;General Czech v7 SEND_DATE="Datum odeslání" ACTIVATED="Aktivováno" PROCESS_CONFIRMATION="Jste si jisti, že chcete pokračovat?" ERROR_SAVING="Chyba při ukládání" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Úspěšně uloženo" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Úspěšně odstraněno prvků: %s" SUCC_MOVED="Prvek byl úspěšně přesunut" ERROR_ORDERING="Chyba při objednání prvku" PUBLISH_CLICK="Klikněte zde pro zveřejnění" UNPUBLISH_CLICK="Klikněte zde pro nezveřejnění" UNSCHEDULE_CLICK="Klikněte zde pro přerušení plánu" SUBSCRIBE_CLICK="Klikněte zde pro odběr" UNSUBSCRIBE_CLICK="Klikněte zde pro přerušení odběru" CONFIRMATION_CLICK="Klikněte zde pro potvrzení odběru" ENTER_SUBJECT="Prosím, zadejte předmět" CREATED_DATE="Datum vytvoření" RECEIVE_HTML="Dostávat jako HTML" JOOMEXT_YES="Ano" JOOMEXT_NO="Ne" JOOMEXT_FILTER="Filtr" JOOMEXT_GO="Přejít" JOOMEXT_RESET="Vynulovat" ACY_CPANEL="Dashboard" ;module NAMECAPTION="Jméno" EMAILCAPTION="e-mail" SUBSCRIBECAPTION="Předplatné" UNSUBSCRIBECAPTION="Zrušení odběru" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Odběr byl již potvrzen." SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Váš odběr byl potvrzen." JOOMEXT_SUBJECT="Předmět" MAILING_LISTS="Seznam příjemců" CONFIRMATION_SENT="Byl odeslán potvrzující e-mail. Prosím, klikněte na potvrzující odkaz pro objednání odběru." SUBSCRIPTION_OK="Byli jste zařazeni mezi odběratele." UNSUBSCRIPTION_OK="Váš odběr byl zrušen." UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Nebyli jste přihlášeni k odběru." SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Předplatné bylo obnoveno." ALREADY_SUBSCRIBED="Již jste mezi příjemci." NOT_IN_LIST="E-mailová adresa %s není mezi uživateli." ;sched Newsletter SCHEDULE="Plán" UNSCHEDULE="Zrušení plánu" SUCC_UNSCHED="Odběr novinek zrušen." SPECIFY_DATE="Prosím, zadejte datum odeslání Novinek." DATE_FUTURE="Prosím, zadejte datum v budoucnosti." AUTOSEND_DATE="Novinky %s budou automaticky zaslány v %s" NB_SCHED_NEWS="Naplánováno %sx Novinky." NO_SCHED="Rozvrh novinek musí být naplánován." SCHED_NEWS="Novinky byly naplánovány." SCHEDULE_NEWS="Plánování novinek" SEND_CONTINUE="Chcete pokračovat v odesílání?" CONTINUE="Pokračovat" SENT_BY="Posláno" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Prosím, ujistěte se, že je složka ( %s ) zapisovatelná." ACCEPTED_TYPE="Tento typ souboru ( %s ) není podporován, podporované typy jsou : %s" FAIL_UPLOAD="Nelze nahrát soubor %s do %s" FAIL_SAVE="Nelze uložit soubor %s" BROWSE_FILE="Vyberte soubor k uložení" FAIL_OPEN="Nelze otevřít soubor %s" ADD_ATTACHMENT="Přiložit nový soubor" MAX_UPLOAD="( maximální velikost souboru : %s )" ALLOWED_FILES="Povolené soubory" UPLOAD_FOLDER="Složka pro uložení" ;Validation VALID_EMAIL="Prosím, vložte platnou e-mailovou adresu." ONLY_LOGGED="Předplatné je jen pro přihlášené uživatele." ASK_LOG="Prosím, přihlašte se!" INVALID_KEY="Klíč/Uživatel nebyl nalezen. Prosím, kontaktujte správce těchto webových stránek." NOT_VALID_EMAIL="E-mail %s je neplatný!" NAME_MISSING="Prosím, zadejte Vaše jméno." ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Žádné novinky nejsou automaticky vytvářeny." NEWSLETTER_GENERATED="Noviky jsou vytvořeny [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] nejsou vytvořeny : %s" AUTONEWS_SEND="Zaslat automaticky vytvořené novinky." AUTONEWS_WAIT="Před odesláním vyčkejte na potvrzení." GENERATE="Vytvoření" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-Newsletter %s nejsou zveřejněny." AUTONEWS_NOT_READY="Doba pro vytvoření Smart-Newsletter %s nebyla dosažena." ;configuration EMPTY_LOG="Log soubor je prázdný." SUCC_DELETE_LOG="Log soubor byl odstraněn." ERROR_DELETE_LOG="Neměli by jste odstraňovat log soubor." EXIST_LOG="Log soubor neexistuje." THANK_YOU_SHARING="Děkujeme za příspěvek" ALLOW_VISITOR="Povolení nepřihlášených uživatelů" REQUIRE_CONFIRM="Požadovat potvrzení (double opt-in)" MESSAGES="Zprávy" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Zobrazit zprávu o odběru" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Zobrazit zprávu na potvrzení" DISPLAY_MSG_WELCOME="Zobrazit zprávu při zaslání uvítacího e-mailu" DISPLAY_MSG_UNSUB="Zobrazit zprávu při odhlašovacím e-mailu" NOTIFICATIONS="Upozornění" NOTIF_CREATE="Je-li uživatel vytvořen, odeslat e-mail na" NOTIF_REFUSE="Odmítá-li uživatel přijímat e-maily, odeslat e-mail na" NOTIF_UNSUBALL="Odhlásí-li se uživatel z odběru, odeslat e-mail na" REDIRECTIONS="Přesměrování" REDIRECTION_CONFIRM="Přesměrování po potvrzení" REDIRECTION_UNSUB="Přesměrování po odhlášení" ;Users JOOMEXT_NAME="Jméno" JOOMEXT_EMAIL="e-mail" USERS="Uživatelé" NO_SUBSCRIBER="Nebyl nalezen odběratel" NO_RECEIVER="Nebyl nalezen příjemce" USER_INFORMATIONS="Informace o uživateli" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Návštěvník" ACY_GROUP="Skupina" EDIT_JOOMLA_USER="Upravit Joomla uživatele" ;Queue area QUEUE="Fronta" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Jste si jist(a), že chcete odstranit %s záznam(ů)?" PRIORITY="Priorita" NEWS_PRIORITY="Priorita novinek" FOLLOW_PRIORITY="Další priorita" TRY="Zkouška" ADDED_QUEUE="%s e-mailů bylo zařazeno do fronty" AUTOSEND_CONFIRMATION="Zprávy budou odeslány automaticky, jakmile to bude možné" ALREADY_QUEUED="Tyto e-maily %s jsou již ve frontě" DELETE_QUEUE="Prosím, odstraňte tyto e-maily před naplánováním novinek." QUEUE_NEXT_TRY="Další pokus za %s minut" QUEUE_DOUBLE="Byl detekován pokus o paralelní odeslání." ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-mail(ů) bylo přidáno do fronty pro naplánované odeslání novinek [ID %s] %s" QUEUE_READY="Tyto e-maily jsou připraveny k odeslání" EMAIL_READY="[ID %s] %s odesláno %s uživatelům" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s bude odesláno po %s" QUEUE_STATUS="Stav fronty %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Další e-mail bude odeslán po %s" PROCESS="Zpracování" NO_PROCESS="Není nic ke zpracování" NB_PENDING_EMAIL="%s e-mailů ve frontě k odeslání novinek %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing bude spuštěn %s" CRON_NEXT="Systém nemůže spustit proces dříve než %s" ACY_CRON_PROCESS="%s zpráv zpracováno : %s úspěšně, %s s chybou" CREATE_CRON="Vytvořte/Upravte Vaši Cron úlohu" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Odhlásit se z tohoto seznamu" UNSUB_ALL="Odhlásit se ze všech seznamů" UNSUB_FULL="Nepřeji si dostávat e-maily z tohoto webu" CONFIRM_UNSUB_FULL="Již nebudete dostávat e-maily z tohoto webu" CONFIRM_UNSUB_ALL="Byli jste odhlášeni ze všech seznamů" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Byli jste odhlášeni z tohoto seznamu" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Nejste přihlášeni k žádnému odběru" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Nejste přihlášeni k odběru vybraných Novinek" ;subscription ACCEPT_TERMS="Prosím přečtěte si pravidla" JOOMEXT_TERMS="Pravidla" UNSUBSCRIBE="Zrušení odběru" UNSUBSCRIBED="Odběr zrušen" NO_SUBSCRIPTION="Žádný odběr" PENDING_SUBSCRIPTION="Počkejte prosím na potvrzení" SUBSCRIBED="Odběr potvrzen" ALL_STATUS="Stav" ACCEPT_REFUSE="Potvrzeno / Zamítnuto" ACCEPT_EMAIL="E-Mail přijat" REFUSE_EMAIL="E-Mail zamítnut" SUBSCRIPTION="Předplatné" ENABLED_DISABLED="Povoleno / Zamítnuto" ENABLED="Povoleno" DISABLED="Zakázáno" UNSUBSCRIBERS="Neodebírají" SUBSCRIBERS="Odběratelé" SUBSCRIBE_ALL="Odběr Všeho" SUBSCRIBE="Odebírat" REMOVE="Odstranit" CONFIRMED="Potvrzeno" STATUS="Stav" SUBSCRIPTION_DATE="Datum odběru" UNSUBSCRIPTION_DATE="Datum ukončení odběru" USER_REFUSE="Tento uživatel si nepřeje dostávat e-maily z tohoto webu" SAVE_CHANGES="Uložení změn" ;sendprocess SEND_EMPTY="V tomto e-mailu není Předmět nebo Zpráva" SEND_ERROR="Chyba zaslání zprávy %s uživateli %s" SEND_SUCCESS="Zpráva %s byla úspěšně odeslána %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="E-mail ID %s nebyl dosud publikován" SEND_ERROR_USER="Uživatel nebyl nalezen : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="Uživatel %s není potvrzen" SEND_ERROR_APPROVED="Uživatel %s není schválen" SEND_ERROR_ACCEPT="Uživatel %s neakceptuje e-maily" SEND_PROCESS="Proces odeslání" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Proces byl obnoven (aby se vyhnul překročení časového limitu)" SEND_REFRESH_CONNECTION="Proces byl obnoven (aby se vyhnul ztrátě komunikace)" SEND_STOPED="Proces odesílání byl zastaven kvůli velkému množství chyb" SEND_KEPT_ALL="Systém nechal nedoručtelné e-maily ve frontě. Můžete je odeslat později" SEND_CHECKONE="Zkontrolujte prosím konfiguraci e-mailového serveru a zkuste odeslat testovací e-mail" SEND_ADVISE_LIMITATION="Jestliže jste právě úspěšně odeslali větší množství e-mailů, tato chyba mohla být způsobena překročením limitu odesílaných e-mailů na vašem poštovním serveru" SEND_REFUSE="Váš server pravděpodobně odmítá odeslat větší množství e-mailů" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="V případě, že použijete některou z komerčních verzí, systém bude schopen automatického odesílání prostřednictvím CRONu" SEND_CONTINUE_AUTO="Jetsliže nakonfigurujete CRON úlohu, systém bude schopen automaticky pokračovat v odesílání" ;type TITLE_ONLY="Pouze název" INTRO_ONLY="Pouze úvod" FULL_TEXT="Celý text" ACY_EACH_TIME="Pokaždé, když je AcyMailing spuštěn" ACY_ONLY_ACTION="Pouze když AcyMailing vykoná akci" SIMPLIFIED_REPORT="Jednoduchý report" DETAILED_REPORT="Detailní report" ALL_EMAILS="Všechny E-maily" FILTER_SELECT="Zvolte typ filtru" ACYMAILING_LIST="AcyMailing seznam" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing pole" JOOMLA_FIELD="Joomla uživatel" CB_FIELD="Vývojářská komunita" ALL_CREATORS="Všichni tvůrci" ALL_LISTS="Všechny seznamy" ALL_USERS="Všichni uživatelé" AUTO_ONLY="Pouze automaticky" AUTO_MAN="Automaticky / Ručně" MANUAL_ONLY="Pouze ručně" OTHER="Další" NO_UNSUB_MESSAGE="Není odhlašovací zpráva" NO_WELCOME_MESSAGE="Není uvítací zpráva" EDIT_EMAIL="Úprava e-mailu" CREATE_EMAIL="Vytvoření nového e-mailu" ALL_URLS="Všechny URL" HTML_VERSION="HTML verze" TEXT_VERSION="Textová verze" INFOS="Informace" ;time HOURS="Hodiny" DAYS="Dny" WEEKS="Týdny" MONTHS="Měsíce" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Počet odběratelů/odhlášených" SUB_HISTORY="Historie odběrů" STATISTICS="Statistika" GLOBAL_STATISTICS="Celková statistika" DETAILED_STATISTICS="Detailní statistika" OPEN="Otevření E-mailu" OPEN_UNIQUE="Jedinečné otevření" OPEN_TOTAL="Celkové otevření" NOT_OPEN="Neotevřeno" OPEN_DATE="Datum otevření" PERCENT_OPEN="%s HTML e-mailů bylo otevřeno" SENT_HTML="Odesláno v HTML formátu" SENT_TEXT="Odesláno v txt formátu" FAILED="Chybně" CHARTS="Grafy" RECEIVED_VERSION="Verze" URL="URL" URL_NAME="Jméno URL" UNIQUE_HITS="Jedinečný klik" TOTAL_HITS="Celkový počet kliků" CLICK_STATISTICS="Statistika kliků" CLICKED_LINK="Kliknuto na odkaz" PERCENT_CLICK="%s uživatelů kliknulo na odkaz" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mailů odesláno" FORWARDED="Předáno" ;email EMAIL_NAME="e-mail" SEND_HTML="Odeslání HTML verze" NEXT_GENERATE="Datum dalšího vytvoření" GENERATE_FREQUENCY="Frekvence vytváření" FREQUENCY="Frekvence" ISSUE_NB="Číslo vydání" GENERATE_MODE="Mód vytvoření" NOTIFICATION_TO="Odeslat upozornění" EVERY="Každý" CREATOR="Autor" ATTACHMENTS="Přílohy" ATTACHED_FILES="Přiložené soubory" NEWSLETTERS="Novinky" NEWSLETTER="Novinka" JOOMEXT_VISIBLE="Viditelné" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Jméno šablony" ACY_TEMPLATE="Šablona" BACKGROUND_COLOUR="Barva pozadí" ;followup FOLLOWUP="Následujte" CAMPAIGN="Kampaň" DELAY="Prodleva" FOLLOWUP_ADD="Přidání