;General Norwegian v15 SEND_DATE="Utsendingsdato" ACTIVATED="Aktivert" PROCESS_CONFIRMATION="Er du sikker på at du vil fortsette?" ERROR_SAVING="Feil ved lagring" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Lagring fullført" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Slettet %s elementer" SUCC_MOVED="Flyttet element" ERROR_ORDERING="Feil ved sortering av elementer" PUBLISH_CLICK="Klikk her for å publisere" UNPUBLISH_CLICK="Klikk her for å trekke publiseringen tilbake" UNSCHEDULE_CLICK="Klikk her for å stoppe planlagt publisering" SUBSCRIBE_CLICK="Klikk her for å abonnere" UNSUBSCRIBE_CLICK="Klikk her for å stoppe abonnement" CONFIRMATION_CLICK="Klikk her for å bekrefte abonnement" ENTER_SUBJECT="Vennligst oppgi emne" CREATED_DATE="Abonnent siden" RECEIVE_HTML="Kan motta HTML" JOOMEXT_YES="Ja" JOOMEXT_NO="Nei" JOOMEXT_FILTER="Filter" JOOMEXT_GO="Fullfør" JOOMEXT_RESET="Nullstill" ACY_CPANEL="Kontrollpanel" ;module NAMECAPTION="Navn" EMAILCAPTION="E-post" SUBSCRIBECAPTION="Meld på" UNSUBSCRIBECAPTION="Meld av" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Du har allerede bekreftet abonnementet" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Ditt abonnement er bekreftet" JOOMEXT_SUBJECT="Nyhetsbrev" MAILING_LISTS="Epostliste" CONFIRMATION_SENT="Vi har sendt en e-post til deg der du blir bedt om å bekrefte at du vil ha nyheter i e-posten. Klikk på lenken i e-posten for å bekrefte." SUBSCRIPTION_OK="Du er nå oppført som mottaker av vårt nyhetsbrev" UNSUBSCRIPTION_OK="Du har nå stoppet abonnementet" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Du ble ikke ført opp på abonnementslisten" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Abonnementet er oppdatert" ALREADY_SUBSCRIBED="Du står allerede på listen" NOT_IN_LIST="E-postadressen %s står ikke på listen" ;sched Newsletter SCHEDULE="Planlagt publisering" UNSCHEDULE="Ut av publiseringsplanen" SUCC_UNSCHED="Nyhetsbrevet er nå tatt ut av publiseringsplanen" SPECIFY_DATE="Velg en dato for publisering av nyhetsbrevet" DATE_FUTURE="Vennligst velg en framtidig dato" AUTOSEND_DATE="Nyhetsbrevet vil bli sendt ut automatisk den %s klokka %s" NB_SCHED_NEWS="%s nyhetsbrev planlagt utsendt" NO_SCHED="Det er ingen planlagte publiseringer som må kjøres" SCHED_NEWS="Nyhetsbrevet er lagt i køen for framtidig publisering" SCHEDULE_NEWS="Planlegg framtidig publisering" SEND_CONTINUE="Vil du fortsette prosessen med utsendelse?" CONTINUE="Fortsett" SENT_BY="Sent av" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Vennligst forsikre deg om at folderen ( %s ) er skrivbar" ACCEPTED_TYPE="Dette filformatet ( %s ) er ikke godkjent. Følgende formater godtas: %s" FAIL_UPLOAD="Kunne ikke laste opp fila %s til %s" FAIL_SAVE="Klarte ikke å lagre fila %s" BROWSE_FILE="Vennligst velg fila som skal importeres" FAIL_OPEN="Klarte ikke å åpne fila %s" ADD_ATTACHMENT="Nytt vedlegg" MAX_UPLOAD="(Maksimalt tillat størrelse på filer som skal lastes opp: %s)" ALLOWED_FILES="Tillatte filer" UPLOAD_FOLDER="Folder for opplasting" ;Validation VALID_EMAIL="Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse" ONLY_LOGGED="Denne funksjonen er begrenset til brukere som er logget inn" ASK_LOG="Vennligst logg inn" INVALID_KEY="Fant ikke passord eller bruker. Vennligst kontakt nettstedets administrator" NOT_VALID_EMAIL="E-postadressen %s er ikke gyldig" NAME_MISSING="Vennligst skriv inn navnet ditt" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smarte-Nyhetsbrev" AUTONEW="Smarte-Nyhetsbrev" NO_AUTONEWSLETTERS="Trenger ikke å lage noen Smart-utsendelser" NEWSLETTER_GENERATED="Nyhetsbrev laget [%s]: %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-utsendelse [%s] er ikke laget: %s" AUTONEWS_SEND="Send nyhetsbrevet" AUTONEWS_WAIT="Vent på bekreftelse før utsending" GENERATE="Lag" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-utsendelsen %s er ikke publisert" AUTONEWS_NOT_READY="Dato for neste Smart-utsendelse %s er ikke nådd" ;configuration EMPTY_LOG="Loggen er tom" SUCC_DELETE_LOG="Loggen er nå slettet" ERROR_DELETE_LOG="Klarte ikke å slette loggen" EXIST_LOG="Log fil eksisterer ikke" THANK_YOU_SHARING="Takk for ditt bidrag" ALLOW_VISITOR="Tillatt brukere som ikke er logget inn" REQUIRE_CONFIRM="Forlang bekreftelse (to trinns påmelding)" MESSAGES="Beskjeder" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Vis en melding ved påmelding" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Vis en melding ved bekreftelse" DISPLAY_MSG_WELCOME="Vis en melding når velkomst-e-posten sendes ut" DISPLAY_MSG_UNSUB="Vis en melding når e-post om avmelding sendes ut" NOTIFICATIONS="Påminnelser" NOTIF_CREATE="Når en ny bruker er opprettet, send en e-post til" NOTIF_REFUSE="Når en bruker blokkerer adressen, send en e-post til" NOTIF_UNSUBALL="Når en bruker melder seg av alle listene, send en e-post til" REDIRECTIONS="Viderekoblinger" REDIRECTION_CONFIRM="Viderekobling etter bekreftelse" REDIRECTION_UNSUB="Viderekobling etter avmelding" ;Users JOOMEXT_NAME="Navn" JOOMEXT_EMAIL="E-post" USERS="Brukere" NO_SUBSCRIBER="Fant ingen abonnent" NO_RECEIVER="Fant ingen mottaker" USER_INFORMATIONS="Navn og e-postadresse" IP="IP" USER_ID="Konto ID" VISITOR="Besøkende" ACY_GROUP="Gruppe" EDIT_JOOMLA_USER="Rediger Joomla Bruker" ;Queue area QUEUE="Kø" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Er du sikker på at du vil slette disse %s elementene?" PRIORITY="Prioritet" NEWS_PRIORITY="Prioritet for nyhetsbrevet" FOLLOW_PRIORITY="Oppfølgingsprioritet" TRY="Prøv" ADDED_QUEUE="%s e-poster er lagt til i køen" AUTOSEND_CONFIRMATION="Systemet vil sende dem ut automatisk så snart som mulig" ALREADY_QUEUED="Det er allerede %s e-poster i køen" DELETE_QUEUE="Vennligst slett disse e-postene før du legger nyhetsbrevet inn i køen" QUEUE_NEXT_TRY="Prøver igjen om %s minutter" QUEUE_DOUBLE="Flere parallelle utsendinger er oppdaget. Systemet har derfor stoppet utsendelsen, men du kan starte den igjen manuelt" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s E-poster er lagt til i køen for planlagt utsendelse av nyhetsbrevet [ID %s] %s" QUEUE_READY="Følgende e-poster er klare for utsending" EMAIL_READY="[ID %s] %s til %s brukere" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s vil bli sent etter %s" QUEUE_STATUS="Status for utsending etter %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Neste e-post vil bli sendt ut etter %s" PROCESS="Jobber" NO_PROCESS="Det er ingenting å sende ut" NB_PENDING_EMAIL="Det er %s e-poster i køen for nyhetsbrevet %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing startet %s" CRON_NEXT="Systemet vil ikke bli startet før %s" ACY_CRON_PROCESS="%s meldinger sendt ut: %s vellykkede, %s med feil" CREATE_CRON="Opprett/Endre dine Cron-innstillinger" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Meld deg av denne epostlisten" UNSUB_ALL="Meld deg av alle epostlister" UNSUB_FULL="Ikke send meg mer e-post" CONFIRM_UNSUB_FULL="Du vil ikke få tilsendt mer e-post fra oss" CONFIRM_UNSUB_ALL="Du er slettet fra alle våre epostlister" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Du er nå meldt av denne epostliste" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Du er ikke oppført på noen av våre epostlister" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Du ble ikke lagt til i den valgte epostlisten" ;subscription ACCEPT_TERMS="Vennligst sjekk vilkårene" JOOMEXT_TERMS="Vilkår" UNSUBSCRIBE="Stopp abonnement" UNSUBSCRIBED="Stoppet" NO_SUBSCRIPTION="Ingen" PENDING_SUBSCRIPTION="Venter på bekreftelse" SUBSCRIBED="Aktivt" ALL_STATUS="Status" ACCEPT_REFUSE="Godta / Ikke godta" ACCEPT_EMAIL="Godta e-post" REFUSE_EMAIL="Ikke godta e-post" SUBSCRIPTION="Motta info om" ENABLED_DISABLED="Aktivert / deaktivert" ENABLED="Aktivert" DISABLED="Deaktivert" UNSUBSCRIBERS="Utmeldte abonnenter" SUBSCRIBERS="Abonnenter" SUBSCRIBE_ALL="Meld på alle lister" SUBSCRIBE="Meld på" REMOVE="Fjern" CONFIRMED="Bekreftet" STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DATE="Påmeldt dato" UNSUBSCRIPTION_DATE="Avmeldt dato" USER_REFUSE="Denne brukeren nekter å motta meldinger fra ditt nettsted" SAVE_CHANGES="Lagre endringer" ;sendprocess SEND_EMPTY="Du har ikke lagt til noe tekst i topptekst eller hoveddel" SEND_ERROR="Feil ved sending av %s til %s" SEND_SUCCESS="Beskjeden %s er nå sendt til %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-post ID %s er ikke publisert" SEND_ERROR_USER="Bruker ble ikke funnet: %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Brukeren %s er ikke bekreftet" SEND_ERROR_APPROVED="Brukeren %s er