDIA_BACK="Nazaj" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Vnesi sliko iz url-ja" UPLOAD_NEW_IMAGE="Naloži novo sliko" ALIGNMENT="Poravnava" NOT_SET="Ni določeno" ACY_MARGIN="Rob" ACY_BORDER="Meja" ACY_LINK="Povezava" INSERT="Vstavi" MEDIA_FOLDER_DESC="Mape, ki se uporabljajo za brskanje slike pri uporabi Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media mapa" FILE_RENAMED="Slika s tem imenom že obstaja. Slika bo preimenovana v %s" IMAGE_NOT_FOUND="Oprostite, toda tukaj ne najdem nič..." IMAGE_FOUND="Izgleda, da smo ga našli!" IMAGE_TIMEOUT="Zaradi časovne omejitve slike ni možno naložiti" NO_ACCESS_NEWSLETTER="Nimate dostopa do novice (%s)" ACY_RIGHT="Desno" ACY_LEFT="Levo" LIST_POSITION="Prikaži seznam" ACY_BEFORE_FIELDS="Pred polji" ACY_AFTER_FIELDS="Po poljih" IPTIMECHECK="Omejitev naročnin na posamezen IP" IPTIMECHECK_DESC="Omejitev naročnin na posamezen IP je do 3 na dve uri" DBVALUES="Vrednosti iz baze" ACY_WHERE="Kje" ACY_ANY_CATEGORY="Katerakoli kategorija" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Naročnine uporabnikov na nov seznam" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla opozorila" ACY_SENT="Pošlji" WANNA_REINSTALL_RULES="Pravila so bila posodobljena. Morali jih boste na novo naložiti, da boste imeli zadnjo različico." AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
Spodnje sporočilo je bilo ustvarjeno." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Sporočilo je bilo uvrščeno na časovni seznam in bo poslano po urniku." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Preglejte ga in za pošiljanje kliknite na to povezavo" AUTONEWS_GENERATE_DONE="Sporočilo je objavljeno. Je bilo že poslano?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Ali želite, da se arhiviranih sporočil ne indeksira z iskalniki (brez indeksa), in da se ne sledit povezavam, vsebovanih v vašem sporočilu (ne sledi)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Arhiv Index/Sledi" DATABASE_INTEGRITY="Preverite ustreznost baze" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Več dejanj" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Podvajaj po" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Za urejanje besedila kliknite tukaj" CREATE_FOLDER="Ustvari mapo" FOLDER_NAME="Naziv mape" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Ta mapa že obstaja. Poskusite znova." CUSTOM_VIEW="Prikaz po meri" CUSTOM_VIEW_DESC="Uvoženim uporabnikom tega pogleda nastavite prikaz po meri Zoho CRM" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Kliknite tukaj, da dodate nadaljevanje v vrsto uporabnikov, ki so naročeni na kampanjo %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Kliknite tukaj, da dodate nadaljevanje za vse uporabnike, ki so naročeni na kampanjo" ACY_MAX_RUN="Na podlagi našega pregleda, lahko izvajamo vsako serijo vsakih %s sekund" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Ponovno izračunaj najdaljši čas izvrševanja" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Preverili smo največji čas izvrševanja... Ta je najmanj %s sekund" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Največji čas izvrševanja" ACY_TIMEOUT_SERVER="Glede na konfiguracijo strežnika, se lahko vsak zahtevek izvršuje %s sekund" ACY_LANGUAGE="Jezik" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Ko se preverjajo časovne omejitve, zaprite to stran" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Ponovno inicializiranje področij" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Ali ste prepričani, da želite znova inicializirati vsa področja?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Nepotrjeni uporabniki" ACY_LOADZOHOFIELDS="Nalaganje ZohoCRM polj seznama" ACY_LOADFIELDS="Nalaganje polj" ACY_FIELDSLOADED="Polja naložena" ACY_NOFIELD="ZohoCRM ne vrne polj" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM seznam" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Vaša naročnina na te novice ni potrjena." ACY_RELATIVE_DATE="Relativni datum" ACY_SPECIFIC_DATE="Določen datum" ACY_BEFORE="Pred" ACY_AFTER="Potem" ACY_EXECUTION_TIME="Čas izvrševanja" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Ni države" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Ustvari ime" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Izberite, ali želite ustvariti ime uporabnika iz iz e-pošte ali iz polj ime in priimek (če polje ime ni dodeljeno nobenemu Zoho polju)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="Iz emaila" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Iz imena in priimka" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Če vklopite to možnost in nimate podprtega HTTPS protokola, potem bodo URLji, slike in druge stvari blokirane. Ste prepričani?