;General SEND_DATE="Datum verzonden" ACTIVATED="Geactiveerd" PROCESS_CONFIRMATION="Weet u zeker dat u verder wilt gaan?" ERROR_SAVING="Fout bij het opslaan" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Succesvol opgeslagen" SUCC_DELETE_ELEMENTS="%s element(en) verwijderd" SUCC_MOVED="Element is verplaatst" ERROR_ORDERING="Fout bij het sorteren van de elementen" PUBLISH_CLICK="Klik hier om te publiceren" UNPUBLISH_CLICK="Klik hier om te de-publiceren" UNSCHEDULE_CLICK="Klik hier om de planning te verwijderen" SUBSCRIBE_CLICK="Klik hier om aan te melden" UNSUBSCRIBE_CLICK="Klik hier om u af te melden" CONFIRMATION_CLICK="Klik hier om uw aanmelding te bevestigen" ENTER_SUBJECT="Vul een onderwerp in" CREATED_DATE="Datum aangemaakt" RECEIVE_HTML="Ontvang HTML" JOOMEXT_YES="Ja" JOOMEXT_NO="Nee" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="Start" JOOMEXT_RESET="Herstellen" ACY_CPANEL="Controlecentrum" ;module NAMECAPTION="Naam" EMAILCAPTION="E-mail" SUBSCRIBECAPTION="Aanmelden" UNSUBSCRIBECAPTION="Afmelden" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Uw aanmelding werd reeds bevestigd" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Uw aanmelding werd bevestigd. U zal vanaf nu onze nieuwsbrief ontvangen." JOOMEXT_SUBJECT="Onderwerp" MAILING_LISTS="Nieuwsbrieven" CONFIRMATION_SENT="U ontvangt zo dadelijk een bevestigingsmail. Klik hierin op de bevestigingslink om uw inschrijving te bevestigen." SUBSCRIPTION_OK="Uw aanmelding met het ingegeven e-mailadres werd bevestigd" UNSUBSCRIPTION_OK="Uw afmelding werd bevestigd. U zal vanaf nu onze nieuwsbrief niet langer ontvangen." UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="U heeft zich nog niet aangemeld" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Uw aanmelding werd bijgewerkt" ALREADY_SUBSCRIBED="U bent reeds aangemeld" NOT_IN_LIST="Het e-mailadres %s komt niet voor in onze gebruikerslijst" ;sched Newsletter SCHEDULE="Planning" UNSCHEDULE="Verwijder planning voor het versturen van een nieuwsbrief" SUCC_UNSCHED="De planning van de nieuwsbrief verzending werd verwijderd" SPECIFY_DATE="Geef een datum op waarop de nieuwsbrief moet worden verstuurd" DATE_FUTURE="Geef een datum in de toekomst" AUTOSEND_DATE="De nieuwsbrief %s wordt automatisch verstuurd op %s" NB_SCHED_NEWS="%s nieuwsbrief planning" NO_SCHED="Het versturen van een nieuwsbrief kan niet worden gepland" SCHED_NEWS="Het versturen van de nieuwsbrief werd ingepland" SCHEDULE_NEWS="Plan het versturen van de nieuwsbrief" SEND_CONTINUE="Wilt u verder gaan met het versturen?" CONTINUE="Ga verder" SENT_BY="Verzonden door" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Zorg ervoor de dat de map ( %s ) schrijfrechten heeft" ACCEPTED_TYPE="Het bestandstype ( %s ) wordt niet geaccepteerd, geaccepteerde bestandstypen zijn: %s" FAIL_UPLOAD="Kan het bestand %s niet uploaden naar %s" FAIL_SAVE="Kan het bestand %s niet opslaan" BROWSE_FILE="Blader om een bestand te importeren" FAIL_OPEN="Kan het bestand %s niet openen" ADD_ATTACHMENT="Voeg een bestand toe" MAX_UPLOAD="( Maximale bestandsgrootte bij een upload is: %s )" ALLOWED_FILES="Toegestane extensies" UPLOAD_FOLDER="Uploadmap" ;Validation VALID_EMAIL="Vul een geldig e-mailadres in" ONLY_LOGGED="Inschrijven is alleen mogelijke voor geregistreerde gebruikers." ASK_LOG="Log in a.u.b." INVALID_KEY="Gebruiker of sleutel werd niet gevonden, neem contact op via de contactpagina van de website." NOT_VALID_EMAIL="Het e-mailadres %s is niet geldig." NAME_MISSING="Vul uw naam in" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Het is niet mogelijk om een Smart-nieuwsbrief te maken" NEWSLETTER_GENERATED="Nieuwsbrief gemaakt [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-nieuwsbrief [%s] is niet gemaakt : %s" AUTONEWS_SEND="Verstuur de gemaakte nieuwsbrief" AUTONEWS_WAIT="Wacht op de bevestiging alvorens te verzenden." GENERATE="Maak" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="De Smart-nieuwsbrief %s is niet gepubliceerd" AUTONEWS_NOT_READY="De eerst komende plan-datum voor verzending van Smart-nieuwsbrief %s is nog niet bereikt" ;configuration EMPTY_LOG="Het logbestand is leeg" SUCC_DELETE_LOG="Het logbestand werd verwijderd" ERROR_DELETE_LOG="Kan het logbestand niet verwijderen" EXIST_LOG="Het logbestand bestaat niet" THANK_YOU_SHARING="Hartelijk dank voor uw bijdrage" ALLOW_VISITOR="Sta niet geregistreerde gebruikers toe" REQUIRE_CONFIRM="Bevestigen vereist (double opt-in)" MESSAGES="Berichten" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Toon een bericht na de aanmelding" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Toon een bericht na de bevestiging" DISPLAY_MSG_WELCOME="Toon een bericht als de welkomstmail wordt verzonden" DISPLAY_MSG_UNSUB="Toon een bericht als de e-mail voor de afmelding wordt verzonden" NOTIFICATIONS="Notificaties" NOTIF_CREATE="Als een nieuwe gebruiker is aangemeld, stuur een e-mail naar" NOTIF_REFUSE="Als een gebruiker geen nieuwsbrieven wil ontvangen stuur dan een e-mail naar" NOTIF_UNSUBALL="Als een gebruiker zich afmeldt (voor alle nieuwsbrieven) stuur dan een e-mail naar" REDIRECTIONS="Doorsturen" REDIRECTION_CONFIRM="Stuur na de bevestiging door naar" REDIRECTION_UNSUB="Stuur na afmelding door naar" ;Users JOOMEXT_NAME="Naam" JOOMEXT_EMAIL="E-mail" USERS="Gebruikers" NO_SUBSCRIBER="Geen gebruiker gevonden" NO_RECEIVER="Geen ontvanger gevonden" USER_INFORMATIONS="Gebruikersinformatie" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Bezoeker" ACY_GROUP="Groep" EDIT_JOOMLA_USER="Gebruikersprofiel bewerken" ;Queue area QUEUE="Wachtrij" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Weet u zeker dat u deze %s elementen wilt verwijderen?" PRIORITY="Prioriteit" NEWS_PRIORITY="Nieuwsbrief prioriteit" FOLLOW_PRIORITY="Opvolging prioriteit" TRY="Proberen" ADDED_QUEUE="%s e-mails zijn in de wachtrij geplaatst" AUTOSEND_CONFIRMATION="Het systeem zal ze automatisch versturen zodra dit mogelijk is" ALREADY_QUEUED="Er staan al %s e-mails in de wachtrij" DELETE_QUEUE="Verwijder deze e-mails voordat u de verzending van de nieuwsbrief gaat inplannen" QUEUE_NEXT_TRY="Volgende poging over %s minuten" QUEUE_DOUBLE="Er zijn meerdere verzendprocessen gevonden die tegelijk lopen. Het systeem is gestopt maar u kunt het later vervolgen." ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-mails zijn aan de wachtrij toegevoegd voor de geplande nieuwsbrief [ID %s] %s" QUEUE_READY="De volgende e-mails staan gereed om te worden verstuurd." EMAIL_READY="[ID %s] %s naar %s gebruikers" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s wordt verstuurd om %s" QUEUE_STATUS="Wachtrijstatus om %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="De volgende e-mail wordt verstuurd om %s" PROCESS="Verwerken" NO_PROCESS="Er is niets te verwerken" NB_PENDING_EMAIL="Er staan %s e-mails in de wachtrij voor de nieuwsbrief %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing werd getriggerd om %s" CRON_NEXT="Het systeem wordt niet getriggerd voor %s" ACY_CRON_PROCESS="%s berichten verwerkt: %s succesvol, %s mislukt" CREATE_CRON="Maak/Wijzig de cron-taak" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Afmelden voor deze nieuwsbrief" UNSUB_ALL="Afmelden voor alle nieuwsbrieven" UNSUB_FULL="Geen e-mail meer ontvangen van deze website" CONFIRM_UNSUB_FULL="U zal van deze website geen e-mail meer ontvangen" CONFIRM_UNSUB_ALL="U bent nu afgemeld voor alle nieuwsbrieven" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="U bent nu afgemeld voor deze nieuwsbrief" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="U bent voor geen enkele nieuwsbrief aangemeld" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="U bent niet aangemeld voor de geselecteerde nieuwsbrief" ;subscription ACCEPT_TERMS="Gelieve de gebruiksvoorwaarden te lezen" JOOMEXT_TERMS="Gebruiksvoorwaarden" UNSUBSCRIBE="Afmelden" UNSUBSCRIBED="Afgemeld" NO_SUBSCRIPTION="Geen aanmelding" PENDING_SUBSCRIPTION="Wacht op bevestiging" SUBSCRIBED="Aangemeld" ALL_STATUS="Alle statussen" ACCEPT_REFUSE="Accepteren / Weigeren" ACCEPT_EMAIL="Accepteer e-mails" REFUSE_EMAIL="Weiger e-mails" SUBSCRIPTION="Aanmelding" ENABLED_DISABLED="Ingeschakeld / Uitgeschakeld" ENABLED="Ingeschakeld" DISABLED="Uitgeschakeld" UNSUBSCRIBERS="Afgemeld" SUBSCRIBERS="Aangemeld" SUBSCRIBE_ALL="Aanmelden voor alle" SUBSCRIBE="Aanmelden of afmelden" REMOVE="Verwijderen" CONFIRMED="Bevestigd" STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DATE="Datum