ikke godkjent" SEND_ERROR_ACCEPT="Brukeren %s godtar ikke e-post" SEND_PROCESS="Sender" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Prosessen ble fornyet for å unngå tidsbegrensning" SEND_REFRESH_CONNECTION="Prosessen ble fornyet for å unngå mulig tap av forbindelse" SEND_STOPED="Prosessen ble stoppet fordi det er for mange feil" SEND_KEPT_ALL="Systemet beholdt alle ikke leverte e-poster i køen, så du vil kunne gjenoppta sende prosessen senere" SEND_CHECKONE="Bekreft e-konfigurasjonen og sørg for at du kan sende en test av denne e-post" SEND_ADVISE_LIMITATION="Hvis du nylig, med hell, sendte en rekke e-poster, kan disse feilene også skyldes serverbegrensning" SEND_REFUSE="Serveren nekter tydeligvis å sende flere e-post" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Ved bruk av en av våre kommersielle versjoner, vil systemet kunne fortsette automatisk sende prosessen ved hjelp av en Cronjob" SEND_CONTINUE_AUTO="Hvis du har konfigurert en cron-oppgave, vil systemet automatisk fortsette sendeprosessen" ;type TITLE_ONLY="Kun tittel" INTRO_ONLY="Kun intro" FULL_TEXT="Full tekst" ACY_EACH_TIME="Hver gang AcyMailing utløses" ACY_ONLY_ACTION="Bare hvis AcyMailing utfører en handling" SIMPLIFIED_REPORT="Forenklet rapport" DETAILED_REPORT="Detaljert rapport" ALL_EMAILS="Alle e-post" FILTER_SELECT="Velg filter" ACYMAILING_LIST="AcyMailing liste" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing felt" JOOMLA_FIELD="Joomla brukerfelt" CB_FIELD="Community Builder felt" ALL_CREATORS="Alle skribenter" ALL_LISTS="Alle epostlister" ALL_USERS="Alle brukere" AUTO_ONLY="Kun automatisk" AUTO_MAN="Automatisk / Manuell" MANUAL_ONLY="Kun manuell" OTHER="Andre" NO_UNSUB_MESSAGE="Ingen beskjed ved avmelding" NO_WELCOME_MESSAGE="Ingen velkomstmelding" EDIT_EMAIL="Rediger e-post" CREATE_EMAIL="Opprett en ny e-post" ALL_URLS="Alle URLs" HTML_VERSION="HTML versjon" TEXT_VERSION="Tekst versjon" INFOS="Info" ;time HOURS="Timer" DAYS="Dager" WEEKS="Uker" MONTHS="Måneder" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Antall abonnenter / Ikke abonnenter" SUB_HISTORY="Abonnement historikk" STATISTICS="Statistikk" GLOBAL_STATISTICS="Global statistikk" DETAILED_STATISTICS="Detaljert statistikk" OPEN="Åpnede e-poster" OPEN_UNIQUE="Unike åpnede e-poster" OPEN_TOTAL="Totalt åpnede e-poster" NOT_OPEN="Ikke åpnede e-poster" OPEN_DATE="Åpnet" PERCENT_OPEN="%s HTML e-poster har blitt åpnet" SENT_HTML="Sendt som HTML" SENT_TEXT="Sendt som tekst" FAILED="Feilet" CHARTS="Grafikk" RECEIVED_VERSION="Versjon" URL="URL" URL_NAME="URL Navn" UNIQUE_HITS="Unike treff" TOTAL_HITS="Totale treff" CLICK_STATISTICS="Klikk statistikk" CLICKED_LINK="har klikket på en lenke" PERCENT_CLICK="%s av brukerne klikket på en lenke" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-poster er sendt" FORWARDED="Videresendt" ;email EMAIL_NAME="E-post" SEND_HTML="Send HTML versjon" NEXT_GENERATE="Neste utsendelse" GENERATE_FREQUENCY="Generer frekvens" FREQUENCY="Frekvens" ISSUE_NB="Versjon nummer" GENERATE_MODE="Generert modus" NOTIFICATION_TO="Send melding til" EVERY="Hver" CREATOR="Skribent" ATTACHMENTS="Vedlegg" ATTACHED_FILES="Vedlagte filer" NEWSLETTERS="Nyhetsbrev" NEWSLETTER="Nyhetsbrev" JOOMEXT_VISIBLE="Synlig" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Mal" ACY_TEMPLATE="Mal" BACKGROUND_COLOUR="Bakgrunnsfarge" ;followup FOLLOWUP="Følg opp" CAMPAIGN="Kampanje" DELAY="Utsettelse" FOLLOWUP_ADD="Legg til en ny oppfølging" CAMPAIGN_START="Når en bruker abonnerer på en av disse listene, vil denne brukeren begynne å motta kampanjen" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Det er %s oppfølginger i denne kampanjen" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Avsender" FROM_NAME="Fra navn" FROM_ADDRESS="Fra adresse" REPLYTO_NAME="Svar til navn" REPLYTO_ADDRESS="Svar til-adresse" BOUNCE_ADDRESS="Adresse for avviste e-poster" ;lists LIST="Epostliste" LISTS="Epostlister" LIST_NAME="Epostlister" RECEIVE="Motta" LIST_CREATE="Opprett en liste først" LIST_RECEIVERS="Nyhetsbrevet vil bli sendt til følgende valgte epostlister" NEWSLETTER_SENT_TO="Dette nyhetsbrevet sendes til" LIST_PUBLISH="Vennligst aktiver denne listen først" EMAIL_AFFECT="Vennligst knytt denne e-post til en eller flere publiserte epostlister" COLOUR="Farge" MSG_UNSUB="Avmeldingsbeskjed" MSG_WELCOME="Velkomstmelding" NB_PENDING="Antall ventende brukere" ACCESS_LEVEL="Tilgangsnivå" ACCESS_LEVEL_SUB="Se abonnementstilgang" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Front-End håndtering" ;test SEND_TEST="Send en test" SEND_TEST_TO="Send en test til" EMAIL_ADDRESS="E-postadresse" SEND_VERSION="Send versjon" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Tekst" SEND="Send" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Neste tidspunkt for kjøring" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Rapport" REPORT_SEND="Send en rapport" REPORT_SEND_TO="Send rapporten til" REPORT_SAVE="Lagre rapporten" REPORT_SAVE_TO="Lagre jobben til" REPORT_DELETE="Slett rapporten" REPORT_SEE="Les rapport" REPORT_EDIT="Rediger rapport e-post" LAST_CRON="Siste Cron" LAST_RUN="Last Run time" CRON_TRIGGERED_IP="Utløst av IP" MAIL_CONFIG="E-post konfigurasjon" QUEUE_PROCESS="Kø prosess" PLUGINS="Tillegg" LANGUAGES="Språk" ENCODING_FORMAT="Kodeformat" CHARSET="Tegnsett" WORD_WRAPPING="Ord innpakking" EMBED_IMAGES="Legg til bilde" EMBED_ATTACHMENTS="Legg til fil" MULTIPLE_PART="Send flere enn en" SENDMAIL_PATH="Send Mail Sti" SMTP_CONFIG="SMTP konfigurasjon" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Sikker metode" SMTP_ALIVE="Hold i live" SMTP_AUTHENT="Godkjenning" SMTP_PASSWORD="Passord" MAX_NB_TRY="Maksimum antall prøver" QUEUE_PROCESSING="Kø prosess" EDIT_CONF_MAIL="Endre e-postbekreftelse" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Endre standard e-postadresse" ACY_CONFIGURATION="Konfigurasjon" SHARE="Del" SHARE_CONFIRMATION_1="Denne språkfilen vil bli sendt til Acyba oversettelsesteam og vil kanskje bli med i neste versjon." SHARE_CONFIRMATION_2="Ved å dele denne filen, gir du Acyba tillatelse til å bruke ditt arbeid til det de måtte ønske." SHARE_CONFIRMATION_3="Du kan legge til en personlig melding i følgende område som vil bli inkludert i e-post som blir sendt til teamet." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing er faktisk ikke oversatt til dette språket." LOAD_ENGLISH_2="Den engelske versjonen vil bli lastet inn slik at du kan oversette den." LOAD_ENGLISH_3="Når du er ferdig, ikke glem å dele din oversettelse med resten av samfunnet!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Last ned siste versjon fra vår server" INTERFACE="Grensesnitt" MENU="Meny" ACYMAILING_MENU="Meny er linket til AcyMailing" PLUG_INTE="Integrasjon med AcyMailing" PLUG_TAG="Programtillegg til taggsystemet" FORWARD_FEATURE="Aktiver videresending" FEATURES="Fordeler" ADD_NAMES="Legg til navn" TEST_EMAIL="Hvis du mottar denne meldingen, betyr det at konfigurasjonen er Ok" USE_SEF="Bruk SEF Urls" CSS_MODULE_DESC="Velg css-filen du vil laste for front-end modulen" CSS_FRONTEND_DESC="Velg css-filen du vil laste for front-end komponenten" CSS_MODULE="Modul CSS fil" CSS_FRONTEND="Komponent Front-end CSS fil" USE_SEF_DESC="Du har muligheten til å legge til SEF webadresser i nyhetsbrevet selv eller holde normale nettadresser.
Dette alternativet vil kun gjelde for e-poster sendt fra front-end." ADD_NAMES_DESC="Legg til navnet på brukeren i overskriften av e-posten.
Noen Mail servere aksepterer ikke navn, i så fall må du deaktivere dette alternativet." FROM_NAME_DESC="Standard Fra navn brukt i alle nyhetsbrev
Du kan overstyre denne funksjonen for hvert nyhetsbrev du skriver." FROM_ADDRESS_DESC="Standard e-postadresse som brukes som fra i alle nyhetsbrev." REPLYTO_NAME_DESC="Standard svar til navn brukt i alle nyhetsbrev." REPLYTO_ADDRESS_DESC="Standard e-postadresse som brukes som svar til i alle nyhetsbrev." BOUNCE_ADDRESS_DESC="Denne e-postadressen vil motta alle de automatiske reaksjoner fra mottakere.
Hvis du ikke vet hva dette feltet er, kan du la det tomt da dette feltet kan blokkere sende prosessen hvis det ikke er riktig konfigurert." ENCODING_FORMAT_DESC="Kodeformatet som brukes for alle nyhetsbrev.
Vi anbefaler 8-Bit." CHARSET_DESC="Tegnsett brukt for alle nyhetsbrev.
Vi anbefaler UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Enkelte servere vil ikke tillate deg og sende e-poster med mer enn xx tegn per linje.
Denne parameteren definerer denne begrensningen." EMBED_IMAGES_DESC="Skulle AcyMailing legge inn bilder i nyhetsbrevet?
