;General v8 SEND_DATE="Data d'enviament" ACTIVATED="Activat" PROCESS_CONFIRMATION="Voleu continuar?" ERROR_SAVING="Error guardat" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Desat amb èxit" SUCC_DELETE_ELEMENTS="s'ha (rom) suprimit (s) amb èxit %s element (s)" SUCC_MOVED="Element mogut correctament" ERROR_ORDERING="Error ordenant elements" PUBLISH_CLICK="Clic aquí per publicar" UNPUBLISH_CLICK="Clic aquí per no publicar" UNSCHEDULE_CLICK="Clic aquí per desprogramar" SUBSCRIBE_CLICK="Clic aquí per subscriure's" UNSUBSCRIBE_CLICK="Clic aquí per esborrar subscripció" CONFIRMATION_CLICK="Clic aquí per confirmar la subscripció" ENTER_SUBJECT="Per favor envieu un assumpte." CREATED_DATE="Data de creació" RECEIVE_HTML="Accepta HTML?" JOOMEXT_YES="Sí" JOOMEXT_NO="No" JOOMEXT_FILTER="Filtrar" JOOMEXT_GO="Anar" JOOMEXT_RESET="Reiniciar" ACY_CPANEL="Dashboard" ;Module NAMECAPTION="Nom" EMAILCAPTION="Correu electrònic" SUBSCRIBECAPTION="Registre" UNSUBSCRIBECAPTION="Baixa del registre" ;Frontend ALREADY_CONFIRMED="Vostè ja està confirmat" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="La seva subscripció s'ha confirmat" JOOMEXT_SUBJECT="Assumpte" MAILING_LISTS="Llista de correu" CONFIRMATION_SENT="Li ha estat enviada per e-mail una confirmació, si us plau, feu clic a l'enllaç per tal de confirmar-la" SUBSCRIPTION_OK="Vostè ha estat subscrit amb èxit" UNSUBSCRIPTION_OK="La seva subscripció ha estat donada de baixa amb èxit" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="No està subscrit" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Subscripció actualitzada correctament" ALREADY_SUBSCRIBED="Ja està subscrit" NOT_IN_LIST="L'adreça de correu electrònic %s no és a la llista d'usuaris" ;Schedar Newsletter SCHEDULE="Programar" UNSCHEDULE="desprogramar" SUCC_UNSCHED="Newsletter no programada amb èxit" SPECIFY_DATE="Si us plau, especifiqui una data per programar la Newsletter" DATE_FUTURE="Si us plau, especifiqui una data en el futur" AUTOSEND_DATE="La NewsLetter %s serà enviada automàticament a %s" NB_SCHED_NEWS="%s previst Newsletter" NO_SCHED="Newsletter no programada, necessita ser generada" SCHED_NEWS="El butlletí està programat" SCHEDULE_NEWS="Calendari de Newsletter" SEND_CONTINUE="Voleu continuar amb el procés d'enviament?" CONTINUE="Continuar" SENT_BY="Enviat per" ;Folders / Files WRITABLE_FOLDER="Si us plau, assegureu-vos que la carpeta ( %s) tingui els permisos d'escriptura" ACCEPTED_TYPE="Aquest tipus de fitxer ( %s) no és acceptat, els arxius acceptables són: %s" FAIL_UPLOAD="No s'ha pogut carregar el fitxer %s per %s" FAIL_SAVE="No es pot desar el fitxer %s" BROWSE_FILE="Si us plau, buscar un arxiu per a importar" FAIL_OPEN="No s'ha pogut obrir el fitxer %s" ADD_ATTACHMENT="Adjuntar un fitxer nou" MAX_UPLOAD="(total max upload filesize: %s)" ALLOWED_FILES="Fitxers domèstics" UPLOAD_FOLDER="Carpeta de càrrega" ;Validation VALID_EMAIL="Escrigui el seu e-mail." ONLY_LOGGED="La subscripció està limitada als usuaris registrats" ASK_LOG="entreu" INVALID_KEY="Contrasenya / Usuari no funciona, poseu-vos en contacte amb el webmaster d'aquest lloc web" NOT_VALID_EMAIL="L'e-mail %s no és vàlid" NAME_MISSING="Escriu el teu nom." ;AutoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletter no necessita ser generat" NEWSLETTER_GENERATED="Newsletter generat [%s]: %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] no generat: %s" AUTONEWS_SEND="Enviar el Newsletter generat" AUTONEWS_WAIT="Esperant confirmació abans d'enviar" GENERATE="Generat" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="Smart-Newsletter %s no està publicat" AUTONEWS_NOT_READY="La data del proper Smart-Newsletter %s no va ser aconseguida" ;configuration EMPTY_LOG="El fitxer de registre està buit" SUCC_DELETE_LOG="Fitxer de registre s'ha eliminat correctament" ERROR_DELETE_LOG="No s'ha pogut esborrar el fitxer de registre" EXIST_LOG="El fitxer de registre no existeix" THANK_YOU_SHARING="Gràcies per la seva contribució" ALLOW_VISITOR="Permetre que els visitants es puguin subscriure" REQUIRE_CONFIRM="Requerir confirmació (double opt-in)" MESSAGES="Missatge" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Mostra un missatge sobre la subscripció" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Mostra un missatge de confirmació" DISPLAY_MSG_WELCOME="Mostra un missatge en enviar el missatge de benvinguda" DISPLAY_MSG_UNSUB="Mostra un missatge en enviar el missatge de baixa" NOTIFICATIONS="Notificacions" NOTIF_CREATE="Quan un usuari es crea, enviar-li un correu electrònic" NOTIF_REFUSE="Quan un usuari es nega a rebre e-mails, enviar un correu electrònic a" NOTIF_UNSUBALL="Quan un usuari ha cancel.lat la subscripció de totes les llistes, envieu un correu electrònic a" REDIRECTIONS="Redireccionar" REDIRECTION_CONFIRM="Redireccionar després de confirmar" REDIRECTION_UNSUB="Redireccionar després d'esborrar subscripció" ;Users JOOMEXT_NAME="Nom" JOOMEXT_EMAIL="Correu electrònic" USERS="Usuaris" NO_SUBSCRIBER="Subscriptor no trobat" NO_RECEIVER="No es troba el receptor" USER_INFORMATIONS="Informació de l'usuari" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Visitant" ACY_GROUP="Grup" EDIT_JOOMLA_USER="Edita Usuari" ;Queue area QUEUE="Cua" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Esteu segur que voleu eliminar els elements %s?" PRIORITY="Prioritat" NEWS_PRIORITY="Newsletter prioritat" FOLLOW_PRIORITY="Seguiment de prioritat" TRY="Intentar" ADDED_QUEUE="%s correus electrònics s'han afegit a la cua" AUTOSEND_CONFIRMATION="Se us enviarà automàticament tan aviat com sigui possible" ALREADY_QUEUED="Ja hi ha %s e-mails a la cua" DELETE_QUEUE="Si us plau, suprimeixi els missatges de correu electrònic abans de la programació del seu NewsLetter" QUEUE_NEXT_TRY="Pròxima prova a %s minuts" QUEUE_DOUBLE="Va ser