aanmelding" UNSUBSCRIPTION_DATE="Datum afmelding" USER_REFUSE="Deze gebruiker wil geen berichten meer ontvangen van de website" SAVE_CHANGES="Wijzigingen opslaan" ;sendprocess SEND_EMPTY="De e-mail heeft geen onderwerp" SEND_ERROR="Fout bij het versturen van %s naar %s" SEND_SUCCESS="Mail %s succesvol verstuurd naar %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="De e-mail ID %s is niet gepubliceerd" SEND_ERROR_USER="Gebruiker niet gevonden : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Gebruiker %s is niet bevestigd" SEND_ERROR_APPROVED="De gebruiker %s is niet goedgekeurd" SEND_ERROR_ACCEPT="Gebruiker(s) %s accepteren geen e-mails" SEND_PROCESS="Verzend proces" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Het proces is ververst om een tijdslimiet te vermijden" SEND_REFRESH_CONNECTION="Het proces is ververst om een mogelijk verlies van de verbinding te voorkomen" SEND_STOPED="Het verzenden is gestopt wegens te veel fouten." SEND_KEPT_ALL="Het systeem heeft alle e-mails in de wachtrij bewaard die niet konden worden verzonden, zodat het op een later tijdstip opnieuw kan worden geprobeerd" SEND_CHECKONE="Controleer de e-mailconfiguratie en wees er zeker van dat u een test e-mail kan versturen" SEND_ADVISE_LIMITATION="Als u recent met succes een groot aantal e-mails hebt verzonden kunnen deze fouten worden veroorzaakt door de beperkingen van de server" SEND_REFUSE="Uw server weigert om meer e-mails te versturen" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="De commerciële versie van het mailingprogramma maakt het mogelijk om met behulp van een Cron de vezending automatisch te vervolgen" SEND_CONTINUE_AUTO="Als u een Cron-taak hebt geconfigureerd, zal het systeem het verzendproces automatisch vervolgen" ;type TITLE_ONLY="Alleen titel" INTRO_ONLY="Alleen de intro" FULL_TEXT="Volledige tekst" ACY_EACH_TIME="Elke keer als het mailingprogramma wordt getriggerd" ACY_ONLY_ACTION="Alleen als het mailingprogramma een actie uitvoert" SIMPLIFIED_REPORT="Eenvoudig rapport" DETAILED_REPORT="Gedetailleerd rapport" ALL_EMAILS="Alle e-mails" FILTER_SELECT="Selecteer een filter" ACYMAILING_LIST="Mailing lijst" ACYMAILING_FIELD="Mailing veld" JOOMLA_FIELD="Joomla gebruikers veld" CB_FIELD="Community Builder veld" ALL_CREATORS="Alle makers" ALL_LISTS="Alle lijsten" ALL_USERS="Alle gebruikers" AUTO_ONLY="Alleen automatisch" AUTO_MAN="Automatisch / Handmatig" MANUAL_ONLY="Alleen handmatig" OTHER="Anders" NO_UNSUB_MESSAGE="Geen afmeldingsbericht" NO_WELCOME_MESSAGE="Geen welkomstbericht" EDIT_EMAIL="Wijzig e-mail" CREATE_EMAIL="Nieuwe e-mail" ALL_URLS="Alle URL's" HTML_VERSION="HTML-versie" TEXT_VERSION="Tekstversie" INFOS="Informatie" ;time HOURS="Uren" DAYS="Dagen" WEEKS="Weken" MONTHS="Maanden" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Aantal aanmeldingen/afmeldingen" SUB_HISTORY="Aanmeldingshistorie" STATISTICS="Statistieken" GLOBAL_STATISTICS="Algemene statistieken" DETAILED_STATISTICS="Gedetailleerde statistieken" OPEN="E-mail open" OPEN_UNIQUE="Uniek open" OPEN_TOTAL="Totaal open" NOT_OPEN="Niet geopend" OPEN_DATE="Open Datum" PERCENT_OPEN="%s van de HTML e-mails zijn geopend" SENT_HTML="Verstuur in HTML" SENT_TEXT="Verstuur als Tekst" FAILED="Mislukt" CHARTS="Grafieken" RECEIVED_VERSION="Versie" URL="URL" URL_NAME="URL naam" UNIQUE_HITS="Unieke hits" TOTAL_HITS="Totale hits" CLICK_STATISTICS="Klikstatistieken" CLICKED_LINK="Heeft op een link geklikt" PERCENT_CLICK="%s van de gebruikers hebben op een link geklikt" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mails zijn verstuurd" FORWARDED="Doorsturen" ;email EMAIL_NAME="E-mail" SEND_HTML="Verstuur HTML-versie" NEXT_GENERATE="Volgende verzenddatum" GENERATE_FREQUENCY="Genereerfrequentie" FREQUENCY="Frequentie" ISSUE_NB="Uitgiftenummer" GENERATE_MODE="Genereer modus" NOTIFICATION_TO="Verstuur notificatie naar" EVERY="Elke" CREATOR="Maker" ATTACHMENTS="Bijlagen" ATTACHED_FILES="bijgevoegde bestanden" NEWSLETTERS="Nieuwsbrieven" NEWSLETTER="Nieuwsbrief" JOOMEXT_VISIBLE="Zichtbaar" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Template naam" ACY_TEMPLATE="Template" BACKGROUND_COLOUR="Achtergrond kleur" ;followup FOLLOWUP="Follow-up" CAMPAIGN="Campagne" DELAY="Uitstellen" FOLLOWUP_ADD="Voeg een nieuwe follow-up toe" CAMPAIGN_START="Als een gebruiker zich aanmeldt bij een van de onderstaande mailinglijsten zal deze de campagne-e-mails ontvangen" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Er zijn %s follow-ups in deze campagne" ;sender informations SENDER_INFORMATIONS="Informatie afzender" FROM_NAME="Van (naam)" FROM_ADDRESS="Van (adres)" REPLYTO_NAME="Beantwoord aan naam" REPLYTO_ADDRESS="Beantwoord aan adres" BOUNCE_ADDRESS="Bounce adres" ;lists LIST="Lijst" LISTS="Lijsten" LIST_NAME="Lijst naam" RECEIVE="Ontvang als" LIST_CREATE="Maak eerst een lijst" LIST_RECEIVERS="De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de onderstaande geselecteerde lijsten." NEWSLETTER_SENT_TO="Deze nieuwsbrief wordt verstuurd" LIST_PUBLISH="Activeer eerst de lijst" EMAIL_AFFECT="Voeg dit e-mailadres aan een of meerdere gepubliceerde lijsten toe" COLOUR="Kleur" MSG_UNSUB="Afmeldingsbericht" MSG_WELCOME="Welkomsbericht" NB_PENDING="Aantal wachtende gebruikers" ACCESS_LEVEL="Toegangsniveau" ACCESS_LEVEL_SUB="Bekijk aanmeld access" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Front-end management" ;test SEND_TEST="Verstuur een test nieuwsbrief" SEND_TEST_TO="Verstuur de test nieuwsbrief naar" EMAIL_ADDRESS="E-mail adres" SEND_VERSION="Verzonden versie" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Tekst" SEND="Verstuur" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Volgende runtime" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Rapport" REPORT_SEND="Verstuur een rapport" REPORT_SEND_TO="Verstuur een rapport naar" REPORT_SAVE="Soort rapport om te bewaren" REPORT_SAVE_TO="Bewaar het rapport in" REPORT_DELETE="Verwijder het rapport" REPORT_SEE="Bekijk het rapport" REPORT_EDIT="Wijzig het e-mailbericht voor het rapport" LAST_CRON="Laatste Cron" LAST_RUN="Laatste runtime" CRON_TRIGGERED_IP="Getriggerd vanaf IP-adres" MAIL_CONFIG="Mailconfiguratie" QUEUE_PROCESS="Wachtrijproces" PLUGINS="Plugins" LANGUAGES="Talen" ENCODING_FORMAT="Encoding formaat" CHARSET="Karakterset" WORD_WRAPPING="Word wrapping" EMBED_IMAGES="Integreer afbeeldingen" EMBED_ATTACHMENTS="Integreer bijlagen" MULTIPLE_PART="Stuur Multiple Part" SENDMAIL_PATH="SendMail pad" SMTP_CONFIG="SMTP Configuratie" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Poort" SMTP_SECURE="Beveiligingsmethode" SMTP_ALIVE="Open Houden" SMTP_AUTHENT="Authentificatie" SMTP_PASSWORD="Wachtwoord" MAX_NB_TRY="Maximum aantal pogingen" QUEUE_PROCESSING="Wachtrij processing" EDIT_CONF_MAIL="Wijzig bevestigingsmail" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Wijzig notificatiemail" ACY_CONFIGURATION="Configuratie" SHARE="Deel" SHARE_CONFIRMATION_1="Dit taalbestand wordt naar het Acyba-vertaalteam verstuurd en wordt misschien in de volgende release bijgevoegd." SHARE_CONFIRMATION_2="Door dit bestand te delen geeft u toestemming om het voor alle doeleinden te gebruiken." SHARE_CONFIRMATION_3="U kunt een persoonlijk bericht toevoegen dat wordt meegestuurd naar het team." LOAD_ENGLISH_1="Het mailingprogramma is niet vertaald in deze taal." LOAD_ENGLISH_2="De Engelse versie wordt geladen zodat u deze kan gebruiken om te vertalen." LOAD_ENGLISH_3="Als u klaar bent, vergeet dan niet om het te delen met de rest van de community!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Laad de laatste versie vanaf onze server" INTERFACE="Interfaces" MENU="Menu" ACYMAILING_MENU="Menu gekoppeld aan het mailingprogramma" PLUG_INTE="Integratie met het mailingprogramma" PLUG_TAG="Plugins voor het tagsysteem" FORWARD_FEATURE="Activeer de 'doorstuur'-mogelijkheid" FEATURES="Functies" ADD_NAMES="Voeg namen toe" TEST_EMAIL="Als u dit bericht ontvangt is de configuratie juist" USE_SEF="Gebruik SEF URL's" CSS_MODULE_DESC="Selecteer de css-file die u wilt laden voor de front-end module" CSS_FRONTEND_DESC="Selecteer de css-file die u wilt laden voor de front-end component" CSS_MODULE="Module CSS-bestand" CSS_FRONTEND="Component Front-end CSS-bestand" USE_SEF_DESC="U kunt in de nieuwsbrief SEF URL's gebruiken of de normale URL's.
Deze optie is alleen mogelijk bij verzending van nieuwsbrieven vanuit het front-end!!" ADD_NAMES_DESC="Voeg de naam van de gebruiker toe in de header van de nieuwsbrief.