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Sledenje povezavam zunanjih strani" ABTESTING="A/B preverjanje" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Prosimo, da izberete vsaj dve novici" ABTESTING_TITLE="%s preverjanje" ABTESTING_PART_RECEIVER="Testno pošiljanje %s sprejemnikom. Preskus se enakomerno porazdeli med naslednjimi novicami:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Spreminjanje teh sprejemnikov z urejanjem %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="Po %s dneh:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Ustvari in samodejno pošlje e-novice z najboljšo oceno" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Ustvari in samodejno pošlje e-novice z najboljšo oceno" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Ustvari in samodejno pošlje e-novice z najbolje ocenjenim naslovom in najbolje ocenjeno vsebino" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Nov test bo izbrisal obstoječe statistične podatke o izbranih novicah." ABTESTING_INPROGRESS="Test shranjen. Vsako popravljanje bo ustavilo pošiljanje in pričelo pošiljanje od začetka. S tem lahko istim uporabnikom isto sporočilo." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Vsaj eden od teh obvestil je trenutno že v vrsti. Potrebno ga bo odstaniti iz čakalne vrste, ali pa počakati na konec pošiljanja." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Poslali ste zadnje sporočilo. Prosimo, počakajte konec pošiljanje ali pa izpraznite čakalno vrsto, da lahko sprožite nov preizkus." ABTESTING_SUCCESSADD="Test A/B se je pričel. %s emailov bo dodanih v čakalno vrsto." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Ta test bo poslan %1$s / %2$s uporabnikom" ABTESTING_READYTOSEND="Test je zaključen. Izberete lahko, da mail pošljete še preostalim naročnikom" ABTESTING_COMPLETE="Test in pošiljanje je končano." ABTESTING_FINALSEND="Novica %s je bila dodana v vrsto za preostale prejemnike" ABTESTING_TESTEXIST="Ena izmed novic se uporablja pri drugem testu. Ta test bo prikazan tukaj." ABTESTING_NEEDVALUE="Pred nadaljevanjem morate nastaviti odstotek prejemnikov" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Potrebujete vsaj 50 naročnikov, da bi lahko izvedli test. (imate jih samo %s)" ACY_CLASS="Razred" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="Uoženi podatki morajo imeti vsebino" ACY_FIRST_LINES="Prvih %s vrstic vaše datoteke" ACY_IMPORT_LISTS="Uvoženi uporabniki bodo vpisani na seznam" ACY_IGNORE="Prezri" ACY_IGNORE_LINE="Prva vrstica bo izpuščena" ACY_CREATE_FIELD="Ustvari novo polje" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Določite stolpce" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Določite uvozne stolpce za AcyMailing polja. Ustvarite nova polja po meri, ali pa prezrite nekatere stolpce za uvoz." ACY_MATCH_DATA="Primerjaj podatke" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Kliknite tukaj, da prenesete vse vrstice, ki vsebujejo napake" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Pošlji e-mail na te emaile, če uporabnik pošlje prošnjo za naročnino preko menuja Naroči/Spremeni naročnino." NOTIF_CONTACT_MENU="Ko uporabnik potrdi naročnino" ACY_ONLYAUTOPROCESS="Nastavite AcyMailing za samodejno pošiljanje. Nimate sprožilca za pošiljanje preko tega gumba." ACY_RAND_LIMIT="Naključni izbor %s uporabnikov" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignoriraj prazne stolpces" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Samo novi in spremenjeni uporabniki" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Razvrsti proces pošiljanja po" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Ne morete uporabljati naključnega vrstnega reda, če uporabljate večkratni sistem čakalnih vrst." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Vsaj en email tega testa je bil izbrisan. Nič ni za prikaz." ACY_CATEGORY="Kategorija" ACY_NEW_CATEGORY="Ustvarite novo kategorijo" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Razvrstitev področij" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Tole časovno opravilo se sproži vsakih 15 minut. Počakajte 15 minut, preden ustvarite svoje lastno časovno opravilo" ACY_OPERATOR_ADDEND="Dodaj na konec" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Dodaj na začetek" ACY_SUB_GROUPS="Vključi podskupine" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolokacijske vrednosti" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Zadnji podatki" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="Prvi podatki" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Urejanje uporabniških stvaritev" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Urejanje uporabniških popravkov" ACY_SUMMARY="Skupaj" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Ta opis bo prikazan v področju arhivov." ACY_SENT_ON="Pošlji na %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Vse kategorije" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML oznake za kategorije" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS razred" ACY_INBOX_ACTIONS="Akcije v Prejeto" ACY_BUTTON_CONFIRM="Potrdi z enim klikom" ACY_BUTTON_SAVE="Shrani z enim klikom" ACY_GOTO="Pojdi na" ACY_BUTTON_TEXT="Napis gumba" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Google MORATE zaprositi, da vas uvrti na beli seznam, drugače gumb ne bo prikazan pri prejemniku." