;General Slovak v10 SEND_DATE="Dátum odoslania" ACTIVATED="Aktivované" PROCESS_CONFIRMATION="Ste si istý, že chcete pokračovať?" ERROR_SAVING="Chyba Pri ukladaní" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Úspešne uložené" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Úspešne vymazané %s prvok(y)" SUCC_MOVED="Prvok bol úspešne premiestnený" ERROR_ORDERING="Chyba pri objednávaní prvku" PUBLISH_CLICK="kliknite pre odpublikovanie" UNPUBLISH_CLICK="Kliknite pre zrušenie publikovania" UNSCHEDULE_CLICK="Kliknite tu pre zrušenie plánu" SUBSCRIBE_CLICK="Kliknite tu pre odber" UNSUBSCRIBE_CLICK="Kliknite tu pre zrušenie odberu" CONFIRMATION_CLICK="Kliknite sem pre potvrdenie odberu" ENTER_SUBJECT="Prosím zadajte predmet" CREATED_DATE="Dátum vytvorenia" RECEIVE_HTML="Dostávať ako HTML" JOOMEXT_YES="Áno" JOOMEXT_NO="Nie" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="Choď" JOOMEXT_RESET="Reset" ACY_CPANEL="Dashboard" ;module NAMECAPTION="Meno" EMAILCAPTION="E-Mail" SUBSCRIBECAPTION="Predplatné" UNSUBSCRIBECAPTION="Zrušenie odberu" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Odber už bol potvrdený" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Váš odber bol potvrdený" JOOMEXT_SUBJECT="Predmet" MAILING_LISTS="List príjemcov" CONFIRMATION_SENT="Bol odoslaný potvrdzujúci e-mail. Prosím kliknite na potvrdzujúci odkaz pre odber noviniek" SUBSCRIPTION_OK="Bol(a) ste zaradený (á) medzi odberateľov" UNSUBSCRIPTION_OK="Váš odber bol zrušený" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Nebol(a) ste prihlásený(á) k odberu" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Predplatné bolo obnovené" ALREADY_SUBSCRIBED="Ste už medzi príjemcami" NOT_IN_LIST="E-Mailová adresa %s nie je medzi užívateľmi" ;sched Newsletter SCHEDULE="Plán" UNSCHEDULE="Zrušenie plánu" SUCC_UNSCHED="Odber Noviniek zrušený" SPECIFY_DATE="Zadajte prosím dátum odoslania Noviniek" DATE_FUTURE="Zadajte prosím dátum v budúcnosti" AUTOSEND_DATE="Novinky %s budú automaticky zasielané v %s" NB_SCHED_NEWS="%s Novinky naplánované" NO_SCHED="Rozvrh Noviniek musí byť naplánovaný" SCHED_NEWS="Novinky boli naplánované" SCHEDULE_NEWS="Naplánujte Novinky" SEND_CONTINUE="Chcete pokračovať v odosielaní ?" CONTINUE="Pokračovať" SENT_BY="Poslané" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Je zložka ( %s ) zapisovateľná" ACCEPTED_TYPE="Typ súboru ( %s ) nie je podporované, podporované typy sú : %s" FAIL_UPLOAD="Nemožno nahrať súbor %s do %s" FAIL_SAVE="Nemožno uložiť súbor %s" BROWSE_FILE="Vyberte súbor k uloženiu" FAIL_OPEN="Nemožno otvoriť súbor %s" ADD_ATTACHMENT="Vložte nový súbor" MAX_UPLOAD="( maximálna veľkosť súboru : %s )" ALLOWED_FILES="Povolené súbory" UPLOAD_FOLDER="Zložka pre uloženie" ;Validation VALID_EMAIL="Prosím vložte platnú e-mailovú adresu" ONLY_LOGGED="Predplatné je len pre prihlásených užívateľov" ASK_LOG="Prihláste sa, prosím" INVALID_KEY="Kľúč/Užívateľ nebol nájdený. Kontaktujte, prosím, administrátora týchto webových stránok" NOT_VALID_EMAIL="E-Mail %s nie je platný" NAME_MISSING="Prosím zadajte Vaše meno" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="No Smart-Newsletter needed to be generated" NEWSLETTER_GENERATED="Noviky sú vytvorené [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-novinky [%s] nie sú vytvorené : %s" AUTONEWS_SEND="Zaslanie automaticky vytvorených Noviniek" AUTONEWS_WAIT="Počkajte pred odoslaním na potvrdenie" GENERATE="Vytvorenie" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-novinky %s nie sú publikované" AUTONEWS_NOT_READY="The next generate date of the Smart-Newsletter %s has not been reached" ;configuration EMPTY_LOG="Log súbor je prázdny" SUCC_DELETE_LOG="Log súbor bol zmazaný" ERROR_DELETE_LOG="Nemali by ste mazať log súbor" EXIST_LOG="Log súbor neexistuje" THANK_YOU_SHARING="Ďakujeme za príspevok" ALLOW_VISITOR="Povolenie neprihlásených užívateľov" REQUIRE_CONFIRM="Požiadavky potvrdenia (double opt-in)" MESSAGES="Správy" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Zobrazenie správ odberu" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Zobrazí správu na potvrdenie" DISPLAY_MSG_WELCOME="Zobrazí správu pri zaslaní uvítacieho e-mailu" DISPLAY_MSG_UNSUB="Zobrazí správu pri odhlasovacom e-maily" NOTIFICATIONS="Upozornenie" NOTIF_CREATE="Keď je užívateľ vytvorený, e-mail je zaslaný" NOTIF_REFUSE="Keď užívateľ odmieta prijímať e-maily, je zaslaný e-mail" NOTIF_UNSUBALL="Keď sa užívateľ odhlási z odberu, je zaslaný e-mail" REDIRECTIONS="Presmerovanie" REDIRECTION_CONFIRM="Presmerovanie po potvrdení" REDIRECTION_UNSUB="Presmerovanie po odhlásení" ;Users JOOMEXT_NAME="Meno" JOOMEXT_EMAIL="E-Mail" USERS="Užívatelia" NO_SUBSCRIBER="Nebol nájdený odberateľ" NO_RECEIVER="Nebol nájdený príjemca" USER_INFORMATIONS="Užívateľská informácia" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Návštevník" ACY_GROUP="Skupina" EDIT_JOOMLA_USER="Editácia užívateľa Joomla " ;Queue area QUEUE="Fronta" CONFIRM_DELETE_QUEUE="ste si istý(á), že chcete zmazať tieto %s prvky?" PRIORITY="Priorita" NEWS_PRIORITY="Priorita Noviniek" FOLLOW_PRIORITY="Ďalšia priorita" TRY="Skúška" ADDED_QUEUE="%s e-maily boli zaradené do fronty" AUTOSEND_CONFIRMATION="Správy budú odoslané automaticky, akonáhle to bude možné" ALREADY_QUEUED="Tieto e-maily %s sú už vo fronte" DELETE_QUEUE="Prosím zmažte tieto e-maily pred naplánovaním Noviniek" QUEUE_NEXT_TRY="Ďaľší pokus za %s minút" QUEUE_DOUBLE="Bol detekovaný pokus o paralelné odosielanie." ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-mail(y) bolo pridané do fronty pre naplánované odoslanie Noviniek [ID %s] %s" QUEUE_READY="Tieto e-maily sú pripravené k odoslaniu" EMAIL_READY="[ID %s] %s odoslané %s užívateľom" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s bude odoslané po %s" QUEUE_STATUS="Stav fronty %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Ďaľší e-mail bude odoslaný po %s" PROCESS="Spracovanie" NO_PROCESS="Nie je nič k spracovaniu" NB_PENDING_EMAIL="%s e-mail vo fronte k odoslaniu Noviniek %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing spustený %s" CRON_NEXT="Systém nemôže spustiť proces skôr ako %s" ACY_CRON_PROCESS="%s správy spracované : %s úspešne, %s s chybou" CREATE_CRON="Vytvorte/editujte Vašu Cron úlohu" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Odhlásiť sa z tohoto zoznamu" UNSUB_ALL="Odhlásiť sa zo všetkých zoznamov" UNSUB_FULL="Neprajem si dostávať e-maily z tohoto webu" CONFIRM_UNSUB_FULL="Nebudete dostávať e-maily z tohoto webu" CONFIRM_UNSUB_ALL="Boli ste odhlásený zo všetkých zoznamov" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Boli ste odhlásený z tohoto zoznamu" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Nie ste prihlásený k žiadnemu odberu" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Nie ste prihlásený k odberu vybraných Noviniek" ;subscription ACCEPT_TERMS="Prosím prečítajte si obchodné podmienky" JOOMEXT_TERMS="Obchodné podmienky" UNSUBSCRIBE="Zrušenie odberu" UNSUBSCRIBED="Odber zrušený" NO_SUBSCRIPTION="Žiadny odber" PENDING_SUBSCRIPTION="Počkajte prosím na potvrdenie" SUBSCRIBED="Odber potvrdené" ALL_STATUS="Stav" ACCEPT_REFUSE="Potvrdené / zamietnuté" ACCEPT_EMAIL="E-Mail prijatý" REFUSE_EMAIL="E-Mail zamietnutý" SUBSCRIPTION="Odoberať" ENABLED_DISABLED="Povolené / zamietnuté" ENABLED="Povolené" DISABLED="Zakázané" UNSUBSCRIBERS="Neodoberajú" SUBSCRIBERS="Odberatelia" SUBSCRIBE_ALL="Odber všetkého" SUBSCRIBE="Odoberať" REMOVE="Odstrániť" CONFIRMED="Potvrdené" STATUS="Stav" SUBSCRIPTION_DATE="Dátum odberu" UNSUBSCRIPTION_DATE="Dátum ukončenia odberu" USER_REFUSE="Tento užívateľ si nepraje dostávať e-maily z tohoto webu" SAVE_CHANGES="Uloženie zmien" ;sendprocess SEND_EMPTY="V tomto e-maily nie je predmet alebo správa" SEND_ERROR="Chyba zaslania správy %s užívateľom %s" SEND_SUCCESS="Správa %s bola úspešne odoslaná %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-Mail ID %s nebol doteraz publikovaný" SEND_ERROR_USER="Užívateľ nebol nájdený: %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Užívateľ %s nie je potvrdený" SEND_ERROR_APPROVED="Užívateľ %s nie je schválený" SEND_ERROR_ACCEPT="Užívateľ %s neakceptuje e-maily" SEND_PROCESS="Proces odoslania" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Proces bol obnovený (aby sa vyhol prekročeniu časového limitu)" SEND_REFRESH_CONNECTION="Proces bol obnovený (aby sa vyhol strate komunikácie)" SEND_STOPED="Proces odosielania bol zastavený kvôli veľkému množstvu chýb" SEND_KEPT_ALL="Systém nechal nedoručené e-maily vo fronte. Môžete ich odoslať neskôr" SEND_CHECKONE="Skontrolujte prosím konfiguráciu e-mailového serveru a skúste odoslať testovací e-mail" SEND_ADVISE_LIMITATION="Ak ste práve úspešne odoslali väčšie množstvo e-mailov, táto chyba mohla byť spôsobená prekročením limitu odosielaných e-mailov na vašom poštovom serveri" SEND_REFUSE="Váš server pravdepodobne odmieta odoslať väčšie množstvo e-mailov" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="V prípade, že použijete niektorú z komerčných verzií, systém bude schopný automatického odosielania prostredníctvom CRONu" SEND_CONTINUE_AUTO="Ak nakonfigurujete CRON úlohu, systém bude schopný automaticky pokračovať v odosielaní" ;type TITLE_ONLY="Len názov" INTRO_ONLY="Len úvod" FULL_TEXT="Celý text" ACY_EACH_TIME="Vždy, keď je AcyMailing spustený" ACY_ONLY_ACTION="Len keď AcyMailing vykoná akciu" SIMPLIFIED_REPORT="Jednoduchý report" DETAILED_REPORT="Detailný report" ALL_EMAILS="Všetky E-Maily" FILTER_SELECT="Zvoľte typ filtra" ACYMAILING_LIST="AcyMailing zoznam" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing pole" JOOMLA_FIELD="Joomla užívateľ" CB_FIELD="Vývojárská komunita" ALL_CREATORS="Všetci tvorcovia" ALL_LISTS="Všetky zoznamy" ALL_USERS="Všetci užívatelia" AUTO_ONLY="Len automaticky" AUTO_MAN="Automaticky / ručne" MANUAL_ONLY="Len ručne" OTHER="Ďaľší" NO_UNSUB_MESSAGE="Nie je odhlasovacia správa" NO_WELCOME_MESSAGE="Nie je uvítacia správa" EDIT_EMAIL="Editácia e-mailu" CREATE_EMAIL="Vytvorenie nového e-mailu" ALL_URLS="Všetky URL" HTML_VERSION="HTML verzia" TEXT_VERSION="Text verzia" INFOS="Informácie" ;time HOURS="Hodiny" DAYS="Dni" WEEKS="Týždne" MONTHS="Mesiace" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Počet odberateľov/neodberateľov" SUB_HISTORY="História odberov" STATISTICS="Štatistika" GLOBAL_STATISTICS="Celková štatistika" DETAILED_STATISTICS="Detailná štatistika" OPEN="Otvorenie E-Mailu" OPEN_UNIQUE="Jedinečné otvorenie" OPEN_TOTAL="Celkové otvorenie" NOT_OPEN="Nie je otvorené" OPEN_DATE="Dátum otvorenia" PERCENT_OPEN="%s HTML e-mailov boli otvorené" SENT_HTML="Odoslané v HTML formáte" SENT_TEXT="Odoslané v textovom formáte" FAILED="Chybne" CHARTS="Grafy" RECEIVED_VERSION="Verzia" URL="URL" URL_NAME="Meno URL" UNIQUE_HITS="Jedinečný klik" TOTAL_HITS="Celkový počet klikov" CLICK_STATISTICS="Štatistika klikov" CLICKED_LINK="Kliknuté na odkaz" PERCENT_CLICK="%s užívateľov kliklo na odkaz" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mailov odoslané" FORWARDED="Predané" ;email EMAIL_NAME="E-Mail" SEND_HTML="Odoslaná HTML verzia" NEXT_GENERATE="Dátum ďaľšieho vytvorenia" GENERATE_FREQUENCY="Frekvencia vytvárania" FREQUENCY="Frekvencia" ISSUE_NB="Číslo vydania" GENERATE_MODE="Mód vytvorenia" NOTIFICATION_TO="Odoslať upozornenie" EVERY="Každý" CREATOR="Autor" ATTACHMENTS="Prílohy" ATTACHED_FILES="Priložené súbory" NEWSLETTERS="Novinky" NEWSLETTER="Novinka" JOOMEXT_VISIBLE="Viditeľné" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Meno šablóny" ACY_TEMPLATE="Šablóna" BACKGROUND_COLOUR="Farba pozadia" ;followup