detectat un procés d'enviament executant-se, per això el sistema es va aturar, però vostè serà capaç de reprendre'l" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s correus electrònics s'han afegit a la cua pel NewsLetter programat [ID %s] %s" QUEUE_READY="Els següents correus electrònics estan preparats per ser enviats" EMAIL_READY="[ID %s] %s per %s usuaris" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s serà enviat després de %s" QUEUE_STATUS="Estat de la cua en %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="El següent correu electrònic serà enviat després de %s" PROCESS="Procés" NO_PROCESS="No hi ha res per processar" NB_PENDING_EMAIL="Aquests són %s e-mails a la cua pel NewsLetter %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing disparat %s" CRON_NEXT="El sistema no s'activarà abans de %s" ACY_CRON_PROCESS="%s missatge processat: %s exitós, %s fallit" CREATE_CRON="New / Edit seva tasca cron" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Donar-se de baixa d'aquesta NewsLetter" UNSUB_ALL="Donar-se de baixa de totes les Newsletters" UNSUB_FULL="Deixar de rebre correu electrònic d'aquest lloc web" CONFIRM_UNSUB_FULL="No rebrà cap més correu electrònic d'aquest lloc web" CONFIRM_UNSUB_ALL="Vostè ha estat suprimit de totes les Newsletters" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Vostè ha estat suprimit de la NewsLetter" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="No estava subscrit a cap NewsLetter" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="No es va subscriure a la NewsLetter seleccionada" ;subscription ACCEPT_TERMS="Si us plau, consulteu els Termes i Condicions" JOOMEXT_TERMS="Termes i Condicions" UNSUBSCRIBE="Esborrar subscripció" UNSUBSCRIBED="Subscripció esborrada" NO_SUBSCRIPTION="No subscriure's" PENDING_SUBSCRIPTION="Esperar confirmació" SUBSCRIBED="Subscrit" ALL_STATUS="Tots els estats" ACCEPT_REFUSE="Acceptar / Rebutjar" ACCEPT_EMAIL="Acceptar E-Mails" REFUSE_EMAIL="Rebutjar E-Mails" SUBSCRIPTION="Subscripció" ENABLED_DISABLED="Habilita / Deshabilita" ENABLED="Habilitat" DISABLED="Deshabilitat" UNSUBSCRIBERS="Esborrar subscripció" SUBSCRIBERS="Subscriptors" SUBSCRIBE_ALL="Subscriure's a tot" SUBSCRIBE="Subscriure's" REMOVE="Eliminar" CONFIRMED="Confirmat" STATUS="Estat" SUBSCRIPTION_DATE="Data de subscripció" UNSUBSCRIPTION_DATE="Data de baixa" USER_REFUSE="Aquest usuari es nega a rebre qualsevol missatge del seu lloc web" SAVE_CHANGES="Desa els canvis" ;sendprocess SEND_EMPTY="No hi ha cap assumpte o text en aquest correu electrònic" SEND_ERROR="Error enviant el missatge %s a %s" SEND_SUCCESS="El missatge %s va ser enviat amb èxit a %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="L'e-mail ID %s no va ser publicat" SEND_ERROR_USER="Usuari no trobat: %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="L'usuari %s no està confirmat" SEND_ERROR_APPROVED="L'usuari %s no està aprovat" SEND_ERROR_ACCEPT="L'usuari %s no accepta correus electrònics" SEND_PROCESS="Procés d'enviament" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Procés renovat per evitar el límit de temps del servidor" SEND_REFRESH_CONNECTION="Procés renovat per evitar una possible pèrdua de la connexió" SEND_STOPED="El procés d'enviament es va detenir pel fet que hi ha massa errors" SEND_KEPT_ALL="El sistema mantindrà tots els enviaments de correus electrònics a la cua, de manera que serà capaç de reprendre el procés d'enviament més tard" SEND_CHECKONE="Si us plau, verifiqui la configuració del seu correu electrònic i assegureu-vos que pot enviar una prova d'aquest e-mail" SEND_ADVISE_LIMITATION="Si recentment ha enviat amb èxit una gran quantitat de correus electrònics, els errors també poden ser deguts a les limitacions del seu servidor" SEND_REFUSE="El servidor pel que sembla es nega a enviar més e-mails" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Usant una de les versions comercials, el sistema seria capaç d'assumir automàticament el procés d'enviament mitjançant un Cron" SEND_CONTINUE_AUTO="Si vostè ha configurat una tasca que s'ha d'executar, el sistema continuarà el procés d'enviament" ;Type TITLE_ONLY="Només el títol" INTRO_ONLY="Només la introducció" FULL_TEXT="Text complet" ACY_EACH_TIME="Cada vegada que s'activa AcyMailing" ACY_ONLY_ACTION="Només si AcyMailing executa una acció" SIMPLIFIED_REPORT="Informe Simplificat" DETAILED_REPORT="Informe Detallat" ALL_EMAILS="Tots els e-mails" FILTER_SELECT="Seleccioneu un tipus de filtre" ACYMAILING_LIST="Llistat de Mailing" ACYMAILING_FIELD="Camp de AcyMailing" JOOMLA_FIELD="Camp d'usuari de Joomla" CB_FIELD="Crea Comunitat" ALL_CREATORS="Tots els creadors" ALL_LISTS="Totes les llistes" ALL_USERS="Tots els usuaris" AUTO_ONLY="Només automátic" AUTO_MAN="Automàtic / Manual" MANUAL_ONLY="Només manual" OTHER="Un altre" NO_UNSUB_MESSAGE="No donar-se de baixa als missatges" NO_WELCOME_MESSAGE="Cap missatge de benvinguda" EDIT_EMAIL="Edita l'e-mail" CREATE_EMAIL="Crea un nou correu electrònic" ALL_URLS="Totes les URL" HTML_VERSION="Versió HTML" TEXT_VERSION="Versió text" INFOS="Info" ;Time HOURS="Hores" DAYS="Dies" WEEKS="Setmanes" MONTHS="Mesos" ;Statistics NB_SUB_UNSUB="Nombre de subscriptors / subscriptors donats de baixa" SUB_HISTORY="Història de suscripció" STATISTICS="Estadístiques" GLOBAL_STATISTICS="Estadístiques globals" DETAILED_STATISTICS="Estadístiques amb detall" OPEN="Obre adreça electrònica" OPEN_UNIQUE="Obre Únics" OPEN_TOTAL="Obre Total" NOT_OPEN="No obert" OPEN_DATE="Obre data" PERCENT_OPEN="%s d'HTML correus electrònics van ser oberts" SENT_HTML="Envia com HTML" SENT_TEXT="Envia com Text" FAILED="Ha fallat" CHARTS="Charts" RECEIVED_VERSION="Versió" URL="URL" URL_NAME="URL Nom" UNIQUE_HITS="Únics Hits" TOTAL_HITS="Total Hits" CLICK_STATISTICS="Estadístiques de clic" CLICKED_LINK="Clic