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Prikazi samo če" ACY_NO_CATEGORY="Ni kategorije" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Ste prepričani, da želite iz čakalne vrste izbrisati %s emailov?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Gumb za brisanje" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Ali naj gumb Briši res izbriše uporabnika, ali pa ga samo odjavi iz trenutnega seznama?" ACY_UNSUB_FROM="Odjavi uporabnike od" ACY_NON_LOGGED_IN="Ne-prijavljeni uporabniki" ALL_RULES="Vsa pravila" NO_RULE_SAVED="Ni beleženih pravil" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Učinkovitost" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s uporabnikov, ki so odprli email in kliknili na povezavo" ACY_STAT_OPEN_RATE="Omogoči Ocenjevanje" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Omogoči / Vseh klikov" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Omogoči / Dnevni kliki" ACY_STAT_BROWSER="Brskalniki" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Naprave" ACY_STAT_MOBILE="Mobilno" ACY_STAT_NOMOBILE="Računalnik" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobilni OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Preskoči prvih %s emailov kampanje" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Predloga po meri" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing ne more izbrisati slike, ki se uporablja v naslednjih novicah (%1$s) in predlogah (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Slika je odstranjena" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Napaka pri brisanju slike" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Odstrani opis slike" ACY_DONT_EXPORT="Ne izvozi" ACY_CENTER="Sredina" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Konfiguracija strežnika" ACY_EMPTY_QUEUE="Čakalna vrsta je prazna!
NNi sporočil, ki bi čakala na pošiljanje." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Veš statistik seznamov" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Več statistik novic" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Več statistik o uporabnikih" ACY_CONTACTS="Kontakti" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Obstajajo 4 osnovne stopnje za pošiljanje novic." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Ali želite na naslednji nivo, ustvariti pravi email marketing in s tem povečati svojo produktivnost?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Prepustite se vodenju Acyba Teamu..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="z Naročnilom na AcyMailing KORAK PO KORAK boste vsak teden prejeli nasvet, namige in trike ta raziskovanje novih možnosti, ki bodo povečale vašo produktivnost!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Ustvarite svoj prvi seznam kontaktov in pričnite z organizirano komunikacijo!" ACY_NO_STATISTICS="Trenutno še ni statistik" ACY_UNPUBLISHED="Neobjavljeno" ACY_LIST_INFORMATIONS="Seznam informacij" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Informacije o kampanji" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Informacije o predlogi" ACY_STYLES="Stili" ACY_EXPORT_CHART="Izvozi graf" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Informcije o novici" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Lokacije zadnjih %s uporabnikov" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Kronologija naročnin" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Zadnjih 10 naročnin" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Status naročnikov" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Dejavnost čakalne vrste" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Obnovi sedaj!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Vša licenca je potekla" ACY_VALID_UNTIL="Veljavna do" ACY_UPDATE_NOW="Posodobite sedaj %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Ste na tekočem" ACY_CHECK_MY_VERSION="Preveri različico" ACY_ATTACH_LICENCE="Tej spletni strani ni dodeljena nobena licenca" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Dodelite sedaj!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Uvozite ali ustvarite več kontaktov." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Ustvarite odlične novice, vstavite željeno vsebino in rezultate preglejte v različnih velikostih zaslonov." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Pošljite svoje prvo sporočilo z AcyMailing. Določite, kdo vse bo prejel vaše novice in kdaj. Uporabite čakalne vrste." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="Če po kliku na gumb za pošiljanje zaprete okno, se bo pošiljanje samodejno ustavilo.
