;General Latvian v4 SEND_DATE="Nosūtīšanas datums" ACTIVATED="Aktivizēts" PROCESS_CONFIRMATION="Vai tiešām vēlaties turpināt?" ERROR_SAVING="Kļūda saglabājot" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Veiksmīgi saglabāts" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Veiksmīgi izdzēsts(-i) %s elements(-i)" SUCC_MOVED="Veiksmīgi Pārcelts Elements" ERROR_ORDERING="Kļūdains Pasūtījuma elements" PUBLISH_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai Publicētu" UNPUBLISH_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai atceltu publikāciju" UNSCHEDULE_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai atceltu plānošanu" SUBSCRIBE_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai Abonētu" UNSUBSCRIBE_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai Atteiktos no abonēšanas" CONFIRMATION_CLICK="Uzklikšķināt šeit, lai Apstiprinātu abonēšanu" ENTER_SUBJECT="Lūdzu ievadiet Tēmu" CREATED_DATE="Izveides datums" RECEIVE_HTML="Saņemt HTML formātā" JOOMEXT_YES="Jā" JOOMEXT_NO="Nē" JOOMEXT_FILTER="Filtrs" JOOMEXT_GO="Iet" JOOMEXT_RESET="Atiestatīt" ACY_CPANEL="Dashboard" ;module NAMECAPTION="Vārds" EMAILCAPTION="E-pasts" SUBSCRIBECAPTION="Abonēt" UNSUBSCRIBECAPTION="Atteikties" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Jūs jau esat apstiprinājuši savu abonementu" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Abonements ir apstiprināts" JOOMEXT_SUBJECT="Tēma" MAILING_LISTS="Adresātu saraksti" CONFIRMATION_SENT="Apstiprinājuma e-pasts tika nosūtīts, lūdzu, noklikšķiniet uz apstiprinājuma saites, lai apstiprinātu savu abonementu" SUBSCRIPTION_OK="Jūs esat veiksmīgi pieteicies abonēšanai" UNSUBSCRIPTION_OK="Jūs esat veiksmīgi atteicies no abonēšanas" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Jūs neesat abonējis" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Abonēšana veiksmīgi atjaunināta" ALREADY_SUBSCRIBED="Jūs jau bijāt abonējis" NOT_IN_LIST="E-pasta adrese %s nav lietotāju sarakstā" ;sched Newsletter SCHEDULE="Plānot" UNSCHEDULE="Neplānot" SUCC_UNSCHED="Biļetena plānošana atcelta veiksmīgi" SPECIFY_DATE="Lūdzu, norādiet plānoto datumu savam Biļetenam" DATE_FUTURE="Lūdzu, norādiet datumu nākotnē" AUTOSEND_DATE="biļetens %s tiks automātiski nosūtīts uz %s" NB_SCHED_NEWS="%s Biļetens ieplānots" NO_SCHED="Nav Plānoto biļetenu, nepieciešams izveidot" SCHED_NEWS="Biļetens ir ieplānots" SCHEDULE_NEWS="Plānot Biļetenu" SEND_CONTINUE="Vai vēlaties turpināt sūtīšanas procesu?" CONTINUE="Turpināt" SENT_BY="Sūtīt -" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Lūdzu, pārliecinieties, ka mape (%s) ir rakstāma" ACCEPTED_TYPE="Šo failu tipu ( %s ) nepieņem, atbalstītie failu veidi ir: %s" FAIL_UPLOAD="Neizdevās augšupielādēt failu %s uz %s" FAIL_SAVE="Nevar saglabāt failu %s" BROWSE_FILE="Lūdzu izvēlieties failu, kuru importēt" FAIL_OPEN="Nevar atvērt failu %s" ADD_ATTACHMENT="Pievienot jaunu failu" MAX_UPLOAD="(kopējais max aukšuplādējamo failu izmērs: %s)" ALLOWED_FILES="Atļauti faili" UPLOAD_FOLDER="Augšupielādes mape" ;Validation VALID_EMAIL="Lūdzu, ievadiet derīgu e-pasta adresi" ONLY_LOGGED="Atļaut parakstīšanos tikai reģistrētiem lietotājiem" ASK_LOG="Lūdzu ieejiet" INVALID_KEY="Kods/Lietotājs nav atrasts, lūdzu, sazinieties ar šīs mājas lapas administratoru" NOT_VALID_EMAIL="E-pasta adrese %s nav derīga" NAME_MISSING="Lūdzu ievadiet savu vārdu" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Nav Smart-biļetena, nepieciešams izveidot" NEWSLETTER_GENERATED="Biļetens izveidots [%s]: %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-biletens [%s] nav izveidots: %s" AUTONEWS_SEND="Sūtīt izveidoto biļetenu" AUTONEWS_WAIT="Sagaidiet apstiprinājumu, pirms nosūtīšanas" GENERATE="Izveidot" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-Biļetens %s nav publicēts" AUTONEWS_NOT_READY="Nākamais izveidošanas datums Smart-biļetenam %s nav pienācis" ;configuration EMPTY_LOG="Log fails ir tukšs" SUCC_DELETE_LOG="Log fails veiksmīgi izdzēsts" ERROR_DELETE_LOG="Nevar izdzēst Log failu" EXIST_LOG="Log fails neeksistē" THANK_YOU_SHARING="Paldies par jūsu ieguldījumu" ALLOW_VISITOR="Atļaut nereģistrētu lietotāju" REQUIRE_CONFIRM="Jāapstiprina (double opt-in)" MESSAGES="Ziņojumi" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Rādīt ziņojumu par abonementiem" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Rādīt ziņojumu par apstiprinājumiem" DISPLAY_MSG_WELCOME="Parādīt ziņas, par nosūtītajiem ievada e-pastiem" DISPLAY_MSG_UNSUB="Parādīt ziņas, par nosūtītajiem atteikšanās e-pastiem" NOTIFICATIONS="Paziņojumi" NOTIF_CREATE="Kad reģistrēts jauns abonents, sūtīt e-pastu" NOTIF_REFUSE="Ja lietotājs atsakās saņemt e-pastu, nosūtīt e-pastu" NOTIF_UNSUBALL="Kad lietotājs atceļ abonēšanu no visiem sarakstiem, nosūtīt e-pastu" REDIRECTIONS="Pāradresācijas" REDIRECTION_CONFIRM="Pāradresācija pēc apstiprinājuma" REDIRECTION_UNSUB="Pāradresācija pēc abonēšanas atcelšanas" ;Users JOOMEXT_NAME="Vārds" JOOMEXT_EMAIL="E-pasts" USERS="Lietotāji" NO_SUBSCRIBER="Abonents nav atrasts" NO_RECEIVER="Saņemējs nav atrasts" USER_INFORMATIONS="Lietotāja Informācija" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Apmeklētājs" ACY_GROUP="Group" EDIT_JOOMLA_USER="Labot Vietnes lietotāju" ;Queue area QUEUE="Rinda" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Vai tiešām vēlaties dzēst šos %s elementus?" PRIORITY="Prioritāte" NEWS_PRIORITY="Biļetena prioritāte" FOLLOW_PRIORITY="Papilddaļas prioritāte" TRY="Mēģiniet" ADDED_QUEUE="%s e-pasti ir pievienoti rindā" AUTOSEND_CONFIRMATION="Sistēma nosūtīs tos automātiski, cik ātri iespējams" ALREADY_QUEUED="Rindā ir jau %s