Sommige Mailservers accepteren geen namen, deactiveer dan deze optie." FROM_NAME_DESC="Standaard 'Van naam' die in alle nieuwsbrieven wordt gebruikt
U kunt dit voor elke nieuwsbrief die gemaakt wordt overschrijven." FROM_ADDRESS_DESC="Standaard e-mailadres dat wordt gebruikt bij Van in alle nieuwsbrieven" REPLYTO_NAME_DESC="Standaard naam die wordt gebruikt bij het 'beantwoorden aan / reply to' in alle nieuwsbrieven" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Standaard e-mailadres dat wordt gebruikt bij het 'beantwoorden aan / reply to' in alle nieuwsbrieven" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Naar dit e-mailadres worden alle antwoorden op de nieuwsbrief verstuurd.
Als u niet weet wat u moet doen laat dit veld dan leeg. Als het niet goed geconfigureerd is, kan het versturen van nieuwsbrieven worden geblokkeerd." ENCODING_FORMAT_DESC="Encodingformat dat wordt gebruikt voor alle nieuwsbrieven.
Aanbevolen wordt 8-Bit." CHARSET_DESC="Charset die wordt gebruikt voor alle nieuwsbrieven.
Aanbevolen wordt UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Sommige servers staan het niet toe om e-mails te versturen met meer dan een bepaald aantal karakters per regel.
Middels deze parameter kunt u een limiet instellen." EMBED_IMAGES_DESC="Moet het mailingprogramma de afbeeldingen integreren in HTML nieuwsbrieven?
Zo ja, dan duurt het verzenden langer maar de ontvanger hoeft de afbeeldingen niet op te halen van uw website." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Moet het mailingprogramma de bijlagen integreren in HTML nieuwsbrieven?
Zo niet, dan zal het mailingprogramma een lijst met de bijlagen toevoegen met links naar uw website om ze te kunnen downloaden." MULTIPLE_PART_DESC="Moet het mailingprogramma multiple part e-mails versturen?
Zo ja, dan zal het mailingprogramma de tekst en de html versie in de nieuwsbrief zetten zodat afhankelijk van de ontvanger de juiste versie wordt geopend." SENDMAIL_PATH_DESC="Het pad dat gebruikt wordt om de SendMail functie aan te roepen." SMTP_SERVER_DESC="SMTP-server" SMTP_PORT_DESC="SMTP-poort" SMTP_SECURE_DESC="Moet het mailingprogramma gebruik maken van een SMTP beveiligde verbinding?
Voor GMail selecteer SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Moet het mailingprogramma uw SMTP verbinding open houden gedurende het verzendproces?
Geadviseerd wordt om dit op AAN te zetten." SMTP_AUTHENT_DESC="Als u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt om een verbinding te maken met uw SMTP-server zet deze optie dan op AAN." USERNAME_DESC="Gebruikersnaam SMTP Server." SMTP_PASSWORD_DESC="Wachtwoord SMTP Server." CRON_URL_DESC="Cron URL om het mailingprogramma te triggeren.
U moet deze URL invoeren om een Cron-taak aan te kunnen maken." REPORT_SEND_DESC="Wanneer moet het mailingprogramma een rapport versturen?" REPORT_SAVE_DESC="Welk rapport moet het mailingprogramma in het logbestand bewaren?" REPORT_SEND_TO_DESC="U kunt een of meerdere e-mailadressen invullen waar het mailingprogramma het rapport naar toe moet sturen." REPORT_SAVE_TO_DESC="Lokatie van het logbestand." LAST_RUN_DESC="De laatst keer dat het mailingprogramma een actie heeft uitgevoerd op basis van de Cron-url." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="Het mailingprogramma is getriggerd door het volgende IP adres." REPORT_DESC="Laatste rapport dat het mailingprogramma heeft gemaakt." ALLOWED_FILES_DESC="Lijst met de toegestane bestandsextensies die voor bijlagen mogen worden gebruikt." UPLOAD_FOLDER_DESC="De map waarin de bijlagen worden geüpload." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Moet het mailingprogramma een bevestigingsbericht laten zien als de gebruiker zich aanmeldt op uw website?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Moet het mailingprogramma een bevestigingsbericht laten zien als de gebruiker zijn aanmelding bevestigt?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Moet het mailingprogramma een bevestigingsbricht laten zien als het mailingprogramma een of meerdere welkomsmails verstuurt?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Moet het mailingprogramma een bevestigingsbricht laten zien als het mailingprogramma een of meerdere affmeldingsmails verstuurt?" ACYMAILING_MENU_DESC="Selecteer een menuitem voor het mailingprogramma.
Gebruikers die problemen hebben met accesslevels moeten een menu kunnen selecteren dat toegangkelijk is voor niet-geregistreerde gebruikers." EDITOR_DESC="Selecteer de editor die u wilt gebruiken voor het maken van de nieuwsbrieven." MAX_NB_TRY_DESC="Als het mailingprogramma een e-mail na X pogingen nog niet kan versturen zal het mailingprogramma deze e-mail uit de wachtrij verwijderen." QUEUE_PROCESSING_DESC="Als u alleen automatisch kiest, zal het mailingprogramma altijd het automatische proces gebruiken en niet het handmatige proces, ook niet als u handmatig een e-mail verstuurt vanuit de de backend." NEWS_PRIORITY_DESC="Als het mailingprogramma e-mails in de wachtrij zet, worden deze op verzenddatum en prioriteit gesorteerd.
Dus, als u wilt dat de nieuwsbrief direct wordt verzonden, kunt u een lagere prioriteit ingeven, zodat de nieuwsbrief als eerste wordt verzonden." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioriteit voor de follow-upmails.
Meestal wilt u dat deze direct worden verzonden, ze hebben dan dus een hogere prioriteit nodig (lager nummer) dan de nieuwsbrieven." ALLOW_VISITOR_DESC="Mogen niet geregistreerde bezoekers zich inschrijven voor een nieuwsbrief?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Moeten gebruikers op de bevestigings link klikken alvorens ze worden beschouwd als ingeschreven?" NOTIF_CREATE_DESC="Verstuur een e-mail naar deze e-mailadressen als een nieuwe gebruikers is aangemeld." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Verstuur een e-mail naar deze e-mailadressen als een gebruiker zich afmeldt van alle nieuwsbrieven (lijsten)." NOTIF_REFUSE_DESC="Verstuur een e-mail naar deze e-mailadressen als een gebruiker weigert e-mails te ontvangen van uw website." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Geef de URL op waarnaar de gebruiker wordt doorverwezen als deze op de bevestigingslink klikt in de bevestigingsmail." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Als u NEE kiest wordt de doorstuurfunctie niet geactiveerd op uw website." DEFAULT_SENDER="Aangemelde Gebruiker als Verzender" DEFAULT_REPLY="Aangemelde Gebruiker als Ontvanger" DEFAULT_SENDER_DESC="Moet de ingelogde gebruiker standaard als afzender van de nieuwsbrief gebruikt worden?" DEFAULT_REPLY_DESC="Moet de ingelogde gebruiker standaard als 'antwoord naar' adres gebruikt worden?" FRONTEND_PRINT="Print Icoon" FRONTEND_PDF="PDF Icoon" FRONTEND_PRINT_DESC="Moet het mailingprogramma een Print Icoon aan de gearchiveerde nieuwsbrief toevoegen?" FRONTEND_PDF_DESC="Moet het mailingprogramma een PDF Icoon aan de gearchiveerde nieuwsbrief toevoegen?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Wilt u de gebruiker toestaan zijn gegevens aan te passen zonder dat deze geïdentificeerd is?
Als u Nee kiest, kunnen de door de gebruiker ingevoerde gegevens niet achteraf worden aangepast, tenzij deze geïdentificeerd is door het systeem." ALLOW_MODIFICATION="Sta de gebruiker toe zijn gegevens aan te passen" ONLY_SUBSCRIPTION="Alleen zijn aanmeldingen" IDENTIFICATION_SENT="Een e-mail om u als gebruiker te identificeren is naar u toe gestuurd.