Hvis ja vil sendeprosessen ta lengre tid, men mottakeren trenger ikke å laste ned bildet fra webområdet ditt." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Skal AcyMailing legge vedleggene inn i Nyhetsbrevet?
Hvis ikke, vil AcyMailing legge til en liste over vedlegg med koblinger til nettstedet ditt for å laste dem ned." MULTIPLE_PART_DESC="Bør AcyMailing sende e-poster i flere deler?
I så fall vil AcyMailing sende tekst og HTML-versjon på e-post så avhengig av mottakerens klient, vil den riktige versjonen bli åpnet." SENDMAIL_PATH_DESC="Stien for å kontakte SendMail funksjonen." SMTP_SERVER_DESC="SMTP server" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="Bør AcyMailing bruke en SMTP sikker tilkobling?
For Gmail, bør du velge SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Bør AcyMailing holde SMTP-tilkoblingen åpnet under sendeprosessen?
Vi anbefaler å slå på dette alternativet." SMTP_AUTHENT_DESC="Hvis du trenger et brukernavn og et passord for å koble til SMTP-server, kan du slå på denne muligheten." USERNAME_DESC="Brukernavn som brukes til å koble til SMTP-serveren." SMTP_PASSWORD_DESC="Passord som brukes for å koble til SMTP-serveren." CRON_URL_DESC="Cron URL for å utløse AcyMailing.
Du bør skrive denne URLen for å opprette en cron jobb." REPORT_SEND_DESC="Når bør AcyMailing sende en rapport?" REPORT_SAVE_DESC="Hvilke rapporter bør AcyMailing spare i loggfilen?" REPORT_SEND_TO_DESC="Du kan skrive inn én eller flere e-postadresser slik at AcyMailing vil sende rapporten til disse brukerne." REPORT_SAVE_TO_DESC="Plassering av loggfilen." LAST_RUN_DESC="Sist gang utførte AcyMailing handlinger via cron url." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing har blitt utløst av følgende IP." REPORT_DESC="Siste rapport generert av AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Liste over tillatte filtyper for vedlegg." UPLOAD_FOLDER_DESC="Mappen som vedlegg vil bli lastet opp." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Skal AcyMailing vise en bekreftelsesmelding når brukeren abonnerer på ditt nettsted?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Skal AcyMailing vise en bekreftelsesmelding når brukeren bekrefter deres abonnement?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Skal AcyMailing vise en bekreftelsesmelding når AcyMailing sender én eller flere velkomst e-post?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Skal AcyMailing vise en bekreftelsesmelding når AcyMailing sender én eller flere utmeldings e-poster?" ACYMAILING_MENU_DESC="Velg menyen du vil koble til AcyMailing.
Brukere mdc problemer med tilgangsnivåer bør velge en meny som er tilgjengelig for ikke-registrerte brukere." EDITOR_DESC="Velg editor du ønsker å bruke når du redigerer dine AcyMailing nyhetsbrev." MAX_NB_TRY_DESC="Hvis AcyMailing ikke kan sende e-post etter at X prøver, vil AcyMailing slette e-post fra køen." QUEUE_PROCESSING_DESC="Hvis du bruker Kun automatisk metoden, vil AcyMailing alltid bruke den automatiske prosessen og vil ikke engang starte manuell sendeprosess hvis du sender en e-post fra backend." NEWS_PRIORITY_DESC="Når AcyMailing setter e-post i kø, vil den gi dem rekkefølge avhengig av sendedato og prioritet.
Så hvis du vil at nyhetsbrev sendes umiddelbart, kan du sette opp en lavere prioritet og det vil bli sendt før de andre." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioritet for oppfølgingsmeldingen.
Vanligvis vil du at de e-postene skal sendes umiddelbart, slik at de trenger en større prioritet (mindre antall) enn nyhetsbrev." ALLOW_VISITOR_DESC="Ønsker du at gjester skal kunne abonnere på dine nyhetsbrev?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Skal brukeren klikke på en bekreftelse link før de blir godkjent som en abonnent?" NOTIF_CREATE_DESC="Send en e-post til disse e-postadressene hver gang en ny bruker melder seg inn." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Send en e-post til disse e-postadressene hvis en bruker melder seg ut fra alle lister." NOTIF_REFUSE_DESC="Send en e-post til disse e-postadressene hvis en bruker nekter å motta nyhetsbrev fra webområdet ditt." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Angi nettadressen du vil at brukeren skal bli omdirigert til etter at han klikker på lenke for å bekrefte i e-posten." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Angi nettadressen du vil at brukeren skal bli omdirigert til etter at han melder seg ut.
Dette omadresseringen gjelder ikke for modul utmelding! Vennligst rediger AcyMailing modulen for det." FORWARD_DESC="Hvis du velger Nei, vil videresend-funksjonen ikke aktiveres på ditt nettsted." DEFAULT_SENDER="Pålogget brukere som avsender" DEFAULT_REPLY="Pålogget brukere som svar-til" DEFAULT_SENDER_DESC="Vil du at den påloggede brukeren skal være spesifisert automatisk som avsender av Nyhetsbrevet?" DEFAULT_REPLY_DESC="Vil du at den Pålogget Brukeren skal være spesifisert automatisk som Svar-til av Nyhetsbrevet?" FRONTEND_PRINT="Utskriftsikon" FRONTEND_PDF="PDF-ikon" FRONTEND_PRINT_DESC="Vil du at AcyMailing skal legge til en Utskriftsikon i arkivet for nyhetsbrev?" FRONTEND_PDF_DESC="Vil du at AcyMailing skal legge til en PDF-ikon i arkivet for nyhetsbrev?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Tillater du at brukeren endrer egne data uten å være identifisert?
Om du velger Nei, kan ikke innlagt data om brukeren endres uten å være identifisert av systemet." ALLOW_MODIFICATION="Tillat endringer av Brukerdata" ONLY_SUBSCRIPTION="Kun Abonnement" IDENTIFICATION_SENT="En e-post for å bekrefte din Identitet er blitt sendt.
Klikk på lenken for å kunne endre ditt Abonnement." SHOW_DESCRIPTION="Vis listebeskriving" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Vis listebeskriving i arkivet for nyhetsbrev?" SHOW_SENDDATE="Vis senddatakolonne" SHOW_SENDDATE_DESC="Vis senddatakolonne i arkivet for nyhetsbrev?" SHOW_FILTER="Vis filter" SHOW_FILTER_DESC="Vis filter i arkivet for nyhetsbrev?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Og klikk deretter her for å starte installasjonen på nytt." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Vis en beskjed når en bekreftelses e-post blir sendt" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Burde AcyMailing vise en bekreftelsesmelding når det sendes en bekreftelses E-post?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Vis en beskjed når noen avbestiller abonnementet" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Burde AcyMailing Vis en beskjed når noen avbestiller et abonnement fra siden din?" REDIRECTION_MODIF="Omdirigering etter endring av abonnement" REDIRECTION_SUB="Omdirigering etter abonnement" REDIRECTION_SUB_DESC="Skriv inn url du vil at abonnenten skal gå til etter brukeren abonnerer." REDIRECTION_MODIF_DESC="Skriv inn url du vil at abonnenten skal gå til etter brukeren endrer abonnementet." REDIRECTION_NOT_MODULE="Denne redigerte URL påvirker ikke Modulen! Vennligst rediger AcyMailing modulen hvis ønskelig." ;export/import FIELD_EXPORT="Felt for å eksportere" EXPORT_FORMAT="Eksportformat" EXPORT_SUB_LIST="Bare brukere som abonnerer på minst én av de valgte listene" EXPORT_CONFIRMED="Kun bekreftede brukere" EXPORT_REGISTERED="Kun for registrerte brukere (Joomla brukere)" UPLOAD_FILE="Last opp en fil" CHARSET_FILE="Fil tegnsett" IMPORT="Importer" IMPORT_HEADER="Den første linjen i filen (%s) skal bare inneholde kolonner fra acymailing_abonnement tabellen" IMPORT_EMAIL="Du trenger minst kolonnen email" IMPORT_EXAMPLE="Eksempel: navn, e-post" IMPORT_ARGUMENTS="Du trenger %s argumenter pr. linje" IMPORT_ERRORLINE="Linjen %s ble ikke importert" ACY_IMPORT_REPORT="%s brukere i den importerte filen: %s nye brukere importert, %s ugyldige e-postadresser, %s allerede eksisterende brukere" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s brukere har blitt meldt inn i listen %s" IMPORT_REMOVE="%s brukere ble fjernet fra listen %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Kolonnen %s er ikke i listen med fungerende kolonner: %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing bruker er oppdatert" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing bruker er slettet" IMPORT_NEW="%s