plačljiva različica vam omogoča samodejno obravnavo tega procesa, torej lahko okno tudi zaprete" ACY_ACL="Napreden nadzor dostopa" ACY_SAVEANDNEW="Shrani & Nov" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Izberite in uredite CSS datoteko, katero želite poleg obstoječe naložiti v ozadju" ACY_CSS_BACKEND="Dodatne CSS datoteke (ozadje)" ACY_MASS_ACTIONS="Množične akcije" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla dovoljenja" ACY_CRON_CLEAN="Podrobna statistika in zgodovina očiščenih uporabnikov" ACY_ATLEASTONE="Vsaj en naročnik" ACY_NOSUB="Ni naročnika" DISPLAY_FORM="Obrazec" ACY_DASHBOARD_USERS="Uporabniki" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Obvestila" ACY_DASHBOARD_LISTS="Seznami" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Osnovne informacije" ACY_ALLOWED_SENDER="Pošiljateljeve pravice" ACY_CONDITIONS="Pogoji" ACY_SPECIFIC="Specifično" ACY_FORWARD_LIST="Preusmeritev na seznam" ACY_DISTRIBUTION="Seznami" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="Emaili bodo iz vašega nabiralnika izbrisani, če bodo vsi postopki uspešno dokončani." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Dovoli predmet" ACY_NO_TEMPLATE="Ni predloge" SIMPLE_SENDING="Preprosto pošiljanje" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Prejemniki" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email vsebina" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Sporočila so bila uspešno poslana na %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Sporočila za %s niso bila poslana (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="Uvoženi uporabniki bodo odnaročeni iz seznamov" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s uporabnikov je bilo odnaročenih iz seznama %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Pošiljatelj ni dovoljen" SIMPLE_SENDING_INTRO="Ta sistem vam omogoča pošiljanje preprostih email sporočil. V bazo ne shranjuje nobenih statističnih podatkov. Ne uparabljajte za pošiljanje novic končnim prejemnikom." ACY_SAVEASTMPL="Shrani kot predlogo" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Vse kampanje" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Predloga je bila ustvarjena in dodeljena tej novici" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="To sporočilo lahko prepošljete največ %s uporabnikom" ACY_LIST_NAMES="Seznam imen" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing lahko prilagodi nekaj Joomla sporočil. Če to želite, potem najprej" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="omogočite vtičnik %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Tukaj je %s uporabnikov v vašem Joomla urejevalniku" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="Tukaj je %s rejistriranih uporabnikov v AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="Če kliknete na gumb 'uvozi'bo sistem :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Posodobil AcyMailing uporabnike iz Joomla seznama uporabnikov" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Brisal AcyMailing uporabnike, če so le ti povezani z Joomla uporabniki, pa ti Joomla uporabniki ne obstajajo več" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Dodal vse Joomla uporabnike v AcyMailing, če le ti še niso dodani" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Naročil vse Joomla uporabnike na izbrane sezname, če le ti še niso naročeni, ali pa če se niso odjavili iz teh seznamov" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Vstavite oznako {emailcontent} v izbrano predlogo" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Vključi sporočilo v" ACY_MESSAGE_DELETED="Sporočilo brisano" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Zahtevano dejanje" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Potrdilo o prejemu - v zadevi" ACY_RULE_LOOP="Povratne zanke" ACY_RULE_LOOP_BODY="Povratne zanke - v telesu" ACY_RULE_FULL="Nabiralnik je poln" ACY_RULE_GOOGLE="Blokiranje po Google skupinah" ACY_RULE_EXIST1="Nabiralnik ne obstaja 1" ACY_RULE_FILTERED="Sporočilo je blokirano s strani prejemnikoveha filtra" ACY_RULE_EXIST2="Nabiralnik ne obstaja 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domena ne obstaja" ACY_RULE_TEMPORAR="Začasne napake" ACY_RULE_PERMANENT="Trajne napake" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Potrdilo o prejemu - v telesu" ACY_RULE_FINAL="Končno pravilo" ACY_NO_FIELD_DELETED="Polje ni brisano" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="Polje %1$s se uporablja kot pogoj za prikaz polja %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Uporabi za prikaz pogojnih" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Onemogoči captcha preverjanje" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Podrobnosti novega uporabnika" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Si mislil" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing ne more izbrisati priloge, ki se uporablja v naslednjih novicah (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Datoteka je izbrisana" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Prišlo je do napake pri brisanju datoteke" ACY_DISPLAY_ICON="Prikaz ikon" ACY_DISPLAY_NOICON="Prikaz seznama" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Kliknite tukaj, da zamenjate izvorno datoteko." ACY_REPLACE_FILE="Zamenjaj" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Želite obstoječo datoteko zamenjati z novo?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Slika zamenjana" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Napaka pri zamenjavi slike" GEOLOC_CONTINENT="kontinent" GEOLOC_TIMEZONE="Časovni pas" ACY_NOT_CLICK="Ni kliknil" ACY_PERSONAL_LINK="Tukaj je privatna povezava na vašo novico ( %s ) namesto oznake...