e-pasti" DELETE_QUEUE="Lūdzu izdzēsiet šīs e-pasta ziņas pirms plānojat jūsu biļetenu" QUEUE_NEXT_TRY="Nākamais mēģinājums pēc %s minūtēm" QUEUE_DOUBLE="Sūtīšanas process darbojas paralēli, sistēma apstājās, bet jums būs iespēja atsākt to" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s vēstules ir pievienotas rindā uz Plānoto Biļetenu [ID %s] %s" QUEUE_READY="Šāda e-pasta vēstule ir gatava nosūtīšanai" EMAIL_READY="[ID %s] %s uz %s lietotāju adresēm" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s tiks nosūtīta pēc %s" QUEUE_STATUS="Rindas statuss %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Nākamie e-pasti tiks nosūtīts pēc %s" PROCESS="Process" NO_PROCESS="Nekas nenotiek" NB_PENDING_EMAIL="Rindā ir %s e-pasti uz Biļetenu %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing iedarbināta %s" CRON_NEXT="Sistēma netiks uzsākta pirms %s" ACY_CRON_PROCESS="%s apstrādātas ziņas: %s veiksmīgi, %s neizdevās" CREATE_CRON="Izveidot/Labot jūsu Plānotos uzdevumus" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Atteikties no šī abonēšanas saraksta" UNSUB_ALL="Atteikties no visiem abonēšanas sarakstiem" UNSUB_FULL="Nesaņemt e-pastu no šīs mājas lapas" CONFIRM_UNSUB_FULL="Jūs vairs nesaņemsiet e-pastu no šīs mājas lapas" CONFIRM_UNSUB_ALL="Jūs esat izņemts no visiem adresātu sarakstiem" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Jūs esat izņemts no adresātu saraksta" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Jūs neesat nevienā abonēšanas sarakstā" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Jūs neesat šajā abonēšanas sarakstā" ;subscription ACCEPT_TERMS="Lūdzu iepazīstieties ar Noteikumi un nosacījumi" JOOMEXT_TERMS="Noteikumi un nosacījumi" UNSUBSCRIBE="Atteikties" UNSUBSCRIBED="Atteicies" NO_SUBSCRIPTION="Nav abonementa" PENDING_SUBSCRIPTION="Gaida apstiprināšanu" SUBSCRIBED="Pieteicies" ALL_STATUS="Viss statusi" ACCEPT_REFUSE="Apstiprināt/Noraidīt" ACCEPT_EMAIL="Apstiprināt e-pastu" REFUSE_EMAIL="Noraidīt E-pastu" SUBSCRIPTION="Abonēšana" ENABLED_DISABLED="Atļaut/Neatļaut" ENABLED="Atļaut" DISABLED="Neatļaut" UNSUBSCRIBERS="Atteikušies" SUBSCRIBERS="Abonenti" SUBSCRIBE_ALL="Abonēt visus" SUBSCRIBE="Abonēt" REMOVE="Noņemt" CONFIRMED="Apstiprināts" STATUS="Statuss" SUBSCRIPTION_DATE="Abonēšanas datums" UNSUBSCRIPTION_DATE="Abonēšanas atcelšanas datums" USER_REFUSE="Šis lietotājs atsakās saņemt ziņu no jūsu mājas lapas" SAVE_CHANGES="Saglabāt izmaiņas" ;sendprocess SEND_EMPTY="Šajā vēstulē nav Temata vai Satura" SEND_ERROR="Kļūda nosūtot Ziņas %s uz %s" SEND_SUCCESS="Ziņojums %s veiksmīgi nosūtīts uz %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-pasta ID %s nav publicēts" SEND_ERROR_USER="Lietotājs nav atrasts: %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Lietotājs %s nav apstiprināts" SEND_ERROR_APPROVED="Lietotājs %s nav apstiprināts" SEND_ERROR_ACCEPT="Lietotājs %s nepieņem e-pastu" SEND_PROCESS="Sūtīšanas process" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Process atjaunots, lai izvairītos no laika limita" SEND_REFRESH_CONNECTION="Process atjaunots, lai novērstu iespējamo savienojuma zaudējumu" SEND_STOPED="Sūtīšanas process apstājās, jo ir pārāk daudz kļūdu" SEND_KEPT_ALL="Sistēma tur visus saņēmējus, kam nav piegādāts, e-pastu rindā, lai jūs varētu atsākt nosūtīšanas procesu vēlāk" SEND_CHECKONE="Lūdzu apstipriniet savu pasta konfigurācijas un pārliecinieties, ka jūs varat nosūtīt pārbaudes e-pastu" SEND_ADVISE_LIMITATION="Ja esat nesen veiksmīgi nosūtījis daudz e-pastus, šī kļūda var būt saistīta ar jūsu servera ierobežojumiem" SEND_REFUSE="Jūsu serveris acīmredzot, atsakās sūtīt vairāk e-pastu" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Izmantojot vienu no mūsu maksas versijām, sistēma varētu turpināt automātiski nosūtīšanas procesu, izmantojot Cron" SEND_CONTINUE_AUTO="Ja esat konfigurējis cron uzdevumu, sistēma automātiski turpināt sūtīšanas procesu" ;type TITLE_ONLY="Tikai nosaukums" INTRO_ONLY="Tikai ievads" FULL_TEXT="Pilns teksts" ACY_EACH_TIME="Katru reizi, kad AcyMailing tiek iedarbināts" ACY_ONLY_ACTION="Tikai tad, ja AcyMailing izpildās prasība" SIMPLIFIED_REPORT="Vienkāršots ziņojums" DETAILED_REPORT="Sīkāks pārskats" ALL_EMAILS="Visi e-pasti" FILTER_SELECT="Izvēlieties filtra tipu" ACYMAILING_LIST="AcyMailing saraksts" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing lauks" JOOMLA_FIELD="Joomla Lietotāja lauks" CB_FIELD="Kopienas Builder(CB) lauks" ALL_CREATORS="Visi veidotāji" ALL_LISTS="Visi saraksti" ALL_USERS="Visi lietotāji" AUTO_ONLY="Automātiskā tikai" AUTO_MAN="Automātiski/Manuāli" MANUAL_ONLY="Tikai manuāli" OTHER="Citi" NO_UNSUB_MESSAGE="Nav atteikšanās saites" NO_WELCOME_MESSAGE="Nav sveiciena teksta" EDIT_EMAIL="Labot e-pastu" CREATE_EMAIL="Izveidot jaunu e-pastu" ALL_URLS="Visi URL" HTML_VERSION="HTML versija" TEXT_VERSION="Teksta versija" INFOS="Info" ;time HOURS="Stundas" DAYS="Dienas" WEEKS="Nedēļas" MONTHS="Mēneši" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Abonenti/ne abonenti" SUB_HISTORY="Abonēšanas vēsture" STATISTICS="Statistika" GLOBAL_STATISTICS="Kopējā Statistika" DETAILED_STATISTICS="Detalizētā Statistika" OPEN="E-pasti atvērti" OPEN_UNIQUE="Unikāli atvērti" OPEN_TOTAL="Kopā atvērti" NOT_OPEN="Nav Atvērti" OPEN_DATE="Atvēršanas datums" PERCENT_OPEN="%s HTML e-pasti ir atvērti" SENT_HTML="Nosūtīts HTML" SENT_TEXT="Nosūtīts teksts" FAILED="Neizdevās" CHARTS="Diagramma" RECEIVED_VERSION="Versija" URL="URL" URL_NAME="URL Nosaukums" UNIQUE_HITS="Unkālie klikšķi" TOTAL_HITS="Kopējie Klikšķi" CLICK_STATISTICS="Klikšķu Statistika" CLICKED_LINK="Uzklikšķināts uz saites" PERCENT_CLICK="%s lietotāji