;General Bulgarian v8 by Kiril Yovev SEND_DATE="Дата на изпращане" ACTIVATED="Активиран" PROCESS_CONFIRMATION="Сигурни ли сте, че искате да продължите?" ERROR_SAVING="Грешка при записването" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Записването е успешно" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Успешно изтрит(и) %s елемент(a)" SUCC_MOVED="Елементът е преместен успешно" ERROR_ORDERING="Грешка при подреждането на елементите" PUBLISH_CLICK="Натиснете тук, за да публикувате" UNPUBLISH_CLICK="Натиснете тук, за да спрете от публикация" UNSCHEDULE_CLICK="Натиснете тук, за да премахнете от разписанието" SUBSCRIBE_CLICK="Натиснете тук, за да се абонирате" UNSUBSCRIBE_CLICK="Кликнете тук, за да се откажете от абонамента" CONFIRMATION_CLICK="Натиснете тук, за да потвърдите абонамeнтa си" ENTER_SUBJECT="Моля, въведете тема" CREATED_DATE="Дата на създаване" RECEIVE_HTML="Изпращай като HTML" JOOMEXT_YES="Да" JOOMEXT_NO="Не" JOOMEXT_FILTER="Филтър" JOOMEXT_GO="Давай" JOOMEXT_RESET="Обнови" ACY_CPANEL="Контролен панел" ;module NAMECAPTION="Име" EMAILCAPTION="E-mail" SUBSCRIBECAPTION="Абониране" UNSUBSCRIBECAPTION="Отписване" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Вече сте потвърдили своя абонамент" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="Абонаментът е потвърден" JOOMEXT_SUBJECT="Тема" MAILING_LISTS="Списъци с адреси" CONFIRMATION_SENT="Изпратихме потвърждение на Вашия и-мейл. Моля, кликнете върху връзката за потвърждение, за да потвърдите абонамента си" SUBSCRIPTION_OK="Вие са абонирахте успешно" UNSUBSCRIPTION_OK="Вие успешно се отказахте от абонамента си" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Вие нямате абонамент" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Абонаментът Ви е обновен успешно" ALREADY_SUBSCRIBED="Вече сте абонирани" NOT_IN_LIST="E-mail адреса %s не е в списъка" ;sched Newsletter SCHEDULE="Разписание" UNSCHEDULE="Без разписание" SUCC_UNSCHED="Писмото е премахнато от разписанието" SPECIFY_DATE="Моля, посочете дата, за която планирате Вашия бюлетин" DATE_FUTURE="Моля, посочете дата за в бъдеще" AUTOSEND_DATE="Писмото %s ще бъде автоматично изпратено на %s" NB_SCHED_NEWS="Писмото %s е добавено в разписанието" NO_SCHED="В разписанието няма писма, които да бъдат генерирани" SCHED_NEWS="Писмото е добавено в разписанието" SCHEDULE_NEWS="Разписание на писмата" SEND_CONTINUE="Сигурни ли сте, че желаете да продължите с изпращането?" CONTINUE="Продължете" SENT_BY="Изпратен от" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Моля уверете се, че файлът ( %s ) е записваем" ACCEPTED_TYPE="Този тип файлове ( %s ) е неприемлив, валидни типове файлове са : %s" FAIL_UPLOAD="Не е възможно качването на файла %s за %s" FAIL_SAVE="Файлът не може да бъде запазен %s" BROWSE_FILE="Моля изберете файл, който да бъде качен" FAIL_OPEN="Не може да бъде отворен файлът %s" ADD_ATTACHMENT="Прикачете нов файл" MAX_UPLOAD="(максимален размер за качване : %s)" ALLOWED_FILES="Позволени файлове" UPLOAD_FOLDER="Качете папката" ;Validation VALID_EMAIL="Моля въведете валиден E-mail адрес" ONLY_LOGGED="Този абонамент е възможен само за регистрирани потребители" ASK_LOG="Моля, влезте в профила си" INVALID_KEY="Ключ/Потребител не е намерен. Моля свържете се с администратора на сайта" NOT_VALID_EMAIL="Електронната поща %s не е валидна" NAME_MISSING="Моля въведете вашето име" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="No Smart-Newsletter needed to be generated" NEWSLETTER_GENERATED="Писмото е генерираон [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] not generated : %s" AUTONEWS_SEND="Изпратете генерираното от вас писмо" AUTONEWS_WAIT="Изчакайте потвърждение, преди да изпратите" GENERATE="Генерирай" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="The Smart-Newsletter %s is not published" AUTONEWS_NOT_READY="The next generate date of the Smart-Newsletter %s has not been reached" ;configuration EMPTY_LOG="Файлът за влизанията е празен" SUCC_DELETE_LOG="Файлът за влизанията е успешно изтрит" ERROR_DELETE_LOG="Този файл не може да бъде изтрит" EXIST_LOG="Файл за влизанията не съществува" THANK_YOU_SHARING="Благодарим Ви за съдействието" ALLOW_VISITOR="Позволи абонаменти за нерегистрирани потребители" REQUIRE_CONFIRM="Изискай потвърждение (double opt-in)" MESSAGES="Съобщения" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Покажи съобщение на абонамента" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Покажи съобщение при потвърждение" DISPLAY_MSG_WELCOME="Покажи съобщение при изпращане на имейла за добре дошъл" DISPLAY_MSG_UNSUB="Покажи съобщение при изпращане на имейл за отказ от абонамент" NOTIFICATIONS="Известия" NOTIF_CREATE="При създаване на нов потребител, изпрати съобщение до" NOTIF_REFUSE="Кога потребител откаже да получава поща, изпрати имейл на" NOTIF_UNSUBALL="Когато потребител спре абонамента си за всички списъци, изпрати имейл на" REDIRECTIONS="Пренасочвания" REDIRECTION_CONFIRM="Пренасочване след потвърждение" REDIRECTION_UNSUB="Пренасочване при отказ от абонамент" ;Users JOOMEXT_NAME="Име" JOOMEXT_EMAIL="Електронна поща" USERS="Потребители" NO_SUBSCRIBER="Няма абонати" NO_RECEIVER="Няма намерен получател" USER_INFORMATIONS="Информация за потребителя" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Посетител" ACY_GROUP="Група" EDIT_JOOMLA_USER="Редактирай Joomla потребител" ;Queue area QUEUE="Опашка" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички тези %s елементи?" PRIORITY="Приоритет" NEWS_PRIORITY="Приоритет на бюлетина" FOLLOW_PRIORITY="Следвай по приоритет" TRY="Опитай" ADDED_QUEUE="%s имейли бяха добавени към опашката" AUTOSEND_CONFIRMATION="Системата ще ги изпрати автоматично в най-скоро време" ALREADY_QUEUED="Вече има %s имейла в опашката" DELETE_QUEUE="Моля изтрийте тези имейли, преди да направите разписание за бюлетина" QUEUE_NEXT_TRY="Следващ опит след %s минути" QUEUE_DOUBLE="Системата спря, защото се пращаха няколко неща едновременно. Можете да възобновите пращането по всяко време" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s имейла бяха добавени към опашката на разписанието за бюлетини [ID %s] %s" QUEUE_READY="Следните и-мейли са готови да бъдат изпратени" EMAIL_READY="[ID %s] %s до %s потребители" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s ще бъдат изпратени след %s" QUEUE_STATUS="Статус на опашката в %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="Следващият и-мейл ще бъде изпратен след %s" PROCESS="Изпълнение..." NO_PROCESS="Няма нищо за изпълнение" NB_PENDING_EMAIL="Има %s имейла в опашката за бюлетини %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing е задействан на %s" CRON_NEXT="Системата няма да се задейства преди %s" ACY_CRON_PROCESS="%s съобщения са обработени : %s успешно, %s грешка" CREATE_CRON="Създайте/Редактирайте вашите Cron задачи" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Отписване от този пощенски списък" UNSUB_ALL="Отписване от всички пощенски списъци" UNSUB_FULL="Вече не получавай електронна поща от този сайт" CONFIRM_UNSUB_FULL="Вече няма да получавате електронна поща от този сайт" CONFIRM_UNSUB_ALL="Вие бяхте отписание от всички пощенски списъци" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Вие сте отписан от пощенските списъци" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Не сте се абонирали за всички пощенски списъци" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Не сте се абонирали за избрания пощенски списък" ;subscription ACCEPT_TERMS="Моля, проверете условията" JOOMEXT_TERMS="Условия" UNSUBSCRIBE="Отписване" UNSUBSCRIBED="Отписани" NO_SUBSCRIPTION="Без абонамент" PENDING_SUBSCRIPTION="Изчакайте потвърждаване" SUBSCRIBED="Записан" ALL_STATUS="Статус на всички" ACCEPT_REFUSE="Приемам / отказвам" ACCEPT_EMAIL="Приеми имейли" REFUSE_EMAIL="Откажи имейли" SUBSCRIPTION="Абонамент" ENABLED_DISABLED="Включен / изключен" ENABLED="Включени" DISABLED="Изключени" UNSUBSCRIBERS="Отписани" SUBSCRIBERS="Абонирани" SUBSCRIBE_ALL="Абонирайте се за всички" SUBSCRIBE="Абонамент" REMOVE="Премахване" CONFIRMED="Потвърден" STATUS="Състояние" SUBSCRIPTION_DATE="Дата на абонамент" UNSUBSCRIPTION_DATE="Дата на отписване" USER_REFUSE="Този потребител все още отказва да получава съобщение от вашия уеб сайт" SAVE_CHANGES="Запазване на промените" ;sendprocess SEND_EMPTY="Няма тема или съдържание в тази електронна поща" SEND_ERROR="Грешка при изпращане на съобщението %s до %s" SEND_SUCCESS="Съобщението %s е изпратено успешно до %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="ID-то на този имейл %s не е публикуван" SEND_ERROR_USER="Потребителят не е намерен : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="The User %s Потребителят не е потвърдил имейла