dalšího sledování" CAMPAIGN_START="Když se uživatel přihlásí k jednomu z následujících seznamů, odstartuje kampaň" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="%s sledovatelů kampaně" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Informace o odesílateli" FROM_NAME="Jména od koho" FROM_ADDRESS="Adresy od koho" REPLYTO_NAME="Odpověď komu" REPLYTO_ADDRESS="Adresa odpovědi" BOUNCE_ADDRESS="Nedoručitelná adresa" ;lists LIST="Seznam" LISTS="Seznamy" LIST_NAME="Název seznamu" RECEIVE="Příjem" LIST_CREATE="Vytvořte nejprve seznam" LIST_RECEIVERS="Novinky budou odeslány uživatelům vybraným v seznamu" NEWSLETTER_SENT_TO="Tyto novinky budou zaslány" LIST_PUBLISH="Tento seznam nejdříve prosím aktivujte" EMAIL_AFFECT="Prosím přípojte tento e-mail do jednoho nebo více publikovaných seznamů" COLOUR="Barva" MSG_UNSUB="Odhlašovací zpráva" MSG_WELCOME="Úvítací zpráva" NB_PENDING="Počet čekajících uživatelů" ACCESS_LEVEL="Úroveň přístupu" ACCESS_LEVEL_SUB="Přístup prohlížení/odběr" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Správa uživatelského rozhraní" ;test SEND_TEST="Odeslání testovacího e-mailu" SEND_TEST_TO="Odeslání testovacího e-mailu" EMAIL_ADDRESS="Adresa" SEND_VERSION="Verze k odeslání" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Text" SEND="Odeslání" ;configuration CRON="Cron" NEXT_RUN="Další čas spuštění úlohy" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Hlášení" REPORT_SEND="Odeslat hlášení" REPORT_SEND_TO="Odeslat hlášení na" REPORT_SAVE="Uložit hlášení" REPORT_SAVE_TO="Uložit hlášení do" REPORT_DELETE="Odstranit hlášení" REPORT_SEE="Náhled do hlášení" REPORT_EDIT="Upravit e-mail s hlášením" LAST_CRON="Poslední Cron" LAST_RUN="Poslední čas spuštění" CRON_TRIGGERED_IP="Spuštěno z IP" MAIL_CONFIG="Nastavení pošty" QUEUE_PROCESS="Zpracování fronty" PLUGINS="Zásuvné moduly" LANGUAGES="Jazyky" ENCODING_FORMAT="Formát kódování" CHARSET="Znaková sada" WORD_WRAPPING="Zarovnání slov" EMBED_IMAGES="Vkládat obrázky" EMBED_ATTACHMENTS="Vkládat přílohy" MULTIPLE_PART="Odeslat více částí" SENDMAIL_PATH="Cesta k SendMail" SMTP_CONFIG="Nastavení SMTP" SMTP_SERVER="Server" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Bezpečnostní metoda" SMTP_ALIVE="Ponechat aktivní" SMTP_AUTHENT="Ověření" SMTP_PASSWORD="Heslo" MAX_NB_TRY="Maximální počet pokusů" QUEUE_PROCESSING="Zpracování fronty" EDIT_CONF_MAIL="Úprava potvrzujícího e-mailu" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Úprava upozorňujicího e-mailu" ACY_CONFIGURATION="Nastavení" SHARE="Sdílení" SHARE_CONFIRMATION_1="Tento jazykový soubor bude odeslán Acyba překladatelskému týmu a bude obsažen v další verzi." SHARE_CONFIRMATION_2="Sdílením tohoto souboru dovolíte Acyba užití Vaší práce pro jakékoliv použití." SHARE_CONFIRMATION_3="Níže můžete doplnit osobní vzkaz, který bude odeslán e-mailem týmu." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing není aktuálně v tomto jazyce přeložen." LOAD_ENGLISH_2="Anglická verze bude nahrána a můžete ji přeložit." LOAD_ENGLISH_3="Pokud tak učiníte, nezapomeňte se podělit s překladem a ostatními!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Nahrajte si poslední verzi z našeho serveru." INTERFACE="Rozhraní" MENU="Menu" ACYMAILING_MENU="Menu odkazující na AcyMailing" PLUG_INTE="Integrace s AcyMailing" PLUG_TAG="Doplňky pro označovací systém" FORWARD_FEATURE="Povolení předávání" FEATURES="Vlastnosti" ADD_NAMES="Přidat jména" TEST_EMAIL="Jestliže dostatnete tuto zprávu, nastavení je v pořádku." USE_SEF="Použít SEF URL" CSS_MODULE_DESC="Vyberte css soubor, který chcete nahrát do modulu v uživatelském rozhraní." CSS_FRONTEND_DESC="Vyberte css soubor, který chcete nahrát do komponenty v uživatelském rozhraní." CSS_MODULE="CSS soubor modulu" CSS_FRONTEND="CSS soubor komponenty v uživatelském rozhraní" USE_SEF_DESC="Máte možnost přidat SEF URL nebo nechat normální URL.
Tato volba je použita, jsou-li e-maily zasílány z uživatelského rozhraní." ADD_NAMES_DESC="Přidá jméno uživatele do hlavičky e-mailu.
Některé poštovní servery však neakceptují jména. V tomto případě zakažte tuto volbu." FROM_NAME_DESC="Standardní jméno Od, které je použito v novinkách.
Můžete přepsat tuto vlastnost pro každý e-mail." FROM_ADDRESS_DESC="Standardní e-mailová adresa Od ve vašich e-mailech" REPLYTO_NAME_DESC="Standardní jméno Odpověď ve vašich e-mailech" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Standardní e-mailová adresa Odpověď ve vašich e-mailech" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Tato e-mailová adresa přijme všechny automatické odpovědi od vašich příjemců.
Jestliže nevíte co tato položka znamená, nevyplňujte ji. Nesprávým vyplněním může dojít k zablokování procesu odesílání." ENCODING_FORMAT_DESC="Standard kódování pro e-mailové zprávy.
Doporučujeme 8-Bit." CHARSET_DESC="Znaková sada pro všechny vaše e-maily.
Doporučujeme UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Některé servery nedovolí zaslat v e-mailech na jednom řádku více než xx znaků.
Tento parametr umožní nastavit tento limit." EMBED_IMAGES_DESC="Má AcyMailing vkládat obrázky do Novinek?
V případě, že ano, proces odesílání bude trvat déle, ale příjemci budou muset stahovat obrázky z Vašich webových stránek." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Má AcyMailing vkládat přílohy do Novinek?
V případě, že ne, AcyMailing přidá seznam příloh s odkazy na Vaše webové stránky." MULTIPLE_PART_DESC="Má AcyMailing odesílat více částí e-mailu?
Jestliže ano, AcyMailing odešle textovou a html verzi e-mailu a závisí na klientu příjemce, kterou verzi otevře." SENDMAIL_PATH_DESC="Cesta používaná k volání funkce SendMail." SMTP_SERVER_DESC="SMTP Server" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="Má AcyMailing používat bezpečné SMTP připojení?