nye brukere ble importert" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s abonnenter har blitt lagt til" IMPORT_LIST="List %s importert" IMPORT_JOOMLA="Joomla brukere" UNKNOWN="Ukjent" IMPORT_FROM="Importer data fra" ;styles CONTENT_AREA="Stil for tekstområde" CONTENT_HEADER="Stil for tittel" CONTENT_READMORE="Stil for Les mer lenken" ADD_STYLE="Legg til en ny stil" CLASS_NAME="Navn på CSS-klasse" CSS_STYLE="CSS tilpasset på klasse" STYLE_UNSUB="Stil for lenken avslutte abonnementet" STYLE_VIEW="Stil for lenken granske den online" ;tags TAGS="Tagger" INSERT_TAG="Sett inn taggen" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Klikk her for å bekrefte abonnementet" MODIFY_SUBSCRIPTION="Endre ditt abonnement" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Sett inn en BEKREFT DITT ABONNEMENT-lenke i din e-postmelding" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Sett inn en ENDRE DITT ABONNEMENT-lenke i din e-postmelding" UNSUBSCRIBE_LINK="Sett inn en AVSLUTT DITT ABONNEMENT-lenke i din e-postmelding" VIEW_ONLINE="Klikk her for å lese den i nettleser" FORWARD_FRIEND="Videresende e-postmeldingen til en venn" VIEW_ONLINE_LINK="Sett inn en LES PÅ NETTSIDE-lenke i din e-postmelding" FORWARD_FRIEND_LINK="Sett inn en VIDERESEND-lenke i din e-postmelding" WEBSITE_LINKS="Nettsidelenker" JOOMLA_CONTENT="Joomla-innhold" DISPLAY="Vis" CLICKABLE_TITLE="Klikkbar Tittel" AUTHOR_NAME="Skribent navn" JOOMEXT_READ_MORE="Les mer" MIN_ARTICLE="Minimum antall artikler" MAX_ARTICLE="Maksimalt antall artikler" ONLY_NEW_CREATED="Bare nyopprettede" ONLY_NEW_MODIFIED="Bare nylig opprettet eller endret" MODIFIED_DATE="Endret dato" REPLACE_TAGS="Erstatt tagger" ACY_COUPON="gavekort" COUPON_PERCENT="Prosent" COUPON_TOTAL="Totalt" COUPON_PERMANENT="Permanent" COUPON_GIFT="Gave" COUPON_NAME="Kupongkode" COUPON_VALUE="Verdi" ACY_PRODUCTS="Produkter" JOOMEXT_EVENT="Hendelse" ACY_ORDERS="ordre" ACY_ONE_PRODUCT="Minst et produkt" ACY_DIDNOTBOUGHT="ikke kjøpt" ACY_BOUGHT="Kjøpt" SHOPPER_GROUP="Handlegruppe" UPCOMING_EVENTS="Kommende hendelser" MAX_STARTING_DATE="Maksimal startdato" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Abonnenten" SUBSCRIBER_ID="Abonnentens-ID" SUBSCRIBER_EMAIL="Abonnentens-mail" SUBSCRIBER_NAME="Navn på abonnenten" SUBSCRIBER_USERID="Abonnentens-ID i Joomla brukertabell" SUBSCRIBER_IP="Abonnentens IP ved startinstans" SUBSCRIBER_CREATED="Abonnentens dato" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Første delen av abonnentens navn" SUBSCRIBER_LASTPART="Siste delen av abonnentens navn" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(den første delen av abonnenten Ola Nordmann er Ola)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(den siste delen av abonnenten Ola Nordmann er Nordmann)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla brukere" TAGUSER_USERNAME="Abonnentens alias" TAGUSER_GROUP="Abonnentens hovedgruppe (Super Administrator, Manager, Author...)" TAGUSER_LASTVISIT="Abonnentens siste besøksdato" TAGUSER_REGISTRATION="Abonnentens registreringsdato" DISPLAY_PICTURES="Vis bilder" TAG_ELEMENTS="Element" TAG_CATEGORIES="Kategorier" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Kun tilgjengelig på AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Kun tilgjengelig på AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Oppdateringer / Om" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Håndtering av avviste e-poster" BOUNCE_FEATURE="Aktiver automatisk avvisningshåndtering" BOUNCE_CONNECTION="Tilkoblingsmulighet" BOUNCE_CERTIF="Egensignerte sertifikater" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Du er tilkoblet %s" NB_MAIL_MAILBOX="Du har %s beskjeder i din innboks" BOUNCE_TIMEOUT="Tilkoblingen ble avbrutt (sekunder)" BOUNCE_PROCESS="Håndtering av avviste e-post" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maksimalt antall avviste e-poster" BOUNCE_RULES="Regler" BOUNCE_REGEX="Regulære uttrykk" BOUNCE_ACTION="Abonnent-Action" EMAIL_ACTION="E-post Action" FORWARD_EMAIL="Videresend E-post" DELETE_EMAIL="Slett melding" UNSUB_USER="Avslutt brukerens abonnement" SUBSCRIBE_USER="Start abonnement til brukeren" DELETE_USER="Slett brukeren" BOUNCES="Avviste" ;install PLUG_INSTALLED="Programtillegg %s ble installert" MODULE_INSTALLED="Modulen %s ble installert" TEMPLATES_INSTALL="%s maler er installert" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Den angitte e-postadresse for meldinger returneres %s kan forårsake problemet. Vennligst slett det (la feltet adressen for at meldinger returneres blank) og prøv igjen." ADVICE_SMTP_AUTH="Du har oppgitt en SMTP-passord, men du trenger ikke en godkjenning, kan det være lurt å slå av SMTP-godkjenning." ADVICE_LOCALHOST="Ditt lokale webområde kan ikke ha en epostserver. Sørg for at du kan sende e-post med Joomla første (passord forespørsel, bekreftelse på registrering ...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Standard språk" ACY_CUSTOM="Egentilpasset" ;field interface FIELD_LABEL="Feltnavn" FIELD_COLUMN="Kolonnenavn" FIELD_TYPE="Felttype" REQUIRED="Kreves" CORE="Kjerne" FIELD_SIZE="Størrelse" FIELD_DEFAULT="Standardverdi" FIELD_VALUES="Verdier" FIELD_COLUMNS="Kolonner" FIELD_ROWS="Rader" FIELD_TEXT="Tekst" FIELD_TEXTAREA="Tekstfelt" FIELD_RADIO="Radioknapp" FIELD_CHECKBOX="Avkryssingsboks" EXTRA_INFORMATION="Ekstrainformasjon" EXTRA_FIELDS="Felt" FIELD="Felt" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Enkel nedtrekksliste" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Avansert nedtrekksliste" FIELD_DATE="Dato" FIELD_VALUE="Verdi" FIELD_TITLE="Tittel" FIELD_ADDVALUE="Legg til ny verdi" FIELD_VALID="Fyll inn en verdi for felt %s" FIELD_ERROR="Egenvalgt feilmelding" FORMAT="Format" FIRSTNAMECAPTION="Fornavn" LASTNAMECAPTION="Etternavn" CITYCAPTION="By" COUNTRYCAPTION="Land" PHONECAPTION="Telefon" ADDRESSCAPTION="Adresse" FIELD_BIRTHDAY="Fødselsdato" SOCIAL_SHARE="Del hos %s" SHARE_TEXT="For tiden leser %s" ;security SECURITY="Sikkerhet" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Aktiver captcha" CAPTCHA_CHARS="Karakterer" CAPTCHA_CHARS_DESC="Liste over tegn brukes til å lage captcha teksten:" SECURITY_KEY="Sikkerhetsnøkkel" SECURITY_KEY_DESC="Hvis du bruker abonnementet etter URL, må du legge til denne nøkkelen i url ellers vil innlevering ikke bli tillatt

%s" MODULE_VIEW="Abonnement via AcyMailing modulen" COMPONENT_VIEW="Abonnement via AcyMailing komponent" CAPTCHA_NBCHAR="Antall tegn" CAPTCHA_HEIGHT="Høyde" CAPTCHA_WIDTH="Bredde" CAPTCHA_BACKGROUND="Bakgrunn farge" CAPTCHA_COLOR="Font farge" ERROR_SECURE_KEY="Sikkerhetskode er ikke den riktige" ERROR_CAPTCHA="Vennligst tast inn sikkerhetskode som vist i bilde" FE_EDITION="Front-end versjon" FE_MODIFICATION="Tillat endringer" FE_MODIFICATION_DESC="Tillater du en bruker å redigere nyhetsbrevet opprettet av en annen bruker?" FE_MODIFICATION_SENT="Tillat post-sendt redigering" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Tillater du brukeren å redigere nyhetsbrev etter Nyheter brevet er sent?" ARCHIVE_SECTION="Arkiv seksjon" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Vis News Letter om emnet arkiv nyhetsbrev?" SUBJECT_DISPLAY="Vis tema" ALREADY_SENT="%s E-post er allerede sent for dette nyhetsbrevet" REMOVE_ALREADY_SENT="Vil du sende dette nyhetsbrevet bare til de nye brukerne?" SEND_TO_ALL="Nei, send til alle brukere" CLICK_BOUNCE="KLIKK HER for å håndtere meldinger" NOTIF_UNSUB="Når en bruker Avbestiller fra en liste, send en e-post til" NOTIF_UNSUB_DESC="Send en e-post til de e-postadresser hvis en bruker Avbestiller fra en liste." TEMPLATE_STYLESHEET="Stilskjema" BLOCK_USER="Blokker en bruker" COMMENTS_ENABLED="Bruker kommentarer" COMMENTS_ENABLED_DESC="Legg bruker kommentarer til arkiv området" IMPORT_CONFIRMED="Importer bekreftede brukere" IMPORT_TEXTAREA="Tekstfelt" GENERATE_NAME="Auto-generer Brukernavn" ACTION_SELECT="Velg en handling" ADD_FILTER="Legg til filter" ADD_ACTION="Legg til handling" ACTIONS="Handlinger" ACY_ORDER="Sorter" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Skribent" ACY_DESCRIPTION="Beskrivelse" ACY_ORDERING="Sortering" OPEN_POPUP_DESC="Ønsker du å åpne arkivet nyhetsbrevet i et pop-up?