си" SEND_ERROR_APPROVED="Потребителят %s не е одобрен" SEND_ERROR_ACCEPT="Потребителят %s не приема електронна поща" SEND_PROCESS="Обработка на пращането" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Процесът е обновен, за да се избегне забавяне" SEND_REFRESH_CONNECTION="Процесът е освежен, за да се избегне евентуална загуба на връзка" SEND_STOPED="Процесът по изпращането е спрян, защото има твърде много грешки" SEND_KEPT_ALL="Системата съхранява всички недоставени писма в опашката, така че ще бъде в състояние да поднови изпращането по-късно" SEND_CHECKONE="Моля, проверете конфигурацията на пощата си и се уверете, че можете да изпратите писмо за проверка на тази електронна поща" SEND_ADVISE_LIMITATION="Ако наскоро успешно сте изпратили много имейли, тези грешки могат да се дължат на ограниченията на Вашия сървър" SEND_REFUSE="Вашият сървър очевидно отказва да изпрати повече имейли" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Ако изпозвате някоя от нашите комерсиални версии, системата ще може да продължи изпращането автоматично, ползвайки cron" SEND_CONTINUE_AUTO="Ако сте конфигурирали Cron задачи, системата автоматично ще продължи процеса по изпращането" ;type TITLE_ONLY="Само заглавие" INTRO_ONLY="Само Интро" FULL_TEXT="Пълен текст" ACY_EACH_TIME="Всеки път, когато се задейства AcyMailing" ACY_ONLY_ACTION="Само ако AcyMailing изпълнява действие" SIMPLIFIED_REPORT="Опростен доклад" DETAILED_REPORT="Подробен доклад" ALL_EMAILS="Всички имейли" FILTER_SELECT="Изберете тип филтър" ACYMAILING_LIST="AcyMailing списък" ACYMAILING_FIELD="AcyMailing поле" JOOMLA_FIELD="Joomla-потребителско поле" CB_FIELD="Поле заCommunity Builder" ALL_CREATORS="Всички автори" ALL_LISTS="Всички списъци" ALL_USERS="Всички потребители" AUTO_ONLY="Само автоматично" AUTO_MAN="Автоматично / Ръчно" MANUAL_ONLY="Само ръчно" OTHER="Друго" NO_UNSUB_MESSAGE="Няма отписващо съобщение" NO_WELCOME_MESSAGE="Няма съобщение за добре дошъл" EDIT_EMAIL="Редактирай имейла" CREATE_EMAIL="Създай нов имейл" ALL_URLS="Всички URL адреси" HTML_VERSION="HTML версия" TEXT_VERSION="Текстова версия" INFOS="Информация" ;time HOURS="Часове" DAYS="Дни" WEEKS="Седмици" MONTHS="Месеци" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Брой на абонирани/отписани" SUB_HISTORY="История на абонаментите" STATISTICS="Статистика" GLOBAL_STATISTICS="Глобална статистика" DETAILED_STATISTICS="Подробна статистика" OPEN="Имейл отваряне" OPEN_UNIQUE="Отваряне на уникални" OPEN_TOTAL="Отваряне на всичко" NOT_OPEN="Не е отворено" OPEN_DATE="Отворена дата" PERCENT_OPEN="%s на HTML имейли бяха отворени" SENT_HTML="Изпрати като HTML" SENT_TEXT="Изпрати като текст" FAILED="Провалени" CHARTS="Графики" RECEIVED_VERSION="Версия" URL="URL адрес" URL_NAME="Име на URL адрес" UNIQUE_HITS="Уникални посещения" TOTAL_HITS="Всички посещения" CLICK_STATISTICS=" Статистика на кликванията" CLICKED_LINK="Връзка за кликване" PERCENT_CLICK="%s от потребителите кликнаха на връзката" TOTAL_EMAIL_SENT="%s от имейлите са изпратени" FORWARDED="Предаване" ;email EMAIL_NAME="Имейл" SEND_HTML="Изпрати HTML версия" NEXT_GENERATE="Следваща дата на генериране" GENERATE_FREQUENCY="Генериране на честота" FREQUENCY="Честота" ISSUE_NB="Номер на издание" GENERATE_MODE="Режим на генериране" NOTIFICATION_TO="Изпрати уведомление до" EVERY="Всеки" CREATOR="Автор" ATTACHMENTS="Прикачване на файлове" ATTACHED_FILES="Прикачени файлове" NEWSLETTERS="Писма" NEWSLETTER="Писмо" JOOMEXT_VISIBLE="Видимост" JOOMEXT_ALIAS="Псевдоним" ;templates TEMPLATE_NAME="Име на шаблон" ACY_TEMPLATE="Шаблон" BACKGROUND_COLOUR="Цвят на фона" ;followup FOLLOWUP="Последващи действия" CAMPAIGN="Кампания" DELAY="Забавяне" FOLLOWUP_ADD="Добавяне на нови последващи действия" CAMPAIGN_START="Когато даден потребител се присъединява към един от следните списъци,този потребител ще започне да получава съобщения от кампанията" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Има %s последователи в тази кампания" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Подател информация" FROM_NAME="От име" FROM_ADDRESS="От адрес" REPLYTO_NAME="Отговори на име" REPLYTO_ADDRESS="Отговори на адрес" BOUNCE_ADDRESS="Прескочи Адрес" ;lists LIST="Списък" LISTS="Списъци" LIST_NAME="Име на списъка" RECEIVE="Получаване" LIST_CREATE="Моля, първо да създайте списък" LIST_RECEIVERS="Писмото ще бъде изпратено на следните избрани списъци" NEWSLETTER_SENT_TO="Това писмо ще бъде изпратено до" LIST_PUBLISH="Моля първо пуснете този списък" EMAIL_AFFECT="Моля свържете тази електронна поща към един от публикуваните списъци" COLOUR="Цвят" MSG_UNSUB="Съобщение при отписване" MSG_WELCOME="Съобщение за добре дошъл" NB_PENDING="Брой на висящите потребители" ACCESS_LEVEL="Ниво на достъп" ACCESS_LEVEL_SUB="Преглед / абонамент за достъп" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Редактиране в предната част на сайта (frond-end)" ;test SEND_TEST="Изпрати тест" SEND_TEST_TO="Изпрати тест до" EMAIL_ADDRESS="Имейл адрес" SEND_VERSION="Изпрати версия" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Текст" SEND="Изпращане" ;configuration CRON="Планиране" NEXT_RUN="Време на следващо пускане" CRON_URL="URL адрес за планирани задачи" REPORT="Доклад" REPORT_SEND="Изпрати доклад" REPORT_SEND_TO="Изпрати доклад до" REPORT_SAVE="Запази доклад" REPORT_SAVE_TO="Запази доклада за" REPORT_DELETE="Изтрий доклада" REPORT_SEE="Виж доклада" REPORT_EDIT="Редактирай докладван имейл" LAST_CRON="Последни планирани задачи" LAST_RUN="Време на последно пускане" CRON_TRIGGERED_IP="Пусната от IP" MAIL_CONFIG="Конфигурация на пощата" QUEUE_PROCESS="Действие на опашката" PLUGINS="добавки" LANGUAGES="Езици" ENCODING_FORMAT="Формат на кодиране" CHARSET="Кодировка" WORD_WRAPPING="Разстояние между думите" EMBED_IMAGES="Връзка към изображения" EMBED_ATTACHMENTS="Връзка към прикачени файлове" MULTIPLE_PART="Изпрати множествена част" SENDMAIL_PATH="Път за изпращане на пощата" SMTP_CONFIG="SMTP конфигурация" SMTP_SERVER="Сървър" SMTP_PORT="Порт" SMTP_SECURE="Сигурен начин" SMTP_ALIVE="Да се съхранява жив" SMTP_AUTHENT="Идентификация" SMTP_PASSWORD="Парола" MAX_NB_TRY="Максимален брой опити" QUEUE_PROCESSING="Обработка на опашката" EDIT_CONF_MAIL="Редактиране на имейл за потвърждение" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Редактиране на известие по имейл" ACY_CONFIGURATION="Конфигурация" SHARE="Споделяне" SHARE_CONFIRMATION_1="Този езиков файл ще бъде изпратен на екипа на Acyba и ако бъде одобрен, може да бъде включен в следващата версия." SHARE_CONFIRMATION_2="Чрез споделяне на този файл, Вие позволявате на Acyba да използва работата за всякакви цели" SHARE_CONFIRMATION_3="Можете да добавите лично съобщение в следните области, което ще бъде включено в електронна поща, изпратена до екипа.." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing все още няма превод на този език." LOAD_ENGLISH_2="Английската версия ще бъде заредена,така че можете да преведете Acyba на Вашият роден език." LOAD_ENGLISH_3="След като сте готови, не забравяйте да споделите вашия превод с другите от общността!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Свали последната версия от нашия сървър" INTERFACE="Интерфейси" MENU="Mеню" ACYMAILING_MENU="Меню, свързано с AcyMailing" PLUG_INTE="Интеграции с AcyMailing" PLUG_TAG="Допълнителни модули за системата от етикети" FORWARD_FEATURE="Включи препращането" FEATURES="Свойства" ADD_NAMES="Добави имена" TEST_EMAIL="Ако сте получили това съобщение, значи конфигурацията е наред" USE_SEF="Използвай приятелски (SEF URL) адреси" CSS_MODULE_DESC="Изберете css файла, който искате да се зареди за модула" CSS_FRONTEND_DESC="Изберете css файла, който искате да се зареди за компонента" CSS_MODULE="CSS файл за модула" CSS_FRONTEND="CSS файл за компонента" USE_SEF_DESC="Вие имате възможност да добавите SEF(приятески) адреси в самата бюлетина или да запазите нормалните (по подразбиране) URL адреси.
Тази опция ще се прилага само към имейли, изпратени от предната част на сайта." ADD_NAMES_DESC="Добавете името на потребителя в заглавната част на електронната поща.
Някои пощенски сървъри не приемат имена. Ако вашият случай е такъв, трябва да изключите тази опция." FROM_NAME_DESC="Подразбиране от името, използвано във всички Ваши Бюлетини
Можете да пренебрегнете тази опция за всяка бюлетина, която пишете" FROM_ADDRESS_DESC="Имейл адрес по подразбиране, ползван като подателски във всички бюлетини" REPLYTO_NAME_DESC="Отговор по подразбиране, ползван във всички бюлетини" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Имейл адрес по подразбиране, ползващ се като отговор до във всички бюлетини" BOUNCE_ADDRESS_DESC="На този имейл адрес ще получите всички отговори, от Вашите абонирани потребители.