en un enllaç" PERCENT_CLICK="%s dels usaris han fet clic a l'enllaç" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mails enviats" FORWARDED="reenviat" ;Email EMAIL_NAME="Correu electrònic" SEND_HTML="Enviar versió HTML" NEXT_GENERATE="Següent generació de data" GENERATE_FREQUENCY="Generar freqüència" FREQUENCY="Freqüència" ISSUE_NB="Número de la publicació" GENERATE_MODE="Generant manera" NOTIFICATION_TO="Enviar notificació per" EVERY="Cada" CREATOR="Creador" ATTACHMENTS="Fitxers adjunts" ATTACHED_FILES="Fitxers adjunts" NEWSLETTERS="Newsletters" NEWSLETTER="NewsLetter" JOOMEXT_VISIBLE="Visible" JOOMEXT_ALIAS="Àlies" ;Templates TEMPLATE_NAME="Nom de la plantilla" ACY_TEMPLATE="Plantilla" BACKGROUND_COLOUR="Color de fons" ;Followup FOLLOWUP="Seguiment" CAMPAIGN="Campanya" DELAY="Retard" FOLLOWUP_ADD="Afegeix un nou seguiment" CAMPAIGN_START="Quan un usuari es subscriu a una de les següents llistes, aquest usuari començarà a rebre la campanya" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Hi ha %s de seguiment en aquesta campanya" ;Sender informations SENDER_INFORMATIONS="Informació del Remitent" FROM_NAME="Nom del remitent" FROM_ADDRESS="Direcció d'enviament" REPLYTO_NAME="Respon a nom" REPLYTO_ADDRESS="Respondre a direcció" BOUNCE_ADDRESS="Direcció de rebot" ;Lists LIST="Llista" LISTS="Llistes" LIST_NAME="Nom de llista" RECEIVE="Rebre en format" LIST_CREATE="Si us plau, crear una llista primer" LIST_RECEIVERS="El butlletí serà enviat arran de les llistes seleccionades" NEWSLETTER_SENT_TO="Aquest butlletí serà enviat a" LIST_PUBLISH="Si us plau, activar la llista primer" EMAIL_AFFECT="Si us plau vinculi aquest missatge a una o diverses llistes de publicació" COLOUR="Color" MSG_UNSUB="Missatge de baixa" MSG_WELCOME="Missatge de benvinguda" NB_PENDING="Nombre d'usuaris pendents" ACCESS_LEVEL="Nivell d'accés" ACCESS_LEVEL_SUB="Veure / subscripció accessos" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Gestor Front-End" ;Test SEND_TEST="Enviar un test" SEND_TEST_TO="Enviar un test per" EMAIL_ADDRESS="Direcció d'Email" SEND_VERSION="Enviar versió" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Text" SEND="Enviar" ;Configuration CRON="Tasques Cron" NEXT_RUN="Següent en temps d'execució" CRON_URL="Adreça URL de tasca cron" REPORT="Informe" REPORT_SEND="Enviar informe" REPORT_SEND_TO="Enviar informe per" REPORT_SAVE="Desa informe" REPORT_SAVE_TO="Desa informe per" REPORT_DELETE="Esborrar l'informe" REPORT_SEE="Veure l'informe" REPORT_EDIT="Edita informe per email" LAST_CRON="Darrer Cron" LAST_RUN="Executar Última hora" CRON_TRIGGERED_IP="Fet des de la IP" MAIL_CONFIG="Configuració email" QUEUE_PROCESS="Cua de procés" PLUGINS="Connectors" LANGUAGES="Idiomes" ENCODING_FORMAT="Format de codificació" CHARSET="Charset" WORD_WRAPPING="Justificat" EMBED_IMAGES="Inserir imatges" EMBED_ATTACHMENTS="Insereix dades adjuntes" MULTIPLE_PART="Envia múltiples peces" SENDMAIL_PATH="Ruta per Sendmail" SMTP_CONFIG="Configuració de SMTP" SMTP_SERVER="Servidor" SMTP_PORT="Port" SMTP_SECURE="Mètode de seguretat" SMTP_ALIVE="Mantenir viu" SMTP_AUTHENT="Autentificació" SMTP_PASSWORD="Contrasenya" MAX_NB_TRY="Nombre màxim d'intents" QUEUE_PROCESSING="Processant cua" EDIT_CONF_MAIL="Edita les despeses totals" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Edita-mail de notificació" ACY_CONFIGURATION="Configuració" SHARE="Compartir" SHARE_CONFIRMATION_1="Aquest idioma serà enviat a l'equip de traducció Acyba" SHARE_CONFIRMATION_2="Aquest idioma serà enviat a l'equip de traducció Acyba i pot ser inclòs en la propera versió." SHARE_CONFIRMATION_3="En compartir aquest fitxer, vostè permet Acyba per utilitzar la seva obra per a qualsevol propòsit." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing en realitat no està traduït en aquest idioma." LOAD_ENGLISH_2="L'idioma anglès es carregarà de manera que pugui traduir-lo." LOAD_ENGLISH_3="Un cop hagueu acabat, no us oblideu de compartir la seva traducció amb la resta de la comunitat!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Carregar l'última versió des dels nostres servidors" INTERFACE="Interfície" MENU="Menú" ACYMAILING_MENU="Menú relacionat amb AcyMailing" PLUG_INTE="Integració amb AcyMailing" PLUG_TAG="Connectors per al sistema d'etiquetes" FORWARD_FEATURE="Habilita la capacitat Reenvia" FEATURES="Característiques" ADD_NAMES="Agregar noms" TEST_EMAIL="Si rebeu aquest missatge, significa que la seva configuració està correcta" USE_SEF="Utilitza url SEF" CSS_MODULE_DESC="Seleccioneu el fitxer css que voleu carregar per al mòdul de front-end" CSS_FRONTEND_DESC="Seleccioneu el fitxer css que voleu carregar per al component de front-end" CSS_MODULE="CSS del mòdul" CSS_FRONTEND="CSS del component de front-end" USE_SEF_DESC="Vostè té la possibilitat d'afegir URL SEF en el propi newsletter o de mantenir els URL normals.
Aquesta opció només s'aplicarà als correus electrònics enviats des del front-end." ADD_NAMES_DESC="Afegiu el nom de l'usuari en la capçalera del correu electrònic.
Alguns servidors de correu no accepten els noms, en aquest cas has de desactivar aquesta opció." FROM_NAME_DESC="Estandarditzar per Nom utilitzat en totes les seves Newsletters.
Pot reemplaçar aquesta propietat per a cada Newsletters que vostè escrigui." FROM_ADDRESS_DESC="Estandarditzar adreça de correu electrònic utilitzada com a from / d ' en totes les seves Newsletters" REPLYTO_NAME_DESC="Estandarditzar Nom respondre per utilitzat en totes les seves Newsletters" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Estandarditzar adreça de correu electrònic utilitzada com a respondre per en totes les seves Newsletters" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Aquesta adreça de correu electrònic rebrà totes les respostes automàtiques dels seus receptors.