Klik op de link om uw inschrijving te kunnen wijzigen." SHOW_DESCRIPTION="Toon lijst omschrijving" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Lijstomschrijving boven gearchiveerde Nieuwsbrieven tonen?" SHOW_SENDDATE="Toon kolom vezenddatum" SHOW_SENDDATE_DESC="Verzenddatum boven gearchiveerde Nieuwsbrieven tonen?" SHOW_FILTER="Toon filter" SHOW_FILTER_DESC="Filter boven gearchiveerde Nieuwsbrieven tonen?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="En klik hier om het installatieproces opnieuw op te starten." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Toon boodschap bij verzenden van bevestiginggsmail" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Moet het mailingprogramma een bevestiging laten zien als het mailingprogramma de bevestigingsmails verstuurt?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Toon een bericht bij afmelden" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Moet het mailingprogramma een boodschap tonen als de gebruiker zich bij uw website afmeldt?" REDIRECTION_MODIF="Doorverwijzing na wijziging aanmeldgegevens" REDIRECTION_SUB="Doorwijzing na aanmelding" REDIRECTION_SUB_DESC="Voer de URL in waar de gebruiker naar doorgestuurd moet worden nadat hij zich heeft ingeschreven." REDIRECTION_MODIF_DESC="Voer de URL in waar de gebruiker naar doorgestuurd moet worden nadat hij zijn gegevens heeft aangepast." REDIRECTION_NOT_MODULE="Deze doorverwijzing (URL) is ongeldig voor deze module! Pas hiervoor a.u.b. de module van het mailingprogramma aan." ;export/import FIELD_EXPORT="Velden om te exporteren" EXPORT_FORMAT="Exporteer formaat" EXPORT_SUB_LIST="Alleen gebruikers die zijn ingeschreven voor tenminste één van de geselecteerd mailinglijsten." EXPORT_CONFIRMED="Alleen bevestigde gebruikers" EXPORT_REGISTERED="Alleen geregisteerde gebruikers (Joomla gebruikers)" UPLOAD_FILE="Upload een bestand" CHARSET_FILE="Bestand Charset" IMPORT="Importeer" IMPORT_HEADER="De eerste regel van het bestand ( %s ) mag alleen bestaan uit kolommen die in de acymailing_subscriber tabel staan" IMPORT_EMAIL="U hebt minimaal de kolom email nodig" IMPORT_EXAMPLE="Voorbeeld : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Er zijn %s argumenten nodig per regel" IMPORT_ERRORLINE="De regel %s kon niet worden geïmporteerd" ACY_IMPORT_REPORT="%s Aantal gebruikers in het import bestand : %s nieuwe gebruiker(s) geïmporteerd, %s Ongeldige e-mailadressen, %s al aanwezige gebruikers" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s gebruikers zijn toegevoegd aan de lijst %s" IMPORT_REMOVE="%s gebruikers verwijderd uit de lijst %s" IMPORT_ERROR_FIELD="De kolom %s komt niet voor in de lijst met mogelijke kolommen : %s" IMPORT_UPDATE="%s gebruikers aangepast" IMPORT_DELETE="%s gebruikers verwijderd" IMPORT_NEW="%s nieuwe gebruikers geïmporteerd" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s gebruikers waren geïnteresseerd" IMPORT_LIST="Lijst %s geïmporteerd" IMPORT_JOOMLA="Joomla gebruikers" UNKNOWN="Onbekend" IMPORT_FROM="Importeer gegevens van" ;styles CONTENT_AREA="Stijl voor de inhoud" CONTENT_HEADER="Stijl voor de inhoud titel" CONTENT_READMORE="Stijl voor de 'lees verder' link" ADD_STYLE="Nieuwe stijl" CLASS_NAME="Naam van de CSS-stijl" CSS_STYLE="CSS wordt gebruikt door class" STYLE_UNSUB="Stijl voor de Afmelden link" STYLE_VIEW="Stijl voor de Bekijk het online link" ;tags TAGS="Tags" INSERT_TAG="Voeg een tag in" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Klik hier om uw aanmelding te bevestigen" MODIFY_SUBSCRIPTION="Wijzig uw aanmelding" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Zet een BEVESTIG UW AANMELDING link in uw nieuwsbrief" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Zet een WIJZIG UW AANMELDING link in uw nieuwsbrief" UNSUBSCRIBE_LINK="Zet een AFMELDEN link in uw nieuwsbrief" VIEW_ONLINE="Klik hier om het online te bekijken" FORWARD_FRIEND="Stuur deze e-mail door naar een vriend" VIEW_ONLINE_LINK="Voeg een ONLINE BEKIJKEN link in, in uw e-mail" FORWARD_FRIEND_LINK="Voeg een DOORSTUREN link in, in uw e-mail" WEBSITE_LINKS="Website links" JOOMLA_CONTENT="Joomla inhoud" DISPLAY="Laat zien" CLICKABLE_TITLE="Klikbare titel" AUTHOR_NAME="Naam auteur" JOOMEXT_READ_MORE="Lees verder" MIN_ARTICLE="Minimum aantal artikelen" MAX_ARTICLE="Maximum aantal artikelen" ONLY_NEW_CREATED="Alleen nieuw gemaakt" ONLY_NEW_MODIFIED="Alleen nieuw gemaakt of gewijzigd" MODIFIED_DATE="Datum wijziging" REPLACE_TAGS="Vervang tags" ACY_COUPON="coupon" COUPON_PERCENT="Percentage" COUPON_TOTAL="Totaal" COUPON_PERMANENT="Permanent" COUPON_GIFT="Gift" COUPON_NAME="Coupon code" COUPON_VALUE="Waarde" ACY_PRODUCTS="Producten" JOOMEXT_EVENT="Evenement" ACY_ORDERS="Orders" ACY_ONE_PRODUCT="minimaal een product" ACY_DIDNOTBOUGHT="niet gekocht" ACY_BOUGHT="gekocht" SHOPPER_GROUP="Shopper Groep" UPCOMING_EVENTS="Binnenkort" MAX_STARTING_DATE="Maximum Startdatum" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Abonnee" SUBSCRIBER_ID="ID van de abonnee" SUBSCRIBER_EMAIL="Email van de abonnee" SUBSCRIBER_NAME="Naam van de abonnee" SUBSCRIBER_USERID="ID van de abonnee in de Joomla Gebruiker tabel" SUBSCRIBER_IP="IP van de abonnee toen deze zich inschreef" SUBSCRIBER_CREATED="Aanmaakdatum van de abonnee" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Eerste deel van de naam van de abonnee" SUBSCRIBER_LASTPART="Laatste deel van de naam van de abonnee" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(het eerste deel van de naam van de abonnee John Doe is John)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(het laatste deel van de naam van de abonnee John Doe is Doe)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla Gebruiker" TAGUSER_USERNAME="Gebuikersnaam van de gebruiker" TAGUSER_GROUP="Hoofdgroep van de gebruiker (Super Administrator, Redacteur, Auteur...)" TAGUSER_LASTVISIT="Datum van het laatste bezoek van de gebruiker" TAGUSER_REGISTRATION="Registratiedatum van de gebruiker" DISPLAY_PICTURES="Toon afbeeldingen" TAG_ELEMENTS="Elementen" TAG_CATEGORIES="Categorieën" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Alleen beschikbaar vanaf het mailingprogramma Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Alleen beschikbaar vanaf het mailingprogramma Enterprise" UPDATE_ABOUT="Update / info" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Bounce-afhandeling" BOUNCE_FEATURE="Zet de automatische Bounce-afhandeling aan" BOUNCE_CONNECTION="Verbindingsmethode" BOUNCE_CERTIF="Zelf-ondertekende certificaten" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Succesvol verbonden met %s" NB_MAIL_MAILBOX="Er zijn %s berichten in de mailbox" BOUNCE_TIMEOUT="Connectie-timeout (seconden)" BOUNCE_PROCESS="Bounce-afhandeling" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maximum aantal e-mails" BOUNCE_RULES="Regels" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Wat te doen met de gebruiker" EMAIL_ACTION="Wat te doen met de e-mail" FORWARD_EMAIL="Stuur het bericht door" DELETE_EMAIL="Verwijder het bericht" UNSUB_USER="De gebruiker afmelden" SUBSCRIBE_USER="De gebruiker aanmelden" DELETE_USER="Verwijder de gebruiker" BOUNCES="Bounces" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s is succesvol geïnstalleerd" MODULE_INSTALLED="Module %s succesvol geïnstalleerd" TEMPLATES_INSTALL="%s templates geïnstalleerd" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Het gespecificeerde bouncemailadres %s veroorzaakt waarschijnlijk het probleem, verwijder het (laat het veld bounce adres leeg) en probeer opnieuw." ADVICE_SMTP_AUTH="U hebt een SMTP-wachtwoord gespecificeerd maar er is geen authentificatie nodig, zet de SMTP authentificatie AAN." ADVICE_LOCALHOST="Uw lokale website heeft mischien geen mailserver. Controleer of U als Joomla gebruiker e-mails kan versturen met Joomla." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Standaardtaal" ACY_CUSTOM="Aangepast" ;field interface FIELD_LABEL="Label" FIELD_COLUMN="Kolomnaam" FIELD_TYPE="Veldtype" REQUIRED="Verplicht" CORE="Core" FIELD_SIZE="Lengte" FIELD_DEFAULT="Standaardwaarde" FIELD_VALUES="Waarden" FIELD_COLUMNS="Kolommen" FIELD_ROWS="Rijen" FIELD_TEXT="Tekst" FIELD_TEXTAREA="Tekstveld" FIELD_RADIO="Radio Button" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" EXTRA_INFORMATION="Extra informatie" EXTRA_FIELDS="Aangepaste velden" FIELD="Veld" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Enkelvoudig uitklapmenu" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Meervoudig uitklapmenu" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Waarde" FIELD_TITLE="Titel" FIELD_ADDVALUE="Voeg nieuwe waarde toe" FIELD_VALID="Voer a.u.b. een waarde invoor het veld %s" FIELD_ERROR="Aangepaste foutboodschap" FORMAT="Formaat" FIRSTNAMECAPTION="Voornaam" LASTNAMECAPTION="Achternaam" CITYCAPTION="Plaatsnaam" COUNTRYCAPTION="Land" PHONECAPTION="Telefoonnummer" ADDRESSCAPTION="Adres" FIELD_BIRTHDAY="Verjaardag" SOCIAL_SHARE="Delen op %s" SHARE_TEXT="Bezig met lezen van %s" ;security SECURITY="Beveiliging" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Schakel de Captcha in" CAPTCHA_CHARS="Karakters" CAPTCHA_CHARS_DESC="Lijst van karakters die gebruikt worden om de captcha tekst aan te maken" SECURITY_KEY="Beveiligingssleutel" SECURITY_KEY_DESC="Als u de aanmelding via URL gebruikt, moet u deze sleutel aan de URL toevoegen, anders wordt de inschrijving niet geaccepteerd

%s" MODULE_VIEW="Inschrijving via de module van het mailingprogramma" COMPONENT_VIEW="Inschrijving via de component van het mailingprogramma Component" CAPTCHA_NBCHAR="Aantal karakters" CAPTCHA_HEIGHT="Hoogte" CAPTCHA_WIDTH="Breedte" CAPTCHA_BACKGROUND="Achtergrond kleur" CAPTCHA_COLOR="Font kleur" ERROR_SECURE_KEY="De beveiligingssleutel is niet correct" ERROR_CAPTCHA="Voer de beveiligingscode in zoals die in het plaatje wordt getoond" FE_EDITION="Front-end editie" FE_MODIFICATION="Sta aanpassingen toe" FE_MODIFICATION_DESC="Wilt u een gebruiker toestaan de nieuwsbrief die door een andere gebruiker gemaakt is aan te passen?" FE_MODIFICATION_SENT="Sta aanpassen na verzenden toe" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Wilt u een gebruiker toestaan om de nieuwsbrief aan te passen nadat deze verzonden is?" ARCHIVE_SECTION="Archief sectie" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Toon onderwerp nieuwsbrief bij de gearchiveerde nieuwsbrief?" SUBJECT_DISPLAY="Toon onderwerp" ALREADY_SENT="%s er zijn voor deze nieuwsbrief al e-mails verzonden." REMOVE_ALREADY_SENT="Wilt u deze nieuwsbrief alleen aan nieuwe gebruikers sturen?" SEND_TO_ALL="Nee, zend naar alle gebruikers" CLICK_BOUNCE="KLIK HIER om boodschappen af te handelen" NOTIF_UNSUB="Als een gebruiker zich afmeldt van een lijst, stuur een e-mail naar" NOTIF_UNSUB_DESC="Stuur een e-mail naar deze adressen als een gebruiker zich afmeldt van een lijst." TEMPLATE_STYLESHEET="Stylesheet" BLOCK_USER="Blokkeer de gebruiker" COMMENTS_ENABLED="Gebruikers opmerkingen" COMMENTS_ENABLED_DESC="Voeg opmerkingen van gebruikers toe aan de archief sectie" IMPORT_CONFIRMED="Importeer de gebruikers als bevestigd" IMPORT_TEXTAREA="Tekstveld" GENERATE_NAME="Maak automatisch een gebruikersnaam aan" ACTION_SELECT="Seleceer een actie" ADD_FILTER="Voeg een filter toe" ADD_ACTION="Voeg een actie toe" ACTIONS="Acties" ACY_ORDER="Sorteer op" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Auteur" ACY_DESCRIPTION="Beschrijving" ACY_ORDERING="Volgorde" OPEN_POPUP_DESC="Wilt u het nieuwsbriefarchief in een popup-scherm openen