FOLLOWUP="Nasledujte" CAMPAIGN="Kampaň" DELAY="Prestávka" FOLLOWUP_ADD="Pridanie ďaľšieho sledovania" CAMPAIGN_START="Keď sa užívateľ prihlásí k jednému z nasledujúcich zoznamov, odštartuje kampaň" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="%s sledovateľov kampane" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Informácie odosielateľa" FROM_NAME="Od mien" FROM_ADDRESS="Z adresy" REPLYTO_NAME="Odpoveď menu" REPLYTO_ADDRESS="Adresa odpovedí" BOUNCE_ADDRESS="Adresa pre nedoručiteľné" ;lists LIST="zoznam" LISTS="zoznamy" LIST_NAME="zoznam mien" RECEIVE="Príjem" LIST_CREATE="Vytvorte najprv zoznam" LIST_RECEIVERS="Novinky budú odoslané užívateľom vybraným v zozname" NEWSLETTER_SENT_TO="Tieto Novinky budú zaslané" LIST_PUBLISH="Aktivujte prosím tento zoznam" EMAIL_AFFECT="Tento e-mail ovlyvní tento alebo iný publikovaný zoznam" COLOUR="Farba" MSG_UNSUB="Odhlasovacia správa" MSG_WELCOME="Úvodná správa" NB_PENDING="Počet čakajúcích užívateľov" ACCESS_LEVEL="Úroveň prístupu" ACCESS_LEVEL_SUB="Prístup prehliadania/odber" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Front-End Management" ;test SEND_TEST="Odoslanie testovacieho e-mailu" SEND_TEST_TO="Oddslanie testovacieho e-mailu" EMAIL_ADDRESS="Adresa" SEND_VERSION="Verzia k odoslaniu" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Text" SEND="Odoslanie" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Ďaľší čas spustenia úlohy" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Report" REPORT_SEND="Odoslanie reportu" REPORT_SEND_TO="Odoslanie reportu" REPORT_SAVE="Uloženie reportu" REPORT_SAVE_TO="Uloženie reportu" REPORT_DELETE="Zmazanie reportu" REPORT_SEE="Prehliadka reportu" REPORT_EDIT="Editácia e-mailu s reportom" LAST_CRON="Posledný Cron" LAST_RUN="Posledný čas spustenia" CRON_TRIGGERED_IP="Spustené z IP" MAIL_CONFIG="Konfigurácia pošty" QUEUE_PROCESS="Procesy vo fronte" PLUGINS="Pluginy" LANGUAGES="Jazyky" ENCODING_FORMAT="Formát kódovania" CHARSET="Znaková sada" WORD_WRAPPING="Zarovnanie slov" EMBED_IMAGES="Vložené obrázky" EMBED_ATTACHMENTS="Vložené prílohy" MULTIPLE_PART="Odoslať viacnásobne" SENDMAIL_PATH="Cesta odoslaniu e-mailu" SMTP_CONFIG="SMTP konfigurácia" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Bezpečnostná metóda" SMTP_ALIVE="Ponechat Aktívne" SMTP_AUTHENT="Overené" SMTP_PASSWORD="Heslo" MAX_NB_TRY="Maximálny počet pokusov" QUEUE_PROCESSING="Spracovanie vo fronte" EDIT_CONF_MAIL="Editáia potvrdzujúceho e-mailu" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Editácia upozorňujúceho e-mailu" ACY_CONFIGURATION="Konfigurácia" SHARE="Zdielanie" SHARE_CONFIRMATION_1="Tento jazykový súbor bude odoslaný Acyba prekladateľskému tímu a bude obsadený v daľšej verzi." SHARE_CONFIRMATION_2="Zdieľaním tohto súboru dovolíte Acyba užitie Vašej práce pre akékoľvek použitie." SHARE_CONFIRMATION_3="Nižšie môžete doplniť osobný odkaz, ktorý bude odoslaný e-mailom tímu." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing nie je aktuálne preložený v tomto jazyku." LOAD_ENGLISH_2="Anglická verzia bude nahraná a môžete ju preložiť." LOAD_ENGLISH_3="Pokud tak učiníte, nezapomeňte se podělit s překladem s ostatními!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Nahrajte si poslednú verziu z našeho serveru" INTERFACE="Rozhranie" MENU="Menu" ACYMAILING_MENU="Menu odkazujúcí na AcyMailing" PLUG_INTE="Integrácia s AcyMailing" PLUG_TAG="Doplnky pre označovací systém" FORWARD_FEATURE="Povolenie predávania" FEATURES="Vlastnosti" ADD_NAMES="Pridanie mien" TEST_EMAIL="Ak dostatnete túto správu, konfigurácia je v poriadku." USE_SEF="Použitie SEF URL" CSS_MODULE_DESC="Vyberte si css súbor, ktorý chcete nahrať do užívateľského modulu" CSS_FRONTEND_DESC="Vyberte si css súbor, ktorý chcete nahrať do užívateľského modulu" CSS_MODULE="CSS súbor modulu" CSS_FRONTEND="CSS súbor užívateľského rozhrania" USE_SEF_DESC="Máte možnosť pridať SEF URL alebo nechať normálne URL.
Táto voľba je použitá, pokiaľ sú e-maily zasielané z užívateľského rozhrania." ADD_NAMES_DESC="Pridá meno užívateľa do hlavičky e-mailu.
Niektoré poštovné servery neakceptujú mená, v tomto prípade zakážte túto voľbu." FROM_NAME_DESC="Štandardné meno Od, ktoré je použité v Novinkách
Môžete prepísať túto vlastnosť pre každý e-mail" FROM_ADDRESS_DESC="Štandardná E-mailová adresa Od vo vašich e-mailoch" REPLYTO_NAME_DESC="Štandardné meno Odpoveď vo vašich e-mailoch" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Štandardná E-mailová adresa Odpoveď vo vašich e-mailoch." BOUNCE_ADDRESS_DESC="Táto e-mailová adresa prijme všetky automatické odpovede od vašich príjemcov.
Ak neviete čo táto položka znamená, nevyplňujte ju. Nesprávnym vyplnením môže dojsť k zablokovaniu procesu odosielania." ENCODING_FORMAT_DESC="Štandard kódovania pre e-mailové správy.
Doporučujeme 8-Bit." CHARSET_DESC="Znaková sada pre všetky vaše e-maily.
Doporučujeme UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Niektoré servery nedovolia zaslať v e-mailoch na jednom riadku viac ako xx znakov.
Tento parameter umožní nastaviť tento limit." EMBED_IMAGES_DESC="Vloží AcyMailing Váš obrázok do Novinek?
V prípade, že áno, proces odosielania bude trvať dlhšie, ale príjemcovi budú musieť sťahovať obrázky z Vašich webových stránok." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Má AcyMailing vložiť prílohy do Novinek?
V prípade, že nie, AcyMailing pridá zoznam príloh s odkazy na Vaše webové stránky." MULTIPLE_PART_DESC="Má AcyMailing odosielať viac častí e-mailov?
Ak áno, AcyMailing odošle textovú a html verziu e-mailu a závisí na klientovi príjemcu, ktorú verziu otvorí." SENDMAIL_PATH_DESC="Cesta používania k volaniu funkcie SendMail." SMTP_SERVER_DESC="SMTP Server" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="Má AcyMailing používať bezpečné SMTP pripojenie?