noklikšķinājuši uz saites" TOTAL_EMAIL_SENT="nosūtīti %s e-pasti" FORWARDED="Pārsūtīts" ;email EMAIL_NAME="E-pasts" SEND_HTML="Sūtīt HTML versiju" NEXT_GENERATE="Nākamais Izveidošanas datums" GENERATE_FREQUENCY="Izveidošanas biežums" FREQUENCY="Biežums" ISSUE_NB="Izlaidumu skaits" GENERATE_MODE="Ģenerēšanas režīms" NOTIFICATION_TO="Nosūtīt paziņojumu" EVERY="Katru" CREATOR="Izveidoja" ATTACHMENTS="Pielikumi" ATTACHED_FILES="Pievienotie faili" NEWSLETTERS="Biļeteni" NEWSLETTER="Biļetens" JOOMEXT_VISIBLE="Redzamais" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Veidnes nosaukums" ACY_TEMPLATE="Veidne" BACKGROUND_COLOUR="Fona krāsa" ;followup FOLLOWUP="Turpinājums" CAMPAIGN="Kampaņas" DELAY="Aizture" FOLLOWUP_ADD="Pievienot jaunu Turpinājumu" CAMPAIGN_START="Kad lietotājs parakstās uz vienu no šiem sarakstiem, šis lietotājs tiek iekļauts saņemšanas kampaņā" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Šai kampaņai ir %s Turpinājumi" ;sender informations SENDER_INFORMATIONS="Sūtītāja Informācija" FROM_NAME="No Vārds" FROM_ADDRESS="No Adrese" REPLYTO_NAME="Atbildēt uz Vārds" REPLYTO_ADDRESS="Atbildēt uz Adrese" BOUNCE_ADDRESS="Atlekšanas Adrese" ;lists LIST="Saraksts" LISTS="Saraksti" LIST_NAME="Saraksta nosukums" RECEIVE="Saņemt" LIST_CREATE="Lūdzu vispirms izveidojiet sarakstu" LIST_RECEIVERS="Biļetens tiks nosūtīts sekojošiem izvēlētajiem sarakstiem" NEWSLETTER_SENT_TO="Šis informācijas biļetens tiks nosūtīts" LIST_PUBLISH="Lūdzu aktivizējiet šo sarakstu vispirms" EMAIL_AFFECT="Lūdzu pievienojiet šo sūtījumu vienam vai vairākiem publicētiem sarakstiem" COLOUR="Krāsa" MSG_UNSUB="Atteikšanās vēstule" MSG_WELCOME="Sveiciena vēstule" NB_PENDING="Gaidošo lietotāju skaits" ACCESS_LEVEL="Piekļuves līmenis" ACCESS_LEVEL_SUB="Skatīt/Abonēt pieeja" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Vietnes puses pārvalde" ;test SEND_TEST="Sūtīt Testu" SEND_TEST_TO="Nosūtīt Testu" EMAIL_ADDRESS="E-pasta adrese" SEND_VERSION="Sūtīšanas versija" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="teksts" SEND="Sūtīt" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Nākamās palaišanas laiks" CRON_URL="Cron URL" REPORT="pārskats" REPORT_SEND="Nosūtīt ziņojumu" REPORT_SEND_TO="Nosūtīt ziņojumu uz" REPORT_SAVE="Saglabāt ziņojumu" REPORT_SAVE_TO="Saglabāt ziņojumu" REPORT_DELETE="Dzēst ziņojumu" REPORT_SEE="Skatīt ziņojumu" REPORT_EDIT="Labot Ziņojumu" LAST_CRON="Pēdējais Cron" LAST_RUN="Pēdējās palaišanas laiks" CRON_TRIGGERED_IP="iedarbināts no IP" MAIL_CONFIG="Pasta konfigurācija" QUEUE_PROCESS="Rindas process" PLUGINS="Spraudņi" LANGUAGES="Valodas" ENCODING_FORMAT="Kodēšanas formāts" CHARSET="Rakstzīmju kopa" WORD_WRAPPING="Teksta aplaušana" EMBED_IMAGES="Iekļaut attēlus" EMBED_ATTACHMENTS="Iekļaut pielikumus" MULTIPLE_PART="Sūtīt multi daļās" SENDMAIL_PATH="Ceļš uz Sendmail" SMTP_CONFIG="SMTP konfigurācija" SMTP_SERVER="Serveris" SMTP_PORT="Ports" SMTP_SECURE="Drošības metode" SMTP_ALIVE="Uzturēt" SMTP_AUTHENT="Autentifikācija" SMTP_PASSWORD="Parole" MAX_NB_TRY="Maksimālais mēģinājumu skaits" QUEUE_PROCESSING="Apstrādes rinda" EDIT_CONF_MAIL="Labot Apstiprinājuma e-pastu" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Labot Paziņojuma e-pastu" ACY_CONFIGURATION="Konfigurācija" SHARE="Koplietot" SHARE_CONFIRMATION_1="Šis valodas Fails tiks nosūtīts Acyba tulkošanas komandai, lai to var iekļaut nākamajā versijā." SHARE_CONFIRMATION_2="Koplietojot šo failu, Jūs ļaujat Acyba izmantot savu darbu jebkādam mērķim." SHARE_CONFIRMATION_3="Jūs varat pievienot personīgu ziņu šajā laukā, kas tiks iekļauta e-pastā, lai nosūtītu komandai." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing faktiski nav tulkots šajā valodā." LOAD_ENGLISH_2="angļu valodas versija tiks ielādēta, lai jūs varētu tulkot to." LOAD_ENGLISH_3="Kad esat pabeidzis, neaizmirstiet dalīties ar jūsu tulkojumu ar pārējo sabiedrību!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Load the latest version from our server" INTERFACE="Saskarnes" MENU="Izvēlne" ACYMAILING_MENU="Izvēlne Saistīta ar AcyMailing" PLUG_INTE="Integrācija ar AcyMailing" PLUG_TAG="Sprudnis ar tagu sistēmu" FORWARD_FEATURE="Atļaut Pārsūtīšanas iespējas" FEATURES="Iespējas" ADD_NAMES="Pieviejumu nosaukumi" TEST_EMAIL="Ja saņemat šo ziņojumu, tas nozīmē, ka jūsu konfigurācija ir ok" USE_SEF="Lietot SEF URL" CSS_MODULE_DESC="Select the css file you want to load for the front-end Module" CSS_FRONTEND_DESC="Select the css file you want to load for the front-end Component" CSS_MODULE="Module CSS File" CSS_FRONTEND="Component Front-end CSS File" USE_SEF_DESC="Tev ir iespēja pievienot SEF URL Biļetenam vai paturēt normālu URL.
Šī opcija attieksies tikai uz e-pastu, kas nosūtīts no Vietnes puses." ADD_NAMES_DESC="Pievienot nosaukumu lietotāju e-pasta galvenē.
Daži pasta serveri neatbalsta nosukumu, tādā gadījumā Jūs varat atspējot šo iespēju." FROM_NAME_DESC="Noklusētais No Vārda, ko izmanto visi biļeteni.
Jūs varat ignorēt šo uzstādījumu, ierakstot katram biļetenam savu" FROM_ADDRESS_DESC="Default E-mail address used as from in all your Newsletters" REPLYTO_NAME_DESC="Nokusētais Atbildēt vārds, ko izmantot atbildot uz biļeteniem" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Default E-mail address used as reply-to in all your Newsletters" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Šī e-pasta adrese saņems visas automātiskās atbildes no jūsu uztvērēja.
Ja jūs nezināt, ko šajā laukā rakstīt, lūdzu, atstājiet to tukšu, jo šis lauks var bloķēt jūsu sūtīšanas procesu, ja tas nav pareizi konfigurēts." ENCODING_FORMAT_DESC="Kodēšanas formāts, ko izmanto visiem jūsu biļeteniem.