Te povezave ne kopirajte in ne lepite v email sporočila, saj to lahko povzroči prekinitev naročnine.
Uporabite naše oznake!" ACY_ON="Vsak teden" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Brisanje emailov ni dovoljeno" ACY_SEND_NEWSLETTER="Pošlji novico" ACY_STAT_OPEN_TIME="Delovni čas" ACY_MONDAY="Ponedeljek" ACY_TUESDAY="Torek" ACY_WEDNESDAY="Sreda" ACY_THURSDAY="Četrtek" ACY_FRIDAY="Petek" ACY_SATURDAY="Sobota" ACY_SUNDAY="Nedelja" IMAGE_EDIT="Uredi izbrano sliko" ACY_IMAGE_EFFECTS="Na sliki uporabi eno od naslednjih učinkov" ACY_EFFECT_CROP="Obreži" ACY_EFFECT_SCALE="Resolucija" ACY_IMAGE_NAME="Naziv slike" ACY_EFFECT_ROUNDED="Zaobljeni robovi" ACY_ADD="Dodaj" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="Priporočamo vam, da omogočite captcha. Naj AcyMailing uporabljacaptcha preverjanje?" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Izpraznite čakalno vrsto za uporabnika" ACY_DONT_CLOSE="Če želite zapreti pojavno okno in izklopiti računalnik, uporabite postopek, avtomatsko pošiljanje (na voljo samo v naših komercialnih različicah)" ACY_CAMPAIGNS="Kampanje" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Iz teh seznamov se lahko odjavite." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Preverite vaš email, saj vas v njem čaka kupon" ACY_ZOHOIMPORT="Uvozi Zoho uporabnike" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Prikaz vseh seznamov" ACY_ASC="Naraščajoče" ACY_DESC="Padajoče" ACTION_SENDER_FROM="Pošiljateljevi od" ACTION_SENDER_FROM_DESC="Če je ena od možnosti posredovanje sporočila, potem uporabite pošiljateljev email naslov kot "_QQ_"Od"_QQ_"" ACTION_SENDER_TO="Pošiljateljev odgovori na" ACTION_SENDER_TO_DESC="Če je ena od možnosti posredovanje sporočila, potem uporabite pošiljateljev email naslov kot "_QQ_"Odgovori na"_QQ_"" ACTION_SENDER_ADDRESS="Morda ne boste mogli uporabljati pošiljateljevega emaila" SUBSCRIBE_LINK="V mail vstavi povezavo naroči" ACY_TYPE_SOMETHING="Izberite nekaj možnosti" ACY_CLICKMAP="Klik na zemljevid" ACY_CLICKS_DETAILS="%s klikov je zunaj od %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC naslovi" ACY_FAILED_INSTALL="Napaka pri namestitvi AcySMS, %1$skliknite tukaj%2$s za brezplačen prenos" ACY_DOWNLOADING="Prenos paketa..." ACY_INSTALLING="Nameščanje..." ACY_INSTALLED="Hvala, ker ste namestili AcySMS!