V prípadě GMAIL, zvoľte SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Má AcyMailing nechať otvorené SMTP pripojenie behom odosielania?
Doporučujeme nechať túto voľbu zapnutú." SMTP_AUTHENT_DESC="Ak potrebuje Váš poštový server meno a heslo, nechajte voľbu zapnutú." USERNAME_DESC="Užívateľské meno pre pripojenie na Váš SMTP server." SMTP_PASSWORD_DESC="Heslo k pripojeniu na Váš SMTP server." CRON_URL_DESC="Cron URL k spusteniu AcyMailing.
Mali by ste zadať URL k vytvoreniu cron úlohy." REPORT_SEND_DESC="Mal by AcyMailing zasielať reporty?" REPORT_SAVE_DESC="Aký report má AcyMailing save ukladať do log súboru?" REPORT_SEND_TO_DESC="Môžete vložit jednu alebo viac e-mailových adries, na ktoré bude AcyMailing zasielať reporty." REPORT_SAVE_TO_DESC="Umiestnenie log súboru." LAST_RUN_DESC="Čas posledného spustenia úlohy cron." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing bola spustená z tejto IP adresy." REPORT_DESC="Posledný report, ktorý vytvoril AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Zoznam povolených prípon súborov, ktoré mohli byť použité ako prílohy." UPLOAD_FOLDER_DESC="Zložka, v ktorej sú prílohy uložené." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Má AcyMailing zobraziť potvrdzujúcu správu, keď si užívateľ predplatí vaše webové stránky?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Má AcyMailing zobraziť potvrdzujúcu správu, keď užívateľ potvrdí odber?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Má AcyMailing zobraziť potvrdzujúcu správu, keď AcyMailing posiela jeden alebo viac uvítacích e-mailov?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Má AcyMailing zobraziť potvrdzujúcu správu, keď AcyMailing posiela jeden alebo viac odhlasujcúcich e-mailov?" ACYMAILING_MENU_DESC="Zvoľte menu, na ktoré chcete odkazovať z AcyMailing.
Užívatelia môžu mať problém s prístupom, tak by ste mali zvoliť menu prístupné všetkým." EDITOR_DESC="Zvoľte editor, ktorým si prajete editovať AcyMailing E-maily." MAX_NB_TRY_DESC="Ak AcyMailing neodošle e-mail po X pokusoch, vymaže e-mail z fronty." QUEUE_PROCESSING_DESC="Ak je použitá iba automatická metóda, AcyMailing vždy použije automatické spracovanie a nespustí ručné spracovanie,ak budete zasielať e-mail z administrátorského rozhrania." NEWS_PRIORITY_DESC="Ak AcyMailing zaraďuje do fronty e-maily, bude ich umiestňovať v závislosti na dátume odoslania a priorite.
V prípade požiadavky na bezprostredné odoslaníe Novinek, nastavte čo najmenšiu prioritu, čo umožní odoslanie pred ostatními." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Priorita pre sledujúcu správu.
Ak chcete odoslať bezprostredne e-mail, musíte nastaviť vyššiu prioritu (nižšie číslo) ako Novinkám." ALLOW_VISITOR_DESC="Umožníte návštevníkom prihlásiť sa k odberu Noviniek?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Mal by užívateľ kliknúť na potvrdzujúci odkaz pred zapísaním na zoznam odberateľov ?" NOTIF_CREATE_DESC="Zaslať e-mail na tieto e-mailové adresy pokaždé, keď je vytvorený nový užívateľ." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Zaslať e-mail na tieto e-mailové adresy pokaždé, keď sa užívateľ odhlasuje zo zoznamu odberateľov." NOTIF_REFUSE_DESC="Zaslať e-mail na tieto e-mailové adresy pokaždé, keď užívateľ nechce dostávať e-maily z Vašich webových stránok." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Vložte URL, na ktoré má byť užívateľ presmerovaný po kliknutí na potvrdzujúcí odkaz." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Ak zvolíte Nie, funkcia predávania nebude povolená na Vašich webových stránkach" DEFAULT_SENDER="Prihlásený užívateľ ako Odosielateľ" DEFAULT_REPLY="Príhlásený užívateľ ako príjemca odpovede" DEFAULT_SENDER_DESC="Chcete prihláseného užívateľa nastaviť ako odosielateľa Novinek?" DEFAULT_REPLY_DESC="Chcete prihláseného užívateľa nastaviť ako príjemcu odpovede na Novinky ?" FRONTEND_PRINT="Ikona tlače" FRONTEND_PDF="Ikona PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Chcete aby AcyMailing pridal ikonu tlače do archívu Novinek?" FRONTEND_PDF_DESC="Chcete aby AcyMailing pridal ikonu PDF do archívu Novinek?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Dovolíte užívateľovi meniť dáta bez identifikácie?
Ak zvolíte Nie, dáta vložené užívatelom nemôžu byť zmenené pokiaľ nebudú identifikované systémom." ALLOW_MODIFICATION="Povolí modifikáciu dát užívateľom" ONLY_SUBSCRIPTION="Len jeho odber" IDENTIFICATION_SENT="E-mail k overeniu Vašej identity Vám bol odoslaný.