Zo nee, dan zal het nieuwsbriefarchief in de Joomla template geopend worden." OPEN_POPUP="Open het archief in een popup" SUBSCRIBE_TO="Abonneer gebruikers op" REMOVE_FROM="Verwijder gebruikers van" ENTER_TITLE="Voer a.u.b. een titel in" REMOVE_SUB="Verwijder de aanmelding" MORE_PLUGINS="Klik hier om meer plugins te downloaden" MORE_TEMPLATES="Klik hier om meer templates te downloaden" ACY_FILTERS="Filters" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Bevestig aanmelding" BLOCK_USERS="Blokkeer gebruikers" ENABLE_USERS="Activeer gebruikers" NB_CONFIRMED="%s gebruikers bevestigd" AUTO_TRIGGER_FILTER="Activeer automatisch het filter:" AUTO_CRON_FILTER="Elke dag (door de Cron-taak te gebruiken)" ON_USER_CREATE="Bij aanmaak gebruiker" ON_USER_CHANGE="Bij aanpassing gebruiker" ON_USER_CLICK="Als de gebruiker klikt op een URL in uw nieuwsbrief" ON_OPEN_NEWS="Als de gebruiker de nieuwsbrief opent" SUBSCRIBE_LIST="Klik hier om gebruikers bij deze lijst aan te melden" MISSING_LANGUAGE="Uw taalbestand is op dit moment niet geïnstalleerd." UPDATE_LANGUAGE="Uw taalbestand is niet up-to-date." DONT_REMIND="Ik weet het, herinner me niet" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta Trefwoorden" META_DESC="Meta Beschrijving" STYLE_IND="Individuele stijlen" CUSTOM_TEXT="Aangepaste tekst" RESIZED="Grootte aangepast" EXISTING_FILTERS="Bestaande filters" SELECT="Selecteer" SELECT_LISTS="Selecteer één of meerdere lijsten" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Uw hebt zojuist deze follow-up gepubliceerd." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Uw hebt zojuist de termijn voor deze follow-up aangepast." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Klik hier om de verzenddatum met deze nieuwe termijn te wijzigen voor de follow-ups die al in de wachtrij staan" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-mails zijn aangepast" ADD_QUEUE="Voeg een e-mail aan de wachtrij toe" REMOVE_QUEUE="Verwijder een e-mail uit de wachtrij" TABLENAME="Tabelnaam" SPECIFYTABLE="Voeg a.u.b. een tabelnaam toe uit de database: %s" SPECIFYFIELD="Het veld %s kan niet gevonden worden. Specificeer a.u.b. een veld uit de tabel: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Een equivalent voor het e-mailveld is verplicht" DATABASE="Database" CATEGORY_VIEW="Categorieweergave" DETAILS_VIEW="Detailweergave" ACY_HELP="Help" ACY_TEMPLATES="Templates" ACY_PREVIEW="Voorbeeld" ACY_COPY="Kopiëren" ACY_PUBLISHED="Geactiveerd" ACY_DELETE="Verwijderen" ACY_USER="Gebruiker" ACY_EXPORT="Exporteren" ACY_NAME="Naam" ACY_EDIT="Bewerken" ACY_SAVE="Opslaan" ACY_CLOSE="Sluiten" ACY_CANCEL="Annuleren" ACY_FILES="Bestanden" ACY_APPLY="Toepassen" ACY_USERNAME="Gebruikersnaam" ACY_FILE="Bestand" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Titel" ACY_EDITOR="Tekstverwerker" ACY_NONE="Geen" ACY_DEFAULT="Standaard" ACY_VALIDDELETEITEMS="Weet u zeker dat u de geselecteerde items wilt verwijderen?" ACY_MINUTES="Minuten" ACY_SECONDS="Seconden" ACY_TIME="Tijd" ACY_ALL="Alle" ACY_CREATED="Aangemaakt" YES_SUBSCRIBE_ME="Ja, ik wil Nieuwsbrieven van uw website ontvangen" OVERWRITE_EXISTING="Overschrijf bestaande gebruikersinformatie" WARNING_LIMITATION="De meeste hostingbedrijven hanteren limieten bij het aantal e-mails dat u per uur kan versturen." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Zorg ervoor dat u het mailingprogramma hebt ingesteld om onder deze limieten te blijven." USERS_IN_COMP="Er staan %s gebruikers in %s." ACY_NOTALLOWED="U bent niet geautoriseerd om deze bron te bekijken." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Scherm Effect" VISIBLE_LISTS="Zichtbare lijsten" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Schrijf automatisch in op" DISPLAY_MODE="Scherm Mode" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Standaard aangevinkte lijsten" CHECKED_MODE="Vink Lijsten Modus aan" DROPDOWN_LISTS="Lijsten in een uitklapmenu" DESC_OVERLAY="Beschrijving als een overlay" LINKED_ARCHIVE="Gelinkt naar het archief" DISP_FIELDS="Getoonde velden" CAPT_NAME="Naam titel" CAPT_EMAIL="E-mail titel" DISP_TEXT_MODE="Toon Tekst Modus" INTRO_TEXT="Introtekst" POST_TEXT="Slottekst" DISP_SUB_BUTTON="Aanmeld knop" CAPT_SUB="Aanmeld titel" CAPT_SUB_LOGGED="Aanmeld titel voor ingelogde gebruikers" DISP_UNSUB_BUTTON="Afmeldknop" CAPT_UNSUB="Afmeldtitel" TERMS_CONTENT="Artikel Algemene Voorwaarden" TERMS_POPUP="Voorwaarden in een popup" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Box hoogte" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Box breedte" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Redirect Modus" REDIRECT_LINK="Redirect Link" ;Operators ACY_IN="In" ACY_NOT_IN="Niet in" ACY_NUMERIC="Numeriek" ACY_STRING="String" ACY_BEGINS_WITH="Begint met" ACY_ENDS_WITH="Eindigt met" ACY_CONTAINS="Bevat" EXPIRY_DATE="Einddatum" CLICK_DATE="Klik datum" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail stelt u in staat om uw boodschappen te ondertekenen" DKIM_DOMAIN="Domein" DKIM_SELECTOR="Keuzeschakelaar " DKIM_PASSPHRASE="Passphrase" DKIM_IDENTITY="Identiteit" DKIM_PRIVATE="Prive sleutel" DKIM_PUBLIC="Publieke sleutel" ACY_TABLECONTENTS="Inhoud tabellen" ACY_EXISTINGANCHOR="Bestaande ankers" ACY_GENERATEANCHOR="Genereer de inhoud van de tabel gebaseerd op" ACY_SENT_EMAILS="E-mails verzonden" ACY_VIEW="Bekijk" ACY_MANAGE="Beheer" ACY_SUBSCRIBER="Gebruikers" ACY_SEPARATOR="Scheidingsteken" ACL_WRONG_CONFIG="U kunt uzelf niet uitsluiten van het configuratie management" NO_LIST_SELECTED="Selecteer a.u.b. de lijsten waar u voor wilt inschrijven" ACY_LEVEL="Niveau %s" ACY_HISTORY="Geschiedenis" ACY_SOURCE="Bron" ACY_DETAILS="Details" ACY_ACTION="Actie" ACTION_CREATED="Aangemaakt" ACTION_MODIFIED="Aangepast" ACTION_CONFIRMED="Bevestigd" ACTION_UNSUBSCRIBED="Uitgeschreven" EXECUTED_BY="Uitgevoerd door" REASON="Reden" VIEW_DETAILS="Bekijk details" DATABASE_MAINTENANCE="Database onderhoud" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="Het mailingprogramma kan een belangrijke hoeveelheid of informatie in de database hebben opgeslagen." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Dit gebied stelt u in staat om oude informatie te verwijderen na X dagen." DELETE_DETAILED_STATS="Verwijder gedetailleerde statistieken na" DELETE_HISTORY="Verwijder gebruiker historie na" UNSUB_INTRO="Geachte heer of mevrouw {user:name},

Jammer dat u niet langer geinteresseerd bent in onze nieuwsbrieven. U kunt hieronder aangeven hoe uw afmelding verwerkt moet worden." UNSUB_SURVEY="Wij zouden het erg op prijs stellen als u de reden tot uitschrijving met ons wilt delen." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="De e-mails die wij aan u verzenden zijn te frequent" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="De emails die wij aan u verzenden zijn niet relevant" UNSUB_SURVEY_OTHER="Of...: ik schrijf mij uit om de volgende reden:" UNSUB_PAGE="Uitschrijven pagina" UNSUB_DISP_CHOICE="Toon uitschrijf opties" UNSUB_DISP_SURVEY="Toon een onderzoek" UNSUB_INTRODUCTION="Introductie tekst" PLEASE_SELECT_USERS="Selecteer eerst een aantal gebruikers van de lijst" AUTO_SEND_PROCESS="Automatisch verzend proces" SEND_X_EVERY_Y="Verzend %s emails iedere %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Handmatig verzend proces" SEND_X_WAIT_Y="Verzend %s emails en wacht dan %s voordat er een nieuwe batch word verzonden" CREATE_CRON_REMINDER="Uw cron lijkt niet aan te staan, vergeet niet deze aan te maken!" DELETE_USERS="Verwijder Gebruikers" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Sla bericht op in database" ACTION_BOUNCE="Bounced" ACY_THEME="Thema" ACY_DOWNLOAD="Download" FILTER_AND="en" ACY_SELECTED_USERS="%s gebruikers geselecteerd" ACY_NEW="Nieuw" NB_UNSUB_USERS="%s gebruikers uitgeschreven" NB_OPEN_USERS="%s gebruikers openden de nieuwsbrief" NB_CLICK_USERS="%s gebruikers klikten op een link" NB_BOUNCED_USERS="%s gebounced" MOST_POPULAR_LINKS="Meest populair links" NB_USERS_CLICKED_ON="%s gebruikers klikten op %s" ACY_PRINT="Printen" ACY_LINK_STYLE="Stijl van de links" ACY_RULE="Regel" REGEX_ON="Voer de regex uit op" ACY_BODY="Body" BOUNCE_EXEC_MIN="Voer de volgende acties uit enkel na het ontvangen van minimum %s bounces van deze gebruiker" BOUNCE_STATS="Incrementeer de bounce statistieken als de regel overeenkomt" BOUNCE_RECEIVED="We ontvingen %s berichten van de gebruiker %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Acties zullen worden uitgevoerd na %s berichten" PLEASE_SELECT="Maak a.u.b een selectie uit de lijst" CONFIRM_REINSTALL_RULES="Het mailingprogramma zal uw bestaande regels verwijderen en de standaard installeren." REINSTALL_RULES="Herinstalleren regels" SEND_SERVER="Verstuur email via uw server" SEND_EXTERNAL="Verstuur email via een externe server" SMTP_DESC="%s is een afleverservice die u kunt gebruiken voor versturen van e-mails." NO_ACCOUNT_YET="Nog geen account?" CREATE_ACCOUNT="Maak een account aan" ACTION_FORWARD="Een nieuwsbrief doorsturen" TELL_ME_MORE="Vertel me er meer over" ACY_RANDOM="Willekeurig" RECEIVER_INFORMATION="Ontvanger Informatie" ACY_DAY="Dag" ACY_MONTH="Maand" ACY_YEAR="Jaar" RECEIVER_LISTS="Alleen gebruikers die zijn ingeschreven op minstens een van bovenstaande nieuwsbrieven ontvangen deze nieuwsbrief." RECEIVER_FILTER="U kunt het selecteren van de gebruiker verfijnen door het toevoegen van criteria:" FILTER_ONLY_IF="Ze moeten ook voldoen aan ALLE volgende criteria:" USER_FIELDS="Gebruiker Velden" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Geavanceerde email verificaties" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Controleer of het domein bestaat" LATEST_NEWSLETTER="Laatste nieuwsbrief" CUSTOM_TRANS="Aangepaste vertalingen" CUSTOM_TRANS_DESC="De volgende strings worden niet overschreven als u het mailingprogramma update/upgrade." CONFIRM_SHARE_TRANS="Bent u er zeker van dat u ons uw vertaling wilt toesturen? Stuur a.u.b. niets in als u het taalbestand niet hebt aangepast." PLEASE_CONFIRM_SUB="Bevestig a.u.b. het abonnement" CONFIRM_MSG="U bent ingeschreven als lid van de nieuwsbrief op onze website" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="U moet de inschrijving nog activeren door op onderstaande link te klikken:" IN_TEMPLATE="In uw template" WITHOUT_TEMPLATE="Zonder template" MINUTES_AGO="%s minuten geleden" SENT_TO_NUMBER="Deze