Mēs iesakām Base 64." CHARSET_DESC="Rakstzīmju kopa, ko izmanto visiem jūsu biļeteniem.
Mēs iesakām UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Daži serveri neļauj sūtīt e-pastus ar vairāk nekā xx simboliem katrā rindā.
Šis parametrs ļauj noteikt šo ierobežojumu." EMBED_IMAGES_DESC="Ja AcyMailing pievienotu attēlus Biļetenā?
Ja jā, nosūtīšanas process prasīs vairāk laika, bet saņēmējam nevajadzēs lejupielādēt attēlu no jūsu mājas lapas." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Ja AcyMailing pievienotu pielikumus Biļetenā?
Ja nē, AcyMailing pievienos sarakstu ar saitēm uz pielikumiem jūsu tīmekļa vietnē, lai varētu lejupielādēt." MULTIPLE_PART_DESC="Ja AcyMailing multi e-pastus?
Ja jā, AcyMailing sūtīs teksta un html versiju, atkarībā no saņēmēja e-pasta klienta, tiks atvērta atbilstošā versija." SENDMAIL_PATH_DESC="Ceļš, lai izsauktu Sendmail funkciju." SMTP_SERVER_DESC="SMTP serveris" SMTP_PORT_DESC="SMTP porti" SMTP_SECURE_DESC="Ja AcyMailing izmantot SMTP Drošo savienojumu?
Gmail, jums jāizvēlas SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Ja AcyMailing uztur SMTP savienojumu aktīva nosūtīšanas procesa laikā?
Mēs iesakām, lai ieslēdzat šo opciju." SMTP_AUTHENT_DESC="Ja jums ir nepieciešams lietotājvārds un parole, lai izveidotu savienojumu ar savu SMTP serveri, lūdzam iestatīt uz ON šo iespēju." USERNAME_DESC="Lietotājvārds ko izmanto, lai izveidotu savienojumu ar savu SMTP serveri." SMTP_PASSWORD_DESC="Parole ko izmanto, lai izveidotu savienojumu ar savu SMTP serveri." CRON_URL_DESC="Cron URL, lai iedarbinātu AcyMailing.
Jums vajadzētu ievadīt šo URL, lai izveidotu savu cron uzdevumu." REPORT_SEND_DESC="Kad AcyMailing nosūta ziņojumu?" REPORT_SAVE_DESC="Kurā pārskatā būtu AcyMailing izņemot log failu?" REPORT_SEND_TO_DESC="Jūs varat ievadīt vienu vai vairākas e-pasta adreses, lai AcyMailing nosūtītu ziņojumu šiem lietotājiem." REPORT_SAVE_TO_DESC="atrašanās vieta log failu." LAST_RUN_DESC="Pēdējo reizi AcyMailing veic darbības, izmantojot cron url." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing ir iedarbināts no IP." REPORT_DESC="Jauns ziņojums, ko rada AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Saraksts ar atļautiem failu paplašinājumiem pielikumos." UPLOAD_FOLDER_DESC="Mape, kurā pielikumi tiks augšupielādēti." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Lai AcyMailing parādītu apstiprinājuma ziņojumu, kad lietotājs abonē biļetenu?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Lai AcyMailing parādītu apstiprinājuma ziņojumu, kad lietotājs apstiprina savu abonementu?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Vai AcyMailing parādīt apstiprinājuma ziņojumu, kad AcyMailing nosūta vienu vai vairākus sveiciena e-pastus?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Vai AcyMailing parādīt apstiprinājuma ziņojumu, kad AcyMailing nosūta vienu vai vairākus atrakstīties e-pastus?" ACYMAILING_MENU_DESC="Izvēlieties izvēlni, kurā vēlaties veidot saiti ar AcyMailing, Lietotājiem var būt problēmas ar piekļuves līmeņiem.
Jāizvēlas izvēlne, kas ir pieejama nereģistrētiem lietotājiem." EDITOR_DESC="Izvēlieties redaktoru, kuru vēlaties izmantot, rediģējot AcyMailing e-pastu." MAX_NB_TRY_DESC="Ja AcyMailing nevar nosūtīt e-pastu pēc X mēģinājumiem, AcyMailing izdzēsīs e-pastu no rindas." QUEUE_PROCESSING_DESC="Ja jūs izmantojat tikai automātisko metodi, AcyMailing vienmēr izmantos automātisko procesu un nesāks manuālo nosūtīšanas procesu, ja jūs sūtiet e-pastu no aizmugures." NEWS_PRIORITY_DESC="AcyMailing ieliek vēstuli rindā, tā, lai tos nosūtītu atkarībā no datuma un prioritātes.
Tātad, ja jūs vēlaties, lai jūsu biļetens tiktu nosūtīts nekavējoties, varat iestatīt zemāku prioritāti, un tas tiks nosūtīts pirms citiem." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioritāte Turpinājumu ziņojumiem.
Parasti jūs vēlaties šīs e-pasta vēstules, nosūtīt tūlīt, tāpēc tiem nepieciešams uzstādīt lielāku prioritāti (mazāku skaitli) nekā biļeteni." ALLOW_VISITOR_DESC="Vai jūs vēlaties atļaut apmeklētājiem parakstīties uz jūsu biļeteniem?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Vai lietotājs ir noklikšķinājis uz apstiprinājuma saites, pirms to uzskata par abonentu?" NOTIF_CREATE_DESC="Sūtīt e-pastu uz šo e-pasta adresi, katru reizi, kad piesakās jauns lietotājs." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Sūtīt e-pastu uz šo e-pasta adresi, katru reizi, kad lietotājs atsakās no biļetenu saņemšanas." NOTIF_REFUSE_DESC="Nosūtīt e-pastu uz šo e-pasta adresi, ja lietotājs atsakās saņemt ziņas no jūsu mājas lapas." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Ievadiet URL, uz kuru vēlaties, lai lietotājs varētu tiktu novirzīts pēc tam, kad noklikšķina uz apstiprinājuma saites apstiprinājuma e-pastā." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Izvēloties , pāradresācijas funkcija nebūs iespējota jūsu mājas lapā." DEFAULT_SENDER="Reģistrēts Lietotājs kā Sūtītājs" DEFAULT_REPLY="Reģistrēts Lietotājs kā Atbildētājs" DEFAULT_SENDER_DESC="Vai vēlaties ļaut reģistrētiem lietotājiem sūtīt biļetenus?" DEFAULT_REPLY_DESC="Vai vēlaties ļaut reģistrētiem lietotājiem atbildēt uz biļeteniem?" FRONTEND_PRINT="Drukāšanas ikona" FRONTEND_PDF="PDF Ikona" FRONTEND_PRINT_DESC="Vai vēlaties, ka AcyMailing pievieno Drukāt ikonu biļetenu arhīvā?" FRONTEND_PDF_DESC="Vai vēlaties, ka AcyMailing pievieno PDF ikonu biļetenu arhīvā?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Vai Jūs ļaujat lietotājam mainīt viņa datus pirms to identifikācijas?
Ja izvēlaties , ievadītos datus lietotājs pēc tam nevar mainīt, izņemot gadījumus, kad viņš tiek identificēts." ALLOW_MODIFICATION="Atļaut labot lietotāja datus" ONLY_SUBSCRIPTION="Tikai paša abonementu" IDENTIFICATION_SENT="Lai pārbaudītu Jūsu identitāti, Jums ir nosūtīts e-pasts.