V případě GMAIL, zvolte SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Má AcyMailing nechat otevřeno SMTP připojení během odesílání?
Doporučujeme nechat tuto volbu zapnutou." SMTP_AUTHENT_DESC="Jestliže Váš poštovní server vyžaduje jméno a heslo, nechte volbu zapnutou." USERNAME_DESC="Uživatelské jméno pro připojení na Váš SMTP server." SMTP_PASSWORD_DESC="Heslo k připojení na Váš SMTP server." CRON_URL_DESC="Cron URL ke spuštění AcyMailing.
Měli byste zadat URL k vytvoření cron úlohy." REPORT_SEND_DESC="Měl by AcyMailing zasílat hlášení?" REPORT_SAVE_DESC="Jaký report má AcyMailing ukládat do log souboru?" REPORT_SEND_TO_DESC="Můžete vložit jednu nebo více e-mailových adres, na které bude AcyMailing zasílat reporty." REPORT_SAVE_TO_DESC="Umístění log souboru." LAST_RUN_DESC="Čas posledního spuštění úlohy cron." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing byl spuštěn z této IP adresy." REPORT_DESC="Poslední hlášení, které vytvořil AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Seznam povolených přípon souborů, které moho být použity jako přílohy." UPLOAD_FOLDER_DESC="Složka, ve které jsou přílohy uloženy." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Má AcyMailing zobrazit potvrzující zprávu, když si uživatel objedná odběr novinek?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Má AcyMailing zobrazit potvrzující zprávu, když uživatel potvrdí odběr?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Má AcyMailing zobrazit potvrzující zprávu, když AcyMailing posílá jeden nebo více uvítacích e-mailů?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Má AcyMailing zobarazit potvrzující zprávu, když AcyMailing posílá jeden nebo více odhlašujících e-mailů?" ACYMAILING_MENU_DESC="Zvolte menu, na které chcete odkazovat z AcyMailing.
Uživatelé mohou mít problém s přístupem, tudíž byste měli zvolit menu přístupné všem." EDITOR_DESC="Zvolte editor, kterým si přejete upravovat AcyMailing e-maily." MAX_NB_TRY_DESC="Jestliže AcyMailing neodešle e-mail po X pokusech, odstraní e-mail z fronty." QUEUE_PROCESSING_DESC="Jestliže je použita pouze automatická metoda, AcyMailing vždy použije automatické zpracování a nespustí ruční zpracování, jestliže budete zasílat e-mail z administrátorského rozhraní." NEWS_PRIORITY_DESC="Jestliže AcyMailing zařazuje do fronty e-maily, bude je umísťovat v závislosti na datu odeslání a prioritě.
V případě požadavku na bezprostřední odeslání novinek, nastavte co nejmenší prioritu, což umožní odeslání před ostatními." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Priorita pro sledující zprávy.
Jestliže chcete odeslat bezprostředně e-mail, musíte nastavit vyšší prioritu (nižší číslo) než Novinkám." ALLOW_VISITOR_DESC="Umožníte návštěvníkům přihlásit se k odběru Novinek?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Měl by užival kliknout na potvrzující odkaz před zapsáním na seznam odběratelů ?" NOTIF_CREATE_DESC="Zaslat e-mail na tyto e-mailové adresy pokaždé, když je vytvořen nový uživatel." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Zaslat e-mail na tyto e-mailové adresy pokaždé, když se uživatel odhlašuje ze seznamu odběratelů." NOTIF_REFUSE_DESC="Zaslat e-mail na tyto e-mailové adresy pokaždé, když uživatel nechce dostávat e-maily z Vašich webových stránek." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Vložte URL, na které má být uživatel přesměrován po kliknutí na potvrzující odkaz." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Jestliže zvolíte Ne, funkce předávání nebude povolena na Vašich webových stránkách." DEFAULT_SENDER="Přihlášený uživatel jako Odesílatel" DEFAULT_REPLY="Příhlášený uživatel jako příjemce odpovědi" DEFAULT_SENDER_DESC="Chcete přihlášeného uživatele nastavit jako odesílatele Novinek?" DEFAULT_REPLY_DESC="Chcete přihlášeného uživatele nastavit jako příjemce odpovědi na Novinky ?" FRONTEND_PRINT="Ikona tisku" FRONTEND_PDF="Ikona PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Chcete aby AcyMailing přidal ikonu tisk do archívu Novinek?" FRONTEND_PDF_DESC="Chcete aby AcyMailing přidal ikonu PDF do archívu Novinek?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Dovolíte uživateli měnit data bez identifikace?
Jestliže zvolíte Ne, data vložena uživatelem nemohou být změněna dokud nebudou identifikována systémem." ALLOW_MODIFICATION="Povolí modifikaci dat uživatelem" ONLY_SUBSCRIPTION="Pouze jeho odběr" IDENTIFICATION_SENT="E-mail k ověření Vaši identity Vám byl odeslán.
Klikněte prosím na odkaz, abyste mohli změnit váš odběr." SHOW_DESCRIPTION="Zobrazí seznam popisů" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Zobrazit seznam popisů archivovaných Novinek?" SHOW_SENDDATE="Zobrazí sloupec dat odeslání" SHOW_SENDDATE_DESC="Zobrazit datum odeslání archivovaných Novinek?" SHOW_FILTER="Zobrazí filtr" SHOW_FILTER_DESC="Zobrazit filtr archivovaných zpráv?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="A pak kliknutím zde spustíte znova instalaci." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Při odesílání potvrzovacího emailu zobrazit zprávu" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Má Acymailing zobrazit potvrzovací zprávu při odesílání potvrzovacího emailu?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Zobrazit zprávu při odhlášení" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Má Acymailing zobrazit zprávu pokud se uživatel odhlásí z Vašeho website?" REDIRECTION_MODIF="Přesměrování po úpravě odběru" REDIRECTION_SUB="Přesměrováním po přihlášení k odběru" REDIRECTION_SUB_DESC="Vložte URL na které má být uživatel přeměrován po přihlášení k odběru." REDIRECTION_MODIF_DESC="Vložte URL na které má být uživatel přesměrován po úpravě jeho odběru." REDIRECTION_NOT_MODULE="URL přesměrování nemůže být aplikováno na Modul! Upravte Acymailing modul." ;export/import FIELD_EXPORT="Exportovatelné položky" EXPORT_FORMAT="Formát exportu" EXPORT_SUB_LIST="Pouze uživatelé na jednom nebo více vybraných seznamech" EXPORT_CONFIRMED="Pouze potvrzení uživatelé" EXPORT_REGISTERED="Pouze registrovaní uživatelé (Joomla uživatelé)" UPLOAD_FILE="Nahrát soubor" CHARSET_FILE="Znaková sada souboru" IMPORT="Importovat" IMPORT_HEADER="První řádek Vašeho souboru ( %s ) musí obsahovat pouze sloupec acymailing_subscriber tabulky" IMPORT_EMAIL="Potřebujete alespoň sloupec email" IMPORT_EXAMPLE="Příklad : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Potřebujete %s argumentů na řádku" IMPORT_ERRORLINE="Řádek %s nelze importovat" ACY_IMPORT_REPORT="%s uživatele v importovaném souboru : %s nových uživatelů, %s chybných e-mailových adres, %s již existujících uživatelů" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s uživatelů bylo přidáno na seznam odběratelů %s" IMPORT_REMOVE="%s uživatelů bylo odstraněno ze seznamu %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Sloupec %s není v seznamu možných sloupců : %s" IMPORT_UPDATE="Přidáno užïvatelů: %s" IMPORT_DELETE="Odstraněno uživatelů: %s" IMPORT_NEW="%s nových uživatelů importováno" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s odběratelů bylo vloženo" IMPORT_LIST="Seznam %s importován" IMPORT_JOOMLA="Joomla uživatelé" UNKNOWN="Neznámý" IMPORT_FROM="Import dat z" ;styles CONTENT_AREA="Styl pro oblast obsahu" CONTENT_HEADER="Styl pro nadpis obsahu" CONTENT_READMORE="Styl pro odkaz čtěte dále" ADD_STYLE="Přidání nového stylu" CLASS_NAME="Jméno CSS třídy" CSS_STYLE="CSS aplikováno na třídu" STYLE_UNSUB="Styl pro odkaz zrušení odběru" STYLE_VIEW="Styl pro odkaz Pohled on-line" ;tags TAGS="Označení" INSERT_TAG="Vložení označení" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Klikněte zde pro potvrzení odběru" MODIFY_SUBSCRIPTION="Změna Vašeho odběru" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Vložte odkaz Podvrzení Vašeho odběru do Vašeho e-mailu" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Vložte odkaz Změna Vašeho odběru do Vašeho e-mailu" UNSUBSCRIBE_LINK="Vložte odkaz Zrušení odběru do Vašeho e-mailu" VIEW_ONLINE="Klikněte zde pro zobrazení on-line" FORWARD_FRIEND="Předejte tento e-mail přátelům" VIEW_ONLINE_LINK="Vložte odkaz Zobrazit On-line do Vašeho e-mailu" FORWARD_FRIEND_LINK="Vložte odkaz Předání do Vašeho e-mailu" WEBSITE_LINKS="Odkaz na webové stránky" JOOMLA_CONTENT="Joomla obsah" DISPLAY="Zobrazení" CLICKABLE_TITLE="Klikatelný nadpis" AUTHOR_NAME="Jméno autora" JOOMEXT_READ_MORE="Číst dál" MIN_ARTICLE="Minimální množství článků" MAX_ARTICLE="Maximální množství článků" ONLY_NEW_CREATED="Pouze nově vytvořené" ONLY_NEW_MODIFIED="Pouze nově vytvořené nebo změněné" MODIFIED_DATE="Datum změny" REPLACE_TAGS="Změna značky" ACY_COUPON="kupón" COUPON_PERCENT="Procent" COUPON_TOTAL="Celkem" COUPON_PERMANENT="Stálý" COUPON_GIFT="Dárek" COUPON_NAME="Kód kupónu" COUPON_VALUE="Hodnota" ACY_PRODUCTS="produkty" JOOMEXT_EVENT="Událost" ACY_ORDERS="Objednávky" ACY_ONE_PRODUCT="Nejméně jeden produkt" ACY_DIDNOTBOUGHT="Nekupujte" ACY_BOUGHT="koupeno" SHOPPER_GROUP="Obchodní skupina" UPCOMING_EVENTS="Nastávající událost" MAX_STARTING_DATE="Maximální čas začátku" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Předplatitel" SUBSCRIBER_ID="ID předplatitele" SUBSCRIBER_EMAIL="E-mail předplatitele" SUBSCRIBER_NAME="Jméno předplatitele" SUBSCRIBER_USERID="ID předplatitele v tabulce Joomla uživatelů" SUBSCRIBER_IP="IP předplatitele v čase přihlášení" SUBSCRIBER_CREATED="Datum vytvoření předplatitele" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Jméno předplatitele" SUBSCRIBER_LASTPART="Příjmení předplatitele" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(jméno předplatitele Josef Novák je Josef)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(příjmení předplatitele Josef Novák je Novák)" TAGUSER_TAGUSER="Joomla uživatel" TAGUSER_USERNAME="Přihlašovací jméno uživatele" TAGUSER_GROUP="Skupina uživatele (Super Administrator, Manager, Autor...)" TAGUSER_LASTVISIT="Datum poslední návštěvy uživatele" TAGUSER_REGISTRATION="Datum registrace uživatele" DISPLAY_PICTURES="Zobrazení obrázku" TAG_ELEMENTS="Prvky" TAG_CATEGORIES="Kategorie" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Dostupné pouze v AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Dostupné pouze v AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Update / O Acymailing" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Zpracování nedoručitelných zpráv" BOUNCE_FEATURE="Povolit automatické zpracování nedoručitelných zpráv" BOUNCE_CONNECTION="Způsob připojení" BOUNCE_CERTIF="Self-signed Certifikát" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Úspěšně připojen k %s" NB_MAIL_MAILBOX="Ve Vaší e-mailové schránce je %s zpráv" BOUNCE_TIMEOUT="Výpadek připojení (sekundy)" BOUNCE_PROCESS="Zpracování nedoručitelných zpráv" BOUNCE_MAX_EMAIL="Maximální počet e-mailů" BOUNCE_RULES="Pravidla" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Akce předplatitele" EMAIL_ACTION="Akce e-mailu" FORWARD_EMAIL="Předání zprávy" DELETE_EMAIL="Odstranění zprávy" UNSUB_USER="Odhlášení odběru uživatele" SUBSCRIBE_USER="Přihlášení odběru uživatele" DELETE_USER="Odstranění uživatele" BOUNCES="Nedoručitelné" ;install PLUG_INSTALLED="Doplněk %s je úspěšně nainstalován" MODULE_INSTALLED="Modul %s byl nainstalován úspěšně" TEMPLATES_INSTALL="%s šablon nainstalováno" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Specifická nedoručitelná e-mailová adresa %s může způsobovat problém, prosíme o její odstranění (nechte pole Nedoručitelná adresa prázdné) a zkuste znovu." ADVICE_SMTP_AUTH="Zadali jste heslo pro přístup k SMTP serveru ale ověřování není požadováno. Měli byst zapnout požadavek na ověřování." ADVICE_LOCALHOST="Vaše webové stránky nemají poštovní server. Prosím ověřte, zda můžete posílat e-maily z Joomly.(požadavek na heslo, potvrzení registrace...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Předvolený jazyk" ACY_CUSTOM="Uživatelský" ;field interface FIELD_LABEL="Označení" FIELD_COLUMN="Jméno sloupce" FIELD_TYPE="Typ pole" REQUIRED="Požadováno" CORE="Jádro" FIELD_SIZE="Velikost" FIELD_DEFAULT="Předvolená hodnota" FIELD_VALUES="Hodnoty" FIELD_COLUMNS="Sloupce" FIELD_ROWS="Řádky" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Místo pro text" FIELD_RADIO="Přepínač" FIELD_CHECKBOX="Zaškrtávátko" EXTRA_INFORMATION="Doplňující informace" EXTRA_FIELDS="Uživatelská položka" FIELD="Položka" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednoduchý výběr" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Vícenásobný výběr" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Hodnota" FIELD_TITLE="Název" FIELD_ADDVALUE="Přidání nové hodnoty" FIELD_VALID="Prosím vložte hodonotu pro položku %s" FIELD_ERROR="Uživatelská chybová hláška" FORMAT="Formát" FIRSTNAMECAPTION="Jméno" LASTNAMECAPTION="Příjmení" CITYCAPTION="Město" COUNTRYCAPTION="Země" PHONECAPTION="Telefonní číslo" ADDRESSCAPTION="Adresa" FIELD_BIRTHDAY="Narozeniny" SOCIAL_SHARE="Sdílejte na %s" SHARE_TEXT="Právě čte %s" ;security SECURITY="Bezpečnost" CAPTCHA="Bezpečnostní obrázek" ENABLE_CATCHA="Povolit bezpečnostní obrázek" CAPTCHA_CHARS="Znaky" CAPTCHA_CHARS_DESC="Seznam znaků použitých pro text v bezpečnostním obrázku" SECURITY_KEY="Bezpečnostní klíč" SECURITY_KEY_DESC="Pokud používáte odběr přez URL, musíte vložit tento klíč do url jinak nebude odběr akceptován