Si no sap el que aquest camp és, si us plau, deixeu-lo buit perquè aquest camp pot bloquejar el seu procés d'enviament si no està correctament configurat." ENCODING_FORMAT_DESC="Format de codificació utilitzat per totes les seves Newsletters.
Recomanem 8-Bit." CHARSET_DESC="Charset utilitzada per a totes les Newsletters.
Recomanem UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Alguns servidors no permeten enviar missatges de correu electrònic amb més de xx caràcters per línia.
Aquest paràmetre li permet establir aquesta limitació." EMBED_IMAGES_DESC="Deixar AcyMailing integrar les imatges dins la Newsletter?
En aquest cas, el procés d'enviament trigarà més temps, però el destinatari no haurà de descarregar la imatge del seu lloc web." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Deixar AcyMailing integrar els seus arxius adjunts dins de la Newsletter?
Si no, AcyMailing afegirà una llista de fitxers adjunts amb enllaços al seu lloc web per descarregar-los." MULTIPLE_PART_DESC="Deixar AcyMailing enviar múltiples parts d'e-mails?
En aquest cas, AcyMailing enviarà el text i la versió HTML en l'e-mail perquè, depenent del client destinatari, la versió adequada s'obrirà." SENDMAIL_PATH_DESC="Ruta d'accés utilitzada per cridar la funció SendMail." SMTP_SERVER_DESC="Servidor SMTP" SMTP_PORT_DESC="SMTP Port" SMTP_SECURE_DESC="Deixar AcyMailing utilitzar una connexió segura SMTP?
Per GMail, vostè ha de seleccionar SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Deixar que AcyMailing mantingui la seva connexió SMTP oberta durant el procés d'enviament?
Es recomana activar aquesta opció." SMTP_AUTHENT_DESC="Si vostè necessita un nom d'usuari i una contrasenya per connectar al seu servidor SMTP, si us plau, activi aquesta opció." USERNAME_DESC="Nom d'usuari utilitzat per connectar al seu servidor SMTP." SMTP_PASSWORD_DESC="Contrasenya usada per connectar al seu servidor SMTP." CRON_URL_DESC="URL cron per activar AcyMailing.
Vostè ha d'escriure la URL per crear la seva tasca cron." REPORT_SEND_DESC="Quan AcyMailing ha d'enviar un informe?" REPORT_SAVE_DESC="Quin informe ha AcyMailing guardar al fitxer de registre?" REPORT_SEND_TO_DESC="Podeu introduir una o diverses adreces de correu electrònic perquè AcyMailing enviï l'informe als usuaris." REPORT_SAVE_TO_DESC="Ubicació del fitxer de registre." LAST_RUN_DESC="La darrera vegada que AcyMailing va executar accions a través de l'URL de cron." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing va ser accionat des del següent IP." REPORT_DESC="Últim informe generat per AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Llista de les extensions d'arxiu permeses per als arxius adjunts." UPLOAD_FOLDER_DESC="Carpeta a la que els arxius adjunts seran enviats." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Deixar AcyMailing mostrar un missatge de confirmació quan l'usuari se subscriu al seu lloc web?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Deixar AcyMailing mostrar un missatge de confirmació quan l'usuari confirma la seva subscripció?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Deixar AcyMailing mostrar un missatge de confirmació quan AcyMailing envia un o diversos correus electrònics de benvinguda?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Deixar AcyMailing mostrar un missatge de confirmació quan AcyMailing envia un o diversos desubscriure's correus electrònics?" ACYMAILING_MENU_DESC="Seleccioneu el menú que voleu enllaçar a AcyMailing.
Els usuaris que tenen problemes amb els nivells d'accés, han de seleccionar un menú que és accessible als usuaris no registrats." EDITOR_DESC="Seleccioneu l'editor que voleu utilitzar per editar els E-mails AcyMailing." MAX_NB_TRY_DESC="Si AcyMailing no pot enviar l'e-mail després de X intents, AcyMailing eliminarà l'e-mail de la cua." QUEUE_PROCESSING_DESC="Si utilitzeu el mètode automatic only, AcyMailing sempre utilitzarà el procés automàtic i ni tan sols iniciarà el procés d'enviament manual, vostè envia un correu electrònic des del backend (lloc d'administrador)." NEWS_PRIORITY_DESC="Quan AcyMailing posa en col els seus e-mails, els va a ordenar segons la data d'enviament i de la prioritat.
Així que, si vostè vol que el seu Newsletter sigui enviat immediatament, podeu configurar una prioritat més alta ( menor valor) i serà envida abans que els altres." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioritat per als seguiments de missatges.
En general, vol que aquests correus electrònics siguin enviats immediatament, per això necessiten una major prioritat (nombre petit) que les Newsletters." ALLOW_VISITOR_DESC="Permetre als visitants (Usuaris no registrats) de subscriure's a les seves llistes?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Deixar l'usuari fer clic en un enllaç de confirmació abans de ser considerat com un subscriptor?" NOTIF_CREATE_DESC="Enviar un correu electrònic a aquestes adreces de correu electrònic cada vegada que un usuari s'inscrigui." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Envia un correu electrònic a aquestes adreces de correu electrònic si un usuari ha cancel.lat la subscripció a totes les seves llistes." NOTIF_REFUSE_DESC="Enviar un correu electrònic a aquestes adreces de correu electrònic si un usuari es nega a rebre missatges del seu lloc web." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Introduïu l'URL cap a la qual desitja que l'usuari sigui redireccionat, després que faci clic a l'enllaç de confirmació al correu electrònic de confirmació." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Si seleccioneu No, la funció reenviar no serà activada a la seva pàgina web." DEFAULT_SENDER="Logeado com Remitent" DEFAULT_REPLY="Logeado com Reenvia-per" DEFAULT_SENDER_DESC="Vols que l'usuari logeado sigui estandarditzat com a remitent de la Newsletter?" DEFAULT_REPLY_DESC="Vols que l'usuari logeado sigui estandarditzat com Renviar-para de la Newsletter?" FRONTEND_PRINT="Icona imprimir" FRONTEND_PDF="Icona PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Vols que AcyMailing afegeixi una icona Imprimir a l'arxiu Newsletter?" FRONTEND_PDF_DESC="Vols que AcyMailing afegeixi una icona PDF a l'arxiu Newsletter?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Vostè permet que l'usuari modifiqui les seves dades sense estar logeado?
Si seleccioneu No, les dades ingressades per l'usuari no seran modificades mentre ell no estigui logeado en el sistema." ALLOW_MODIFICATION="Permetre modificació de dades per l'usuari" ONLY_SUBSCRIPTION="Només la seva suscrició" IDENTIFICATION_SENT="Un correu electrònic per verificar la seva identitat ha estat enviat a la seva bústia de correu.