Ако не знаете какво е това поле, моля, оставете го празно, тъй като то може да блокира изходящия ви процес, ако не е конфигуриран правилно." ENCODING_FORMAT_DESC="Формат за кодиране, използван за всички бюлетини.
Ние препоръчваме 8-битово кодиране." CHARSET_DESC="Charset, ползван за всички ваши бюлетини.
Ние препоръчваме UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Някои сървъри не позволяват да изпращате електронна поща с над определен брой символа на ред.
Този параметър ви позволява да настроите това ограничение." EMBED_IMAGES_DESC="Да вгражда ли AcyMailing Вашите снимки във вътрешността на бюлетина?
Ако да, процес на изпращане ще отнеме повече време, но на получателят няма да му се налагас да тегли картинката от Вашия уебсайт." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="Да вгражда ли AcyMailing Вашите прикачени файлове във вътрешността на бюлетина?
Ако да, AcyMailing ще добави списък от прикачени файлове с връзки за сваляне от сайта Ви." MULTIPLE_PART_DESC="Да праща ли AcyMailing имейли, раздробени на части?
Ако да, AcyMailing ще изпрати текста и версия, в електронна форма, така че в зависимост от клиента получател, ще бъде избрана подходяща версия, от която той може да прегледа пощата си." SENDMAIL_PATH_DESC="Път, ползван за извикване на изпращащата функция." SMTP_SERVER_DESC="SMTP сървър" SMTP_PORT_DESC="SMTP порт" SMTP_SECURE_DESC="Да ползва ли AcyMailing SMTP сигурна връзка?
За GMail (пощата на гугъл), трябва да изберете SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Да запази ли AcyMailing Вашата SMTP връзка отворена по време на процеса на пращане?
Ние препоръчваме включване на тази опция." SMTP_AUTHENT_DESC="Ако Ви трябва потребителско име и парола за свързване към Вашия SMTP вървър, моля включете тази опция." USERNAME_DESC="Потребителско име се използва за свързване на Вашия SMTP сървър." SMTP_PASSWORD_DESC="Паролата се използва за свързване към Вашия SMTP сървър." CRON_URL_DESC="URL адрес на Cron(планирана задача) за задействане на AcyMailing.
Трябва да въведете този URL адрес,за да създадете собствена планирана(cron) задача ." REPORT_SEND_DESC="Кога AcyMailing да праща доклад?" REPORT_SAVE_DESC="Какъв доклад да съхранява AcyMailing във лог(файл, в който се съхраняват данни от идентификация) файла?" REPORT_SEND_TO_DESC="Вие можете да въведете един или повече имейл адреси, на които AcyMailing да изпраща доклади." REPORT_SAVE_TO_DESC="Местоположение на лог(файл, в който се съхраняват данни от идентификация)) файла." LAST_RUN_DESC="Последният път AcyMailing изпълни действия чрез cron(планирани събития) url адрес." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailingе задействан от следните IP адреси." REPORT_DESC="Последни доклади от AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Списък на позволените файлове разширения за прикачени файлове." UPLOAD_FOLDER_DESC="Папка, в която прикачени файлове ще бъдат запазвани." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="Да показва ли AcyMailing съобщение, когато потребител се абонира за сайта?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Да показва ли AcyMailing съобщение, когато потребителя потвърди абонамента си?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Да показва ли AcyMailing съобщение, когато AcyMailing изпраща един или няколко имейла?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Да показва ли AcyMailing съобщение, когато AcyMailing изпраща един или няколко имейла за отписване от абонамента?" ACYMAILING_MENU_DESC="изберете меню, към което да добавите AcyMailing.
При потребителите имащи проблеми с нивото на достъп следва да изберете меню, която е достъпно за нерегистрирани потребители." EDITOR_DESC="Избор на редактора, който искате да използвате при редактирането на AcyMailing поща." MAX_NB_TRY_DESC="Ако AcyMailing не може да изпрати имейл след определен брой опити, AcyMailing ще изтрие имейла от опашката." QUEUE_PROCESSING_DESC="Ако ползвате автоматичния метод, AcyMailing винаги ще ползва автоматичната обработка и никога няма да стартира ръчен процес, ако пращате имейл от администраторската част в сайта." NEWS_PRIORITY_DESC="Когато AcyMailing подреди в опашка Вашите имейли, подредбата ще бъде по дата или приеритет.
Така че ако искате Вашия бюлетин да бъде изпратен незабавно,можете да ползвате по-нисък приоритет и по този начин тази поща ще бъде изпратена преди другите." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Приоритете за последвали съобщения.
Обикновено ако искате да изпратите незабавно пощата си, ползвайте по-голям приоритет (по-малко число) за Бюлетина." ALLOW_VISITOR_DESC="Разрешено ли е на обикновените посетители да се абонират за Вашите пощенски списъци?." REQUIRE_CONFIRM_DESC="Трябва ли потребителя да кликне върху връзката за потвърждение преди да се разгледа като абонат?" NOTIF_CREATE_DESC="Изпращане на електронна поща до тези адреси, на които е създаден нов потребител?" NOTIF_UNSUBALL_DESC="Изпращане на поща на тези имейл адрес, чиито потребители са се отказали наведнъж от всичките си абонаменти." NOTIF_REFUSE_DESC="Изпращане на имейл до тези адреси за електронна поща, чиито потребители откажат да получават съобщения от Вашия сайт." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Въведете URL адреса, на който да бъде пренасочен потребителя, след като кликне на връзката за потвърждение." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Ако изберете НЕ, последвалата функция няма да бъде добавена на Вашия уеб сайт." DEFAULT_SENDER="Текущият потребител като Изпращач" DEFAULT_REPLY="Текущият потребител за Отговор" DEFAULT_SENDER_DESC="Искате ли текущия потребител да бъде специфициран по подразбиране като изпращач на Бюлетина?" DEFAULT_REPLY_DESC="Искате ли текущия потребител да бъде специфициран по подразбиране като получател на отговор на Бюлетина?" FRONTEND_PRINT="Икона за печат" FRONTEND_PDF="Икона за PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Искате ли AcyMailing да добави икона за печат в архива на Бюлетина?" FRONTEND_PDF_DESC="Искате ли AcyMailing да добави икона за PDF в архива на Бюлетина?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Позволявате ли потребителя да променя данните си без да се е идентифицирал?
Ако изберете Не, данните въведени от потребителя не могат да бъдат променени, освен ако потребителя не е идентифициран от системата." ALLOW_MODIFICATION="Позволява промяна на потребителските данни" ONLY_SUBSCRIPTION="Само неговия абонамент" IDENTIFICATION_SENT="Имейл за проверка на вашата идентичност беше изпратен.
Моля щракнете на връзката за да може да промените вашия абонамент." SHOW_DESCRIPTION="Показване на описание на списъка" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Да показва ли описание на списъка в архива на Бюлетина?" SHOW_SENDDATE="Показване на колона Дата на изпращане" SHOW_SENDDATE_DESC="Да показва ли Дата на изпращане в архива на Бюлетина?" SHOW_FILTER="Показване на Филтър" SHOW_FILTER_DESC="Да показва ли филтър в архива на Бюлетина?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="И след това щракнете тк за да започнете процеса на инсталиране отново." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Показване на съобщение при изпращане на потвърдителен e-mail" DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Дали AcyMailing да покаже потвърдително съобщение, когато се изпращат писма за потвърждение?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Показаване на съобщение при отписване" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Дали AcyMailing дапокаже съобщение, когато потребител се отпише от сайта?" REDIRECTION_MODIF="Пренасочване след промяна на регистрацията" REDIRECTION_SUB="Пренасочване след регистрация" REDIRECTION_SUB_DESC="Въведете URL към който да бъде пренасочен потребителят след регистрация." REDIRECTION_MODIF_DESC="Въведете URL към който да бъде пренасочен потребителят след промяна на своята регистрация." REDIRECTION_NOT_MODULE="This redirection URL does not apply to the Module! Please edit the AcyMailing module for that." ;export/import FIELD_EXPORT="Полета за изнасяне(Export)" EXPORT_FORMAT="Формат при изнасяне(Export)" EXPORT_SUB_LIST="Само потребители, които са се абонирали към поне един списък" EXPORT_CONFIRMED="Само потвърдени потребители" EXPORT_REGISTERED="Само регистрирани потребители (Джумла потребители)" UPLOAD_FILE="Качване на файл" CHARSET_FILE="Кодировка (енкодинг) на файл" IMPORT="Внасяне(Import)" IMPORT_HEADER="Първият ред на файла (%s) трябва да съдържа само колоните на таблицата acymailing_subscriber (subsrcriber-абонат)" IMPORT_EMAIL="Трябва да имате поне една колона за email" IMPORT_EXAMPLE="Пример : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Трябват Ви %s аргумента на линия" IMPORT_ERRORLINE="Линията %sне може да бъде внесена(импортирана)" ACY_IMPORT_REPORT="%s Потребители във внесения(импортирания) файл : %s нови потребители са внесени, %s