Lūdzu noklikšķiniet uz saites, lai varētu mainīt savu abonementu." SHOW_DESCRIPTION="Rādīt aprakstu sarakstu" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Rādīt aprakstu sarakstu biļetenu arhīvā?" SHOW_SENDDATE="Rādīt sūtīšnas datuma kolonu" SHOW_SENDDATE_DESC="Rādīt sūtīšnas datuma kolonu biļetenu arhīvā?" SHOW_FILTER="Rādīt filtru" SHOW_FILTER_DESC="Rādīt filtru biļetenu arhīvā?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="And then click here to trigger the install process again." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Parādīt paziņojumu, nosūtot apstiprinājuma e-pastu" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Ļaut AcyMailing parādīt apstiprinājuma ziņojumu, kad AcyMailing nosūta apstiprinājuma e-pastu?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Rādīt ziņojumu par atrakstīšanos" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Vai AcyMailing rādīt ziņojumu par atrakstīšanos, kad lietotājs atsakās no abonēšanas jūsu lapā?" REDIRECTION_MODIF="Pāradresācija pēc abonēšanas labošanas" REDIRECTION_SUB="Pāradresācija pēc Abonēšanas" REDIRECTION_SUB_DESC="Ievadiet url, uz kuru vēlaties, lai lietotājs tiktu pāradresēts pēc tam, kad ir abonējis biļetenu." REDIRECTION_MODIF_DESC="Ievadiet url, uz kuru vēlaties, lai lietotājs tiktu pāradresēts pēc tam, kad ir labojis savu abonementu." REDIRECTION_NOT_MODULE="Šī pāradresācija neettiecas uz Moduli. Lūdzu rediģējiet Moduli atsevišķi." ;export/import FIELD_EXPORT="Eksporta lauki" EXPORT_FORMAT="Eksportēšanas formāts" EXPORT_SUB_LIST="Tikai Lietotāji, kuri abonē vismaz vienu no izvēlētajiem sarakstiem" EXPORT_CONFIRMED="Tikai apstiprinātie lietotāji" EXPORT_REGISTERED="Tikai reģistrētie lietotāji (Joomla lietotāji)" UPLOAD_FILE="Augšupielādēt failu" CHARSET_FILE="Nepareiza rakstzīmju kopa" IMPORT="Importēt" IMPORT_HEADER="Pirmajā rindā failā ( %s ) jābūt tikai acymailing_subscriber kolonu nosaukumiem" IMPORT_EMAIL="Jums nepieciešams aizpildīt vismaz ailie-pasts" IMPORT_EXAMPLE="Piemērs: name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Jums nepieciešami %s argumenti katrā rindiņā" IMPORT_ERRORLINE="Līniju %s nevar importēt" ACY_IMPORT_REPORT="%s Lietotāji importēti no faila: %s jauni lietotāji importēti %s nederīgas e-pasta adreses, %s jau esoši lietotāji" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s lietotāji ir parakstīti uz sarakstu %s" IMPORT_REMOVE="%s lietotāji ir svītroti no saraksta %s" IMPORT_ERROR_FIELD="ailē %s nav sarakstā iespējamās kolonnas: %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing lietotāju atjaunošana" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing lietotāji svītroti" IMPORT_NEW="%s jauni lietotāji pievienoti" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s abonementi ir pievienoti" IMPORT_LIST="saraksts %s importēts" IMPORT_JOOMLA="Joomla lietotāji" UNKNOWN="Nezināms" IMPORT_FROM="Importēt datus no" ;styles CONTENT_AREA="Satura stils" CONTENT_HEADER="Stils 'Nosaukums'" CONTENT_READMORE="Stils 'Lasīt vairāk' saitei" ADD_STYLE="Pievienot jaunu Stilu" CLASS_NAME="nosaukums CSS klasei" CSS_STYLE="CSS lietotā klase" STYLE_UNSUB="Stils Atrakstīties saite" STYLE_VIEW="Stils Skatīt tiešsaistē saite" ;tags TAGS="Norādītāji" INSERT_TAG="Ievietojiet Norādītāju" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Uzklikšķināt šeit, lai apstiprinātu savu abonementu" MODIFY_SUBSCRIPTION="Mainīt Jūsu abonementu" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Ievietojiet Apstiprināt abonementā saiti savā e-pastā" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Ievietojiet Modificēt abonementu saiti savā e-pastā" UNSUBSCRIBE_LINK="Ievietot Atrakstīties saiti savā e-pastā" VIEW_ONLINE="Uzklikšķiniet šeit, lai skatītu to tiešsaistē" FORWARD_FRIEND="Pārsūtīt šo e-pastu draugam" VIEW_ONLINE_LINK="Ievietojiet Lai aplūkotu tiešsaistē saiti savā e-pastā" FORWARD_FRIEND_LINK="Ievietojiet Pārsūtīt draugam saiti savā e-pastā" WEBSITE_LINKS="Vietnes Saites" JOOMLA_CONTENT="Vietnes saturs" DISPLAY="Rādīt" CLICKABLE_TITLE="Klikšķināmi 'Nosaukums'" AUTHOR_NAME="Autora vārds" JOOMEXT_READ_MORE="Lasīt vairāk" MIN_ARTICLE="Minimālais rakstu skaits" MAX_ARTICLE="Maksimālais rakstu skaits" ONLY_NEW_CREATED="Tikai jaunizveidotos" ONLY_NEW_MODIFIED="Tikai jauni vai modificēti" MODIFIED_DATE="Modificēšanas datums" REPLACE_TAGS="Aizvietot Norādītājus" ACY_COUPON="Kupons" COUPON_PERCENT="Procents" COUPON_TOTAL="Kopā" COUPON_PERMANENT="Pastāvīgie" COUPON_GIFT="Dāvanu" COUPON_NAME="Kupona Kods" COUPON_VALUE="vērtība" ACY_PRODUCTS="Produkti" JOOMEXT_EVENT="Notikums" ACY_ORDERS="Pasūtījumi" ACY_ONE_PRODUCT="Vismaz vienam produktam" ACY_DIDNOTBOUGHT="nenopirka" ACY_BOUGHT="nopirka" SHOPPER_GROUP="VM pircēju grupas" UPCOMING_EVENTS="Upcoming Events" MAX_STARTING_DATE="Maximum Starting Date" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Abonents" SUBSCRIBER_ID="Abonenta ID" SUBSCRIBER_EMAIL="Abonenta e-pasts" SUBSCRIBER_NAME="Abonenta vārds" SUBSCRIBER_USERID="Vietnes lietotāja ID" SUBSCRIBER_IP="Abonenta IP, kad viņš izvēlējās" SUBSCRIBER_CREATED="Abonēšanas sākuma datums" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Abonenta vārds" SUBSCRIBER_LASTPART="Abonenta uzvārds" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(Vārds abonentam John Doe ir John)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(Uzvārds abonentam John Doe ir Doe)" TAGUSER_TAGUSER="Vietnes (Joomla) lietotājs" TAGUSER_USERNAME="Lietotāja