mail wordt gestuurd naar %s leden" FIELD_FILE="Bestand upload" CONFIG_TRY="Probeer %s keer om het bericht te leveren." CONFIG_TRY_ACTION="Als het nog steeds niet lukt, %s" DO_NOTHING="Doe niets" TAG_MODULES="Modules" ACY_NOT_CONTAINS="Bevat geen" SPAM_TEST="Spam Test" CREATE_NEWSLETTER="Nieuwe nieuwsbrief" MODULE_ALIGNMENT="Module Uitlijning" MODULE_AUTOID="Auto identificeren ingelogde gebruikers" MODULE_CACHING="Caching" MODULE_JS="Insluiten JS bestanden" ACY_ITEMID="Menu ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Achtervoegsel" SHOW_COLUMN_X="Toon kolom %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Ontvang via e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Verstuur de geselecteerde nieuwsbrief naar..." ACY_FROM_DATE="Van" ACY_TO_DATE="Naar" X_INTEGRATION="%s integratie" ACY_PERIOD="Datum bereik" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Diagram type" COLUMN_CHART="Kolomdiagram" LINE_CHART="Lijndiagram" ACY_COMPARE="Vergelijken..." ACY_YEARS="Jaren" GENERATE_CHART="Aanmaken diagram" ACY_IMAGE="Afbeelding" FIELD_PHONE="Telefoonnummer" ADVICE_PORT="De poort die j u hebt gespecificeerd (%s) is geen algemene poort voor smtp verbindingen... Laat de poort leeg en probeer het opnieuw" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Instellen abonnee profielwaarde" NB_MODIFIED="%s gebruikers aangepast" ONLY_SOMETHING_WRONG="Alleen als fouten optreden" MESSAGE_TO_FORWARD="Beste {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) wilde u deze email doorsturen met het bericht :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Wilt u een notitie toevoegen aan het bericht dat u verstuurt?" YOUR_NAME="Uw naam" YOUR_EMAIL="Uw e-mailadres" FRIEND_NAME="Naam van een vriend" FRIEND_EMAIL="E-mailadres van een vriend" ADD_FRIEND="Andere vriend toevoegen" FILL_ALL="Vul a.u.b. alle informatie in" EXPORT_ENABLED="Alleen ingeschakelde gebruikers" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Nieuwe volgorde opgeslagen" ACY_GUESSPORT="Welke poort kan ik gebruiken van mijn website?" NOT_SENT="Niet verzonden" CHANGE_TEMPLATE="De nieuwe template zal de gehele nieuwsbrief vervangen, de inhoud die u hebt geschreven zal worden verwijderd" REDIRECTION_MODULE="Toegestane domeinen voor de module redirection" REDIRECTION_MODULE_DESC="Vul hier de lijst in van de toegestane domeinen die mogen worden gebruikt in de module redirection.
U moet elk domein scheiden met een | ." NO_REASON="No reason specified" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mail Lijst Archief (enkel)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end gebruiker beheer" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mail Lijst Archieven (Alles)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Aanmaken nieuwsbrief" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Aanmaken/wijzig een inschrijving" SEPARATOR_COMMA="Komma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Puntkomma ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configureer uw DNS door toevoegen van een TXT bestand op uw domein %s gebruik makend van de sleutel/waarde zoals beneden getoond." DKIM_LET_ME="Laat me mijn eigen sleutels gebruiken." DKIM_KEY="Sleutel" DKIM_VALUE="Waarde" ACY_STATS_ADDUP="De resultaten toevoegen" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Lees meer afbeelding" DELETE_PICT="Verwijder afbeelding" ACYEDITOR_DELETEAREA="Bent u er zeker van dat u dit gebied wilt verwijderen?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Verwijderbaar" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Aanpasbaar (Tekst)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Aanpasbaar (Afbeedling)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Toon gebieden" ACYEDITOR_ADDAREAS="Uw template bevat geen aanpasbare gebieden, klik hier als u wilt dat de software deze automatisch moet toevoegen." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="U moet dat alleen doen wanneer de template geheel klaar is." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Aanpasbare gebieden succesvol toegevoegd!" USER_ALREADY_EXISTS="Een gebruiker bestaat al met het email adres %s" CLICK_EDIT_USER="Klik hier om deze gebruiker aan te passen" TRUNCATE_AFTER="Verwijder de tekst na %s karakters" STATS_PER_LIST="Statistieken per lijst" ACY_SSLCHOICE_DESC="Wilt u het HTTPS-protocol gebruiken in het front-end? Zo ja, zet dan deze functie dan aan." ACY_SSLCHOICE="Gebruik https-url's" TRACKING="Volgen" TRACKINGSYSTEM="Volg klikken met" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Gebruik Bootstrap in de front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Nieuwsbrief succesvol geïmporteerd" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocatie" GEOLOCATION_TYPE="Wanneer bewaart het mailingprogramma de gebruikers positie?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing slaat de gebruikers locatie op op verschillende tijden zodat meer informatie wordt verkregen van de gebruiker." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Bevestiging van inschrijving" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="U hebt een API-key nodig om de geolocatie te kunnen gebruiken. U kunt er een verkrijgen op http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOC_UNSUB="Uitschrijven" STATECAPTION="Staat" GEOLOC_NB_ACTIONS="Aantal acties" GEOLOC_COUNTRYCODE="Land code" GEOLOC_STATECODE="Code van de regio/staat" GEOLOC_POSTALCODE="Postcode" GEOLOC_LATITUDE="Breedtegraad" GEOLOC_LONGITUDE="Lengtegraad" GEOLOC_RECENT="Meest recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test de geolocatie" ACY_SEARCH="Zoeken..." ACY_NEIGHBOUR="Gebruikers met dezelfde IP" GEOLOC_NB_USERS="Aantal gebruikers" IMPORT_BLOCKED="Importeer gebruikers als geblokkeerd" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Ja + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Verstuur een email naar de email adressen als een gebruiker inschrijft via het inschrijfformulier." NOTIF_CONTACT="Wanneer een gebruiker via het inschrijfformulier inschrijft" NOTIF_CONFIRM_DESC="Verstuur een email naar die adressen als een gebruiker bevestigd heeft." NOTIF_CONFIRM="Wanneer aan gebruiker zijn inschrijving bevestigd" ACY_ASAP="Zo vlug mogelijk" ACY_ONTHE="Op de" ACY_DAYOFMONTH="van de maand" FREQUENCY_FIRST="1e" FREQUENCY_SECOND="2e" FREQUENCY_THIRD="3e" FREQUENCY_LAST="Laatste" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Vul een Joomla gebruiker bevestiging link in" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Bevestig uw account" CURRENT_USER_INFO="Huidige gebruiker informatie" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Klik hier om al uw berichten te behandelen totdat uw mailbox geheel leeg is" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Toegelaten inhoud" ONLY_NUMBER="Alleen cijfers" ONLY_LETTER="Alleen letters" ONLY_NUMBER_LETTER="Alleen cijfers en letters" MY_REGEXP="Mijn reguliere expressie" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Foutboodschap wanneer ongeldig" FIELD_CONTENT_VALID="Geef een correcte waarde in voor het veld %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registratie" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! Gebruikersprofiel" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profiel" DISPLAY_ACYLISTING="Lijst" FILTER_VIEW_USERS="Toon gebruikers" ACY_FILTEREDUSERS="Eerste %1$s gebruikers van %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Start de campagne %1$s %2$s na voltooiing van de filtering" SEND_COMMENT="Commentaar" SEND_COMMENT_DESC="Deze commentaar zal aan het begin van uw test email getoond worden" LISTS_IN_COMP="Er zijn %s lijsten in %s" IMPORT_X_LISTS="U kunt deze %s lijsten importeren om zo de inschrijving van elke gebruiker te bewaren" IMPORT_LIST_TOO="De %s lijsten ook importeren?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Uw template werd geëxporteerd naar de folder media/com_acymailing/tmp. Klik %1$shier%2$s om te downloaden" IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="De %s nieuwsbrieven ook importeren?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s nieuwsbrieven geïmporteerd" ACY_START_CAMPAIGN="Campagne starten" START_ON_SUBSCRIBE="Bij inschrijving van de gebruiker" START_ON_DAY="De volgende %s na inschrijving van de gebruiker" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the html version" USE_DEFAULT_VALUE="Gebruik standaardwaarde" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Afbeelding succesvol opgeladen" NO_FILE_FOUND="Geen bestand gevonden in deze folder" IMAGE_RESIZED="Afbeelding werd herschaald naar 700px" ACY_OR="of" MEDIA_BACK="Terug" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Afbeelding invoegen vanaf url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Nieuwe afbeelding opladen" ALIGNMENT="Alignering" NOT_SET="Niet ingesteld" ACY_MARGIN="Marge" ACY_BORDER="Rand" ACY_LINK="Link" INSERT="Invoegen" MEDIA_FOLDER_DESC="Mappen met afbeeldingen gebruikt door Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Map" FILE_RENAMED="Een afbeelding met deze naam bestaat reeds. De naam werd gewijzigd in %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, maar we vonden hier niets..." IMAGE_FOUND="Precies gevonden!" IMAGE_TIMEOUT="Afbeelding kan niet geladen worden wegens timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="U hebt geen toegang tot nieuwsbrief (%s)" ACY_RIGHT="Rechts" ACY_LEFT="Links" LIST_POSITION="Toon lijsten" ACY_BEFORE_FIELDS="Voor de velden" ACY_AFTER_FIELDS="Na de velden" IPTIMECHECK="Beperk het aantal inschrijvingen vanuit hetzelfde IP" IPTIMECHECK_DESC="Beperk het aantal inschrijvingen vanuit hetzelfde IP tot maximaal drie per twee uur" DBVALUES="Database waarden" ACY_WHERE="Waar" ACY_ANY_CATEGORY="Elke categorie" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Schrijf gebruikers in voor nieuwe lijst" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla meldingen" ACY_SENT="Verzonden" WANNA_REINSTALL_RULES="De retourregels voor emails werden geactualiseerd, misschien wilt u uw eigen regels aanpassen aan de laatste versie." AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hallo {subtag:name},