невалидни имейл адреси, %s вече същестуващи потребители" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s потребители са абонирани за списъка %s" IMPORT_REMOVE="%s потребители премахнати от списъка %s" IMPORT_ERROR_FIELD="Колоната %s не е в списъка от възможни колони : %s" IMPORT_UPDATE="%s AcyMailing потребители са обновени" IMPORT_DELETE="%s AcyMailing потребители са изтрити" IMPORT_NEW="%s нови потребители са внесени" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s абонаменти са добавени" IMPORT_LIST="Списък %s е внесен" IMPORT_JOOMLA="Джумла потребители" UNKNOWN="Непознат" IMPORT_FROM="Внеси информация от" ;styles CONTENT_AREA="Стил за областта със съдържанието" CONTENT_HEADER="Стил за заглавието на съдържанието" CONTENT_READMORE="Стил за връзката продължение" ADD_STYLE="Добавете нов стил" CLASS_NAME="Име на CSS класа" CSS_STYLE="Прилагане на CSS към класа" STYLE_UNSUB="Стила за връзката отписване" STYLE_VIEW="Стил за връзката виж на живо" ;tags TAGS="Етикети" INSERT_TAG="Добавете етикет" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Щракнете тук, за да потвърдите абонамента си" MODIFY_SUBSCRIPTION="Редакция на абонамент" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Поставете връзка за потвърждаване на абонамента на потребителя във Вашата поща" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Поставете връзка за промяна на абонамента във Вашата поща" UNSUBSCRIBE_LINK="Поставете връзка за отписване във Вашата поща" VIEW_ONLINE="Щракнете тук, за да го видите онлайн" FORWARD_FRIEND="Препращане на тази електронна поща на приятел" VIEW_ONLINE_LINK="Поставете Виж на живо връзка във Вашата поща" FORWARD_FRIEND_LINK="Поставете връзка за напред във Вашата поща" WEBSITE_LINKS="Връзки в сайта" JOOMLA_CONTENT="Джумла съдържание" DISPLAY="Покажи" CLICKABLE_TITLE="Заглавие с връзка за кликване" AUTHOR_NAME="Име на автора" JOOMEXT_READ_MORE="Продължение" MIN_ARTICLE="Минимален брой статии" MAX_ARTICLE="Максимален брой статии" ONLY_NEW_CREATED="Само новосъздадени" ONLY_NEW_MODIFIED="Само новосъздадени или редактирация" MODIFIED_DATE="Дата на редакция" REPLACE_TAGS="Замени етикети" ACY_COUPON="купон" COUPON_PERCENT="Процент" COUPON_TOTAL="Общо" COUPON_PERMANENT="Постоянно" COUPON_GIFT="Подарък" COUPON_NAME="Купон код" COUPON_VALUE="Стойност" ACY_PRODUCTS="продукти" JOOMEXT_EVENT="Събитие" ACY_ORDERS="подреждане" ACY_ONE_PRODUCT="Поне един продукт" ACY_DIDNOTBOUGHT="не е купил" ACY_BOUGHT="купен" SHOPPER_GROUP="група за пазаруване" UPCOMING_EVENTS="Предстоящи събития" MAX_STARTING_DATE="Максимална начална дата" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Абонат" SUBSCRIBER_ID="ID на абоната" SUBSCRIBER_EMAIL="Имейл на абоната" SUBSCRIBER_NAME="Име на абоната" SUBSCRIBER_USERID="ID на абоната в потребителската таблица на Джумла" SUBSCRIBER_IP="IP на абоната,когато е включен в" SUBSCRIBER_CREATED="Дата на създаване на абоната" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Първа част от името на абоната" SUBSCRIBER_LASTPART="Последна част от името на абоната" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(Първата част от името на абониралия се) За Кирил Йовев е Кирил)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(Последната част от името на абониралия се) Кирил Йовев е Йовев)" TAGUSER_TAGUSER="Джумла потребител" TAGUSER_USERNAME="Име на потребителя" TAGUSER_GROUP="Основната група на потребителя (Супер администратор, Управител, Автор...)" TAGUSER_LASTVISIT="Дата на последно посещение на потребителя" TAGUSER_REGISTRATION="Дата на регистриране на потребителя" DISPLAY_PICTURES="Показване на изображения" TAG_ELEMENTS="Елементи" TAG_CATEGORIES="Категории" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Само налични от AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Само налични от AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Обноваване / За" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Контрол на невалидни адреси" BOUNCE_FEATURE="Включи автоматичния контрол на невалидните адреси" BOUNCE_CONNECTION="Начин на свързване" BOUNCE_CERTIF="Самостоятелно подписани сертификати" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Успешно свързване до %s" NB_MAIL_MAILBOX="Има %s съобщения във вашата пощенска кутия" BOUNCE_TIMEOUT="Изчакване за свързване (секунди)" BOUNCE_PROCESS="Контрол на невалидни адреси" BOUNCE_MAX_EMAIL="Максимален брой имейли" BOUNCE_RULES="Правила" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Абониран потребител - действие" EMAIL_ACTION="Имейл действие" FORWARD_EMAIL="Изпрати съобщение" DELETE_EMAIL="Изтрийте съобщението" UNSUB_USER="Отпишете потребителя" SUBSCRIBE_USER="Абонирайте потребителя" DELETE_USER="Изтрийте потребителя" BOUNCES="Скокче" ;install PLUG_INSTALLED="Добавката %s е инсталирана успешно" MODULE_INSTALLED="Модула %s е инсталиран успешно" TEMPLATES_INSTALL="%s Шаблони инсталирани" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="Посоченият имейл адрес %s може да е невалиден и да причини проблем. Моля изтрийте невалидния адрес (Оставете полето скок празно) и опитайте отново." ADVICE_SMTP_AUTH="Вие определихте SMTP парола, но не сте изискали идентификация. Добре е да включите SMTP идентификацията." ADVICE_LOCALHOST="Възможно е Вашият хостинг доставчик да няма сървър за електронна поща. Моля уверете се, че със самата Джумла! могат да се пращат имейли (пробвайте функциите забравена парола, регистрация, потвърждение на имейл...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Език по подразбиране" ACY_CUSTOM="Обичайно" ;field interface FIELD_LABEL="Текстово поле" FIELD_COLUMN="Име на колоната" FIELD_TYPE="Тип поле" REQUIRED="Изискване" CORE="Ядро(основа)" FIELD_SIZE="Размер" FIELD_DEFAULT="Стойност по подразбиране" FIELD_VALUES="Стойности" FIELD_COLUMNS="Колони" FIELD_ROWS="Редове" FIELD_TEXT="Текст" FIELD_TEXTAREA="Текстово поле" FIELD_RADIO="Радио бутон" FIELD_CHECKBOX="Поле с отметка" EXTRA_INFORMATION="Допълнителна информация" EXTRA_FIELDS="Потребителски полета" FIELD="Поле" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Единично падащо" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Множествено падащо" FIELD_DATE="Дата" FIELD_VALUE="Стойност" FIELD_TITLE="Заглавие" FIELD_ADDVALUE="Добавете нова стойност" FIELD_VALID="Моля въведете стойност за полето %s" FIELD_ERROR="Обичайно съобщение за грешка" FORMAT="Формат" FIRSTNAMECAPTION="Име" LASTNAMECAPTION="Фамилно име" CITYCAPTION="Град" COUNTRYCAPTION="Държава" PHONECAPTION="Телефонен номер" ADDRESSCAPTION="Адрес" FIELD_BIRTHDAY="Рожден ден" SOCIAL_SHARE="Сподели с %s" SHARE_TEXT="В момента чета %s" ;security SECURITY="Сигурност" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Въведете captcha" CAPTCHA_CHARS="Символи" CAPTCHA_CHARS_DESC="Символи, които да бъдат използвани за генерирането на captcha" SECURITY_KEY="Код за сигурност" SECURITY_KEY_DESC="Ако ползвате абониране през URL, ще трябва да въведете ключ в адреса. В противен случай абонамента няма да бъде приет

%s" MODULE_VIEW="Абониране през AcyMailing Module" COMPONENT_VIEW="Абониране чрез AcyMailing Component" CAPTCHA_NBCHAR="Брой символи" CAPTCHA_HEIGHT="Височина" CAPTCHA_WIDTH="Широчина" CAPTCHA_BACKGROUND="Цвят за фона" CAPTCHA_COLOR="Цвят на шрифта" ERROR_SECURE_KEY="Въвели сте грешни символи" ERROR_CAPTCHA="Моля въведете символи" FE_EDITION="Редакция от потребителската чат" FE_MODIFICATION="Позволяване на модификации" FE_MODIFICATION_DESC="Позволявате ли на потребител да редактира бюлетин, създаден от друг потребител?" FE_MODIFICATION_SENT="Позволяване на редакция" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Позволявате ли на потребител да редактира бюлетина след изпращането?" ARCHIVE_SECTION="Секция за архива" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Показване на темата в архива в съответната секция?" SUBJECT_DISPLAY="Показване на темата" ALREADY_SENT="%s имейли са изпратени за този бюлетин." REMOVE_ALREADY_SENT="Искате ли да изпратите това съобщение само до новите си потребители?" SEND_TO_ALL="Не, изпрати до всички потребители" CLICK_BOUNCE="КЛИКНЕТЕ ТУК, за да настроите " NOTIF_UNSUB="Когато потребител се откаже от абонамент да се изпрати имейл до" NOTIF_UNSUB_DESC="Изпращане на уведомления до посочените адреси, ако потребител се откаже от абонамент." TEMPLATE_STYLESHEET="CSS" BLOCK_USER="Блокирайте потребителят" COMMENTS_ENABLED="Потребителски коментари" COMMENTS_ENABLED_DESC="Добавяне на потребителските коментари в архивната секция" IMPORT_CONFIRMED="Внасяне на потребителите" IMPORT_TEXTAREA="Текстова зона" GENERATE_NAME="Автоматично генериране на потребителските имена" ACTION_SELECT="Изберете действие" ADD_FILTER="Добавяне на филтър" ADD_ACTION="Добавяне на действия" ACTIONS="Действия" ACY_ORDER="Сортирай по" ACY_ID="ID" ACY_AUTHOR="Автор" ACY_DESCRIPTION="Описание" ACY_ORDERING="Подредба" OPEN_POPUP_DESC="Искате ли да отваряте архивните писма в изскачащ прозорец?