Si us plau cliqueu a l'enllaç per poder modificar la seva subscripció." SHOW_DESCRIPTION="Mostra descripció de llista" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Mostra descripció de llista a l'arxiu Newsletters?" SHOW_SENDDATE="Mostra columna data d'enviament" SHOW_SENDDATE_DESC="Mostra columna data d'enviament de l'arxiu Newsletters?" SHOW_FILTER="Mostra Filtres" SHOW_FILTER_DESC="Mostra filtres a l'arxiu Newsletters?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Després cliqui aquí per iniciar el procés d'instal.lació novament." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Mostra missatge quan enviem confirmació d'e-mail." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="AcyMailing ha de mostrar un missatge de confirmació quan AcyMailing enviï confirmació d'e-mail?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Mostra missatge quan remou subscripció" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="AcyMailing ha de mostrar un missatge quan l'usuari remou la subscripció del lloc?" REDIRECTION_MODIF="Redireccionar després de modificar subscripció" REDIRECTION_SUB="Redireccionar després de subscriure's" REDIRECTION_SUB_DESC="Introduïu la url a la que vols que l'usuari sigui redireccionat després de subscriure's." REDIRECTION_MODIF_DESC="Introduïu la url a la que vols que l'usuari sigui redireccionat després de modificar la seva subscripció." REDIRECTION_NOT_MODULE="Aquesta URL de redireccionament no s'aplica al Mòdul! Si us plau modifiqui el mòdul AcyMailing per a això." ;Export / import FIELD_EXPORT="Camps a exportar" EXPORT_FORMAT="Format d'exportació" EXPORT_SUB_LIST="Només usuaris suscripts a almenys una de les llistes seleccionades" EXPORT_CONFIRMED="Només membres confirmats" EXPORT_REGISTERED="Només usuaris registrats (Joomla users)" UPLOAD_FILE="Carrega" CHARSET_FILE="Arxiu Charset" IMPORT="Importa" IMPORT_HEADER="La primera línia del seu arxiu ( %s) ha de contenir només columnes de la taula acymailing_subscriber" IMPORT_EMAIL="Necessitareu al menys la columna email" IMPORT_EXAMPLE="Exemple: name, email" IMPORT_ARGUMENTS="Necessita %s arguments per linia" IMPORT_ERRORLINE="La línia %s no pot ser importada" ACY_IMPORT_REPORT="%s Usuaris en l'arxiu importat: %s nous usuaris importats, %s adreces de correu electrònic invàlids, %s usuaris existents" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s usuaris van ser suscriptos a la llista %s" IMPORT_REMOVE="%s usuaris remoguts de la llista %s" IMPORT_ERROR_FIELD="La columna %s no està en la llista de possibles columnes: %s" IMPORT_UPDATE="%s usuaris AcyMailing actualitzats" IMPORT_DELETE="%s usuaris AcyMailing esborrats" IMPORT_NEW="%s nous usuaris importats" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s subscripcions van ser inserides" IMPORT_LIST="Llistes %s importades" IMPORT_JOOMLA="Importa Usuaris Joomla" UNKNOWN="Desconegut" IMPORT_FROM="Importar dades des de" ;Styles CONTENT_AREA="Estil per l'àrea de contingut" CONTENT_HEADER="Estil per al títol del contingut" CONTENT_READMORE="Estil per a l'enllaç llegir més" ADD_STYLE="Afegeix un nou estil" CLASS_NAME="Nom de la classe CSS" CSS_STYLE="CSS aplicat a la classe" STYLE_UNSUB="Estil per l'enllaç de donar-se de baixa" STYLE_VIEW="Estil per a l'enllaç Veure en línia" ;Tags TAGS="Etiquetes" INSERT_TAG="Inseriu l'etiqueta" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Accedeixi des d'aquí per confirmar la subscripció" MODIFY_SUBSCRIPTION="Modificar la seva subscripcio" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Inseriu un enllaç CONFIRMI LA SEVA SUBSCRIPCIÓ en el seu e-mail" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Inseriu un enllaç MODIFIQUI LA SEVA SUBSCRIPCIÓ en el seu e-mail" UNSUBSCRIBE_LINK="Inseriu un enllaç Allargament SUBSCRIPCIÓ en el seu e-mail" VIEW_ONLINE="Clic aquí per veure-ho en línia" FORWARD_FRIEND="Reenvia aquest correu a un amic" VIEW_ONLINE_LINK="Inseriu un enllaç Vegi-ho a LINEA en el seu e-mail" FORWARD_FRIEND_LINK="Inseriu un enllaç REENVIAR en el seu e-mail" WEBSITE_LINKS="Enllaços al lloc web" JOOMLA_CONTENT="Contingut del lloc" DISPLAY="Mostra" CLICKABLE_TITLE="Títol seleccionable" AUTHOR_NAME="Introduïu nom d'autor" JOOMEXT_READ_MORE="Llegir més" MIN_ARTICLE="Nombre mínim d'articles" MAX_ARTICLE="Nombre màxim d'articles" ONLY_NEW_CREATED="Únicament nous" ONLY_NEW_MODIFIED="Únicament nous o modificats" MODIFIED_DATE="Data de modificació" REPLACE_TAGS="Substituïu etiquetes" ACY_COUPON="Cupó de la Botiga Onlinea" COUPON_PERCENT="Percentatge" COUPON_TOTAL="Total" COUPON_PERMANENT="Permanent" COUPON_GIFT="Regal" COUPON_NAME="codi de cupó" COUPON_VALUE="valor" ACY_PRODUCTS="Productes" JOOMEXT_EVENT="Esdeveniments" ACY_ORDERS="Comandes de la Botiga Online" ACY_ONE_PRODUCT="Com a mínim un producte" ACY_DIDNOTBOUGHT="No va comprar" ACY_BOUGHT="Compra" SHOPPER_GROUP="Botiga Online Grup" UPCOMING_EVENTS="Esdeveniments per arribar" MAX_STARTING_DATE="Data Maxima d'inici" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Subscriptor" SUBSCRIBER_ID="ID / Nombre de Subscriptor" SUBSCRIBER_EMAIL="Email del subscriptor" SUBSCRIBER_NAME="Nom del subscriptor" SUBSCRIBER_USERID="ID de subscriptor a la base de dades d'usuaris de la web" SUBSCRIBER_IP="IP del subscriptor" SUBSCRIBER_CREATED="Data de creació del subscriptor" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Primera part del nom del Subscriptor" SUBSCRIBER_LASTPART="Darrera part o cognom del subscriptor" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(la primera part del subscriptor Joan Costa és