Onderstaande nieuwsbrief werd aangemaakt." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Deze nieuwsbrief werd ingepland en zal zo spoedig mogelijk verzonden worden." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Kijk hem na en klik op deze link om hem te verzenden." AUTONEWS_GENERATE_DONE="De nieuwsbrief werd gepubliceerd, misschien werd hij reeds verzonden?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Wilt u dat uw gearchiveerde nieuwsbrieven niet worden geïndexeerd door zoekmachines (noindex) en dat ze de links in uw nieuwsbrief niet volgen (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archief" DATABASE_INTEGRITY="Controleer de integriteit van de database" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Meer acties" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Kopieer na" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Klik hier om de tekst aan te passen" CREATE_FOLDER="Maak Map" FOLDER_NAME="Naam Map" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Deze map bestaat reeds, probeer het opnieuw." CUSTOM_VIEW="Aangepaste weergave" CUSTOM_VIEW_DESC="Selecteer een aangepaste weergave van Zoho CRM om alleen gebruikers van deze weergave te importeren" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Klik hier om deze opvolging toe te voegen aan de wachtrij voor gebruikers ingeschreven op uw campagne sinds %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Klik hier om deze opvolging toe te voegen aan de wachtrij voor alle gebruikers ingeschreven op uw campagne" ACY_MAX_RUN="Op basis van de controle kunnen we elke batch gedurende %s seconden uitvoeren" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Bereken de reële maximale uitvoeringstijd opnieuw" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Controle gestart van de reële maximale uitvoeringstijd... Minstens %s seconden tot nu" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximale uitvoeringstijd" ACY_TIMEOUT_SERVER="Op basis de gebruikte serverconfiguratie kan elke batch gedurende %s seconden uitgevoerd worden" ACY_LANGUAGE="Taal" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Deze pagina mag worden gesloten terwijl de timeout gecontroleerd wordt" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Herinitialiseren gebieden" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Alle gebieden herinitialiseren?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Bevestiging van de gebruiker ongedaan maken" ACY_LOADZOHOFIELDS="Laad de ZohoCRM veldlijst" ACY_LOADFIELDS="Velden laden" ACY_FIELDSLOADED="Velden succesvol geladen" ACY_NOFIELD="ZohoCRM geeft geen respons met een veld" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM lijst" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Uw aanmelding voor de nieuwsbrief is nooit bevestigd!" ACY_RELATIVE_DATE="Relatieve datum" ACY_SPECIFIC_DATE="Specifieke datum" ACY_BEFORE="Voor" ACY_AFTER="Na" ACY_EXECUTION_TIME="Verwerkingstijd" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Geen land" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Genereer naam" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Bepaal of de gebruiksnaam moet worden gemaakt op basis van het e-mailadres of van de veldnaam - voor-en achternaam (indien het veld niet gekoppeld is aan een Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="van het e-mailadres" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Van de combinatie van de titel, voor- en achternaam" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Indien u deze optie wilt gebruiken maar geen HTTPS ondersteund kunnen afbeeldingen, URL's en andere zaken de werking van de site nadelig beinvloeden. Weet u het zeker?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Links volgens voor externe websites" ABTESTING="A/B Test" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Selecteer eerst minimaal twee nieuwsbrieven" ABTESTING_TITLE="%s Test" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test verzonden aan %s van de ontvangers. De test zal evenredig worden verdeeld tussen de volgende nieuwsbrieven:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Pas deze ontvangers aan door %s bewerken." ABTESTING_DELAY_ACTION="Na %s dagen:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Genereer en stuur automatisch de nieuwsbrief met het beste openen-resultaat" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Genereer en stuur automatisch de nieuwsbrief met het beste klik-resultaat" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Genereer en stuur automatisch de nieuwsbrief met het onderwerp dat het beste openen-resultaat heeft en de body die het beste klik-resultaat heeft." ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Een nieuwe test wist bestaande statistieken van de geselecteerde nieuwsbrieven." ABTESTING_INPROGRESS="Er is een test opgeslagen. Aanpassen zal deze test stoppen waarna opnieuw begonnen zal worden. Hierdoor bestaat de kans dat de nieuwsbrief naar dezelfde gebruikers wordt gezonden." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Minstens een van de nieuwsbrieven staat momenteel in de wachtwij. Verwijder deze uit de wachtrij of wacht totdat alles is verzonden alvorens door te gaan." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Het laatste bericht wordt momenteel verzonden. Wacht totdat dit gereed is of maak de wachtrij leeg alvorens een nieuwe test uit te voeren." ABTESTING_SUCCESSADD="De A/B test is gestart. %s e-mails zijn toegevoegd aan de wachtrij." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Deze test zal worden verzonden aan %1$s / %2$s gebruikers" ABTESTING_READYTOSEND="De test is uitgevoerd, bepaal welke mail naar de overgebleven gebruikers kan worden verzonden." ABTESTING_COMPLETE="Testen en verzenden uitgevoerd en klaar." ABTESTING_FINALSEND="De nieuwsbrief %s is toegevoegd aan de wachtrij voor de resterende ontvangers." ABTESTING_TESTEXIST="Een van de nieuwsbrieven is gebruikt in een andere test. Deze test wordt hier weergegeven." ABTESTING_NEEDVALUE="Alvorens door te kunnen gaan moet er een percentage gebruikers worden opgegeven." ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Er zijn minimaal 50 ingeschreven e-mailadressen nodig om de test uit te kunnen voeren. Er zijn er momenteel slechts %s" ACY_CLASS="Klasse" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="De geimporteerde data moet enige inhoud bevatten" ACY_FIRST_LINES="De eerste %s regels van het bestand" ACY_IMPORT_LISTS="De geimporteerde gebruikers worden aangemeld voor de mailinglijsten" ACY_IGNORE="Negeer" ACY_IGNORE_LINE="Deze eerste regel zal worden genegeerd" ACY_CREATE_FIELD="Maak een nieuw veld" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Wijs kolommen toe" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Wijs de geimporteerde kolommen toe aan een mailingveld, maak nieuwe velden of negeer enkele geimporteerde kolommen." ACY_MATCH_DATA="Vergelijk de gegevens" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Klik hier om alle regels te downloaden die fouten bevatten." NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Stuur een e-mail aan gebruikers die zich aanmelden via het menu 'Aanmelden/wijzigen van de inschrijving'." NOTIF_CONTACT_MENU="Wanneer een gebruiker het menu gebruikt om aan te melden" ACY_ONLYAUTOPROCESS="De mailing is ingesteld om alleen een automatische verzendproces uit te voeren. Het is niet mogelijk om het verzenden te activeren via deze knop tenzij handmatig verzenden wordt geactiveerd in de configuratieinstellingen." ACY_RAND_LIMIT="Selecteer willekeurig %s gebruikers" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Negeer niet toegewezen kolommen" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Alleen nieuwe en gewijzigde gebruikers" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Sorteer het verzendproces op" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Willekeurig sorteren mag niet worden gebruikt als het meervoudige wachtrij systeem wordt gebruikt!" ABTESTING_MISSINGEMAIL="Minstens een e-mail uit deze test is verwijderd. Er is niets om weer te geven." ACY_CATEGORY="Categorie" ACY_NEW_CATEGORY="Maak een nieuwe categorie" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sorteerbare gebieden" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="De externe Cron-service triggert de website iedere 15 minuten, hou daarom tussenpozes aan van 15 minuten of maak een eigen Cron-job op de eigen server." ACY_OPERATOR_ADDEND="Aan het eind toevoegen" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Aan het begin toevoegen" ACY_SUB_GROUPS="Inclusief subgroepen" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocatie waarden" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Laatst opgeslagen gegevens" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="Eerst opgelsagen gegevens" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Aan te passen bij het aanmaken van een gebruiker" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Aan te passen bij het wijzigen van een gebruiker" ACY_SUMMARY="Overzicht" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Deze omschrijving wordt weergegeven in de archief sectie." ACY_SENT_ON="Verzonden op %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Alle categorieen" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag voor categorieen" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox acties" ACY_BUTTON_CONFIRM="Bevestigen met een klik" ACY_BUTTON_SAVE="Opslaan met een klik" ACY_GOTO="Ga naar" ACY_BUTTON_TEXT="Tekst op de knop" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Er MOET aan Google worden verzocht om jullie te 'white-listen' voordat u de Inbox-acties kunt gebruiken, anders zal er geen knop worden weergegeven in de inbox van de ontvanger." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Geef 'beperkt tot' weer" ACY_NO_CATEGORY="Geen categorie" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Bent u zeker deze %s emails te verwijderen uit de wachtrij?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Gedrag voor verwijderen knop" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Moet de verwijderen knop de gebruikers verwijderen of enkel uitschrijven voor de huidige nieuwsbrief?" ACY_UNSUB_FROM="Gebruikers uitschrijven voor" ACY_NON_LOGGED_IN="Niet ingelogde gebruikers" ALL_RULES="Alle regels" NO_RULE_SAVED="Geen regels opgeslagen" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficientie" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s gebruikers die de email geopend hebben, klikten op een link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open ratio" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Kliks totaal" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Kliks per dag" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Apparaten" ACY_STAT_MOBILE="Mobiel" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobiel OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Sla de eerste %s e-mails over van de campagne" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Eigen Template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing zal de afbeelding niet verwijderen omdat deze gebruikt wordt in volgende nieuwsbrieven (%1$s) en templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="De afbeelding is succesvol verwijderd" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de afbeelding" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Verwijder beschrijving afbeelding" ACY_DONT_EXPORT="Niet exporteren" ACY_CENTER="Centreren" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuratie" ACY_EMPTY_QUEUE="De wachtrij is leeg!