Ако не, бюлетините ще се отварят извън шаблона." OPEN_POPUP="Отваряне на архива в изскачащ прозорец" SUBSCRIBE_TO="Абониране на потребителите за" REMOVE_FROM="Премахване на потребители от" ENTER_TITLE="Моля, въведете заглавие" REMOVE_SUB="Изтриване на абонамента на потребителя" MORE_PLUGINS="Кликнете тук, за да свалите повече добавки" MORE_TEMPLATES="Кликнете тук, за да свалите повече шаблони" ACY_FILTERS="Филтри" ACY_FILTER="Филтър" CONFIRM_USERS="Потвърждаване на абонаментите на потребителите" BLOCK_USERS="Блокирайте потребители" ENABLE_USERS="Активирайте потребители" NB_CONFIRMED="%s потвърдени потребители" AUTO_TRIGGER_FILTER="Автоматично задействане на филтъра:" AUTO_CRON_FILTER="Всеки ден (ползвайки cron)" ON_USER_CREATE="При създаване на потребител" ON_USER_CHANGE="При модификация на потребител" ON_USER_CLICK="Когато потребител кликне на линк от Вашия бюлетин" ON_OPEN_NEWS="Когато потребител отвори Вашия бюлетин" SUBSCRIBE_LIST="кликнете тук, за да запишете потребители в този списък" MISSING_LANGUAGE="Вашият езиков файл не е инсталиран." UPDATE_LANGUAGE="Вашият езиков файл не е актуален." DONT_REMIND="Знам, не ми напомняй" META_DATA="Мета данни" META_KEYWORDS="Кодови думи" META_DESC="Мета описание" STYLE_IND="Собствен стил" CUSTOM_TEXT="Персонализиран тест" RESIZED="Преоразмерени" EXISTING_FILTERS="Налични филтри" SELECT="Изберете" SELECT_LISTS="Изберете един или няколко списъка" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Тъкмо публикувахте следното." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Вие променихте времето за забавяне." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Кликнете тук, за да обновите датата за изпращане" NB_EMAILS_UPDATED="%s електронни пощи са били обновени" ADD_QUEUE="Добавете email в опашката" REMOVE_QUEUE="Премахнете email от опашката" TABLENAME="Име на таблицата" SPECIFYTABLE="Моля въведете име на таблица за базата данни: %s" SPECIFYFIELD="Полето %s не беше намерено. Моля определете поле от таблицата: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Изисква се еквивалент на полето за електронна поща" DATABASE="База данни" CATEGORY_VIEW="Изглед на категория" DETAILS_VIEW="Детайли за преглед" ACY_HELP="Помощ" ACY_TEMPLATES="Шаблони" ACY_PREVIEW="Преглед" ACY_COPY="Копиране" ACY_PUBLISHED="Включен" ACY_DELETE="Изтриване" ACY_USER="Потребител" ACY_EXPORT="Изнасяне" ACY_NAME="Име" ACY_EDIT="Редактиране" ACY_SAVE="Запиши" ACY_CLOSE="Затваряне" ACY_CANCEL="Отказ" ACY_FILES="Файлове" ACY_APPLY="Прилагане" ACY_USERNAME="Потребител" ACY_FILE="Файл" ACY_NUM="Брой" ACY_TITLE="Заглавие" ACY_EDITOR="Редактор" ACY_NONE="Няма" ACY_DEFAULT="Основен" ACY_VALIDDELETEITEMS="Сигурни ли сте, че искате да изтриете този обект?" ACY_MINUTES="минути" ACY_SECONDS="секунди" ACY_TIME="Време" ACY_ALL="Всички" ACY_CREATED="Създадено на" YES_SUBSCRIBE_ME="Да, Искам да получавам новини от вашия сайт" OVERWRITE_EXISTING="Презаписване на информацията за потребителят" WARNING_LIMITATION="Повечето хостинг компании имат ограничение за пращането на имейли за час." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Моля уверете се, че сте настроили правилно ACYMAILING." USERS_IN_COMP="Има %s потребители в %s." ACY_NOTALLOWED="Нямате достъп до този ресурс." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Ефект при визуализацията" VISIBLE_LISTS="Видими списъци" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Автоматично абониране за" DISPLAY_MODE="Вид за показване" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Списъци, които са селектирани по подразбиране" CHECKED_MODE="Check lists мод" DROPDOWN_LISTS="Списъци в падащо меню" DESC_OVERLAY="Описание (наслагващо се)" LINKED_ARCHIVE="Връзка към архива" DISP_FIELDS="Показвани полета" CAPT_NAME="Текст за името" CAPT_EMAIL="Email текст" DISP_TEXT_MODE="Мод за показване на текста" INTRO_TEXT="Интро текст" POST_TEXT="Текст (описателен)" DISP_SUB_BUTTON="Бутон за абониране" CAPT_SUB="Съобщение за абониране" CAPT_SUB_LOGGED="Съобщение за абониране за логнатите потребители" DISP_UNSUB_BUTTON="Бутон за отписване" CAPT_UNSUB="Съобщение за отписване" TERMS_CONTENT="Статия за правила и условия" TERMS_POPUP="Правила и условия в изскачащият прозорец" MOO_BOX_HEIGHT="Mootools височина на кутията" MOO_BOX_WIDTH="Mootools широчина на кутията" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Мод за пренасочване" REDIRECT_LINK="Връзка за пренасочване" ;Operators ACY_IN="в" ACY_NOT_IN="Не е в" ACY_NUMERIC="Число" ACY_STRING="Стринг" ACY_BEGINS_WITH="Започва с" ACY_ENDS_WITH="Завършва с" ACY_CONTAINS="Съдържа" EXPIRY_DATE="Краен срок" CLICK_DATE="Щракнете върху дата" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="DomainKeys Identified Mail enables you to sign your messages" DKIM_DOMAIN="Домейн" DKIM_SELECTOR="Селектор" DKIM_PASSPHRASE="Парола" DKIM_IDENTITY="Идентичност" DKIM_PRIVATE="Частен ключ" DKIM_PUBLIC="Публичен ключ" ACY_TABLECONTENTS="Съдържание" ACY_EXISTINGANCHOR="Текущи автори" ACY_GENERATEANCHOR="Генерирай съдържание базирано на" ACY_SENT_EMAILS="Изпратени имейли" ACY_VIEW="Преглед" ACY_MANAGE="Управление" ACY_SUBSCRIBER="Потребител" ACY_SEPARATOR="Разделител" ACL_WRONG_CONFIG="Не можете да се премахнете " NO_LIST_SELECTED="Моля изберете списъците , към които желаете да се абонирате" ACY_LEVEL="Ниво %s" ACY_HISTORY="История" ACY_SOURCE="Източник" ACY_DETAILS="Детайли" ACY_ACTION="Действие" ACTION_CREATED="Създадена" ACTION_MODIFIED="Редактирали" ACTION_CONFIRMED="Потвърдили" ACTION_UNSUBSCRIBED="Отписани" EXECUTED_BY="Изпълнява се от" REASON="Причина" VIEW_DETAILS="Детайли за преглед" DATABASE_MAINTENANCE="Поддръжка на базата данни" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing може да запази важна информация в базата данни." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Това ви позволява да изтривате автоматично информация след определено време." DELETE_DETAILED_STATS="Изтриване на детайлна статистика след" DELETE_HISTORY="Изтриване на потребителската история след" UNSUB_INTRO="Здравейте {user:name},

Съжаляваме да узнаем, че не сте заинтересувани от нашите бюлетини." UNSUB_SURVEY="Преди да се отпишете ще ви бъдем благодарни, ако искате да споделите с нас защо се отписвате." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Прекалено често изпращате имейли" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Имейлите, които изпращаме, не са подходящи за вашите настройки" UNSUB_SURVEY_OTHER="Моля добавете други причини тук:" UNSUB_PAGE="Страница за отказ" UNSUB_DISP_CHOICE="Показване на опции за отписване" UNSUB_DISP_SURVEY="Покажи изследваното" UNSUB_INTRODUCTION="Интро текст" PLEASE_SELECT_USERS="Изберете потребители от списъка" AUTO_SEND_PROCESS="Автоматично изпращане" SEND_X_EVERY_Y="Изпращай %s имейли всеки %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Ръчно и продължи" SEND_X_WAIT_Y="Изпрати %s имейли и тогава изчакай %s преди да изпратиш следваща партида" CREATE_CRON_REMINDER="Няма активиран cron!" DELETE_USERS="Изтриване на потребители" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Запазване на съобщението в базата данни" ACTION_BOUNCE="Скачащи" ACY_THEME="Тема" ACY_DOWNLOAD="Сваляне" FILTER_AND="И" ACY_SELECTED_USERS="%s избрани потребители" ACY_NEW="Нов" NB_UNSUB_USERS="%s потребители прекъснаха абонаментите си" NB_OPEN_USERS="%s потребители отвориха писмото" NB_CLICK_USERS="%s потребители кликнаха на връзка" NB_BOUNCED_USERS="%s bounced" MOST_POPULAR_LINKS="Най-популярни връзки" NB_USERS_CLICKED_ON="%s потребители кликнаха на %s" ACY_PRINT="Принтиране" ACY_LINK_STYLE="Стил на връзките" ACY_RULE="Правило" REGEX_ON="Изпълняване на регулярен израз на" ACY_BODY="Тяло" BOUNCE_EXEC_MIN="Изпълняване на следните действия само след получаване на %s bounces от този потребител" BOUNCE_STATS="Нарастване на статистиката, ако правилото съвпада" BOUNCE_RECEIVED="Ние получихме %s съобщения от потребителят %s" BOUNCE_MIN_EXEC="Действия ще бъдат изпълнение след %s съобщения" PLEASE_SELECT="Моля изберете от списъка" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing ще изтрие вашите текущи правила и ще инсталира подразбиращите се." REINSTALL_RULES="Правила за преинсталация" SEND_SERVER="Изпращане на съобщения чрез ползване на вашия собствен сървър" SEND_EXTERNAL="Изпращане на съобщения чрез ползване на външен сървър" SMTP_DESC="%s е услуга, която можете да ползвате, за да изпращате писма." NO_ACCOUNT_YET="Все още нямате акаунт?" CREATE_ACCOUNT="Създайте собствен акаунт" ACTION_FORWARD="Предаден бюлетин" TELL_ME_MORE="Искам да науча повече за това" ACY_RANDOM="Произволно" RECEIVER_INFORMATION="Информация за получателя" ACY_DAY="Ден" ACY_MONTH="Месец" ACY_YEAR="Година" RECEIVER_LISTS="Само абонираните към един от списъците по-горе ще получават писма." RECEIVER_FILTER="Можете да стесните избора на потребителя като добавите критерии:" FILTER_ONLY_IF="Трябва да бъдат изпълнени всички от следните критерии:" USER_FIELDS="Потребителски полета" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Разширено имейл уведомление" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Проверка за съществуване на домейна" LATEST_NEWSLETTER="Последно писмо" CUSTOM_TRANS="Персонализирани преводи" CUSTOM_TRANS_DESC="Следните изрази няма да бъдат редактирани при обновяване/ъпгрейд на AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Сигурни ли сте, че желаете да ни изпратите този превод? Моля не го пращайте, ако не сте редактирали превода.." PLEASE_CONFIRM_SUB="Моля потвърдете абонамента си" CONFIRM_MSG="Вие се абонирахте за нашите съобщения" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Трябва да активираме вашето членство като кликнете на връзката по-долу:" IN_TEMPLATE="Във вашият шаблон" WITHOUT_TEMPLATE="Без шаблон" MINUTES_AGO="Преди %s минути" SENT_TO_NUMBER="Това съобщение ще бъде изпратено на %s потребители" FIELD_FILE="Качване на файл" CONFIG_TRY="Опитайте %s пъти за доставяне на съобщението." CONFIG_TRY_ACTION="Ако още се проваля, тогава %s" DO_NOTHING="Не прави нищо" TAG_MODULES="Модули" ACY_NOT_CONTAINS="Не съдържа" SPAM_TEST="СПАМ тест" CREATE_NEWSLETTER="Нов бюлетин" MODULE_ALIGNMENT="Подравняване на модула" MODULE_AUTOID="Показвай информация за потребителя ако е идентифициран" MODULE_CACHING="Кеширане" MODULE_JS="Включи JS файлове" ACY_ITEMID="Меню