Kliknite prosím na odkaz, aby ste môhli zmeniť váš odber." SHOW_DESCRIPTION="Zobrazí zoznam popisu" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Zobraziť zoznam popisu archivovaných Novinek?" SHOW_SENDDATE="Zobrazí stĺpec dát odoslania" SHOW_SENDDATE_DESC="Zobraziť dátum odoslania archivovaných Novinek?" SHOW_FILTER="Zobrazí filter" SHOW_FILTER_DESC="Zobraziť filter archivovaných správ?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="A potom kliknutím tu spustíte znova inštaláciu." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Pri odosielaní potvrdzovacieho emailu zobraziť správu" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Má Acymailing zobraziť potvrdzovaciu správu pri odosielaní potvrdzovacieho emailu?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Zobraziť správu pri odhlásení" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Má Acymailing zobraziť správu pokiaľ sa užívateľ odhlási z Vašeho website?" REDIRECTION_MODIF="Presmerovanie po úprave odberu" REDIRECTION_SUB="Presmerovaním po prihlásení k odberu" REDIRECTION_SUB_DESC="Vložte URL na ktoré má byť užívateľ presmerovaný po prihlásení k odberu." REDIRECTION_MODIF_DESC="Vložte URL na ktoré má byť užívateľ presmerovaný po úprave jeho odberu." REDIRECTION_NOT_MODULE="URL presmerovanie nemôže byť aplikované na Modul! Upravte Acymailing modul." ;export/import FIELD_EXPORT="Exportovateľné položky" EXPORT_FORMAT="Formát exportu" EXPORT_SUB_LIST="Len užívatelia na jednom alebo viac vybraných zoznamoch" EXPORT_CONFIRMED="Len potvrdenie užívateľa" EXPORT_REGISTERED="Len registrovaní užívatelia (Joomla užívatelia)" UPLOAD_FILE="Nahrať súbor" CHARSET_FILE="Znaková sada súboru" IMPORT="Import" IMPORT_HEADER="Prvý řiadok Vašeho súboru ( %s ) musí obsahovať len stĺpec acymailing_subscriber tabuľky" IMPORT_EMAIL="Potrebujete aspoň stĺpec email" IMPORT_EXAMPLE="Príklad : meno,email" IMPORT_ARGUMENTS="Potrebujete %s argumentov na riadku" IMPORT_ERRORLINE="Riadok %s nejde importovať" ACY_IMPORT_REPORT="%s užívatelia v importovanom súbore : %s nových užívateľov, %s chybných e-mailových adries, %s už existujúcich užívateľov" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s užívateľov bolo pridaných na zoznam odberateľov %s" IMPORT_REMOVE="%s užívatľov bolo odstránených zo zoznamu %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Stĺpec %s nie je v zoznamu možných stĺpcov : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing užívatelia pridaní" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing užívatelia zmazaní" IMPORT_NEW="%s nových užívateľov importovaný" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s odberateľov bolo vložených" IMPORT_LIST="Zoznam %s importovaný" IMPORT_JOOMLA="Joomla užívatelia" UNKNOWN="Neznámy" IMPORT_FROM="Import dát z" ;styles CONTENT_AREA="Štýl pre oblasť obsahu" CONTENT_HEADER="Štýl pre nadpis obsahu" CONTENT_READMORE="Stýl pre odkaz čítajte ďalej" ADD_STYLE="Pridanie nového štýlu" CLASS_NAME="Meno CSS triedy" CSS_STYLE="CSS aplikované na triedu" STYLE_UNSUB="Štýl pre odkaz zrušenia odberu" STYLE_VIEW="Štýl pre odkaz Pohľad on-line" ;tags TAGS="Označenie" INSERT_TAG="Vloženie označené" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Kliknite tu pre potvrdenie odberu" MODIFY_SUBSCRIPTION="Zmena Vašeho odberu" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Vložte odkaz Podvrdenie Vašeho odberu do Vašeho e-mailu" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Vložte odkaz Zmena Vašeho odberu do Vašeho e-mailu" UNSUBSCRIBE_LINK="Vložte odkaz Zrušenie odberu do Vašeho e-mailu" VIEW_ONLINE="Kliknite tu pro on-line prístup" FORWARD_FRIEND="Predajte tento e-mail priateľom" VIEW_ONLINE_LINK="Vložte odkaz On-line prístup do Vašeho e-mailu" FORWARD_FRIEND_LINK="Vložte odkaz Predaný! do Vašeho e-mailu" WEBSITE_LINKS="Odkaz na webové stránky" JOOMLA_CONTENT="Joomla obsah" DISPLAY="Zobrazenie" CLICKABLE_TITLE="Klikateľný nadpis" AUTHOR_NAME="Meno autora" JOOMEXT_READ_MORE="Čítajte ďalej" MIN_ARTICLE="Minimálne množstvo článkov" MAX_ARTICLE="Maximálne množstvo článkov" ONLY_NEW_CREATED="Len novo vytvorené" ONLY_NEW_MODIFIED="Len novo vytvorené alebo zmenené" MODIFIED_DATE="Dátum zmeny" REPLACE_TAGS="Zmena značky" ACY_COUPON="kupón" COUPON_PERCENT="Percent" COUPON_TOTAL="Celkom" COUPON_PERMANENT="Stály" COUPON_GIFT="Darček" COUPON_NAME="Kód kupónu" COUPON_VALUE="Hodnota" ACY_PRODUCTS="produkty" JOOMEXT_EVENT="Udalosť" ACY_ORDERS="Objednávky" ACY_ONE_PRODUCT="Najmenej jeden produkt" ACY_DIDNOTBOUGHT="Nekupujte" ACY_BOUGHT="kúpené" SHOPPER_GROUP="Obchodná skupina" UPCOMING_EVENTS="Nastávajúca udalosť" MAX_STARTING_DATE="Maximálny čas začiatku" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Predplatiteľ" SUBSCRIBER_ID="ID predplatiteľa" SUBSCRIBER_EMAIL="E-mail predplatiteľa" SUBSCRIBER_NAME="Meno predplatiteľa" SUBSCRIBER_USERID="ID predplatiteľa v tabulke Joomla užívateľov" SUBSCRIBER_IP="IP predplatiteľa v čase prihlásenia" SUBSCRIBER_CREATED="Dátum vytvorenia predplatiteľa" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Meno predplatiteľa" SUBSCRIBER_LASTPART="Priezvisko predplatiteľa" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(meno predplatiteľa Jozef Novák je Jozef)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(priezvisko predplatiteľa Jozef Novák je Novák)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla užívateľ" TAGUSER_USERNAME="Prihlasovacie meno užívateľa" TAGUSER_GROUP="Skupina užívateľa (Super Administrátor, Manager, Autor...)" TAGUSER_LASTVISIT="Dátum poslednej návštevy užívateľa" TAGUSER_REGISTRATION="Dátum registrácie užívateľa" DISPLAY_PICTURES="Zobrazenie obrázka" TAG_ELEMENTS="Prvky" TAG_CATEGORIES="Kategórie" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Dostupné len v AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Dostupné len v AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Update / O Acymailing" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Spracovanie nedoručiteľných správ" BOUNCE_FEATURE="Povolenie automatického spracovania nedoručiteľných správ" BOUNCE_CONNECTION="Spôsob pripojenia" BOUNCE_CERTIF="Self-signed certifikát" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Úspešne pripojený k %s" NB_MAIL_MAILBOX="Vo Vašej e-mailovej schránke je %s správ" BOUNCE_TIMEOUT="Výpadok pripojenia(sekundy)" BOUNCE_PROCESS="spracovanie nedoručiteľných správ" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maximálny počet e-mailov" BOUNCE_RULES="Pravidlá" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Akcie predplatiteľa" EMAIL_ACTION="Akcie e-mailov" FORWARD_EMAIL="Predanie správy" DELETE_EMAIL="Zmazanie správy" UNSUB_USER="Odhlásenie odberu užívateľa" SUBSCRIBE_USER="Prihlásenie odberu užívateľa" DELETE_USER="Zmazanie užívateľa" BOUNCES="Nedoručené" ;install PLUG_INSTALLED="Doplnok %s je úspešne nainštalovaný" MODULE_INSTALLED="Modul %s bol nainštalovaný úspešne" TEMPLATES_INSTALL="%s šablón nainštalované" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Špecifická nedoručiteľná e-mailová adresa %s môže spôsobovať problém, prosíme o jej zmazanie (nechajte pole bunke adresa prázdna) a skúste znovu." ADVICE_SMTP_AUTH="Zadali ste heslo pre prístup k SMTP serveru ale overovanie nie je požadované. Mali by ste zapnúť požiadavky na overovanie." ADVICE_LOCALHOST="Vaše webové stránky nemajú poštový server. Prosím overte, či môžete posielať e-maily z Joomly.