Er zijn nog geen berichten om te verzenden." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Meer lijst statistieken" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Meer nieuwsbrief statistieken" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Meer gebruiker statistieken" ACY_CONTACTS="Contacten" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Dit zijn de 4 belangrijkste stappen om uw eerste nieuwsbrief te sturen." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Wil je uitgroeien tot een echte expert van e-mail marketing en jouw activiteit een boost geven?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Laat je begeleiden door het Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Abonneer je op de AcyMailing STAP VOOR STAP gids en ontvang elke week handleidingen, adviezen, tips en trics om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en jouw resultaten te verbeteren!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Maak je eerste contactlijst en begin jouw communicatie te organiseren !" ACY_NO_STATISTICS="Nog geen statistieken opgenomen" ACY_UNPUBLISHED="Niet gepubliceerd" ACY_LIST_INFORMATIONS="Lijst informatie" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campagne informatie" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template informatie" ACY_STYLES="Stijlen" ACY_EXPORT_CHART="Export Kaart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Nieuwsbrief informatie" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Laatste %s gebruikerslocatie" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Abonnement chronologie" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Laatste 10 abonnees" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Abonnee status per lijst" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Wachtrij status" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Vernieuw nu!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Jouw licentie is vervallen" ACY_VALID_UNTIL="Geldig tot" ACY_UPDATE_NOW="Update nu tot %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Je bent up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Controleer mijn versie" ACY_ATTACH_LICENCE="Deze website is niet gekoppeld aan een licentie" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Koppel nu!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Importeer of maak zoveel contacten als je wenst. Koppel ze aan de juiste lijsten." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Maak fantastische nieuwsbrieven, voeg elke gewenste inhoud toe en bekijk het resultaat in verschillende beeldformaten." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Stuur jouw eerste berichten met AcyMailing. Kies wie jouw nieuws zal ontvangen en wanneer. Beheer daarna de wachtrij." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="Wanneer je het verzendvenster sluit na het klikken op de verzendknop zal het verzendproces automatisch stoppen en kan je het niet meer hervatten.
Al onze betalende versies laten je toe om automatisch te verzenden zonder dat het verzendvenster geopend moet blijven." ACY_ACL="Geavanceerde toegangscontrole niveaus" ACY_SAVEANDNEW="Opslaan & Nieuw" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Selecteer of pas het CSS-bestand aan dat je wenst toe te voegen voor de back-end in aanvulling op het standaard bestand" ACY_CSS_BACKEND="Bijkomend back-end CSS-bestand" ACY_MASS_ACTIONS="Bulk acties" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissies" ACY_CRON_CLEAN="Gedetailleerde statistieken en gebruikers historiek gewist" ACY_ATLEASTONE="Ten minste één abonnee" ACY_NOSUB="Geen abonnee" DISPLAY_FORM="Formulier" ACY_DASHBOARD_USERS="Gebruikers" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Nieuwsbrieven" ACY_DASHBOARD_LISTS="Lijsten" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Belangrijkste informatie" ACY_ALLOWED_SENDER="Toegestane afzenders" ACY_CONDITIONS="Condities" ACY_SPECIFIC="Specifiek" ACY_FORWARD_LIST="Doorsturen naar lijst" ACY_DISTRIBUTION="Distributie lijsten" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="De e-mail zal worden verwijderd uit jouw mailbox als alle volgende acties met succes zijn uitgevoerd" ACY_ALLOWED_SUBJECT="Toegestaan onderwerp" ACY_NO_TEMPLATE="Geen template" SIMPLE_SENDING="Eenvoudig verzenden" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Ontvangers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Inhoud" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Berichten succesvol verzonden naar %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Bericten naar %s werden niet verzonden (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="De geïmporteerde gebruikers zullen afgemeld worden van de lijsten" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s gebruikers werden afgemeld van de lijst %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Afzender niet toegestaan" SIMPLE_SENDING_INTRO="Dit systeem laat je toe om eenvoudige e-mails te verzenden. Het zal geen gegevens of statistieken in jouw database opslaan. Gebruik het a.u.b. niet om nieuwsbrieven naar de uiteindelijke ontvangers te sturen." ACY_SAVEASTMPL="Als template opslaan" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Alle campagnes" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Sjabloon gemaakt en toegewezen aan deze nieuwsbrief" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="Je kan deze e-mail doorsturen naar maximaal %s gebruikers" ACY_LIST_NAMES="Lijst namen" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing kan sommige Joomla berichten aanpassen. Als je dit wilt , doe dit dan eerst" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="Schakel de plugin %s in" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Er zijn %s gebruikers in jouw Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="Er zijn %s geregistreerde gebruikers in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="Als je op de 'import' knop klikt, zal het systeem :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="AcyMailing gebruikers aanpassen met de gegevens van jouw Joomla gebruikers" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="AcyMailing gebruikers gekoppeld aan niet meer bestaande Joomla gebruikers verwijderen" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Joomla gebruikers toevoegen aan AcyMailing als ze er hier nog niet bestaan" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Joomla gebruikers abonneren op de geselecteerde lijsten als ze nog niet geabonneerd zijn of zich uitgeschreven hebben" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Zet de tag {emailcontent} in de template die je wenst te selecteren" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Neem het bericht op in" ACY_MESSAGE_DELETED="Bericht gewist" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Actie Vereist" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Bevestiging van ontvangst - in onderwerp" ACY_RULE_LOOP="Feedback lus" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback lus - in body" ACY_RULE_FULL="Brievenbus Vol" ACY_RULE_GOOGLE="Geblokkeerd door Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Brievenbus bestaat niet 1" ACY_RULE_FILTERED="Bericht geblokkeerd door ontvanger-filters" ACY_RULE_EXIST2="Brievenbus bestaat niet 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domein bestaat niet" ACY_RULE_TEMPORAR="Tijdelijke storingen" ACY_RULE_PERMANENT="Permanent mislukt" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Ontvangstbevestiging - in body" ACY_RULE_FINAL="Laatste Regel" ACY_NO_FIELD_DELETED="Geen veld gewist" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="Het veld %1$s wordt gebruikt als weergave voorwaarde in het veld %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Gebruikt in weergave voorwaarde door" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Captcha verificatie uitschakelen" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Nieuwe gebruiker details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Bedoelde je" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing zal de bijlage niet verwijderen omdat ze gebruikt wordt in de volgende nieuwsbrieven (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Het bestand is succesvol verwijderd" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van het bestand" ACY_DISPLAY_ICON="Toon iconen" ACY_DISPLAY_NOICON="Toon lijst" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Klik hier om het origineel bestand te vervangen in plaats van het nieuw bestand te hernoemen." ACY_REPLACE_FILE="Vervang" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Moet het nieuwe bestand het bestaande bestand vervangen?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Afbeelding succesvol vervangen" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Er is een fout opgetreden bij het vervangen van de afbeelding" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Tijdszone" ACY_NOT_CLICK="Niet geklikt" ACY_PERSONAL_LINK="Er is een persoonlijke link in jouw nieuwsbrief ( %s ) in plaats van een tag...
Kopieer/plak de link in jouw e-mail niet omdat jouw bevestigingen of uitschrijvingen kan verstoren.
Gebruik daarom onze tags!" ACY_ON="Elke week op" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Wis niet toegestane e-mails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Stuur een nieuwsbrief" ACY_STAT_OPEN_TIME="Tijd opening" ACY_MONDAY="Maandag" ACY_TUESDAY="Dinsdag" ACY_WEDNESDAY="Woensdag" ACY_THURSDAY="Donderdag" ACY_FRIDAY="Vrijdag" ACY_SATURDAY="Zaterdag" ACY_SUNDAY="Zondag" IMAGE_EDIT="Bewerk de geselecteerde afbeelding" ACY_IMAGE_EFFECTS="Pas een van de volgende effecten toe op de afbeelding" ACY_EFFECT_CROP="Afknippen" ACY_EFFECT_SCALE="Schalen" ACY_IMAGE_NAME="Naam afbeelding" ACY_EFFECT_ROUNDED="Afgeronde hoeken" ACY_ADD="Toevoegen" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="Wij raden u sterk aan de captcha op het forward-systeem te activeren. Moet AcyMailing gebruik maken van de captcha?" ACY_DONT_CLOSE="Je moet deze popup geopend houden om het verzenden verder te zetten. Wil je deze popup of de computer uitschakelen, gebruik dan één van onze betalende versies met automatische verzending" ACY_CAMPAIGNS="Campagnes" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Je kan je ook afmelden van deze lijsten." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Controleer jouw e-mail om de coupon te zien" ACY_ZOHOIMPORT="Importeer Zoho gebruikers" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Maak de wachtrij leeg voor de gebruiker" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Toon alle lijsten" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"