lietotājvārds" TAGUSER_GROUP="Galvenā lietotāju grupa (Super Administrators, Pārvaldnieks, Autors...)" TAGUSER_LASTVISIT="Lietotāja pēdējā apmeklējuma datums" TAGUSER_REGISTRATION="Lietotāja reģistrācijas datums" DISPLAY_PICTURES="Rādīt attēlus" TAG_ELEMENTS="Elementi" TAG_CATEGORIES="Kategorijas" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Pieejams tikai no AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Pieejams tikai no AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Atjaunināt / Par" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Atmešanas apstrāde" BOUNCE_FEATURE="Atļaut Automātisko Atmešanas apstrādi" BOUNCE_CONNECTION="Savienojuma veids" BOUNCE_CERTIF="Self-paraksta sertifikātu" BOUNCE_CONNECT_SUCC="veiksmīgi savienots ar %s" NB_MAIL_MAILBOX="ir %s ziņojumus jūsu pastkastē" BOUNCE_TIMEOUT="Savienojums taimauta (sekundes)" BOUNCE_PROCESS="Atlekšanas apstrāde" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maksimālais skaits e-pastu" BOUNCE_RULES="Noteikumi" BOUNCE_REGEX="regex" BOUNCE_ACTION="Pasūtītāja rīcības" EMAIL_ACTION="E-pasts darbība" FORWARD_EMAIL="Pārsūtīt ziņu" DELETE_EMAIL="Dzēst ziņas" UNSUB_USER="Atteikties lietotāju" SUBSCRIBE_USER="Abonēt lietotāju" DELETE_USER="Dzēst lietotāju" BOUNCES="Atmešanas" ;install PLUG_INSTALLED="Spraudnis %s veiksmīgi instalēts" MODULE_INSTALLED="Modulis %s veiksmīgi instalēts" TEMPLATES_INSTALL="%s Veidnes Instalētas" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="norādītā atlekšanas e-pasta adrese %s var radīt problēmas, lūdzu, izdzēsiet to (atvaļinājums laukā atmešanas adrese tukša) un mēģiniet vēlreiz." ADVICE_SMTP_AUTH="Jums norādīta SMTP parole, bet jums nav nepieciešama autentifikācija, jūs varētu vēlēties, lai ieslēgtu SMTP autentifikācijas ON." ADVICE_LOCALHOST="Jūsu vietējā tīmekļa vietnē var nebūt pasta serveris.Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs varat sūtīt e-pastus ar Joomla (paroles pieprasījumu, reģistrācijas apstiprinājums ...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Valoda pēc noklusējuma" ACY_CUSTOM="Pielāgots" ;field interface FIELD_LABEL="Apzīmējums" FIELD_COLUMN="Kollonas nosaukums" FIELD_TYPE="Lauka tips" REQUIRED="Obligāts" CORE="Kodols" FIELD_SIZE="Izmērs" FIELD_DEFAULT="Noklusējuma vērtība" FIELD_VALUES="Vērtības" FIELD_COLUMNS="Kollonas" FIELD_ROWS="Rindas" FIELD_TEXT="Teksts" FIELD_TEXTAREA="Teksta lauks" FIELD_RADIO="Radio poga" FIELD_CHECKBOX="Atzīmes logs" EXTRA_INFORMATION="Ekstra informācija" EXTRA_FIELDS="Pielāgot laukus" FIELD="Lauks" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Vienkāršs Nolaižamais" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Salikts Nolaižamais" FIELD_DATE="Datums" FIELD_VALUE="Vērtība" FIELD_TITLE="Nosaukums" FIELD_ADDVALUE="Pievienot jaunu vērtību" FIELD_VALID="Lūdzu ievadiet laukuma vērtību %s" FIELD_ERROR="Pielāgot kļūdainu ziņu" FORMAT="Formāts" FIRSTNAMECAPTION="Vārds" LASTNAMECAPTION="Uzvārds" CITYCAPTION="Pilsēta" COUNTRYCAPTION="Valsts" PHONECAPTION="Telefona numurs" ADDRESSCAPTION="Adrese" FIELD_BIRTHDAY="Dzimšanas diena" SOCIAL_SHARE="Dalīties ar %s" SHARE_TEXT="Pašlaik lasa %s" ;security SECURITY="Drošība" CAPTCHA="Pretspama kods" ENABLE_CATCHA="Iespējot pretspama kodu" CAPTCHA_CHARS="Rakstzīmes" CAPTCHA_CHARS_DESC="Rakstzīmju skaits,kas izmantots pretspama kodam" SECURITY_KEY="Drošības atslēga" SECURITY_KEY_DESC="Ja jūs lietojat abonomentu izmantojot URL, jums jāpievieno atslēga url,pretējā gadījumā pieteikums tiks atteikts

%s" MODULE_VIEW="Abonoments izmantojot AcyMailing moduli" COMPONENT_VIEW="Abonoments izmantojot AcyMailing saturu" CAPTCHA_NBCHAR="Rakstzīmju skaits" CAPTCHA_HEIGHT="Augstums" CAPTCHA_WIDTH="Platums" CAPTCHA_BACKGROUND="Fona krāsa" CAPTCHA_COLOR="Fonta krāsa" ERROR_SECURE_KEY="Drošības atslēga nav pareiza" ERROR_CAPTCHA="Lūdzu ievadiet drošības kodu,kas parādīts attēlā" FE_EDITION="Priekšpuses izdevums" FE_MODIFICATION="Atļaut izmaiņas" FE_MODIFICATION_DESC="Vai jūs atļaujat lietotājam labot Biļetenu, ko izveidojis cits lietotājs?" FE_MODIFICATION_SENT="Atļaut pēc nosūtīšanas labot" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Vai jūs atļaujat lietotājam labot Biļetenu pēc tam,kad biļetens ir nosūtīts?" ARCHIVE_SECTION="Arhīva sadaļa" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Parādīt biļetenu tematu biļetenu arhīvā?" SUBJECT_DISPLAY="Parādīt tematu" ALREADY_SENT="%s e-pasti jau ir tikuši nosūtīti šim biļetenam." REMOVE_ALREADY_SENT="Vai jūs vēlaties nosūtīt šo biļetenu tikai jūsu jaunajiem lietotājiem?" SEND_TO_ALL="Nē,sūtīt visiem lietotājiem" CLICK_BOUNCE="Spiediet šeit lai rīkotos ar ziņām" NOTIF_UNSUB="kad lietotājs atsakās no saraksta,nosūtīt e-pastu uz" NOTIF_UNSUB_DESC="Sūtīt e-pastu uz tiem e-pastiem, kuru lietotāji atteikušies no saraksta." TEMPLATE_STYLESHEET="Stila lapa" BLOCK_USER="Bloķēt lietotāju" COMMENTS_ENABLED="Lietotāju komentāri" COMMENTS_ENABLED_DESC="Pievienot lietotāja komentārus jūsu arhīvu sadaļā" IMPORT_CONFIRMED="Ievietot lietotājus,kā apstiprinātus" IMPORT_TEXTAREA="Teksta laukums" GENERATE_NAME="Automātiska lietotājvārda izveide" ACTION_SELECT="Atzīmēt darbību" ADD_FILTER="Pievienot filtru" ADD_ACTION="Pievienot darbību" ACTIONS="Darbības" ACY_ORDER="Kārtot pēc" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Autors" ACY_DESCRIPTION="Apraksts" ACY_ORDERING="Pasūtīšana" OPEN_POPUP_DESC="Vai jūs vēlaties atvērt arhīva Biļetenus uznirstošā logā?