Hvis ikke, kommer arkivet for nyhetsbrev til å åpnes i din Joomla mal." OPEN_POPUP="Åpne arkivet i et sprettopp vindu" SUBSCRIBE_TO="Abonner brukere til" REMOVE_FROM="Fjern brukere fra" ENTER_TITLE="Vennligst skriv tittel" REMOVE_SUB="Slett bruker abonnementet" MORE_PLUGINS="Klikk her for å laste ned flere programtillegg" MORE_TEMPLATES="Klikk her for å laste ned flere maler" ACY_FILTERS="Filtrer" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Bekreft bruker abonnement" BLOCK_USERS="Blokker brukere" ENABLE_USERS="Aktiviser brukere" NB_CONFIRMED="%s brukere bekreftet" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automatisk filter aktivisering:" AUTO_CRON_FILTER="Hverdag (ved bruk av cron aktivitet)" ON_USER_CREATE="Ved bruker skapelse" ON_USER_CHANGE="Ved bruker modifisering" ON_USER_CLICK="Når en bruker klikker en url fra Nyhetsbrev" ON_OPEN_NEWS="Når en bruker åpner Nyhetsbrev" SUBSCRIBE_LIST="Klikk her for å legge brukere til listen" MISSING_LANGUAGE="Språkfilen er for øyeblikket ikke installert" UPDATE_LANGUAGE="Språkfilen er ikke ajourført." DONT_REMIND="Jeg vet, ikke minn meg mer" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta stikkord" META_DESC="Meta beskrivelse" STYLE_IND="Unik stil" CUSTOM_TEXT="Egendefinert tekst" RESIZED="Justert størrelse" EXISTING_FILTERS="Eksisterende filtrer" SELECT="Velg" SELECT_LISTS="Velg en eller flere lister" AUTO_SUBSCRIBE="Abonner automatisk når nettstedsbruker blir registrert" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Brukere blir automatisk abonnementer til de valgte listene når de registrerer en bruker på nettstedet ditt" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Du har nettopp publisert denne oppfølgeren." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Du har endret forsinkelse for denne oppfølgingen." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Klikk her for å oppdatere dato med denne nye forsinkelse på oppfølgingen allerede satt inn i køen" NB_EMAILS_UPDATED="%s E-poster er blitt oppdatert" ADD_QUEUE="Legg til en e-post til køen" REMOVE_QUEUE="Fjern en e-post til køen" TABLENAME="Tabellnavn" SPECIFYTABLE="Vennligst velg et tabellnavn fra databasen: %s" SPECIFYFIELD="Fant ikke feltet %s. Vennligst velg et felt fra tabellen: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Du må legge inn noe i feltet e-post" DATABASE="Database" CATEGORY_VIEW="Vis etter kategori" DETAILS_VIEW="Vis etter detalj" ACY_HELP="Hjelp" ACY_TEMPLATES="Maler" ACY_PREVIEW="Forhåndsvis" ACY_COPY="Kopier" ACY_PUBLISHED="Aktivert" ACY_DELETE="Slett" ACY_USER="Bruker" ACY_EXPORT="Eksporter" ACY_NAME="Navn" ACY_EDIT="Rediger" ACY_SAVE="Lagre" ACY_CLOSE="Lukk" ACY_CANCEL="Avbryt" ACY_FILES="Filer" ACY_APPLY="Bruk" ACY_USERNAME="Brukernavn" ACY_FILE="Fil" ACY_NUM="Antall" ACY_TITLE="Tittel" ACY_EDITOR="Skribent (kan redigere)" ACY_NONE="Ingen" ACY_DEFAULT="Standard" ACY_VALIDDELETEITEMS="Er du sikker på at du vil slette valgte elementer?" ACY_MINUTES="minutter" ACY_SECONDS="Sekunder" ACY_TIME="Klokkeslett" ACY_ALL="Alle" ACY_CREATED="Opprettet" YES_SUBSCRIBE_ME="Ja, jeg vil motta nyheter fra dette nettstedet" OVERWRITE_EXISTING="Overskriv eksisterende brukerinformasjon" WARNING_LIMITATION="De fleste serverleverandører har restriksjoner på hvor mange e-poster du kan sende ut i timen." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Vennligst forsikre deg om at du har satt opp programmet slik at du overholder disse begrensningene." USERS_IN_COMP="Det er %s brukere i %s." ACY_NOTALLOWED="Du har ikke adgang." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Visningseffekt" VISIBLE_LISTS="Synlige lister" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Automatisk abonner på" DISPLAY_MODE="Visningsmodus" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Lister som er slått på" CHECKED_MODE="Sjekk listemodus" DROPDOWN_LISTS="Lister i nedtrekks meny" DESC_OVERLAY="Beskrivelse som overlegg" LINKED_ARCHIVE="Linket til arkivet" DISP_FIELDS="Viste felt" CAPT_NAME="Navn tekst" CAPT_EMAIL="E-posttekst" DISP_TEXT_MODE="Vis tekstmodus" INTRO_TEXT="Introtekst" POST_TEXT="Post-tekst" DISP_SUB_BUTTON="Abonner-knapp" CAPT_SUB="Abonnements-tekst" CAPT_SUB_LOGGED="Abonnements-tekst for innloggede brukere" DISP_UNSUB_BUTTON="Knapp for å avslutte abonnement" CAPT_UNSUB="Avslutt abonnement-tekst" TERMS_CONTENT="Betingelser" TERMS_POPUP="Betingelser i pop-up" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Boks høyde" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Boks bredde" MOO_BUTTON="Knapp tekst (Slide / Sprettopp effekt)" MOO_INTRO="Introtekst (Slide / Sprettopp effekt)" REDIRECT_MODE="Modus for videresending" REDIRECT_LINK="Lenke for videresending" ;Operators ACY_IN="I" ACY_NOT_IN="Ikke i" ACY_NUMERIC="Numerisk" ACY_STRING="Streng" ACY_BEGINS_WITH="Starter med" ACY_ENDS_WITH="Slutter med" ACY_CONTAINS="Inneholder" EXPIRY_DATE="Utløpsdato" CLICK_DATE="Klikkdato" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail (DKIM) gjør det mulig å signere meldingene dine" DKIM_DOMAIN="Domene" DKIM_SELECTOR="Selector" DKIM_PASSPHRASE="Adgangskode" DKIM_IDENTITY="Identitet" DKIM_PRIVATE="Privat kode" DKIM_PUBLIC="Offentlig kode" ACY_TABLECONTENTS="Innholdsfortegnelse" ACY_EXISTINGANCHOR="Eksisterende interne lenker (anchor)" ACY_GENERATEANCHOR="Lag innholdsfortegnelse basert på" ACY_SENT_EMAILS="E-mails sendt" ACY_VIEW="Vis" ACY_MANAGE="Administrer" ACY_SUBSCRIBER="Brukere" ACY_SEPARATOR="Separator" ACL_WRONG_CONFIG="Du kan ikke ekskludere deg selv fra å administrere konfigurasjonen" NO_LIST_SELECTED="Vennligst velg listen du ønsker å abonnere på" ACY_LEVEL="Level %s" ACY_HISTORY="Historie" ACY_SOURCE="Kilde" ACY_DETAILS="Detaljer" ACY_ACTION="Aksjon" ACTION_CREATED="Registrert" ACTION_MODIFIED="Endret" ACTION_CONFIRMED="Bekreftet" ACTION_UNSUBSCRIBED="Meldt av" EXECUTED_BY="Utført av" REASON="Årsak" VIEW_DETAILS="Vis detaljer" DATABASE_MAINTENANCE="Database vedlikehold" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing kan lagre viktig informasjon i databasen." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Dette området gjør det mulig automatisk å slette gammel informasjon etter X dager." DELETE_DETAILED_STATS="Slett detaljert statistikk etter" DELETE_HISTORY="Slette brukerhistorikk etter" UNSUB_INTRO="Hei {user:name},

Vi beklager at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss." UNSUB_SURVEY="Det hadde vært kjempefint hvis du allikevel tar deg tid til å la oss få vite hvorfor du vil avslutte." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="E-postene kommer for ofte" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="E-postene er ikke relevante for meg" UNSUB_SURVEY_OTHER="Oppgi annen grunn her:" UNSUB_PAGE="Oppsigelses side" UNSUB_DISP_CHOICE="Vis oppsigelsesgrunn" UNSUB_DISP_SURVEY="Vis en undersøkelse" UNSUB_INTRODUCTION="Introduksjons tekst" PLEASE_SELECT_USERS="Vennligst velg noen brukere fra listen først" AUTO_SEND_PROCESS="Automatisk sendeprosess" SEND_X_EVERY_Y="Send %s e-poster hvert %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Manuell sende prosess" SEND_X_WAIT_Y="Send %s e-poster og vent %s før det sendes en pulje til" CREATE_CRON_REMINDER="Din cron ser ikke ut til å være aktivert/aktiv, ikke glem å lage deg en!" DELETE_USERS="Slett brukere" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Lagre alle meldinger i databasen" ACTION_BOUNCE="Kastet tilbake" ACY_THEME="Tema" ACY_DOWNLOAD="Laste ned" FILTER_AND="Og" ACY_SELECTED_USERS="%s brukere er valgt" ACY_NEW="Ny" NB_UNSUB_USERS="%s brukere har avregistrert seg" NB_OPEN_USERS="%s brukere har åpnet Nyhetsbrevet" NB_CLICK_USERS="%s brukere har klikket på lenker i brevet" NB_BOUNCED_USERS="%s kastet tilbake" MOST_POPULAR_LINKS="mest populære linker" NB_USERS_CLICKED_ON="%s brukere har klikket på %s" ACY_PRINT="Skriv ut" ACY_LINK_STYLE="Link-stil" ACY_RULE="Regel" REGEX_ON="Utfør regex på" ACY_BODY="Kropp" BOUNCE_EXEC_MIN="Utfør følgende handlinger, kun etter at utsending er blitt kastet tilbake %s ganger fra denne brukeren" BOUNCE_STATS="Øke statistikk for returnerte meldinger hvis regelen slår til" BOUNCE_RECEIVED="Vi har mottatt %s meldinger fra brukeren %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Handlinger vil bli utført etter %s meldinger" PLEASE_SELECT="Velg fra listen" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing vil slette dine eksisterende regler, og installere de originale." REINSTALL_RULES="Re-installer regler" SEND_SERVER="Send e-post gjennom din server" SEND_EXTERNAL="Send e-post vha. en ekstern server" SMTP_DESC="%s er en leveranse service du kan bruke for å sende dine e-poster." NO_ACCOUNT_YET="Ingen konto enda?" CREATE_ACCOUNT="Opprett din konto" ACTION_FORWARD="Videresend et nyhetsbrev" TELL_ME_MORE="Fortell meg mer om det" ACY_RANDOM="Tilfeldig" RECEIVER_INFORMATION="Mottaker informasjon" ACY_DAY="Dag" ACY_MONTH="Måned" ACY_YEAR="År" RECEIVER_LISTS="Bare brukere som er meldt på minst en av de valgte listene ovenfor, vil motta nyhetsbrevet." RECEIVER_FILTER="Du kan avgrense brukervalg ved å legge til kriterier:" FILTER_ONLY_IF="De skal også oppfylle ALLE følgende kriterier:" USER_FIELDS="Brukerfelt" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Avansert e-postverifisering" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Sjekk om domenet eksisterer" LATEST_NEWSLETTER="Siste nyhetsbrev" CUSTOM_TRANS="Egendefinerte oversettelser" CUSTOM_TRANS_DESC="Følgende setninger vil ikke bli overskrevet om du oppdaterer/oppgraderer AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Er du sikker på at du vil sende oss denne oversettelsen. Vennligst ikke send den, om du ikke har redigert oversettelsen." PLEASE_CONFIRM_SUB="Vennligst bekreft abonnementet" CONFIRM_MSG="Du har valgt å abonnere på vårt nyhetsbrev fra vår nettside." CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Før du begynner å motta nyhetsbrev fra oss, må du bekrefte at du er eier av oppgitt e-postadresse. Klikk på lenken nedenfor for å bekrefte:" IN_TEMPLATE="I din designmal" WITHOUT_TEMPLATE="Uten designmal" MINUTES_AGO="%s minutter siden" SENT_TO_NUMBER="Denne e-posten vil bli sendt til %s abonnementer." FIELD_FILE="Filopplasting" CONFIG_TRY="Forsøk %s ganger å levere meldingen." CONFIG_TRY_ACTION="Hvis det fortsatt er mislykket, %s" DO_NOTHING="Gjør ingenting" TAG_MODULES="Moduler" ACY_NOT_CONTAINS="Inneholder ikke" SPAM_TEST="Søppelpost test" CREATE_NEWSLETTER="Nytt nyhetsbrev" MODULE_ALIGNMENT="Modultilpasning" MODULE_AUTOID="Automatisk identifiser innloggede brukere" MODULE_CACHING="Hurtigbufring" MODULE_JS="Inkluder JS-filer" ACY_ITEMID="Meny-id" MODULE_CLASSSUF="Modulklasseendelse" SHOW_COLUMN_X="Vis kolonne '%s'" RECEIVE_VIA_EMAIL="Motta via e-post" SEND_SELECT_NEWS="Send de valgte nyhetsbrev til..." ACY_FROM_DATE="Fra" ACY_TO_DATE="Til" X_INTEGRATION="%s integrasjon" ACY_PERIOD="Periode" ACY_INTERVAL="Intervall" CHART_TYPE="Diagramtype" COLUMN_CHART="Stolpediagram" LINE_CHART="Linjediagram" ACY_COMPARE="Sammenlign..." ACY_YEARS="År" GENERATE_CHART="Generere diagram" ACY_IMAGE="Image" FIELD_PHONE="Phone" ADVICE_PORT="Porten du spesifiserte (%s) er ikke en felles port for smtp... Vennligst la verdi for port stå tom og prøv igjen" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Sett abonnentens profil verdi" NB_MODIFIED="%s brukere endret" ONLY_SOMETHING_WRONG="Kun hvis det oppstår feil" MESSAGE_TO_FORWARD="Hei {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) ønsker å videresende denne meldingen til deg:
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Vil du legge til en kommentar til meldingen som er sendt?" YOUR_NAME="Ditt navn" YOUR_EMAIL="Din email adresse" FRIEND_NAME="Navn på venn" FRIEND_EMAIL="Email til venn" ADD_FRIEND="En annen venn" FILL_ALL="Vennligst fyll ut all informasjon" EXPORT_ENABLED="Kun aktive brukere" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Ny sortering lagret" ACY_GUESSPORT="Hvilken port kan jeg bruke fra min nettside?" NOT_SENT="Ikke sendt" CHANGE_TEMPLATE="Den nye malen vil erstatte hele nyhetsbrevet, innholdet du skrev vil bli slettet" REDIRECTION_MODULE="Tillatte domener for omdirigering via modulen" REDIRECTION_MODULE_DESC="Skriv listen over domener som er tillatt brukt i omdirigering til modulen her.