ID" MODULE_CLASSSUF="Module Class Suffix" SHOW_COLUMN_X="Покажи колоната %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Получи по e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Изпрати избрания бюлетин на..." ACY_FROM_DATE="От" ACY_TO_DATE="До" X_INTEGRATION="%s интегриране" ACY_PERIOD="Времеви период" ACY_INTERVAL="Интервал" CHART_TYPE="Тип графика" COLUMN_CHART="Графика с колони" LINE_CHART="Графика с линии" ACY_COMPARE="Сравни..." ACY_YEARS="Години" GENERATE_CHART="Генерирай графика" ACY_IMAGE="Снимка" FIELD_PHONE="Телефон" ADVICE_PORT="Портът, който сте задали (%s) , не се среща често за smtp свързаност... Моля оставете порта празен и опитайте отново" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Задайте стойност за профила на абоната" NB_MODIFIED="%s потребители са редактирани" ONLY_SOMETHING_WRONG="Само ако възникне грешка" MESSAGE_TO_FORWARD="Здравей {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) желаеше да ти препрати имейл със съобщение :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Желаете ли да закачите бележка към изпратеното съобщение?" YOUR_NAME="Вашето име" YOUR_EMAIL="Вашият имейл" FRIEND_NAME="Име на приятел" FRIEND_EMAIL="Имейл на приятел" ADD_FRIEND="Добавете друг приятел" FILL_ALL="Моля попълнете всичко" EXPORT_ENABLED="Само включените потребители" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Новата подредба е запазена" ACY_GUESSPORT="Какъв порт мога да ползвам от своя уебсайт?" NOT_SENT="Не е изпратено" CHANGE_TEMPLATE="Новият шаблон ще замени цялото писмо, а съдържанието, което сте въвели, ще бъде изтрито" REDIRECTION_MODULE="Позволени домейни за пренасочване на модула" REDIRECTION_MODULE_DESC="Напишете тук списъка с домейни, които да могат да ползват модулно пренасочвнае.
Разделете всеки домейн с | ." NO_REASON="Няма зададена причина" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Изпращане архив на списъка (единичен)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Управление на абонатите през потребителската част" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Изпращане архив на списъка (всички)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Създай бюлетин" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Създай или редактирай абонамент" SEPARATOR_COMMA="Запетая ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Точка и запетая ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Настройте своя DNS като добавите TXT запис в домейна %s, ползвайки ключ/стойност, както е показано по-долу." DKIM_LET_ME="Нека въведа собствени ключове." DKIM_KEY="Ключ" DKIM_VALUE="Стойност" ACY_STATS_ADDUP="Добавете резултатите" ACY_THUMBNAIL="Миниатюра" READMORE_PICTURE="Картина за прочети повече" DELETE_PICT="Изтрий картинката" ACYEDITOR_DELETEAREA="Сигурни ли сте, че бихте желали да изтриете тази област?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Изтриваемо" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Редактируемо (текст)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Редактируемо Снимка)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Покажи области" ACYEDITOR_ADDAREAS="Вашият шаблон не съдържа редактируеми области, кликнете тук, ако желаете софтуерът да ги добави автоматично." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="Би следвало да извършвате това, само когато шаблонът ви е изцяло завършен!." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Редактируема област е добавена успешно" USER_ALREADY_EXISTS="Вече съществува потребител с имейл %s" CLICK_EDIT_USER="Кликнете тук за редакция на този потребител" TRUNCATE_AFTER="Отрежи текста след %s символа" STATS_PER_LIST="Статистика за списък" ACY_SSLCHOICE_DESC="Ползвате ли https протокол в потребителската си част? Ако да, моля включете тази опция." ACY_SSLCHOICE="Ползвайте https УРЛ-та" TRACKING="Следене" TRACKINGSYSTEM="Следене на кликвания с" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Ползвай Bootstrap в потребителската част" NEWSLETTER_INSTALLED="Бюлетинът е внесен успешно" ACY_TYPE="Тип" ;Geoloc GEOLOCATION="Геолокация" GEOLOCATION_TYPE="Кога AcyMailing запазва местоположението на потребителя?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing ще запише местоположението на потребителя, за да осигури повече инфо за него." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Потвърждение на абонамента" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="Нуждаете се от api ключ за ползване на геолокация. Моля създайте акаунт и въведете своя API ключ тук." GEOLOC_UNSUB="Отписване" STATECAPTION="Състояние" GEOLOC_NB_ACTIONS="Брой действия" GEOLOC_COUNTRYCODE="Код на държавата" GEOLOC_STATECODE="Код на областта/града" GEOLOC_POSTALCODE="Пощенски код" GEOLOC_LATITUDE="Географска ширина" GEOLOC_LONGITUDE="Географска дължина" GEOLOC_RECENT="Най-скорошни" GEOLOC_TEST_API_KEY="Тествай геолокацията" ACY_SEARCH="Търсене..." ACY_NEIGHBOUR="Потребители със същото IP" GEOLOC_NB_USERS="Брой потребители" IMPORT_BLOCKED="Внасяне на потребителите като блокирани" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Абониране + кампания" JOOMEXT_YES_FORWARD="Да + Капча" NOTIF_CONTACT_DESC="Изпрати имейл към тези имейл адреси, ако потребител кликне за подаване на абонаментната форма." NOTIF_CONTACT="Когато потребител кликне върху подаване на абонаментната форма" NOTIF_CONFIRM_DESC="Изпращанен а имейл до тези имейл адреси, ако потребител потвърди своя абонамент." NOTIF_CONFIRM="Когато потребител потвърди абонамента си" ACY_ASAP="Възможност най-скоро" ACY_ONTHE="На" ACY_DAYOFMONTH="число от месеца" FREQUENCY_FIRST="Първо" FREQUENCY_SECOND="Второ" FREQUENCY_THIRD="Трето" FREQUENCY_LAST="Последно" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Добави връзка за потвърждение на профил в Джумла" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Потвърди своя акаунт" CURRENT_USER_INFO="Текуща потребителска информация" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Кликнете тук за управление на всички мейли, докато пощенската кутия се изпразни" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Уторизирано съдържание" ONLY_NUMBER="Само числа" ONLY_LETTER="Само букви" ONLY_NUMBER_LETTER="Само числа и букви" MY_REGEXP="Моят регулярен израз" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Съобщение за грешка, ако е невалидно" FIELD_CONTENT_VALID="Моля въведете правилна стойност за полето %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Регистрация" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! Профил" FRONTEND="Потребителска част" BACKEND="Административна част" DISPLAY_ACYPROFILE="Профил" DISPLAY_ACYLISTING="Странициране" FILTER_VIEW_USERS="Виж потребителите" ACY_FILTEREDUSERS="Първите %1$s потребители, филтрирани от %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Задействай кампанията %1$s %2$s след като филтърът се изпълни" SEND_COMMENT="Коментар" SEND_COMMENT_DESC="Този коментар ще се показва в началото на вашия тестов имейл" LISTS_IN_COMP="Има %s списъци в %s" IMPORT_X_LISTS="Можете да внесете тези %s списъка и така да съхраните абонамента, присъединен към всеки потребител." IMPORT_LIST_TOO="Внасяне на %s списъци също?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Вашият шаблон беше изнесен автоматично в media/com_acymailing/tmp папката. Кликнете %1$sТУК%2$s да го свалите." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Внасяне на %s писма също?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s писма са внесени" ACY_START_CAMPAIGN="Започване на кампанията" START_ON_SUBSCRIBE="Когато потребителят се абонира" START_ON_DAY="Следващите %s след абонамента на потребителя" AUTO_GENERATED_HTML="Автоматично генерирани от HTML версията" USE_DEFAULT_VALUE="Ползвай стойност по подразбиране" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Снимката е качена успешно" NO_FILE_FOUND="Няма открит файл в папката" IMAGE_RESIZED="Снимката бе преоразмерена на 700px" ACY_OR="или" MEDIA_BACK="Черно" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Вмъкване на снимка от url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Качване на нова снимка" ALIGNMENT="Приравняване" NOT_SET="Не е зададено" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Рамка" ACY_LINK="Връзка" INSERT="Вмъкване" MEDIA_FOLDER_DESC="Папки, ползвани за разлистване на снимки за AcyEditor" MEDIA_FOLDER="Мултимедийна папка" FILE_RENAMED="Снимка с това име вече съществува. снимката беше преименувана на %s" IMAGE_NOT_FOUND="Съжалявам, но не открихме нищо тук..." IMAGE_FOUND="Изглежда го открихме" IMAGE_TIMEOUT="Снимката не може да бъде заредена поради твърде дългото изтекло време" NO_ACCESS_NEWSLETTER="Не можете да достъпите този бюлетин (%s)" ACY_RIGHT="Дясно" ACY_LEFT="Ляво" LIST_POSITION="Покажи списъците" ACY_BEFORE_FIELDS="Преди полетата" ACY_AFTER_FIELDS="След полетата" IPTIMECHECK="Ограничи абонаментите от едно и също IP" IPTIMECHECK_DESC="Огранични абонаментите от едно IP до три за час" DBVALUES="Стойности от база данни" ACY_WHERE="Където" ACY_ANY_CATEGORY="Всяка категория" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Абонирай потребителите към нов списък" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla известия" ACY_SENT="Изпратени" WANNA_REINSTALL_RULES="Правилата за изскачане бяха обновени, моля преинсталирайте правилата, ако желаете да ползвате последната версия" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Здравей {subtag:name},