Joan)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(la darrera part del subscriptor Joan Costa és Costa)" TAGUSER_TAGUSER="Usuari de la web" TAGUSER_USERNAME="Nom del compte de l'usuari" TAGUSER_GROUP="Grup principal de l'usuari Joomla (Super Administrator, Manager, Author ...)" TAGUSER_LASTVISIT="Data de la darrera visita de l'usuari" TAGUSER_REGISTRATION="Data de registre de l'usuari" DISPLAY_PICTURES="Mostra imatges" TAG_ELEMENTS="Elements" TAG_CATEGORIES="Categories" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="AVALIA únicament a partir d'AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="AVALIA únicament a partir d'AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Actualitzar / Sobre" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Manegar Rebots" BOUNCE_FEATURE="Habilita Manegar Rebots automàtic" BOUNCE_CONNECTION="Mètode de connexió" BOUNCE_CERTIF="Certificats acte assignats" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Connectat amb èxit a %s" NB_MAIL_MAILBOX="Hi ha %s missatges en la seva casella" BOUNCE_TIMEOUT="Temps de connexió (segons)" BOUNCE_PROCESS="Procés de rebots" BOUNCE_MAX_EMAIL="Nombre màxim de correus electrònics" BOUNCE_RULES="Regles" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Acció subscriure's" EMAIL_ACTION="Acció Email" FORWARD_EMAIL="Reenvia el missatge" DELETE_EMAIL="Suprimeix el missatge" UNSUB_USER="Remoure subscripció d'usuari" SUBSCRIBE_USER="Subscriure usuari" DELETE_USER="Eliminar l'usuari" BOUNCES="Rebots" ;Install PLUG_INSTALLED="connector %s instal.lats correctament" MODULE_INSTALLED="Mòdul %s instal.lat correctament" TEMPLATES_INSTALL="%s Instal.lar plantilla" ;Debug mail method ADVICE_BOUNCE="L'e-mail rebot especificat %s pot ocasionar problemes, esborreu-lo si us plau (deixi el camp de correu electrònic rebot buit) i proveu de nou." ADVICE_SMTP_AUTH="Heu especificat una clau d'SMTP però vostè no necessita autenticar, potser vulgueu activar la autenticació SMTP." ADVICE_LOCALHOST="El seu lloc web no té servidor local de correu. Si us plau assegureu-vos que el servidor pot enviar correus electrònics atraves de Joomla primer. (Clau, confirmació de registre, etc ...)." ;Languages DEFAULT_LANGUAGE="Idioma per defecte" ACY_CUSTOM="Estàndard" ;Field interfície FIELD_LABEL="Etiqueta" FIELD_COLUMN="Nom de columna" FIELD_TYPE="Tipus de camp" REQUIRED="Requerit" CORE="Core" FIELD_SIZE="Mida" FIELD_DEFAULT="Valor estàndard" FIELD_VALUES="Valors" FIELD_COLUMNS="Columnes" FIELD_ROWS="Línies" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Àrea de text" FIELD_RADIO="Botó de selecció" FIELD_CHECKBOX="Botons de grup" EXTRA_INFORMATION="Informació extra" EXTRA_FIELDS="Camps personalitzats" FIELD="Camp" FIELD_SINGLEDROPDOWN="dropdown sol" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="dropdown Multiple" FIELD_DATE="Data" FIELD_VALUE="valor" FIELD_TITLE="Títol" FIELD_ADDVALUE="Adcionar valor" FIELD_VALID="Introduïu valor per al camp %s" FIELD_ERROR="Missatge d'error customitzada" FORMAT="Format" FIRSTNAMECAPTION="Primer nom" LASTNAMECAPTION="Cognom" CITYCAPTION="Ciutat" COUNTRYCAPTION="País" PHONECAPTION="Telèfon" ADDRESSCAPTION="Adreça" FIELD_BIRTHDAY="Data de naixement" SOCIAL_SHARE="Share on %s" SHARE_TEXT="Actualment llegint %s" ;Security SECURITY="Seguretat" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Habilita captcha" CAPTCHA_CHARS="Caràcters" CAPTCHA_CHARS_DESC="Llista de caràcters utilitzats per crear el text captcha" SECURITY_KEY="Clau de seguretat" SECURITY_KEY_DESC="Si utilitzeu la subscripció via URL, vostè haurà d'afegir aquesta clau en l'URL, sinó l'enviament no serà acceptat

%s" MODULE_VIEW="Subscripció via AcyMailing Module" COMPONENT_VIEW="Subscripció via AcyMailing Component" CAPTCHA_NBCHAR="Nombre de caràcters" CAPTCHA_HEIGHT="Alçada" CAPTCHA_WIDTH="Amplada" CAPTCHA_BACKGROUND="Color de fons" CAPTCHA_COLOR="Color de la font" ERROR_SECURE_KEY="La clau de seguretat no és correcta" ERROR_CAPTCHA="Introduïu el codi de seguretat de la imatge" FE_EDITION="Edició vista d'usuari" FE_MODIFICATION="Permetre modificacions" FE_MODIFICATION_DESC="Vostè permet que un usuari modifiqui una Newsletter creada per un altre usuari?" FE_MODIFICATION_SENT="Permetre edició post-enviament" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Vostè permet que un usuari modifiqui una Newsletter després que va ser enviada?" ARCHIVE_SECTION="Secció fitxer" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Mostra l'assumpte de la Newsletter a l'arxiu?" SUBJECT_DISPLAY="Mostra assumpte" ALREADY_SENT="%s correus electrònics ja van ser enviats per aquesta Newsletter." REMOVE_ALREADY_SENT="Vols enviar aquesta Newsletter únicament als nous usuaris?" SEND_TO_ALL="No, enviar a tots els usuaris" CLICK_BOUNCE="Clica aquí per manegar els missatges" NOTIF_UNSUB="Quan un subscriptor es remou de la llista, envieu un e-mail per" NOTIF_UNSUB_DESC="Envieu un correu electrònic per a aquestes adreces si un usuari es remou de la llista." TEMPLATE_STYLESHEET="Estil" BLOCK_USER="Bloquejar usuari" COMMENTS_ENABLED="Comentaris d'usuari" COMMENTS_ENABLED_DESC="Addicionar comentaris d'usuari a la secció d'arxiu" IMPORT_CONFIRMED="Importa usuaris com confirmats" IMPORT_TEXTAREA="Àrea de text" GENERATE_NAME="Auto-generar nom d'usuari" ACTION_SELECT="Seleccioneu una acció" ADD_FILTER="Addicionar filtre" ADD_ACTION="Addicionar acció" ACTIONS="Accions" ACY_ORDER="Ordenar per" ACY_ID="Nombre ID" ACY_AUTHOR="Autor" ACY_DESCRIPTION="Descripció" ACY_ORDERING="Ordenant" OPEN_POPUP_DESC="Vols obrir l'arxiu de Newsletter en una finestra popup?