%s" MODULE_VIEW="Odběr přez AcyMailing Modul" COMPONENT_VIEW="Odběr přez AcyMailing Komponent" CAPTCHA_NBCHAR="Počet znaků" CAPTCHA_HEIGHT="Výška" CAPTCHA_WIDTH="Šířka" CAPTCHA_BACKGROUND="Barva pozadí" CAPTCHA_COLOR="Barva písma" ERROR_SECURE_KEY="Bezpečnostní klíč není správný" ERROR_CAPTCHA="Prosím, opište bezpečnostní kód zobrazený v obrázku." FE_EDITION="Front-end úprava" FE_MODIFICATION="Povolit modifikace" FE_MODIFICATION_DESC="Povolíte uživateli upravit Zprávy vytvořené jiným uživatelem?" FE_MODIFICATION_SENT="Povolit úpravu po odeslání" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Povolíte uživateli upravit zprávy po jejich odeslání?" ARCHIVE_SECTION="Sekce Archivu" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Zobrazit předmět zprávy v archivu zpráv" SUBJECT_DISPLAY="Zobrazit Předmět" ALREADY_SENT="%s e-mailů s touto zprávou již bylo odesláno." REMOVE_ALREADY_SENT="Chcete odeslat tuto zprávu pouze novým uživatelům?" SEND_TO_ALL="Ne, poslat všem uživatelům" CLICK_BOUNCE="KLIKNĚTE ZDE pro zpracování zpráv" NOTIF_UNSUB="Pokud se uživatel odhlásí ze seznamu, poslat e-mail" NOTIF_UNSUB_DESC="Poslat tento e-mail pokud se uživatel odhlásí ze seznamu." TEMPLATE_STYLESHEET="Formát" BLOCK_USER="Blokování uživatele" COMMENTS_ENABLED="Komentář uživatele" COMMENTS_ENABLED_DESC="Přidat komentáře uživatelů do archívu" IMPORT_CONFIRMED="Vložení uživatelů s příznakem potvrzeno" IMPORT_TEXTAREA="Oblast textu" GENERATE_NAME="Automaticky generovat uživatelské jméno" ACTION_SELECT="Zvolte akci" ADD_FILTER="Zvolte filtr" ADD_ACTION="Zvolte akci" ACTIONS="Akce" ACY_ORDER="Objednáno" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Autor" ACY_DESCRIPTION="Popis" ACY_ORDERING="Pořadí" OPEN_POPUP_DESC="Chcete otevřít Novinky z archívu v novém okně?
Jestliže ne, archív Novinek bude otevřen v tomto okně." OPEN_POPUP="Otevření archívu v novém okně" SUBSCRIBE_TO="Přihlásit uživatele k" REMOVE_FROM="Vyjmout uživatele z" ENTER_TITLE="Prosím zadejte nadpis" REMOVE_SUB="Odstranění uživatele z předplatného" MORE_PLUGINS="Klikněte zde pro stažení dalších doplňků" MORE_TEMPLATES="Klikněte zde pro stažení dalších šablon" ACY_FILTERS="Filtry" ACY_FILTER="Filtr" CONFIRM_USERS="Potvrďte předplatné uživatele" BLOCK_USERS="Blokování uživatele" ENABLE_USERS="Povolení uživatele" NB_CONFIRMED="%s uživatelů potvrzeno" AUTO_TRIGGER_FILTER="Automatické spuštění filtru:" AUTO_CRON_FILTER="Každý den (s využitím úlohy cron)" ON_USER_CREATE="Na základě uživatele" ON_USER_CHANGE="Na základě změny uživatele" ON_USER_CLICK="Když uživatel klikne na url z vašeho e-mailu" ON_OPEN_NEWS="Když uživatel otevře váš e-mail" SUBSCRIBE_LIST="Klikněte zde pro přidání uživatele do tohoto seznamu" MISSING_LANGUAGE="Váš jazykový soubor není ještě nainstalován." UPDATE_LANGUAGE="Váš jazykový soubor není aktualizován." DONT_REMIND="Já vím, nepřipomínej mi" META_DATA="Meta data" META_KEYWORDS="Klíčová slova" META_DESC="Meta Popis" STYLE_IND="Individuální styl" CUSTOM_TEXT="Uživatelský text" RESIZED="Změna velikosti" EXISTING_FILTERS="Stávající filtry" SELECT="Výběr" SELECT_LISTS="Zvolte jeden nebo více seznamů" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Právě jste publikoval toto sledování." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Právě jste změnil prodlevy pro toto sledování." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Klikněte zde pro aktualizování data odeslání s touto prodlevou pro sledování již vložených ve frontě" NB_EMAILS_UPDATED="%s zpráv bylo aktualizováno" ADD_QUEUE="Přidejte zprávu do fronty" REMOVE_QUEUE="Vyjměte zprávu z fronty" TABLENAME="Název tabulky" SPECIFYTABLE="Prosím vložtě název tabulky z vaší databáze: %s" SPECIFYFIELD="Pole %s nebylo nalezeno. Upřesněte prosím pole z tabulky: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Je požadován ekvivalent pro e-mailové pole" DATABASE="Databáze" CATEGORY_VIEW="Kategorie" DETAILS_VIEW="Detaily" ACY_HELP="Nápověda" ACY_TEMPLATES="Šablony" ACY_PREVIEW="Náhled" ACY_COPY="Kopírovat" ACY_PUBLISHED="Publikováno" ACY_DELETE="Odstranit" ACY_USER="Uživatel" ACY_EXPORT="Export" ACY_NAME="Jméno" ACY_EDIT="Upravit" ACY_SAVE="Uložit" ACY_CLOSE="Zavřít" ACY_CANCEL="Zrušit" ACY_FILES="Soubory" ACY_APPLY="Potvrzení" ACY_USERNAME="Uživatelské jméno" ACY_FILE="Soubor" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Nadpis" ACY_EDITOR="Editor" ACY_NONE="Nic" ACY_DEFAULT="Předvolený" ACY_VALIDDELETEITEMS="Opravdu chcete odstranit vybrané položky?" ACY_MINUTES="Minut" ACY_SECONDS="Sekund" ACY_TIME="Čas" ACY_ALL="Vše" ACY_CREATED="Vytvořeno" YES_SUBSCRIBE_ME="Ano, chci dostávat novinky z vaší webových stránek" OVERWRITE_EXISTING="Přepsat stávající uživatelské informace" WARNING_LIMITATION="Většina poskytovatelů hostingu má omezen počet e-mailů zaslaných během hodiny." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Prosím ujistěte se že konfigurace odpovídá tomuto omezení." USERS_IN_COMP="Zde je %s uživatelů v %s." ACY_NOTALLOWED="Nemáte oprávnění k prohlížení těchto informací." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Efekt zobrazení" VISIBLE_LISTS="Viditelný seznam" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Automatické zařazení do seznamu" DISPLAY_MODE="Zobrazovací mód" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Seznamy označeny jako výchozí" CHECKED_MODE="Kontrolní seznamy" DROPDOWN_LISTS="Rozbalovací seznamy" DESC_OVERLAY="Popis jako překrytí" LINKED_ARCHIVE="Odkaz do archívu" DISP_FIELDS="Zobrazované položky" CAPT_NAME="Jméno Nadpis" CAPT_EMAIL="Email Nadpis" DISP_TEXT_MODE="Zobrazí textový mód" INTRO_TEXT="Počáteční text" POST_TEXT="Dodatek" DISP_SUB_BUTTON="Klávesa odběr" CAPT_SUB="Nadpis odběr" CAPT_SUB_LOGGED="Nadpis pro přihlášené uživatele" DISP_UNSUB_BUTTON="Klávesa pro zrušení odběru" CAPT_UNSUB="Nadpis pro zrušení odběru" TERMS_CONTENT="Termíny a podmínky článků" TERMS_POPUP="Článek zobrazen v samostatném okně" MOO_BOX_HEIGHT="Výška Mootools Box" MOO_BOX_WIDTH="Šířka Mootools Box" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Režim přesměrování" REDIRECT_LINK="Přesměrování odkazu" ;Operators ACY_IN="V" ACY_NOT_IN="Není v" ACY_NUMERIC="Číslo" ACY_STRING="Řetězec" ACY_BEGINS_WITH="Začíná" ACY_ENDS_WITH="Končí" ACY_CONTAINS="Obsahuje" EXPIRY_DATE="Datum ukončení" CLICK_DATE="Klikněte na datum" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail vám umožní podepisovat zprávy" DKIM_DOMAIN="Doména" DKIM_SELECTOR="Přepínač" DKIM_PASSPHRASE="Passphrase" DKIM_IDENTITY="Identita" DKIM_PRIVATE="Soukromý klíč" DKIM_PUBLIC="Veřejný klíč" ACY_TABLECONTENTS="Tabulka obsahu" ACY_EXISTINGANCHOR="Existující kotvy" ACY_GENERATEANCHOR="Generování obsahu založeno na" ACY_SENT_EMAILS="Odeslané e-maily" ACY_VIEW="Náhled" ACY_MANAGE="Správa" ACY_SUBSCRIBER="Uživatelé" ACY_SEPARATOR="Oddělovač" ACL_WRONG_CONFIG="Sami sebe nemůžete vyloučit ze správy nastavení" NO_LIST_SELECTED="Prosím, vyberte seznamy, které chcete přihlásit k odběru" ACY_LEVEL="Úroveň %s" ACY_HISTORY="Historie" ACY_SOURCE="Zdroj" ACY_DETAILS="Detaily" ACY_ACTION="Akce" ACTION_CREATED="Vytvořeno" ACTION_MODIFIED="Upraveno" ACTION_CONFIRMED="Potvrzeno" ACTION_UNSUBSCRIBED="Neodebírané" EXECUTED_BY="Provedeno" REASON="Důvod" VIEW_DETAILS="Náhled detailů" DATABASE_MAINTENANCE="Údržba databáze" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing může uložit významné množství informací do databáze." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Tato oblast dovolí automatické odstranění informací starých X dní." DELETE_DETAILED_STATS="Odstranit podrobné statistiky po" DELETE_HISTORY="Odstranit historii uživatele po" UNSUB_INTRO="Dobrý den {user:name},

je nám líto, že Vás již naše novinky nezajímají." UNSUB_SURVEY="Než odejdete, budeme velice vděčni, uvedete-li důvod Vašeho odhlášení." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="E-maily, které zasíláme jsou příliš časté" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="E-maily, které zasíláme nejsou příliš důležité" UNSUB_SURVEY_OTHER="Prosím, zde uveďte nějaký jiný důvod:" UNSUB_PAGE="Odhlašovací stránka" UNSUB_DISP_CHOICE="Zobrazit možnosti odhlášení" UNSUB_DISP_SURVEY="Zobrazit průzkum" UNSUB_INTRODUCTION="Úvodní text" PLEASE_SELECT_USERS="Prosím, vyberte nejprve nějaké uživatele v seznamu" AUTO_SEND_PROCESS="Proces automatického odeslání" SEND_X_EVERY_Y="Odeslat %s e-mailů každých %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Proces ručního odeslání" SEND_X_WAIT_Y="Odeslat %s e-mailů a pak čekat %s před odeslání další série" CREATE_CRON_REMINDER="Váš Cron se nezdá být povolen, nezapomeňte jej vytvořit!" DELETE_USERS="Odstranit uživatele" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Uložit zprávu do databáze" ACTION_BOUNCE="Nedoručeno" ACY_THEME="Téma" ACY_DOWNLOAD="Stáhnout" FILTER_AND="A" ACY_SELECTED_USERS="Celkem vybráno uživatelů: %s" ACY_NEW="Nové" NB_UNSUB_USERS="%s uživatelů odhlášeno" NB_OPEN_USERS="%s uživatelů otevřelo Novinku" NB_CLICK_USERS="%s uživatelů kliklo na nějaký odkaz" NB_BOUNCED_USERS="%s nedoručeno" MOST_POPULAR_LINKS="Nejpopulárnější odkazy" NB_USERS_CLICKED_ON="%s uživatelů kliklo na %s" ACY_PRINT="Tisk" ACY_LINK_STYLE="Styl odkazu" ACY_RULE="Pravidlo" REGEX_ON="Povolit spouštění regulárních výrazů" ACY_BODY="Tělo" BOUNCE_EXEC_MIN="Akci provést pouze pokud bude nejméně %s nedoručení pro tohoto uživatele" BOUNCE_STATS="Připočti statistiku nedoručitelnosti pokud pravidlo platí." BOUNCE_RECEIVED="Obdrželi jsme %s zpráv od uživatele %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Akce bude spuštěna po %s zprávách" PLEASE_SELECT="Proveďte, prosím, výběr ze seznamu" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing smaže stávající pravidla a nainstalujte výchozí volby." REINSTALL_RULES="Přeinstalovat pravidla" SEND_SERVER="Posílat e-maily pomocí serveru" SEND_EXTERNAL="Posílat e-maily pomocí externího serveru" SMTP_DESC="%s je zásilková služba, pomocí které můžete posílat e-maily." NO_ACCOUNT_YET="Nemáte účet?" CREATE_ACCOUNT="Vytvořte si účet" ACTION_FORWARD="Forwarded a Newsletter" TELL_ME_MORE="Řekni mi o tom více" ACY_RANDOM="Náhodný" RECEIVER_INFORMATION="Příjemce informací" ACY_DAY="Den" ACY_MONTH="Měsíc" ACY_YEAR="Rok" RECEIVER_LISTS="Pouze uživatelé přihlášení k odběru alespoň jedné z výše uvedených položek v seznamu obdrží informační bulletin." RECEIVER_FILTER="Můžete upřesnit výběr uživatele přidáním kritéria:" FILTER_ONLY_IF="Měly by také splňovat všechna tato kritéria:" USER_FIELDS="Uživatelská pole" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Pokročilé ověření e-mailu" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Zkontrolujte, zda doména existuje" LATEST_NEWSLETTER="Aktuální Zpravodaj" CUSTOM_TRANS="Vlastní překlady" CUSTOM_TRANS_DESC="Následující řetězce nebudou přepsány, pokud budete aktualizovat AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Jste si jisti, že nám chcete poslat tento překlad? Prosíme, neposílejte jej, pokud nedošlo ke změnám." PLEASE_CONFIRM_SUB="Prosím, potvrďte své předplatné" CONFIRM_MSG="Jste přihlášeni k odběru našeho Zpravodaje z našich webových stránek" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Je třeba aktivovat předplatné kliknutím na následující odkaz:" IN_TEMPLATE="Ve vaší šabloně" WITHOUT_TEMPLATE="Bez šablony" MINUTES_AGO="před %s minutami" SENT_TO_NUMBER="Tento e-mail bude zaslán %s uživatelům" FIELD_FILE="Nahrávání souboru" CONFIG_TRY="Zkuste zprávu doručit %s krát." CONFIG_TRY_ACTION="Pokud to stále nefunguje, %s" DO_NOTHING="Nedělat nic" TAG_MODULES="Moduly" ACY_NOT_CONTAINS="Neobsahuje" SPAM_TEST="Spamový test" CREATE_NEWSLETTER="Nový zpravodaj" MODULE_ALIGNMENT="Modul zarovnání" MODULE_AUTOID="Automatické ověření přihlášených uživatelů" MODULE_CACHING="Ukládání do mezipaměti" MODULE_JS="Obsahuje JS soubory" ACY_ITEMID="ID nabídky" MODULE_CLASSSUF="Modul třídy přípony" SHOW_COLUMN_X="Zobrazit %s sloupec" RECEIVE_VIA_EMAIL="Přijímat e-mailem" SEND_SELECT_NEWS="Odeslat vybrané Zpravodaje pro..." ACY_FROM_DATE="Od" ACY_TO_DATE="Pro" X_INTEGRATION="%s integrace" ACY_PERIOD="Časové období" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Typ grafu" COLUMN_CHART="Sloupcový graf" LINE_CHART="Spojnicový graf" ACY_COMPARE="Porovnávání..." ACY_YEARS="Roky" GENERATE_CHART="Generovat graf" ACY_IMAGE="Obrázek" FIELD_PHONE="Telefon" ADVICE_PORT="The