(požiadavka na heslo, potvrdenie registrácie...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Predvolený jazyk" ACY_CUSTOM="Užívateľský" ;field interface FIELD_LABEL="Označenie" FIELD_COLUMN="Meno stĺpca" FIELD_TYPE="Typ pola" REQUIRED="Požadované" CORE="Jadro" FIELD_SIZE="Veľkosť" FIELD_DEFAULT="Predvolená hodnota" FIELD_VALUES="Hodnoty" FIELD_COLUMNS="Stĺpce" FIELD_ROWS="Riadky" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Miesto pre text" FIELD_RADIO="Prepínač" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" EXTRA_INFORMATION="Doplňujúce informácie" EXTRA_FIELDS="Užívateľská položka" FIELD="Položka" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednoduchý výber" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Viacnásobný výber" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Hodnota" FIELD_TITLE="Názov" FIELD_ADDVALUE="Pridanie novej hodnoty" FIELD_VALID="Prosím vložte hodonotu pre položku %s" FIELD_ERROR="Užívateľská chybová hláška" FORMAT="Formát" FIRSTNAMECAPTION="Meno" LASTNAMECAPTION="Priezvisko" CITYCAPTION="Mesto" COUNTRYCAPTION="Zem" PHONECAPTION="Telefonné číslo" ADDRESSCAPTION="Adresa" FIELD_BIRTHDAY="Narodeniny" SOCIAL_SHARE="Zdielajte na %s" SHARE_TEXT="Práve číta %s" ;security SECURITY="Bezpečnosť" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Povoliť captcha" CAPTCHA_CHARS="Znaky" CAPTCHA_CHARS_DESC="Zoznam znakov použitých pre text captcha" SECURITY_KEY="Bezpečnostný Kľúč" SECURITY_KEY_DESC="Pokiaľ používáte odber cez URL, musíte vložiť tento kľúč do url inak nebude odber akceptovaný

%s" MODULE_VIEW="Odber cez AcyMailing Modul" COMPONENT_VIEW="Odber cez AcyMailing Komponent" CAPTCHA_NBCHAR="Počet znakov" CAPTCHA_HEIGHT="Výška" CAPTCHA_WIDTH="Šírka" CAPTCHA_BACKGROUND="Farba Pozadia" CAPTCHA_COLOR="Farba frontu" ERROR_SECURE_KEY="Bezpečnostný kľúč nie je správny" ERROR_CAPTCHA="Prosím opíšte bezpečnostný kód zobrazený v obrázku captcha" FE_EDITION="Front-end úprava" FE_MODIFICATION="Povoliť modifikáciu" FE_MODIFICATION_DESC="Povolíte užívateľovi upraviť správy vytvorené iným užívateľom?" FE_MODIFICATION_SENT="Povoliť úpravu po odoslaní" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Povolíte užívateľovi upraviť správy po ich odoslaní?" ARCHIVE_SECTION="Sekcia Archívu" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Zobraziť predmet správy v archíve správ" SUBJECT_DISPLAY="Zobraziť Predmet" ALREADY_SENT="%s e-mailu s touto správou keď bolo odoslané." REMOVE_ALREADY_SENT="Chcete odoslať túto správu len novým užívateľom?" SEND_TO_ALL="Nie, poslať všetkým užívateľom" CLICK_BOUNCE="KLIKNITE SEM pre spracovanie správ" NOTIF_UNSUB="Pokiaľ sa užívateľ odhlásí zo zoznamu, poslať e-mail na" NOTIF_UNSUB_DESC="Poslať e-mail na tieto emailové adresy pokiaľ sa užívateľ odhlási zo zoznamu." TEMPLATE_STYLESHEET="Formát" BLOCK_USER="Blokovanie užívateľa" COMMENTS_ENABLED="Komentár užívateľa" COMMENTS_ENABLED_DESC="Pridať komentáre užívateľa do archívu" IMPORT_CONFIRMED="Pridať užívateľa ako potvrdeného" IMPORT_TEXTAREA="Oblasť textu" GENERATE_NAME="Automaticky generovat užívateľské meno" ACTION_SELECT="Vyberte akciu" ADD_FILTER="Pridať filter" ADD_ACTION="Pridať akciu" ACTIONS="Akcie" ACY_ORDER="Objednané" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Autor" ACY_DESCRIPTION="Popis" ACY_ORDERING="Poradie" OPEN_POPUP_DESC="Chcete otvoriť Novinky z archívu v novom okne?
Ak nie, archív Newslettra bude otvorný v tomto okne." OPEN_POPUP="Otvoriť archív v novom okne" SUBSCRIBE_TO="Prihlásiť užívateľa k" REMOVE_FROM="Odstrániť užívateľa z" ENTER_TITLE="Prosím, zadajte nadpis" REMOVE_SUB="Odstrániť užívateľa z odberu" MORE_PLUGINS="Kliknite tu pre stiahnutie dalších doplkov" MORE_TEMPLATES="Kliknite tu pre stiahnutie dalších šablón" ACY_FILTERS="Filtre" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Potvrdiť odber užívateľa" BLOCK_USERS="Blokovať užívateľa" ENABLE_USERS="Povolenia užívateľa" NB_CONFIRMED="%s užívateľov potvrdených" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automatické spustenie filtrov:" AUTO_CRON_FILTER="Každý deň (s použitím úlohy cron)" ON_USER_CREATE="Na vytvorenie užívateľa" ON_USER_CHANGE="Na zmenu užívateľa" ON_USER_CLICK="Keď užívateľ klikne na url z vášho e-mailu" ON_OPEN_NEWS="Keď užívateľ otvorí váš e-mail" SUBSCRIBE_LIST="Kliknite tu pre pridanie užívateľa do tohto zoznamu " MISSING_LANGUAGE="Váš jazykový súbor ešte nie je nainštalovaný." UPDATE_LANGUAGE="Váš jazykový súbor nie je aktualizovaný." DONT_REMIND="Áno viem, nemusíte mi to pripomínať" META_DATA="Metadáta" META_KEYWORDS="Kľúčové slová" META_DESC="Meta popis" STYLE_IND="Individuálny štýl" CUSTOM_TEXT="Užívateľský text" RESIZED="Zmena veľkosti" EXISTING_FILTERS="Existujúce filtre" SELECT="Výber" SELECT_LISTS="Vyberte jeden alebo viacej zoznamov" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Práve ste zverejnili toto sledovanie." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Práve ste zmenili odklad tohto sledovania." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Kliknite tu pre aktualizovanie dátumov odoslania tohto odkladu sledovania,ktoré je už v poradí" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-mailov bolo aktualizovaných" ADD_QUEUE="Pridať e-mail do poradia" REMOVE_QUEUE="Odobraľ e-mail z poradia" TABLENAME="Názov tabuľy" SPECIFYTABLE="Prosím, vložte názov tabuľky z Vašej databázy: %s" SPECIFYFIELD="Pole %s nebolo nájdené. Upresnite, prosím, pole z tabuľky: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Je požadovaný ekvivalent pre e-mailové pole." DATABASE="Databáza" CATEGORY_VIEW="Kategórie" DETAILS_VIEW="Detaily" ACY_HELP="Pomocník" ACY_TEMPLATES="Šablóny" ACY_PREVIEW="Ukážka" ACY_COPY="Kopírovať" ACY_PUBLISHED="Povolené" ACY_DELETE="Odstrániť" ACY_USER="Používateľ" ACY_EXPORT="Export" ACY_NAME="Meno" ACY_EDIT="Upraviť" ACY_SAVE="Uložiť" ACY_CLOSE="Zavrieť" ACY_CANCEL="Zrušiť" ACY_FILES="Súbory" ACY_APPLY="Použiť" ACY_USERNAME="Meno používateľa" ACY_FILE="Súbor" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Názov" ACY_EDITOR="Redaktor" ACY_NONE="Nikde" ACY_DEFAULT="Predvoliť" ACY_VALIDDELETEITEMS="Ste si istý že chcete odstrániť označené položky?" ACY_MINUTES="Minút" ACY_SECONDS="Sekúnd" ACY_TIME="Čas" ACY_ALL="Všetky" ACY_CREATED="Vytvorené" YES_SUBSCRIBE_ME="Áno, chcem dostávať Newsletter z vašich srtánok" OVERWRITE_EXISTING="Prepísať existujúce užívateľké informácie" WARNING_LIMITATION="Väčšina hosťujúcich poskytovateľov majú obmedzený počat e-mailov, ktoré môžete poslať počas hodiny." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Prosím uistite sa, že konfigurácia AcyMailing zostane podľa týchto obmedzení." USERS_IN_COMP="Tu sú %s užívateľia v %s." ACY_NOTALLOWED="Nemáte oprávnenie k prezeraniu si týchto informácií." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Zobraziť efekt" VISIBLE_LISTS="Zobraziť zoznam" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Autmatické zaradenie do zoznamu " DISPLAY_MODE="Zobraziť mód" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Zoznamy sú kontrolované v predvolenom nastavení" CHECKED_MODE="Skontrolujte zoznamy podľa" DROPDOWN_LISTS="Rozbaľovacie zoznamy" DESC_OVERLAY="Popis ako prekytie" LINKED_ARCHIVE="Odkaz do archívu" DISP_FIELDS="Zobraziť polia" CAPT_NAME="Názov nadpisu" CAPT_EMAIL="Nadpis e-mailu" DISP_TEXT_MODE="Zobraziť textový režim" INTRO_TEXT="Úvod textu" POST_TEXT="Príspevok" DISP_SUB_BUTTON="Klávesa odber" CAPT_SUB="Prihlásiť titulok " CAPT_SUB_LOGGED="Prihlásiť titulok pre registrovaného užívateľa." DISP_UNSUB_BUTTON="Odhlasovacie tlačidlo" CAPT_UNSUB="Odshlasovací titulok" TERMS_CONTENT="Podmienky" TERMS_POPUP="Podmienky sú zobrazené" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Box výška" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Box šírka" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Presmerovací režim" REDIRECT_LINK="Presmerovací odkaz" ;Operators ACY_IN="V" ACY_NOT_IN="Nie je v" ACY_NUMERIC="Číslo" ACY_STRING="Reťaz" ACY_BEGINS_WITH="Začaľ s" ACY_ENDS_WITH="Skončiť s " ACY_CONTAINS="Obsahuje" EXPIRY_DATE="Konečný termín" CLICK_DATE="Kliknite na dátum" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail vám umožní podpisovať správy" DKIM_DOMAIN="Doména" DKIM_SELECTOR="Selektor" DKIM_PASSPHRASE="Heslo" DKIM_IDENTITY="Identita" DKIM_PRIVATE="Súkromný kľúč" DKIM_PUBLIC="Verejný kľúč" ACY_TABLECONTENTS="Obsah" ACY_EXISTINGANCHOR="Existujúce kotvy" ACY_GENERATEANCHOR="Vytvoriť obsah založený na" ACY_SENT_EMAILS="Odoslané e-maily" ACY_VIEW="Náhľad" ACY_MANAGE="Spravovať" ACY_SUBSCRIBER="Užívatelia" ACY_SEPARATOR="Oddeľovač" ACL_WRONG_CONFIG="Nemôžete vylúčiť seba zo správy nastavení" NO_LIST_SELECTED="Prosím, vyberte zoznamy, ku ktorým sa chcete prihlásiť na odber" ACY_LEVEL="Úroveň %s" ACY_HISTORY="História" ACY_SOURCE="Zdroj" ACY_DETAILS="Detaily" ACY_ACTION="Akcia" ACTION_CREATED="Vytvorený" ACTION_MODIFIED="Upravený" ACTION_CONFIRMED="Potvrdený" ACTION_UNSUBSCRIBED="Odhlásený" EXECUTED_BY="Vykonaný" REASON="Dôvod" VIEW_DETAILS="Zobraziť detaily" DATABASE_MAINTENANCE="Údržba databázy" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing môže uložiť významné množstvo informacií do databázy." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Táto oblasť automaticky umožní vymazať niektoré staré informácie po X dňoch." DELETE_DETAILED_STATS="Odstrániť podrobné štatistiky po" DELETE_HISTORY="Vymazať históriu užívateľa po" UNSUB_INTRO="Dobrý deň {user:name},

je nám ľúto, že už nemáte záujem o naše Novinky." UNSUB_SURVEY="Než sa odhlásite, boli by sme veľmi vďační, ak nám napíšete dôvod Vášho odhlásenia." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="E-maily Vám zasielame príliš často." UNSUB_SURVEY_RELEVANT="E-maily, ktoré Vám zasielame, nie sú pre Vás dôležité." UNSUB_SURVEY_OTHER="Prosím, uveďte nejaký iný dôvod:" UNSUB_PAGE="Odhlasovacia stránka" UNSUB_DISP_CHOICE="Zobraziť možnosti odhlásenia" UNSUB_DISP_SURVEY="Zobraziť prieskum" UNSUB_INTRODUCTION="Úvodný text" PLEASE_SELECT_USERS="Prosím, najprv vyberte užívateľov zo zoznamu" AUTO_SEND_PROCESS="Proces automatického odosielania" SEND_X_EVERY_Y="Odoslať %s e-mailov každých %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Proces manuálneho odosielania" SEND_X_WAIT_Y="Odoslať %s e-mailov a potom počkať %s pred odoslaním ďalšej dávky" CREATE_CRON_REMINDER="Váš cron nevyzerá byť povolený, nezabudnite ho vytvoriť!" DELETE_USERS="Vymazať užívateľov" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Uložiť správu do databázy" ACTION_BOUNCE="Nedoručené" ACY_THEME="Téma" ACY_DOWNLOAD="Prevziať" FILTER_AND="A" ACY_SELECTED_USERS="%s užívateľov vybraných" ACY_NEW="Nový" NB_UNSUB_USERS="%s užívateľov odhlásených" NB_OPEN_USERS="%s užívateľov otvorilo Novinku" NB_CLICK_USERS="%s užívateľov kliklo na odkaz" NB_BOUNCED_USERS="%s nedoručených" MOST_POPULAR_LINKS="Najpopulárnejšie odkazy" NB_USERS_CLICKED_ON="%s užívateľov kliklo na %s" ACY_PRINT="Tlačiť" ACY_LINK_STYLE="Štýl odkazov" ACY_RULE="Pravidlo" REGEX_ON="Spustiť Regex na " ACY_BODY="Telo" BOUNCE_EXEC_MIN="Vykonať nasledujúce akcie až po obdržaní %s nedoručených správ od tohto užívateľa" BOUNCE_STATS="Pridať štatistiku nedoručenosti pokiaľ sa pravidlo zhoduje" BOUNCE_RECEIVED="Obdržali sme %s správ od užívateľa %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Akcia bude vykonaná po %s správach" PLEASE_SELECT="Prosím, urobte výber z tohto zoznamu" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing vymaže Vaše existujúce pravidlá a nainštaluje predvolené." REINSTALL_RULES="Preinštalovanie pravidiel" SEND_SERVER="Odosielať e-maily pomocou Vášho servera" SEND_EXTERNAL="Odosielať e-maily pomocou externého servera" SMTP_DESC="%s je zasielková služba, pomocou ktorej môžete posielať vaše e-maily." NO_ACCOUNT_YET="Ešte nemáte účet?" CREATE_ACCOUNT="Vytvoriť účet" ACTION_FORWARD="Preposlať Novinku ďalej" TELL_ME_MORE="Povedzte mi o tom viac" ACY_RANDOM="Náhodne" RECEIVER_INFORMATION="Prijímač informácií" ACY_DAY="Deň" ACY_MONTH="Meciac" ACY_YEAR="Rok" RECEIVER_LISTS="Len užívatelia príhlásení