Si no, l'arxiu Newsletter serà obert en la seva plantilla Joomla." OPEN_POPUP="Obrir l'arxiu de Newsletter en una finestra popup" SUBSCRIBE_TO="Subscriure usuaris a" REMOVE_FROM="Remoure usuaris de" ENTER_TITLE="Introduïu un títol" REMOVE_SUB="Esborrar subscripció d'usuari" MORE_PLUGINS="Clica aquí per baixar més plugins" MORE_TEMPLATES="Clica aquí per baixar més Plantilles" ACY_FILTERS="Filtres" ACY_FILTER="Filter" CONFIRM_USERS="Confirmar subscripció d'usuaris" BLOCK_USERS="Bloquejar usuaris" ENABLE_USERS="Habilita usuaris" NB_CONFIRMED="%s usuaris confirmats" AUTO_TRIGGER_FILTER="Accioneu automàticament el filtre:" AUTO_CRON_FILTER="Tot el dia (usant la tasca del cron)" ON_USER_CREATE="En la creació de l'usuari" ON_USER_CHANGE="En la modificació de l'usuari" ON_USER_CLICK="Quan l'usuari clica a l'URL des del seu lloc" ON_OPEN_NEWS="Quan l'usuari obre el seu Newsletter" SUBSCRIBE_LIST="Clica aquí per subscriure usuaris a la seva llista" MISSING_LANGUAGE="El seu arxiu d'idioma no està instal.lat actualment" UPDATE_LANGUAGE="El seu arxiu d'idioma no està actualitzat." DONT_REMIND="Ja ho sé, no m'ho recordi!" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta Keywords" META_DESC="Meta Description" STYLE_IND="Estils individuals" CUSTOM_TEXT="Text customitzat" RESIZED="Redimensionar" EXISTING_FILTERS="Filtres existents" SELECT="Seleccioni" SELECT_LISTS="Seleccioni una de les llistes següents" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Només publicava aquest seguiment." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Canvi en el retard del seguiment informat" FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Faci clic aquí per actualitzar les dades de tramesa amb aquest nou retard sobre el seguiment" NB_EMAILS_UPDATED="%s correus electrònics s'han actualitzat" ADD_QUEUE="Afegir un e-mail a la cua" REMOVE_QUEUE="Esborrar un e-mail de la cua" TABLENAME="Nome de taula" SPECIFYTABLE="Si us plau introdueixi un nom de taula de la seva base de dades: %s" SPECIFYFIELD="El camp %s no s'ha trobat. Si us plau especifiqueu un camp des de la taula: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Es requereix un equivalent per al camp d'e-mail" DATABASE="Database" CATEGORY_VIEW="Category View" DETAILS_VIEW="Details View" ACY_HELP="Ajuda" ACY_TEMPLATES="Plantilles" ACY_PREVIEW="Previsualització" ACY_COPY="Copia" ACY_PUBLISHED="Habilitat" ACY_DELETE="Elimina" ACY_USER="Usuari" ACY_EXPORT="Exporta" ACY_NAME="Nom" ACY_EDIT="Edita" ACY_SAVE="Desa" ACY_CLOSE="Tanca" ACY_CANCEL="Cancel·la" ACY_FILES="Fitxers" ACY_APPLY="Aplica" ACY_USERNAME="Nom d'usuari" ACY_FILE="Fitxer" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="Títol" ACY_EDITOR="Editor" ACY_NONE="Cap" ACY_DEFAULT="Per defecte" ACY_VALIDDELETEITEMS="Esteu segur que voleu eliminar els ítems seleccionats?" ACY_MINUTES="Minuts" ACY_SECONDS="Segons" ACY_TIME="Hora" ACY_ALL="Tots" ACY_CREATED="Creat" YES_SUBSCRIBE_ME="Sí, desitjo rebre butlletins de notícies d'aquest lloc web" OVERWRITE_EXISTING="Sobreescriure la informació d'usuari existent" WARNING_LIMITATION="La majoria de les empreses d'allotjament s'apliquen algunes limitacions en el nombre de correus electrònics que pot enviar per hora." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Asseguret que has configurat AcyMailing per romandre sota aquestes limitacions." USERS_IN_COMP="Hi ha %s usuaris a %s." ACY_NOTALLOWED="No tens autorització per accedir a aquest resource." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Display Effect" VISIBLE_LISTS="Display the lists" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Subscripció automàtica a " DISPLAY_MODE="Display Mode" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Llistes controlades per defecte" CHECKED_MODE="Reviseu les llistes d'acord a" DROPDOWN_LISTS="Llistes en una llista desplegable" DESC_OVERLAY="Descripció com una superposició" LINKED_ARCHIVE="En relació amb l'arxiu" DISP_FIELDS="Camps mostrats" CAPT_NAME="Name Caption" CAPT_EMAIL="Email Caption" DISP_TEXT_MODE="Mode de visualització de text" INTRO_TEXT="Introducció de text" POST_TEXT="Missatge de text" DISP_SUB_BUTTON="Botó per subscriure't" CAPT_SUB="Subscribe Caption" CAPT_SUB_LOGGED="Subscribe Caption for logged-in users" DISP_UNSUB_BUTTON="Botó per donar-te de baixa" CAPT_UNSUB="Unsubscribe Caption" TERMS_CONTENT="Terms and Conditions Article" TERMS_POPUP="Terms in a popup" MOO_BOX_HEIGHT="Popup Box height" MOO_BOX_WIDTH="Popup Box width" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Redirect Mode" REDIRECT_LINK="Redirect Link" ;Operators ACY_IN="In" ACY_NOT_IN="Not in" ACY_NUMERIC="Numeric" ACY_STRING="String" ACY_BEGINS_WITH="Begins with" ACY_ENDS_WITH="Ends with" ACY_CONTAINS="Contains" EXPIRY_DATE="Expiry Date" CLICK_DATE="Click date" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="Domainkeys Identified MAIL li permet signar els seus missatges" DKIM_DOMAIN="Domain" DKIM_SELECTOR="Selector" DKIM_PASSPHRASE="Passphrase" DKIM_IDENTITY="Identity" DKIM_PRIVATE="Private key" DKIM_PUBLIC="Public Key" ACY_TABLECONTENTS="Table of Contents" ACY_EXISTINGANCHOR="Existing anchors" ACY_GENERATEANCHOR="Generate the table of contents based on" ACY_SENT_EMAILS="correus electrònics enviats" ACY_VIEW="View" ACY_MANAGE="Manage" ACY_SUBSCRIBER="Users" ACY_SEPARATOR="Separator" ACL_WRONG_CONFIG="You can not exclude yourself from the configuration management" NO_LIST_SELECTED="Si us plau, seleccioneu les llistes a les que desitjeu subscriureus" ACY_LEVEL="Level %s" ACY_HISTORY="History" ACY_SOURCE="Source" ACY_DETAILS="Details" ACY_ACTION="Action" ACTION_CREATED="Created" ACTION_MODIFIED="Modified" ACTION_CONFIRMED="Confirmed" ACTION_UNSUBSCRIBED="Unsubscribed" EXECUTED_BY="Executed by" REASON="Reason" VIEW_DETAILS="View details" DATABASE_MAINTENANCE="Database Maintenance" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing pot estalviar una quantitat important d'informació a la base de dades." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Aquesta àrea li permet eliminar automàticament certa informació anterior després de X dies." DELETE_DETAILED_STATS="Esborrar estadístiques detallades després" DELETE_HISTORY="Eliminar l'historial d'usuari després de" UNSUB_INTRO="Hola {user:name},