Бюлетинът по-долу беше създаден." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="Този бюлетин беше насрочен и ще бъде изпратен възможно най-скоро." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Моля обновете го и кликнете върху тази връзка, за да изпратите." AUTONEWS_GENERATE_DONE="Бюлетинът е публикуван, може би вече е изпратен?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Желаете ли вашите архивирани бюлетини да не бъдат индексирани от търсачките (noindex), както и хипервръзките в тях да не бъдат следвани (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Индексирай/следвай архива" DATABASE_INTEGRITY="Провери цялостта на базата данни" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="Още действия" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Дублирай след" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Кликнете тук за редакция на вашия текст" CREATE_FOLDER="Създай папка" FOLDER_NAME="Име на папката" FOLDER_ALREADY_EXISTS="Тази папка вече съществува, моля опитайте отново." CUSTOM_VIEW="Персонализиран изглед" CUSTOM_VIEW_DESC="Задайте име на персонализиран изглед от Zoho CRM, за да внесете потребители само от него" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Кликнете тук за добавяне на тези последователи с опашката с потребители, абонирани за вашата кампания от %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Кликнете тук, за да добавите последвалите в опашката за всички потребители, абонирали се към вашата кампания" ACY_MAX_RUN="Според нашата проверка, може да изпълним всяка партида за %s секунди" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Изчисли истинското, максимално време за изпълнение отново" ACY_TIMEOUT_CURRENT="Сега проверяваме максималното време за изпълнение... То е поне %s секунди, соега" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Максимално време за изпълнение" ACY_TIMEOUT_SERVER="Според нашата проверка, всяка партида може да се изпълни до %s секунди" ACY_LANGUAGE="Ези" ACY_CLOSE_TIMEOUT="Можете да настроите страницата с настройките, докато проверяваме максималното време за изпълнение" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Пусни наново областите" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Сигурни ли сте, че желаете да пуснете наново областите?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Забранете потребителите" ACY_LOADZOHOFIELDS="Зареди списъкци с полета от ZohoCRM" ACY_LOADFIELDS="Зареди полета" ACY_FIELDSLOADED="Полета- заредени!" ACY_NOFIELD="ZohoCRM не върна полета" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM списък" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Абонаментът ви за бюлетина ни не е потвърден." ACY_RELATIVE_DATE="Относителна дата" ACY_SPECIFIC_DATE="Специфична дата" ACY_BEFORE="Преди" ACY_AFTER="След" ACY_EXECUTION_TIME="Време за изпълнение" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="Без държава" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Създай име" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Изберете дали да бъде създадено името на потребителя от имейла или от полето заглавие, име и фамилия, ако има такива полето към Zoho" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="От email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="От свързаните заглавие, име и фамилия" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="Ако пуснете това, но не поддържате HTTPS, снимки, урл-та и други работи по сайта ви може да се счупят. Сигурни ли сте?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Проследете връзките за външни сайтове" ABTESTING="A/B тестване" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Моля изберете поне два бюлетина" ABTESTING_TITLE="%s тестване" ABTESTING_PART_RECEIVER="Тестът е изпратен на %s за получателите. Тестът ще бъде разделен поравно между следните бюлетини:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Редактирай получателите, променяйки %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="След %s дни:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Създавай и изпращай автоматично бюлетина с най-добрата оценка на отваряне" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Създавай и изпращам автоматично бюлетина с най-добрата оценка на кликване" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Създавай и изпращай автоматично бюлетина с най-добрата оценка за кликване на заглавието, и с най-добрата оценка за кликвания в тялото." ABTESTING_TEST="Тест" ABTESTING_STAT_WARNING="Пускането на тест ще изтрие събраните досега статистики за избраните бюлетини." ABTESTING_INPROGRESS="Има записан тест. Редактирането ще спре теста и той ще започне отначало. Това може да изпрати писмо отново до същите потребители." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="Поне едно от тези писма е в момента в опашката. Трябв да ги премахнете от опашката или да изчакате края на изпращането, преди да продължите." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="В момента изпращате финалното съобщение. Моля изчакайте да се изпрати или изчистете опашката, за да продължите." ABTESTING_SUCCESSADD="А/Б тестът беше пуснат успешно. %s имейли бяха добавени в опашката." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="Тестът ще бъде изпратен на %1$s / %2$s потребители" ABTESTING_READYTOSEND="Този тест е завършен, можете да изберете кой имейл да изпратите на остаалите абонати" ABTESTING_COMPLETE="Тестът и изпращането са готови" ABTESTING_FINALSEND="Бюлетинът %s беше добавен в опашката за останалите получатели" ABTESTING_TESTEXIST="Едно от писмата е ползвано в друго тест. Тестът ще бъде показван там." ABTESTING_NEEDVALUE="Трябва да зададете процент получатели, преди да продължите" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="Нуждаете се от поне 50 абоната в списъка, който тествате (вие имате само %s)" ACY_CLASS="Клас" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="Внесените данни трябва да съдържат нещо в себе си" ACY_FIRST_LINES="Първите %s редове на вашия файл" ACY_IMPORT_LISTS="Внесените потребители ще бъдат абонирани за списъците" ACY_IGNORE="Пренебрегни" ACY_IGNORE_LINE="Първият ред ще бъде пренебрегнат" ACY_CREATE_FIELD="Създай ново поле" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Присъедини колоните" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Присъедини внесените колони към AcyMailing полето, създай нови полета или пренебрегни някои внесени колони." ACY_MATCH_DATA="Срещни данните" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Кликни тук да свалиш всички редове, съдържащи грешки" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Изпрати имейл към тези имейл адреси, ако потребител промени своята абонаментна форма от меню абонирай се/редактирай абонамента си.." NOTIF_CONTACT_MENU="Когато потребител се абонира през меню" ACY_ONLYAUTOPROCESS="Вие настроихте AcyMailing да ползва само автоматично пращане на имейли. Не можете да задвижите процеса по изпращане през този бутон освен ако не позволите ръчното изпращане чрез Acymailing страницата за настройки." ACY_RAND_LIMIT="Произволно изберете %s потребители" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Пренебрегнете неприсъединените колони" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Само нови и редактирани потребители" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Подреди процеса по изпращане по" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="Не би следвало да ползвате произволното подреждане, ако можете да използвате системата за множество опашки." ABTESTING_MISSINGEMAIL="Поне един имейл в този тест беше изтрит. Няма нищо за показване." ACY_CATEGORY="Категория" ACY_NEW_CATEGORY="Създай нова категория" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Избираеми области" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Нашата уеб крон услуга задейства вашия сайт всеки 15 минути, трябва да спазвате честотата от 15 минути, за да работи това. Другата опция е да създадете своя крон услуга." ACY_OPERATOR_ADDEND="Добави накрая" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Добави в началото" ACY_SUB_GROUPS="Вмъкни под-групите" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Стойности на геолокацията" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Последни записани данни" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="Първи записани данни" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Редактируемо при създаване на потребител" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Редактируемо при промяна на потребител" ACY_SUMMARY="Обобщение" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="Описанието ще бъде показано в архивната зона." ACY_SENT_ON="Изпратено на %s" ACY_ALL_CATEGORIES="Всички категории" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML етикет за категории" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS клас" ACY_INBOX_ACTIONS="Действия за входящата кутия" ACY_BUTTON_CONFIRM="Потвърждение с един клик" ACY_BUTTON_SAVE="Запис с един клик" ACY_GOTO="Отиди-на" ACY_BUTTON_TEXT="Текст на бутона" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="Трябва да помолите гугъл да добави в белия списък вас, за да можете да ползвате действия във входяща кутия, иначе такъв бутон няма да се появи за потребителя.." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Покажи само, ако" ACY_NO_CATEGORY="Няма категория" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Сигурни ли сте, че желаете да изтриете тези %s имейла от опашката?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Поведение на бутона за изтриване" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Да изтрие ли наистина бутонът ИЗТРИВАНЕ потребителя или просто да прекъсне абонамента му за този списък?" ACY_UNSUB_FROM="Отпиши потребителите от" ACY_NON_LOGGED_IN="Невлезли потребители" ALL_RULES="Всички правила" NO_RULE_SAVED="Няма записано правило" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Ефикасност" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s потребители, които отвориха имейла, кликната върху връзката" ACY_STAT_OPEN_RATE="Рейтинг на отваряне" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Отваряне / Общо кликвания" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Отваряне / Кликвания дневно" ACY_STAT_BROWSER="Браузъри" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Устройства" ACY_STAT_MOBILE="Мобилно" ACY_STAT_NOMOBILE="Компютър" ACY_STAT_MOBILEOS="Мобилна OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Пропусни първите %s имейла от кампанията" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Собствен шаблон" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing няма да изтрие снимката, като е ползвана в следните писма (%1$s) и шаблони (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="Снимката беше успешно изтрита" ACY_DELETED_PICT_ERROR="Появи се грешка при изтриване на снимката" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Премахни описателните снимки" ACY_DONT_EXPORT="Не изнасяй" ACY_CENTER="Център" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Сървърна настройка" ACY_EMPTY_QUEUE="Опашката е празна!