k odberu aspoň jedného z vyššie uvedených zoznamov, dostanú Novinku." RECEIVER_FILTER="Môžete upresniť výber užívateľa pridaním kritéria:" FILTER_ONLY_IF="Mali by tiež spĺňať VŠETKY tieto kritériá:" USER_FIELDS="Vlastné polia" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Pokročilé overenie e-mailov" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Skontrolovať, či doména existuje" LATEST_NEWSLETTER="Najnovšía Novinka" CUSTOM_TRANS="Vlastné preklady" CUSTOM_TRANS_DESC="Nasledujúce reťazce nebudú prepísané, pokiaľ aktualizujete/upgradujete AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Ste si istý, že nám chcete odoslať tento preklad? Prosím, neodosielajte ho, ak ste preklad neupravili." PLEASE_CONFIRM_SUB="Prosím, potvrďte Vaše prihlásenie k odberu" CONFIRM_MSG="Prihlásili ste sa k odberu našich Noviniek z našej webstránky" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Je potrebné aktivovať Vaše prihlásenie k odberu kliknutím na odkaz nižšie:" IN_TEMPLATE="Vo Vašej šablóne" WITHOUT_TEMPLATE="Bez šablóny" MINUTES_AGO="Pred %s minútami" SENT_TO_NUMBER="Tento e-mail bude odoslaný %s užívateľom " FIELD_FILE="Nahrať súbor" CONFIG_TRY="Skús %s krát doručiť túto správu." CONFIG_TRY_ACTION="Ak to stále nefunguje, %s" DO_NOTHING="Nerobiť nič" TAG_MODULES="Moduly" ACY_NOT_CONTAINS="Neobsahuje" SPAM_TEST="Spam test" CREATE_NEWSLETTER="Nová Novinka" MODULE_ALIGNMENT="Poloha modulu" MODULE_AUTOID="Zobraziť informácie o užívateľovi, ak je prihlásený" MODULE_CACHING="Vyrovnávacia pamäť" MODULE_JS="Zahrnúť súbory JS" ACY_ITEMID="Menu ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Suffix" SHOW_COLUMN_X="Zobraziť stĺpec %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Prijímať cez e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Odoslať zvolené Novinky pre..." ACY_FROM_DATE="Od" ACY_TO_DATE="Pre" X_INTEGRATION="%s integrácia" ACY_PERIOD="Dátumový rozsah" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Typ grafu" COLUMN_CHART="Stĺpcový graf" LINE_CHART="Čiarový graf" ACY_COMPARE="Porovnať..." ACY_YEARS="Roky" GENERATE_CHART="Vygenerovať graf" ACY_IMAGE="Obrázok" FIELD_PHONE="Telefón" ADVICE_PORT="Vybrali ste port (%s), ktorý nie je bežný pri smtp spojeniach... Prosím, nechajte port nevyplnený a skúste znovu" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Nastaviť hodnotu profilu prihláseného užívateľa" NB_MODIFIED="%s užívateľov zmenených" ONLY_SOMETHING_WRONG="Len ak sa vyskytne chyba" MESSAGE_TO_FORWARD="Ahoj {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) Ti preposlal email s touto správou :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Prajete si pridať k odoslanej správe poznámku?" YOUR_NAME="Vaše meno" YOUR_EMAIL="Vaša emailová adresa" FRIEND_NAME="Meno priateľa" FRIEND_EMAIL="Emailová adresa priateľa" ADD_FRIEND="Pridať ďalšieho priateľa" FILL_ALL="Prosím, vyplňte všetky informácie" EXPORT_ENABLED="Iba povolení užívatelia" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Nové zoradenie uložené" ACY_GUESSPORT="Aký port môžem použiť z mojej webstránky?" NOT_SENT="Neodoslané" CHANGE_TEMPLATE="Nová šablóna nahradí celú Novinku, Váš obsah bude zmazaný" REDIRECTION_MODULE="Povolené domény pre presmerovanie modulu" REDIRECTION_MODULE_DESC="Sem napíšte zoznam domén, ktoré môžu byť použité pri presmerovaní modulu.
Každú doménu oddeľte znakom | ." NO_REASON="Dôvod nebol určený" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Archív zoznamu adries (jeden)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Správa užívateľov z front-endu" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Archív zoznamu adries (všetky)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Vytvoriť Novinku" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Vytvoriť/zmeniť prihlásenie k odberu" SEPARATOR_COMMA="Čiarka ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Bodkočiarka ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Nastavte Vaše DNS pridaním TXT záznamu na Vašej doméne %s použitím kľúča/hodnoty ako je zobrazené nižšie." DKIM_LET_ME="Chcem zadať svoje vlastné kľúče." DKIM_KEY="Kľúč" DKIM_VALUE="Hodnota" ACY_STATS_ADDUP="Pridať výsledky" ACY_THUMBNAIL="Náhľad" READMORE_PICTURE="Obrázok pre Čítať ďalej" DELETE_PICT="Zmazať obrázok" ACYEDITOR_DELETEAREA="Ste si istý, že chcete zmazať túto oblasť?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Zmazateľné" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editovateľné (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editovateľné (Obrázok)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Zobraziť oblasti" ACYEDITOR_ADDAREAS="Vaša šablóna neobsahuje editovateľné oblasti, kliknite sem ak si prajete pridať ich automaticky." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Myli by ste to urobiť až keď bude Vaša šablóna hotová." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editovateľné oblasti úspešne pridané" USER_ALREADY_EXISTS="Užívateľ už existuje s e-mailovou adresou %s" CLICK_EDIT_USER="Kliknite sem pre úpravu užívateľa" TRUNCATE_AFTER="Skrátiť text po %s znakoch" STATS_PER_LIST="Štatistiky na zoznam" ACY_SSLCHOICE_DESC="Používate protokol https na Vašom front-ende? Ak áno, ZAPNITE túto možnosť." ACY_SSLCHOICE="Použiť https adresy url" TRACKING="Sledovanie" TRACKINGSYSTEM="Sledovať kliknutia" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Použiť Bootstrap vo front-ende" NEWSLETTER_INSTALLED="Novinka úspešne importovaná" ACY_TYPE="Typ" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolokalita" GEOLOCATION_TYPE="Kedy má AcyMailing uložiť polohu užívateľa?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing uloží polohu užívateľa v rôznych časoch kvkvôli presnejším informáciám." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Potvrdenie porihlásenia k odberu" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Potrebujete kľúč api pre použitie geolokality. Prosím, vytvorte si konto a zadajte sem svoj kľúč API." GEOLOC_UNSUB="Odhlásenie" STATECAPTION="Štát" GEOLOC_NB_ACTIONS="Počet akcií" GEOLOC_COUNTRYCODE="Kód krajiny" GEOLOC_STATECODE="Kód regiónu/štátu" GEOLOC_POSTALCODE="PSČ" GEOLOC_LATITUDE="Zemepisná šírka" GEOLOC_LONGITUDE="Zemepisná dĺžka" GEOLOC_RECENT="Najaktuálnejší" GEOLOC_TEST_API_KEY="Testovať geolokalitu" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Užívatelia" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Novinky" ACY_DASHBOARD_LISTS="zoznamy" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"