Preizkusite proces pošiljana. Pošiljanje bo simulirano kot "_QQ_"Pošiljateljev profil"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="90% SMS je odprtih. Izboljšajte svojo trženjsko strategijo s pošiljanjem besedilnih sporočil." ACY_TRY_IT="Preizkusite brezplačno" ACY_SMS="Pošlji SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Dovolite svojim uporabnikom, da uporabljajo e-poštne naslove s posebnimi znaki v imenu domene, kot so cirilica, kitajska pisava, slovenski znaki." ACY_SPECIAL_CHARS="Dovoli posebne znake v email naslovu" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Smeškoti ne bodo enako prikazani %1$sv vseh poštnih odjemalcih%2$s In lahko vplivajo na rezultat neželene pošte" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="V naslov vnesite vsaj eno besedo, ali pa alias" ACY_ADD_COMPARE="V primerjanje" ACY_MAX_COMPARE="Istočasno lahko primerjate do 5 pisem" ACY_MIN_COMPARE="Če hočete primerjati, dodajte vsaj 2 pisma" ACY_COMPARE_PAGE="Statistika primerjave" ACY_PER_LIST="Na seznam" ACY_GRAPHS="Grafike" ACY_NEWLY_SENT="Samo nova pisma" ACY_SENT_MORE_THAN="Izberite pisma, ki so bila poslana pred več kot %s dvevi" ACY_DELETE_CHARTS="Izbrišite grafikone" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="Pri vstavljanju grafikonov v glasila se na vašem strežniku ustvarijo nove slike." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Najmanjše število pisem" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Največje število pisem" ACY_IMAGE_RESIZED="Sliki je bila spremenjena velikost" ACY_REDIRECT_TAGS="Dovoli oznake v povezavi za preusmeritev" ACY_FBLEADS_TOKEN="App dostopni žeton" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="Dostopni žeton najdete v vaši Facebook aplikaciji" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="Lahko določite ID oglasa, če želite uvoziti vse potencialne stranke, ali ID obrazca, da uvozite samo potencialne stranke, ustvarjene preko tega obrazca" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Ustvarjeno samo po ustvarjenih" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Ustvarjeni samo pred ustvarjenimi" ACY_FBLEADS_NONE="Ne najdem vodilnih" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Vnesite dostopni žeton" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Vnesite ID, ali pa ID obrazca" ACY_OPEN_DAY="Odprto na dan" ACY_NO_ACCESS_LIST="Nimate dostopa do tega seznama (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Sprožilec vtičnikov at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Nekateri vtičniki omogočajo izvajanje samo enkrat na dan (naprimer vtičnik the Birthday)," ACY_LOCATION="Lokacija" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" To pismo se je med urejanjem že skranilo. Ga želite shraniti še enkrat?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s od %s" ACY_PAGINATION_NONE="Ni podatkov" ACY_SELECTED_USERS="%s AcyMailing uporabniška ujemanja" ACY_IS_UPDATE="Posodobljeno" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="Nova različica vtičnika" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API ključ" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="Kako pridobite Google map API ključ?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="Da se vam prikažejo zemljevodi, morate vnesti vaš Gogle API ključ" ACY_ORDER_COLUMN="Kliknite tukaj, če želite razvrstitev na podlagi tega stolpca" ACY_SELECT_ELEMENT="Najprej izberite postavko" ACY_OK="Vredu" ACY_MODE_HORIZONTAL="Vodoravno" ACY_MODE_VERTICAL="Navpično" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Znotraj" ACY_TEXT_OUTSIDE="Zunaj" ACY_RECAPTCHA="Nevidna ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Ključ Google strani" ACY_SECRET_KEY="Skriti ključ Google strani" ACY_HEADER="Glava" ACY_HITS="Kliki" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="In odstranite iz predmeta" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Stran %1$s od %2$s" ACY_NO_GROUP="Ni skupine" ACY_CSS_WIDGET="Datoteka Widget CSS" ACY_JANUARY="Januar" ACY_FEBRUARY="Februar" ACY_MARCH="Marec" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="Maj" ACY_JUNE="Junij" ACY_JULY="Julij" ACY_AUGUST="Avgust" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="Oktober" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress sporočila" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="Ko v ozadju ustvarite/spremenite prispevek, ga lahko direktno pošljete preko AcyMailing seznama." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Pošlji Joomla! članek" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Uredi email članka" ACY_TAG_ARTICLE="Oznake članka lahko vstavite kjerkoli v vaš email" ACY_SELECT_LIST="Kateri seznami naj prejmej ta članek?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Vstavite članek" ACY_SEND_ARTICLE="Sedaj lahko ta članek pošljete preko AcyMailing %s" ACY_HERE="TUKAJ" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel zaščita" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="Če omogočite to možnost, bodo začetne vrednosti a =, +, - ali @ preoblikovane v zavihke. S tem se zaščitite pred SCV vstavljanjem pri odpiranju uvožene datoteke v Excel.