For å skille mellom hvert domene må du bruke | ." NO_REASON="Ingen årsak spesifisert" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Nyhetsbrev arkiv (enkel liste)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end brukeradministrasjon" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Epostliste arkiv (alle lister)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lag nyhetsbrev" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registrer/endre et abonnement" SEPARATOR_COMMA="Komma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semikolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Konfigurer DNS ved å legge til en TXT forekomst i domenet ditt %s ved å bruke kode/verdi som vist under." DKIM_LET_ME="La meg skrive inn mine egne koder." DKIM_KEY="Nøkkel" DKIM_VALUE="Verdi" ACY_STATS_ADDUP="Summer resultatene" ACY_THUMBNAIL="Miniatyrbilde" READMORE_PICTURE="Les mer bilde" DELETE_PICT="Slett bilde" ACYEDITOR_DELETEAREA="Er du sikker du vil slette dette området?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Mulig å slette" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Mulig å redigere (tekst)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Mulig å redigere (bilde)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Vis områder" ACYEDITOR_ADDAREAS="Malen inneholder ikke områder som kan redigeres, klikk her hvis du ønsker programvare for å legge dem til automatisk." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Du bør kun gjøre det etter at malen er ferdig." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Områder som kan redigeres er lagt til" USER_ALREADY_EXISTS="Det finnes allerede en bruker med denne e-mail adresse %s" CLICK_EDIT_USER="Klikk her for å redigere denne brukeren" TRUNCATE_AFTER="Avkort teksten etter %s tegn" STATS_PER_LIST="Stats per liste" ACY_SSLCHOICE_DESC="Bruker du https protokoll front-end? Hvis det er tilfelle, sett dette alternativet PÅ." ACY_SSLCHOICE="Bruk https urls" TRACKING="Sporing" TRACKINGSYSTEM="Spor klikk med" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Bruk Bootstrap front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Vellykket import av nyhetsbrev" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="Når lagrer AcyMailing brukerens posisjon?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing vil lagre brukerens lokasjon på distinkte tidspunkt for å skaffe mer informasjon om brukeren." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Bekreftelse på abonnement" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Du trenger api kode for å bruke geolocation. Vennligst lag en konto og registrer din API kode her." GEOLOC_UNSUB="Meld av" STATECAPTION="Tilstand" GEOLOC_NB_ACTIONS="Antall aksjoner" GEOLOC_COUNTRYCODE="Landskode" GEOLOC_STATECODE="Kode for region/stat" GEOLOC_POSTALCODE="Postnummer" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Siste" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test geolocation" ACY_SEARCH="Søk..." ACY_NEIGHBOUR="Brukere med samme IP" GEOLOC_NB_USERS="Antall brukere" IMPORT_BLOCKED="Importer brukere som blokkert" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Abonner + Kampanje" JOOMEXT_YES_FORWARD="Ja + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send en epost til de epostadressene hvis en bruker sender inn skjema for abonnement." NOTIF_CONTACT="Når en bruker sender inn skjema for abonnement" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send en epost til de epostadressene hvis en bruker bekrefter abonnementet." NOTIF_CONFIRM="Når en bruker bekrefter abonnementet" ACY_ASAP="Så snart som mulig" ACY_ONTHE="På den" ACY_DAYOFMONTH="i måneden" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Sett inn en lenke for bekreftelse for Joomla bruker" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Bekreft din konto" CURRENT_USER_INFO="Gjeldende bruker informasjon" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Klikk her for å administrere alle meldinger inntil postkassen din er tom" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Autorisert innhold" ONLY_NUMBER="Kun tall" ONLY_LETTER="Kun bokstaver" ONLY_NUMBER_LETTER="Kun tall og bokstaver" MY_REGEXP="Mitt ordinære uttrykk" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Feilmelding hvis ugyldig" FIELD_CONTENT_VALID="Vennligst registrer korrekt verdi for dette feltet %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registrering" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! brukerprofil" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profil" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="Vis bruker" ACY_FILTEREDUSERS="De første %1$s brukere er filtrert ut av %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Start kampanjen %1$s %2$s etter at filtrering er utført" SEND_COMMENT="Kommentar" SEND_COMMENT_DESC="Denne kommentaren vil bli vist i begynnelsen av test eposten" LISTS_IN_COMP="Det er %s lister i %s" IMPORT_X_LISTS="Du kan importere de %s listene og så beholde abonnementene knyttet til hver bruker." IMPORT_LIST_TOO="Import %s listen også?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Vellykket eksport av malen til media/com_acymailing/tmp katalogen. Klikk %1$sHER%2$s for å laste den ned." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Importer %s nyhetsbrevene også?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s nyhetsbrev importert" ACY_START_CAMPAIGN="Start kampanjen" START_ON_SUBSCRIBE="Når brukeren abonnerer" START_ON_DAY="Neste %s etter brukerens abonnement" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generert fra HTML versjonen" USE_DEFAULT_VALUE="Bruk standardverdi" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Vellykket opplasting av bilde" NO_FILE_FOUND="Ingen fil funnet in katalogen" IMAGE_RESIZED="Bilde har endret størrelse til 700px" ACY_OR="eller" MEDIA_BACK="Tilbake" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Sett inn bilde fra url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Last opp nytt bilde" ALIGNMENT="Justering" NOT_SET="Ikke satt" ACY_MARGIN="Marger" ACY_BORDER="Kantlinje" ACY_LINK="Link" INSERT="Sett inn" MEDIA_FOLDER_DESC="Kataloger brukt for å bla gjennom bilder i Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media katalog" FILE_RENAMED="Et bilde med dette navnet finnes allerede. Bildet har fått endret navn til %s" IMAGE_NOT_FOUND="Beklager, men vi fant ikke noe der..." IMAGE_FOUND="Ser ut som vi fant det!" IMAGE_TIMEOUT="Bilde kan ikke lastes på grunn av tidsavbrudd" NO_ACCESS_NEWSLETTER="Du kan ikke ha tilgang til dette nyhetsbrevet (%s)" ACY_RIGHT="Høyre" ACY_LEFT="Venstre" LIST_POSITION="Vis listene" ACY_BEFORE_FIELDS="Før feltene" ACY_AFTER_FIELDS="Etter feltene" IPTIMECHECK="Begrens samme IP abonnement" IPTIMECHECK_DESC="Begrens abonnementene til maksimalt 3 per to timer fra samme IP" DBVALUES="Verdier fra database" ACY_WHERE="Hvor" ACY_ANY_CATEGORY="Hvilken som helst kategori" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Meld brukere på en ny liste" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla varsler" ACY_SENT="Sendt" WANNA_REINSTALL_RULES="Reglene for å returnere en melding har blitt oppdatert, det kan være at du ønsker å installere reglene for å bruke den siste versjonen" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hei {subtag:name},
Nyhetsbrevet under har blitt generert." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Dette nyhetsbrevet har blitt planlagt sendt ut så snart som mulig." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Vennligst se gjennom og klikk på denne lenken for å sende det." AUTONEWS_GENERATE_DONE="Nyhetsbrevet er publisert, kanskje det har blitt sendt allerede?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Ønsker du å unngå at arkiverte nyhetsbrev skal bli indeksert av søkemotorer (noindex) og de ikke følger lenkene i nyhetsbrevet (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Indeks/Følg arkiv" DATABASE_INTEGRITY="Sjekk databaseintegritet" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Flere aksjoner" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Dupliser etter" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Klikk her for å redigere teksten" CREATE_FOLDER="Lag katalog" FOLDER_NAME="Navn på katalog" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Katalogen finnes allerede, vennligst prøv en gang til." CUSTOM_VIEW="Tilpasset visning" CUSTOM_VIEW_DESC="Definer et navn for tilpasset visning fra Zoho CRM for kun å importere brukere fra denne visningen" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Klikk her for å legge til denne oppfølgeren i køen for brukere som har abonnert på kampanjen siden %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Klikk her for å legge til denne oppfølgeren i køen for alle brukere som har abonnert på kampanjen" ACY_MAX_RUN="Basert på vår sjekk kan hver jobb kjøres i %s sekunder" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Beregne reell maksimal tid for utførelse en gang til" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Vi sjekker maksimal tid for utførelse... minst %s sekunder så langt" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maksimal tid for utførelse" ACY_TIMEOUT_SERVER="Basert på server konfigurasjonen, kan hver jobb kjøres i %s sekunder" ACY_LANGUAGE="Språk" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Du kan lukke konfigurasjonsvinduet mens timeout periode sjekkes" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Initiere områder" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Er du sikker på at du ønsker å initiere alle områder på nytt?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Fjern bekreftelse for brukere" ACY_LOADZOHOFIELDS="Last ZohoCRM liste over felter" ACY_LOADFIELDS="Last felter" ACY_FIELDSLOADED="Vellykket lasting av felter" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returnerte ingen felt" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM liste" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Abonnementet ditt til våre nyhetsbrev er ikke bekreftet." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Spesifikk dato" ACY_BEFORE="Før" ACY_AFTER="Etter" ACY_EXECUTION_TIME="Tid for utførelse" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Intet land" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generer navn" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Velg hvorvidt navnet til bruker som er registrert, genereres fra epost eller fra felt tittel, fornavn og etternavn (hvis navne feltet ikke er knyttet til noe Zoho felt)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="Fra epost" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="Satt sammen fra tittel, fornavn og etternavn" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Hvis du velger dette alternativet men ikke støtter HTTPS, så vil bilder, url og andre ting ikke vises på nettstedet ditt. Er du sikker?