Няма съобщение, чакащи да бъдат изпратени." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="Повече потребителски статистики" ACY_CONTACTS="Контакти" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="Тези са 4 основни стъпки, позволявали ви да изпратите своето първо писмо." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Желаете ли да вдигнете още нивото? Вземете си ПРО версията!" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Нека ви разкаже повече вашият Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Абонирай се за AcyMailing ръководството и получавай седмични имейли, съвети и други хитринки, открий нови възможности и вдигни резултатите!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Създай своя пръв списък с контакти и започни да организираш комуникацията си!" ACY_NO_STATISTICS="Все още няма записани статистики" ACY_UNPUBLISHED="Спрени" ACY_LIST_INFORMATIONS="Информация за списъка" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Информация за кампанията" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Информация за шаблона" ACY_STYLES="Стилове" ACY_EXPORT_CHART="Износ на графика" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Инфо за бюлетин" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Местоположение на последните %s потребители" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Хронология на абонамента" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Последни 10 абонати" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Състояние на абоната за всеки списък" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Активност на опашката" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Обнови сега!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Лицензът ви е изтекъл" ACY_VALID_UNTIL="Валидно до" ACY_UPDATE_NOW="Обновете сега до %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="Вие ползвате най-новата версия" ACY_CHECK_MY_VERSION="Провери моята версия" ACY_ATTACH_LICENCE="Към сайта няма закачен лиценз" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Добави лиценз сега!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Вмъкни или създай колкото контакти желаеш. Добави ги към подходящите списъци." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Създай невероятни бюлетини, вмъквай всякакво съдържаниеи ги преглеждай в различни по големина екрани." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Създай своите първи съобщения с AcyMailing. Изберете кой и кога да получава новини. Тогава управлявай опашката." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="След кликването върху бутона за изпращане, ако затворите бутона, процесът ще спре автоматично, но вие ще можете да го възобновите.
Всички наши платени версии ви позволяват да управлявате този процес автоматично, без да се налага да държите този процес отворен." ACY_ACL="Разширен достъп" ACY_SAVEANDNEW="Запис & Нов" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Избери и редактирай CSS файл, който би желал да се ползва за админската част, освен този по подразбиране" ACY_CSS_BACKEND="Допълнителен CSS файл за административната част" ACY_MASS_ACTIONS="Масови действия" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla права" ACY_CRON_CLEAN="Детайлни статистики и изчистена потребителска история" ACY_ATLEASTONE="Поне един абонат" ACY_NOSUB="Няма абонати" DISPLAY_FORM="Форма" ACY_DASHBOARD_USERS="Потребители" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="Писма" ACY_DASHBOARD_LISTS="Списъци" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Основна информация" ACY_ALLOWED_SENDER="Позволен подател" ACY_CONDITIONS="Условия" ACY_SPECIFIC="Специфично" ACY_FORWARD_LIST="Препрати към списък" ACY_DISTRIBUTION="Списъци за разпространение" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="Имейлът ще бъде изтрит от вашата входяща кутия, ако следния действия са изпълнени успешно." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Позволена тема" ACY_NO_TEMPLATE="Няма шаблон" SIMPLE_SENDING="Просто изпращане" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Получатели" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email съдържание" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Съобщенията са успешно изпратени до %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Съобщенията до %s не бяха изпратени (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="Внесените потребители ще бъдат отписани от списъците" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s потребители се отписаха от списъка %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Подател не е позволен" SIMPLE_SENDING_INTRO="Системата ви позволява да изпращате простични имейли. Тя няма да запазва данни или какви да е статистики във вашата база. Моля не я ползвайте за изпращане на бюлетини до крайни получатели." ACY_SAVEASTMPL="Запиши като шаблон" ACY_ALL_CAMPAIGNS="Всички кампании" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Шаблонът е успешно създаден и присъединен към писмото" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="Можете да препратите това писмо най-много до %s потребители" ACY_LIST_NAMES="Добави имената в списъка" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing може да променя някои Joomla съобщения. Ако желаете да сторите това, моля първо" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="включете добавката %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="Има %s потребители във вашия сайт, регистрирани" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="Има %s регистрирани в AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="Ако кликнете върху бутона внасяне, системата щеl :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="обнови AcyMailing потребителите от списъка с Joomla потребитлеи" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="изтрие AcyMailing потребителите, ако те са свързани с Joomla потребител, но този Joomla потребител вече не съществува" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Добавете всички ваши Joomla потребители в AcyMailing, ако вече не са там" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Абонирайте всички ваши Joomla потребители към избраните списъци, ако вече не са абонирани/отписани" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Моля вмъкнвайте етикета {emailcontent} в шаблона, който ще ползвате" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Вмъкни съобщението в" ACY_MESSAGE_DELETED="Съобщението е изтрито" ACY_MENU="Меню" ACY_RULE_ACTION="Изисква се действие" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Потвърждение на получаване - в залгавието" ACY_RULE_LOOP="Обратна връзка" ACY_RULE_LOOP_BODY="Обратна връзка - в тялото" ACY_RULE_FULL="Пълна пощенска кутия" ACY_RULE_GOOGLE="Блокирано от Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Пощенската кутия не съществува с 1" ACY_RULE_FILTERED="Съобщението е блокирано от филтри на получателите" ACY_RULE_EXIST2="Пощенската кутия не съществува с 2" ACY_RULE_DOMAIN="Домейнът не съществува" ACY_RULE_TEMPORAR="Временни провали" ACY_RULE_PERMANENT="Провалено - постоянно" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Потвърждение на получаването - в тялото" ACY_RULE_FINAL="Финално правило" ACY_NO_FIELD_DELETED="Няма изтрити полета" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="Полето %1$s е ползвано за състоение на показването в полето %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Ползвано в състояние на показване от" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Изключи потвърждение с капча" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="Нови потребителски детайли" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Искахте да ли да кажете" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing няма да изтрие прикаченото, защото то се ползва в следните писма (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="Файлът беше изтрит успешно" ACY_DELETED_FILE_ERROR="Имаше грешка при изтриването на файла" ACY_DISPLAY_ICON="Покажи икони" ACY_DISPLAY_NOICON="Покажи списък" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Кликнете тук да замените оригиалния файл, вместо да преуменувате новия." ACY_REPLACE_FILE="Замени" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Желаете ли новият файл да замести съществуващия?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Снимката е заменена успешно" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Грешка при замяна на снимка" GEOLOC_CONTINENT="Континент" GEOLOC_TIMEZONE="Времева зона" ACY_NOT_CLICK="Не кликнаха" ACY_PERSONAL_LINK="Това е собствена връзка в болетина ( %s ), вместо етикет ...
Моля уверете се да не копирате връзката, която сте полиучили в своя имейл, защото тя може да счупи вашите връзки за потвърждени или отписване.
Вместо това ползвайте наши тагове!" ACY_ON="Всяка седмица на" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Изтрий непозволените имейли" ACY_SEND_NEWSLETTER="Изпрати писмо" ACY_STAT_OPEN_TIME="Време на отваряне" ACY_MONDAY="Понеделник" ACY_TUESDAY="Вторник" ACY_WEDNESDAY="Сряда" ACY_THURSDAY="Четвъртък" ACY_FRIDAY="Петък" ACY_SATURDAY="Събота" ACY_SUNDAY="Неделя" IMAGE_EDIT="Редактирай избраната снимка" ACY_IMAGE_EFFECTS="Приложи един от следните ефекти на снимката" ACY_EFFECT_CROP="Изрежи" ACY_EFFECT_SCALE="Мащабирай" ACY_IMAGE_NAME="Име на снимката" ACY_EFFECT_ROUNDED="Заоблени ъгли" ACY_ADD="Добавете" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="Препоръчваме ви да активирате капча на системата за препращане. Да ползва ли асимейлинг капча?" ACY_DONT_CLOSE="Трябва да оставите този прозорец отворен, за да продължи изпращането. Ако желаете да можете да го махнете, моля ползвайте автоматичното пращане, налично само в платените версии." ACY_CAMPAIGNS="Кампании" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="Можете също да се отпишете от следните списъци" ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Моля проверете своя имейл, за да видите купон код" ACY_ZOHOIMPORT="Внасяне на Zoho потребители" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Изпразнете опашката за потребителя" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Покажи всички списъци" ACY_ASC="Възх" ACY_DESC="Низх" ACTION_SENDER_FROM="От адрес на подателя" ACTION_SENDER_FROM_DESC="Ако едно от действията е препращането на мейла, ползвайте адреса на подателя в "_QQ_"От"_QQ_" адрес" ACTION_SENDER_TO="отговор-до адрес на подателя" ACTION_SENDER_TO_DESC="Ако едно от действията е препращане на имейла, ползвай имейл адреса на подателя като отговор-до адрес" ACTION_SENDER_ADDRESS="Може би няма да е възможно да ползвате имел адреса на подателя, ако не е позволил това" SUBSCRIBE_LINK="Вмъкване на връзка абонирай се в имейла" ACY_TYPE_SOMETHING="Въведете или изберете някои опции" ACY_CLICKMAP="Кликнете върху картата" ACY_CLICKS_DETAILS="%s кликнали от %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC адрес" ACY_FAILED_INSTALL="Неуспешна инсталация на AcySMS, %1$sкликнете тук%2$s за безплатно сваляне" ACY_DOWNLOADING="Сваляне на пакета..." ACY_INSTALLING="Инсталиране..." ACY_INSTALLED="Благодаря ви за инсталацията на AcySMS!
Можете сега да го тествате, процесът по изпращане ще бъде симулиран от "_QQ_"профил на изпращача"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Над 90% от SMS-ите се отварят, така че с тях можете да подобрите своя маркетинг." ACY_TRY_IT="Опитайте го безплатно" ACY_SMS="Изпрати SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Позволете на вашите контакти да ползват имейл адрес със специални символи в името на домейна, например кирилица или китайски символи." ACY_SPECIAL_CHARS="Позволи специални символи в имейл адресите" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"