port you specified (%s) is not a common port for smtp connexions... Please leave the port empty and give it a new try" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Set subscriber's profile value" NB_MODIFIED="%s users modified" ONLY_SOMETHING_WRONG="Only if an error occurs" MESSAGE_TO_FORWARD="Hello {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) wanted to forward you this email with the message :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Do you want to add a note to the message sent?" YOUR_NAME="Vaše jméno" YOUR_EMAIL="Vaše e-mailová adesa" FRIEND_NAME="Friend's name" FRIEND_EMAIL="Friend's email address" ADD_FRIEND="Add another friend" FILL_ALL="Please fill all information" EXPORT_ENABLED="Only Enabled Users" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="New ordering saved" ACY_GUESSPORT="Jaké porty mohu použít na mých webových stránkách?" NOT_SENT="Not sent" CHANGE_TEMPLATE="The new template will replace the whole newsletter, the content you wrote will be deleted" REDIRECTION_MODULE="Allowed domains for the module redirection" REDIRECTION_MODULE_DESC="Write here the list of domains allowed to be used in the module redirection.
You should separate each domain by a | ." NO_REASON="No reason specified" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing List Archive (single)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end user management" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing Lists Archive (All)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create Newsletter" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create/modify a subscription" SEPARATOR_COMMA="Čárka ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Středník ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Let me enter my own keys." DKIM_KEY="Klíč" DKIM_VALUE="Hodnota" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Náhled" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Smazat obráze" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Použít https URL" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="Stav" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Hledat..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Automaticky generováno z HTML verze" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Zkontrolovat integritu databáze" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Jazyk" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Kategorie" ACY_NEW_CATEGORY="Vytvořit novou kategorii" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Všechny kategorie" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Prohlížeče" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Zařízení" ACY_STAT_MOBILE="Mobil" ACY_STAT_NOMOBILE="Počítač" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobilní OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Nastavení serveru" ACY_EMPTY_QUEUE="Fronta je prázdná!
Žádné zprávy čekající na odeslání." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="Další statistiky seznamů" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="Další statistiky novinek" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Další uživatelské statistiky" ACY_CONTACTS="Kontakty" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Toto jsou 4 hlavní kroky, které vám umožňují odeslat svůj první bulletin." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Chcete přejít na další úroveň, stát se skutečným profesionálem e-mailového marketingu a zvýšit svou kvalitu?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Nechte se vést Acyba týmem..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Odebírejte průvodce AcyMailing KROK ZA KROKEM a dostávejte každý týden výukové materiály, rady, tipy a triky, jak objevovat nové vlastnosti a zlepšovat své výsledky!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Vytvořte svůj první seznam kontaktů a začněte organizovat své komunikace!" ACY_NO_STATISTICS="Zatím nezaznamenány žádné statistické údaje" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="Informace o seznamu" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styly" ACY_EXPORT_CHART="Exportovat graf" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Posledních 10 odběratelů" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Obnovit teď!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Vaše licence vypršela" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Zkontrolovat verzi" ACY_ATTACH_LICENCE="Tato webová stránka není přiřazena k žádné licenci" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Přiřadit ji hned!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Importujte nebo vytvořte první kontakty. Přiřaďte je k příslušnému seznamu." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Vytvořte úžasné informační bulletiny, vložte jakýkoliv obsah, který chcete. Zobrazte náhled a výsledek v různých velikostech obrazovky." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Pošlete své první zprávy s AcyMailing. Vybrate, kdo a kdy bude dostávat novinky. Spravujte frontu odesílání." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Hromadné akce" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla oprávnění" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Uživatelé" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Novinky" ACY_DASHBOARD_LISTS="Seznamy" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Základní informace" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Podmínky" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribuční seznamy" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Zpráva smazána" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Plná poštovní schránka" ACY_RULE_GOOGLE="Blokováno Google Skupinami" ACY_RULE_EXIST1="Neexistující poštovní schránka 1" ACY_RULE_FILTERED="Zpráva blokována filtry příjemce" ACY_RULE_EXIST2="Neexistující poštovní schránka 2" ACY_RULE_DOMAIN="Neexistující doména" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Zakázat ověření captcha" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Kontinent" GEOLOC_TIMEZONE="Časová zóna" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Pondělí" ACY_TUESDAY="Úterý" ACY_WEDNESDAY="Středa" ACY_THURSDAY="Čtvrtek" ACY_FRIDAY="Pátek" ACY_SATURDAY="Sobota" ACY_SUNDAY="Neděle" IMAGE_EDIT="Upravit vybraný obrázek" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"