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Spor lenker for eksterne nettsteder" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Vennligst velg minst to nyhetsbrev først" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending for %s av mottakere. Testen vil bli fordelt likt mellom følgende nyhetsbrev:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Endre disse mottakerne ved å redigere %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="Etter %s dager:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generer og send automatisk det nyhetsbrevet med høyest antall åpnede meldinger " ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK=" Generer and send automatisk det nyhetsbrevet med høyest antall klikk" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX=" Generer og send automatisk det nyhetsbrev med tittel høyest antall åpnede meldinger og høyest antall klikk i meldingstekst" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Ved å starte en ny test så vil eksisterende statistikk bli slettet for de valgte nyhetsbrevene." ABTESTING_INPROGRESS="Det finnes en lagret test. Hvis den endres så vil testen stoppes og starte fra begynnelsen. Dette kan føre til at brukere får samme nyhetsbrev en gang til." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Minst et av disse nyhetsbrevene er i køen. Du må fjerne dem fra køen eller vente til utsendelse er ferdig før du fortsetter." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="Du sender nå siste melding. Vennligst vent til slutten av forsendelsen eller tøm køen før du starter en ny test." ABTESTING_SUCCESSADD="A/B testen har blitt startet. %s eposter har blitt lagt til køen." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Denne testen blir sendt til %1$s / %2$s brukere" ABTESTING_READYTOSEND="Testen er ferdig, du kan velge hvilken melding som skal sendes til de gjenværende abonnentene" ABTESTING_COMPLETE="Testen og korresponderende utsendelse er ferdig" ABTESTING_FINALSEND="Nyhetsbrevet %s har blitt lagt til køen for de gjenstående mottakerne" ABTESTING_TESTEXIST="Et av nyhetsbrevene er brukt i en annen test. Denne testen vil bli vist her." ABTESTING_NEEDVALUE="Du må sette en prosent av mottakerne før du går videre" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Du må ha minst 50 abonnementer i listen for å kunne starte testen (du har kun %s)" ACY_CLASS="Klasse" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="De importerte data må ha innhold" ACY_FIRST_LINES="Første %s linjer i filen din" ACY_IMPORT_LISTS="De importerte brukerne vil bli meldt på listene" ACY_IGNORE="Ignorer" ACY_IGNORE_LINE="Denne første linjen vil bli ignorert" ACY_CREATE_FIELD="Lag nytt felt" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Tildel kolonner" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Tildel de importerte kolonnene til et AcyMailing felt, lag nye tilpassede felt eller ignorer noen av de importerte kolonnene." ACY_MATCH_DATA="Tilfredsstill dataene" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Klikk her for å laste ned alle linjer med feil" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send en epost til de epost adressene hvis en bruk sender inn abonnement skjema fra menyvalget Abonner/endre ditt abonnement." NOTIF_CONTACT_MENU="Når en bruker sender abonnement skjema" ACY_ONLYAUTOPROCESS="Du konfigurerte AcyMailing til kun å bruke automatisk sende prosess. Du kan ikke starte sendeprosessen via knappen uten at du har tillatt manuell sende prosess via AcyMailing konfigurasjon" ACY_RAND_LIMIT="Velg %s brukere tilfeldig" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignorer kolonner ikke knyttet" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Bare nye og endrede brukere" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Sorter sende prosessen på" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Du bør ikke bruke tilfeldig sortering hvis du bruker system for flere køer." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Minst en epost i testen har blitt slettet. Det er ingenting å vise." ACY_CATEGORY="Kategori" ACY_NEW_CATEGORY="Ny kategori" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Områder som kan sorteres" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Vår web cron service starter hver 15 minutt, du bør beholder en frekvens på 15 minutter her hvis du ikke lager din egen cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Legg til på slutten" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Legg til i begynnelsen" ACY_SUB_GROUPS="Inkluder undergrupper" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation verdier" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Sist lagrede data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="Først lagrede data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Redigerbar ved registrering av bruker" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Redigerbar ved endring av bruker" ACY_SUMMARY="Oppsummering" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Denne beskrivelsen vises i arkiv sonen." ACY_SENT_ON="Sendt den %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Alle kategorier" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for kategorier" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS klasse" ACY_INBOX_ACTIONS="Innboks aksjoner" ACY_BUTTON_CONFIRM="Bekreftelse med ett klikk" ACY_BUTTON_SAVE="Lagre med ett klikk" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Tekst på knapp" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Du MÅ be Google om å inkludere deg på whitelist for å kunne bruke innboks aksjoner ellers vises ikke knappen i mottakerens innboks." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Vis bare hvis" ACY_NO_CATEGORY="Ingen kategori" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Er du sikker på at du vil slette disse %s epostene fra køen?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Egenskap for sletteknapp" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Skal knapp for sletting virkelig slette brukeren eller kun melde brukeren av fra gjeldende liste?" ACY_UNSUB_FROM="Meld bruker av fra" ACY_NON_LOGGED_IN="Ikke-logget blant brukerlisten" ALL_RULES="Alle regler" NO_RULE_SAVED="Ingen regel registrert" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Effektivitet" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s brukere som åpnet nyhetsbrevet klikket på en lenke" ACY_STAT_OPEN_RATE="Antall som åpner" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Åpen / klikk total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Åpen / klikk per dag" ACY_STAT_BROWSER="Nettlesere" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobil" ACY_STAT_NOMOBILE="Datamaskin" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobil OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Hopp over de %s første epostene fra kampanjen" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Tilpasset mal" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing vil ikke slette bildet ettersom det er brukt i følgende nyhetsbrev (%1$s) og maler (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Bildet har blitt slettet" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Det oppsto en feil ved sletting av bildet" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Fjern beskrivelsesbilder" ACY_DONT_EXPORT="Ikke eksporter" ACY_CENTER="Sentrer" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server konfigurasjon" ACY_EMPTY_QUEUE="Køen er tom!
Ingen meldinger venter foreløpig på å bli sendt." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Mer liste statistikk" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Mer nyhetsbrev statistikk" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Mer bruker statistikk" ACY_CONTACTS="Kontakter" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Dette er de 4 viktigste stegene for at du skal kunne sende ditt første nyhetsbrev." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Ønsker du å gå til neste nivå, og bli en riktig profesjonell epost markedsfører og dermed øke aktiviteten din?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="La deg veilede av Acyba teamet..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Abonner på AcyMailing STEP BY STEP veilederen og motta ukentlige veiledninger, råd, tips og triks for å oppdage nye egenskaper og dermed å kunne forbedre resultatene dine!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Lag din første kontaktliste og begynn å organisere din kommunikasjon!" ACY_NO_STATISTICS="Ingen statistikk registrert foreløpig" ACY_UNPUBLISHED="Ikke publisert" ACY_LIST_INFORMATIONS="Liste informasjon" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Informasjon om kampanje" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Informasjon om mal" ACY_STYLES="Stiler" ACY_EXPORT_CHART="Eksporter diagram" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Informasjon om nyhetsbrev" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Lokasjon til de siste %s brukere" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Kronologisk abonnement" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="De 10 siste abonnenter" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Abonnentstatus per liste" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Kø aktivitet" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Forny nå!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Lisensen din er utløpt" ACY_VALID_UNTIL="Gyldig til" ACY_UPDATE_NOW="Oppdater nå til %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Du er oppdatert" ACY_CHECK_MY_VERSION="Sjekk min versjon" ACY_ATTACH_LICENCE="Dette nettstedet er ikke knyttet til en lisens" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Tildele nå!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Importer eller registrer så mange kontakter du vil. Knytt dem til passende lister." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Lag flotte nyhetsbrev, legg til innhold du ønsker og vis resultatet i forskjellige skjermstørrelser." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send din første melding med AcyMailing. Velg hvem som skal motta dine nyheter og når de skal motta dem. Deretter administrer køen." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS=" Etter å ha valgt knapp for å sende vil utsendelsesprosessen stoppe automatisk hvis du lukker vindu for utsendelse, men du vil kunne gjenoppta prosessen senere.