Ja nē,tad biļetena arhīvs tiks atvērts Joomla veidnē." OPEN_POPUP="Atvērt arhīvu uznirstošā logā" SUBSCRIBE_TO="Pievienot lietotājus" REMOVE_FROM="Izdzēst lietotājus" ENTER_TITLE="Lūdzu ievadiet virsrakstu" REMOVE_SUB="Izdzēst lietotāja abonentu" MORE_PLUGINS="Spiediet šeit,lai lejupielādētu vairāk spraudņus" MORE_TEMPLATES="Spiediet šeit,lai lejupielādētu vairāk veidnes" ACY_FILTERS="Filtri" ACY_FILTER="Filtrs" CONFIRM_USERS="Apstiprināt lietotāju abonentus" BLOCK_USERS="Bloķēt lietotājus" ENABLE_USERS="Pievienot lietotājus" NB_CONFIRMED="%s lietotājs apstiprināts" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automātiski uzsākt filtru:" AUTO_CRON_FILTER="Katru dienu (izmantojot cron task)" ON_USER_CREATE="Par lietotāja izveidi" ON_USER_CHANGE="Par lietotāja maiņu" ON_USER_CLICK="Kad lietotājs uzklikšķina uz url no jūsu Newsletter" ON_OPEN_NEWS="kad lietotājs atver jūsu Newsletter" SUBSCRIBE_LIST="Klikšķiniet šeit,lai pievienotu lietotājus sarakstam" MISSING_LANGUAGE="Pašlaik jūsu valodas fails nav instalēts" UPDATE_LANGUAGE="Jūsu valodas fails nav atjaunināts" DONT_REMIND="Es zinu,neatgādināt man" META_DATA="Metadati" META_KEYWORDS="Meta atslēgas vārdi" META_DESC="Metadatu apraksts" STYLE_IND="Individuāls stils" CUSTOM_TEXT="Pielāgots teksts" RESIZED="Mainīti izmēri" EXISTING_FILTERS="Esošie filtri" SELECT="Izvēlēties" SELECT_LISTS="Izvēlieties vienu no pieejamajiem sarakstiem" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Jūs tiko publicējāt šo papildinājumu." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Jūs tikko mainījāt aizturi šim papildinājumam." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Uzklikšķināt šeit, lai atjauninātu nosūtīšanas dienu ar jauno aizturi papildus tiem, kas jau ievietoti jūsu rindā" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-pasti ir atjaunināti" ADD_QUEUE="Pievienot e-pastu rindā" REMOVE_QUEUE="Noņemt e-pastu no rindas" TABLENAME="Tabulas nosaukums" SPECIFYTABLE="Lūdzu ievadiet tabulas nosaukumu no jūsu datubāzes: %s" SPECIFYFIELD="Lauks %s nav atrasts. Lūdzu, norādiet lauku no tabulas: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Ekvivalents e-pasta laukam ir nepieciešams" DATABASE="Datubāze" CATEGORY_VIEW="Kategoriju skats" DETAILS_VIEW="Detaļu skats" ACY_HELP="Palīdzība" ACY_TEMPLATES="Veidnes" ACY_PREVIEW="Priekšapskatīt" ACY_COPY="Kopēt" ACY_PUBLISHED="Ieslēgts" ACY_DELETE="Dzēst" ACY_USER="Lietotāji" ACY_EXPORT="Eksports" ACY_NAME="Pilns vārds" ACY_EDIT="Labot" ACY_SAVE="Saglabāt un aizvērt" ACY_CLOSE="Aizvērt" ACY_CANCEL="Aizvērt nesaglabājot" ACY_FILES="Faili" ACY_APPLY="Saglabāt" ACY_USERNAME="Lietotāja vārds" ACY_FILE="Fails" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Nosaukums" ACY_EDITOR="Redaktors" ACY_NONE="Neziņot" ACY_DEFAULT="Noklusētā" ACY_VALIDDELETEITEMS="Vai vēlaties dzēst iezīmētos rakstus" ACY_MINUTES="Minūtes" ACY_SECONDS="Sekundes" ACY_TIME="Laiks" ACY_ALL="Viss" ACY_CREATED="Izveidots" YES_SUBSCRIBE_ME="Jā, es vēlos saņemt jaunumu biļetenus no jūsu mājas lapas" OVERWRITE_EXISTING="Pārrakstīt pašreizējo lietotāju informāciju" WARNING_LIMITATION="Lielākā daļa hostinga uzņēmumu piemēro dažus ierobežojumus uz skaitu, cik e-pastus varat sūtīt stundā." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Lūdzu, pārliecinieties, ka jūs konfigurējat AcyMailing darboties saskaņā ar šiem ierobežojumiem." USERS_IN_COMP="Šeit ir %s lietotāji %s." ACY_NOTALLOWED="Jums nav pieejas, lai skatītu šo sadaļu." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Rādīt efektu" VISIBLE_LISTS="Redzami saraksti" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Automātiski abonēt uz" DISPLAY_MODE="Rādīšanas režīms" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Saraksti pārbaudīti pēc noklusējuma" CHECKED_MODE="Pārbaudes sarakstu režīms" DROPDOWN_LISTS="Saraksti nolaižamajā izvēlnē" DESC_OVERLAY="Apraksts kā pārklājums" LINKED_ARCHIVE="Saistīts ar arhīvu" DISP_FIELDS="Attēlojamie lauki" CAPT_NAME="Nosaukuma virsraksts" CAPT_EMAIL="E-pasta virsraksts" DISP_TEXT_MODE="Rādīt teksta režīmu" INTRO_TEXT="Ievada teksts" POST_TEXT="Sūtījuma teksts" DISP_SUB_BUTTON="Abonēšanas poga" CAPT_SUB="Abonēšanas virsraksts" CAPT_SUB_LOGGED="Abonēšanas virsraksts reģistrētiem lietotājiem" DISP_UNSUB_BUTTON="Atabonēšanas poga" CAPT_UNSUB="Atabonēšanas virsraksts" TERMS_CONTENT="Noteikumi un nosacījumi pants" TERMS_POPUP="Noteikumi, kā uznirstošs logs" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools Box augstums" MOO_BOX_WIDTH="Mootools Box platums" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Pāradresēšanas režīms" REDIRECT_LINK="Pāradresācijas saite" ;Operators ACY_IN="Iekšā" ACY_NOT_IN="Nav iekšā" ACY_NUMERIC="Skaitlis" ACY_STRING="Rinda" ACY_BEGINS_WITH="Sākas ar" ACY_ENDS_WITH="Beidzas ar" ACY_CONTAINS="Satur" EXPIRY_DATE="Beigu datums" CLICK_DATE="Noklikšķināšanas datums" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="Domēnatslēgas identificēts pasts ļauj parakstīt ziņas" DKIM_DOMAIN="Domēns" DKIM_SELECTOR="Šķirotājs" DKIM_PASSPHRASE="Parole" DKIM_IDENTITY="Identitāte" DKIM_PRIVATE="Privāta atslēga" DKIM_PUBLIC="Public Key" ACY_TABLECONTENTS="Satura tabula" ACY_EXISTINGANCHOR="Esošie enkuri" ACY_GENERATEANCHOR="Izveidot satura tabulu bāzētu uz" ACY_SENT_EMAILS="Nosūtītas ziņas" ACY_VIEW="Apskats" ACY_MANAGE="Pārvalde" ACY_SUBSCRIBER="Lietotāji" ACY_SEPARATOR="Atdalītājs" ACL_WRONG_CONFIG="Jūs nevarat izslēgt sevi no pārvaldes konfigurācijas" NO_LIST_SELECTED="Lūdzu izvēlieties sarakstus, uz kuriem vēlaties parakstīties" ACY_LEVEL="Līmenis %s" ACY_HISTORY="Vēsture" ACY_SOURCE="Avots" ACY_DETAILS="Detaļas" ACY_ACTION="Darbība" ACTION_CREATED="Izveidots" ACTION_MODIFIED="Labots" ACTION_CONFIRMED="Apstiprināts" ACTION_UNSUBSCRIBED="Atrakstīts" EXECUTED_BY="Izpildīja" REASON="Iemesls" VIEW_DETAILS="Skatīt detaļas" DATABASE_MAINTENANCE="Datubāzes apkope" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing var saglabāt svarīgu informāciju datu bāzē." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Šis lauks atļauj automātiski dzēst veco informāciju pēc X dienām." DELETE_DETAILED_STATS="Dzēst detalizēto statistiku pēc" DELETE_HISTORY="Dzēst lietotāju vēsturi pēc" UNSUB_INTRO="Svecināti {user:name},