ens sap molt greu que no estigueu interessat en continuar rebent els nostres correus." UNSUB_SURVEY="Abans de donar-vos de baixa us agraïriem que ens expliqueu perquè no voleu seguir rebent la nostra informació." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Us enviem massa correus" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Els correus que enviem no són del vostre interès" UNSUB_SURVEY_OTHER="Si hi ha alguna altra raó, sisplau ens la podeu fer saber aquí:" UNSUB_PAGE="Pàgina per donar-se de baixa" UNSUB_DISP_CHOICE="Mostrar les opcions de baixa" UNSUB_DISP_SURVEY="Display a survey" UNSUB_INTRODUCTION="Introduction text" PLEASE_SELECT_USERS="Si us plau, primer seleccioneu alguns usuaris a la llista" AUTO_SEND_PROCESS="Procés d'enviament automàtic" SEND_X_EVERY_Y="Enviar %s e-mails cada %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Manual send process" SEND_X_WAIT_Y="Enviar %s emails i després esperar %s abans d'enviar un altre lot" CREATE_CRON_REMINDER="La seva cron no sembla estar habilitat, no us oblideu de crear-la!" DELETE_USERS="Esborra usuaris" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Guarda missatge a la base de dades" ACTION_BOUNCE="Bounced" ACY_THEME="Theme" ACY_DOWNLOAD="Baixar" FILTER_AND="And" ACY_SELECTED_USERS="%s usuaris seleccionats" ACY_NEW="New" NB_UNSUB_USERS="%s usuaris donats de baixa" NB_OPEN_USERS="%s usuaris han obert el Butlletí" NB_CLICK_USERS="%s usuaris han fet clic a un enllaç" NB_BOUNCED_USERS="%s bounced" MOST_POPULAR_LINKS="Els enllaços més populars" NB_USERS_CLICKED_ON="%s usuaris han clicat a %s" ACY_PRINT="Print" ACY_LINK_STYLE="Estil dels enllaços" ACY_RULE="Rule" REGEX_ON="Execute the regex on" ACY_BODY="Body" BOUNCE_EXEC_MIN="Executeu les accions següents només després de la recepció de %s missatges de de rebot d'aquest usuari" BOUNCE_STATS="Incrementar les estadístiques de rebot si la regla coincideix amb" BOUNCE_RECEIVED="Rebem %s missatges de l'usuari %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Les accions s'executaran després %s missatges" PLEASE_SELECT="Si us plau faci una selecció a la llista" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing esborrarà les regles existents i instal·larà les de per defecte." REINSTALL_RULES="Reinstal·lant les regles" SEND_SERVER="Enviar emails mitjançant el servidor" SEND_EXTERNAL="Enviar missatges de correu electrònic utilitzant un servidor extern" SMTP_DESC="%s és un servei de lliurament que vostè pot utilitzar per enviar els seus missatges de correu electrònic." NO_ACCOUNT_YET="No té compte encara?" CREATE_ACCOUNT="Crea un compte" ACTION_FORWARD="Ha enviat una Newsletter" TELL_ME_MORE="Vull saber més sobre ell" ACY_RANDOM="Random" RECEIVER_INFORMATION="Receiver Information" ACY_DAY="Dia" ACY_MONTH="Mes" ACY_YEAR="Any" RECEIVER_LISTS="Només els usuaris subscrits a almenys una de les llistes seleccionades rebran la Newsletter." RECEIVER_FILTER="Pot refinar la selecció de l'usuari mitjançant l'addició de criteris:" FILTER_ONLY_IF="També han de complir amb TOTS els següents criteris:" USER_FIELDS="Camps d'usuari" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Verificació avançada de correu electrònic" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Comproveu que el domini existeix" LATEST_NEWSLETTER="Darreres Newsletter" CUSTOM_TRANS="Traduccions personalitzades" CUSTOM_TRANS_DESC="Les següents cadenes no es sobreescriuran si s'actualitza AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Estàs segur que vols enviar-nos aquesta traducció? Si us plau, no ho enviis, sene revisar la traducció." PLEASE_CONFIRM_SUB="Si us plau, confirma la teva subscripció" CONFIRM_MSG="Esteu subscrit al butlletí de notícies del nostre lloc web" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Cal que activis la teva subscripció fent clic a l'enllaç de sota:" IN_TEMPLATE="A la plantilla" WITHOUT_TEMPLATE="Sense plantilla" MINUTES_AGO="%s minutes ago" SENT_TO_NUMBER="Aquest correu electrònic serà enviat a %s usuaris" FIELD_FILE="File upload" CONFIG_TRY="Intenta %s vegades per lliurar el missatge." CONFIG_TRY_ACTION="Si tot i així no aconsegueix, %s" DO_NOTHING="No fer res" TAG_MODULES="Moduls" ACY_NOT_CONTAINS="No conté" SPAM_TEST="Spam Test" CREATE_NEWSLETTER="Nova newsletter" MODULE_ALIGNMENT="Mòdul d'alineació" MODULE_AUTOID="Display user information if logged in" MODULE_CACHING="Emmagatzematge en memòria cau" MODULE_JS="Inclou fitxers JS" ACY_ITEMID="Menu ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Suffix" SHOW_COLUMN_X="Mostra la columna %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Rep per correu electrònic" SEND_SELECT_NEWS="Envieu els butlletins seleccionats a..." ACY_FROM_DATE="From" ACY_TO_DATE="To" X_INTEGRATION="%s integration" ACY_PERIOD="Date range" ACY_INTERVAL="Interval" CHART_TYPE="Gràfic Tipus" COLUMN_CHART="Column chart" LINE_CHART="Line chart" ACY_COMPARE="Compare..." ACY_YEARS="Anys" GENERATE_CHART="Genera gràfic" ACY_IMAGE="Image" FIELD_PHONE="Phone" ADVICE_PORT="El port que ha especificat (%s) no és un port comú per connexions smtp... Si us plau, deixi el port buit i provi-ho un altre vegada" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Establir el valor del perfil de l'abonat" NB_MODIFIED="%s users modified" ONLY_SOMETHING_WRONG="Només si es produeix un error" MESSAGE_TO_FORWARD="Hola {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) volia enviar aquest correu electrònic amb el missatge :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Vols afegir una nota al missatge enviat?" YOUR_NAME="El teu nom" YOUR_EMAIL="La teva adreça d'email" FRIEND_NAME="Nom del seu amic" FRIEND_EMAIL="Adreça de correu electrònic de l'amic" ADD_FRIEND="Afegir un altre amic" FILL_ALL="Si us plau completi tota la informació" EXPORT_ENABLED="Només per a usuaris habilitats" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Nou ordre guardat" ACY_GUESSPORT="Quin port puc fer servir de la meva pàgina web?" NOT_SENT="No es va enviar" CHANGE_TEMPLATE="La nova plantilla substituirà el conjunt de butlletins, el contingut que vostè va escriure s'eliminarà" REDIRECTION_MODULE="Dominis permesos per el mòdul de redirecció" REDIRECTION_MODULE_DESC="Escriu aquí la llista de dominis permesos per ser utilitzats en el mòdul de redirecció.
Has de separar cada domini per un | ." NO_REASON="Raó sense especificar" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing List Archive (single)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end de gestió d'usuaris" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing Lists Archive (All)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create Newsletter" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Crear/modifiar una subscripció" SEPARATOR_COMMA="Comma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Punt i coma ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Deixam entrar les meves pròpies claus." DKIM_KEY="Clau" DKIM_VALUE="Valor" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Delete picture" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Use https urls" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="State" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Usuaris" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Newsletters" ACY_DASHBOARD_LISTS="Llistes" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"