Prepričajte se, da se kartica samodejno odstrani ali izklopi, če datoteko uvozite nekam drugam kot v AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Uporabniki z naslednjimi pooblastili lahko dostopajo do AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Izvoz vseh podatkov" ACY_EXPORT_MY_DATA="Izvoz mojih podatkov" ACY_CONFIDENTIALITY="Zaupnost" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Uporabnikom dovolite, da iz profila izvozijo svoje podatke" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="Da bi bila skladna z General Data Protection Regulation (GDPR) morajo imeti uporabniki dostop do vseh svojih podatkov.

Lahko jih prenesete iz uporabniških strani, ali pa na AcyMailing uporabniško stran dodate gumb" ACY_DELETE_MY_DATA="Izbriši vse moje podatke" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Ste prepričani?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="S tem dejanjem boste trajno izbrisali vse vaše podatke" ACY_DATA_DELETED="Vaši podatki so bili uspešno odstranjeni" ACY_ERROR_DELETE_DATA="Prišlo je do napake pri odstranjevanju vaših osebnih podatkov. Obrnite se na administratorja" ACY_NO_USER_IMPORT="Trenutni v AcyMailing ni podatkov. Dodajte %s jih!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonimno sledenje" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="Če omogočite to možnost, AcyMailing sledil klikom 7 odpiranjem / geolokaciji / uporabniški zgodovini, toda samo anonimno (vi ne boste videli, kdo je kliknil / odprl. Prav tako se ne zbirajo informacije o operacijskem sistemu in brskalniku)" ACY_HTTPS_ERROR="Če vaša stran uporablja HTTPS, se prepričajte, da v pismih vklopite možnost "_QQ_"%s"_QQ_", drugače vaša povezava ne bo pravilno delovala (npr.: povezava za odjavo)." ACY_ANONYMIZE_OLD="Izbrali ste zbiranje samo anonimne statistike. Kliknite %s, da podatke izbrišete in pričnete z zbiranjem pravih osebnih podatkov (IP naslov, geolokacija, podrobna statistika in različica brskalnika)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Statistika bo trajno izbrisana. Ste prepričani?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing zbira osebne podatke (klike, kdo je odprl pošto, IP uporabnika, geolokacija, različica brskalnika, različica operacijskega sistema).
Če želite biti skladni z GDPR, morate za dovoljenje najprej vprašati uporabnika. Alternativno lahko aktivirate "_QQ_"%1$s"_QQ_" možnost v zavihku "_QQ_"%2$s"_QQ_", da onemogočite podrobno statistiko." ACY_ANONYMIZE_FAIL="Izbris osebnih podatkov ni bil uspešen." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing bo ponovno poskusil..." ACY_DATA_COLLECTION="Zbirka podatkov" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Zbrani podatki uspežno izbrisani" ACTION_SUBSCRIBED="Naročanje" ACTION_WAITING="Čakanje na potrditev" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Naročnina odstranjena" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Dovoli uporabnikom, da izbrišejo svoje osebne podatke" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="Da bi bili skladni z General Data Protection Regulation (GDPR), morate uporabnikom omogočiti brisanje njihovih osebnih podatkov.

To lahko naredite ročno, če uporabnik to zahteva, ali pa dovolite uporabnikom, da to storijo sami na strani s profilom, vendar upoštevajte, da uporabniki običajno ne prebirajo besedil in kliknejo na vsak gumb, ki ga najdejo ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Izberite vsaj eno polje za izvoz" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Članek o politiki zasebnosti" ACY_PRIVACY_POLICY="Politika zasebnosti" ACY_I_AGREE="Strinjam se z %1$s in z %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Poziv k dejanju" ACY_I_AGREE_TERMS="Strinjam se z %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="Strinjam se z %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.7"