Alle våre betalte versjoner gjør det mulig å administrere sende prosessen automatisk uten å måtte ha vindu for utsendelse åpen." ACY_ACL="Avansert adgangskontroll nivå" ACY_SAVEANDNEW="Lagre & ny" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Velg og rediger CSS filen du ønsker å bruke back-end i tillegg til standard CSS fil" ACY_CSS_BACKEND="Ekstra back-end CSS fil" ACY_MASS_ACTIONS="Massehandlinger" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla tilganger" ACY_CRON_CLEAN="Detaljert statistikk og brukerhistorie er slettet" ACY_ATLEASTONE="Minst en abonnent" ACY_NOSUB="Ingen abonnent" DISPLAY_FORM="Skjema" ACY_DASHBOARD_USERS="Brukere" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Nyhetsbrev" ACY_DASHBOARD_LISTS="Epostlister" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Hovedinformasjon" ACY_ALLOWED_SENDER="Tillatt avsender" ACY_CONDITIONS="Betingelser" ACY_SPECIFIC="Spesifikk" ACY_FORWARD_LIST="Videresend til en liste" ACY_DISTRIBUTION="Distribusjonslister" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="Denne eposten blir slettet fra din postkasse hvis følgende aksjoner er vellykket." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Tillatt tittel" ACY_NO_TEMPLATE="Ingen mal" SIMPLE_SENDING="Enkel utsendelse" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Mottakere" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Epost innhold" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Vellykket utsendelse av meldinger til %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Meldinger til %s ble ikke sendt (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="De importerte brukerne vil bli meldt av listen" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s brukere har blitt meldt av fra listen %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Avsender ikke tillatt" SIMPLE_SENDING_INTRO="Dette systemet tillater deg å sende enkle eposter. Det vil ikke lagre noen data eller statistikk i databasen. Vennligst ikke bruk systemet til å sende nyhetsbrev til mottakere." ACY_SAVEASTMPL="Lagre som mal" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Alle kampanjer" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Malen har blitt lagret og knyttet til nyhetsbrevet" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="Du kan videresende denne eposten til maksimalt %s brukere" ACY_LIST_NAMES="Navneliste" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing kan tilpasse noen Joomla meldinger. Hvis du ønsker dette, vennligst" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="aktiver programtillegg %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Det er %s brukere blant Joomla brukere" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="Det er %s registrerte brukere i AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="Hvis du klikker på 'import' knappen, vil systemet:" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Oppdater AcyMailing brukerne fra dine Joomla brukere" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Slett AcyMailing brukere hvis de er knyttet til en Joomla bruker som ikke eksisterer lenger" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Legg til alle Joomla brukere i AcyMailing hvis de ikke finnes allerede" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Knytt alle dine Joomla brukere til valgte lister hvis de ikke allerede abonnerer eller har meldt seg av listen" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Vennligst bruk tag {emailcontent} i malen du ønsker å velge" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Inkluder meldingen i" ACY_MESSAGE_DELETED="Melding slettet" ACY_MENU="Meny" ACY_RULE_ACTION="Påkrevd handling" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Bekreftelse på mottak – i tittel" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in meldingsteksten" ACY_RULE_FULL="Full postkasse" ACY_RULE_GOOGLE="Blokkert av Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Postkasse eksisterer ikke 1" ACY_RULE_FILTERED="Melding blokkert av mottakerens filtre" ACY_RULE_EXIST2=" Postkasse eksisterer ikke 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domene eksisterer ikke" ACY_RULE_TEMPORAR="Midlertidig feil" ACY_RULE_PERMANENT="Permanente feil" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY=" Bekreftelse på mottak – i meldingsteksten" ACY_RULE_FINAL="Siste regel" ACY_NO_FIELD_DELETED="Ingen felt slettet" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="Feltet %1$s er brukt som betingelse for å vise feltet %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Brukt som betingelse for å vise i" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Deaktiver captcha verifikasjon" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Detaljer om ny bruker" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Mente du" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing vil ikke slette vedlegget ettersom det er brukt i følgende nyhetsbrev (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Vellykket sletting av filen" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Det oppsto en feil ved sletting av filen" ACY_DISPLAY_ICON="Vis ikoner" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Klikk her for å erstatte originalfilen istedenfor å endre navn på den nye." ACY_REPLACE_FILE="Erstatt" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Ønsker du at den nye filen skal erstatte den eksisterende?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Vellykket utskiftning av bildet" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Feil ved utskiftning av bilde" GEOLOC_CONTINENT="Kontinent" GEOLOC_TIMEZONE="Tidssone" ACY_NOT_CLICK="Klikket ikke" ACY_PERSONAL_LINK="Det er en personlig lenke i nyhetsbrevet ditt ( %s ) istedenfor en tag...
Vennligst ikke kopier/lim inn lenken du mottok i eposten din, da den vil ødelegge din lenker for å melde av eller bekrefte.
Bruk våre tager istedenfor!" ACY_ON="Hver uke på" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Slett ikke tillatte eposter" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send et nyhetsbrev" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Mandag" ACY_TUESDAY="Tirsdag" ACY_WEDNESDAY="Onsdag" ACY_THURSDAY="Torsdag" ACY_FRIDAY="Fredag" ACY_SATURDAY="Lørdag" ACY_SUNDAY="Søndag" IMAGE_EDIT="Rediger valgt bilde" ACY_IMAGE_EFFECTS="Bruk av de følgende effekter for bildet" ACY_EFFECT_CROP="Beskjær" ACY_EFFECT_SCALE="Skaler" ACY_IMAGE_NAME="Bildets navn" ACY_EFFECT_ROUNDED="Avrundede hjørner" ACY_ADD="Legg til" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="Vi anbefaler sterkt at du aktiverer captcha for videresendelsessystemet. Skal AcyMailing bruke captcha?" ACY_DONT_CLOSE="Du må ha dette vinduet åpent for å fortsette utsendelse. Hvis du ønsker å kunne lukke vinduet og skru av datamaskinen, vennligst bruk den automatiske utsendelsesprosessen (kun tilgjengelig i våre kommersielle versjoner)" ACY_CAMPAIGNS="Kampanjer" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Du kan også melde deg av disse listene." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Vennligst sjekk din epost for å se kupongen" ACY_ZOHOIMPORT="Importer Zoho brukere" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Tøm køen for brukeren" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Vis alle lister" ACY_ASC="Stigende" ACY_DESC="Synkende" ACTION_SENDER_FROM="Avsenders fra adresse" ACTION_SENDER_FROM_DESC=" Hvis en av handlingene er å videresende eposten, bruk avsenderens epost adresse som"_QQ_"Fra"_QQ_" adresse" ACTION_SENDER_TO="Avsenders svar-til adresse" ACTION_SENDER_TO_DESC="Hvis en av handlingene er å videresende eposten, bruk avsenderens epost adresse som"_QQ_"Svar-til"_QQ_" adresse" ACTION_SENDER_ADDRESS="Det kan være at du ikke kan bruker avsenders epost adresse hvis den ikke tillater deg å bruke den" SUBSCRIBE_LINK="Sett inn er abonner lenke i eposten" ACY_TYPE_SOMETHING="Skriv eller velg alternativer" ACY_CLICKMAP="Klikk på kartet" ACY_CLICKS_DETAILS="%s klikke av totalt %s" ACY_BCC_ADDRESS="Blindkopi adresse" ACY_FAILED_INSTALL="Installering av AcySMS feilet, %1$sklikk her%2$s for å laste ned gratis" ACY_DOWNLOADING="Laster ned pakke..." ACY_INSTALLING="Installerer..." ACY_INSTALLED="Takk for at du installerer AcySMS!
Du kan teste nå, utsendelsesprosessen vil bli simulert av testen"_QQ_"Avsender profil"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% av SMS har blitt åpnet, forbedre din markedsføringsstrategi ved å sende tekstmeldinger til dine kontakter." ACY_TRY_IT="Prøv gratis" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Tillat dine kontakter å bruke epostadresser med spesialtegn (slik som kyrilliske eller kinesiske tegn) i domene navn." ACY_SPECIAL_CHARS="Tillat spesialtegn i epostadresser" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Bildetegn (emoji) vises ikke på samme måte %1$si alle epost klienter%2$s og kan ha betydning for din spam ranking" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Vennligst skriv minst et ord i tittelen, eller skriv inn et alias" ACY_ADD_COMPARE="Legg til sammenligning" ACY_MAX_COMPARE="Du kan maksimalt sammenligne 5 nyhetsbrev om gangen" ACY_MIN_COMPARE="Du bør minst legge til 2 nyhetsbrev for å kunne sammenligne dem" ACY_COMPARE_PAGE="Sammenligning av statistikk" ACY_PER_LIST="Per liste" ACY_GRAPHS="Diagram" ACY_NEWLY_SENT="Kun nylig sendte nyhetsbrev" ACY_SENT_MORE_THAN="Velg nyhetsbrev sendt mer enn for %s dager siden" ACY_DELETE_CHARTS="Slett statistikk diagram etter" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="Når du legger inn diagrammer i nyhetsbrev ved å bruke tag systemet, så blir nye bilder laget på din server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. antall nyhetsbrev" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Maks. antall nyhetsbrev" ACY_IMAGE_RESIZED="Bildestørrelsen har blitt endret" ACY_REDIRECT_TAGS="Tillat tagger i omdirigeringslenker" ACY_FBLEADS_TOKEN="App tilgangskode (token)" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="Tilgangskode (token) finnes på din Facebook app side" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="Du kan enten spesifisere ad ID for å importere alle leads, eller skjema ID for å importere kun de leads laget fra dette skjemaet" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Kun leads laget etter" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Kun leads laget før" ACY_FBLEADS_NONE="Ingen leads funnet" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Vennligst skriv tilgangskoden (token)" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Vennligst skriv en ad id eller skjema id" ACY_OPEN_DAY="Åpninger per dag" ACY_NO_ACCESS_LIST="Du kan ikke ha tilgang til denne listen (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Start daglig programtillegg kl" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Noen programtillegg utfører handlinger kun en gang om dagen (slik som Birthday programtillegget), velg hvilket klokkeslett du ønsker at programtillegget skal starte" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" allerede lagret dette nyhetsbrevet mens du redigerte det. Ønsker du allikevel å lagre det?" ACY_PAGINATION="Resultater %s - %s av %s" ACY_PAGINATION_NONE="Ingen resultat" SELECTED_USERS="%s AcyMailing brukersammenligning" ACY_IS_UPDATE="Oppdatert" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="Nye programtillegg versjoner" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API kode" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="Hvordan få en google map API kode?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="Du må legge inn din Google API kode for å se kartet" ACY_ORDER_COLUMN="Klikk her for å sortere listen basert på denne kolonnen" ACY_SELECT_ELEMENT="Vennligst velg et element frøst" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horisontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertikal" ACY_MODE_TABLELESS="Uten tabeller" ACY_TEXT_INSIDE="Innside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Utside" ACY_RECAPTCHA="Usynlig ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site kode" ACY_SECRET_KEY="Google secret kode" ACY_HEADER="Topptekst" ACY_HITS="Treff" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="Og fjern fra tittelen" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d. F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Side %1$s av %2$s" ACY_NO_GROUP="Ingen gruppe" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="Januar" ACY_FEBRUARY="Februar" ACY_MARCH="Mars" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="Mai" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="Juli" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="Oktober" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="Desember" ACY_POSTS="WordPress innlegg" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="Når du lager/redigerer en artikkel back-end, kan du sende den direkte til en AcyMailing liste." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! artikler" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Rediger artikkel epost" ACY_TAG_ARTICLE="Du må plassere artikkel taggen i eposten din" ACY_SELECT_LIST="Hvilke lister skal motta denne artikkelen?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Sett inn artikkelen" ACY_SEND_ARTICLE="Nå kan du sende artikkelen via AcyMailing %s" ACY_HERE="HER" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"