Mums žēl, ka jums vairs nav interesanta mūsu informācija." UNSUB_SURVEY="Vai jūs varētu mums nosaukt atteikšanās iemeslu?." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Pārāk bieži sūtījumi" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Informācija neatbilst jūsu interesēm" UNSUB_SURVEY_OTHER="Cits iemesls:" UNSUB_PAGE="Atteikuma lapa" UNSUB_DISP_CHOICE="Rādīt atteikšanās parametrus" UNSUB_DISP_SURVEY="Rādīt aptauju" UNSUB_INTRODUCTION="Ievada teksts" PLEASE_SELECT_USERS="Izvēlieties lietotājus no saraksta" AUTO_SEND_PROCESS="Automātisks sūtīšanas process" SEND_X_EVERY_Y="Sūtīt %s e-pastus katrās %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Manuāls sūtīšanas process" SEND_X_WAIT_Y="Sūtīt %s e-pastus, un pirms nākošās paketes gaidīt %s " CREATE_CRON_REMINDER="Iespējams, plānotājs nedarbojas. Neaizmirstiet to izveidot!" DELETE_USERS="Dzēst lietotājus" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Saglabāt ziņojumus datu bāzē" ACTION_BOUNCE="Atmests" ACY_THEME="Tēma" ACY_DOWNLOAD="Ielāde" FILTER_AND="Un" ACY_SELECTED_USERS="Izvēlēti %s lietotāji" ACY_NEW="Jauns" NB_UNSUB_USERS="%s lietotāji atrakstījušies" NB_OPEN_USERS="%s lietotāji atvēruši Biļetenu" NB_CLICK_USERS="%s lietotāji uzklikšķinājuši uz saites" NB_BOUNCED_USERS="%s atmešanas" MOST_POPULAR_LINKS="Populārākās saites" NB_USERS_CLICKED_ON="%s lietotāji uzklikšķinājuši uz %s" ACY_PRINT="Drukāt" ACY_LINK_STYLE="Saišu stils" ACY_RULE="Noteikums" REGEX_ON="Izpildīt pāriešanu uz" ACY_BODY="Galvenā daļa" BOUNCE_EXEC_MIN="Izpildīt minētās darbības, tikai ja notiek %s atmešanas no šī lietotāja" BOUNCE_STATS="Pieskaitīt atmešanas statistiku, ja noteikums izpildās" BOUNCE_RECEIVED="Mēs esam saņēmuši %s ziņas no lietotāja %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Pasākumi tiks veikti pēc %s ziņojumiem" PLEASE_SELECT="Lūdzu izdariet izvēli no saraksta" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing dzēsīs jūsu spēkā esošos noteikumus un uzstādīs pēc noklusējuma piedāvātos." REINSTALL_RULES="Pārinstalēt noteikumus" SEND_SERVER="Sūtīt e-pastus izmantojot jūsu serveri" SEND_EXTERNAL="Sūtīt e-pastus izmantojot ārēju serveri" SMTP_DESC="%s ir piegādes serviss, ko varat izmantot, lai nosūtītu e-pastu." NO_ACCOUNT_YET="Vēl nav konta?" CREATE_ACCOUNT="Izveidot kontu" ACTION_FORWARD="Pāradresēt uz biļetenu" TELL_ME_MORE="Uzzināt vairāk par šo" ACY_RANDOM="Nejauši" RECEIVER_INFORMATION="Saņēmēja informācija" ACY_DAY="Diena" ACY_MONTH="Mēnesis" ACY_YEAR="Gadi" RECEIVER_LISTS="Tikai lietotāji, kuri abonē vismaz vienu no šiem atlasītajiem sarakstiem saņems mūsu jaunumus." RECEIVER_FILTER="Jūs varat precizēt lietotāja izvēli, pievienojot kritērijus:" FILTER_ONLY_IF="Tā var atbilst arī visiem šiem kritērijiem:" USER_FIELDS="Lietotāja lauki" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Pielāgota e-pasta apstiprināšana" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Pārbaudīt domēna eksistenci" LATEST_NEWSLETTER="Pēdējie Jaunumi" CUSTOM_TRANS="Individuāls tulkojums" CUSTOM_TRANS_DESC="Šīs rindas netiks pārrakstītas, ja Jūs atjaunināsiet/paaugstināsiet AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Vai tiešām vēlaties nosūtīt mums šo tulkojumu? Lūdzu nesūtiet, ja neesat veicis izmaiņas." PLEASE_CONFIRM_SUB="Lūdzu, apstipriniet abonementu" CONFIRM_MSG="Jūs esat abonējis mūsu jaunumus no mūsu mājas lapas" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Ir nepieciešams, lai Jūs aktivizētu abonementu, noklikšķinot uz saites zemāk:" IN_TEMPLATE="Sava veidne" WITHOUT_TEMPLATE="Bez veidnes" MINUTES_AGO="%s minūtes atpakaļ" SENT_TO_NUMBER="This e-mail will be sent to %s users" FIELD_FILE="File upload" CONFIG_TRY="Try %s times to deliver the message." CONFIG_TRY_ACTION="If it still fails, %s" DO_NOTHING="Do nothing" TAG_MODULES="Modules" ACY_NOT_CONTAINS="Does not contain" SPAM_TEST="Spam Test" CREATE_NEWSLETTER="New newsletter" MODULE_ALIGNMENT="Module Alignment" MODULE_AUTOID="Display user information if logged in" MODULE_CACHING="Caching" MODULE_JS="Include JS files" ACY_ITEMID="Menu ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Suffix" SHOW_COLUMN_X="Display the column %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Receive via e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Send the selected Newsletters to..." ACY_FROM_DATE="From" ACY_TO_DATE="To" X_INTEGRATION="%s integration" ACY_PERIOD="Date range" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Chart type" COLUMN_CHART="Column chart" LINE_CHART="Line chart" ACY_COMPARE="Compare..." ACY_YEARS="Years" GENERATE_CHART="Generate chart" ACY_IMAGE="Image" FIELD_PHONE="Phone" ADVICE_PORT="The port you specified (%s) is not a common port for smtp connexions... Please leave the port empty and give it a new try" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Set subscriber's profile value" NB_MODIFIED="%s users modified" ONLY_SOMETHING_WRONG="Only if an error occurs" MESSAGE_TO_FORWARD="Hello {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) wanted to forward you this email with the message :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Do you want to add a note to the message sent?" YOUR_NAME="Your name" YOUR_EMAIL="Your email address" FRIEND_NAME="Friend's name" FRIEND_EMAIL="Friend's email address" ADD_FRIEND="Add another friend" FILL_ALL="Please fill all information" EXPORT_ENABLED="Only Enabled Users" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="New ordering saved" ACY_GUESSPORT="What port can I use from my website?" NOT_SENT="Not sent" CHANGE_TEMPLATE="The new template will replace the whole newsletter, the content you wrote will be deleted" REDIRECTION_MODULE="Allowed domains for the module redirection" REDIRECTION_MODULE_DESC="Write here the list of domains allowed to be used in the module redirection.
You should separate each domain by a | ." NO_REASON="No reason specified" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing List Archive (single)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end user management" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing Lists Archive (All)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create Newsletter" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create/modify a subscription" SEPARATOR_COMMA="Comma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semicolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Let me enter my own keys." DKIM_KEY="Key" DKIM_VALUE="Value" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Delete picture" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Use https urls" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="State" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Lietotāji" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Biļeteni" ACY_DASHBOARD_LISTS="Saraksti" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_LANG_VERSION="5.10.1"